1700

Olaus Petri Brink /senare kallad Faxéen, Hälsingland. Komminister i Söderhamn. Död 1724.

Abrahamus Tengman. Uppland

Olaus Ström, Gävle

Henricus Grass, Gästrikland

Jacobus Norelius, Hälsingland. Komminister i Trönö.

Laurentius Nerbelius, Hälsingland

Nicolaus Matthiae, Gästrikland

Laurentius Wijk/senare kallad Elfwik/ Hälsingland. Kyrkoherde i Norrala.

Andreas Johannis, Hudiksvall

Jonas Olai Kanick, Rogsta

Ericus Laurentii Vallenius, Delsbo


1701

Jonas Schalin, Hälsingland

Petrus Finck, Hälsingland

Olaus Krook /antog senare namnet Hamnell/ Hälsingland. Kyrkoherde vid Danvik,

  Stockholm.

Petrus Renander, Gästrikland

Olaus Luth /senare Luthén/, Hogdal, Hälsingland.

Magnus Lundman, Gästrikland

Jonas Hogzelius

Ericus Hecklijn /sedan Wahlbom/ Gästrikland

Joannes Morberg, Jämtland

Jonas Daliin, Hälsingland. Klockare i Söderhamn.

Marcus Siöling, Järvsö, Hälsingland. Kollega i Hudiksvall. Död 1718.

Petrus Mooberg /senare Modin/ Tuna, Hälsingland. Komminister på samma plats.


1702

Magnus M. Thelaus, Hälsingland.Theol. Lector i Gävle och lärare i Hille.

Jacobus Ratzki, Gävle. Regementspräst i Stralsund. Död 1752.

Johannes Sääf, Västland, Uppland. Kyrkoherde i Vallentuna..

Ericus Wretman, Gävle. Kyrkoherde i Öregrund 1721.

Elias Geddner, Hälsingland. Kyrkoherde i Vittinge. Död 1730.

Johannes Jhering, Tierp, Uppland. Kyrkoherde i Julita, Södermanland. Död 1749.

Ericus Isaeus, Hälsingland. Komminister i Delsbo.

Andreas Andreae, Gästrikland.

Johannes Nicolaj, Gästrikland. Kyrkoherde i Hamrånge 1729. Död 1750.


1703


Olaus Engelberti Hanningh, Hälsingland. Rektor i Hudiksvall. Död 1735.

Jonas Erici Wallström, Hälsingland

Petrus Johannis Wijkström, Roslagen

Andreas Laurentij Austrin, Årsunda.

Mattias Laurentij Avelius, Gästrikland

Samuel Netzelius, Gästrikland. Komminister i Torsåker.

Olaus Ol. Bergroth, Hälsingland. Komminister i Tierp.

Eggertus Andreae /Holmquist/ Gästrikland. Kyrkoherde i Ockelbo. Död 1739.

Laurentius Andreae /Hedbohm/ Gästrikland. Komminister i Vittinge.

Ericus Ivari /Söderplan/ Gästrikland.

Petrus Schisler, Gästrikland. Kyrkoherde i Järvsö. Död 1755.

Laurentius Waldner, Hälsingland. Kollega i Gävle.

Petrus Altenius, Hälsingland

Andreas Rivelius, Gästrikland. Komminister i Hille. Död 1742.

Andreas Ol. Wargh, Gästrikland. Löjtnant vid Helsinge Regemente, Hälsingland.

   Död i Stockholm1726.


1704


Joh. Flumelius, Uppland

Julius Gahm, Gästrikland. Landsekreterare i Stockholm. Senare kallad Giös.

    Fick adlad namnet Grundelstierna.

Matthias Polyander, Uppland. Klockare i Tierp.

Petrus Insulander, Gästrikland. Kommunister i Lidingö.

Petrus Strömbäck, Gästrikland. Köpman i Gävle. Instiftare av gymnasiestipendium i Gävle.

Jonas Claudi, Gästrikland

Benedictus Bergh, Hälsingland.Blev soldat.

Johannes Olaj, Gästrikland

Isacus E. Gestrinus, Hälsingland. F: Kyrkoherde i Ovanåker.

Johannes Petri, Gästrikland

Olaus Rosenval, Hälsingland

Laurentius Broman, Hälsingland

Elias Ruth, Hälsingland. Kyrkoherde i Tegelsmora. Död 1739.

Andreas Selen /senare kallad Ömark/ Hälsingland.

Petrus Jette, Hälsingland


1705


Olaus Nicolaj Lindqwist, Regnsjö. Död 1713 i Toningae.

Laurens Holst, Gästrikland. Pastor och prost i Solna, Uppland. Död 1753

Petrus Andrae

Christophorus Depken, Gästrikland. Räntmästare i Västra Norrland. Död 1740.

Laurentius Olaj

Johannes Wagnberg, Gästrikland

Martinus Jean Lenaesius, Gästrikland

Claudius Claudii Lemonie, Gästrikland. Kyrkoherde i Söderfors. Död 1742.

Zacharias Hanningh, Hälsingland

Ericus Gåse, Uppland

Johannes Hiort, Hälsingland. Kyrkoherde i Hogdal 1731. Död 1743.

Laurentius Frodlin, Hälsingland. Komminister i Rogsta. Död 1730.

Ericus Selin, Hälsingland


1706


Johannes Johannis LingRoth, Hälsingland

Jonas Johannis Rothling, Hälsingland. Komminister i Skog.

Petrus Martini Strandberg, Hälsingland

Andreas Erici Jederholm, Gästrikland. Kyrkoherde i Biskopskulla.

Ericus Olai Åbrinck, Gästrikland

Andreas Magni Thelaus, Ovanåker. Kyrkoherde på samma ort 1727.

Nicolaus Röön /senare kallad Röngren/ Gästrikland. Lärare i räkneklassen, Gävle.

Johannes Micrander, Hälsingland. Son till kyrkoherde i Harmånger.

Johannes Hatzelius, Hälsingland. Kyrkoherde i Bergsjö 1728. Död 1759.

Elias Noraeus, Nora Uppland.


1707


Olaus Lockner, Hälsingland. Komminister i Järvsö.

Petrus Bergqvist, Bergsjö, Hälsingland. Komminister i Järvsö.

Matinus Erici Bohmgren, Gästrikland

Ericus Joannis

Petrus Gries, Gävle. Rektor i Gävle. Död 1749.

Olaus Ruus, Gästrikland /senare Rönmark/. Kyrkoherde i Vada & Angarn. Död 1739.

Roland. Martin, Gävle. Assessor vid hovrätten i Åbo. Rådman på samma plats 1747.

Nicolaus Flodman, Hälsingland. Kyrkoherde i Åkerby, Uppland.
1708


Jacobus Wessman, Gävle. Komminister.

Martinus Jonae Altenius, Hälsingland.Kyrkoherde i Valö, Roslagen.

Nicolaus Strömbeck, Gävle.

Nicolaus Danielis Offvan, Gästrikland

Laurentius Schalin, Hälsingland

Michael Samuelis Schirman, Hälsingland. Kollega i Hudiksvall. Död 1742.

Andreas Olai Beckman /senare kallad Bäckner/ Hälsingland. Kyrkoherde i Enånger.

    Prost 1760.

 

1709


Ericus Laurentii Tonning, Hälsingland. Prästvigd i  Skog. Dog blind.

Ericus Magni Norqvist, Uppland. Järnbruksinspektor vid Ulfors.

Nicolaus Hammarin, Uppland

Petrus Gavelius, Gästrikland. Löjtnant vid Dala regemente.

Martinus Petri Törnbohm, Hälsingland

Petrus Petri Rosling, Gästrikland. Kyrkoherde i Läby och Vänge.

Petrus Olai Stillmark, Hälsingland. Kyrkoherde i Skog.

Laurentius Koenicius Halenius, Hälsingland. Kyrkoherde i Tuna och Stavby i Roslagen.

   Död 1755.


1710


Daniel Rudman, Gävle

Johannes Ludovicus von Horn, Stockholm

Laurentius Joannis Gernbohm, Färnebo

Petrus Petri Fernborg, Färnbo. Komminister i Färnebo. Död 1749.

Petrus Zachariae Lindström


1711


Ericus O. Åman /senare kallad Alrot/ Gästrikland.

Petrus Hollsten, Öregrund.

Laur. L. Norelius, Hälsingland. Komminister i Gävle, sedan kyrkoherde i Hamrånge.

Nicolaus Petri Holmbrink, Gästrikland. Född 1693. Präst 1717. Kyrkoherde i Ärentuna,

   Uppland. Kontraktsprost 1765.

Carolus Hellström, Hälsingland. Kyrkoherde i Segersta och Hanebo. Kontraktsprost 1758.

Olaus Olai Hollmer, Gästrikland. F: Kyrkoherde i Åker och Dalby, Uppland.

Andreas Ulsbergh, Bergsjö, Hälsingland. Komminister i Danmark, Uppland.

Ericus Lemonie, Hälsingland. Sjötullsbetjänt i Stockholm.


1712


Ericus Noreen, Nora. Komminister i Edbo i Roslagen.

Ericus Gevalius, Gnarp, Hälsingland.

Andreas Hedqvist, Årsunda

Joh. Engelberti Bolott /tidigare Moberg)/ Mo, Hälsingland

Olaus Olai Sunbeck, Färnebo. Komminister i Vittinge Fjärdhundra. Avsatt.

Andreas A. Westner, Västland, Uppland. Kyrkoherde i Huddunge.

Paullus P. Printz, Gävle. Köpman i Amsterdam.


1713


Johannes Stocklin, Gästrikland. Notarie vid Kämnärsrätten, Gävle.

Johannes Norelius, Hälsingland. Komminister i Bergsjö.

Martinus Litorin, Gävle. Kollega i Gävle.

Andreas Hedin, Uppland

Laurentius Andrae Boagrius /senare Bogardt/ Uppland. Blev lärare i Enköping.

Petrus Frodlin, Hälsingland. Rektor i Hudiksvall 1735. Död 174..


1714


Olaus Jernberg, Gästrikland. Född 13/6 1699. Präst 1724. Komminister i Gävle. Kyrkoherde

   i Färnbo 1752. Honorärprost 1767.

Johannes Wilhelmus Hedman, Gästrikland. Dog under studietiden 1720.


1715


Jonas Ekman, Gävle

Ericus Rudman, Gävle. Fil mag i Uppsala 1728. Kyrkoherde i Balingsta, Uppland.

  Död 1736.

And. Jernholm, Ovansjö, Gästrikland

Petrus Thel, Söderhamn. Komminister i Söderhamn.

Olaus Deckberg, Uppland. Född 26/8 1699. Fil mag i Uppsala 1731. Präst 1734. Kyrkoherde

   i Hållnäs 1738. Honorärprost.

Laurentius Schalin, Hälsingland. Lärare i räkneklassen, Hudiksvall. Död 1743.

Jeremias Elis, Gävle

Benedictus Sahlner, Gävle. Lantmäteriinspektör.

Laurentius E Hammar, Gävle

Andreas Matthias Cadovius, Gävle.Valde kirurgyrket, reste utomlands, återkom aldrig.


1716


Andreas Petri Bergquist, Järvsö. Komminister i Ovanåker. Död 1741.

Laurentius Petri Ruth, Delsbo

Andreas Stenmarck, Järvsö

Johannes Nicolai Mörth, Gävle. Lärare för pagerna vid kungliga hovet. Död 1743.

Ericus Tång /Tengerstedt/ Gävle 

Johan. Rudman, Gävle. Lektor i logik och matematik  Död 1760.

And. Amnell, Årsunda. Kyrkoherde i Vänge och Läby.

Engelbertus Halenius, Hälsingland. F: Kyrkoherde i Söderala. S. Theol. Professor i

   Uppsala 1745. Episcopus Scarensis 1753. Död 1767.

Jacobus Laurentii Schepper, Österbotten.

1716-1717


Axelius L. Norelius, Hälsingland

Carl Loo /senare kallad Lode/ Hälsingland. Kyrkoherde i Harmånger, Hälsingland 1739.

    Död  1743.

Jonas Phragmenius, Hälsingland. Komminister i Söderhamn. Död 1742.

Jacobus Phragmenius, Hälsingland. Blev soldat.


1717


Petrus Heike, Torsåker, Gästrikland. Drunknade i Stjärnsund.

Johannes Hammar, Gävle. Synnerligen framstående kunglig hovmålare. Dog i Paris 1731.

Zacharias Gevalin, Gävle. Kollega i Gävle. Död 1729.

Olaus Solberg /Solenius/ Gästrikland. Kyrkoherde i Järlåsa, därefter i Torsåker 1752.

Laurentius E. Belther, Söderhamn. Född 3/1 1704. Magister 1731. Präst 1737. Kyrkoherde i

   Söderhamn. Prost 1748. Kyrkoherde och prost 1755. Th. Doct 1772. P. i Tierp 1774.

Ericus L. Ardell, Hälsingland

Johannes J. Anthelius, Gästrikland


1718


Carolus Myrstedt, Gästrikland. Blev vid en fäktningslek nedstucken med svärd av sin vän

   Tengerstedt i Uppsala.

Sveno Lau. Stillman, Hälsingland. 1739. Häradshövding i Hälsingland. Assessor vid

  hovrätten i Stockholm. Rådman på samma plats 1759.

Johannes Gewer, Gästrikland. Komminister i Alfta.

Laurentius Segerholm, Gästrikland. Komminister i Frösunda och Kårsta.

Benedictus Quist, Gästrikland. Inspektor vid järnbruket i Iggesund.

Petrus Hedengren, Uppland. Komminister i Älvkarleby.

Petrus Hillbergh, Gästrikland. Född den 26/12 1703. Magister 1728. Präst 1729. Kyrkoherde

   i Järlåsa 17.. Kyrkoherde i Ockelbo 1739. Kontraktsprost 1751. Död 1785.

Joannes Hedberg, Gästrikland

Ericus Melstadius, Uppland

Ericus Monten, Hälsingland. Präst vid Helsinge regemente. Kyrkoherde i Söderala.

  Död 1757.

Johannes Holm, Uppland

Petrus Bolinder, Hälsingland. Komminister i Norrala och Trönö.

Petrus Hannel, Hälsingland. Komminister i Bollnäs 1738.

Laurentius Fagerholm, Gästrikland. Kollega i Gävle. Kyrkoherde i Årsunda 1745.

   Död 1756.


1719


Johannes Berg, Hälsingland. Kyrkoherde i Ovanåker 1742.

Ericus Giers, Hälsingland. Komminister vid Skeppsholmens kyrka, Stockholm. Kyrkoherde

  på samma plats.

Tomas Collander. Avreste till Finland varifrån han kom.

Matthias Wallbom, Gästrikland. Vid sjötullen. Bokhållare i Gävle.

Ericus Norberg, Gävle


1720


Johannes Bäckström, Ljusdal. Kunglig biblotekarie 1747.

Petrus Enagrius. F: Kyrkoherde i Älvkarleby. Blev komminister i Värmdö, Roslagen.

Carolus Gavelius, Gävle. Tullinspektör i Hudiksvall. Död 1738.

Nicolaus Harf /senare Stenbrink/ Gävle. Fiskare i Gävle. Drunknade 1743.

Andreas Jedermark, Ovansjö

Johannes Myrström /senare Myrelius/ Ovansjö

Andreas Norinder, Nora Uppland. Kyrkoherde i Lofö.

Laurentius Thorgström, Torsåker. Kollega i Gävle 1729.

Nicolaus Hiller, Årsunda. Komminister i Näs nära Stockholm.

Johannes Austrin, Årsunda. Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1743. Död 1750.

Magnus Netzelius. F: Kyrkoherde i Årsunda. Blev soldat.

Daniel Quist, Ockelbo. Pastorsadjunkt i Arbrå. Död 174..

Laurentius  Berggraf, Gävle. Tullinspektör.

Petrus Depken, Gävle


1721


Olaus Torgstedt, Gästrikland

Petrus Wåhlberg, Gävle. Dog i Gävle 1726.

Olaus Murovillius /kallad Muren/ Gästrikland. Rektor vid trivialskola i Stockholm.

Jonas Dahllund, Hälsingland. Komminister i Harmånger.

Laurentius Hulteen, Hälsingland. Komminister 1743 i Färila.


1722


Ericus Elfstadius, Uppland. Kyrkoherde i Riala Kulle, Roslagen.

Andreas Forsius, Hälsingland. Conrect. vid trivialskola, Hudiksvall. Rektor på samma plats.

Ericus Stenfeldt, Gävle. Rektor vid trivialskola, Gävle 1752.

Johannes Grass, Valbo

Nicolaus Graan, Gävle


1723


Laurentius Sundel, Alfta

Magnus Insulin, Alfta

Alexander Warg, Gävle. Bokhållare vid Järnvågen, Stockholm. Död 1754.

Andreas Forsselius, Valbo. Kollega i Gävle. Död 1743.

Petrus Stocksäll, Bollnäs. Utnämnd till komminister 1734. Kyrkoherde i Nora Fjärdhundra.

   Död 1759.

Jonas Lindberg, Gävle. Kyrkoherde i Vada & Angarn. Död 1742.

Laurentius Söderberg /senare Söderwall/ Hanebo. Präst 1732. Komminister i Arbrå och

   Undersvik.

Andreas Fernström, Ovanåker

1724


Martinus Granlund, Hudiksvall. Komminister i Rogsta.  Kyrkoherde i Harmånger1745.

   Död 1759.

Olaus Norlinder, Norrala. Kyrkoherde i Norrala 1738.

Andreas Sundwall, Ljusdal. Komminister i Hudiksvall 1739.

Petrus Petri Bärgqwist.  F: Komminister i Järvsö. Blev direktör och patron vid

   bergbruk.

Henricus Johannes Hartman, Gävle. Piae Magister. Död 1740 i Gävle.

Jonas Wahlrot, Valbo. Kollega vid trivialskola i Stockholm.

Petrus Selgström, Torsåker. Extra ordinarie notarie vid hovrätten i Stockholm.

   Drunknade 1740.

Johannes Hillberg, Valbo. Komminister 1744 i Valbo.

Nicolaus Hellen /senare Hellsted(t)/ Gävle. Kyrkoherde i Söderfors. Kyrkoherde i

   Söderala 1758.

Ericus Gaewer.  F: Kyrkoherde i Årsunda. Blev sekreterare.

Petrus Jonae Bergquist, Alfta. Adjunkt åt komminister i Gnarp. Död 1750.

Martinus Joh. Grot, Gävle. Kyrkoherde i Vada och Angarn 1743, därefter i Hedesunda.

Gymnasium och trivialskola 1725-1750

(29)1725-1749 Petrus Johannis Gris 1693-1749(Per Hansson)


Var född i Gävle 1693 som son tlll rådmannen och handlaren Johan Griis och hans hustru Magdalena Rytter som var dotter till rådmannen Hans Andersson Rytter. Petrus Griis blev student i Gävle den 1 maj 1711. Han promoverades till filosofie magister i Uppsala den 16 juni 1719. Teologie lektor vid gymnsiet i Gävle 1723 och rektor vid trivialskolan 1724 (1725). Dog den 23 januari 1749. ”Levde länge i minnet, såsom en utmärkt nitisk och skicklig lärare. Gift 1725 med Anna Catharina Printz och de hade tre barn.

(30)1749-1752 Matthias Olai Smaraeus 1699-1752 (Mats Olsson)


Conrektor i Gävle 1731. Lektor 1737 i grekiska och hebreiska. Rektoratet innehade han 1749-1752.


ELEVER


1725


Petrus Backman,Ljusdal. Född den 27/9 1705. Magister 1740. Präst 1741. Kyrkoherde i

  Villberga 1751. Honorärsprost 1777. Död 179..

Petrus Edström /senare Edenlöf/ Ljusdal. Död i Uppsala 1732.

Olaus Sundberg /senare Signell/ Ljusdal. Komminister i Harmånger 1743.


1726


Ericus Torenberg, Hälsingland. Komminister i Norrbo och Bjuråker. Kyrkoherde på

    samma plats 1752.

Andreas Welstadius, Hälsingland. Prästvigd.

Johannes Werner, Gävle. Fil mag 1740. Kyrkoherde i Arbrå och Undersvik 1745. Död 1762.

Jonas Fridberg /Fridborg/ Ockelbo. Kyrkoherde i Hamrånge. Död 1759

Johannes Högström, Ovansjö. Adjunkt vid Sancta Catharina, Stockholm.

Thyris Thyrsson, Gävle. Blev soldat.

Antonius Össberg, Ockelbo. Uppsala universitets tiondefogde i Hälsingland.

Petrus Lundberg /senare Endal/ Hälsingland. Komminister i Fasta & Edsterna.

Johannes Högberg, Ovansjö. Komminister i Söderala. Död 1760.

Laurentius Lang, Jämtland. Regementspräst.. Reg & Rector vid Klara skola. Slutligen

   kyrkoherde i Luleå.

Johannes Sandin, Torsåker. Fil mag 1743. Prost & kyrkoherde Eccl. American. ibid.

   Död 1749.

Nicolaus Westrin, Västland, Roslagen. Kyrkoherde i Lagga och Östuna, Uppland.

Georgius Rosell, Söderala, Hälsingland. Komminister i Ovanåker.

Isaacus Wadin, Västland, Roslagen. Övergav snart studierna.

Laurentius Grunelius /senare kallad Grundén/ Ovansjö. Kyrkoherde i Harg, Roslagen 1741.

   Kyrkoherde i Tillinge och Svigarn 1760. Prost 1762. Död 9/1 1769.
1727


Carolus  Fridericus Rudberg, Stockholm

Jonas Edenström, Ovanåker

Johannes Örn /senare Örner/ Gävle. Komminister i Nora Fjärdhundra.

Petrus Höglind, Högbo.Adjunkt åt komminister i Ovansjö.

Johannes Nordholm /Nordenholm/ Ovansjö. Prästvigd 1742. Adjunkt i Veckholm,

    Thorsvi & c. kyrkoherde i Arnö 1761.

Petrus Berggraff, Gävle

Antonius Bade, Gävle. Fil mag 1740. Kyrkoherde i Ljusdal 1755.

Petrus Rönholm, Ockelbo

Nicolaus Insulin, Alfta. Komminister i Hållnäs. Komminister i Alfta 1760. Död 1766.

Ericus Tranbom, Våla Fjärdhundra, Uppland. Blev soldat och löjtnant vid Dala regemente.

Abraham Baeck, Söderhamn. Kunglig livmedicus 1753 och och orförande i Collegii Medici.

Georgius Vougt, Hille. Född 30/11 1712. Fil mag 1740. Överkollega i Gävle 1745. Präst

   1754. Lektor i vältalighet och poesi (dvs latin) i gymnasium, Gävle 1750. Därefter

    kyrkoherde i  Nora Fjärdhundra 1759. Kontraktsprost 1776. Död 2/6 1794.

Andreas Segerstedt, Torsåker

Sveno Baelter, Söderhamn. Fil mag 1740. Th. doct. och domprost i Växjö.

    Död 1760.


1728


Johannes Jernberg, Ovansjö. Kyrkoherde i Sånga & Skå 1753.

Johannes Wåhlberg, Våla, Uppland. Ph. Mag. Anställd vid kansli.

Petrus Forsner, Torsåker. Komminister i Hernevi & Fröshult. Död 175…

Koenicius Tranbohm, Våla, Fjärdhundra, Uppland. Skollärare i Forsmark.

Johannes Bomarck, Gävle. Komminister i Näs nära Uppsala. Kyrkoherde i Långtor.

Ericus Phragmenius, Hanebo, Hälsingland. Prästvigd.

Johannes Chrysost. Phragmenius, Hanebo-Hälsingland. Prästvigd.

Ericus Gestrinius, Regnsjö. Överkollega i Hudiksvall. Kyrkoherde i Hamrånge 1760.

Magnus Gestrinius. Regnsjö. Conrektor i Gävle. Lektor i logik och matematik i Gävle 1760.

Laurentius Hillberg, Valbo

Zacharias Jäderström, Torsåker. Blev soldat

Carolus Monteen, Söderhamn. Övergav studierna efter två år. Fältproviantmästare.

   Död i Finland 1743.

Petrus Söderbohm, Söderhamn. Född den 24/1 1716. Avgick utan betyg. Fil mag 1743.

  Präst 1744. Komminister vid S. Mar. Stockholm 1751. Kyrkoherde i Ovansjö 1768.

Petrus Söderman /kallad Södermark/ Årsunda. Komminister i Harmånger och Jättendal.

   Kyrkoherde på samma plats.

Gabriel Gaertner, Gävle. Musikdirektör i Karlstad.


1729


Petrus Jo. Wahlman, Gävle. Notarius vid stadsfullmäktige i Gävle. Rådman i

  stadsfullmäktige 1760.

Claudius Henr. Wahlman, Gävle. Vid Amiralitets-Krigsmanskassan (?). Död i Finland

  1743.

Nicolaus Fernström, Ovanåker

Olaus Gabriel Phragmenius, Hanebo, Hälsingland

Petrus Wallberg, Gävle. Anställd på rådhuset i Gävle.

Johannes Halenius, Söderala, Hälsingland. Avgick utan betyg. Brukspatron.

Andreas Lundquist, Gävle. Född 14/9 1715. Magister och präst 1746. Pastorsadjunkt i

   Gävle. Kyrkoherde i Årsunda 1756. V. prost, distrikt Gästrikland 1767. Kyrkoherde i

    Torsåker 1744.

Ericus Norman, Gävle. Kollega vid trivialskola i Gävle 1743.

Joh. Christophorus Kurtz, Gävle. Död i Uppsala, studerade flitigt.

Andreas Westin, Gävle. Född 1714. Stadsfiskal, senare notarie i stadsfullmäktige i Gävle.

   1754 rådman i Gävle, därefter stadssekreterare.

Nicolaus Bursman, Roslagen. Avgick efter ett kvartal i Uppsala.

Johannes Backmark, Järvsö. Avgick 1732 utan betyg. Kyrkoherde i Hedesunda,

   Gästrikland. Innan dess kollega i Hudiksvall.


1730


Olavus Forseen, Arbrå. Född 3/12 1713. Avgick utan betyg.  Magister 1743. Pr. 1744. Andre

   präst  vid Artelleriregementet, Stockholm. Kyrkoherde i Frötuna 1760. Kontraktsprost.

    Död 179..

Jonas Walster, Arbrå. Avgick utan betyg. Kyrkoherde i Hogdal 1746. Död 1757.

Laurentius Norelius, Norrala, Hälsingland. Kyrkoherde i Sigtuna 1751.

Olaus Bolin, Hanebo, Hälsingland. A sacris concionibus Excellentissimi. Senat. Regn. Sam

   Åkerhielm 1751. Kyrkoherde i Täby 1762.

Petrus Werving, Gävle. Uppsökte Herrnhut snärjd av de Zinzendorfska villfarelserna, avled i

  maj 1755.

Claudius Henricus Schröder, Gävle

Johannes Holmsten, Gävle. Övergav studierna genast. Framstående kirurg i Stockholm. Död

   1745.

Carolus Berg, Mo Hälsingland. Avgick snart från skolan.

Johannes Sibelius. Klockare i Ärentuna.

Petrus Forstadius, Hälsingland. Övergav snart studierna. Blev soldat.

Ericus Dahlmark, Söderala, Hälsingland. Dog som gymnasist.

Nicolaus Ödman, Gävle.

Sweno Wandell, Gävle. Övergav studierna.

Laurentius Sandberg, Gävle

Carolus Quistberg, Gävle. Oeconomie Directeur i Bohuslän.

Olaus Petri Backman, Ljusdal. Kollega i Hudiksvall. Kyrkoherde i Harmånger 1760.

   Död 1763.

Johannes Jonae Sandberg, Tuna. Född 31/3 1710. Lärare i räkneklassen i Hudiksvall 1744.

Bendictus Pet. Ruth, Delsbo. Född 1/12 1713. Prästvigd i Delsbo 1739. Komminister i

   Järvsö 1767. Kyrkoherde i Järvsö 1774. Honorärprost. Död 179..

Andreas Nicolai Forslund, Forsa. Prästvigd.

Johannes Olavi Forsell, Järvsö. Prästvigd i Järvsö

Ericus Petri Säljeström, Järvsö

Olavus Stenonis Nordin, Ljusdal. Kyrkoherde i Hogdal 1758.

Olawus Erici Molin /kallad Molinder/ Ljusdal. Kyrkoherde i Litslena. Död 1792.

Jonas Olawi Österberg /kallad Östlund/ Rogsta. Komminister i Söderhamn.

Jacobus Olawi Bäckbohm, Ljusdal
1731


Daniel Petri Garnberg /Rolinder / Rogsta. Komminister i Rogsta, sedan i Alfta.

   Död 1758.

Andreas Olavi Norstrand, Rogsta. Komminister i Ockelbo, därefter kyrkoherde i

   Rogsta 1751. Död 1763.

Petrus Wallen, Torsåker

Jonas Zacharias Waldner, Arbrå. Komminister i Gran.


1732


Petrus Laurentii Wahlman, Ljusdal. Född 5/5 1717. Präst 1741. Bataljonspredikant vid

   Helsinge regemente 1746. Kyrkoherde i Gnarp 1749. Honorärprost 1770. Kungl. hovpr.

   1774. Kyrkoherde i Börstil 1777.

Martinus Laur. Rogstadius, Färila. Komminister och kyrkoherde på samma ort 1763.

Andreas Michael Forslind, Forsa

Mattias Laur. Edlund, Ljusdal. Född 9/12 1712. Präst 1744. Adjunkt i Ockelbo.

   Komminister i Ockelbo 1774. Död 1781.

Joannes Suenon. Ferlander, Färila. Fil mag i Uppsala 1743. Komminister i Gävle 1753.

   Död 11 jun 1760.

Ericus Petri Wiklund, Hogdal. Komminister i Norrbo. Kyrkoherde på samma ort. Död 1790.

Gulicius Petri Bergquist, Järvsö. Brukspatron.

Olavus Joannis Hanberg, Hanebo. Övergav studierna. Blev klockare i Hanebo kyrka.

Johannes Joannis Rhenberg /senare Rehnwall/ Bollnäs. Komminister i Ockelbo 1751.

   Död 1773.

Ericus Thomae Wallström, Gävle. Kyrkoherde och prost i Norrköping. En för tidig död

   1758.

Claudius Johannis Lindman, Västland, Roslagen. Född 1714. Avgick utan betyg.

   Präst 1740. Komminister i Sparsätra 1744. Kyrkoherde i Näs nära Enköping, sedan i

   Frösunda 1765. Kontraktsprost 1799.

Olavus Olavi Noreius, Nora Uppland. Komminister i Gamla Uppsala. Kyrkoherde i

   Skuttunge 175..

Laurentius Joannis Åström /senare Fluven/ Nora, Uppland

Johannes Laurentii Lundelius, Nora Uppland

Petrus Olavi Hambraeus, Norrala. Född 2/9 1716. Prästvigd i Norrala 1744. Fil mag i

   Uppsala 1749. Kyrkoherde i Enånger 1768.

Abrahamus Petri Wahlman, Gävle. Andre präst vid Helsinge regemente. Död i Bergae

   Rügen, Pommern  4/4 1758.

Andreas Thoreri Gaertberg /Hjertberg/ Gävle. Klockare i Gävle 1745.

Olavus Olavi Lignelius, Skog Hälsingland. Född 18/12 1715. Präst 1742. Kyrkoherde i

   Norrtälje 1759.

Herman Johannis Leman, Tuna.

Isaacus Olai Rolin, Rogsta. Köpman i Hudiksvall, drunknade.

Ericus Martini Norlind, Hudiksvall. Sänd till Amerika och prästvigd i Pennsylvania.1733


Petrus Åsbrink, Ovansjö. Präst 1742. Komminister i Skeptuna 1751.

Andreas Staf, Västland, Roslagen. Född 26/5 1714. Prästvigd i Västland.

Ericus Bergrot, Hanebo Hälsingland. Inspektor vid järnbruket Graningen i

   Ångermanland.

Laurentius Strömner, Torsåker

Chrysotomus Gaever, Årsunda. Prästvigd i Kalmar.

Sweno Berg, Söderhamn. Justitiarie vid Flors fabrik i Mo, Hälsingland.

Ericus Lodin, Söderhamn

Reinhold David Selin, Söderhamn


1734


Ericus Erici Elff, Härjedalen. Assessor Coll. Med. och  professor i obsterik.

Nicolaus Nicolai Casström, Umeå. Conrektor vid trivialskola i Stockholm 1654(sic!).

   Därefter rektor vid Sancta Catharina, Uppsala 1756.

Daniel Danielis Stenbit, Söderhamn

Laurentius Matthiae Holm, Hudiksvall

Petrus Petri Lundström, Rogsta. Dog under studietiden.

Olaus Jonae Backlund, /kallad Collinder/ Idenor. Prästvigd.

Ericus Martini Frodlin, Rogsta. Inspector vid järnbruket i Voxna..

Benjamin Nicol. Broman, Rogsta. Död 1736.

Laurentius Laur. Frisk, Hudiksvall. Född 19/12 1717. Präst 1743. Komminister i

   Hudiksvall 1750.

Johannes Nicol. Röding /kallad Delmark/ Delsbo.

Johannes Johannis Waldenius, Hodal. Kollega i Hudiksvall.

Johannes Andreae Werolin, Färila. Prästvigd i Färila.

Andreas Petri Forssberg, Färila. Född 21/9 1715. Präst 1740. Komminister i Hille 1743,

  sedan kyrkoherde i Norrala 1773. Kontraktsprost 1781. Död 179..

Nicolaus Pauli Bong, Hodal. Prästvigd.

Alexander Forell, Hudiksvall. Landskamrer, Gävleborg.

Petrus Bergvald, Hanebo, Hälsingland. Blev efter att ha övergett studierna redovisningsman

   vid Järnvågen i Stockholm. Död 175..

Olawus Högman, Högbo. Född 2/2 1719. Fil mag 1749. Präst 1750. Rektor vid  Klara skola,

   Stockholm. Kyrkoherde i Arbrå 1764. Kontraktsprost 1766.

Gustavus Frid. Blomborg, Gävle. Anställd vid Kammarkollegium.

Petrus Swedlind, Segersta, Hälsingland. Blev soldat.

Albertus Holmquist, Ockelbo. Son till kyrkoherde. Född 5/10 1719. Fil mag  i Uppsala

  1746. Präst 1746. Oecon. Phocotrop, Uppsala. Kyrkoherde i Forsa 1760. Prost 1763.

   Kontraktsprost 1776.

Olavus Cuprin /senare kallad Karlsén/ Söderhamn. Medailleur vid myntet i Stralsund.

   Död 1761.

Carolus Hagberg, Hamrånge. Död i Uppsala 1740.

Laurentius Wattlander, Söderhamn Född 15/1 1726. Fil mag 1752. Präst 1757.

   Pastorsadjunkt i Värmdö. Kaplan i Östuna 1772.

Zacharias Grass, Norrby Fjärdhundra. Prästvigd.
1735


Laurentius Sedlin, Nora. Född 26/3  1719. Präst 1750. Komminister i Danmark, Uppland

   1772. Kyrkoherde i Huddunge.

Jonas Nordeen, Hanebo Hälsingland

Abrahamus Enagrius, Älvkarleby. F: Präst. Vikarierande häradshövding.

Petrus Fischer, Nora Uppland. Prästvigd. Död 1753 (även uppgift död 1755).

Henricus Bodin, Ovansjö. Med lösktigt leverne som ung. Blev soldat.

Ericus Forsbeck, Älvkarleby, Uppland. Dog under studietiden.


1736


Olavus Berglund, Hälsingland. Dog under studietiden.

Andreas Falk, Segersta, Hälsingland

Jonas Wettersand, Gävle. Vågmästare vid järnvågen i Gävle.

Jonas Wandin, Söderhamn. Född 23/10 1717. Prästvigd 1752. Skolmästare i Lohärad och

   Malsta.

Benedictus Nicolai Wettersten, Gävle  Fil mag i Uppsala 1749. S. Th. Doctor Regimont.

  175.. Komminister i Värmdö 1763.

Gustavus Gustavi Haartman, Gävle. Järnbruksinspektor.

Magnus Petri Isaeus, Ovanåker. Född den 8/1 1721. Magister i Greifswald 1761. Präst 1751.

   Andre präst vid Helsinge regemente 1759. Förste präst på samma plats 1768. Kyrkoherde i

   Skuttunge 1779. Honorärprost 1787.

Ericus Petri Wixell, Forsa. Dog i Gävle 1738.

Laurentius Johannis Waldenius, Hogdal

Petrus Olai Åsberg, Arbrå. Död 1748.


1737


Abrahamus Teting, Gävle. Född 10/10 1720. Kollega i Gävle 1750. Lärare i

   räkneklassen på samma ställe 1779.

Jonas Moman, Gävle. Född 30/12 1722. Fil mag 1752. Pr. 1755.  Komminister i

   Uppsala 1760. Kyrkoherde i Rasbo & Kil 1774. Honorärprost 1780.

Laurentius Almén, Hedesunda. Född 7/3 1723. Prästvigd i Hedesunda. Komminister på

   samma ort 1771.

Olaus Nic. Sylwén, Skog Hälsingland. Prästvigd i Arbrå 1751. Komminister i Harg 1759.

   Kyrkoherde på samma ort 1761.

Olaus Gallenius, Hanbo Hälsingland. Prästvigd i  Järvsö.

Olaus Sellvast, Gävle /sedan kallad Syllvest/. Prästvigd.

Petrus Lybke, Bollnäs. Blev soldat.


1738


Johannes Ström, Gävle. Kantor i Delsbo. Musikdirektör i Gävle.

Olaus Baeckberg /sedan kallad Baeckenberg/ Valbo. Fil mag i Uppsala 1755. Komminister i

   Gävle 1763. Död 1773.

Petrus Wallström, Gävle. Dog i Gävle 1743.

Ericus Pihl, Gävle. Dog i Järvsö.

Olaus Regnman /kallad Regner/ Regnsjö. Blev soldat och rotemästare.


Daniel Elfner, Älvkarleby. Född 13/1 1722. Prästvigd 1750. Komminister i Börje 1763.

   Kyrkoherde i Lagga och Östuna 1777.

Olaus Johannis Waldenius, Hudiksvall. Komminister i Hogdal. Kyrkoherde på samma plats.

Petrus Joannis Hatzelius, Bergsjö. Född 25/11 1723. F: Kyrkoherde. Prästvigd 1751.

   Kyrkoherde i Bergsjö 1760. Honorärprost 1787.

Jonas Högberg, Enånger. Född 6/4 1719. Prästvigd 1752. Komminister i Harmånger 1766.


1739


Johannes Jerler, Högbo Gästrikland. Tulltjänsteman, Hedemora.

Ericus B. Brunnelius. F: Lektor i Fjärdhundra.

Andreas Wimark, Hamrånge, Gästrikland. Prästvigd i Söderala.

Laurentius Londberg, Söderala Hälsingland

Jonas Norén, Nora, Fjärdhundra. Dog under studietiden.

Christopherus Depken, Gävle. Inskriven vid Regai Cancell. Col.l a. 174.. Ordinarie

   kanslist på samma plats. Berömd genom (instiftandet av)ett gymnasiestipendium.

Andreas Schilling, Hälsingland. Anställd vid hovrätten i Stockholm 175..

   Vikarierande häradshövding.

Engelbertus Hanning, Hudiksvall. Född 24/9 1723. V. Kollega. Hudiksvall 1749. Präst

   1750. Komminister i Njutånger 1758.

Johannes Bremer; Hudiksvall. Född 16/11 1754. Prästvigd 1771. Kyrkoherde i Älvkarleby.

Gabriel Ömarck, Hälsingland. Blev soldat.

Johannes Paulus Strömbeck, Gävle. Patron vid järnbruket  i Mackmyra.

Laurentius Balck, Gävle. Medic Doct 1752. Sekreterare i Collegium Medicum. 1758.

   Provinsialläkare  i Roslagen.

Ericus Laurin, Gävle. Anställd vid Generaltullarrendesocieteten. Död i Gävle 1749.

Ericus Alrot, Gävle. Anställd vid hovrätten, Stockholm.


1740


Laurentius Vestadius, Hudiksvall

Laurentius Torgner, Torsåker Gästrikland. Fil mag i Uppsala 1755. Prästvigd i Torsåker.

Olavus Bergner, Torsåker Gästrikland. Blev soldat.

Henricus Lindfors /senare Linderfors/ Hille, Gästrikland. Prästvigd 1750. Komminister i

   Bollnäs.

Johannes Thelaus, Ovanåker Gästrikland. Conducteur vid Fortification. Död 1759.

Petrus Norström, Gävle. Bruksbokhållare.

Johannes Elfvik, Norrala, Hälsingland.

Andreas Garpp, Gävle. Blev soldat.

Laurentius Norelius, Valbo. Blev soldat.

Petrus Isaeus, Söderala Hälsingland. Född 1726. Prästvigd 1753. Komminister 1773

   i Ovanåker.

Petrus Axel Hamrunga /Achsell/ Gästrikland. Född 1731. Komminister i Hamrånge 1753.

   Därefter i Alfta 1767.

Ericus Hall, Regnsjö Hälsingland. Blev soldat.

Idvardus Lundberg, Årsunda Gästrikland. Klockare i Färnebo.

Petrus Elglund, Skog Hälsingland. Kollega i Stockholm.

Olaus Hambraeus, Norrala, Hälsingland. Landsfiskal samt vikarierande borgmästare i

   Söderhamn. Ordinarie borgmästare i Söderhamn 1763.

Fredricus Frank, Stockholm1741.


Martinus Faerling, Färila Hälsingland. Begav sig till Norge, återvände aldrig.

Petrus Nordelius, Bjuråker Hälsingland. Född 14/6 1726. F: Komminister i Bjuråker.

   Prästvigd 1753. Komminister i Rogsta 1764. Kyrkoherde i Gnarp 1778, i Forsa 1784.

   Honorärprost 1787.

Johannes Lundman, Hälsingland. F: Komminister i Ljusdal. Övergav studierna.

Magnus Haeggbom, Arbrå.

Andreas Iggbom /adlad kallad Iggenbom/ Njutånger. Kyrkoherde i Söderfors 1759.

Sweno Westerman /adlad kallad Lilljencrantz/ Gävle. F: Kyrkoherde.

   Vikarierande häradshövding. Assessor vid hovrätten i Stockholm 1762. Senare

    lagman i Uppland titulerad Gubernatoris ornatus.

Petrus Zynth, Gävle

Ericus Myrstedt /kallad Myrelius senare/ Ovansjö. Blev murgesäll.

Ericus Schröder, Gävle. Sekreterare i bankofullmäktige. RNO.

Andr. Åkerbom, Lövsta Uppland.

Carol. Westman, Torsåker Gästrikland.

Magn. Thelaus, Ovanåker. F: Kyrkoherde i Hälsingland. Dog under studietiden.

Samuel Groop, Gävle. Borgmästare i Östhammar 1758.

Johannes Kiellström, Gävle. In regia Cancellaria ord. kanslist.

Johannes Laurin, Gävle. Justitiarius vid Cronhielms regemente.


1742


Magnus Örnberg, Gävle. Anställd vid rådhuset och klockare i Gävle. Död 1772.

Wilhelmus Rivelius, Gävle. Prästvigd i Harmånger. Kollega i Hudiksvall 1763.

Johannes Hatzelius. F: Kyrkoherde i Bergsjö, Hälsingland. Aldrig närvarande.

Johannes Forsell, Hille Gästrikland. Övergav studierna.

Petrus Collner, Mo Hälsingland

Joachim Lindman, Gävle. Avreste till Livland.

Laurentius Söderbeck, Årsunda Gästrikland. Anställd som kamrer vid

  Generaltullarrendesocieteten.

Sueno Hiort, Hogdal Hälsingland. F: Kyrkoherde.

Ericus Hiort, Hogdal Hälsingland. F: Kyrkoherde.

Jonas Coldenius /senare Coldén/ Arbrå Hälsingland. Fil mag i Uppsala 1755. Kyrkoherde i

   Vaxholm. Död 1772.

Mikael Grönlund, Skog Hälsingland. Född 22/12 1726. Fil mag i Uppsala 1755. Präst 1755.

   Conrect. vid trivialskola i Stockholm 1744 (?) Kyrkoherde i Alunda.

Ericus Bergsten, Bergsjö Hälsingland. Dog som gymnasist.

Gustavus Ludovicus Warg, Ljusdal Hälsingland. Byfogde i Hedesunda.


1743


Jacobus Wikman, Söderhamn. Fabrikör. Död 1763

Mikael Baeckner, Enånger Hälsingland. Medic. doktor i Uppsala 1758. Fältläkare 1759.

   Död i Pommern.

Laurentius Altin /senare Nordlander/ Alfta, Hälsingland. Prästvigd i Bergsjö, därefter

   komminister i Los.


Larurent Fernborg, Färnebo Gästrikland. Andre regementspräst i  Helsingland. Död i

   Pommern 1759.

Samuel Ramberg. Död i Västmanland 1751.

Petrus Elfvik, Norrala Hälsingland. Prästvigd. Avsatt.

Petrus Högwall /senare kallad Högström/ Gästrikland. Död 1752.

Petrus Everdt, Gävle. Anställd som kamrer vid Generaltullarrendesociteten 1751.

Petrus Sundius, Söderhamn. Född 1726. fil mag 1755. Präst 1756. Lärare i räkneklassen vid

   trivialskola i Stockholm 1759. Rektor vid St. Jacobi skola 1762. 1774  Kyrkoherde i

   Ljusdal. Honorärprost 1786. Död 179..

Andreas Grop, Gävle. Notarius Cancellariae civum i Stockholm 1758.

Petrus Norström /senare Molinder/ Ljusdal, Hälsingland. Prästvigd i Regnsjö.

Olaus Forsgren, Njutånger Hälsingland. Född 4/9 1723. Prästvigd i Söderhamn

    1755. Komminister i Häverö & Singö 1775.

Olaus Törngren /senare Alcén/ Trönö, Hälsingland. Prästvigd i Gnarp 1753.

   Komminister i Norrala & Trönö 1768.


1744


Johannes Wallström, Gävle. Anställd vid kommerskollegium 1752. Död 177..

Petrus Nordenvall, Norrala Hälsingland.

Jacobus Fernsten /senare kallad Fernander/ Färnebo Gästrikland. Död 1758 i Stockholm.

Olaus Bogren /senare Borén/Alfta, Hälsingland.

Johannes Westerman, Gävle. /Adlad kallad LilljenCrantz/. Notarius. Colleg. Reg. Commerc.

   Handelsintendent 1762. Kommersråd, därefter stadssekreterare. Friherre & RNO.

Johannes Brander, Gävle. Född 1733. Fil mag i Uppsala 1755 & v. Nor. Consist. Urb.

   Stockholm. Därefter ordinarie Notarius 1760. Kyrkoherde och prost i Enköping1766.

   Honorärprost 1771. Kontraktsprost 1774. Theol. Doctor 1779. Kyrkoherde i Sancta

   Catharina, Stockholm 1780. Ordens Capellan 1784. Kyrkoherde i Bromma 1787.


1745


Johannes Bolinder, Norrala och Trönö, Hälsingland. Fil mag i Uppsala 1755. V. kollega

   i Gävle 1758. Kyrkoherde i Söderhamn.

Ericus Scherdin, Järvsö Hälsingland. Född den 28/9 1728. Fil mag i Greifswald 1755. Präst

   1757. Kollega i Hudiksvall 1761.Kyrkoherde i Söderala 1772. Kyrkoherde i Hudiksvall 

   1780. Kontraktsprost 1784.

Andreas Bergdahl, Forsa. Dog som gymnasist.

Nicolaus Novander, Järvsö. Avgick utan betyg.

Johannes Siöström, Gävle. Född den 24/6 1729. Prästvigd 1757. Fil mag 1758. Komminister

    i Ovansjö 1762. Hospitalspredikant i Gävle 1767. Kyrkoherde i Hanebo 1785.

Jonas Sundström, Gävle. Fil mag. 1758. Vikarierande lektor 1760. Kollega i Hudiksvall

   1762. Conrektor på samma plats 1770. Ebr. & Gr. Lector Gymn. Gävle 1775. Död 1776.


1746


Johannes Jernberg, Gävle. Förste notarie vid Kommersrådet Reg. Assessor på samma plats.

Nicolaus Nyberg, Gävle

Laurentius Collander, Ovansjö. Blev kantor.


Johannes Gällstedt, Västland, Roslagen. Prästvigd i Lövsta 1758. En skenande häst gav

   honom en för tidig död 1759.

Ericus Lundin, Gävle. Övergav studierna.

Petrus Åsberg, Långvind Hälsingland. Övergav studierna.

Ericus Bergman, Järvsö Hälsingland. Extraord. predikant vid artelliregementet. Död i

   Pommern 1761.


1747


Andreas Östmarck, Valbo. Övergav studierna.

Laurentius Warg, Gävle. Dog som gymnasist.

Christian Arnold Codovius, Gävle. Fil mag i Greifswald 1754. Kyrkoherde i Säby,

   Östergötland. Senare utnämnd till kyrkoherde i Rångedala, Västergötland.

Johan Flygt /senare Bäckengren/ Gävle.

Matthias Stålberg, Skog Hälsingland. Född den 26/12 1730. Fil mag i Uppsala 1758. Präst

   1761. Vice notarie vid domkapitlet i Stockholm 1760. Ordinarie notarie på samma plats

   1770. Kyrkoherde i Delsbo 1776. Honorärprost 1787.

Georgius Frodlin, Rogsta Hälsingland. Född 21/10 1728. Fil mag 1764. Rektor vid

     Sankt Jakobs skola i Stockholm 1777.

Olavus Granlund, Harmånger Hälsingland. Född 29/6 1733. Fil mag i Greifswald

    1755. Pr. Vic. Kollega Hudiksvall 1761. E. o. Bataljonspredikant vid Helsinge regemente

    1767. Kyrkoherde i  Söderhamn 1775. Kyrkoherde i Harmånger & Jättendal 1789.

Laurentius Holmstrand, Norrbo, Hälsingland. Drunknade som gymnasist.


1748


Laurentius Carlström, Västland, Roslagen. Övergav studierna.

Petrus Hillberg, Ockelbo, Gästrikland. Född 22/12 1734. Student 1752. Prästvigd 1760.

    Vikarierande lärare  i räkneklassen, Gävle 1761. Promoverad mag i Uppsala 1761.

    Vikarierande skolrektor i Gävle 1767. Kyrkoherde i Hamrånge 1770. Honorärprost 1784.

    Kyrkoherde i Ockelbo 1785. Utnämnd Theol Doct. 1793. Död samma år.

Laurent. Quist, Gästrikland. Född 1735. Student 1752. Vik. kollega i klass III Gävle 1760

    och mag. i Greifswald. Rektor i Enköping 1767. Rektor vid trivialskola i Hudiksvall

    1775.

Petrus Brändström, Ockelbo, Gästrikland. Prästvigd 1758. Kollega i Hudiksvall och  

    komminister i Idenor. Kyrkoherde i Mo & Regnsjö 1776. Död 179..

Johannes Runer E, Torsåker Gästrikland. F: Inspektor.

Jacob Hassenbalck, Gävle. Valde kirurgyrket. Avled i Uppsala 1758.

Carolus Wikman, Söderhamn Hälsingland. Kronobefallningsman i södra Hälsingland.

    Död 177..

Jonas Boström, Hedesunda Gästrikland. Född 28/10 1729. Student 1752. Prästvigd 1760.

    Komminister i Spånga & Järfälla 1769. Kyrkoherde på samma plats 1780.
Magnus Sandberg, Gävle. Student 1752.

Hansus Gevalin. F: f.d  inspekt. vid Fodin, Los Hudiksvall. Född 1733. Prästvigd

    1758. Magister i Greifswald 1761. Kyrkoherde vid järnbruket i Voxna 1761. Kyrkoherde i

    Ovanåker 1784.

Andreas Floberg. F: Milit. Emeriti, Haverö.Avled i Uppsala  1756. Yngling med sällsynt

    begåvning.

Ericus Nordmark, Norrbo. Född 19/9 1729. F: Bonde. Prästvigd 1758. Komminister i

    Bjuråker 1770. Kyrkoherde i Norrbo 1780.


1749


Laurentius Algren, Gävle. Född 20/4 1734. Prästvigd 1759. Komminister i Gävle 1773.

    Död 1782.

Sigfridus Nyman, Valbo. Övergav studierna och blev soldat.

Laurentius Hamberg, Bollnäs. Dog under studietiden.

Engelbertus Altberg, Bollnäs. Född 28/3 1732. Magister i Greifswald 1761. Prästvigd 1758.

    Komminister i Näs, Uppsala.

Olavus Schalberg, Bollnäs. Fil mag i Åbo 1757. Mag. Doc. på samma plats.

   Bibliothecarius ac mox Philos. Theor Professor i Åbo.


1750


Andreas Moberg /Lithorell/ Hållnäs Roslagen. Född 18/6 1927. Prästvigd 1759.

    Komminister i Ytttergran 1767. Kyrkoherde i Tärna.

Johannes Elfstedt, Älvkarleby Uppland. Fil mag i Uppsala 1758. Prästvigd 1759.

    Kyrkoherde.

Johannes Murberg, Gävle. Född den 4/12 1734. Fil mag och gratist i Uppsala 1761.

   Lektor 1773. Rektor vid trivialskola i Stockholm 1777.

Carl Joh. Cadovius, Gävle. Antog tillnamnet Daleskiöld.

Alexander Lindfors, Gävle. Född den 1/5 1734. Prästvigd 1759. Komminister 1777 i

   Närtuna & Gottröra.

Matthias Vilks, Gävle

Laurent. Halenius /sedan Hallencreutz/, Uppland. Född i Uppsala 13/1 1739. F: Theol.

    Professor. Frequentato per annum Gymn. reversus Upps. Civ. Acad. 1745. Lektor i latinska

    språket i Gävle 1776. Promoverad till theol. dokt. i Uppsala. Ac. theol. lektor i Gävle.

Joh. Westerström, Gästrikland. Född 31/3 1737. F: Tullförvaltare. Student 1750. Fil. mag

   1761. Vik. kollega i Gävle. Vik. kollega i Stockholm. Ordinarie kollega i Stockholm.

   Conrector i Hudiksvall 1777.

Mich. Brunlöf, Hälsingland. Född i Enånger 1732. F: Länsman. Blev länsman i Enånger

   1757.

Petr. Boling, Hälsingland. Född i Njutånger 1/5 1731. F: Bonde. Avgick till Uppsala 1754.

   Magister i Greifswald 1761. Collega klass II i Uppsala 1771. Oecon. Docens vid Akad.

  1774. Conrektor i Uppsala 1778. Rektor i Gävle 1786. Död 12/12 1805.

Laur. Kellin, Hälsingland. Född i Norrala 1731. F: Bonde. Blev ritmästare.


1751


Olaus Forsberg, Hälsingland. Född i Alfta 1734. F: Kyrkoherde. Magister i Greifswald. Präst

  1761 i Bollnäs.

Petr. Högvall, Hälsingland. Född i Hög 1735. F: Komminister. Blev hemmansbrukare i Hög

   socken.

Petr. Strålin, Hälsingland. Född i Bjuråker 6/4 1732. F: Bonde. Avgick 175.. till Uppsala.

   Präst 1759. Skolmästare i Rasbo. Komminister på samma ort 1772.

Petr. Ahl, Hälsingland. Född i Bjuråker 6/4 1732. F: Bonde. Avgick 175.. till Uppsala. Präst

   1759. Komminister i Skog 1763. Komminister i Undersvik 1775.

Petr. Rob. Berger Westman. Född i Västerfärnebo 1736.  F: Häradshövding. Auscultant vid

   hovrätten 1775. Extra notarie vid Civil Protoc. i hovrätten 1758. Häradshövding i Södra

   Hälsingland.

Adam Gerdzlovius, Gästrikland. Född i Gävle 1735. F: Borgmästare. Avgick 1755 till

   Uppsala. Intagen i Banqven 1758.

Olaus Montén, Hälsingland. Född i Söderala 1734. F: Kyrkoherde. Död 1757.

Eric Hallström, Gästrikland. Född i Hedesunda 1733. F: Bonde. Avgick 1755 till Uppsala.

   Präst. Komminister i Mo & Regnsjö.

Petr. Hülpers, Gästrikland. Född i Gävle 1736. F: Handelsman. Avgick 1754 till Uppsala.

   Gav sig till  handel 1760. Handelsbetjänt i Hamburg, Amsterdam, Frankrike och England.

Jacob Stillmark, Hälsingland. Född i Skog 1736. F: Kyrkoherde. Avgick till Uppsala 1755

   och ifrån Akademiska till militären.ELEVER


1752


Laur. Hällström, Gästrikland. Född i Hamrånge 11/12 1732. F: Bruksbokhållare. Avgick till

   Uppsala 1756. Präst 1760. Komminister i Hamrånge 1771. Kyrkoherde på samma plats

   1785.

Joc. Melchior Schönstedt, Gästrikland. Född i Gävle 29/12 1738. F: Rådman. Avgick 1756

   till Uppsala Akademi. Fil mag 1761. Vik. kollega i Gävle 1763. Rektor 1770.

   Pro- & Conrektor 1774. Lektor i vältalighet och poesi (dvs latin) i Gävle 1778.

And. Hillgren, Gästrikland. Född i Torsåker 28/12 1734. F: Bruksbokhållare. Avgick 1756

   till Uppsala. Präst 1770. Komminister i Färentuna 1769.

Olav Jernberg, Gästrikland. Född i Gävle 1738. F: Komminister. Avgick 1756 till Uppsala.

    Inkom i Banqven 1760. Inspektor vid Grönsinka bruk.

Joh. Gust. Kinberg, Uppland. Född i Älvkarleby 1736. Avgick 1756 till Uppsala. Phil mag

   1764. Bataljonspredikant. Ostind. Predikant. Kyrkoherde 1778 i Järpås socken i 

   Västergötland. Prost på samma plats.

Andr. Runer, Gästrikland. Född i Torsåker 1737. F: Bruksinspektör.

Nicol. Lang, Uppland. Född i Västland 1739. F: Bruksbokhållare. Avgick 1756 till Uppsala.

   Intagen i LantmäteriContoiret 175..

Ulric Lindgren, Hälsingland. Född i Ljusdal 1734. F: Länsman. Lämnade gymnasiet och

   boken 175..

And. Hillberg, Hälsingland. Född i Forsa 1733. F: Soldat. Avgick 1756 till Uppsala. Präst

   1762 i Järvsö. Adjunkt åt komminister.

Pet. Rosenqvist, Hälsingland. Född i Bergsjö 1734. F: Soldat. Avgick till Uppsala 1756.

   Präst 1759.


1753.


Olav. Mobert, Hälsingland. Född 1735 i Bergsjö. F: Soldat. Avgick 1756 till Uppsala.

   Präst 1759. Död 1768.

Carol. Gust. Laurin, Gästrikland. Född i Gävle 1737. F: Auditeur. StadsPhys i Falun.

Eric Nordblad, Gästrikland. Född i Gävle 1739. F: Landskamrer. Avgick till Uppsala 1757.

   Provinsialläkare i Gästrikland. Assessor.

Crist. Justus, Gästrikland. Född i Gävle 1739. F: Lektor. Avgick till Uppsala 1757. Övergav

   studierna. Död i Stockholm.

Jon Haglund, Gästrikland. Född 23/4 1737 i Gävle. F: Skomakare. Avgick 1757 till Uppsala.

   Präst 1762. Magister 1764. Komminister i Delsbo 1776.

Joh. Hiller, Gästrikland. Född i  Gävle 1737. F: Gatläggare. Student 1757. Död den 3/9 1759

    i Tjärnäs, Torsåker.

Anders Hillén, Gästrikland. Född 1735 i Hille. F: Kyrkvaktare. Avgick 1757 till Uppsala.

    Präst 1762.

Petrus Nordelius, Gästrikland. Född i Ovansjö 1736. F: Komminister. Avgick 1757 till

   Uppsala. Präst 1762. Kapellspr. i Högbo 1777. Komminister i Hedesunda 1784.

Andr Bergmark /sedan Altmark/ Hälsingland. Född i Alfta 1734. F: Soldat. Avgick 1757 till

   Uppsala.

Jonas Albaeck, Hälsingland. Född i Alfta 1735. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

    Pr. 1764  i Gran.

Esaias Altberg, Hälsingland. Född i Bollnäs 1734. F: Klockare. Avgick 1757 till Uppsala.

   Magister i Greifswald 1761. Präst 1761. Komminister i Färila 1777.

Paulus Tönnvik, Hälsingland. Född i Skog 1734. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

   Präst. Avsatt.

Johannes Quist, Hälsingland. Född i Arbrå 1739. F: Kyrkoherde. Bruksbetjänt år 1754.

Jacob Selggren, Gästrikland. Född i Gävle 1741. F: Skeppare. Fil mag 1764. Präst.  

    Pastorsadjunkt i Uppsala 177..

Olavus Frankenberg, Hälsingland. Född 3/4 1738. F:Gästgivare. Avgick 1757 till Uppsala.

    Präst 1761. Komminister i Ljusdal 1773. Kyrkoherde i Söderby och Karlskyrka 1786.

    Prost.

Olavus Carell, Hälsingland. Född 1734 i Järvsö. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

   Död 2/9 1758.


1754


Olaus Tollstedt, Hälsingland. Född i Delsbo 1735. F: Bonde. Avgick 175.. till Uppsala.

   Präst.

Jacob Hallgren, Gästrikland. Född 18/7 1738. F: Fiskare. Avgick till Uppsala 175.. Magister

   1754. Pr. 1764. Bataljonspredikant. Kyrkoherde i Hanebo 1775. Död 1785.

Erik Hellman /senare kallad Vallstrand/ Hälsingland. Född 1734 i Hudiksvall. F: Fiskare.

   Avgick till Uppsala 1757. Inspektor vid Ladugårds Tull i Stockholm.

Johan Bergstedt, Hälsingland. Född i Bergsjö 8/9 1735. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

   Pr. 1764.. Komminister i Hille 1774.

Erik Östling, Gästrikland. Född i Hille1740. F: Inspektor. Avgick 1758 till Uppsala.

   Fil mag 1764. Extra kanslist i kanslikollegium. Ägare av Stigslunds tegelbruk.

Andreas Quist. Född i Arbrå 1741. F: Kyrkoherde. Avgick 1758 till Uppsala.

Johan Wallén, Gästrikland. Född i Torsåker 27/8 1737. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

   Präst 1761. Komminister i Torsåker 1769.

Andreas Smaraeus, Gästrikland. Född i Ovansjö 1740. F: Häradshövding. Gaf sig till

   Bancowärket 1758. Brukspatron.

Nils Bolin, Gästrikland. Född i Gävle 1740. F: Köpman. Avgick till Uppsala 1757. Avlade

   disputationsprov. Handelsman i Gävle. Dog ogift 1762.


1755


Joan. Lindergren, Hälsingland. Född i Bollnäs 1736. F: Bonde. Död 28/8 1760 i Bollnäs.

Olavus Hanell, Hälsingland. Född 1738 i Bollnäs. F: Komminister.

Anders Årsell, Gästrikland. Född i Årsunda 12/2 1735. F: Bonde. Avgick 1759 till Uppsala.

   Pr. 1764. Komminister i Väddö 1779.

Samuel Berg, Regnsjö. Född 18/11 1738. F: Länsman. Avgick 1759 till Uppsala. Prästvigd

  1764. Bataljonspredikant 1768.  Kyrkoherde i Mo 1780.

Joan. Gabr. Lindström, Hälsingland. Född 27/4 1738. F: Komminister. Avgick 1758 till

   Uppsala. Fil kand och Pr. 1766. Komminister i Bollnäs 1782.


Olavus Holm, Gästrikland. Född i Gävle 1741. F: Besökare. Avgick till Uppsala.

    Blev sjöman.

Carolus Hellinder, Uppland. Född i Älvkarleby 1738. F: Kolare.

Ericus Schönstedt, Gästrikland. Född 1742 i Gävle. F: Rådman. Avgick till Uppsala

   dec. 1758. Magister 1764. Extra kanslist vid kanslikollegium 176.. Stadsnotarie i Gävle

   177..  Rådman i Gävle 177.. Död 1777.

Pet. Adolph. Ahlbom, Gästrikland. Född 10/3 1741. F: Bergmästare. Avgick 1759 till

    Uppsala. Magister 1764. Pr. 1768. Komminister i Åkerby och Jomkil 1775.

Joh. Carl. Garnei, Uppland. Född i Älvkarleby 1741. F: Inspektor. Blev övermasmästare.

Johannes Ek, Gästrikland. Född 13/5 1742. F: Guldsmed. Avgick 1759 till Uppsala.

   Magister 1764. Pr. 1769. Vikarierande kollega i Gävle 1766. Komminister i Heliga

   Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Kyrkoherde och prost i Hedesunda 1790.

Eric. Björklund, Hälsingland. Född i Undersvik 1736. F: Bonde.


1756


Jonas Faxén, Gästrikland. Född i Gävle 1741. F: Casseur. Avgick 1759 till Uppsala. Gav sig

   till Lantmäteriet.

Magnus Åman, Gästrikland. Född i Gävle. Avgick till Uppsala 1760. Blev urmakare.Utrest

   och hemkommen.

Jonas Sundvall, Gästrikland. Född i Hudiksvall 1741. F: Komminister. Avgick 1760 till

   Uppsala. Pr..  Kollega i Hudiksvall.


1757


Claes Hubert Garneij, Uppland. Född i Älvkarleby 1741. F: Inspektor.

Johan. Gaever, Hälsingland. Född 28/4 1741. F: Komminister. Avgick 1760 till Uppsala.

   Pr. 1765. Komminister i Regnsjö 1775.

Petrus Elfstrand, Gästrikland. Född 5/6 1742. F: Handelsman. Avgick 8/12 1760 till

   Uppsala. Pr. i Värmland 1767. Hospitalsyssloman. i Gävle 1776. Komminister i Ovansjö

   1786.

Eric Ekström /kallad Ekerström/ Gästrikland. Född 1743 i Gävle. F: Timmerman. Avgick till

   Uppsala i juni 1761. Magister 1770. Pr 1765. Kollega i Hudiksvall och komminister i

   Idenor 17..  Avsatt.

Daniel Diurberg, Gästrikland. Född i Gävle 2/6 1744. F: Lektor. Avgick 1761 i juni till

   Uppsala. Handsekreterare hos ryske minist. 1776. Lärare i räkneklassen vid Cath. Sch.

   Stockholm 1782. Rektor vid Klara skola, Stockholm.

Lars Scalin, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1744. F: Lärare i räkneklassen. Avgick i

   december 1760.


1758


Olaus Näzberg, Hälsingland. Född 1744 i Söderhamn. F: Rådman. Övergav studierna 1759.

Petr. Hemström, Gästrikland. Född i Valbo 1740. F: Bonde. Avgick till Uppsala i juni 1761.

   Blev sjöman. Klockare i Gävle. Död 1785.

Lars Hedberg, Gästrikland. Född i Gävle 1742. F: Krukmakare. Antogs som lärling vid

   Apoteket i Uppsala 1760 egenhändigt. Kom sedan till Academie Fältskären Hultman.

Laur. Nordstedt, Hälsingland. Född i Alfta 1739. F: Fourier. Avgick till Uppsala i maj 1762.

Laur. Gust. Garney, Uppland. Född i Älvkarleby 1742. F: Bruksinspektör. Skrivare på

   Söderfors. Död 1774.

Laur. Dechant, Gävle. Född 1743. F: Hovslagare.Avgick till Uppsala i maj 1762. Död som

   student.

Carl Joh. Lindgren, Hälsingland. Född i Enånger 1744. F: Bruksinspektör. Övergav

   studierna 1761.

Eric Westerström, Gävle. Född 1742. F: Tullförvaltare. Lämnade gymnasiet och studierna

   1760. Ämnade sig till handel men blev ej av.

Nils Westerström, Gävle. Född 1743. Broder till föregående. F: Tullförvaltare. Lämnade

   gymnasium occh studierna 1760. Till lantmäteriet. Blev handelsbokhållare i Danzig, sedan i

   Göteborg.

Er. Gustav Malmgren, Gästrikland. Född i Gävle 1744. F: Sadelmakare. Reglerad 1762.

    Blev hattmakare i Gävle.

Jonas Braendström, Gästrikland. Född 1745. F: Besökare. Avgick i maj 1762 till Uppsala.

   Magister 1767. Skoladjunkt i Gävle 1767. Pr. 1770. HospitalsSyssloman i Gävle 1770.

   Komminister i Ö-Lövsta 1775. Kyrkoherde på samma plats 1786.

Petr. Tillaeus, Dalarna. Född 1737 i Västerfärnebo. F: Kyrkoherde och prost.

   Avgick till Uppsala 1759.

Pet. Buhrman, Hälsingland. Född i Enånger 1742. F: Bonde. Avgick till Uppsala i juni 1770.

   Magister 1770. Pr. 1775. Kollega vid Klara skola, Stockholm. Kyrkoherde i Skog 1783.

Pet. Lockner, Hälsingland. Född i Järvsö 31/5 1743. F: Komminister. Avgick till Uppsala

    i maj 1762. Pr. 1768. Komminister i Bjuråker 1781.

Joh. Sundwall, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1744. F: Komminister. Avgick till Uppsala i

   maj 1762. Dog som student.

Joh. Gust. Lemonie, Uppland. Född i Söderfors 1741. F: Kyrkoherde. Avgick till Uppsala i

   maj 1762.

Petr. Wallinder, Gästrikland. Född i Valbo 17/1 1740. F: Skräddare. Avgick till Uppsala i

   dec 1761. Pr. 1764. Skolmästare i Alunda. Komminister i Hagsta Löt 1778.

Joh. Ruth, Uppland. Född 1744 i Älvkarleby. F: Byggmästare. Avgick till Uppsala

   i maj 1762. Pr. 1767. Komminister i Skeppsholmen 1775. Kyrkoherde i Vallentuna 1780.

  

1759


Olav Schilling, Hälsingland. Född i Idenor 1745. F: Bruksinspektör. Avgick i den 1761 till

   Uppsala. Magister. Pr. Extr. ord. vid Gardie. Död 1777.

And. Dahlbom, Hälsingland. Född 13/3 1747 i Hudiksvall. F: Handelsman. Avgick till

   Uppsala i juni 1763. Magister 1773. Pr. 1772. Adjunkt i Hudiksvall 1767. Kollega i

   klass III på samma plats. Kyrkoherde i Rogsta 1789, i Ljusdal 179..

Petrus Delin, Hälsingland. Född i Delsbo den 1/8 1744. F: Länsman. Avgick juni 1763 till

   Uppsala. Pr. 1768. Skolmästare i Rasbo 1773. Komminister i Delsbo 1784.

Ol. Nordstrand, Hälsingland. Född i Rogsta 1746. F: Kyrkoherde. Avgick juni 1763 till

   Uppsala.

Eric Delin, Hälsingland. Född i Delsbo 1746. F: Länsman. Avgick 1763 till Uppsala. Blev

   lantmätare.

Jacob Gabr. Saefström, Hälsingland. Född 8/1 1747. F: Handelsman. Kom från skola

   i Hudiksvall, sedan från Härnösands gymnasium och omsider hit. Avgick till Uppsala i

   juni 1763. Skolmästare i Hudiksvall. Präst 1722. Komminister i Rogsta och Ilsbo 1778.

Sam. Rehn, Uppland. Född i Älvkarleby 1745. F: Kyrkoherde. Avgick november 1763

   till Uppsala.

Joh. Nic. Örnmarck, Uppland. Född 6/1 1746. F: Organist. Avgick juni 1763 till Uppsala.

   Präst 1767. Komminister i Älvkarleby 1772, i Våla 17..  Död 179.


Leon Ad. Herou, Uppland. Född i Vendel 1740. F: Gårdsfogde vid Holmsånger. Blev

   bruksskrivare vid Lövsta 1760, sedan vid Hillebola.

Petr. Boldén, Hälsingland. Född i Bollnäs 1740. F: Bonde. Avgick juni 1763 till Uppsala.

Eric Röstling, Hälsingland. Född 1741 i Bollnäs. F: Bonde. Avgick i juni 1763 till Uppsala.

   Pr. 1769 i Ovanåker. Komminister i Järvsö 1786.

Petr. Sandin, Gästrikland. Född i Gävle 1743. F: Timmerman. Avgick i juni 1763 till

   Uppsala. Pr. 1769 i Värmdö. Komminister på samma plats i Bo 1777. Komminister i Gran

   1785.

Petr. Regnell, Hälsingland. Född i Regnsjö 1/1 1743. F: Bonde. Avgick till Uppsala

   i december 1762. Magister 1773. Pr. 1766. Vikarierande kollega i Hudiksvall 1770. Ord.

   kollega klass I på samma plats. Kyrkoherde i Färila 1779. Kyrkoherde i Norrala & Trönö

  179..

Petr. Stocksell, Gästrikland. Född i Gävle 1744. F: Kyrkoherde. Övergav studierna i

   december 1762. Blev sjöman.


1760


Joh. Södervall, Hälsingland. Född i Undersvik 1747. F: Komminister. Avgick i februari 1763

   till Uppsala. Magister 1773.

Eric Rådlind, Hälsingland. Född i Tuna 1744. F: Bonde Avgick till Uppsala i juni 1763.

Petr. Boldner, Hälsingland. Född den 5/6 1739 i Bollnäs. Avgick till Uppsala i juni 1763.

   Pr. 1770. Adjunkt i Bergsjö. Komminister i Norrala 1787.

And.Ottner, Gästrikland. Född i Torsåker 1744. F: Länsman. Avgick  i juni 1764 till

   Uppsala. Blev bergsfogde.

Pet. Stenfeldt, Gästrikland. Född i Gävle 1744. F: Rektor i Gävle. Avgick juni 1764 till

   Uppsala. Blev handelsman.

And.Oldberg, Uppland. Född i Västland 1743. F: Brukspräst vid Carlholm. Avgick juni

   1764  till Uppsala. Präst 1768. Komminister i Balingstad 1773. Komminister i Rasbo 1785.

Nicol. Åberg, Gästrikland. Född i Gävle 5/12 1745. F: Skeppare. Avgick juni 1764 till

   Uppsala. Pr. 1769. Komminister i Söderhamn 1776.

Joh. Vickström, Gästrikland. Född i Ovansjö 1745. F Bokhållare.Avgick juni 1764 till

   Uppsala. Magister 1773. Vikarierande kollega i Gävle 1772. Vikarierande lektor 1776.

    Lektor i latinska språket 1780.

Joh. Er. Schenling, Gästrikland. Född i Gävle 1744. F: Tullskrivare.Avgick i juni 1764 till

   Uppsala.

Hans Lindén, Gästrikland. Född 1743 i Gävle. F: Mätare. Avgick juni 1764 till Uppsala.

Nic. Insulin, Uppland. Född i Hållnäs 1743. F: Komminister. Avgick februari 1764 till

   Uppsala. Magister 1770. Blev 1773 vice notarius vid Stockholms domkapitel. Ordinarie

   notarie på samma plats 1776. Kyrkoherde i Bro, Roslagen 1782. Kontraktsprost 1791.

Michaël Fredin, Hälsingland. Född i Forsa 1743. F: Bonde. Avgick i juni 1764 till Uppsala.

   Pr. 1769 i Norrbo. Komminister i Ekeby och Bladåker 1785.

And. Forss, Hälsingland. Född i Järvsö. F: Gästgivare. Förvist från gymnasiet 1762.

   Blev gardieskarl.

Joh. Stakel, Hälsingland. Född i Forsa 1746. F: PapersFaktor. Tog avsked 1764 i april.

Carl Austrin, Hälsingland. Född i Norrbo 1744. F: Kyrkoherde. Gav sig till sjöss 1761.

Pet. Elfstrand, Gästrikland. Född i Gävle 1746. F: Handelsman.Till Acad. 1764.

Friedric Össberg, Hälsingland. Född i Bollnäs 1747.  F: Acad. Befallningsman. Övergav

   studierna. Vice Acad. Befallningsman.

Sam.Walleij, Stockholm. Född i Gävle 1747. F: Handelsman. Avgick från gymnasiet till

   handel. Handelsman i Gävle. Rådman. Stadsmajor. Riddare av Vasaorden.


1761


Carl Fried. Werner, Hälsingland. Född i Arbrå 21/8 1747. F: Kyrkoherde. Avgick till

   Uppsala  1763 med intyg om vandel och flit. Kandidat 1772. Pr. 1772. Adjunkt i Näs,

   Enköping. Komminister i Håtuna och Tibble 1791.

Sven Jac. Ferlander, Gästrikland. Född i Gävle 1748. F: Komminister i Gävle. Avgick juni

  1765 till Uppsala. Pr. 1795. Komminister i Vallby 1790. Död 17…

Eric Wallbeck, Hälsingland. Född 1742 i Arbrå. F: Bonde. Avgick juni 1765 till Uppsala.

  Död som gymnasist i lungsot, fattig, kvick och mycket flitig.

Petter Wahlund, Gästrikland. Född i Gävle 22/9 1745. F: Besökare. Avgick juni 1765 till

   Uppsala. Pr. 1771. Komminister i Vaksala 1782.

Olof Sund, Hälsingland. Född 1746 i Regnsjö. F: Komminister. Avgick juni 1765 till

   Uppsala.

Petter J. Pettersson. Född i Gävle. F: Mäklare. Övergav snart studierna. Till hovrätten.

Eric Björklund, Gästrikland. Född i Gävle. F: Fiskare. Övergav snart studierna.

Petter Åberg, Hälsingland. Född  16/7 1747 i Hudiksvall. F: Fiskare. Avgick till Uppsala juni

   1765. Pr. 1762. Komminister i Kulla 1777.

Carl Joh. Engelbrect, Hälsingland. Född i Norrala 1746. F: Fänrik. Avgick i juni 1765 till

   Uppsala .

Eric Bergner, Hälsingland. Född i Bjuråker 1744. F: Bonde. Avgick i juni 1765 till Uppsala.

   Pr. 1770 i Frötuna.

Gustaf Deckberg, Uppland. Född i Hållnäs 1747. F: Kyrkoherde. Avgick i juni 1765 till

  Uppsala. Notarie vid rådhuset i Östhammar. Död i Stockholm 1776.


1762


Olaus Viklund, Hälsingland. Född i Bjuråker 1747. F: Komminister. Avgick 1765 i

   december till Uppsala.

Sven Forsius, Hälsingland. Född i Bollnäs 1747. F: Regem. skrivare. Övergav snart

  studierna.

Abraham Rehn, Uppland. Född i Älvkarleby 1747. F: Kyrkoherde. Avgick maj 1766. Präst

   1769 i Knutby.

Petrus Öman, Gästrikland. Född i Hille 1745. F: Skräddare. Avgick december 1765 till

   Uppsala. Präst 1769 i Arbrå. Kyrkoherde 1785 i Gnarp.

Olaus Källström, Gästrikland. Född i Hille 26/9 1742. F: Bonde. Avgick i december 1765 till

   Uppsala. Pr. 1768. Barnhus-skolmästare i Gävle. Avsatt.

Carl Nordgren, Gästrikland. Född i Torsåker 1743. F: Byggmästare. Avgick juni 1765 till

    Uppsala.

Erik Gäfwerberg, Gästrikland. Född i Gävle 1749. F: Fabrikör. Avgick i juni 1766. Magister

   samma år. Vikarierande kollega på trivialskola i Stockholm. Lärare i räkneklassen på

   samma plats.

Petrus Hillberg, Gästrikland. Född i Valbo 1747. F: Komminister. Avgick i februari 1767.

And. Wålström, Uppland. Född i Västland 1744. F: Organist. Avgick 1766 till Stockholm.

   Till tullstaten.

Petrus Ruth, Hälsingland. Född i Delsbo 2/3 1748. F: Adjunkt. Avgick juni 1766 till

   Uppsala. Präst 1772 i Alfta. Komminister i Torsåker 1788.

Carl Ruth, Hälsingland. Född i Delsbo 1749. F: Adjunkt. Avgick i juni 1766. Pr.1772 i

   Järvsö. Komminister i Forsa & Hög 1788.


1763


Bernard Hillberg, Gästrikland. Född 1750 i Valbo. F: Komminister. Avgick februari 1767.

   Dog under studietiden i oktober 1769.

JohanStenfelt,Gästrikland. Född 14/9 1748. F: Rektor.Avgick i februari 1767. Magister1776.

   Vikarierande Conrect. 1775. Vikarierande rektor i Gävle 1776. Överkollega 1778.

   Conrector 1782. Rektor i Gävle 1806. Död 1810.

Samuel Hillström, Gästrikland. Född i Gävle 1748. F: Klockgjutare.

Petrus Diurberg, Gästrikland. Född i Gävle 1749. F: Lektor.

Laurent. Lundberg /med namnändring Sverkerson/ Uppland. Född 1744. F: Bonde. Avgick i

   juni 1766. Pr. 1768. Skolmästare i Vaksala 1770.

Joh. Carl Amnelius, Gästrikland. Kallas Brun efter sin morbroder, stadsmäklare i

   Stockholm. Född i Gävle 1747. F: Musikdirektör. Avgick 1766 till Stockholm för att

   komma på Köpm. Contoir.

Erik Wallbom, Gästrikland. Född i Ovansjö 1746. F: Hammarsmed. Avgick i juni 1767.

    Pr.1773 i Harmånger. Magister i Uppsala. 1788. Komminister i Litslena.

Petr. Nordenholm, Gästrikland. Född i Ovansjö 1746. F: Hovslagare. Avgick i juni 1767.

   Pr. 1770. Skolm. i Vaxholm.

Olaus Bouman, Gästrikland. Född 1743 i Hedesunda. F: Bonde. Avgick i juni 1766.

   Pr. 1773. Skolmästare i Onsala 1776. Komminister i Skepthammar 1780.

Petr. Bouman, Gästrikland. Född 39/4 1746 i Hedesunda. F: Bonde. Avgick i februari 1767.

   Pr. 1771 i Ö-Lövsta. Komminister i Östhammar 1784.

Jonas Pira /Pirander/ Hälsingland. Född 10/11 1747 i Iggesunds bruk. F: Hammarsmed

   Präst 1771. Adjunkt åt  komminster i Söderhamn. Gift.

Christoph. Justus. Hälsingland. Född 5/6 1749 i Hudiksvall. F: Prost.Avgick februari 1767.

   Avlade disputationsprov. Pr. 1771. Skolm. i Arbrå 1782. Gift.

Olaus Arfvén, Hälsingland. Född 16/7 1745 i Järvsö. F: Bonde. Avgick i februari 1767.

   Pr. 1771. Komminister i Skog 1776. Kyrkoherde på samma ort 1790.

Joh. Ad. Welstadius, Hälsingland. Född 1749 i Tuna. F: Komminister.Avgick i februari 1767

Jonas Åsander, Hälsingland. Född 4/7 1744 i Järvsö. F: Bonde. Avgick i februari 1767.

  Pr. 1772. Komminister i Bälinge 1783.


1764


Jonas Isberg, Hälsingland. Född 7/4 1747 i Ljusdal. F: Löjtnant. Avgick 1767. Pr 1773. Adj.

   Komminister i Söderala. Gift.

Petrus Berglind, Gästrikland. Född 1747 i Torsåker. F: Bruksinspektör. Avgick 1766 till

   Uppsala med informator. Till banken och skrivare där 1776.

Johan Berglind, Gästrikland. Född 1748 i Torsåker. F: Bruksinspektör. Avgick 1766 till

   Uppsala med informator. Till brukshantering. Brukspatron i Ljusnedal.

Samuel Hedwall, Hälsingland. Född i Bollnäs 1749. Avgick 13/6 1768 med mycket bra

  betyg. Avlade disputationsprov 1776.

Andr. Nordenholm, Gästrikland. Född i Ovansjö 1749. F: Hovslagare. Avgick i januari

   1768.

Petrus Ögren,Uppland. Född i Tierp 1746. F: Bonde. Avgick 13/6 1768.

   Avlade disputationsprov. Dog av lungsot som student.

Johan Sederholm, Gästrikland. Född 1749 i Ovansjö. Avgick 13/6 1768.

   Avlade disputationsprov. Pr. 1775.

Bengt Ruth, Hälsingland. Född i Delsbo 1751. F: Pastorsadjunkt. Avgick 13/6 1768.

   Avlade disputationsprov. Notar. och auktionist i Stockholm.

And. Ström, Hälsingland. Född i Delsbo 1751. F: Postmästare. Avgick 13/6 1768.

   Skrev in sig i Gestrike nation. Dog som student.

Lars Svedmark/med namnändring Berlin/ Hälsingland. Född i Bjuråker 1745. F: Soldat.

   Avgick 13/6 1768.

Carl Wallner/Wallnersson/ Hälsingland. Född i Bjuråker 19/6 1748. F: Bruksbokhållare.

   Avgick 13/6 1768 med mycket bra betyg. Pr. 1774. Sedan adjunkt vid Riddarh.

    Kyrkoherde i Ununge 1783.

Claes Lundgren, Uppland. Född i Älvkarleby 1747. F: Bruksbokhållare. Avgick 13/6 1768

   med mycket bra betyg. Pr.och gift. Död som adjunkt i Västland.

Henric Engmarck, Gästrikland. Född i Gävle 1749. F: Rådm. caracteris landssecret. Avgick

   13/6 1768  mycket bra betyg. Till Svea hovrätt 1775. Assessor på samma plats 1795.

And. Wahlström, Uppland. Född 1747 i Västland. F: Smed. Avgick 13/6 1768 med mycket

    bra betyg. Pr. 1775 i Valbo. Sedan adjunkt åt komminister i Knutby.

Carl Kierulf, Gästrikland. Född i Gävle 1750. F: Rådm. Ordförande i kämnärsrätten med

    karaktär av kommisarie. Avgick 13/6 1768 med mycket bra betyg. Handelsbetjänt i Gävle.

    Död 1773.


1765


Steph. Bennet, Hälsingland. Född 1751 i Mo socken. F: Direktör vid Flors fabrik.

Andreas Wirelius, Gästrikland. Född i Torsåker 11/11 1746. F: Bergsman. Avgick i juni

   1769. Pr. 1777. Skolmästare i Väddö 1780. Komminister i Edebo 1789.

Johannes Ponsler, Gästrikland. Född i Hille 1751. F: Inspektör på Hille masugn. Avgick i

   juni 1769. Skrev in sig i Gestrike nation. Död Uppsala 1776.

Erik Solenius, Uppland. Född i Torsåker 1751. F: Prost. Avgick i juni 1769. Kandidat.

   Handelsbetjent 1775. Traktör i Uppsala.

Laur. Hedbom, Gästrikland. Född 1747 i Årsunda. F: Bonde. Avgick i juni 1769. Kandidat.

   Pr 1775. BarnhusSkolmästare i Gävle.

Carolus Rosander, Uppland. Född i Stockholm 1749. F: Tullinspektör. Avgick i april 1769.

   Präst 1777 i Häverö. Kyrkoherde i Årsunda. Avsatt.

Daniel Söderlind, Hälsingland. Född i Hanebo 5/6 1748. F: Bonde. Avgick i juni 1769. Pr.

   1774. Brukspatron 1777. Komminister i Hanebo och Segersta 1788.

Erik Bryn. Tegman, Uppland. Född 1751 i Närtuna. F: Prost. Rörd af slag 1766. Död 1773.

Cristian Fr. Ennes, Gästrikland. Född 1751 i Gävle. F: Borgmästare. Avgick juni 1769.

    Notarie vid rådhuset i Gävle. Sedan landssec. i Gävle med lagmans caract.

Andr. Tegman, Uppland.  Född 1755 i Närtuna. F: Prost. Avgick i juni 1769. Magister

   1776. Pr. 1776. Spinnhuspr. Kyrkoherde i Simtuna. 1784.

Johannes Carolus Torell, Fjärdhundra. Född 1755 i Gävle. F: Lektor. Avgick februari 1770.

   Präst 1784. Kyrkoherde på ön St Barthelemy.


1766


Carl Jac. Sellberg, Gästrikland. Född 1752 i Gävle. F: Köpman. Avgick i december 1769.

   Blev handelsman i Gävle.

And. Holmstedt /m. n. Marmér/Uppland. Född 4/11 1749 i Älvkarleby. F: Bonde. Avgick

   29/5 1770. Präst 1778. Gift och död fattig i Uppsala.

Pet. Lundquist, Hälsingland. Född i Alfta 29/12 1748. F: Bonde. Avgick 29/5 1770.

   Pr. 1776 i Långtora. Pastorsadjunkt.

Joh. Gabr. Rossander, Uppland. Född i Gävle 1751. F: Tullinspektör. Avgick i juni 1769.

   Till tullstaten.

Petr. Hans Walner, Hälsingland. Född 16/8 1750 i Söderala. F: Bruksbokhållare.

   Avgick 29/5 1770. Pr 1775. Skolmästare på Lövsta bruk 1775. Komminister i

   Tegelsmora 1779. Kyrkoherde i Hållnäs 1787 och kyrkoherde i Tuna, Hälsingland 179…

Olof Wirander, Gästrikland. Född 1748 i Torsåker. F: Bergsman. Avgick 29/5 1770.

   Pr. 1772 i Årsunda. Komminister i Färnebo 1787.

Olof Hedenborg, Gästrikland. Född 1746 i Ovansjö. F: Bonde. Avgick 29/5 1770. Pr. 1773.

   Kaplan i Hogdal 1781 och därefter kaplan i Söderala 1788.

Olof Hambraeus, Hälsingland. Född 1749 i Norrala. F: Adjunkt. Avgick i december 1769.

   Magister 1779. Ordinarie kollega i Stockholm. Kyrkoherde.

Lars Hambraeus, Hälsingland. Född 15/6 1750. Avgick i december1769. Magister 1779.

   Pr. 1776. Vikarierande notarie vid domkapitlet i Stockholm. Ordinarie notarie 1782

. Kyrkoherde i Enånger 1785. Prost 1787.

Petrus Sund, Hälsingland. Född 1752 i Regnsjö. F: Komminister. Övergav snart studierna.

   Handelsbetjänt i Hudiksvall.

Fredr. Magn. Justus, Hälsingland. Född 1752 i Hudiksvall. F: Prost. Avgick till

   Härnösands gymnasium. Student, dåre till slut.

Eric Wallström, Gästrikland. Född i Ovansjö 1749. F: Bonde. Avgick 29/5 1770.

    Bruksbetjänt i Västmanland.


1767


Petr. Forsberg, Hälsingland. Född 1750 i Alfta. F: Kyrkoherde. Valde ingenjörsyrket,

   godkänd för avgång till akademin i mars 1770. Död i Stockholm.

Georg Collenius, Gästrikland. Född 5/10 1749 i Ovansjö. F: Bergsman. Avgick 10 juni 1771.

   Präst 1777. Gift i Torsåker 1785. Komminister i Regnsjö 17..

Johan Hertzell, Hälsingland. Född 22/4 1748 i Bollnäs. F: Bonde. Avgick 10/6 1771.

   Pr. 1773. Skolmästare i Bollnäs 1779. Komminister i Altuna 1790.

Lars Åsbrink, Gästrikland. Född 21/9 1750 i Ovansjö. F: Bergsman. Avgick 10/6 1771.

   Kandidat 1777. Magister i Greifswald. Präst 1777. Vikarierande lärare i räkneklassen

    i Gävle 1781. Kollega i klass I 1787. Kollega i klass II på samma ställe.

Carl Wallner, Uppland. Född i Lövsta 1749. F: Bonde.Avgick 10/6 1771. Präst 1777 i Lena.

   Nådårs Pr. i Håtuna.

Nils Nybbelin, Hälsingland. Född 1750 i Idenor. Avgick 10/6 1771. Avlade disputationsprov.

   Vikarierande kollega i Gävle 1776. Avreste till Stockholm.

Gust. Wilh. Schavon, Hälsingland. Född 18/10 1750. F: Fältwäbel. Avgick 10/6 1771.

   Pr. i Delsbo. Pastorsadjunkt.

Johan Engevall, Hälsingland. Född 1752 i Järvsö. F: Soldat. Avgick 10/6 1771.

Johan Berglund, Hälsingland. Född 1743 i Söderala. F: Brukskarl. Avgick 10/6 1771.

   Blev skolmästare.

Joh. Sam. Tottie, Gästrikland. Född i Gävle. F: Grosshandlare. Avgick 10/6 1771.

   Hökare och handlare i Gävle.


1768


Erik Stenfelt, Gästrikland. Född 1754 i Gävle. F: Rektor. Avgick i juni 1772. Bokhållare vid

  Gevle Tegelbruk.

Petrus Grelsson, Gästrikland. Född 1753 i Gävle. F: Skeppare. Avgick i juni 1772.

  Med. doctor. Död 1784.

Mikael Hamraeus, Hälsingland. Född i Norrala 1754. F: Adjunkt. Avgick 3/12 1771. Fänrik,

   senare BränneriInspektör.

Joh. Sach. Oldberg, Uppland. Född i Karlholm 1754. F: Brukspräst. Avgick 27/11 1771.

   Kyrkoherde i Vada och Angarn den 16/6 1801.

Petrus Solenius /Sollén/ Gästrikland. Född 26/9 1754 i Torsåker. F: Prost. Avgick i juni

   1772. Promoverad 1782. Lärare i räkneklassen vid Sch. Cath. Uppsala 1789.

Ulrik Dahlbaeck, Gästrikland. Född 1753 i Valbo. F: Bruksbokhållare. Avgick juni 1772.

Olof Tjernell, Gästrikland. Född i Torsåker 1751. F: Bergsman. Avgick juni 1772.  Dog 1773

  som student.

Petrus Ferler, Hälsingland. Född 24/8 1751 i Färila. F: Bonde. Avgick i juni 1772.

  Pr. 1777 i Lagga. Komminister i Söderhamn 1788.

Eric Engman, Hälsingland. Född 1/10 1749 i Söderhamn. F: Handelsman. Avgick juni 1772.

  Präst 1778. Skolmästare på Voxna. Ursinnig.

Johan Bohman /m.n.Bohmansson/ Hälsingland. Född 8/4 1751 i Iggesund.. F: Smed. Avgick

  juni 1772. Präst 1777 i Söderhamn. Brukspastor på Voxna 1874.

Mårten Clarell, Hälsingland. Född 1751 i Ljusdal. F: Bonde.


1769


Petrus Fromén, Gästrikland. Född 25/1 1753 i Gävle. F: Byggmästare. Avgick den 25/5

   1773. Vikarierande kollega i Gävle 1776. Ordinarie 1779. Magister 1779. Kollega i klass III

   på samma ort 1782.

Johan Renwall, Gästrikland. Född 16/9 i Ockelbo. F: Komminister.Avgick 25/5 1773. Präst

   1779 i Enånger. Komminister i Gävle 179…

Hans Fagerholm /Philipsson/ Gästrikland. Född 26/2 1752. F: Bergsman. Avgick 25/5 1773.

   Präst 1778. Adj. Komminister i Tensta. Komminister i Häverö 1787.

Petrus Marth. Bång, Uppland. Född 6/11 1753 i Film. F: Kyrkoherde. Avgick 25/5 1773.

   Präst 1779 i Film. Pastorsadjunkt.

Er. Alb. Stenfelt, Gästrikland. Född 1756 i Hamrånger. F: Bruksinspektor.

   Avgick 25/5 1773. Inspektor vid Flors fabrik.

Jöns Fahlberg/m.n. Hedqvist/ Dalarna. Född i Svärdsjö 12/9 1741. F: Bonde.

   Avgick 25/5 1773.  Pr 1774. Vikarierande kyrkoherde i Hogdal 1777.

Nils Broman, Hälsingland. Född den 9/6 1751 i Rogsta. F: Kyrkoherde. Avgick 25/5 1773.

   Magister 1779. Kollega i klass I i Hudiksvall 1780. Präst 1785. Apolog på samma

   plats.

Michaël Haller, Hälsingland. Född 10/1 1748 i Ljusdal. F: Soldat. Avgick 25/5 1773.

    Pr 1776. Komminister i Värmdö och Möja 1779. Komminister i Djurö 1782. Död 179..

Daniel Justus, Hälsingland. Född 1757 i Hälsingland. F: Prost. Avgick 25/5 1773.

   Bruksskolmästare i Lövsta. Pr. 1779. Därefter komminister i Hållnäs 1783. Komminister

    i Ö. Lövsta 1787. Kyrkoherde i Hållnäs 1790.

Eric Tjerneld, Hälsingland. Född 16/10 1748. F: Bonde. Avgick 25/5 1773. Pr 1778 i Skog.

   Bataljonspredikant vid Helsinge regemente 1784.

Olof Edenlöf, Hälsingland. Född 1752 i Ljusdal. F: Bonde. Avgick 25/5 1773. Präst 1784.

   Kandidat. Kollega C. II vid skola i Gävle 1784. Promoverad mag. i Uppsala 1788.

   Kyrkoherde i Litslena 179..


1770


Carolus Hedman, Hälsingland. Född i Alfta 1755. F: Kyrkoherde. Avgick 25/5 1773.

Petrus Ennes, Gästrikland. Född i Gävle 1756. F: Borgmästare. Avgick 25/5 1773.

   Handelsbet. i Gävle, reste ut 1784. Grosshandlare i Gävle 1787.

Johannes Lexelius, Stockholm. Född i Stockholm 1756. F: Kyrkoherde. Avgick 25/5 1773.

   Blev lantjägare.

Ericus Acharius, Gästrikland. Född i Gävle 1758. F: Controlleur. Avgick 25/5 1773.

   Med. doct. i  Lund. Stadsphys. i Landskrona 1785. Provinsialläkare i Östergötland.

Samuel Berglind, Gästrikland. Född den 24/4 1758 i Torsåker. F: Brukspatron.

  Avgick 25/5 1773. Mag. 1782. Adjunkt 1784 i Stockholms trivialskola. Kollega i klass I

  på  samma plats 1791.

Carl Bergsten, Uppland. Född i Uppsala 30/4 1758. F: Lektor. Mag. 1779. Vikarierande

  kollega i Stockholms trivialskola. 1780. Ordinarie 1784. Vikarierande lektor i Gävle 1785.

  Avlade disputationsprov i Gävle 1785. Hist. & Mor. lektor 1790.

Nic. J. Bergsten, Uppland. Född i Uppsala 1759. F: Lektor Avgick 25/5 1773. Prom. 1782.

  Mag.Doc. i Mathem. Lektor i matematik i Gävle 1792.

Eric Åkerstedt, Uppland. Född 27/11 1752 i Lövsta s. F: Bonde. Avgick12/6 1774.

   Pr. 1779 i Arnö. V. kyrkoherde i Frölunda & Kårsta.

Anders Leufvenius, Gästrikland. Född i Färnebo 1757. F: Komminister. Avgick 12/6 1774.

   Mag. 1779. Kyrkoherde i Lund.

Anders Hedman, Gästrikland. Född i Ovansjö 11/9 1755. F: Bonde. Avgick 12/6 1774.

   Kandidat.  Präst 1784. SlottsPr. i Gävle 1785. Magister 1788. Komminister i Gävle 1789.

Olof Thyrisson, Gästrikland. Född 1747 i Torsåker. F: Bonde. Avgick 12/6 1774. Pr. 1776.

   Pr. vid Högbo kapell 1784. Kyrkoherde vid Helsinge regemente Wargerning 17..

   Komminister i Våla 179..

Joh. Petr. Roberg, Hälsingland. Född i Söderala1755. F: Komminister. Avgick 12/6 1774.

   Blev landsfiskal.

Pet. J. Jäderberg, Gästrikland. Född i Gävle 1756. F: Handelsman. Avgick 12/6 1774.

   Handelsbet. 1776 i England.

Jonas Norberg, Hälsingland. Född 24/11 1754 i Söderhamn. F: Handelsman.

   Avgick 12/6 1774. Mag. 1779. Präst 1780. Rektor vid Hedvig Eleonora, Stockholm.

   Kyrkoherde i Söderhamn 1783. Kyrkoherde i Hanebo 179..

Carl Renwall, Gästrikland. Född i Ockelbo 1757. F: Komminister. Avgick 12/6 1774.

   Först i handel, sedan militär.

Eric M. Lindström, Hälsingland. Född 1754 i Segersta. F: Komminister. Avgick 12/6 1774.

   Präst. Notarie vid domkapitlet i. Stockholm.

Fr. Jacob Rönqvist, Hälsingland. Född 10/12 1756 i Bjuråker. F: Löjtnant. Avgick12/6 1774.

   Präst 1780. Bataljonspräst vid Helsinge regemente 1785. Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker

   179..

Petrus Sundin, Hälsingland. Född 10/6 1753 i Hudiksvall. F: Fiskare. Avgick 12/6 1774.

   Pr. 1779 i Hudiksvall. Adjunkt åt komminister.

Sven Nordveger, Hälsingland. Född 3/8 1753 i Norrala. F: Bonde. Avgick 12/6 1774.

   Präst 1777 i Trönö. Adjunkt åt komminister.

Jonas Schenler, Hälsingland. Född 5/1 1754 i Norrala. F: Bonde. Avgick 12/6 1774. Präst

   1778 i Norrala. Pastorsadjunkt.

Joh. Woxell, Hälsingland. Född 1812/1753 i Voxna. F: Gruvfogde.


1771


Tomas Lundqvist, Gästrikland. Född 1756 i Årsunda. F: Prost. Till artill. Karl 1776.

Olaus Böhlmarck, Gästrikland. Född i Stjärnsund 1755. F: Inspektor. Avgick 29/5 1775.

Petrus Ehrnberg, Gästrikland. Född i Ockelbo 1754. F: Bälgmakare. Avgick 29/5 1775.

   Ordinerad 1779. Död 1781.

Olaus Insulin, Gästrikland. Född 14/1 1752 i Alfta. F: Komminister. Avgick februari 1775

   med sw. Testim. Pr. 1779 i Husby Sked. Pastorsadjunkt..

Laurent. Engman, Hälsingland. Född i Söderhamn 1756. F: Borgare. Avgick 29/5 1775.

Laur. Gropman, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1756. F: Häradshövding. Avgick december

   1774. Död i lungsot april 1775.

Per Södermark, Hälsingland. Född i Harmånger 1756. F: Kyrkoherde. Avgick 29/5 1775.

    Konduktör vid Fortification.

Jac. Tannberg, Hälsingland. Född 30/4 1757 i Hudiksvall. F: Kopparslagare.

   Avgick 29/5 1775. Magister 1779. Pr. 1781. Kollega i Gävle 1780, snart därefter

   Hudiksvall. 1784  kyrkoherde i…

Andr. Berggren, Hälsingland. Född 13/8 1758 i Hudiksvall. F: Kopparslagare.

   Avgick 29/5 1775. Mag. 1782. Präst 1780 i Ljusdal. V. kyrkoherde i Uppsala 1785.

Petr. Hazelius, Hälsingland. Född i Bergsjö 15/1 1757. F: Kyrkoherde. Avgick 29/5 1775.

   Vice kollega i Hudiksvall 1781. Kollega i klass III katedralskolan i Uppsala 1788.

Petr. Nannersten, Hälsingland. Född i Forsa 6/2 1753. F: Bonde. Avgick 29/5 1775.

   Präst 1777 i Forsa. Komminister i Bergsjö 1788.

Joh. Hazelius, Hälsingland. Född 1758 i Bergsjö. F: Kyrkoherde. Övergav studierna 1772.

   Blev handelsbetjent i Stockholm

Petr. Gyllander, Gästrikland. Född 1758 i Gävle. F: Borgare. Avgick 29/5 1775. Präst 1783.

   Vikarierande lärare i räkneklassen i Gävle. Ordinarie kollega klass I på samma ställe.


1772


Olof Saellström, Gästrikland. Född 1756 i Gävle. F: Skeppare. Först. Actuar. vid rådst.,

   sedan Copv. Capit.

Dan. Renwall, Gästrikland. Född 1759 i Ockelbo. F: Komminister. Student 1776.

   Komminister i Bälinge 1788.

Joh. Strandberg, Gästrikland. Född 19/11 1757 i Gävle. F: Borgare. Student 1776.

   Präst 1782. Komminister i V. Lövsta och Enåker.

Andr. Martinsson, Hälsingland. Född i Bollnäs 1757. F: Skräddare. Blev bruksbetjänt.

Christ. Fr. Schiewer, Gästrikland. Född i Gävle 1759. F: Stadskirurg. Mort. 1774 (sic!)

   Cophardie Captain (sic!)

Carl Ch. Muller, Gästrikland. Född 1759 i Gävle. F: Controlleur, kallad Taernberg.

   Övergav studierna. Handelsbetjänt. i Stockholm 1775. Handlare i Gävle 1784.

Petrus Altberg, Hälsingland. Född 1757 i Bollnäs. F: Klockare. Död 8/3 1776 i Gävle.

Hans Altberg, Hälsingland. Född 1758 i Bollnäs. F: Klockare. Övergav studierna.

   Klockare i Bollnäs. Död 1785.

Er. Åhlenius, Gästrikland. Född i Färnebo 9/9 1752. F: Nådårspräst. Blev präst 1779.

Joh. Lud. Gnospelius, Stockholm. Född i Stockholm 1753. F: Fabrikör.

   Avgick mars 1775 med  sw. testim. Präst.

Lars Gillberg, Gästrikland. Född 1756 i Gävle. F: Besökare. Stud. 1776. Präst 1782

   i Hållnäs. Skolmästare i Ö. Lövsta 1787.

Jacob Holmstrand, Hälsingland. Född 14/2 175.. i Norrbo. F: Bonde. Avgick sept. 1774

   med sw. testim. Präst 1780. Pastorsadjunkt i Tuna, Hälsingland

Ericus Tollin, Hälsingland. Född 5/10 1751 i Delsbo. F: Soldat.Avgick sept. 1774

   med sw. testim. Präst 1780 och gift. Sökte klockarsyssla i Gävle 1785.

Olof Njurén, Hälsingland. Född 10/11 1757. F: Dagverkskarl. Cic. Ac. 1776. Präst 1781.

  Adjunkt åt komministern i Färila.

Fredric Rickman, Hälsingland. Född 1756 i Bergsjö. F: Kapten. Blev fänrik.

Caspar Fredric Bade, Hälsingland. Född i Ljusdal 1760. F: Kyrkoherde. Dog som student.

Anders Wahlroth, Gästrikland. Född i Gävle 1756. F: Köpman. Avlade disputationsprov.

   Blev jurist.

Jonas Öfwerbom, Hälsingland. Född i Mo 1757. F: Länsman.

Johan Mörck, Stockholm. Född i Jakobstad 1755. F: Hovmästare. Övergav studierna.

Eric Elff, Roslagen. Född i Stockholm 1758. F: Assessor i Collegio medico.

  Avgick 29/5 1775. Blev jurist.


1773


Olaus Beckenberg, Gästrikland. Född 14/4 1761 i Gävle. F: Komminister. Student 1776.

   Präst 1784. Hospit. Syssloman 1787 1787 i Gävle.

Fredric Garp, Gästrikland.  Född 1760 i Gävle. F: Tullnär. Präst i Maria, Stockholm.

   Komminister på samma plats.

Carl P. Engström, Uppland. Född i Hillbola 1759. F: Bokhållare. Blev läkare.

Jonas Sund, Hälsingland. Född i Mo 1758. F: Kyrkoherde.

Johan Askberg, Uppland. Född i Älvkarleby 1758. F: Bokhållare. Avgick 30 oktober 1776.

Bernhard Lundquist, Gästrikland. Född 4/5 1759 i Årsunda. F: Prost. Avgick oktober 1775

   med privat informator. Magister 1782. Präst 1784. Extra ord. Kongl. Hofpredikant 179…

Petrus Nordenvall, Hälsingland. Född 4/8 1755. Student 1777. Präst 1781. Kyrkoherde

   i Bergsjö

Petrus Leufwenius, Gästrikland. Född 13/3 1758 i Färnebo. F: Komminister. Student 1776.

   Magister 1785. Pr. 1787. Pastorsadjunkt i Färnbo.

Lars Fernbom, Uppland. Född i Tegelsmora 1755. F: Komminister. Blev gardieskarl.

Mattias Elfstadius /kallad Elffors/ Uppland. Född i Älvkarleby 1753. F: Bonde.

  Magister 1785. Kollega i Gävle.

Peter Forsberg, Hälsingland. Född i Söderala 1754. F: Organist.

Lars Svanberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1758. F: Glasmästare. Avgick olovligt

   i oktober 1775.

Nils Iggensten, Hälsingland. Född 1757 i Iggesunds bruk. F: Skomakare. Student 1777.

   Pr. 1782. Pastorsadjunkt i Enånger.

Arwed Stakell, Hälsingland. Född 1754 i Östanå bruk. F: Pappersfabrikör. Avgick olovligt

   i oktober 1775. Pr. 1782. Skolmästare i Hudiksvall 1790.

Johannes Örner /Örn/ Jämtland - Härjedalen. Född 1758 i Sveg. F: Komminister.

   Jurist. vice Auditeur vid Artill.

Abraham Isberg, Hälsingland. Född 1754 i Färila. F: Löjtnant.

Jonas Gingzell, Hälsingland. Född 1755 i Gnarp. F: Bonde. Pr. 1781 i Gnarp.

Johannes Backmark, Hälsingland. Född 1760 i Tuna. F: Kyrkoherde. Student 1777.

   Magister 1785. Präst 1785. V. P. i Tuna 1789. Kollega klass I i Hudiksvall 1790.


1774


Carlolus Pousett, Uppland. Född 1758 i Lövsta. F: Bokhållare. Student 1777. Magister 1782.

   V. kollega i Stockholm 1785. Lärare i räkneklassen vid Klara skola i samma ort 1787.

Johannes Forsell, Hälsingland. Född i Järvsö 1759. F: Komminister. Död som studerande.

Olaus Forsell, Hälsingland. Född i Järvsö 1762. F: Komminister. Student 1778. Magister

   i Uppsala 1788.

Laurentius Ruth, Hälsingland. Född i Delsbo 1759. F: Kyrkoherde. Student 1778.

   Präst 1784. Pastorsadjunkt i Ovanåker.

Petrus Enhammar, Hälsingland. Född 1757 i Enånger. F: Båtsman. Student 1778.

Abrahamus Netzell, Uppland. Född i Lövsta 1759. F: Kyrkoherde. Student 1778. Präst.

   Magister. Kyrkoherde i Ö. Husby, Östergötland.


Carl G. Sundquist, Södermanland. Född i Strängnäs1760. Student 1778. F: Boktryckare.

   S. Expeditionsbefallningsman. Notarie vid kämnärsrätten i Gävle. LandsCancellist på

   samma plats. Rådman i Gävle. Borgmästare i Hedemora.

Robert Fr. Petree, Gästrikland. Född i Torsåker 1760. F: Assessor. Student 1778. Auditeur.

   Brukspatron.

Carl Johan Dahl, Gästrikland. Född i Gävle  1761. F: Borgmästare. Student 1778.

   Engag. i hovrätten. Vice StadsS. i Gävle 1788.

Johannes Rogstadius, Hälsingland. Född i Färila 1759. F: Kyrkoherde. Student 1778.

  Präst 1783. Komminister i Hogdal 1788.

Petrus Georg. Netzel, Uppland. Född i Lövsta 1757. F: Kyrkoherde. Student 1778. Blev först

   läkare, därpå jurist.

Olaus Wannberg, Gästrikland. Född i Gävle 1756. F: Fiskare. Student 1778.

   Präst. Esquadronspräst vid Livregementet. Regementspräst. Död 1824.

Petrus Biörkman, Gästrikland. Född i Gävle 1757. F: Lots. Student 1778. Präst 1783.

   Adjunkt i Vendel 179.. Kyrkoherde i Söderfors bruk.

Jonas Grubb, Hälsingland. Född i Ljusdal 1757. F: Klockare. Student 1778.

   Blev gardieskarl.


1775


Lars Höglund, Gästrikland. Född i Ovansjö 1757. F: Bonde. Student 1779. Bruksinspektor.

Mårten Stenfelt, Gästrikland. Född i Gävle 1760. F: Rektor.Avgick 1777.

   Utvalde handelsståndet men blev i juni 1780 student och åter handlande i Gävle.

Ludv. Emanuel Nezel, Uppland. Född i Lövsta 1761. F: Prost. Student 1779.

Joh. Fr. Elfstrand, Gästrikland. Född i Gävle 1761. F: Rådman. Student 1779.

Carl Henr. De Mare, Uppland, Lövsta bruk. Född i Stockholm 1760.

    F: Fabrikör i Stockholm. Student 1778. Ostadig. Gift med rik änka, därpå präst. Präst

   1782. Komminister i Länna 1787.

Olof Murén, Gästrikland. Född i Ockelbo 1758. F: Klockare. Student 1779. Bruksinspektor.

Samuel Dalström, Hälsingland. Född i Söderhamn 1761. F: Färgare. Student i december

   1778.

Fred Nyman, Hälsingland. Född i Gnarp 1759. F: Bokhållare. Student 1779.

   V. häradshövding.

Erik Thoran, Hälsingland. Född 1759 i Trönö. F: Bonde. Student 1779. Präst 1784.

   Pastorsadjunkt i Söderhamn.

Pet. Nyman, Hälsingland. Född i Gnarp 1761. F: Bokhållare. Student 1779. Präst 1785.

   Adjunkt åt domprost i Uppsala.

And. Forman, Gävle. Född 1758 i Gävle. F: Knappmästare. Student 1779. Blev gardieskarl.

Pet. Högström, Hälsingland. Född i Söderhamn 1758. F: Gästgivare.

Pet. Zellinger, Gästrikland. Född i Gävle 1762. F: Brandw.Sergeant. Gav sig efter 14 dagar

   ur gymnasiet, återkom i februari 1777. Student 1779. Gav sig in i Kommerskollegium 1784.

   Borgmästare i Eksjö.


1776


Ola Ferlin, Hälsingland. Född 1757 i Färila. F: Bonde. Student 1778. Präst i Ljusdal 1781.

   Kyrkoherde i Norrtälje 1790.

Nicolaus Nordlöf, Hälsingland. Född i Söderhamn 1760. F: Tullnär. Student 1778. Magister

   1785. Präst 1785. V. komminister i Ljusdal 1787. Theol. kandidat. 179..  Kyrkoherde

    i Söderhamn 179..

Petrus Segerberg, Hälsingland. Född 1757 i Segersta. F: Soldat. Student 1779, kallade sig

   då Nordlin. Pr. 1781 i Börstil.

Jacobus Bouvin, Uppland. Född 1760 i Lövsta bruk. F: Smed. Död 1779.

Petrus Östrand, Uppland. Född 1760 i Hyttön. F: Brukskarl. Student i juni 1780.

Jonas Hådén, Hälsingland. Född 1760 i Tuna. F: Bonde. Student juni 1780. Präst  i Valbo

   1784. Komminister 179.. på samma ort.

Hans Lundman, Hälsingland. Född i Ljusdal 1760. F: Pedagog. Student i juni 1780. Präst

   i Simtuna 1785.

J. Abr. Holmgren, Gästrikland. Född i Stockholm 1760. F: Inspektör. Avgick i januari 1780

   till Uppsala Akademi.

J. Christian Haartman, Gästrikland. Född i Bålsta br. 1761. F: Inspektor. Avgick i januari

   1780 till Uppsala Akademi. Begav sig till Finska Nationen. Återkom från Åbo 1784.

   Compagn. Fältskär i Stockholm.

Anders Westin, Gästrikland. Född i Gävle 1761. F: Stadssekret. Avgick 1777. Slog sig till

    handel. Sedan Actuarius vid Rådst. i Gävle 179.. StadsCasseur därstädes.

Eric Lögdström, Hälsingland. Född 1761 i Hudiksvall. F: Fiskare.


1777


Daniel Holmquist, Hälsingland. Född i Forsa 1764. F: Prost. Student 9 juni 1780. Magister i

   Uppsala 179..

And. Fagerborg, Gästrikland. Född i Gävle 1762. F: Timmerman. Student 9 juni 1780.

   Promoverad till fil mag den 16 juni 1788. Prästvigd i juni 1789.  Teol. kand. 179..  V . teol.

   lektor i Gävle 179.. Adjunct vid gymnasium i Gävle.

Ericus Montén, Hälsingland. Född i Delsbo 1759. F: Bonde. Student i december 1779.

Jac. I . Acharius, Gästrikland. Född i Gävle 1763. F: Kontrollör. Student i juni 1780. For

   sjuklig med sin Br. till Skåne 1785.

Joh. Sim. Braendström, Gästrikland. Född den 5 januari 1765. F: Köpman. Avgick till

   Akademien 28/5 1781. Engagerad i kommerskollegiet. Etablerad handl. i Hull, vice konsul

   därstädes 1790.

Joh. Schröder, Gästrikland. Född 1764 i Gävle. F: Handelsman. Avgick till Akademien

   28/5 1781. Bruksbetjänt 1784. Exped. Befallningsman och länsman i Ockelbo 179..

Joh. Karth, Uppland. Född i Lövsta 1761. F: Fältskär.Avgick till Akademien 5/2 1781.

   Compagn. Fältskär i Stockholm.

Carolus E. Nibelius, Uppland. Född 24/6 1764. Con-Rector. Avgick till Akademien

   28/5 1781. Avlade disputationsprov  1783 och 1788. Prom. Mag 1788. Präst 1790.

    Pastorsadjunkt i Vendel. Vikarierande kollega i Uppsala 1791. Ordinarie kollega i Uppsala

   1795. Kollega i Gävle 1799. Conrector 1806 och rector i Gävle 1810.

Jon. O. Westman, Gästrikland. Född i Hedesunda 1758. F: Corporal. Student i juni 1780.

   1782 Präst. Adjunct. Hedesunda.

Er. Tillman, Gästrikland. Född i Gävle 1762. F: Murare. Avgick till Akadem. 28 maj 1781.

   Präst i juni 1787. Pastorsadjunkt i Ockelbo.

Carolus Bergman, Hälsingland. Född i Järvsö 1760. F: Länsman. Avgick till Akademien

   28/5 1781. Mag. 1785. Kollega i St. Jac. Stockholm. Präst 1789. Kyrkoherde i Färila 179..

   Död 179…

Petrus Haellinder, Uppland. Född i Harnäs 1760. F: Smed. Student i september 1780. Präst

   1785. V. komminister i Ed & Sollentuna.

Er. M. Lundmark, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Handelsman. Avgick 28/5 1781 till

   Akadem. Präst i juni 1789. Pastorsadjunkt i Hille. HospitalsSysloman i Gävle 1796.

Isr. Netzel, Dalarna. Född i Lövsta 1763. F: Prost. Avgick 28/5 1781 till Akadem.

Axel Bolinder, Hälsingland. Född i Söderhamn 1762. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien

   5/2 1781. Präst. Extra ord. Kungl. Hovpredikant.

Ol. Wallström, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1764. F: Handelsman. Avgick 1779. Slog sig

   till handel.

Ol. Wahlrot, Gästrikland. Född i Gävle 1757. F: Timmerman. Student i juni 1780. Kantor

   i Gävle. Klockare i Gävle 179..

Carl Ad. Stenström, Gästrikland. Född i Gävle 1757. F: Tullnär. Avgick till Akademien

   28/5 1781. Präst 1785. Pastorsadjunkt i Fröshult & Hernevi.

Petrus Rönqwist, Hälsingland. Född i Bollnäs 1765. F: Kapten. Avgick till Akademien

   28/5 1781. Prom. Mag 1788. Präst. Präst vid Helsinge regemenete. Extra ord. Kungl.

   Hovpredikant. Theol. licentiat 1796.

Magnus Cure, Gästrikland. Född 1760 i Gävle. Student i juni 1780. Präst 1783. Komminister

   i Hamrånge 1786.

Joh. Hambraeus, Hälsingland. Född i Enånger 1762. Avgick till Akademien 28/5 1781.


1778


And. Elvén, Dalarna. Född i Älvdalen 1758. F: Bonde. Avgick till Akademien 28/5 1781.

   Skollärare i Husby Dal. 1786. Präst.

Joh. Is. Netzel, Dalarna. Född i Gränje 1765. F: Inspektor. Avgick till Akademien

   28/5 1781. Engagerad i Stora Cantzli. Andre sekreterare i Kongl. Cabinettet för utrikes

   brevväxling.

Samuel Gestrin, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Lektor. Kom i II klass. Avgick till

   Akademien 28/5 1781. Avlade disputationsprov i Gävle 1785. Disp p. gr. de

   Gymnas. Gävle 1788. P.1. Eod. den 16/6. Promoverad Ph. mag. i Uppsala 29/12 1792.

   Extraord. amanuensis vid Uppsala Acad. Bibliotek.

Olof Naesberg, Gästrikland. Född i Gävle 1758. F: Tegelbruksdräng. Avgick till Akademien

   28/5 1781. Slog sig till handel. Vågmästare i Gävle 1795.

Joach. Hen. Mau, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Handelsman. Lämnade gymnasiet vid

   höstterminens slut 1778. Till handel. Ostadig. Död i Göteborg 179..

Johan Högberg, Hälsingland. Född i Söderala 1761. F: Komminister. Avgick till Akademien

   5/2 1781.

Jacob Askberg, Uppland. Född i Älvkarleby 1764. F: Bruksbokhållare. Lämnade gymnasiet

   i september 1781.

Anders Lundberg, Gästrikland. Född i Gävle 1761. F: Timmerman. Avgick till Akademien

   1782. Extra LandsCancellist. Länsman och Exped. Befallningsman i Torsåker 1796.

Peter Norander, Hälsingland. Född 29/10 1958 i Trönö. F: Bonde. Avgick till Akademien

   1782. Nådårs Pr. i Rengsjö 1786.

Henr. Iggensten, Hälsingland. Född i Iggesunds Br. 1761. F: Byggmästare.

   Avgick 28/5 1781 till Akademien.

Gustaf Angerstedt, Hälsingland. Född i Enånger 1763. F: Bonde.

Isac Holmstedt, Gästrikland. Född i Tynderö, Medelpad 1758. F: Bonde. Student 7/6 1780.


1779


Olof Gallenius, Hälsingland. Född i Färila 1766. F: Komminister. Student 1782. 17..  Med

   doctor. Provinsialläkare i Södermanland 17…

Peter Dahlstrand, Dalarna. Född i  Älvdalen 1763. F: Ringare. Gick till sjöss.

And. Landström, Gästrikland.  Född i Gävle 1763. F: Besökare. Student 1782. Extra

   LandsCancellist. Actuarius i Gävle 1794.

Peter Nordgren, Hälsingland. Född i Hudiksvall 23/11 1762. F: StadsBetjent. Student 1782.

   Adjunkt åt komministern i Västland & Tolfta.

Olof Moberger, Hälsingland. Född 25/11 1763 i Söderhamn. F: Skräddare. Avgick till

   Akademien. 28/5 1781. Präst 1788. Pastorsadjunkt i Söderala.

Conrad Pousette, Uppland. Född i Lövsta bruk. 1765. F: Bokhållare. Blev lantmätare.

Peter Casström, Hälsingland. Född i Delsbo 27/9 1763. F: Sämskmakare. Student 1783.

   Präst 1789. Pastorsadjunkt i Ljusdal.

Anders Jordan, Roslagen. Född i Vänge 1764. F: Kyrkoherde. Fänrik vid Helsinge

   regemente Wargerning.

Jonas Höijer, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: StadsCasseur. Skrifw. åt sin far. Gästgivare

   i Gävle 1792.

Elias Nibelius, Uppland. Född i Gävle 1766. F: ProRektor. Apotekslärling 1785.

   Handelsbokhållare.

Gustaf Carl Gustafson, Gästrikland. Född i Hedesunda 1761. F: Länsman. Lämnade

   studierna 1782. Blev bonde.

Erik Eklund, Uppland. Född i Hållnäs 1760. F: Bonde.

Eric Haartman, Gästrikland. Född i Bollstabruk i Ångermanland 1766. F: Inspektor. For till

   Åbo. Studerade juridik där och tog examen. Sedan till handel. Fänrik vid armens flotta.

   Coopvaerdie Captaine 1796.

Peter Höijer, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: StadsCasseur. Stadsfiskal i Gävle 1785.

Carl Boevie, Uppland. Född i Lövsta 1766. F: Inspector. Var först på Apoth. i Stockholm,

   sedan i handel. Omsider bruksskrivare.

Olof Anders Östlund, Hälsingland. Född i Söderhamn 13/6 1761. Student 1783. Pr 1786.

   Pastorsadjunkt i Harmånger.

Peter Wilhelm Humble, Uppland. Född i Österby Br. 1764. F: Bokhållare. Lämnade

   gymnasiet 1781.


1780


Hans Arborén, Hälsingland. Född 25/3 1760 i Arbrå socken. F: Bonde. Student 1782. Präst

  1785. Nådårspredikant i Alfta.

Joh. Sam. Tollstedh, Hälsingland. Född 1765 i SunnäsBr. i Skogs socken. F: Brukspräst.

   Student 1783. Magister 1788. Kollega i Hudiksvall klass III. Präst 1790.

Joh. Pet. Röngren, Gästrikland. Född i Gävle1766. F: Handelsman. Lämnade gymnasiet

  1780. Blev sjökarl.

Olof Wannquist, Gästrikland. Född 1764 i Gävle. F: Skeppstimmerman. Student 17..

  Engagerad vid Poliskammaren i Stockholm 179.. Registrator på samma ställe. Polismästare.

  Underståthållare. Adlad 1818. Död 1834.

Eric Åström, Gästrikland. Född 1766 i Gävle. F: Fiskare. Gav sig till sjöss.

Johan Lundström, Uppland. Född 1768 i Söderfors.Br. F: Garvare. Student 1783. Magister

   1791. Präst 1793. Kungl. Hovpredikant 1796. Theol. Licentiat 1796.

Carl Peter Klintberg, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Färgare. Student 17...Engagerad i

   kommerskolegium. Notarius därstädes.

Lars Landgren, Hälsingland. Född 8/2 1761 i Segersta. F: Sergeant. Student 1784. Präst

   1787. Pastorsadjunkt i Forsa.

Johannes Fahlander, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1767. F: Tenngjutare. Galen. Död i

   Gävle 1813.

Carl Gustaf Wessman, Gästrikland. Född i Gävle1769. F: Handelsman. Student 17.. Avlade

   diputationsprov. Död i Uppsala 1792.

Ulric Fredric Tottie, Gästrikland. Född i Gävle 1769. F: Controlleur. Gav sig till sjöss 1781.

Sacharias Hultén, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Målare.

Johan Werfgren, Gästrikland. Född 1766 i Gävle. F: Skeppare. Handelsman i Gävle 1795.

Anders Wahlberg, Gästrikland. Född 25/1 1761 i Valbo. F: Bruksarbetare. Student 1783.

   Präst 1789. Brukspräst på Åmot i Ockelbo.

Eric Lodin, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Fiskare. Student 17…

Johan Wahlrot, Gästrikland. Född i Valbo 1758. F: Järnroddare. Student 1783.  Präst 1786

. Pastorsadjunkt i Torsåker.

Daniel Stillmarck, Hälsingland. Född 1763 i Söderhamn. F: Garvare. Student 1783. Präst

   1787. Pastorsadjunkt i Delsbo.

Eric Cusell, Gästrikland. Född i Gävle 1765. F: Besökare. Student 17..

Carl Johan Bergsten, Uppland. Född i Lövsta bruk 1765. F: Casseur. Lämnade gymnasiet

   1781. Blev sjöman.


1781


Fredric Malmberg, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Stadsfiskal, sedan rådman i Gävle.

Carl Georg Wallman, Gästrikland. Född 1768 i Gävle. F: Krigskommisarie och

   lanträntmästare i Gävle. Student 17..  Magister 1794.

Eric Lönnberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1766. F: Fiskare.

Jonas Nicol. Ahl, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1765. F: Komminister. Student 17..

  Medic. doct.

Johan Ågren, Hälsingland. Född i Skog 1763. F: Trädgårdsmästare. Kanslist vid

   landskansliet i Gävle.

Johan Fredr. Lundmark, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Handelsman, förut

   källarmästare. Till handel.

Johan Åström, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Orgeltrampare. Student 17.. Präst 17..

   Magister 1794. Hospitalspredikant i Uppsala.

Esaias Sandman, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Bokbindare. Till militären.

   Löjtnant vid Göta garde.

Lars Michaël Camin, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Skomakare. På Apothek. Provisor.

Jacob Herman Printz, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Handelsman. Student 17..

   Fänrik vid Helsinge regemente Wargerning. Handelsbokhållare

Johan Henr. Zenius, Hälsingland. Född i Järvsö 1767. F: Direktör vid Broverket i Gävle.

   Student 17.. Inspector vid Kronomagasinet i Strömsbro.

Erik Strandell, Hälsingland. Född 7/3 1761. F: Klockare. Student 1785.

   1789 Pr. Pastorsadjukt i Färila.

Jonas Livaldius, Hälsingland. Född i Skog 1761. F: Soldat. Gav sig till sjöss 1782.

Petrus Wallinder, Gästrikland. Född 2/12 1761 i Valbo. F: Sockenskräddare. Student 1784.

   1789 Pr. Pastorsadjunkt i Valö.

Peter Albr. Achsell, Hälsingland. Född i Hamrånge 1764. F: Komminister i Hamr.& Alfta.

Johan Titze, Hälsingland. Född 2/11 1762 i Bollnäs. F: Mjölnare. Student 1785. 1788 Pr.

   Adjunkt åt komminister i Bollnäs.

Samuel Gust. Hollander, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Vågmästare i Gävle.

   Student 17.. Vice vågmästare. Död 179..

Johannes Hofström, Gästrikland. Född i Gävle 1767. F: Tegelbruksarbetare. Student 17..

Johan Otto Wixner, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Skeppare. Gav sig till handel 1782.

   Handelsman i Gävle.

Jonas Boman, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Fiskare. Student 17.. Slottspredikant i

   Gävle  17..


Lars Fred. Norström, Uppland. Född i Älvkarleby 1761. F: Plåtsmed. Gav sig till sjöss

   1782.

And. Norman, Gästrikland. Född i Gävle 1765. F: Fiskare.

Jonas Norquist, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Fiskare.


1782


Joh. Nordgren /Nordengren/ Hälsingland. Född 1762 i Hudiksvall. F: Stadstjänare. Student

   1785. Pr. 1787. Adjunkt åt komminister i Norrbo.

Nic. Pet. Söderberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1767. F: Skräddare.

Nils Isac Dahl, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Kapten. Fältbefäl vid Helsinge

   regemente. Drunknade i Ockelbo under skridskofärd. Hade gott mekaniskt huvud.

And.Ol. Nordström, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Skeppare.

Anders Åsberg, Gästrikland. Född i Gävle.

Joh. Ol. Jagare, Gästrikland. Född i Gävle 1765. F: Snickare.

Ulric Jönsenstern

Nils Törnell, Hälsingland. Född i Trönö 1767. F: Bonde.

Lars Näsén, Hälsingland. Född i Njutånger 1763. F: Skogvaktare.


1783


Lars Österlind, Gästrikland. Född 24/8 1765 i Ockelbo. F: Bonde. Avgick i juni 1786.

   1791 Pr. Pastorsadjunkt i Ö. Lövsta.

Johan Steinmetz, Hälsingland. Född 1763 i Hudiksvall. F: Kopparslagare. Avgick i juni

   1786.

Pet. Segerberg, Hälsingland. Född 9/6 1761 i Söderhamn. F: Sjöman. Avgick i juni 1786.

   1788 Pr. Pastorsadjunkt i Mo.

Nils Mörth, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Fiskare.

Nils Holm, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Skeppare. Avgick i juni 1786. Präst 179…

Er. August. Roberger, Hälsingland. Född i Söderala 19/1 1766. F: Komminister. Avgick

   i juni 1786. 1791 Pr. Pastorsadjunkt i Hudiksvall.

Pet. Braendström, Gästrikland. Född 25/2 1771 i Gävle. F: Handelsman. Lämnade

   gymnasiet 1786. Gick till handelsskola i Halmstad. Militär 1787. Kapten vid gardie 1791.

   Major 1793.

Laur. Stenbith, Gästrikland. Född i Gävle 1767. F: Handelsman. Till Holland 1786.

   Arbetade i handel.

Pet. Lycknell, Hälsingland. Född 10/9 1765 i Norrala. F: Bonde. Avgick i juni 1786.

   Präst 1791. Magister 1794. V. rektor vid Sankt Jacobs skola, Stockholm 179…

Er. Gust. Axling, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Timmerman. Avgick i februari 1787.

   Blev klockare i Bollnäs.

Laur. Zenius, Hälsingland. Född i Färila 1767. F: Direktör vid Bränneri i Gävle. Avgick

   till Chirurg. 1786.

Olof Zenius, Hälsingland. Född i Färila 1770. F: Direktör vid Bränneri i Gävle. Avgick i

   februari 1787. Magister 1794.

Olof Coldén, Gästrikland. Född i Vaxholm 1770. F: Kyrkoherde i Vaxholm. Avgick 14 juni

   1787. Magister 1794.

Jean Er. Tetting, Gästrikland. Född i Gävle1767. F: Kollega i Gävle. Avgick 14/6 1787.

   Drunknade i Uppsala.

Lars Joh. Westberger, Uppland. Född i Söderfors 1768. F: Bokhållare vid Söderfors.

   Avgick till handel 1786.

Carl Er. Apelquist, Stockholm. Kallar sig nu Rademine. Född i Stockholm 1770.

   F: Sjökapten. Avgick den 14/6 1787.


1784


Paulus Hofrén, Hälsingland. Född i Färila 1768. F: Bonde. Avgick i juni 1786.

Olaus Näsman, Hälsingland. Född i Ljusdal 1766. F: Bonde. Utgången vårtiden 1785, förövade bedrägerier och blev gardieskarl.

Eric Dan. Östling, Gästrikland. Född 1771 i Stigslund. F: Landsfiskal. Avgick i februari 1787. Engagerad i Svea hovrätt.

Steph. Bergner, Hälsingland. Född i Bergsjö 1763. F: Torpare. Avgick i juni 1786.

Carl Tybelius, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Lektor. Gav sig till sjöss 1785.

Petr. Brenmehl, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Copv. kapten. Avgick 9/6 1788. Präst 1796. Pastorsadjunkt i Hille.

Math. Wallström, Västergötland. Född i Mariestad 1770. F: Tullinspektör. Avgick 9/6 1788.

Er. Bened. Schilling, Hälsingland. Född i Idenor 1771. F: Vice häradshövding. Avgick i 14/6 1787. Magister 1794.

Claud. Stenfelt, Gästrikland. Född i Gävle 1769. F: Guldsmed.

Olaus Kullberg, Gästrikland. Född i Gävle 1769. F: Fiskare. Avgick 9/6 1788.

Jonas Bodell, Gästrikland. Född i Skog 1767. F: Gästgivare. Avgick 14/6 1787.

Laur. Jaederlund, Gästrikland. Född i Ovansjö 1767. F: Bonde. Avgick 14/6 1787. Präst 1794. Magister 1795. V. Rektor vid trivialskola i Gävle.

Petr. Fernborg, Gästrikland. Född i Färnebo 1763. Avgick 14/6 1787.

Nicol. Walldén, Hälsingland. Född 28/5 1764. Avgick 29/11 1787. Präst 1789. Pastorsadjunkt i Norrbo.

Laur. Petri Högberger, Uppland. Född i Stockholm 1767. F: Strumpvävare. Avgick 14/6  1787.

Laur. Voxén, Hälsingland. Född i Voxna 1767. F: Kolare. Avgick 29/11 1787.

Andr. Naeslund, Hälsingland. Född 25/1 1765. F: Soldat. Avgick 14/6 1787 med beröm. 1790 Pr. Adjunkt åt komminister i Järvsö.

Mich. Envall, Hälsingland. Född 13/1 1764. F: Bonde. Avgick 14/6 1787. Präst 1789. Adjunkt åt komminister i Norrala.

Carl Dav. Uhr, Gästrikland. Född i Ovansjö 1770. F: Brukspatron. Avgick 14/6 1787. Engagerad i bergskollegium.

Jan Carl Braigardh, Gästrikland. Född i Gävle 1770. F: Handlande. Reste till Bourdeaux 1786.

Nils And. Bergsten. Född i Lövsta Bruk 1771. F: Casseur i Lövsta. Avgick i 14/6 1787. Inskriven förut som student.


1785


Noach Flodberg, Hälsingland. Född 1767 i Hudiksvall. F: Tullinspektor i Hudiksvall. Avgick 9/6 1788.

Daniel Axner, Gästrikland. Född i Gävle 1767. F: Fiskare i Gävle. Avgick till Akadademien 18/6 1789. Präst 179.. Pastorsadjunkt i Gävle.

Lars Acharius, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: TolagsContr. i Gävle. Gav sig till handel i Norrk. 1786. Handelsman därstädes.

Johan Sundell. Född i Falun 1666. F: Bergsman i Falun. Avgick i maj 1787 med intyg om vandel och flit.

Pet. Jonae Braendström, Uppland. Född 1771 i Lövsta S. F: Komminister.

Olaus Bollin, Hälsingland. Född i Tuna 1771. F: Kronofogde. Avgick 9/6 1788. Ärnade till kommerskollegium.

Petr. Schörling, Hälsingland. Född i Tuna 1767. F: Organist. Avgick till Akademien 18/6 1789.

Laur. Arfvén, Hälsingland. Född i Bjuråker 1766. F: Bonde. Avgick till Akademien december 1788.

Petr. Fred. Malmström, Hälsingland. Född i Delsbo 1770. F: Lantmätare. Avgick till Akademien 1790.

Per Joach. Aschling, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Postinspektör. Avgick 18/6 1789 till Akademien. Till hovrätten.

Johan Bergenson, Gästrikland. Född i Gävle 1769. Avgick till Akad. 18/6 1789.

Petrus Belenius, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Skeppare. Avgick i maj 1787 med intyg om vandel och flit.

Clas Cederström, Södermanland. Född i Huddinge 1772. F: Överstelöjtnant Cl. Cederström. Avgick till Akad. i mars 1786. Utnämnd till Fändrik af Livgard.


1786


Jonas Forslöf, Hälsingland. Född i Forsa 11/2 1769. F: Soldat. Avgick till Akadademien december 1788. Präst 5/6 1794. Pastorsadjunkt i Årsunda. Kapellspredikant i Högbo 1796.

Laur. Tråss, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Köpman. Student 1790.

Carl Er. Brendström, Gästrikland. Född 6/2 1773 i Gävle. F: Grosshandlare. Lämnade gymnasiet och slog sig till handel. Grosshandlare i Göteborg 1796. Var fyra år i Hull, tre år i Riga.

Jacob And. Åbygge, Gästrikland. Född i Gävle 1770. F: Fiskare. Student 1790.

Joh. Eric Hillbom, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Skeppare. Lämnade gymnasiet i februari 1790. Till Apotek. Provisor.

Joh. Samuel Lundal, Gästrikland. Född i Gävle 1772. F: Guldsmed. Student 1790.

Sveno Norell, Hälsingland. Född 1769 i Norrala. F: Bonde. Avgick till Akademien 15/2 1790. Präst 5/6 …

Rein. Gust. Dahl, Gästrikland. Född i Färnebo 1770. F: Kapten. Avgick till Akademien 30/9 1789.

Jacobus Hollstrand, Uppland. Född i Hållnäs 1764. F: Bonde. Avgick till Akademien 5/12 1789.

Eric Schyttner, Hälsingland. Född i Tuna 1769. F: Länsman. Avgick 18/6 1789, blev student.

Jonas Naesell, Hälsingland. Född i Ljusdal 1767. F: Bonde. Avgick 18/6 1789, blev student.


1787


Johan Luth, Gästrikland. Född 1775 i Gävle. F: Apotekare. Avgick till Akademien 18/6 1789.  Provisor på Apotek 1795.

Andr. Nordbaeck, Gästrikland. Född i Gävle 1772. F: Stadstjänare. Student 1791.

Johan Lindberg, Gästrikland. Född i Hamrånge 1771. F: Byggmästare. Student 1791.

Lars Åkerlund, Gästrikland. Född i Ockelbo 1771. F: Bonde. Student 1791.

Petrus Åhlén, Gästrikland. Född i Hedesunda 1770. Avgick till Akad. 1791. Blev präst.

Olof Boström, Gästrikland. Född i Gävle 1770. F: Orgeltrampare. Avgick till Akad. 1791.

Jonas Ericsson, Hälsingland. Född i Hanebo 1767. F: Bonde. Dog i lungsot 17..

Joh. B. Birkenfeldt, Gästrikland. Född i Främlingshem 1770. F: Gästgivare. Avgick till Akad. 1791. Blev präst.

Eric Höijer, Gästrikland. Född i Gävle 1773. F: Casseur. Övergav studierna. Expedit. befallningsm. i Gästrikland.

Andr. Forssling, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Timmerman. Övergav studierna. Blev tullskrivare.

Sven Klintberg, Gästrikland. Född i Gävle 1773. F: Färgare. Dog i lungsot 1789.

Gustav Klintberg, Gästrikland. Född i Gävle 1774. F: Färgare. I början af år 1790 begaf sig på  Fadrens werkstad.

Joh. Lindmark, Uppland. Född i Lövsta 1772. F: Mjölnare. Avgick till Akad. 1791.

Andr. Haellstedt/Haellenstedt/Uppland. Född i Älvkarleby 1769. F: Bonde. Avgick till Akademien 1790. Avlade disputationsprov. 1785 Präst. Pastorsadjunkt i Hamrånge.

Andr. Fraenell, Hälsingland. Född i Forsa 1771. F: Bonde.

Matth. Kiellman, Uppland. Född i Tierp 1772. F: Inspektor. Avgick till Akad. 15/2 1790.


1788


Carl Joh. Söderqvist, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Smed. Övergav studierna.

Joh. E. Brundin, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Grosshandlare. Övergav studierna. Till handel.

Carl Gust. Brundin, Gästrikland. F: Grosshandlare. Övergav studierna. Blev sjöman.

Andr. Sundwall, Hälsingland. Född i Ljusdal 1761. F: Bonde. Avgick till Akademien 19/6 1792.

Petrus Söderbäck, Hälsingland. Född i Färila 1762. F: Bonde. Avgick till Akademien 19/6 1792.

Andr. Åkersten, Hälsingland. Född i Ovanåker 1761. F: Hjulmakare. Avgick till Akademien 19/6 1792.


1789


Lars Borelius, Gästrikland. Född i Gävle 1775. F: Sjökapten. Avgick i augusti 1789. Gav sig på Apothek.

Olof Berglind, Gästrikland. Född i Hamrånge 1772. F: Bonde. Avgick till Akad. 1793.

And. Jaederlöf, Gästrikland. Född i Gävle 1772. F: Sjöman. Avgick till Akad. 1793 med intyg om vandel och flit.

Peter Molin, Gästrikland. Född i Ockelbo 1774. F: Bonde. Avgick till Akad. 1793.

Abraham Wågström, Gästrikland. Född i Söderhamn 1774. F: Besökare. Avgick till Akad. med intyg om vandel och flit.

Olof Murbaeck, Gästrikland. Född i Färnebo 1771. F: Torpare. Avgick 1793 till Akademien.

Joh. Pet. Haeggberg, Hälsingland. Född i Söderhamn 1772. F: Hattmakare. Avgick februari 1793 till Akademien.

Peter Stålberg, Hälsingland. Född i Stockholm 1773. F: Prost i Delsbo. Lämnade gymnasiet.

Peter Gust. Östling, Gästrikland. Född i Stigslund 1776. F: Landsfiskal. Avgick till Akademien 1791. Dog 1792.

Lars Ferlén, Hälsingland. Född i Färila 1771. F: Bonde. Avgick 1793 till Akademien.

Lars Måhlström, Gästrikland. Född i Gävle 1773. F: Fiskare. Avgick 1793 till Akademien med intyg om vandel och flit.

Eric Bjurling, Hälsingland. Född i Bjuråker 1773. F: Soldat. Lämnade gymnasiet.

1790


Joh. Ulric Södergren, Gästrikland. Född i Stockholm 1777. F: Assessor och landskamer. Avgick till Akademien 1793.

Joh. Eric Mörtenberg, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Skomakare. Avgick till Akademien 1793.

Olaus Florin, Hälsingland. Född i Mo 1776. F: Svarvare. Avgick till Akademien 1794.

Joh. Ol. Bergenson, Hälsingland. Född i Ovanåker 1774. F: Sockenskrivare. Avgick till Akademien 1794.

Lars Höijer, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: StadsCasseur. Avgick 1793 till Akademien.

Lars Fred. Lundin, Gästrikland. Född i Gävle 1777. F: Handelsman. Avgick till Akademien 1794.

Petr. Ekström, Värmland. Född i Filipstad 1774. F: Bergsman. Avgick 1793 till Akademien.

Michael Ahl, Hälsingland. Född i Skog 1775. F: Komminister. Avgick 1793 till Akademien.

Olof Backström, Hälsingland. Född i Arbrå 1774. F: Snickare. Avgick 1794 till Akademien.


1791


Olof Björklund, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Sjökapten. Avgick 1795 till Akademien.

Laur. Haellström, Gästrikland. Född i Hamrånge 1775. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien 1794.

Pehr Nils Åberg, Gästrikland. Född i Hamrånge 1777. F: Skomakare. Avgick 1795 till Akademien.

Carl Wahlqvist, Gästrikland. Född i Tolvfors Bruk 1776. F: Hammarsmed. Övergav studierna 1795. Gav sig till Apothek. i Stockholm.

Math. Hallgren, Hälsingland. Född i Hanebo 1777. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien 1795.

Laur. Iggström, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Fiskare. Avgick till Akademien 1795. Prästvigd 10/6 1801 och adjunkt i Vittinge.


1792


Nils Lundgren, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Tegelbrukskarl. Avgick till Akademien 1796.

Pehr Ulric Isaeus, Hälsingland. Född i Ovanåker 1776. F: Komminister. Avgick till Akademien 1795.

Johan Olof Möller, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Traktör. Avgick till Akademien 1796.

Benedict Carl Bergklint, Gästrikland. Född i Gävle 1777. F: Stadsbokhållare. Lämnade gymnasiet 179.. Blev sjöman.

Lars Beckmark, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Mätare. Avgick 1796 med intyg om vandel och flit. Prästvigd 10/6 1801 och adjunkt i Börstil.

Anton Fred. Ekenberg, Fjärdhundra. Född i Järlåsa 1776. F: Kyrkoherde i Torsåker. Avgick 1796 till Akademien.

Seger Högsted, Hälsingland. Född i Harmånger 1775. F: Klensmed. Avgick 1796 till Akademien.

Lars Hillberg, Hälsingland. Född i Järvsö 1778.  F: V. Komminister. Avgick 1796 till Akademien. Promoverad till fil mag i juni 1803.

Johan Hillberg, Hälsingland. Född i Järvsö 1779. F: V. Komminister. Avgick 1796 med intyg om vandel och flit.


1793


Anders Vally, Gästrikland. Född i Gävle 1781. F: StadsMajor m m. Lämnade gymnasiet 1796. Till handelskontor.

Elias Roos, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Tunnbindare. Avgick 1796 med intyg om vandel och flit. Student. Promoverad till fil mag juni 1803.

Petr. Gustaf Boivie, Uppland. Född i Åkerby 1780. F: Bruksbokhållare. Lämnade gymnasiet 179.. Bruksskrivare, återkom till gymnasiet i september 1796. Avgick till Akademien i juni 1797.

Lars Söderström, Fjärdhundra. Född i Nora 1776. F: Orgelbyggare. Lämnade gymnasiet 179..

Jonas Braendström, Uppland. Född i Lövsta 1779. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien i december 1796. Promoverad till fil mag & quid. Primus juni 1803.

Lars Adolph Grundén, Fjärdhundra. Född 1777 i Gävle. F: Prost i Söderala. Student 1796.

Abraham Julius Grundén, Fjärdhundra. Född i Gävle 1779. F: Prost i Söderala. Student 1796.

Claes Abrah. Pousette, Gästrikland. Född i Gävle 1777. F: Byggmästare. Lämnade gymnasiet 1794.

Petrus Brantström, Hälsingland. Född i Mo 1779. F: Kyrkoherde. Avgick juni 1797 till Akademien.

Gustaf Omnberg, Hälsingland. Född i Mo 1779. F: Häradshövding. Avgick juni 1797 till Akademien.

Lars Wåhlén, Hälsingland. Född i Forsa 1778. F: Bonde. Avgick juni 1797 till Akademien.


1794


Samuel Wallner, Uppland. Född i Viksta 1778. F: Bonde. Avgick till Akademien i juni 1797.

Jon. Gust. Blom, Gästrikland. Född i Gävle 1778. F: Repslagare. Övergav studierna 1796. Blev repslagare i Gävle.

Nils Wannberg, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Sjökapten. Avgick i 19/6 1798 till Akademien. Handelsbokhållare 1803.

Joh. David Areen, Dalarna. Född i Husby 1778. F: Brukidkare. Övergav studierna 1796. Patron i Bergslagen.

Joh. Ol. Linn, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Brännmästare. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev köpman.

Joh. Jac. Bure, Gästrikland. Född 1778 i Gävle. F: Källarmästare. Avgick juni 1797 till Akademien.

Lars Magn. Isaeus, Hälsingland. Född i Ovanåker 1778. F: Komminister. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev präst.

And. Gust. Klosterberg, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Notarius. Avgick 19/6 1798 till Akademien.

Johan Lundholm, Hälsingland. Född i  Regnsjö 1777. F: Länsman. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev präst.

Matth. Boquist, Hälsingland. Född i Norrala 1777. F: Bonde. Avgick till Akademien 19/6 1798. Präst juni 1803.

Carol. Georg Rehnberg, Hälsingland. Född i Järvsö 1777. F: Fältväbel. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Lämnade studierna.
1795


Hans Wallström, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Sjökapten. Lämnade gymnasiet och studierna 1796.

Carl Waxbom, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Rådman. Avgick i juni 1799 till Akademien.

Adolph Nordblad, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Assessor m m. Ingick i Brändströmska Elementarskolan i januari 1797. Handlande i England.

Carl Joh. Stenfelt, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Conrector. Lämnade gymnasiet i oktober 1796. Student i juni 1798.

Eric Asplund, Gästrikland. Född i Gävle 1782. F: CancelliePost. Avgick 1799 till Akademien. Blev handelsbetjänt.

Carl Olof Kihlström, Gästrikland. Född i Hedesunda 1778. F: Länsman. Avgick 19/6 1798 till Akademien.

Eric Reinh. Hällström, Gästrikland.. Född i Hamrånge 1781. F: Pastor. Avgick i juni 1799 till Akademien.

Olof Dahl, Hälsingland. Född i Bollnäs 1777. F: Korpral. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev präst.

Hans Dahlberg, Hälsingland. Född i Ytter-Hogdal 1780. F: Skomakare. Avgick till Akademien 17/6 1799.

Sven Enberg, Hälsingland. Kallade sig sedan Enbert. Född i Enånger 1776. F: Bonde. Avgick till Akademien 17/6 1799. Prästvigd den 10/6 101 och adjunkt i Söderhamn.

Lars Dahlbom, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1778. F: Kyrkoherde. Avgick 17/6 1799 till Akademien.

Joh. Petrus Frisk, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1778. F: Komminister. Avgick 17/6 1799 till Akademien.

Petrus Löf, Gästrikland. Född i Gävle 1799. F: Fiskare. Avgick 17/6 till Akademien.

Carl Fredr. Eckell, Gästrikland. Född i Söderhamn 1782. F: Assessor. Avgick 1797. Gick till Elementarskolan 1798 där han signaliserade sig på utmärkt vis. Blev handelsbokhållare.1796


C. W. Hellström Erson, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Grosshandlare. Reste till England sommaren 1796. Blev handelsbokhållare.

Pehr Orre, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Handelsman. Lämnade gymnasiet 1796, till handel.

Eric Bäckberg, Gästrikland. Född i Gävle 1781. F: Lots-ålderman. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Olof Arvén, Hälsingland. Född i Skog 1780. F: Kyrkoherde. Lämnade gymnasiet våren 1799.

Carl Joh. Garberg, Gästrikland. Född i Gävle 1781. F: Handelsman. Avgick januari 1799 till Elementärskolan.

Christoph. Forsberg, Hälsingland. Född i Söderala 1776. F: Organist.

Carl P. Arnström. Född i Söderhamn 1780. F: Skomakare. Lämnade gymnasiet i mars 1800.

Lars Klang, Hälsingland. Född i Söderhamn 1777. F: Smed. Avgick till Akademien  17/6 1799.

Peter Söderberg, Hälsingland. Född i Söderhamn 1782. F: Skomakare. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Eric Källstedt, Gästrikland. Född i Torsåker 1779. F: Torpare. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Olof Bolund, Gästrikland. Född i Hedesunda 1775. F: Bonde. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev präst.

Jacob Levrén, Gästrikland. Född i Västergötland 1784. F: Boskapsläkare. Avgick 17/6 1800 till Akademien. Sällsynt begåvning, hedrad med belöningar i gymnasiet. Sökte snart inträde i Elementarskolan på grund av sitt intresse för moderna språk.

Nils Hammarstedt, Gästrikland. Född i Hille 1780. F: Smed. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Fredr. Lindholm, Gästrikland. Född i Älvkarleby 1782. F: Lax-fogde. Avgick 17/6 1800 till Akademien. Lämnade studierna.

Samuel Hvasser, Västmanland. Född i Stockholm 1784. F: Kyrkohede. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Daniel Hvasser, Västmanland. Född i Stockholm 1784. F: Kyrkoherde. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Gustaf Jordan, Gästrikland. Född i Årsunda 1782. F: Kyrkoherde. Lämnade gymnasiet våren 1799.

Erik Lundstén, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1779. F: Kopparslagare. Lämnade gymnasiet 1797.

Petrus Selin, Hälsingland. Född i Tuna 1779. F: Bonde.  Lämnade gymnasiet 1800.


  1797


Erik Brynolph Tegman, Fjärdhundra. Född i Simtuna 1785. F: Kyrkoherde i Simtuna. Kom efter faderns död till Gävle på sitt åttonde år, där han åtnjöt privat inform. hos lektor        C.B sen. tills han kom upp i tredje klass i trivialskolan. Avgick till Akademien 12/12 1801.

Anders Bergström, Gästrikland. Född i Gävle 1785. F: Skomakare. Avgick 17/6 1801 till Akademien.

Jonas Hägglund, Hälsingland. Född i Bollnäs 1777. F: Bonde. Avgick 17/6 1801 till Akademien. Präst juni 1803.

Alexander Hårdh, Hälsingland. Född i Mo 1781. F: Kapten. Avgick 12/12 1801 till Akademien.

Petrus Hultén, Hälsingland. Född i Bergsjö 1778. F: Torpare. Avgick till 17/6 1801 till Akademien. Präst juni 1803.

Andreas Ygberg, Hälsingland. Född i Mo 1782. F: Landsfiskal.

Joh. Petr. Edström, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1781. F: Skräddare. Avgick 17/6 1801 till Akademien.

Laurent. Pet. Ljusberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1781. F: Rådman. Lämnade gymnasiet år 1800, måste ånyo inställa sig där höstterminen 1801 och studera några veckor innan han erhöll intyg om vandel och flit, vilket utfärdades 12/12 1801.

Petrus Bodén, Hälsingland. Född i Enånger 1781. F: Kolare. Lämnade gymnasiet 1800 med intyg om vandel och flit.

Hezekiel Hwitmark, Lappland. Född i Ovansjö 1779. F: Lapp. Lämnade gymnasiet 1800 med intyg om vandel och flit.

Andreas Bomquist, Gästrikland. Född i Hedesunda 1778. F: Bonde. Lämnade gymnasiet utan betyg.

Andreas Hillström, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Fiskare. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Jonas Norlin, Hälsingland. Född i Järvsö 1781. F: Organist. Avgick 17/6 till Akademien.
1798


Jonas Gust. Odendahl, Hälsingland. Född i Rogsta 1780. F: Organist. Avgick 10/12 1800 till Akademien.

Nils Lundquist, Gästrikland. Född i Hille 1778. F: Kolare. Avgick utan betyg.

Eric Åsberg, Gästrikland. Född i Ovansjö 1781. F: Bergsman. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Eric Friborg, Gästrikland. Född i Ockelbo 1781. F: Bonde. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Henric Tillman, Uppland. Född i Lövsta 1781. F: Gästgivare. Lämnade gymnasiet.

Eric Dahlström, Gästrikland. Född i Valbo 1779. F: Hammarsmed. Avgick 17/6 1801 till Akademien.

Jonas Hedberg, Hälsingland. Född i Alfta 1780. F: Torpare. Avgick 2/6 1802 till Akademien.

Eric Åkerlund, Hälsingland. Född i Årsunda 1783. F: Bonde. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Carl Kåre, Hälsingland. Född i Färila 1779. F: Bonde. Övergav gymnasiet 1800 men måste ånyo inställa sig där höstterminen 1801 för att studera några veckor innan intyg för vandel och flit fick utfärdas. Avgick 12/12 1801.

Svante Gabr. Ödmann, Hälsingland. Född i Mo 1784.. F: V. häradshöving. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Eric Samuel Ödmann, Hälsingland. Född i Mo 1786. F: V. häradshövding. Avgick 8/6 1802 till Akademien. Riksdagsman 1834.

Olof Lindgren, Hälsingland. Född i Ljusdal 1777. F: Bonde. Övergav gymnasiet 1800 men måtte ånyo inställa sig där vårterminen 1802 innan intyg om vandel och flit fick utfärdas för honom. Avgick 8/6 1802.

Anders Lundberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1782. F: Fiskare. Avgick 17/6 1803 till Akademien.


1799


Jacob. Troil O. Gotland. Född i Linköping 1784. F: Ärkebiskop. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Peter Regnell, Hälsingland. Född i Regnsjö 1779. F: Torpare. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Eric Fredric Åkerberg. Född 1783 i Södertälje. F: Borgmästare. Avgick 8/6 1801 till Akademien.

Nils Corn. Wikström, Gästrikland. Född 1783 i Gävle. F: Lektor. Avgick 17/6 1803 till Akademien.

Olof Skoglund, Hälsingland. Född i Delsbo 1782. F: Soldat. Avgick 17/6 1803 till Akademien.

Jonas Kjellin, Hälsingland. Född i Njutånger 1782. F: Bonde. Avgick 17/6 1803 till Akademien.

Carl Jac. Baijard, Gästrikland. Född i Färnebo 1787. F: Bokhållare.

Gabriel Hwasser. Född i Stockholm 1788. F: Prost. Lämnade gymnasiet