AVGÅNGNA 1850

 

Erik Lockner, Järvsö. Född 1829. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1850. Koleraläkare i Gävle 1866, dog själv i farsoten samma år. Vilar jämte två vänner under tre lutande stenar på Gävle gamla kyrkogård.

Carl Wilhelm Lorens Stolpe, Född 1832. F: Borgmästare Carl Johan Stolpe. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1850. Blev överstelöjtnant vid fortifikationen, senare stadsingenjör i Umeå. Död 1906.

 

AVGÅNGNA 1851

 

Allan Theodor de Jounge,. Född 1836. F: Prosten A. G. de Jounge. Gick från klass sex till sjömansutbildning 1851, blev med tiden hamnkapten i Gävle. Död 1887.

Erik Gustaf Juhlin,  Född 1832. F: Auktarie S. Juhlin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1851. Redare och stadskamrer i Gävle. Död 1904.

Carl Gustaf Lundeberg, Född 1832. F: Inspektor P.G Lundeberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Bokförare och inspektor, sist i Hudiksvalls och Järvsö apotek. Deltog som frivillig i preussisk-österrikiska kriget 1866. Död 1897.

Johan MörkFödd 1831. F: Korpral Ol. Mörk. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Häradsskrivare i Bollnäs. Död 1883.

Ludvig Cristian Mauritz Schöning,. Född 1834. F: Fältkamrer. J. C Schöning. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Kommissionslantmätare och överste vid Västerbottens regemente. Skolinspektör. Död 1910.

Alfred Steinmetz, Född 1831. F: Prosten A Steinmetz. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Theol.dr 1893. Överlärare vid Gävles folkskola för gossar. Prost i Bollnäs. Författade många läroböcker i biblisk historia m m. Död 1894.

Johan Alfred Wiström. Född 1830. F: Åkare Lars Wiström. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Magister 1857, läroverksadjunkt i Hudiksvall.Var en framstående botaniker och fornforskare i Hälsingland; gjorde en katalog över den medeltida konstsamlingen i Enångers gamla kyrka. Död 1896.

Henrik Adolph Widmark,. Född 1833. F: Landshövding P. H Widmark. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Kartograf och major i armén. Landshövding i Norrbotten, senare i Värmlands län. Riksdagsman. ”Begåvad, kunskapsrik, kraftfull, inlade stora förtjänster om rikets nordligaste län.” Död 1889.

 

AVGÅNGNA 1852

 

Berg, Carl Constantin. Född 1831 i Falun. F: Rådman C. B  Berg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1852. Magister 1857, adjunkt i Gävle, Östersund, Falun, Västerås och Umeå. Kollega vid Klara skola, Stockholm. Skrev en akademisk avhandling om profeten Habakuk.

Bergstedt, Joh. Magn. Emil. Född i Fresta, Uppland. F: Kapten.

Björck, Ernst Johan. Född i Mo 1833. F: Häradshövding C. J Björck. Intagen i Gästrike-Hälsingen nation 1852. Kammarrättsråd. Död 1893.

Hartman, Vict. Bernh. Född 1832 i Eskilstuna. F: Provinsialläkare.

Fredrik Wilhelm Lovall, Född 1.11.1832 i Gävle. F: Sjökapten.  ”Genistipendiat” och intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 22.5.1852. Vice kollega vid Högre lärdomsskolan i Gävle 1856 lärare vid Uppsala privata elementarläroverk 1870-78, vice lärare institutet för blinda å Manilla 1878, lärare vid Blindinsititutet (Tomteboda) 1879. Avsked 1903. Avled 15.6.1905.

GH nations andre kurator a860-63, förste kurator 1864-1872. Jordades i nationsgraven i Uppsala 1905.

Tegman, Erik Brynolf.1833 i Ockelbo. F: Prosten E. B Tegman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 22.5.1852., Läroverksadjunkt i Uppsala, varm predikant. Död 1910.

Strandberg, Carl Joh.Gustaf. Född 1830 i Gävle. F: Landskamrer.

Söderblom, Lars Gustaf. Född 1832 i Delsbo. F: Klockare.

Åström, Wilhelm. Född 1832. F: Befallningsman. J M Åström. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1852. Kronolänsman i Delsbo, Hille och Hedesunda. Död 1915.

 

AVGÅNGNA VT 1853

 

Brelin, Carl. Född i Hille 1834. F: Löjtnant. C Brelin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1853. Med dr 1862. Adjunkt i kirurgi, Uppsala. Dog i lungsot i Kassel på väg till Nizza 1863. Studerade celläran, särskilt varcellen.

Jacobsson, Gustaf. Född i Grangärde 1832. F: Bruksinspektor.

Jennische., Pehr August. Född i Tuna, Hälsingland 1833. F: Prosten J. R Jennische. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1853. Blev apotekare i Alfta, senare i Storvik. Död 1892.

Nordblad, Joh. Aug. Född i Danderyd 1835. F: Stadsmäklare.

Nordqvist, Lars Gustaf. Född 1834 i Gävle. F: Handlande.

Strandberg, Victor. Född 1833 i Gävle. F: Landskamrer.

Wessling, Carl Gustaf. Född i Västland 1831. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1853. Telegrafkommissarie i Nyköping. Död 1905.

Öhman, Pehr Aug. Född i Järvsö 1832. F: Kronofogde.

 

AVGÅNGNA VT 1854

 

Hillström, Anders August. Född 1836 i Gävle. F: Sjökapten.

Hådell, Zach. Laur. Född 1835 i Hudiksvall. F: Prost.

Jonson, Carl August. Född 1834 på Frösön. F: Lanträntmästare.

Kempe, Per Joh. August. Född 1835 i Åmot. F: Kapellpredikant.

Nordblad, Otto Arvid. Född 1836 i Solna. F: Stadsmäklare.

Nordström, Fr. Bernh. Rob. Född i Frötuna 1836. F: Th dr och prost.

Rehnberg, Carl Fredrik. Född 1835 i Hamrånge. F: Häradsskrivare.

von Schéele, Gütrik Wilh. Rinman. Född i Filipstad 1834. F: Bergmästare.

Spilhammar, Joh. Reinh. Född i Gävle 1836. F: Stadskassör N. R Spilhammar. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1854. Huvudredaktör för Aftonbladet, Post och Inrikes tidningar m m. Populärvetenskaplig författare och översättare. Död 1922.

Tjerneld, Eric Johan. Född i Ovanåker 1835. F: Prost.

Wahlman, Joh. Isr. Född i Arbrå 1835. F: Löjtnant.

Widmark, Per Fredrik. Född 1837 i Ljusdal. F: Landshövding P. H Widmark. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1854, ”genistip.” Lärare, känd författare, skrev bl a ”Piteaden” och översatte ”Ovidius”. Död 1895.

Wåhlberg, Ludv. Ferd. Född 1834 i Stockholm. F: Krigsråd.

 

AVGÅNGNA VT 1855

 

Blomberg, Carl Johan. Född i Ljusdal 1838. F: Postmästare C. L Blomberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1855. Fil dr, lektor i Härnösand, polyglott och skald, skrev bl a balladen ”Ljusnevåg” och brev där han berättar om gymnasisternas leverne, höga hattar m m. Död 1890.

Brandt, Axel. Född 1836 i Gävle. F: Grosshandlare L. E Brandt. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1855. Övertog faderns firma. Han ägde en fastighet vid Drottninggatan 33 samt förvärvade 1882 Sjötorp på Norrlandet som han byggde om till renässansvilla. Han vistades ofta i medelhavsländerna och dog i Monte Carlo 1898.

Pira, Per Adrian. Född 1838 i Färila. F: Landsfiskal. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1855. Blev skeppsmätare. Död 1869.

Tjerneld, Karl Gustaf. Född 1835 i Torsåker. F: Skollärare och prost.

Westman, Per Axel. Född 1838 i Gävle. F: Sjökapten J. E Westman. Sjökapten och befälhavare på bl a fullriggaren ”British Envoy” från Helsingborg. Lyckades trots haveri hemföra brigantinen ”Patientias” skeppsklocka från Chile till Gävle.

Öhrn, Jacob Fredrik. Född 1837 i Bjuråker. F: Bruksförvaltare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1855. Spetälskeläkare i Järvsö. Död 1929.

 

AVGÅNGNA VT 1856

 

Berg, Lars. Född 1838 i Bjuråker. F: Bruksinpektor J. N Berg i Strömbacka och brorson till prosten L.O Berg. Student i. Uppsala 1856. Framstående väg- och vattenbyggare, studerade flottningsteknik utomlands. Landshövding i Norrbotten 1885-93. Generaldirektör för Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1893-1903, planerade för Bodens fästning. Riksdagsman. Död 1920.

Göransson, Henrik. Född 1843 i Gävle. F: Disponent A. F Göransson. Övergick till studier i Tyskland. Disponent för Sandvikens Järnverk som han gav en särskild organisation för export direkt till utlandet. Död 1910.

Holmquist, Olof. Född 1836 i Forsa. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1856. Folkskollärare, kyrkoherde i Forsa. Död 1905.

Winlöf, Nils. Född 1835. F: Silversmed. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1856. Emigrerade till USA och dog i inbördeskriget 1862.

Wäsström, Svante Er. Steph, Järvsö. Född 1837. F: Komminister S Wäsström. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1856, ”genistip.” Kyrkoherde i Teda. Död 1890.

 

AVGÅNGNA VT 1857

 

Brandt, Johan August. Född 1838 i Gävle. F: Handlande.

Gillberg, Robert Wilhelm. Född i Hanebo 1837. F: Bruksinspektor.

Kempe, Elis Wilhelm.Född i Åmot 1837. F Komminister.

Källstedt, Nils. Född 1838 i Åmot. F: Bonden Olof Nilsson i Ockelbo. Emigrerade 1857 till USA, där släkten kallar sig Chester.

Lindström, And. Alex. Född i Stockholm 1836. F: Klädeshandlare.

Miltopaeus, Fredrik Hjalmar. Född i Gävle 1839. F: Sjökapten.

Nordström, Sten Otto. Född i Frötuna 1839. F: Th. dr och prost. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1857. Grosshandlare, grundade Gävles stadsbibliotek. Död 1921.

Steinmetz, Herman. Född 1838 i Rogsta. F: Prosten Alb. Steinmetz. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1857. Lantbruksingenjör. Död 1902.

Tjerneld, Lars Olof. Född 1838 i Ovanåker. F: Prosten J. E Tjerneld.. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1857. Direktör i Värmlands enskilda bank, Karlstad. Död 1908

Öbrink, Per. Född 1833 i Torsåker. F: Hammarsmed.

 

 

 

AVGÅNGNA  VT 1858

 

Brehmer, Svante E. W. Född  1841. F: S. A Brehmer. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Överste vid Södermans regemente, riksdagsman. Död 1904.

Edling, Lars Theodor. Född i Söderhamn 1839. F: Handlande.

Grass, Carl Axel. Född i Torsåker 1839. F: Sjökapten Joh. Grass. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. Fil dr. Adjunkt i Uppsala, fransklärare med ett ”studentikost solskenshumör”. Drunknade under en simtur vid Gävle 1879.

Holmberg, Conrad. Född 1840 i Gävle. F: Stadsmäklare.

Miltopaeus, Fredrik Hjalmar. Född 1839. F: Sjökapten Fr. Miltopaeus. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. Statistiker, revisor i Generaltullstyrelsen. Död 1901.

Mohlén, Per Richard. Född 1838 i Hudiksvall. F: Handlande.

Nordendahl, Johan Wilh. Född 1837 i Hudiksvall. F: Prost.

Nordwaeger, Jonas Viktor. Född 1839 i Skog. F: Komminister.

Skånberg, Alexander. Född i Gävle 1840. F: Vågmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858, examen vid tekniska institutet. Vik. adjunkt i Gävle och Uppsala. Lektor vid Nya elementarskolan och lärare vid Skogsinstitutet (senare Skogshögskolan). Stipendiedonator. Död 1912.

Söderbaum, Per Hjalmar. Född 1840 i Hållnäs. F: Prosten J. G Söderbaum. Fil dr, rektor i Sundsvall, Helsingborg och Malmö. Idrottsentusiast, anordnade de första skidtävlingarna för skolungdom. Har skrivit om lärare, kamrater och gymnasistförbundet i Gävle. Död 1929.

Söderlund, Simon Fredr. Född 1841 i Bollnäs. F: Prosten F. O Söderlund. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. Fil dr. Vinhandlare i Uppsala. Död 1925.

Thorén Michael. Född i Trönö 1837. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. Postmästare i Ängelholm. Död 1892.

Åkerhjelm, Lars Wilh. Maur. Född 1838 i Mo. F: Överstelöjtnant och friherre.

Åsbrink. Fredr. Theod. Laur. Född 1839 i Gävle. F: Kyrkoherde Fr. Em. Åsbrink, sonson till prosten L. Åsbrink. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. ”Genistip,” teol. dr 1907. Kyrkoherde i Gävle och inspektor för läroverket. Utgav många skrifter. Död 1912.

 

AVGÅNGNA 1859

 

Back, Johan Axel. Född i Gävle 1841. F: Sjökapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Adjunkt i Hudiksvall, ”ansedd och omtyckt som lärare”. Dog i smittkopporna 1874. Hans lärljungar reste en minnesvård över honom.

Blomquist, Oscar Robert. Född 1859 i Gävle. F: Trädgårdsmästare.

Ekstedt, Joh. Ernst. Född 1838 i Hille. F: Komminister. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Emigrerade 1862 till Norra Amerika, löjtnant i Nordstaternas armé under inbördeskriget. Farmare. Död 1874.

Hans Ludvig Forssell,. Född 14.1.1845 i Gävle. F: Rektor C. A Forssell. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 24.5. 1859. Fil kand 1865, fil dokt 1866. Docent i historia 1866, sekreterare i konstitutionsutskottet, bankoutskottet och samansatta banko och lagutskottet 1869-1873. Sekreterare i mynkommittén 1869-70 i myntkonferensen 1872, skereterare i riksbanken 1874. Finansminister 1875-80. President i kammarkollegiet 1880. Riksdagsman, ledamot av första kammaren 1879-97. Invald i svenska akademin 1881., Fil dr, jur dr, docent i historia, riksdagsman, statsråd och en av de aderton i Svenska Akademien. Avled i Graubünden (Schweiz) 31.7.1901.

Iggbom, Edvard. Född 1839 i Hudiksvall. F: Handlande.

Littorin, Per Svante Wilhelm. Född 1837 i Hedesunda. F: Kapten.

Lundeberg, Christian. Född 1842 i Forsbacka. F: Inspektor. Ägde Forsbacka bruk, riksdagsman. Fick som ”Sveriges kortaste statsminister” leda unionsförhandlingarna i Karlstad 1905.  Död 1931.

Nyström, Johan Erik. Född i Stockholm 1842. F: Styckjunkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Fil dr. Missionär i Beirut och Alger. Omvändes av Rosenius, skrev och översatte sånger, bl a i Sv. psalmboken nr 243 och 301. Gav Vasaskolans bibliotek sin arabiska översättning av Nya testamentet. Riksdagsman. Död 1907.

Söderbaum, Per. Född 1841 i Rö. F: Prosten H.V Söderbaum. Med dr och överläkare i Falun. Skicklig kirurg, studerade bl a antiseptik utomlands. Död 1911.

Åkerberg, Per Olof. Född 1839 i Ljusdal. F: Fabrikör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Förste provinsialläkare i Falun. Död 1914.

 

AVGÅNGNA VT 1860

 

Eneroth, Carl Olof Född 1843 i Gävle. F: Blockmakare A. T Eneroth. Telegraftjänsteman, författare med pseudonymen ”Chicot”. Förmedlade tidsbilder från sin barndoms Gävle under signaturen Gevalienses. Död 1907.

Fogman, Ernst. Född 1843 i Skellefteå. F: Handlande.

Hedenström, Olof Albert. Född 1842 i Färila. F: Komminister.

Hillström, Svante Bernhard. Född 1844 i Gävle. F: Garvare P.O Hillström. Blev bokhållare. Död 1920.

Molin, Claës Adolf Berhard. Född 1840 i Forsmark. F: Traktör.

von Rettig, Per Fredric. Född 1843. F: Rob. von  Rettig. Studerade vid universitetet i Geneve. Övertog farbrodern P C Rettigs tobaksfabrik i Åbo. Grundade Finlands första arbetarförening. Donerade medel till Åbo museum och 1903 till en byggnad till Åbo stadsbibliotek. Kommersråd, adlades 1898. Död 1914.

Tjerneld, Claes Fredrik. Född 1841 i Torsåker. F: Skollärare S. A Tjerneld. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1860. Inspektor vid Ala sågverk. Drunknade 1871.

 

AVGÅNGNA VT 1861

 

Bergman, Henr. Mauritz. Född i Nianfors 1840. F: Regementspastor H. Bergman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Registrator i kammarkollegiet. Död 1923.

Carlsson, Erik Thure. Född i Ovansjö 1842. F: Bruksinspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Smidesmästare och bruksingenjör. Emigrerade till Pittsburgh, USA 1879.

Grape, Anders Herman. Född i Gävle 1842. F: Rådman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Riksdagsnotarie. Sekr. hos riksdagens revisorer. Död 1898.

Nilsson, Gerhard. Född i Motala 1842. F: Stadsbokhållare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Med kand och sjukgymnast. Död 1898.

Oldberg, Oscar Robert Otto. Född 1846 i Alfta. F: Prost. Broder till C Oldberg(1868). Apotekarexamen, emigrerade till  norra Amerika 1864. Professor i farmakologi i Washington och Evanston, många skrifter. Död 1913.

Renberg, And. Herman. Född i Hamrånge 1843. F: Häradsskrivare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Kameral examen. Död 1864.

Stenfelt, Per Edvin. Född i Gävle 1842. F: Magistrats-sekreterare P Stenfelt. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. ”Genistip”, riksdagsbibliotekarie. Död 1917.

Wiström, Carl Fredrik. Född i Gävle 1842. F: Åkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Antikvariatsbokhandlare och lantbrukare. Död 1883.

Östrand, Ernst Jul. Född 1844. F: Kyrkoherde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Fil dr. Rektor för Nya elementarskolan. Kyrkoherde i Stockholm. Död 1885.

 

 

AVGÅNGNA VT 1862

 

Cöster, Anders Fredr. Född 1842 i Gävle. F: Tullförvaltare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Lantmätare. Död 1901.

Ekman, Erik Jacob. Född 1842 i Hille. F: Kyrkoherde L Ekman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Präst, men tog avsked 1879 och grundade Svenska missionsförbundet. Utformade i strid med P. P. Waldenström en egen försoningslära. Teol. dr i USA. Död 1915.

Engström, Per Adolf. Född 1843 i Gävle. F: Grosshandlare.

Engströmer, Axel Wilh. Född 1842 i Skog. F: Bruksinspektor. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Drev Molins tobaksfabrik i Hudiksvall, var därefter godsförvaltare i Vårfrukyka. Död 1888.

Fredborg, Lars. Född 1842 i Bollnäs. F: Bonde.

Grape, Erik Adolf. Född i Gävle 1844. F: Rådman.

Schöning, Per Axel. Född 1841 i Söderhamn. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Godsägare och sedan grosshandlare i Stockholm.  Död 1889.

Strandell, C. Er. Axel. Född i Skog 1842. F: Komminister E. I. Strandell. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Kyrkoherde i Klara församling i Stockholm. Teol. dr 1897. Författare, översatte bl a Funcke. Död 1917.

Sundh, Carl Adolf. Född 1844 i Söderhamn. F: Rådman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Direktör vid Norbergs järnväg. Död 1914.

Svahn, Carl Alfred. Född 1840 i Ekerö. F: Prost. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Tidningsman, översatte Jules Vernes. Död 1885.

 

AVGÅNGNA VT 1863

 

Engström, Per Adolf. Född 1843 i Gävle. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Grosshandlare, bankdirektör. Död 1907.

Ehrnström, Joh. Frithiof. Född 1843 i Gävle. F: Kyrkoherde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation. 1863. Parisersångare 1867. Folkskollärare i Göteborg. Död 1902.

Gillberg, Erik Axel. Född 1843 i Maråker. F: Bruksinspektor.

Gyllander, Hans Erik. Född 1849 i Överlövsta. F: Prost. Avgick i förtid. Kassör vid Bergslagens järnvägsbyrå i Göteborg.

Hansson Per Fredik. Född 1843 i Gävle. F: Tygförvaltare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Tf länsman m m. Lanthandlare, ”sysselsatt med skrivgöromål och hönsskötsel.” Död 1916.

Hellström, Carl Victor. Född 1843 i Bollnäs. F: Bruksinspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation. Länsman. Emigrerade  till ”Norra Amerika” 1893.

Linck, Josef Ax. Daniel. Född 1846 i Söderhamn. F: Borgmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Fil dr. Tidningsman och politisk skribent. Död 1901.

Norbeck, Agaton Ossian. Född 1842 i Gävle. F: Landssekreterare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Byggmästare i Karlskrona. Död 1906.

Rettig, Johan (John). Född 1847. Avgick i förtid. F: Rob. Rettig. Broder till P. F Rettig (1860). Handelsstudier i Hamburg. Övertog 1886 faderns firma omfattande tobaksfabrik, skeppsbyggeri , skeppsrederi och bruksrörelse. VD i Korsnäs sågverks-AB. Ordförande i stadsfullmäktige. Riksdagsman, ledde utställningen i Gävle 1901. Står genom makan Antonie Rettigs testamente som grundare  av Gävle museum. Död 1907.

Rossander, Gust. Ad. Engelbert. Född 1846 i Österfärnebo. F: Lantmätare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Bruksförvaltare, löjtnant vid Västernorrlands beväringsbataljon. Död 1883.

Sunnvall, Nils. Född 1837 i Trönö. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Fången på väg till polska frihetskriget. Frigavs på konsulär väg. Död 1865.

 

AVGÅNGNA VT 1864

 

Enlund, Erik Herman. Född 1843 i Söderhamn. F: Skräddare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1864. Adjunkt vid Högre allmänna läroverket i Gävle. Död 1906.

Gilljam, Robert Bernhard. Född 1844 i Gävle. F: Handlande.

Gyllander, Carl Erland. Född 1846 i Ö. Lövsta. F: Kyrkoherde. Broder till H. E Gyllander (1863). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1864. Matematiker och auktarie i Skandia. Död 1931.

Hillman, Adolf. Född 1844 i Gävle. F: Grosshandlare Ad. F Hillman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1864. Skriftställare på svenska och spanska. Grundade Söderhamns tidning, spansk konsul, medlem av Spanska Akademien. Amanuens vid Svenska Akademien. Död 1933.

Juhlin, Carl Martin. Född 1844 i Gävle. F: Stadsauktarie E. Juhlin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Mäklarbokhållare i Hull och Goole i England. Död 1896.

Sandberg, Carl Robert. Född i Gävle 1846. F: Stadsläkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation. Parisersångare, armefördelningsläkare. Död 1926.

Silén, Daniel. Född 1844 i Bjuråker. F: Bruksinspektör och rådman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1864. Komminister i Färila och Ljusdal. Död 1903.

Skånberg, Ludvig. Född 1846 i Gävle. F: Vågskrivare.

Leonard Magnus Waern,. Född 5.1.1846 i Bergsjö. F: Brukspatron. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 7.6.1864. fil kand 1873, fil dokt 1875. Docent i praktisk filosofi i Uppsala 1875. Professor i teoretisk filosofi 1877-78. Folkskoleinspektör 1881-1886. Lektor vid högre lärarinneseminariet i Stockholm 1884, rektor där 1889-1904 Föreståndare för den teoretiska provårskursen vid provårslroverken i stockholm 1903, Tf lärare i psykologi samt pedagogikens teori och historia vid Stockholms högskola 1909. Avsked 1913. Avled 1923.

Förste kurator vid Gh 1876.


 

AVGÅNGNA VT 1865

 

Johan Alfred August Rosell,. Född 1843 i Harmånger. F: Kyrkoherde.

Carl Alexander. Sjöström, Född i Gävle 1846. F: Handlanden And. Sjöström. Intagen vid Gästrike Hälsinge nation 1865. Grosshandlare och direktör i Gävle. Död 1935.

Per Thörnell Född 1842 i Trönö. F: Bonden Olof Hansson. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1866. Kyrkoherde i Skuttunge. Far till överbefälhavaren Ol. Thörnell och professor Gösta Thörnell i Uppsala. Död 1930.

Österberg, August Wilhelm. Född i Gävle 1847. F: Murare.

 

AVGÅNGNA VT 1866

 

Andersson, Per. Född i Årsunda 1847. F: Handlande.

Brandt, Gustaf Emil. Född i Gävle 1847. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1866. Arrendator, lasarettssyssloman i Stockholm. Död 1918.

Ekström. Per Ludvig. Född i Bergen 1847. F: Sjökapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1866. Kommunalkamrerare i Limhamn. Död 1922.

Norell, Otto Anselm. Född 1847 i Söderhamn. F: Kyrkoherde H. E Norell. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Bokhandlare, grosshandlare i Gävle. Död 1926.

Norin, Fredrik. Född 1836 i Torsåker. F: Bruksinspektor.

Ström, Carl Isidor. Född i Gävle 1847. F: Läroverksadjunkt.

Théel, Jacob Gustaf. Född 1836 i Säter. F: Kapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1866. Fil dr, botanist. Amanuens vid Riksarkivet. Död 1885.

Unée, Lars Otto. Född i Gävle 1847. F: Handlande.

 

AVGÅNGNA VT 1867

 

Asker, Axel. Född 1848 i Jönköping. F: Landshövding. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Riksdagsman och landshövding i Hallands län. Död 1924.

Hallström, Alarik. Född 1848 i Mo. F: Kapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Broder till nedanstående Godemar Hallström. ”Genistip.” Fil dr och docent i klassiska språk, lektor i Karlstad.”Omstrålad av lärdomens glans och rykte blev han en av läroverkets verkliga prydnader. På hans minnesvård, rest av Karlstads humanistiska förbund, står de vackra orden: Lumen de suo lumine accendit – han tände ljus av sitt ljus” Död 1927.

Hallström, Godemar. Född 1848 i Mo. F: Kapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Provinsialläkare i Boxholm. Broder till föregående Alarik Hallström. Död 1905.

Kjellerstedt, Per Fredrik. Född 1853 i Gävle. F: Handlande. Grosshandlare i faderns firma. Död 1917.

Strandell, Olof Wilhelm, Född 1848 i Skog. F: Komminister. Bror till K. E Strandell (1862). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Kyrkoherde i Tierp. Död 1925.

Söderblom, A. L. Axel. Född 1847 i Västanfors. F: Bruksinspektor.

Öberg, Per Olof. Född 1846 i Gävle. F: Handlanden Ol. Öberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Kyrkoherde i Hamrånge. Död 1919.

Östlund, Johan August. Född 1847 i Mo. F: Död.

 

AVGÅNGNA VT 1868

 

Björlingsson, Gust. Walfr. Född 1849 i Mora. F: Bruksinspektor.

Blom, Carl August. Född 1849 i Gävle. F: Sjökapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Tidningsman. Telegrafassistent i Göteborg. Död 1899.

Eriksson, Erik. Född 1846 i Arbrå. F: Bonde, kyrkovärd. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Postmästare i Töreboda. Död 1923.

Gårdlund, Per Isak. Född 1847 i Söderhamn.

Norin, Per Axel. Född 1848 i Torsåker. F: Bruksinspektor A. F Norin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1868. Sekreterare i arméförvaltningen. Död 1902.

Nyström, Per Ansgarius. Född 1847 i Stockholm. F: Styckjuntare.

Oldberg, Carl J. R. Född 1850 i Alfta. F: Prost. Studentexamen vid Stockholms gymnasium 1869. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Emigrerade till ”Norra Amerika” 1871. Professor i botanik i Washington där han också ägde ett apotek. Den Oldbergska moss-samlingen är kvar i USA:

Petré, Ernst Reinhold. Född 1849 i Gävle. F: Borgmästare.

Rydberg, Carl Theodor. Född 1849 i Häggeby. F: Kyrkoherde C. J Rydberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1868. ”Genistip.” Amanuens i arméförvaltningen. Död 1896.

Sohlén, Gustaf Emanuel. Född i Söderhamn 1848. F: Vågmästare.  Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1868. Stationsinspektor i Söderhamn.Död 1929.

Sundberg, Anders David. Född i Gävle 1849. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1868. Häradsskrivare i Stockholm. Död 1922.

 

 

 

 

 

 

AVGÅNGNA VT 1869

 

Arnström, Erik Gabriel. Född 1849 i Vendel. F: Kyrkoherde A Arnström. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Fil dr och jub. dr. Adjunkt i Kalmar. Död 1930.

Enlund, Per Axel. Född 1849 i Söderhamn. F: Skräddare. Broder till E. H Enlund (1864). Intagen vid Gästrike-Hälsinge nation 1869. Bankkassör i Hudiksvall. Död 1930.

Forssman, Johan Hjalmar. Född 1848 på Gräsö. F: Inspektor. Intagen vid Gästrike-Hälsinge nation 1870. Examen vid bergsskola. Smidesmästare och kassör i Forsmark. Död 1893.

Höijer, Erik Wilhelm, Född 1850 i Vassunda. F: Kyrkoherde J Höijer. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. V. häradshövding, advokat. Död 1931.

Höijer, Johan. Född 1849 i Vassunda. F: Kyrkoherde J Höijer. Bror till föregående. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Prost i Norrby. Död 1934.

Lundberg, Victor Theodor. Född 1847 i Hedesunda. F: Inspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Komminister i Odensala.

Pettersson, Oscar. Född 1850 i Gävle. F: Sjökapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Känd nykterhetsman. Redaktör för flera tidningar och sekreterare i Goodtemplarorden. Död 1911. Sveriges Goodtemplare reste den höga minnesvården över honom på Gävles kyrkogård.

Rundqvist, Carl Victor. Född 1848 i Gävle. F: Sjökonstapel. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Skådespelare vid Djurgårdsteatern m m. Emigrerade 1888 till USA. Död 1888.

Rydberg, Gustaf Frithiof. Född 1849 i Häggeby. F: Kyrkoherde. Broder till C. T Rydberg (1868). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Revisor i kammarrätten. Död 1908.

Rydberg, Jacob Isidor. Född 1851 i Häggeby. F: Kyrkoherde. Broder till G.  F Rydberg och C. T Rydberg (1868). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Kyrkoherde i Hanebo-Segersta. Död 1927.

Stenfelt, Johannes. Född 1849 i Gävle. F: Magistrats-sekreterare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Stadsnotarie i Stockholm.

Théel, Johan Hjalmar. Född 1848 i Säter. F: Kapten. Broder till J. G Théel (1866).  Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Fil dr, specialist på evertebrater, särskilt tagghudingar. (Vasaskolan har en vacker samling). Deltog i expeditioner till Sibirien. Professor och intendent på Riksmuseet. Död 1937.

Waern, Jonas. Född 1849 i Bergsjö. F: Brukspatron. Broder till L. M Waern (1864). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Med dr, professor i Stockholm, Ordförande i Sv. läkareföreningen. En uppskattad lärare och barnläkare. Död 1929.

 

AVGÅNGNA VT 1870

 

Engström, Ernst Laurent. Född 1849 i Gävle. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Grosshandlare i Gävle. Död 1917.

Garberg, Rikard Wilhelm. Född 1855 i Luleå. F: Inspektor Edv. Garberg. Avgick utan examen och gick till sjöss efter klass fem. Djupvattenseglare. Därefter skeppare på bogserbåten Korsnäs 1.

Gille, Carl Bernhard. Född 1850 i Älvkarleby. F: Stallmästare.

Hultén, Joh. August. Född 1847 i Gävle. F: Bagare.

Johansson, Erik. Född 1851 i Tierp. F: Gästgivare.

Lundberg, Erik. Född 1848 i Älvkarleby. F: Färjkarl.

Måhlén, Johan Erik. Född 1851 i Ockelbo. F: Kopparslagare.

Njurling, Edv. August. Född 1851 i Rö. F: Länsman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Skådespelare, regissör under Albert Ranft. Död 1920.

Nordin, Oskar. Född 1851 i Valbo. F: Komminister.

Nyström, Jos. Magnus. Född 1850 i Gävle. F: Styckjuntare.

Pousette, Sven Fredrik. Född 1851 i Gävle. F: Grosshandlare.

Sjöström, Johan Robert. Född 1854 i Gävle. F: Målarmästare. Civilingenjör. Död 1899.

Ström, August Emil. Född 1850 i Gävle. F: Snickare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Jordad i nationsgraven 1874.

Ström, Carl Mathias. Född 1849 i Ljusdal. F: Major. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Parisersångare, understöddes av sin släkting rektor Selggren. Landshövding i Västernorrlands län. Död 1926,

Söderberg, Nils Johan. Född 1851 i Hanebo. F: Kontraktsprost J. S Söderberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870.  ”Genistip.” Domkyrkosyssloman i Uppsala. Död 1941.

Waern, Carl. Född 1852 i Bollnäs. F: Brukspatron. Bror till J Waern (1869). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. ”Genistip.” Löjtnant vid Vendes artilleriregemente. Chef för vapenfabrik i Dartford, England. Död 1912.

Wennström, C. Ernst Emanuel. Född 1851 i Söderhamn. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Postmästare i Uppsala. Död 1925.

Wickberg, Vitalis. Född 1851 i Stockholm. F: Handlande. Ägde Apoteket Lejonet 1901-1926.

Wingenblixt, Wilh. Georg. Född 1849 i Söderhamn. F: Handlande.

Åkerlund, Joh. Rud. Född 1851 i Gävle. F: Trädgårdsmästare.

Östlund, Joh. Walfrid. Född 1851 i Gävle. F: Guldsmed. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Språklärare i Gävle, Uppsala och Falun.  Död 1914, jordad i nationsgraven.

 

AVGÅNGNA 1871

 

Almgren, Per Gustaf. Född 1849 i Gävle. F: Sjökapten.

Andersson Anders. Född 1849 i Alfta. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. Trävaruhandlare, boende på Stene gård i Järvsö. Död 1920.

Andersson Anders. Född 1849 i Svärdsjö. F: Gästgivare.

Collinder, Erik. Född 1848 i Arbrå. F: Bonde, nämndeman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. Adjunkt i Sundsvall. Har bl a skrivit en katalog över läroverkets myntsamling där samt Medelpads flora. Far till språkforskaren professor Björn Collinder. Död 1920.

Edling, Wilh. Mauritz. Född 1852 i Söderhamn. F: Handlande.

Hector, Hans Manfred. Född 1851 i Karlskrona. F: Navigationsläkare.

Hedenström, Jonas. Född 1852 i Hedesunda. F: Timmerman.

Hillman. L.G. Richard. Född 1851 I Gävle. F: Grosshandlare.

Hjorth, Karl Gustaf. Född 1850 i Gävle. F: Bleckslagare Per Gust. Hjorth. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871.Redaktör vid olika norrlandstidningar. ”Kalle Hjort, stor, tjock och glad, deltog livfullt i den traditionella studentfesten på Karlsborgs värdshus”, enligt Erik Söderströms Gävleminnen. Död 1896.

Holmström, Per Gustaf. Född 1851 i Gävle. F: Handlande.

Kihlström, Carl Oskar. Född 1850 i Gävle. F: Kronoexekutor och brandvaktschef. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. Komminister i Färila 1881. Startade en barnhusfond, predikare med obegripligt språk och pekoralisk skald. Befriades från tjänstgöring sedan han i en uppenbarelse tyckt sig ha emottagit Kristus i sin manslem från ett glödande klot och erbjudit sig att helga kvinnor, även Sveriges drottning, med hjälp av ”könskroppen.” Död 1933.

Linderdahl, Anders Pontus. Född i Ovansjö 1849. F: Komminister.

Lundberg, Axel Georg. Född 1851 i Hedesunda. F: Inspektor.

Olsson A. A. Wilh. Werner. Född i Malsta 1848. F: Lantbrukare.

Wessler, Thor Gustaf. Född 1849 i Gävle. F: Konditor.

Örtengren, Sven Helmer. Född 1852 i Torsåker.

 

AVGÅNGNA VT 1872.

 

Andersson, Axel Gustaf. Född 1853 i Gävle. F: Handlande.

Arnström, Anders Daniel. Född 1852 i Vendel. F: Kyrkoherde.

Bergsten, Carl Valentin. Föd 1851 i Gävle. F: Handlande.

Björkman, Carl Otto Ansg. Född 1853 i Lövsta. F: Kassör.

Ehneroth, Carl Olof. Född 1851 i Söderala. F: Gästgivare.

Jäderlöf, Anders Olof. Född 1851 i Skog. F: Handlande.

Klintberg, Carl Theodor. Född 1853 i Gävle. F: Rektor G. Klintberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. Rådman i Stockholm. Död 1928. Hans änka Aurore f. Oxenstierna donerade stipendier och sitt Zornporträtt till Gästrike-Hälsinge nation samt Klintbergska släktarkivet till Gävles länsmuseum.

Lundeberg, Axel. Född 1852 i Bollnäs. F: Boktryckare.

Moberg, Carl Gustaf. Född 1854 i Gävle. F: Rektor.

Måhlén, Carl Olof. Född 1853 i Ockelbo. F: Kopparslagare J. E. Måhlén. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. Prost i Närtuna. Död 1937.

Petré, Axel Emil. Född 1853 i Gävle. F: Borgmästare J Petré. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. Elev vid Sandvikens Järnverk, superintendent vid Midwale stålverk i Philadelphia, USA. Därefter bosatt i Schweiz 1913. Död 1923.

Psilander, Albert. Född 1852 i Tolfta. F: Bruksinspektör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. ”Genistip.” Tryckerifaktor, redaktionssekreterare vid Aftonbladet, har skrivit om sin släkt. Död 1911.

Sundberg, Lars Johan Ferd. Född 1849 i Stockholm. F: Skräddare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. Redaktör, följetongsförfattare. Emigrerade 1894 till USA. Dog i Stockholm 1934.

Österberg, Gustaf Mauritz. Född 1853 i Gävle. F: Murare.

Östlund, Wilh. Hugo. Född 1853 i Gävle. F: Guldsmed.

Östman, Erik. Född 1850 i Gävle. F: Handlande.

 

AVGÅNGNA VT 1873

 

Boström, Per Anton. Född 1854 i Gävle. F: Skomakare.

Bäcklin, Robert. Född 1852 i Gävle. F: Garverifabrikör C.R Bäcklin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1873. Fängelseläkare och  prakt. läkare i Gävle. Död 1928.

Carlsson, Johan David. Född 1852 i Gävle. F: Mjölnare.

Flensburg, Oscar Fredrik. Född i Gävle 1855. F: Konsul. Blev grosshandlare, konsul, stadsfullmäktiges ordförande i Gävle 1907-1919, då bl a ombyggnaden av läroverkshuset genomdrevs. Död 1932.

Fröstedt, Wilhelm Mauritz. Född i Gävle 1853. F: Sjökapten.

Hogman, Otto Georg. Född 1854 i Karlstad. F: Bryggare.

Hollander, Victor Emanuel. Född 1856 i Torsåker. F: Bruksläkare.

Holmgren, Per Erik. Född 1851 i Lövsta. F: Lantbrukare.

Mebius, Claes Albert. Född i Arvika 1854. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1873. Fil dr, lektor i Göteborg. Känd fysiker med professors namn. Död 1947.

Murén, Bror Erik.  Född 1854 i Ockelbo. F: Handlande.

Pettersson, Sam. Alb. Theod.. Född 1854 i Gävle. F: Sjökapten.

Rahm, Hugo. Född 1857. F: Grosshandlare. Avgick från klass 4. Arkitektexamen vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Ritade bl a apoteket Nordstjernan och villan Kungsbäcksvägen 7 i Gävle, Saltsjöbadens stadsplan, Svenska paviljonen vid Eiffeltornet på världsutställningen i Paris 1889. Dekoratör, konstnär, ”apotekens nyskapare.” Död 1926.

Sandlund, Gustaf. Född 1852 i Torsåker. F: Handlande.

Frans Alexander von Scheele,. Född i Färnebo 1853. F: Possessionat. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1873. Fil dr. docent i filosofi. Förste folkskoleinspektör i Stockholm, med professors namn. Skrev mycket om psykologi m m samt om Gästrike-Hälsinge nation. Död 1931.

Söderberg, Per Henrik. Född 1853 i Hanebo. F: Kontraktsprost.

Zettervall Carl Erik. Född 1852 i Säter. F: Handlande.

Ölund, Jonas Albert. Född 1851 i Gävle. F: Sjötullsvaktmästare.

Örtengren, Frans Alb. Victor. Född 1854 i Torsåker. F: Kapten.

 

AVGÅNGNA VT 1874

 

Berggren, Per Johan Alfred. Född 1853 i Stockholm. F: Handlande.

Björkman, Carl Georg. Född 1854 i Lövsta. F: Bokhållare.

Cratz, Ernst August. Född 1857 i Gävle. F: Bokbindare. Blev kronokassör. Död 1936.

Flensburg, Oskar Fredrik. Född 1855 i Gävle.

Frisk, Johannes. Född 1857 i Hille. F: Kyrkoherde Per E Frisk. Blev lantbrukare.

Rettig,Gustaf Hjalmar. Född i Gävle 1856. F: Grosshandlare, v. konsul R. Rettig. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1874. Kansliråd i Kung. Maj:ts kansli. Död 1925.

Sandlund, Gustaf. Född 1852 i Torsåker. F: Handlande.

Sjöström, Carl Adrian. Född 1860 i Gävle. F: Målarmästare Rud Sjöström. Målarmästare och amatörtecknare. Död 1913.

Strömbäck, August Oskar. Född 1855 i Torsåker. F: Bruksinspektör.

Söderberg, Per Henrik. Född 1853 i Hanebo. F: Kontaktsprost.

Wallström, Olof Axel. Född 1852 i Gävle. F: Målare.

Öhman, Lars Emil. Född 1856 i Bollnäs. F: Kronofogde.

Johan Östberg Född 18.8.1855 i Gävle. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 17.9.1874. Jur kand 1875, jur utr kand 1880, jur lic 1886, jur dr 1886. Notarie vid Uppsala universitets kansli 1883, auditör vid Upplands regemente 1883, ombudsman vid Uppsala universitet 1889-1891. Kammarrättsråd 1819-1912. Hade en lång rad utredningsuppdrag för andra kammaren 1884-1904. Ordförande i Stockholms stadsfullmäktige 1907- , riksdagsman i första kammaren 1909-10 och från 1912. Förete kurator vid GH 1881-1882 studentkårens vice ordförande vt 1882 och ordförande ht1882. Död 8.9.1925.

 

VT 1875

 

Forsling, Per Nathanaël. Född i Gävle 1854. F: Handlande.

Forsmark, Johan David. Född i Gävle 1856. F: Sjötullsvaktmästare.

Hedberg, Carl David. Född i Gävle 1855. F: Grosshandlare.

Kjellerstedt, Ernst Leonard. Född 1857 i Gävle. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1875. Disponent för Gustavsbro bryggeri. Död 1887. Han var den förste som kremerades i ett svenskt krematorium. Hans aska förvaras i en urna på toppen av familjegravens minnesvård.

Lagerström, Axel Anselm. Född 1853 i Tierp. F: Lantbrukare.

Psilander, Georg Hjalmar. Född 1856 i Tolfta. F: Bruksförvaltare.

Sahlin, Gustaf. Född i Gävle 1855. F: Kyrkoherde.

Söderberg, Jacob Theodor. Född 1856 i Hanebo. F: Kontraktsprost. Bror till N. J Söderberg ((1870). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1875. Fil dr. docent och t.f. professor i Uppsala. Död 1927.

Söderman, Per. Född i Undersvik 1852. F: Hemmansägare. Volontär vid Hälsinge regemente och Dalregementet 1872-1875. Länsman i Delsbo 1877. Intagen i Gästrike-Hälsinge regemente 1883. Hovrättsexamen 1885, kronofogde i Jämtland 1886. Död 1914.

Wedblad, Daniel. Född i Gävle 1855. F: Spinnmästare.

Wedin, Carl Hugo. Född 1855 i Svärdsjö. F: Kvarnägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1875. Elev vid Ultuna, bildade Linghems mejeriaktiebolag, agent för svenska mejeriprodukters export i Manchester. Död 1921.

Wennlund, Anders August. Född 1856 i Gävle. F: Timmerman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1875. Kyrkoherde i Ovanåker. Död 1911.

Åström, Per Jacob. Född 1856 i Gävle. F: Snickare.

Öberg, Johan August. Född 1855 i Gävle. F: Handlande.

 

AVGÅNGNA VT 1876

 

Andersson, Adr. Maximus. Född i Västland 1854. F: Hemmansägare.

Björkman, Per Herman. Född i Lövsta 1857. F: Inspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1876. Examen vid Kungl.Tekniska Högskolan i Stockholm. Disponent för Gyttorps sprängämnesbolag. Död 1920.

Forsling, Paul Alexus Emanuel.. Född 1855 i Gävle. F: Postiljon.

Göransson, Anders Herman. Född 1855 i Gävle: F: v. Konsul.

Hallgren, Carl Axel. Född i Vemdalen 1857. F: Handlande.

Henning, Ernst Johan. Född 1857 i Uppsala. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1876. Fil dr. Lektor på Ultuna, professor, expert på svampar och agrikulturväxter.  Död 1929.

Lundberg, Carl David. Född i Gävle 1856. F: Grosshandlare.

Luth, Johan Fredrik. Född i Gävle 1857. F: Grosshandlare A. F. Luth. Examen vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Praktiserade i Frankrike och England. Grundade 1883 en av Sveriges äldsta elbyråer, Luth & Rosén Elektr. AB. Död 1909.

Moberg, Johan Agaton. Född 1858 i Gävle. F: Rektor K. J. Moberg. ”Genistip.” Överste.

Rosander, Carl Fabian. Född i Virserum 1857. F: Garvare.

Runer, Johan (John). Född 1861 i Gävle. F: Vicekonsul. Avgick från klass sex. Löjtnant vid Hälsinge regemente. Skulptör, medaljör. Kopierade målningar på Gripsholm, dit han ägde en egen nyckel. Han byggde 1910, liksom sin svåger W Engvall, en gård i Uttran, nuvarande Rungården. Utförde Engvalls gravvård på Gävle gamla kyrkogård. Död 1944.

Strömbäck, Erik Hjalmar. Född 1857 i Torsåker. F: Inspektor.

Unge, Lars Hjalmar. Född 1856 i Segersta. F: Major.

Wikström, Carl Gustaf. Född 1856 i Falun. F: Musikant.

 

 

AVGÅNGNA VT 1877

 

(Alla sex eleverna finns på bevarat skolfoto)

 

Elfstrand, Daniel. Född 1858 i Ö. Gran. F: Possessionat Wilh. Elfstrand, sonsons son till Dan. Elfstrand d.ä. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1877. ”Master Daniel” var en känd pedagog i engelska vid Gävle Borgarskola, introducerade direktmetod i språkundervisningen. Skrev Borgarskolans historia samt läroböcker: ”An English Grammar for the Use of Gefle Borgarskola.”  Hans motto: ”Lär dig gärna flera språk, undervisa bara i ett!” Elfstrand introducerade också engelsk fotboll i Gävleidrotten. Död 1945.

Fehrnborg, Olof Emanuel. Född 1858 i Vendel. F: Komminister C. Fehrnborg. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1877. ”Genistip” Fil dr, klassiker, lektor i Örebro. Har bl a skrivit om Gefle gymnasium (i Pedag. Tidskr. 1891) ”En harmonisk personlighet.” Död 1891.

Hallgren, Johan Olof. Född 1858 i Lossa. F: Kyrkoherde J. M Hallgren. (Också farfar Matthias, elev 1790 och hans far, elev 1750 var präster i ärkestiftet). Blev ingenjör vid Limhamn.

Hector, Ludvig Emanuel. Född i Gävle 1858. F: Föreståndare för Gävles navigationsskola (på platsen för nuv. Polhemsskolan). Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Löjtnant och reservkapten vid Hälsinge regemente.  Död 1914.

Sjöström, Gustaf Laurentius. Född 1855 i Umeå. F: Snickare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1878. Redaktör vid Svenska Tribunen i Chicgo. Prästvigd i Chicago, pastorsadjunkt i Sundsvall. Död 1912.

Åhlen, Anders Gustaf. Född  1853 i Gävle. F: Polisbetjänt. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1877. Läroverksadjunkt i Halmstad. Död 1913.

 

AVGÅNGNA VT 1878

 

Cederström, Carl Gustaf Bror. Född i Ystad 1860. F: Generalbefälhavare.

Eklund, Johan Fredrik. Född 1856 i Västland. F: Modellsnickare

Engvall, Axel Theodor. Född 1858 i Gävle. F: Grosshandlare.

Enlund, Jonas Alfred. Född 1860 i Söderhamn. F: Skräddare.

Hallgren, Johan Olof. Född 1858 i Lossa. F: Kyrkoherde. Avgick utan examen. Ingenjör i Limhamn.

Moberg, Carl Anders Emanuel. Född i Gävle 1860. F: Rektor. Broder till J Moberg (1876). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1878. Häradshövding i Skåne. Död 1909.

Rahm, Richard Theodor. Född 1858 i Gävle. F: v. Konsul.

Stenbeck, Johan Wilhelm. Född 1860 i Gävle. F: Grosshandlare C. Wilh. Stenbeck. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1878. ”Genistip”. Kamrer vid stadskontoret, ordförande i Svenska Revisorssamfundet, studentsångare. Död 1923.

Åkerström, Otto Leonard. Född 1858 i Västland. F: Orgelnist. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1878. Bokhållare och kassakontrollant i Jämtlands sparbank, Östersund. Död 1894.

 

AVGÅNGNA VT 1879

 

Ahlstedt, Johan August. Född 1846 i Lekaryd. F: Inspektor

Lindberg, Carl Gustaf. Född 1860 i Bjurtjärn. F: Inspektor.

Lindquist, Alfred. Född 1860 i Gävle. F: Snickare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Teateranmälare i Post-och inrikes tidningar. Utgav bl a diktsamlingarna ”Snödroppar” 1881, ”Aprildagar” 1883 och ”Juldikter” 1904. Död 1930.

Nyman, Ivar Carl Magnus. Född 1859 i Österlövsta. F: Lantbrukare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. E. provinsialläkare i Smedjebacken. Död 1932.

 

 

 

Sjöberg, Carl Leopold. Född i Gävle 1861. F: Handlande. Bodde i Lennstrandska gården strax norr om läroverket. Organist vid skolans morgonböner. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1879. Stadsläkare i Hedemora. Mest känd för sin tonsättning av Geijers ”Tonerna” som han sägs ha skrivit en natt sedan hans välgörare rektor Selggren kritiserat hans studietakt. Död 1900. (Hans musiklärare i läroverket var den energiske Wilhelm Björkegren, död 1917).

Sundberg, Per. Född 1859 i Söderala. F: Hemmansägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1879. Stadsnotarie och rådman i Stockholm. Död 1908.

Thorsell, Carl Erik. Född i Färnebo 1858. F: Snickare.

Wolff, Martin Theodor. Född 1860 i Hälsingborg. F: Plåtslagare, fabrikör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1879. Provinsialläkare i Söderåkra. Död 1943.

Öberg, David Emanuel. Född 1859 i Gävle. F: Handlande.

 

AVGÅNGNA VT 1880

 

Forslund, Johan Engelbert. Född 1860 i Gävle. F: Skrädderiarbetare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1880. Med. fil. Skådespelare. Emigrerade till Canada där han blev Chief Inspector över råvarutillgångarna (stenkol och malmer) i Calgary, Alberta. Utgav den svenskspråkiga tidningen ”Canada.”. Död 1933.

Gårdlund, Ernst Isak. Född 1862 i Söderhamn. F: Hamnmästare.

Hector, David Stefanus. Född 1862 i Gävle. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1880. Fil dr, lektor i kemi samt handelskemist i Malmö. Mycket produktiv översättare och populärvetenskaplig författare, utgav bla ”Den kunnige skolgossen. Hjelpreda för unga naturvänner. Gäfle 1883.” Död 1930.

Hiller, Carl August Reinhold. Född 1860 i Hedesunda. F: Handlande.

Lindvall, Joh. Roderik Tycho. Född i Gävle 1862. F: Byggmästare.

Luth, Erik Gustaf. Född i Gävle 1862. F: Grosshandlare.

Psilander, Carl Gerhard E. Född 1861 i Strömsberg. F: Bruksförvaltare. Broder till A. Psilander (1872). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1880. Död 1882, jordad i nationsgraven.

Roström, Carl Gustaf. Född 1859 i Husby. F: Skollärare.

Runer, Johan. Född 1861 i Gävle. F: v. Konsul.

Sundberg, Fredrik Mauritz. Född 1862 i Söderhamn. F: Verkmästare.

 

AVGÅNGNA VT 1881

 

Andersson, C. Math. Ignatius. Född i Västland 1859. F: Hemmansägare.

Dahl, Erik Julius. Född 1859 i Tegnered. F: Lantbrukare.

Elfstrand, Gustaf. Född 1849 i Gävle. F: Lantbrukare.

Essén, Carl Gustav Wilhelm. Född 1869 i Älvkarleby. F: Ångbåtskommissionär. Ärvde faderns yrke. Död 1929. Inskriven Ht 1880 i första klass, ej mer)

Gillberg, August. Född i Gillberga 1862. F: Klampare.

Hallgren, Lorentz Jakob. Född  i Bro 1861. F: Kontraktsprost. Broder till J. O Hallgren (1877). Inspektor vid Onsäng i Ljusdal.

Kolling, Johan Axel. Född i Lövsta 1860. F: Faktor.

Landén, Otto Wilhelm. Född i Söderala 1863. F: Kronolänsman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Landskamrerare i Kopparbergs län. Stod bl a som skatteexpert i Finansdpartementet bakom 1914 års lagar om arvs-och gåvoskatt. Död 1945.

 

 

Lennstrand, Viktor Emanuel. Född 1861 i Gävle. Fadern kopparslagare i Lennstrandska gården vid Staketgatan (revs 1967). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. Stiftade 1888 Utilistiska samfundet, skrev i antireligiös anda, dömdes för fritänkeri.  Död 1895. På Gävle gamla kyrkogård reste meningsfränder en gravvård med inskrift: JAG DÖR NÖJD I TRON PÅ ETT LYCKLIGT FRAMTIDSFOLK SOM LEFVER UTAN ILLVILJA FÖRDOMAR OCH VIDSKEPELSER.

Lindeberg, Johan Wilhelm, Född 1861 i Västerås. F: Byggmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. Trävaruhandlare, stadsbibliotekarie och känd lokalforskare i Gävle. Hans fotoalbum bevaras på Vasaskolan. Död 1941.

Lundberg, Erik Gustaf. Född i Falun 1859. F: Byggmästare.

Modin, Oskar Gotthard. Född i Gävle 1863. F: Snickare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. Hovtandläkare i Stockholm. Död 1933.

Söderström, Carl Erik. Född i Gävle 1863. F: Vågskrivare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. Praktiserande jurist i Stockholm. I sina Gävleminnen från  1870-talet berättar han om vargmöte i Stadsträdgården, om klappbryggorna i ån, om slåtter på vretarna med matsäck och svagdrickskunka. Om den oplanerade skolgården med tistlar och vattengropar där man ”trampade sega”, om gymnasistföreningen som förbjöds av rektor Klintberg. Vidare om varför han tog föreningens arkiv till Uppsala. Om fritänkarens Lennstrands relationer till P. P Waldenström samt om studentexamen 1881 som gick dåligt med tre kuggade. Död 1940.

Öhman, Ernst Fredrik. Född i Bollnäs 1860. F: Kronofogde.

 

AVGÅNGNA VT 1882 (Latinklassen)

 

Asplind, Carl Reinhold. Född 1863 i Gävle. F: Målare.

Bodman, Erik Johan Anders. Född 1862 i Stockholm. F: Tullförvaltare.

Gavell, Johan Herman. Född i Rogsta 1864. F: Kyrkoherde.

Lehman, Per Fr. Mathias. Född i Gävle 1864. F: Handlande.

Lindfors, Gustaf Osvald. Född i Gävle 1864. F: Inspektor.

Matton, Emil Andreas. Född 1866, av vallonsläkt. F: L. A Matton, som grundade ett garveri på tomten söder om nuvarande Sankt Ansgars hus. Ingick i faderns rörelse som han övertog 1900. Han donerade bl a Gustav Vasas staty i Kvarnparken – gjord av hans syster Ida Matton - samt Osslunds målning av Stora Sjöfallet i Vasaskolans aula. Död 1957.

Nordin, Carl Bernhard. Född 1868 i Gävle. F: Kronolots. Djupvattensseglare och överlots i Gävle.

Nyvall, David. Född i Karlskoga 1863. F: Frikyrkomannen Carl Nyvall. Emigrerade efter medicinska studier år 1886 till USA där han blev rektor för Svenska Evangeliska Missionsförbundets skolor i Minneapolis och Chicago. Professor i Washington och redaktör, Framstående talare och skald. Död 1946.

Olsson, Oskar Emanuel. Född 1864 i Gävle. F: Snickare.

Sedvall, Anders Olof. Född i Hedesunda 1861. F: Hemmansägare.

Unge, Ernst Leonard. Född i Segersta 1861. F: Överstelöjtnant. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1882. Rådman och polismästare i Gävle Död 1918.

 

AVGÅNGNA VT 1882 (Realklassen)

 

Boberg, David. Född i Gävle 1865. F: Fabriksidkare.

Carl Axel Israël Hvasser, Född i Västerås 1863. F: Läroverksadjunkt.

 

AVGÅNGNA VT 1883 (Latinklassen)

 

Carlén Emil Waldemar. Född 1863 i Söderala. F: Flottningschef.

Douhan, Anders Gust. Henr. Född i Gävle 1862. F: Handlande.

Engvall Josef Wilhelm. Född i Gävle 1861. F: Grosshandlare. Lantbruksutbildad. Godsägare, byggde 1910 nuvarande Sigridsgården i Uttran. Död 1930.

Humble, Olof Abraham. Född 1862 i Gävle. F: Prosten Ol. Hj. Humble i Ovansjö. Broder till C. S Humble (1882).Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Prost i Gnarp och kyrkoherde i Häverö. Död 1940.

Johansson, Herman. Född i Husby 1864. F: Hemmansägare.

Lehman, Carl Oskar Aug. Född 1865 i Gävle. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Landssekreterare i Gävle. Död 1916.

Lindblom, Johan Fredrik. Född 1865 i Hanebo. F: Handlande.

Odén, Johan Edvard. Född 1865 i Stockholm. F: Lotsålderman.

Svinhufvud, Axel A. J. W. Född i Söderhamn 1864. F: Kapten.

 

AVGÅNGNA VT 1883 (Realklassen)

 

Bergström, Lars Gottlieb. Född 1865 I Hille. F: Kyrkoherde  J. A Bergström. Blev skogstjänsteman., liksom sin bror Mårten (1888).

Lundell, Anders Robert. Född i Varola 1865. F: Lantbrukare. Examen vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm 1886. Samma år bosatt i New York, konstruerade fläktar och elmotorer, som genom Porague El. C:o spreds världen över. Delägare i flera bolag. Han tillbringade ofta somrarna i det gamla hemmet i Sverige. Död 1935.

Sundberg, Carl Fredrik. Född 1863 i Skog. F: Smed.

Unge, Alfred Leonard. Född 1862 i Segersta. F: Överstelöjtnant.

 

AVGÅNGNA VT 1884 (Latinklassen)

 

Andersson, Carl Oskar. Född 1863 i Stockholm. F: Poliskommissarie.

Bergström, Johan Gust. Född 1866.  F: Avlidne kyrkoherden i Hille J. A Bergström. Bror till L.G Bergström (1883). Blev sjöman.

Blombergsson, Carl Erik. Född 1864 i Hille. F: Kvarnägare.

Brodin, Erik. Född 1872. F: Skeppsbyggmästare O. A Bergström. Skeppsredare, donerade bl a medel till Stenebergsparkens anläggande. Han skänkte enligt Rolf Lanborn (sx 1919) även kupolen över läroverkets astronomiska  observatorium vid påbyggnaden 1914. Död 1931. Vilar på Gävle gamla kyrkogård under en skeppsstäv och en kvinnofigur av Ida Matton.

Hålén, Johan Robert. Född 1866 i Gävle. F: Rådman.

Kling, Carl Josef. Född 1865 i Gävle. F: Guldsmed.

Lindman, Henrik. Född i Gävle 1867. F: Syssloman och klockare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1884. Musiker och cellist vid hovkapellet m m. Död 1930.

Nilsson, Nils Johan. Född 1866 i Gävle. F: Bryggare.

Nyström, Petrus Bernhard. Född 1865 i Gävle. F: Skräddare.

Sundin, Otto Elias. Född i Gävle 1864. F: Vaktmästare.

Per (Pelle) Svedlund, Född i Gävle 1865. F: Läroverksadjunkt  P. A Svedlund. Intagen i Gästrike Hälsinge nation 1885.. Landskapsmålare och intendent för Thielska galleriet. Har bl a målat ”Sommarkväll i Brügge” på Nationalmuseum. Död 1947.

Säfwenberg, Bror Otto Arvid. Född i Hed 1866. F: Bruksförvaltare.

 

AVGÅNGNA VT 1884 (Realklassen)

 

Björck, Carl Gustaf. Född i Brunskog 1865. F: Disponent.

Forss, Johan Albin. Född 1863 i Hudiksvall. F: f.d vaktmästare.

Lundberg, Johan Hugo. Född i Kolbäck 1863. F: Lantbrukare.

Nyström, Emil Theodor. Född 1866 i Gävle. F: Skräddare.

 

Björkman, Malmcolm. Född 1865. F: Landshövding C. A. T Björkman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1885. Häradshövding i Haparanda. Död 1908.

 

 

AVGÅNGNA VT 1885 (Latinklassen)

 

Andersson/Boalt, Anton. Född i Hishult 1863. F: Handlande/hemmansägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1886. Sekreterare hos överståthållarämbetet, ombudsman i Blomsterfonden. Far till sociologiprofessor Hans Boalt. Död 1927.

Berthelsson, Jonas Sixtus. Född i Garpenberg 1864. F: Gruvfogde.

Björkman, Karl Gustaf. Född i Österfärnebo 1864. F: Bruksägare.

Blomqvist, David Matthias. Född i Uppsala 1865. F: f.d Tapetserare.

Englund, Per Wilhelm. Född 1866 i Skog. F: Handlande.

Fogelmarck, Hjalmar. Född i Västervik 1866. F: Skeppsmäklare.

Humble, Carl Simon. Född 1866. F: Prosten Ol. Hj. Humble i Ovansjö. Bror till A Humble (1883). Blev lantbruksbokhållare.

Lodin, Erik Gustaf. Född 1866 i Rättvik. F: Lantbrukare.

Pehrsson, (Per)Petrus. Född i Valbo 1867. F: Bokhandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1885. Teol. dr. Prost i Göteborg, känd riksdagsman. Grundade Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet m m. Död 1953.

Pihl, Carl Torsten. Född 1866 i Rödeby. F: Lantbrukare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1885. Prost i Karlskrona. Död 1948.

Selggren, Per Erik. Född i Hille 1865. F: Arbetare.

Sundman, Johan Fredrik. Född 1865 i Skog. F: Vaktmästare.

Törnblom, Gustaf Adolf. Född 1865 i Ljusnarsberg. F: Handlande.

Wermelin, Olof Theodor. Född 1865 i Brunskog. F: Reseombud.

Zimdahl, Per Elis. Född i Hille 1867. F: Organist och  klockare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1885. Blev borgmästare i Alingsås. Död 1955.

Åkerson, Carl Wilh. Född 1869. F: Grosshandlare. Direktör i gammal känd Gävlefirma.

Åslund, Anders. Född 1864 i Ovansjö. F: Bergsman.

 

AVGÅNGNA VT 1885 (Realklassen)

 

Berglin, Karl Erik. Född 1863 i Torsåker. F: Handlande.

Gavell, Per Wilhelm. Född i Rogsta 1866. F: Kyrkoherde Jonas Gavell. Blev överlantmätare i Värmlands län. Upplade jordregister för Stockholms län. Konstruerade den Gavellska lutningsmätaren. Död 1961.

Lindberg, Knut Leopold. Född 1867 i Gävle. F: f.d Stationsinspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1889. Rådman och stadsfullmäktiges sekreterare i Gävle. Död 1946.

Smärt, Berthold. Född 1865 i Gävle. F: Fältmusikant.

 

 

 

AVGÅNGNA VT 1886 (Latinklassen)

 

Ekelundh, Gösta P. Född i Uppsala 1866. F: Handlande. Avgick till tandläkaryrket.

Enström, John Gustaf. Född i Gävle 1866. F: Sjökapten. Avgick till tekniska högskolan.

Hultin, Erik Ivar. Född i Torsåker 1866. F: Färgare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1887. Regementspastor och förste komminister i Gävle. Blev kyrkoherde i Bollnäs men dog 1924 strax efter tillträdet.

Jennische, P. Hugo R. Född 1867 i Alfta. F: Apotekare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1886. Stads- och  fängelseläkare i Vänersborg. Död 1944.

Lind, Erik Wilhelm. Född 1866 i Söderhamn. F: Glasmästare. Avgick till hantverksrörelse.

Norlin, Arnold P. K. Född 1869 i Lund. F: Akademiadjunkt. Avgick till universitetet.

Pihl, Ant. Gotthard. Född 1868 i Rödeby. F: Lantbrukare. Bror till C Pihl (1885). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1888. Ajunkt i Göteborg. Död 1956.

Måhlén, Brynolf  E. R. Född 1867 i Ockelbo. F: Kopparslagare. Avgick till universitetet.

 

1887 (Latinklassen)

 

Andersson, Erik Edvard. Född i Stockholm 1868. F: Poliskommissarie. Avgick till civil tjänstemannabana.

Björkman, Karl Viktor Em. Född 1868 i Gävle. F: Läroverksadjunkt. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1889. Handelslärare i Hamburg och Lübeck, edsvuren translator, grundade handelsinstitut i Lübeck. Skrev ”Lehrbuch der schwedischen Sprache” (1911) m m. Död 1931.

Elfstadius, Anselm Georg. Född 1866 i Gävle. F: Överuppsyningsman. Avgick till handelsinstitut.

Eriksson Per Gustaf. Född i Gävle 1869. F: Skjutsentreprenör. Avgick till universitetet.

Forsström, Svante Gustaf. Född 1868 i Gävle. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1887. Fil dr. Lektor i fysik, Lund. Död 1941.

Hallström, Petrus August. Född i Tärna 1865. F: Hemmansägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1887. Teol. fil. Disponent för Arbrå kakelfabrik. Förestod Uppsalas kristidsbyrå 1914-1919. Syssloman vid Uppsala epidemisjukhus. Död 1950.

Hedberg, Karl Johan. Född i Gävle 1868. F: Handlande. Avgick till häradsskrivarkontor.

Jacobsson, Ernst Oscar. Född i St. Malm 1868. F: Trafikchef. Avgick till bruksrörelse.

Larsson, Ernst Fritiof. Född i Gävle 1868. F: Civilingenjör. Avgick till tullverket.

Moberg, Gustaf Adolf. Född 1867 i St. Skedvi. F: Handlande. Avgick till universitetet.

Nils Gustaf Svedlund, Född 10.1.1867 i Gävle. Fadern Läroverksadjunkt. Bror till Per Svedlund (1884). Major vid Hälsinge regemente. Gymnasiklärare vid Gävles högre allmänna läroverk. Nitisk hyresvärd för Gavlegårdarna (”Tyst ungar, annars kommer Majoren!”) Historierna om den hetlevrade ”Gucke” och hans ”kungliga gymnasister och goschar” är många. Han ryckte upp skolans idrottsförening och skytteförening. Då staden vägrade honom anslag bekostade han själv sin kommandobalkong på gymnastikhuset. Gift 31.10.1896 med Ellen Reuterskiöld. Död 1955.

Westberg, Frans. Född 1864 i Husby. F: Lantbrukare. Avgick till universitetet.

Öberg, Karl Gustaf Bernh. Född 1866 i Simtuna. F: f.d Lantbrukare. Avgick till tandläkaryrket.

 

 

 

 

 

AVGÅNGNA VT 1887 (Realklassen)

 

Forsman, Fritz Petrus. Född i Gävle 1867. F: Sjökapten. Blev ingenjör. Chef för Gävle stads elektricitetsverk och spårvägar.

Lundeberg, Gerdt August. Född 1868 i Hille. F: Bruksägare. Avgick till militäryrket.

Olsson, Hemming. Född 1867 på Rödön. F: Hemmansägare. Avgick till tekniska högskolan.

 

PRIVATISTER FRÅN FLICKSKOLAN  1887

 

Björkman Anna. Född 1869. F: Landshövding C. A. T Bergström. Gift med borgmästare Carl Berggren och mor till en rad officerare, länge Gävles omtyckta ”första dam.” Död 1956.

Viklund, Gertrud. Född 1868. Kamrer vid Gävleborgs läns sparbank.

 

AVGÅNGNA VT 1888 (Latinklassen)

 

Andersson, Karl Edvard. Född 1866 i Husby. F: Bonde.

Asplind, Gustaf Emil. Född 1869 i Gävle. F: Målare.

Bergström, Mårten Birger. Född 1868 i Hille. F: Kyrkoherde. Broder till L.G Bergström (1883) och J.G Bergström (1884). Blev skogstjänsteman.

Fahlroth, John Hugo Siggart. Född i By scken 1870. F: Bruksdisponent. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1888. Landssekreterare i Kopparbrgs län.

Forsgren, Harald Gust. Albin. Född i Gävle 1868. F: Målare.

Jacobsson, Ivar Leontius. Född i St. Malm 1870. F: Trafikchef.

Larsson, Anders Adolf. Född i Söderhamn 1869. F: Skomakare.

Martinell, Josef Ansgarius. Född i Österfärnebo 1868. F: Postmästare.

Martinell, Efraim. Född i Österfärnebo 1870 F: Postmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1888. Provinsialläkare i Malung, Norberg och Vingåker. Död 1939.

Olsson, Axel Olof  Martin. Född 1869 i Österfärnebo. F: Lantbrukare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1888. Kronofogde för Ovansiljans fögderi.  Död 1951.

Wadman, Karl Robert. Född 1870 i Gävle. F: Bryggare.

Wedblad, Josef. Född 1865 i Gävle. F: Fabriksmästare.

 

AVGÅNGNA VT 1888 (Realklassen)

 

Blomqvist, Karl Joël. Född i Uppsala 1870. F: f.d Tapetserare.

Dahlgren, Axel Fredrik. Född 1872 i Stockholm. F: Kapten. Blev sjöman.

Hedlund, Karl Georg. Född i Söderala 1866. F: Kyrkoherde.

Höglund, Karl Fredrik. Född i Högbo 1867. F: Paketexpeditör.

Norén, Karl. Född i Ljusne 1873. F: Sågverksägare. Blev kapten vid flottan.

Pettersson, Karl Wilhelm. Född 1868 i Gävle. D: Sjökapten.

Renard, Herman Fredrik. Född 1872 i Stockholm. F: Fotograf. Utbildade sig till fotograf.

Wedblad, Augustinus.Född i Gävle 1870. F: Fabriksmästare.

 

 

 

 

 

AVGÅNGNA VT 1889 (Latinklassen)

 

Andersson, Karl Gust. Född i Angarn 1870, F: Arrendator.

Björkman Gustaf Adolf. Född i Stockholm 1871. F: Landshövding C. A. T Björkman. Bror till Anna Björkman (1887). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1889. Hovrättsråd. Borgmästare i Norrköping. Riksdagsman med många styrelseuppdrag. Död 1941.

Bouvin, Fritz Wilh. Född i Gävle 1870. F: Bankvaktmästare.

Ekström, Roland  F.W. Född i Högbo 1867. F: Kyrkoherde.

Ekström, J. Gottfrid Samuel. Född i Undersvik 1870. F: Kyrkoherde.

Eriksson, Erik. Född i Gävle 1872. F: Sjömansmissionär.

Insulander, P. Erik Gustaf. Född 1871 i Ovansjö. F: Folkskoleinspektör.

Johansson/Leufvén/, J. Gustaf. Född i By socken 1870. F: Organist J. E. Johansson och h. h Sofia Leufvén och broder till Edvard Johansson Leufvén (1892). Examen vid Ultuna. Hade stor betydelse för nötkreatusaveln och förkämpe för jordbrukskooperationen. Död 1932.

Lindberg, Nils Emanuel. Född i Persberg 1869. F: Bruksförvaltare.

Nettelbladt. K. Hjalmar. Född i Frykerud 1871. F: Trafikchef.

Nordlund, Karl. Född i Gävle 1871. F: Lektor K. P Nordlund och hans fru ”Snorre.” Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1890. Fil dr, lektor i Uppsala, rektor i Hudiksvall. Förste skolinspektör i Stockholm. Han var en välkänd pedagog och införde bl a obligatorisk slöjdundervisning och mer självverksamhet i skolorna. Död 1935.

Rydberg, K. Martin. Född i Valbo 1870. F: Kontaktsprost.

Sjölander, K. Martin. Född i Valbo 1870. F: Handelskassör.

Säfwenberg, K. O. Hjalmar. Född i Karmansbo 1870. F: Bruksförvaltare.

 

AVGÅNGNA VT 1889 (Realklassen)

 

Forsström, Knut Wilhelm. Född i Gävle 1869. F: Handlande.

Lilliehöök (af Gälared och Kolbäck), Bertil. Född 1870 i Ovansjö. F: Major. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Företog som officer under första världskriget en studieresa till franska och engelska fronten 1915. Överste och chef för Gotlands artellerikår. Död 1967.

Lilliehöök, Gösta. Född 1871 i Ovansjö. F: Major. Broder till B Lilliehök. Generallöjtnant och militärbefälhavare för övre Norrland. Föregångsman inom militäridrotterna. Död 1952.

Sundberg, Olof Herman. Född 1870 i Ljusdal. F: Handlande.

 

 

PRIVATISTER FRÅN FLICKSKOLAN 1889

 

Lindahl, Alma. Född 1871. Gift Tingvall.

Paue, Sigrid. Född 1868. Lärarinna vid Gävles flickskola. Där verkade också Teklas systrar Majken (1864-1944) som dokumenterat skollivet i sin klippbok och Bibbi (1869-1948). Fröknarna Swedlund figurerar i Agnes von Krusenstiernas Toni-böcker.

Swedlund, Tekla. Född 1871. Syster till G Swedlund (1887). Gymnastiklärare. Död 1948.

 

 

 

 

 

AVGÅNGNA VT 1890 (Latinklassen)

 

Andersson, Karl Gustaf. Född i Angarn 1870. F: Arrendator. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1890. Häradshövding i Lindesberg. Död 1950.

Björkling, Karl. Född i Vendel 1870. F: Hemmansägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1890. Landsfogde i Gävle. Död 1953.

Edlund, Karl Abraham. Född i Bollnäs 1871. F: Orgelnist.

Gottliebsson, Antonius Einar J. Född 1872 i Garpenberg. F: Kronolänsman.

Johansson, Karl Johan. Född i Gävle 1872. F: Skrädddare.

Klintman, David Bernh. Född 1871 i Gävle. F: Veterinärläkare.

Lindström, Svante Johan. Född 1872 i Öregrund. F: Sjökapten.

Nordström, Fritz Otto Abr.. Född 1873 i Främmestad. F: Grosshandlare Sten Nordström. Maskindirektör vid Gävle–Dala Järnvägsaktiebolag.

Stenholm, Karl Wesley. Född 1872 i Norrköping. F: Metodistpredikant.

Stålnacke, K. Arthur. Född 1869 i Ovansjö. F: Klampare.

 

AVGÅNGNA VT 1890 (Realklassen)

 

Boy, Bengt Henry. Född 1868 i Stockholm. F: Överste.

Gillberg, Johan Gerhard. Född i Söderhamn 1872. F: Faktor.

Larsson, Lars Johan. Född i Årsunda 1869. F: Gästgivare.

Lilliehöök, Lennart. Född i Ovansjö 1872. F: Major. Bror till Gösta och Bertil Lilliehöök (1889). Gift med Signe, dotter till stadsminister Chr. Lundeberg. Generallöjtnant, chef för västra armefördelningen. Död 1950.

Nygren, Oscar Eugen. Född i Gävle 1872. F: Stadsmäklare.

Pettersson, Per Olof. Född 1868 i Årsunda. F: Fanjunkare.

Wallin, Erik Wilhelm. Född i Ö. Lövsta 1872. F: Gjuteriidkare.

 

AVGÅNGNA VT 1891 (Latinklassen)

 

Blombergsson, Bengt Gabriel. Född i Hanebo 1873. F: Kronofogde.

Bouveng, Karl Fredrik. Född i Gävle 1871. F: Kanslivaktmästare. Tjänsteman vid Svenska Handelsbanken.

Dryselius, Viktor Alexander. Född i Gävle 1871. F: Sjökapten.

Essén, Oskar. Född 1874. F: Ångbåtskommissionär. Broder till Karl Essén (1881). Kontorschef vid Gefle maufaktur.

Fischer, Erik Wilhelm. Född i Gävle 1872. F: Handlande.

Grundell, Oskar Petrus. Född 1872 i Färila. F: f.d Fanjunkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Major. Gymnastiklärare vid Borgarskolan. Ägde gård vid Lövudden i Lexe. Död 1961.

Hagberg, Karl Adam. Född i Julita 1870. F: Komminister. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Massör. Försäljare i Stockholm. Död 1929.

Hesselgren, Hugo. Född i Torsåker 1873. F: Fältläkare.

Jacobsson, Nils Maur.Wald. Född i Malmö 1873. F: Trafikschef. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Teol. dr, lektor och prebendekyrkoherde i Linköping. Skrev om herrnhutismen, Linköpings gymnasium m m . Död 1950.

Lagerlöf, Henrik Leonard. Född i Nordmaling 1872. F: Bruksförvaltare.

Leksell, Erik Gabriel. Född 1873 i Gävle. F: Bagare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Ombudsman. Rådman i Gävle. Död 1942.

Löfgren, Eliel. Född i Piteå 1872. F: Redaktör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Advokat, riksdagsman och utrikesminister. Han var ordförande i skolands litterära förening Verdandi och improviserade gärna små verser senare i livet; berättade bl a sina skolminnen  i Verdandis minnesskrift 1937. Död 1940.

Nordström, Axel Israel. Född 1870 i Bollnäs. F: Inspektor.

Nyström, Nils Johan. Född 1873 i Gävle. F: Kapten.

Persson, Per. Född 1869 i Alfta. F: Hemmansägare.

Wikström, Einar Erik. Född 1874 i Söderhamn. F: Borgmästare. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Av känd norrlandssläkt, krigshovrättsråd och känd filatelist. Skrev bl a om gamla Söderhamn och stadsbranden 1876. Död 1956.

Åkerlund, Erik Natanael. Född 1877 i Ockelbo. F: Lärare. Övergick till Borgarskolan, blev direktör för Åhlén och Åkerlunds förlag som bl a utgav Veckojournalen och Husmodern. Ägare till Stockholmstidningen och Aftonbladet. Känd seglare vars yacht ”Bissbi” vann guldmedalj i OS 1932. ”Veckopressens riddar Blåskägg” Död 1940.

Öberg, Eukar Olof  Född 1877 i Gävle. F: Kyrkoherde P. O Öberg. Blev lantbrukare.

Öhrner, Per. Född 1869 i Färila. F: Inspektor.

 

AVGÅNGNA VT 1891 (Realklassen)

 

Nordlund, Erland. Född i Ö. Lövsta 1872. F: Lektor. Bror till Karl Nordlund (1889). Examen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1896. Kapten vid kustartelleriet. VD i Sveriges Industriförbund, redaktör för ”Sunt förnuft” m m. ”Mångsidig och uppslagsrik.” Död 1930.

Svinhufvud Karl Gösta Wilhelm. Född 1874 i Söderhamn. F: Major. Blev forstmästare, direktör och godsägare. Död 1937.

Wilén, Konrad Julius. Född i Gävle 1873. F: Spannmålsmätare.

Wixner, John Isidor. Född i Bjuråker 1870. F: Fanjunkare.

 

Paues, Gösta. Född i Ockelbo 1874. F: Kapten. Stationsskrivare vid Gävle-Dala Järnvägare.

 

 

AVGÅNGNA VT 1892 (Latinklassen)

 

Cederberg, Carl Dinus Philip. Född i Hille 1873. F: Kronolänsman.

Filén, Tor Ragnar. Född i Karlshamn 1873. F: Trafikchef.

Forsman, Claes David. Född 1871. F: Sjökapten. Broder till F Forsman (1887). Konsul och skeppsmäklare. Efter 1928 direktör för Gävle Nya Stuveri AB. Kommunalpolitiker, förestod sjöfartsutställningen i Gävle 1934.

Hesselgren, Karl. Född i Torsåker 1874. F: Fältläkare.

Jacobson, Lars Gustaf. Född i By (Falu län) 1873. F: Lantbrukare.

Johansson, Josef Aron. Född 1878 i Gävle. F: Målare. Övertog faderns färghandel i Gevaliapalatset omkring 1892.

Johansson Leufén, Edvard. Född i By (Falu län) 1874. F: Orgelnist. Broder till

   G Johansson Leufvén (1889). Fil dr 1897. Prästvigd 1901. Kyrkoherde i Ununge och Edsbro. Känd religionshistoriker, redaktör för Sv. kyrkotidning. Theol. dr h. c. professors namn. Skrev en bok om sin lärare Waldenström som predikant. Död 1928.

Lundin, Johan Wilhelm. Född i Stockholm 1872. F: Arbetare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1892. Fil. lic.. Biblioteksamanuens. Jordad i nationsgraven 1908.

Rennerfelt, Ivar. Född i Torsåker 1874. F: Ingenjör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1892. Konstruktör i Berlin och New York, överingenjör vid Arvikas Verkstäder. Uppfann ljusbågsugn för smältning av metaller (”Rennerfeltsugn”). Dog på tåget mellan Stockholm och Djursholm 1949.

Westergren, Aug Efraim. Född i Gävle 1872. F: Arbetare.

Åsberg, Ernst Viktor. Född i Ovansjö 1874. F: Bruksinspektor.

 

 

AVGÅNGNA VT 1892 (Realklassen)

 

Björk, Axel Arvid. Född i Norrtälje 1872. F: Byggmästare, kvartersman (hantverkare vid flottan.) Civilingenjör, drätselkammarens vice ordförande.

Höjer, Ale Axel Adolf. Född 1872 i Gävle. F: Skrivare. Sonson till rektor J. G Höjer. Stadskamrer.

Larsson, Carl Leonard. Född 1873 i Årsunda. F: Gästgivare.

Sehlberg, Erik Henrik. Född 1873 i Stockholm. F: Med. dr.

Serrander, Torsten. Född 1875 i Örebro. F: Redaktör. Kapten vid Hälsinge regemente.

Sjöberg, Hjalmar Johannes. Född 1877. F: Fabrikör. Ingenjör 1893. Död 1908.

Wengelin, Curry Birger. Född 1878 i Gävle. F: Bokhållare. Tjänsteman vid Gävle Dala Järnvägar, vars minne lever kvar i de vackra konstverk som dess fond levererar till stadens prydande.

 

AVGÅNGNA VT 1893 (Latinklassen)

 

Breiholtz, Claës Gust. Erhard. Född i Årjäng 1874. F: Apotekare.

Bucht, Henrik Albert Julius. Född 1875 i Sundsvall. F: Inspektor, sågförvaltare. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1893. Bokförare vid Gävle Ångbryggeri. Död 1949.

Elg, Per Gösta. Född 1873 i Ovansjö. F: f.d. Stationsinspektor. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1893. Prost i Bro och Lossa. Död 1959.

Eriksson, Johan Axel. Född 1873 i Hedesunda. F: Handlande. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1893. Tandläkare i Göteborg. Död 1926.

Holmstrand, Nils Emanuel. Född 1871 i Bollnäs. F: Handlande.

Jacobson, Fredrik. Född 1873 i Kalix. F: Ångbåtskommissionär. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1893. Jur. fil examen. Jordad i nationsgraven 1898.

Johnsson, Percy John. Född 1872 i Bollnäs. F: Trävaruhandlare.

Wibom, Einar Karl Axel. Född i Gävle 1876. F: Lasarettssyssloman.

 

AVGÅNGNA VT 1893 (Realklassen)

 

Höjer, Ale Axel Adolf. Född i Gävle 1872. F: Skrivare. Sonson till rektor J. G Höjer. Blev stadskamrer.

Jonsson, Johan Theodor. Född i Brännkyrka 1871. F: Snickare.

Lindbeck, Johannes. Född i Härnösand 1873. F: Seminarieadjunkt.

Lundvik, Karl Wilhelm Henr. Född i Valbo 1875. F: Ingenjör

Löfstrand, Karl Viktor. Född i Årsunda 1875. F: Handlande.

 

 

 

 

 

AVGÅNGNA VT 1894 (Latinklassen)

 

Bellander, Bror Adolf Fredrik. Född i Bollnäs 1875. F: Jägmästare. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1894. Järnvägsläkare i Stockholm. Död 1941. Släkten kommer från Bälsås by, Kvistbro socken i Närke. Adolf och hans bröder Nils, Bengt, Olof (1900) och Sixten från Bollnäs – alla fem med förnamnet Bror – bildade skolhushåll på Byggmästargatan 8 under sina studier vid läroverket.

Beskow, Nils Fredrik. Född 1874 i Söderhamn. F: f.d  Provinsialläkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1895. Postmästare i Söderhamn.

Delin, Nils Viktor. Född i Njutånger 1877. F: Grosshandlare. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1894. Skogschef vid Billeruds AB. VD för Statens Bränslekommission 1918. Död 1944.

Genberg, Per Valdemar. Född i Bollnäs 1875. F: Kronolänsman.

Gottliebsson, Ant. Sven Justus. Född i Garpenberg 1877. F: Kronolänsman.

Lindh, Erik Aug. Valdemar. Född 1872 i Gävle. F: Disponent. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1894. Major vid Hälsinge  regemente. Död 1960.

Lindqvist, Per Axel. Född 1876 i Gävle. F: Grosshandlare.

Tengdelius, Erik Emanuel. Född i Gävle 1876. F: Skräddare.

Öberg, Teofil. Född i Los 1876. F. Kyrkoherde P. O Öberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1894. Drätseldirektör i Västerås. Död 1954.

 

AVGÅNGNA VT 1894 (Realklassen)

 

Bylund, Lennart Laurentius. Född 1874 i Gävle. F: Snickare.

Delin, Johan Gustaf Emil. Född i Österfärnebo 1875. F: Grosshandlare. Bror till Nils Delin (1893). Avgick utan examen. Grosshandlare i kolbranchen.

Fernquist, Erik Herman. Född 1875. F: Fabrikör. Avgick utan examen. Sjömansombudsman. Död 1916.

Forsman, Otto Daniel. Född 1872. F: Sjökapten. Avgick utan examen. Kronolots.

Forsström, Lars Adolf. Född i Söderala 1875. F: Hamnmästare.

Göransson, Göran Simeon. Född 1875. F: Fabrikör. Avgick utan examen. Ingenjör och delägare i Skoglund & Olssons spisgjuteriföretag.

Lindahl, Karl Johan. Född 1873 i Gävle. F: Civilingenjör.

Lindholm, Carl Viktor. Född i Kila socken, Västmanland. F: f.d  Lantbrukare.

Norén, Helge Leopold. Född i Ljusne 1875. F: Sågverksägare.

Silferstolpe K. Dav. Pontus. Född i Mo 1875. F: Kapten.

 

AVGÅNGNA VT 1895 (Latinklassen)

 

Hillström, Eskil Ruben. Född 1877 i Gävle, F: Bokhållare Sv. B Hillström. Ordförande i Verdandi. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1895. Rektor i Söderhamn, framstående sånganförare. Saknades vid studentskrivningarna i april 1929 och hittades död i skogen vid Norrfjärd.

de Jounge, Sven Rupert. Född 1876 i Gävle. F: Hamnkapten.

Gustaf Brynolf Lindborg, Född i Gävle 5.12.1875. F: Sjökapten Heman Lindborg och Emilia M.U. Westman. Vasaskolan  Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1895. Fil kand 1899, fil lic 1901. Vice adjunkt vid Vasaskolan 1903-04, vid Uppsala folksoleseminarium 1905-08, Uppsala privatgymnasium 1907-11, föreståndare för Tranås ögre folkskola från 1912. Avled i Tranås 6.2.1927.

Lundgren, Olof. Född 1870 i Söderhamn. Född 1870 i Hedesunda. F: Predikant.

Nyström, Bertil Gustaf. Född 1878 i Gävle. F: Major.

Pehrsson Samuel. Född i Gävle 1876. (på skämt kallad ”some person”). F: Bokhandlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1895. En glad och meddelsam Gävleadjunkt.

 

AVGÅNGNA VT 1895 (Realklassen)

 

Backmark, John Gustaf. Född i Husby, Kopparbergs län. F: Kamrer. Bankkamrer i Söderhamn, där han bodde med sin familj i rektorsgården (gamla stationshuset) nära kyrkan. Död 1960.

Berglund, Karl Wilhelm, Född 1875 i Gävle. F: Snickare.

Kihlström, Oskar Gustaf Adolf. Född 1878. F: Kommissionär. Blev kontorist.

v. Köhler, Karl Alexander. Född i Torsåker 1877. F: Lantbrukare.

Reuterskiöld, Hugo Ax. Fab. Född 1876 i Södertälje. F: Överste.

 

Silfverstolpe, K. Hjalmar W. Född 1877 i Mo. F: Kapten.

Stendahl, Fridlef. Född i Söderala 1875. F: Faktor.

Waxin, Erik Axel. Född 1875 i  Gävle. F: Kassör. Blev bokhållare.

 

AVGÅNGNA VT 1896 (Latinklassen)

 

Fredborg, Johan David. Född 1877 i Delsbo. F: Kyrkoherde.

v. Gryerz, Walo. Född 1878 i Bollnäs. F: Flottningschef.

Hedman, Gösta Leonard. Född 1877 i Solna. F: Kapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1896. Kamrer i Svenska Handelsbanken, Stockholm. Död 1960.

Heijman, Joh. Georg Matth. Född 1875 i Alfta. F: Handlande.

Lidén, Hadar. Född 1877 i Ljusdal. F: Stadsfiskal.

Norén, Wilhelm. Född i Ljusne 1876. F: Sågverksägare, grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1896. Häradshövding i Mark, borgmästare i Borås. Död 1938.

Sandberg, Sven Robert. Född 1877 i Gävle. F: Bataljonsläkare. Kapten vid Hälsinge regemente. Ägde en stuga på Harkskär där uppstoppade lommar, en kattuggla för kråkskytte, vättar och hästtavlor vittnade om hans intressen.

Silén, Seth Daniel. Född i Färila 1878. F: Komminister D Silén. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1896. Distrikslantmätare i Norrtälje. Död 1959.

v. Wernstedt, Karl Otto Lago. Född i Marstrand 1876. F: Telegrafkommissarie.

af Wåhlberg, Denis Emanuel. Född 1877 i Ockelbo. F: Bruksinspektor. Jägmästare och överdirektör för Domänstyrelsen. Död 1935.

 

AVGÅNGNA VT 1896 (Realklassen)

 

Bodin, Johan Magnus. Född 1877 i Söderhamn. F: Inspektor.

Brändstöm, Joh. Axel Edvin. Född 1876 i Söderfors. F: Stationsinspektor.

Haglund, David Laurentius. Född 1877 i Gävle. F: Mössfabrikör. Fabrikör i faderns firma. Död 1918.

Nilsson, Arvid Napoleon. Född i Gävle 1877. F: Bryggare.

Velander, Gustaf Adolf. Född 1876 i Årsunda. F: Fanjunkare.

 

AVGÅNGNA VT 1897 (Latinklassen)

 

Aspelin, Per Algot. Född i Hållnäs 1875. F: Handlande.

Belfrage, Kurt Johan Edvard. Född 1878 i Ulricehamn. F: Provinsialläkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1897. Börsdirektör för Stockholms fondbörs. President i Rotarys Europaråd. Död 1951.

Berglund, P. Wilhelm Mikael. Född i Öster-Lövsta 1878. F: Folkskollärare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1897. Fil dr. Undervisningsråd med yrkesskolor som specialitet. Död 1952.

Dybeck, Carl Wilhelm. Född 1877 i Gävle. F: Inspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Länsjägmästare i Kopparbergs län. Specialist på skogsplantering med många utredningsuppdrag. Konstruerade en skogsplog. Död 1933

Grape, Erik. Född 1878 i Gävle. F: Förste stadsläkare.

Göthe, Karl Algot. Född i Gävle 1878. F: Landskanslist.

Smith, Einar Wilhelm. Född 1878 i Jönköping. F: Landssekreterare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1897. Tf. polismästare, teateranmälare i SvD, förlagschef, författare. Död 1928.

Ågren, Otto Wilhelm. Född 1878 i Gävle. F: Sjökapten.

 

AVGÅNGNA VT 1897 (Realklassen)

 

Andrén, Gustaf Birger. Född i Gävle 1879. F: Handlande.

Flensburg, Nils Mathias. Född i Gävle 1879. F: Handelsagent.

Göransson, Karl A. Fredrik. Född 1879 i Sandviken. F: Bruksägare A. H Göransson. Disponent och styrelseordförande vid Sandvikens Järnverk. Hedersledamot i Gästrike-Hälsinge nation. Död 1860.

Hamrén, Olof. Född 1877 i Forsa. F: Gästgivare.

Larsson, Oskar Bernhard. Född 1879 i Årsunda. F. Gästgivare.

Lindström, Johan (Janne) Daniel. Född 1878 i Ovansjö. F: Inspektor.

Strand, Karl Robert. Född 1876 i Sundborn, Kopparbergs län. F: Sågverksföreståndare. Förvaltare och sedan chef för Skutskärsverken.

Åkerson, Bengt Kristian. Född 1879 i Gävle. F: Grosshandlare.

 

PRIVATISTER FRÅN FLICKSKOLAN VT 1897

 

Dryselius, Edla. Född 1877. g. Dryselius, tandläkare i Gävle.

Forsbäck, Elin. Född 1878. F: Snickare. Gift med Ivar Rennefelt (1892). Död 1955.

Ragnhild Modin, Född i Sundsvall 19.9.1877. F: Kontaktsprost Prost. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Grundare av och lärarinna vid Svenska skolan i Berlin från 1907, författare i Uppsala. Gift 1908 med journalisten Axel Ringström.

Petersson, Elisabet. Född 1873. F: Lantmätare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1897. Flickskollärarinna i Alingsås. Preparator i Göteborg. Död 1919.

Rennerfelt, Thyra. Född 1877. F: Civilingenjör. Syster till Iv. Rennerfelt (1892). Gift med prosten G Elg (1893). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899.

Rydberg, Carolina (Lina). Född 1876. F: Prost. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Lektor vid folkskoleseminariet i Falun. Död 1955.

 

AVGÅNGNA VT 1898 (Latinklassen)

 

Andersson/Tidmark, Nils Filip J. Född 1880 i Gävle. F: Byggmästare N. P Andersson. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Förste provinsialläkare i Falun. Död 1949.

Andréen, Per Jakob. Född 1880 i Gävle. F: Handlande.

Brehmer, Nils Edvard Daniel. Född 1879 i Segersta. F: Överste.

Delin, Arvid Birger. Född 1879 i Njutånger. F: Grosshandlare.

Filén, Karl Anders Georg. Född 1879 i Karlshamn. F: Trafikchef.

Frölén, Fritz Gösta Teodor. Född i Torsåker 1879. F: Folkskollärare.

Grape, Anders Wilhelm. Född i Gävle 1880. F: Stadsläkare ER. Ad. Grape. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Fil dr 1911. Överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Utgav Bromans Glysisvallur. Död 1959.

Göthe, Karl Algot. Född 1878 i Gävle. F: Landskanslist.

Johansson, Josef Aron. Född 1878. F: Målare. Övertog faderns färghandel i Gevaliapalatset.

Nilsson, Birger. Född 1880 i Gävle. F: Kommissionär.

Rennerfeldt, Gustaf. Född 1880 i Ovansjö. F: Ingenjör.

Själander Petrus. Född 1879 i Gävle. F: Grosshandlare Carl Gust. Själander. Tvillingbror till nedanstående Viktor Själander. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Notarie i läroverkstyrelsen. Död 1925.

Själander, Viktor. Född 1879 i Gävle. F: Grosshandlare Carl Gust. Själander. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Förste aktuarie i Stockholm. 

Slettengren, Gustaf Ivar. Född 1880 i Kalmar. F: Postmästare.

Tholander, Fredrik Kristian. Född 1880 i Söderfors. F: Bruksförvaltare.

Ödman, Per Olof Tycho. Född i Gävle 1879. F: Lektor.

 

AVGÅNGNA VT 1898 (Realklassen)

 

Beskow, Karl Edvard Daniel. Född i Söderhamn 1878 F: f.d Provinsialläkare.

Lundvik, Karl Fredrik. Född i Norge 1878. F: Bruksförvaltare.

Skoglund. Axel Erik. Född 1880 i Söderhamn. F: Handlande. Direktör vid Sundsvallsbanken. Död 1963.

Stenborg, Karl O. F. Född i Idenor 1877. F: Handlande.

von Vicken, Hjalmar Henrik. Född i Hagfors 1880. F: Disponent.

 

AVGÅNGNA VT 1899 (Latinklassen)

 

Backmark, John Otto. Född i Husby 1880. F: Kamrer.

Johansson, Gottfrid Emanuel. Född i Gävle 1880. F: Skräddarmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Adjunkt i Västerås. Död 1958.

Lundvik, Thomas Nikolai. Född i Näs bruk i Norge. F: Bruksförvaltare. Släktnamnet härstammar från Lund i Årsunda. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Provinsialläkare i Närke. Död 1925.

Martin, Knut Edvard. Född 1880 i Ö. Lövsta. F: Jägmästare.

Modin, Sven Olof Arvid. Född 1880 i Sundsvall. F: Kontraktsprost.

Nylund, Nils Gunnar Född 1878 i Rasbo-Kil. F: Kyrkoherde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Rektor i Simrishamn. Död 1946.

Sandén, Er. Simon Gabinus. Född 1879 i Västland. F: Folkskollärare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Folkskollärare i Mora. Död 1951.

Wännerdahl, Bror Kristian. Född i Gävle 1879. F: Apotekare. Kamrer vid Gävle-Dala järnvägar.

 

AVGÅNGNA VT 1899 (Realklassen)

 

Bellander, Bror Nils. Född i Bollnäs 1880. F: Jägmästare.

Folin, Thorild Conrad. Född 1881 i Stockholm. F: Barberare.

Fongberg, Anton G. Ad. M. Född i Regnsjö 1879. F: Kronolänsman.

Freidenfelt, Karl L. Valdemar. Född 1881 i Los. F: Inspektor.

Hillborg, Erik Gust. Teod. Född i Gävle 1879. F: Stationskarl.

Petterson, Nils Otto. Född 1880 i Söderhamn. F: Handlande.

Skölfman, Erik Laurentius. Född 1879 i Älvkarleby. F: Handlande.

Wikander, Uno. Född 1878 i Tierp. F: Apotekare.

 Bergsten, Nils. Född 1880. F: Handlanden Otto Pettersson och Tekla Bergsten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Fil dr på en avhandling om sammansättningar i engelskan. Rektor vid Högre Allmänna Läroverket för flickor i Örebro. Död 1957.