1900

Gustaf Andersson, 1879-1947, född i Hedemora, avled i Stockholm.

Karl Berg, 1881-1918, född i Gävle, avled i Falun. F: Navigationslärare Alvar Berg och h.h. Augusta f. Dahl. Ett barn.

Tore Blom, född i Fuxerna i Älvsborgs län 1880. F: Apotekare. Deltog i allmän idrott, hopp,  i olympiaden i Paris 1900.

Carl Ehrlin, född i Ockelbo den 14 sept. 1881. Efterforskn. slutar 1904, då kyrkan i Ockelbo brann.

Edward Grape, född i Gävle 30 juli 1882. F: F:e stadsläkaren Adolf Grape och h.h. Anna Lovisa f. Rydvall. Jur.prel.ex. 1901, hovrättsex. 1904, res.off.ex. 1906. Tingstjänstgöring m. ett flertal domareförordn. 1905-1908. Krigshovrättsråd 1920-1941. Fältkrigsdomare 1940. Gift med Louise Carolina Sundell 1913. 6 barn, alla pojkar. Avled i Stockholm 1961.

Viktor Grundberg, född i Gävle 6 mars 1881. F: Hamnkapten Johan Grundberg och h.h. Karin f. Högberg. Avled i Högbo 1963.

Paul Högberg, född i Valbo den 11 juni 1879. F: Handelsagent August Högberg och h.h. Anna Margareta f. Johansson. GH 1900. Fil. lic. 1909. Förste bibl. på Uppsala universitetsbibl. Gästrike-Hälsinge nations förste kurator 1906-1908. Gift m. Eleana Moseng 1915. Avled i Uppsala 1949.

David Jakobsson, född i Söderhamn 3 juli 1882. F: Handl. Johan Jakobson och h.h. Elina f. Bengtsson. Fil.kand i Uppsala 1903. Rektor v. Sydöstra Skånes folkhögsk. 1914 o. v. Västerbottens läns folkhögsk. 1928. Skr: Uppsats över Skånes geologiska byggnad. Gift 1908 m. Gerda Runnqvist. 3 barn. Avled i Vindeln 1938.

Otto Larzon, född i Bollnäs 9 april 1881. F: Byggm. och gästgivare Johan Larzon. Ingeniör. Avled i Bollnäs 1917.

Sten  Nordström, född i Målilla, Kalmar län, 29 dec. 1889. F: Grosshandl. Rikard Nordström och h.h. Anna f: Carlsson.

David Pehrsson, född i Gävle 9 aug. 1879. Distr.lantm. i Sundsvall 1921 fram till sin pensionering. Gift m. Kerstin Pehrsson. Avled i Sundsvall 1943.

Sven Pousette, född i Gävle den 25 aug. 1881. F: Kapt. Sven Fredrik Pousette och h.h. Valborg Carolina Maria Bodman. Jur. fil.ex. 1901 och Jur. kand. 1907 i Uppsala. Avled i Stockholm 20 okt. 1910.

Einar Rosenborg, född i Gävle den 26 okt. 1882. F: Folksk. lär. Olof Rosenborg och h.h. Anna Margareta Englén. GH 1900. Fil.kand. i Uppsala 1902. DN 1903-1905. Jämtlands Tidning som utgiv. och redaktör 1905-1907. VD och styrelseordf. i olika musikförlag, konstanmälare i Socialdemokraten. Gift 1906 med Inga Bahnson. 3 barn. Avled i Stockholm den 1 dec. 1960.

Karl Johan Sandegård, född i Högbo, Gävleborgs län den 6 okt. 1880. F: Handl. Karl Johan Petterson och h.h. Emilie f. Andersdotter. GH 1900, teol.fil 1902, teol. kand. 1905, fil.kand. 1914, allt i Uppsala. Kyrkoh. Sofia Församl. i Sthlm., riksdagsman 1919-1945. Gift 1907 med Jenny Margareta Rapp. 5 barn. Avled 1965.

Harald Slettengren, född i Kalmar 10 januari 1882. Okänd på p.ä. i Kalmar.

Valter Stenström, född i Målilla, Kalmar län den 16 augusti 1881. Avled i Stockholm 1926.

Helge Söderbom, född i Ekeberga, Kronobergs län 21 maj 1881. F: Disp. Janne Söderbom och h.h. Anna f. Ekström. Hälsinge regemente I14 som löjtn. 1902-1908. Bl.a. lär. vid Krigshögsskolan, generallöjtn. v. intendenturkåren, civil verksamh. vid Svenska Filmindustrien, flera uppdrag som sakkunning. Gift 1906 m. Helga Kjöllerström. Ett barn. Avled 1975.

Gustaf Thorsén, född i Gävle den 6 nov. 1878. F: Handl. Johan Thorsén och h.h. Emma Lovisa f. Nordgren. Teol.fil.ex. 1902. Posteexp. tj. på ett flertal ställen i landet. GM 5:e storlek för nit och redlighet i rikets tjänst. Gift 1915 m. Thecla Tornborg. Ett barn. Avled i Lommaryd, Jönk. 1951.

Robert Tjerneld, född i Gävle 31 maj 1880. F: Lokomotivf. Johan Wilhelm Tjerneld och h.h. Anna Brita f. Källberg. Blev farm. kand. 1905, därefter anställd på flera apotek. Avled i Avesta 27 okt. 1918.

Abraham Wahlberg, född i Gävle 18 aug. 1880. F: Guldsmed Anders Ulrik Wahlberg och h.h. Anna Kristina F. Ersdotter. Inom tullverket som kammarskrivare 1904. Avled i Gävle 1906.

Karl Åsbrink, född i Lovö, Sthlms. län 18 nov. 1881. Major i armén 1931, ordonans hos kronprinsen, adjutant hos inspekt. för militärlärov. 1917. Chef för ett par olika resebyråer 1927-1934. Gift 1909 med Flory Arhusiander.

Utan examen, Einar de Flon, 1883-1920. F: Sjökapt., skeppsmäklare. Började skridskoåkn. på läroverkets isbana på ån vid Gamla Grand Hotell. Blev känd tävlingsåkare. Gift med Magali, dotter till rektor J.F.Falk.

1901

Hjalmar Berg, 1882-1926, född i Falun, F: Dövst.lär. Axel Berg och h.h. maka Maria f. Blom. GH 1906, läkare.

Karl Kurt Björkgren, född i Gävle 10 aug. 1881. Gift m. Mary Ulrika Lovisa Pettersson. Riksbankskamrer. Avled i Köpinge 1950.

Karl Johan Dufberg, född i Gävle 14 juli 1880. F: Körsnär Karl-Magnus Dufberg och h.h. Karin f. Rosenquist. Avled i Västerås 1914.

Sigfrid Ehlin, född i Västerlöfsta, Uppsala län 1883. F: Folkskollär. Gustaf Ehlin och h.h. Barbro f. Hillbom. Avled i Stockholm 1932.

H.J. Uno Forsberg, född i Horndal, Kopparbergs län 3 jan. 1882. F: Verkm. Hjalmar Forsberg och h.h. Sigrid f. Blom. Direktör.

Albert Haglund, född i Gävle 7 april 1881. Handelsagent. F: Hattmakare Vilhelm Haglund och h.h. Clara f. Forslind. Avled i Gävle 1955

Harald Hammarstrand, född i Söderhamn 16 dec. 1883. Avled i Göteborg 1962.

Edvard Jacobsson, född i Gävle 13 nov. 1881. F: Trafikch. Herman Jacobsson och h.h. Alma f. Grundberg. Bankdirektör. Avled i Göteborg 1951.

Albert Johnsson, 1881-1920, född i Bollnäs. F: Bruksägare Jonas Johnsson och h.h. Brita f. Persdotter. Förvaltare vid Kilafors Järnverks AB 1906- 1920. Gift 1906 med Stella Carlsson. 3 barn. Avled i Hanebo.

Bror Karlstedt, född i Gävle den 15 nov. 1882. Tullöverkontrollör. F: Målare Emanuel Karlstedt och h.h. Maria f. Svensson. Tullverket i Gävle 1905- 1937, Landskrona 1937-1945. Gift m. Selma Maria Carlstedt. Avled i Halmstad 1950.

Johannes Kjellström, 1883-1949, född i Gävle 13 maj. F:a Pred. Per Kjellström och h.h. Margareta Charlotta f. Westerberg. GH 1901, fil.dr 1909 på en avhandl. om Hälsingelagen. Bl.a. lektor i Falun, Karlstad och Luleå. Ordf. i Förel.förbundets riksorg. 1913. Avled i Stockholm den 9 juli.

Axel Lindberg, född i Gävle 6 okt. 1882. Bryggare. Avled i Stockholm 1956.

Nils Lindborg, född i Gävle 26 maj 1883. F: Sjökapt. Herman Brynolf Lindborg och h.h. maka Eimilia Maria Ulrika f. Westman. Fil.kand. 1904. Geodet v. Rikets Allm. Kartverk 1905. Avled i Sthlm. 2 sept. 1910.

Abraham Lindgren, född i Gävle den 4 juni 1881. Avled i Sandviken 1958.

Helmer Modin, född i Torp, Västernorrl. län 1882. F: Kontr.prost Olof Modin o.h.h. Britta f. Högberg.

Wilhelm F.A. Nordström, född i Gävle 7 jan. 1883. Civilingeniör.

Göran Nyström, 1882-1962, född i Gävle 29 juli. F: Distr.chef, major Johan Gustaf Nyström och h.h.Anna Sofia Albertina f. Petre. Ex. fr. Väg- och vattenbyggn. v. Tekn. Högskolan 1906. Baningeniör 1919-1948. Gift m. Hulda Maria Söderberg. Ett barn. Avled i Filipstad den 2 januari.

Nils Richanu, född i Gävle den 14 oiktober 1881. F: Maskining. Hjalmar Richanu och h.h. Aida f. Lindeberg. Ett barn. Avled i Borås 1955.

Axel Segerblom, född i Söderala, Gävleborgs län 23 juli 1880. Gift m. Svea Teodora Söderberg. Avled i Stockholm 1918.

Ernst Sernander, 1883-1941, född i Gävle den 11 juni. F: Red. Otto Serrander och h.h. Jenny f. Lindquist. Red. vid Norrlands-Posten i Gävle 1901. Medeldistanslöpare vid olympiaden i Athen 1906.  Gift 1911 m. Hildur Moberg. 3 barn. Avled i Gävle 1941.

Mauritz Sernander, född i Gävle 11 juni 1883, tvillingbror m. ovanst. F: enl. ovanst. Redaktör. Avl. i Sthlm 1933.

Simon Sjöberg, 1882-1942, född i Ovansjö, Gävleb. län 25 maj. F: Handl. Anders Sjöberg och h.h. Karin f. Sjöström. GH 1901, Jur.prel.ex. 1902, hovrättsex. 1906. Led. av Sveriges Advok.samfund 1914. Gift 1911 m. Agda Wessberg. 4 barn. Avled i Stockholm 28 november.

Erik E. Sparrings,  född i Gävle den 5 april 1881. Bankkamrer. Avled i Nyköping 1965.

Axel Åkerman, född i Gävle 17 juli 1882. F: Löjtn. Paul Åkerman och h.h. Rosa f. Pehrsson. Major. Gift med Eva Kristina Beckman. Avled i Kristinehamn 1938.1902

Torsten Arnell, född i Jönköping 18 mars 1884. F: Lektor Hampus Wilhelm Arnell och h.h. Helga Maria Elisabet f. Afzelius. Off.ex. 1905. Blev bl.a. intend. vid Norrb. reg. 1918. Vid kronprinsens husarer 1920. Gift 1915 m. Elsa Hall. 2 barn. Avled i Malmö 18 december 1922.

Bengt Filip Bellander, född i Bollnäs 1882. F: Jägm. Bror Olof Bellander och h.h. Anna H. W. Hofgren. Res.off.ex. 1905. Skogsskolor 1905-1908. Skogstj.man vid Kramfors AB o. Korsnäs AB. Egen träv.rörelse. Gift 1908 m. Marie Louise Carlsson. 4 barn. Avled i Stockholm 30 jan. 1936.

Wilhelm Bladin, 1884-1968, född i Gävle 24 nov. F: Urmakare Anders Bladin och h.h. Emma Fredrika f. Öhman. GH 1902. Fil.dr. 1911, fil.jub.dr. 1961. Lektor och rektor i Malmö. Skrev tysk grammatik o.a. läroböcker i språk. Ledare av fransk radiokurs 1928-1933. Innehavare av Läroboksförl. i Malmö från 1922. Gift 1910 m. Anna Viktoria Anderström.

K.E. Håkan Bodman, född i Gävle 12 okt. 1882. F: Länsnot. Eric Johansson och h.h. Ebba f. Larsson. Kapten.

Knut Delin, född i Gävle 12 oktober 1882. F: Grossh. Harald Delin och h.h. Emma f. Rosenquist. Överstelöjtnant. Avled i Stockholm 1956.

Gustav Edlund, 1885-1962, född i Svärdsjö, Kopparbergs län 7 mars. F: Bruksförv. Ernst Edlund och h.h. Anna f. Grafström. Ex. KTH 1907. Byggn.chef i Kalmar 1912. Hamndir. i Malmö 1921-1939. Sakkunnig i hamnfrågor. Överste 1950.  Gift 1913 med Elsa Frost. 4 barn.

Agaton Eriksson, född i Arbrå 1 juli 1881. F: Lantbr. Erik Mårtensson och h.h. Josefina f. Ahlqvist. Med. lic. vid Karol. inst. 1910. Läkare i bl.a. Karlstad, Charlottenberg och Kil. Gift 1912 med Hilma Svensson. 4 barn. Avled i Stora Kil, Värmlands län 15 mars 1953.

Nils Eriksson, född i Gävle 20 aug. 1880. Avled i Stockholm 1953.

Henrik Larsson, född i Hasslösa, Skaraborgs län 19 jan 1883. F: Folkskollär. Frans Emil Larsson och h.h. Alma f. Sahlberg. Folkskol.lär.ex och prästvigd 1907. Kom.adj. o. folkskollär. i Munkfors i Ransäter 1907. Folk.skoleinspekt. i Värmlands östra inspekt.omr. 1920. Gift 1908 m. sjuksk. Helga Sahlstrand, i 2:a äkt.sk. m. sjuksk. Fredrika Malmström 1922. 2 barn i 1:a äkt.sk. 2 barn i 2:a äkt.sk. Avled i Skeby, Skaraborgs län 12 juni 1961.

Martin Lundvik, 1883-1966, född i Hille, Gävleborgs län 9 nov. F: Kontr.prost J.W. Lundvik och h.h. Hilda f. Nordendahl. Kapten vid Hälsinge reg. Gift m. Elin Josefina Lundvik. Avled i Gävle.

Vilhelm G. Lundvik, 1883-1969, född i Holst, Norge 28 aug. 1883. F: Övering. Carl Lundvik och h.h. Ebba f. Simpler. GH 1902, statsråd, medlem i Nationernas förb. ekon. kommitté. VD Sv. Industriförb. Landshövding i Älvsborgs län 1941-1949. Gift 1922 m. Dagmar Lamm. 1 barn.

Verner Pettersson, född i Tierp 17 aug. 1884. F: Lantbr. Per Johan Pettersson och h.h. Matilda Kristina f. Anderén. Fil.kand i Uppsala 1907. Adjunkt bl.a. i Gävle, Trollhättan , Norra real Sthlm. och Saltsjöbaden Adj. HAL Uddevalla 1915-1960.

Nils Johan Sehlberg, född i Gävle 30 aug. 1883. F: Med.dr. Nils Johan Sehlberg och h.h. Andriette f. Lundquist. Med.fil.ex. 1904. Dipl. från Handelshochschule i Berlin 1909. Stud. vid universitet i Berlin, London, o. Paris 1909-1911. Jur. kand. 1913. Kanslich. v. svenska beskickn. i Petrograd 1917-1918. 1:e amm. vid Handelsdep. 1924. Skr. handelspolit.art. i tidn. och tidskr. Gift 1921 m. Margareta Halldén. 2 barn. Avled i Stockholm 30 jan. 1941.

Axel Skärgård, född i Gräsö, Sthlms län 10 juli 1884. F: Hem.ägare Erik Eriksson och h.h. Karolina f. Wahlberg.GH 1903, Med. lic. 1913, Var bl.a. provinsialläk. i Njurunda och senare i Bergsjö. Prakt. läk. i Mariefred 1947-1950. Gift 1951 m. Elena Svanström. 5 barn. 2 i 1:a äkt.sk. och 3 i det 2:a.

Ragnar Trolle, född i Östersund 2 juli 1883. F: Trafikch. Helmer Trolle och h.h. Bertha f. Krey. SJ:s högre trafikkurs 1917-1919. Bl.a. V. ordf. i Statens Trafikkom. 1944-1953. Byråch. v. Järnv. styr. godstraf. byrå  1939-48. Gift 1909 med Anna Larsson. Avled i Sthlm. 1953.

Olof Öberg, född i Enånger, Gävleborgs län 31 december 1882.


1903

Valdemar Barre, född i Högbo, Gävleborgs län 7 juni 1881. F: Direktör Anders Olsson och h.h. Emma Augusta f. Jacobsson. Res. off.ex. 1905. Apotekarex. 1914. Anställd vid skilda apotek 1914-1927. Priv. på apoteket i Kungälv 1938. Fabr.ch. v. Barnängens kem. tekn. fabr. filial i Köpenhamn 1918-1920. Gift 1919 med Ruth Winberg. 2 barn. Avled i Göteborg 27 okt. 1951.

Mauritz Enander, född i Gävle den 11 april 1885. F: Handl. Johannes Enander och h.h. Maria Katarina f. Åberg. Jur.prel.ex. 1903. Tidn.man med arb. på olika tidn. i landet. Bl.a. politisk red. i Falu-Kuriren 1920 och Gotlands-Posten 1930. Byråförest. i Sv. FN-fören 1936. En mängd komm. uppdrag bl.a. nämndeman. Skr: Utg. uppsatser om nykterh.frågor och fredsrörelsen. Gift 1913 m. Julia Rosén. 1 barn. Avled i Stockholm (Högalid) 19 jan. 1953.

Helmer Gilie, född i By, Kopparbergs län 8 april 1883. Ingeniör. Utvandrad till Finland 1914.

Birger Gunnard, född i Sköldinge, Sörmlands län 15 okt. 1884. F. Handl. Albert Gunnard och h.h. Anna Kristina f. Brolin. GH 1904. Prästvigd 1908. Folksk.lär.ex. 1909. Pastorsadj. i Valbo 1910, i Gävle 1911. Kyrkoh. i Mattheus förs. Sthlm. 1933. Gift 1914 m. Greta Holmgren. 5 barn. Avled i Stockholm 14 jan 1950.

Georg Holmdahl, född i Valbo 22 april 1883. F: Kyrkoh. o. kontr.prost Johan Holmdahl och h.h. Maria f. Anjou. Fil. kand 1906. Avled i Uppsala 15 april 1949, bokf. i Långtora Uppsala län.

Einar Larsson, född i Högbo, Gävleborgs län 17 jan. 1884. Okänd på p. ä. i Högbo.

John Lindström, född i Gävle 10 april 1884. F: Exek. Johan Emil Lindström och h.h. Augusta O. Eklundh. Kansliex. 1908. Bl.a. länsasessor landskont. 1920-1925, t.f. häradsskr. i Skara 1925-1944. Gift 1927 m. Stina Billing. 2 barn i 1:a äkt.sk. 2 i 2:a.

Gunnar Magnusson, född i Högbo, Gävleborgs län 3 nov. 1884. F: Disp. Tord Magnusson och h.h. Elisabeth f. Göransson. Dotterson till konsul G.F.Göransson (GS 1829). Civilingenjör.ex. 1907. VD för ett flertal skogsföretag. Industriexp. bl.a. v. Sv. Gengas AB 1940-1945. Gift 1909 m. Sigrid Westerberg. Avled i Stockholm 1951.

Arvid Moberg, född i Gävle 12 juni 1885. F: Överstelöjtnant. Blev generalmajor och överkommendant i Sthlm 1944. Överstelöjtnants grad. Avled 1950.

Torsten Mossberg, född i Blomskog, Värmlands län 2 dec. 1882. F: Brandch. Albin Mossberg och h.h. Cajsa f. Pettersson. Jur. fil.ex. 1904. Led. av Sv. Adv. samfundet 1912. Gift 1912 m. Elin K. Björlin. 3 barn. Avled i Bromma 25 juli 1937.

Bengt Nyström, född i Gävle 27 aug. 1885. F: Major Axel Nyström och h.h. Hildur f. Olsson.

Adolf Sjöberg, född i Gävle 23 juni 1884. F: Kond. Gustaf Sjöberg och h.h. Maria f. Andersson. Jur.kand i Uppsala 1911. Advokat. Egen advokatbyrå i Östersund 1915-1958. Gift med Berta K. Sjöberg. Avled på Frösön 1969.

Albert Welander, född i Årsunda 3 aug. 1883. F: Fanj. Oscar Pettersson och h.h. Lena f. Bladh. Riksbanksrevisor.

Bo Westman, född i Runtuna, Södermanlands län 18 jan. 1886. F: Förvaltare. GH 1904. Emigrerade till Nordamerika 1907. Public accountant(bokförare) i Phoenis, Arizona, USA. Avled 1937.

Harald Åsbrink, född i Bjuråker, Hälsingland 27 juni 1883. F: Löjtn. Carl A. E. Åsbrink och h.h. Hulda Ch. f. Öhman. Kapten. Off.ex. 1905, off.tj.på olika reg. VD för ett antal företag inom kem.ind. och tryckeri- och bokförlag. Gift 1912 med Sigrid Pagander. 2 barn.


1904

Nils Almér. född i Västland, Kopparbergs län 29 oktober 1885. Civilingenjör. KTH 1910.

Viktor Backlund, född i Högbo, Gävleborgs län 30 dec. 1884. Avled i Sandviken 1907.

Theodor Bergius, född i Ovansjö, Gävleborgs län 12 juni 1884. Kapten.

Viktor Bergman, född i Ramsjö, Gävleborgs län 7 nov. 1883. Okänd på p.ä. i Ramsjö.

Axel Broström, född i Ramsjö, Gävleborgs län 10 sept. 1883. Distriktslantmätare. Gift m. Ruth Myrsell. Ett barn. Avled i Lycksele 1967.

Eric Carlqvist, född i Gävle 6 febr. 1884. F: Häradsskr. Carl Axel Carlqvist och h.h. Lotten f. Wixner. GH 1904. Jur. dr. 1919. Prakt. jurist i Sthlm. sedan 1921. Gift m. Santa Löttinger. 2 barn.

Gustaf Dybeck, född i Gävle 8 sept. 1883. F: Sjömanshemförest. Adolf Dybeck. Avled i Valbo 1944.

Birger Enlund, född i Gävle 8 juli 1885. F: Adj. Eric Herman Enlund och h.h. Selma M. f. Nordendahl. Fil.kand 1908. Adj. bl. vid Gävle HAL 1906. Gift m. Ann Marie Sundahl 1932. 2 Barn. Avled i Falun 1971.

Gösta de Flon, född i Gävle 9 april 1882. F: Sjökapten Sigfrid de Flon  och h.h. Maria f. Hallberg. Avled i Lund 1912.

Gunnar Grubb, född i Ljusdal 9 juli 1884. Kapten Södermanland reg. Gymn. lär. Norra Real. Mångsidig pedagog i modifierad Lingsk gymn. Hans släkt hade studerat vid Vasaskolan i mer än 10 generationer (se GS 1557). Grubb förordnade i sitt testamente att hans sabel skulle återlämnas till hans regemente, att ett legat skulle utgå för vård av släktgraven i Ljusdal, samt att övrig behållning skulle tillföras den fond som hans släkting lektor Grubb (GS 1630t.) år 1703 skänkt Gävle gymnasium. Han avled 1972.

Sven Hallsjö, född i Hille, 11 sept. 1885. F: Förv. Johan Olsson. Civilingenjör. Avled i Höganäs 1968.

Pontus Hedén, född i England 14 oktober 1883. F: Pastorsadj. Olof Hedén och h.h. Signe f. Sjöberg. Civilingenjör. Avled i Visby 1963.

Nils Hillström, född i Gävle 12 juni 1886. F: Bokh. Efraim Hillström och h.h. Sofia f. Eriksson. Postmästare. Arb. inom Posten bl.a. i Ö-vik, Jönköping och Sthlm. Avgick m. pension 1961. Avled i Bromma 1969.

Nils Holmström, född i Bollnäs 28 juni 1884. F: Disp. Nils Holmström och h.h. Augusta f. de Jounge. Major, riksdagsman. Tjänstgj. vid I 14 i Gävle. Sommarställe i Bönan utanför Gävle. Gift 1919 m. Ingeborg Ahlbom. Avled i Gävle 1949.

Anton Johansson, född i Gävle 28 maj 1885. F: Handl. Ryno Johansson och h.h. Svea f. Hedén.

Leander Jonsson, född i Ovanåker, Gävleborgs län 10 okt. 1882. Gästgivare. Ett barn.

Teodor de Jounge, född i Gävle 14 nov. 1884. Kan ej spåras av p.ä. i Danderyd. Skulle enl. uppgift i p.ä. i Hässjö vara inflyttad där 1950.

Karl Lindborg, född i Gävle 6 maj 1885. F: Sjökapt. Viktor Lindborg och h.h. Siv f. Bladh. Gift m. Nanny Maria Berg. 2 barn. Avled i Stockholm 1918.

Emil Lindström, född i Alfta, Gävleborgs län 7 aug. 1885. F: Kronolänsman Jean Lindström och h.h. Karolina f. Eriksson. Jur. kand i Uppsala 1910. Bl.a. landssekr. i Falun 1936-1950. Avgick med pension 1950. Gift med Tora Bjurman 1942. Avled 1975.

Birger Lund, född i Ovanåker, Gävleborgs län 7 nov. 1886. F: Urmakare Alexander Lund och h.h. Maria f. Pehrsson . Gift med Dagmar Maria Holmberg. Avled i Holm 1936.

Hildor Lundvik, född i Hille 6 mars 1885. F: Kyrkoh. o. kontr.prost Johan Wilhelm Lundvik och h.h. Hilda Kr. f. Nordendahl. Broder till Martin Lundvik (1902 GS). Elev vid Musikkonserv. i Sthlm 1909. Bl.a. kantor i S:t Görans Förs.1928-1951. Tonsättare med romantisk hållning. Skr: Utg. sånger, pianostycken o. manskvartetter. Gift 1923 m. Magdalena Näsman. Avled i Stockholm  24 jan. 1951.

Hugo Meldorf, född i Vingåker, Södermanlands län 25 aug. 1885. F: Karl Gustafsson.

Hjalmar Mellqvist, född i Ovanåker, Gävleborgs län 16 oktober 1883. Civilingenjöreniör. Avled i Stockholm 1956.

Oskar Möller, född i Gävle 9 jan. 1886. F: Bankdir. Julius Möller och h.h. Rut f. Persson. Off. ex. Sthlm 1908. Löjtn. Eksjö, kapten Sthlm, major 1945. Avgick med pension 1951. Gift m. Maria Möller. 2 barn. Möjligen skaparen av Verdansimarschen.

Gustaf Mörck, född i Trelleborg, Malmöhus län 5 nov. 1885. F: Kapt. Eric Mörck och h.h. Inga f. Westerlund.

Gustaf Olson, född i Valbo 5 febr. 1886. F: Sjökapt. Erik Olson och h.h. Charlotta f. Edlund. Avled i Sthlm 1949.

Hjalmar Olson, född i Gävle 29 nov. 1884. F: Försäkr.agent Anders Olsson och h.h. Elin Helena Maria f. Fröling. GH 1904. Fil.dr. i matematik i Sthlm. Många sakkunniguppdrag. Särskilt inom kommittén för utredn. av frågan ang. den eko. förvaltn. v. de allm. lärov. 1931. Skrev läroböcker i matematik för realskolor o. gymnasier. Gift 1915 med Maja Fahlén. 2 barn som antagit namnet Hjalmars. Avled 1963.

Artur Olsson, född i Bollnäs 21 juli 1885. F: Verkst.arb. Ander Johan Olsson. Avled i Boden 1940.

Konstantin Samelius, född i Ovanåker, Gävleborgs län 11 jan. 1886. F: Kyrkoh. Gustaf Samelius och h.h. Eva Sofia A. f. Brandberg. Elev v. Ultuna lantbruksinst. 1908. Kontrollinstruktör v. de Stackelbergska majoratsgodsen i Estland 1910. Bl.a. tryckeritj.man 1932-1951 vid Sveriges Litogr. Tryckeri AB. Gift 1926 m. Elin Ch. Santesson. 2 barn.

Eric Sjöström, född i Gävle 11 okt. 1886. F: Fabr. Eric Sjöström och h.h. Maria M. f. Andersson. Med. lic. vid Karolinska inst. 1912. Bl.a. tj.gjort som läkare i Gävle, Arbrå, Svärdsjö, Mora, Linköping och Uppsala. Gift 1912 m. Eva Hildur Samelius, 1920 m. Elsa Tegnér. 2 barn i 1:a äkt., 3 i 2:a äkt. Avled i Uppsala 19 september 1952.

Julius Söderhjelm, född i Valbo 12 april 1886. F: Bruksäg. vice häradsh. Claes Theodor N. Söderhjelm och h.h. Bertha E. D. f. Suwe. Jur. kand. 1909. Amanuens i Jordbr.dep. 1914-1917. Protokollf. i Reg.rätten. Kommunalman i Täby socken. Borgmästare i Trosa. Gift 1913 m. Ester Wahlström. Ett barn. Avled i Trosa stadsförs. 26 okt. 1924.

Birger Wesslén, född i Hamre, Gävleborgs län 11 aug. 1884. F: Skogsinsp. Fridolf Wesslén och h.h. Lisbet f. Svensson.


1905

Josef Andersson, född i Österlövsta, Uppsala län 8 juni 1886. F: Hem.ägare o. nämndem. Anders Andersson o. h.h. Margareta f. Andersdotter. GH 1905. Fil.kand. 1908, fil.dr. 1913. Lekt. i Sthlm o. Göteborg. Prof. i matematik v. Chalmers Tekn. inst. 1928-1930. Censor v. studentex. 1935-1956. Gift 1925 med Dagmar Alström.

Nils Björkman, född i Österlövsta, Uppsala län 10 febr. 1888. F: Lantbr. Georg Björkman och h.h. Vera f. Svensson. Major. Avled i Stockholm 1944.

Gunnar Bohlin, född i Uppsala den 28 febr. 1887. F: Kyrkoh. Isak Bohlin och h.h. Hilda f. Kolmodin. GH 1905. Lektor i historia. Var en stor idealist och fredsvän. Tjänstgjorde bl.a. vid Gävle läroverk. Gift 1921 med Friedel Schulze. Ett barn. Avled 1974.

Otto Edlund, född i Svärdsjö, Kopparbergs län 10 okt. 1886. Jägmästare. Gift m. Karin Rut M. Johansson. Avled i Malexander 1957.

Nils Forsslöf, född i Gävle 30 sept. 1886. F: Köpm. Henric Forsslöf och h.h. Charlotta Åhman. Jur. kand 1920. Postmästare i Sthlm 1946-1952. Gift 1951 m. Harriet Halldén.

Per Hallberg, född i Gävle 5 juli 1886. F: Grossh. GH 1908. Förste prov.läk. Gävleb.län. Avled 1944.

Olof Hillstedt, född i Gävle 22 maj 1886. Bankdirektör. Avled i Södertälje 1959.

Arvid Jernberg, född i Forsa, Gävleborgs län 4 dec. 1885. F: Poliskomm. Göran Jernberg och h.h. Karin f. Petrén. Stadsingeniör. Avled i Gävle 1948.

Wenzel Källberg, född i Gävle 12 aug. 1887. F: Handl. Josef Källberg och h.h. Britta f. Palm. Gift m. Aline Vilhelmina Eldh. Avled i Lösen 1962.

Wesley Lindh, född i Nyköping 21 jan. 1887. F: Komminister Fredrik Lindh och h.h. Anna f. Sjögren. Avled. i Göteborg 1964.

Sven Marin, född i Gävle 8 juli 1886. F: Bankkamr. Carl Gustaf Ericsson och h.h. Esther Olivia Marin. GH 1905. Tingstj.göring 1909-1918. Bl.a. rådman i Gävle 1931-1953, ledamot av stadsfullm. 1923-1930. Trots tilltagande blindhet fortsatte rådman Marin med sitt aldrig svikande hembygdsintresse att producera kulturartiklar. Gävle stads ftjM och åtskilliga fjtplaketter. Gift 1920 med Elsa Holmin. Ett barn. Avled i Gävle 1963.

Martin Steth, född i Gävle 12 aug. 1886. Konstnär. Löjtnant. Avled i Stockholm 1925.

Carl Mellqvist, född i Ovanåker, Gävleborgs län 2 april 1886. Avled i Borås 1956.

Einar Nordgren, född i Gävle 15 maj 1887. Avled i Engelbrekts församl. i Stockholm.

Fridulf Rosenborg, född i Gävle 4 mars 1887. F: Folksk.lär. Olof Rosenborg och h.h. Anna f. Englén. Svenska Dagbladet som redaktionssekr.

Gunnar Sandström, född i Gävle 17 juni 1886. Ryttmästare.

Gunnar Schütz, född i Gävle 7 sept. 1883. Avled i Nacka 1952.

Anshelm Schwartz, född i Gävle 1886.

Arvid Skytte, född i Torsås, Kopparbergs län 21 0kt. 1886. F: Insp. Karl Skytte och h.h. Petra f. Källberg. Adjunkt i Karlskrona.  Avled 1945.

Ragnar Ståhl, född i Söderhamn 30 jan. 1887. Adjunkt. Avled i Stockholm 1942.

Sixten Söderhielm, född i Gävle 22 juli 1885. F: Major Martin Söderhielm och h.h. Margareta f. Åkerman. Reg.intend.

Ivar Trehn, född i Gävle 5 febr. 1887. F: Bankdir. Johan David Carlsson och h.h. Ester f. Thurdin. Klotens skogssk. 1910, jägmästare 1913. Bl.a. skogstekn. tj.man i Vattenf. styr., ch. för Förs. AB Skandias skogsbr.avd. 1924-1952. Skr. uppsatser i facktidskr. Gift 1914 med Gurli Sjöström. 3 barn. Avled i Stockholm (Hedv. Eleonora förs.) 25 jan. 1963.

Harald Trolle, född i Östersund 3 juli 1886. F: Trafikch. Helmer Trolle och h.h. Bertha f. Krey. Handelsh.skola i London 1907. Attaché i UD 1907. V. generalkonsul i London, Helsingfors o. Rouen 1908-1913. Konsul i S:t Petersburg o. Archangelsk 1913. Konsul i Omsk 1916. Stadsfullm. i Kalmar 1936-1938. Skr: Ur Sveriges diplomatiska historia 1809-1814. Gift 1911 med Ruth Karin Ponsbach. Avled i Stockholm 1956.

Nils Westman, född i Gävle 12 maj 1887. Förd till obefintlighetsboken 1916.
1906

Allan Afzelius, född i Hamrånge, Gävleborgs län 11 juni 1885. F: Carl Fridlef A. Afzelius och h.h. Augusta Eufemia f. Pihlgren.

Wilhelm Brehmer, född i Segersta, Gävleborgs län 10 nov. 1887. F: Överste Gustav Brehmer och h.h. Emmy f. Nyberg. GH 1906. Ex. från KTH Sthlm. Ingeniör i Luton, England. Avled 1912.

Ernst Elfström, född i Gävle 5 april 1885. F: Lokf. Alvar Elfström och h.h. Sophie f. Oscarsson. Avl. i Göteborg 1962.

Birger Eriksson, född i Gävle 29 dec. 1885. F: Handl. Karl Eriksson och h.h. Lisa f. Jönsson. Avl. i Gävle 1908.

Helmer Frisk, född i Nora, Västmanlands län 25 jan. 1887. Veterinär.

Erik Granström, född i Söderala, Gävleborgs län 25 april 1886. Jägmästare. Avled i Bromma 1962.

Helmer Hedén, född i Liverpool, England 8 april 1886. F. Past.adj. Olof Hedén och h.h. Emma Maria f. Flodberg. GH 1906. Off.ex 1917. Tj.gjorde vid Häls.reg. Ch. för Sveriges statsarb., soc. avd. 1921-1924. Civ. försv. dir. vid Länsstyelsen i Gävle 1944-1951.

Justus Holmgren, född i Börje, Uppsala län 6 april 1887. F: Kyrkoh. Paulus Holmgren och h.h. Esther f. Widman. Överstelöjtn. I 2 1936, o. I 1 1937. Överste o. reg.ch. I 6 1938-1941. Reg.ch. 1942-1947. Överste Bo 4 1947. Led. stadsfullm. Vaxholm 1935-1937. Gift 1917 m. Astrid Beckman. 2 barn. Avled 1971.

Gunnar Hultman, född i Järvsö, Gävleborgs län 9 aug. 1886. F: Apotekare. GH 1906. Jur. kand Uppsala 1911. Bl.a. sekr. i statens bränslekomm. 1917-1920. VD i Pappersmasseförb. Gift 1917 m. Margaretha Sundström, 1948 m. Gaby Röstberg. 2 barn i 1:a äkt.sk. Avled 1970.

Gustaf von Krusenstjerna, född i Gävle 18 mars 1887. Forstmästare. Gift m. Helfrid Olsson. Avl. i Holm, Västernorrlands län 1927.

Hjalmar Kårlin, född i Los, Jämtlands län 26 maj 1881. F: Länsm. Allan Kårlin och h.h. Karin f. Linder.

Einar Lindkvist, född i Hamrånge, Gävleborgs län 13 maj 1887. F: Mekaniker. Lärov.adj. i Växjö. Ett barn. Avled i Växjö 1947.

Berndt Lindqvist, född i Gävle 8 sept. 1886.

Olof Ljungqvist, född i Stockholm 22 febr. 1887. Gift 1925 med Marie Qvickle. Avled i Norrköping 1957.

Adolf Lundevall, född i Västland, Uppsala län 2 jan. 1889. F: Lantbr. Johan Fredrik Lundevall och h.h. Dina Ch. f. Moberg. GH 1906. Regeringsråd. Expert på skatte- och förvaltn.rätt. Skr: Bl.a. Betänkanden o. handböcker av skatte- och förv.rättsligt innehåll. Gift 1916 m. Greta Höök. 6 barn. Avled i Uppsala 1969.

Axel Löf, född i Gävle 21 okt. 1885. F: Handl. Oskar Löf och h.h. Emma f. Vikström. Postassistent. Avl. i Gävle 1944.

Nils Meldorf, född i Vingåker, Södermanlands län 9 sept. 1887. F: Handl. Erik Gustafsson och h.h. Berta f. Röstberg. Avled i Stockholm 1944.

Bertil Modin, född i Gävle 8 nov. 1886. F: Skom. Efraim Modin och h.h. Monika f. Gustafsson. Bankkamrer i Hudiksvall 1928 fram till sin pensionering. Gift m. Elsa Anna Maria Öhrvall. Avled i Hudiksvall 1946.

Hjalmar Olsson, född i Siklaö, Stockholms län 27 mars 1887. Avled i Bromma 1967.

Oskar Röstberg, född i Bollnäs 14 juli 1883. F: Handl. Gabriel Röstberg. Avled i Bollnäs 1937.

Herman Sköldebrand, född i Gävle 31 mars 1886. F: Sjökapten. Utvandrade till Nordamerika 1912.

Folke Stagh, född i Bollnäs 18 nov. 1888. Off.ex. 1912. Kapten. Civ. affärsverks. i Sthlm inom byggn.br. 1919-1938. Kustart. på Gotland 1939-1962. Avled 1971.

Erik Ström, född i Gävle 8 dec. 1887. F: Landsh. Robert Ström och h.h. Anna f. Lindmark. Länsassessor. Avled i Gävle 1925.

Johan Thyr, född i Gävle 1 dec. 1886. Kammarskrivare. Avled i Gävle 1940.

Ivar Åkerman, född i Bollnäs 22 mars 1886. F: Överstelöjtn. Axel Åkerman. GH 1906. Banktj.man i Berlin. Löjtn. FO-staben i Gävle. Avled i Gävle 1962.


1907

Birger Barre, född i Högbo, Gävleborgs län 24 sept. 1889. F: Korresp. Andreas Olsson. Advokat. Hovauditör  i Stockholm. Gift m. Greta Hefström. 3 barn. Avled i Stockholm 1950.

Erik Bergman, född i Mörbylånga, Kalmar län 22 okt. 1886. F: Apotekare Axel Bergman och h.h. Alma f. Eneroth. Sonson till pastor H. Bergman (GG 1824), GH 1907. Prost och hovpredikant i Stockholm. Far till diplomaten Dag Bergman (GH 1935) och filmskaparen o. reg. Ingmar Bergman (GH 1959). Gift 1913 m. Karin Åkerblom. 3 barn. Avled i Stockholm 26 april 1970.

Einar Bohlin, född i Uppsala 2 juni 1888. F: Kyrkoh. Isak Bernhard Bohlin och h.h. Hilda Ch. f. Kolmodin. Agronomex. Ultuna 1910. Prästvigd 1918. Bl.a. kyrkoh. i Karesuando 1923, Hörnefors 1944 och Emeritus 1956. Gift m. Anna Broberg 1913. 5 barn. Avled i Umeå 4 mars 1963.

Fredrik Dahlstedt, född i Gävle 10 dec. 1887. F: Handl. Oskar Dahlstedt och h.h. Anna-Maria f. Nilsson. Fil.mag. Avled i Danderyd 1939.

Joel Ekblom, född i Gävle 9 okt. 1885. Avled i Göteborg 1945.

Nils Fredman, född i Augerum, Blekinge län 14 febr. 1888. F: Kyrkoh. Clas Johan Fredman och h.h. Elisabet Emilia f. Andersson. Kamrer. Banktj.göring i bl.a. Gävle, Hedemora, Västerås och Stockholm. Gift 1918 m. Signe Johansson. 3 barn.

Folke Frölén, född i Torsåker, Gävleborgs län 1 dec. 1885. Utbildad på Karlsborg o. Skogshögskolan. Forstmästare. Anställd vid Byggn.styrelsen i Stockholm. Han upptecknade spelmansmusik och skrev olika kulturartiklar, även Gävleminnen (GD 1954 24/12):

” I stora salen på läroverket var det ofta konserter av framstående förmågor: John Forsell, Carolina Östberg och Lunkan. Lunkan var en man av väldiga dimensioner, ett köttlass på två benstumpar. Då han efter slutad konsert med oändligt besvär krånglat sig in i droskan med droskbottnen på själva hjulaxlarna, långt över fjädrarnas bärförmåga, spände vi ifrån hästarna och under jubel och hurrarop sköts åkdonet ner till Grand Hotell...”

Enl. uppgift från p.ä. i Falun utflyttade Frölén till Överluleå den 23 nov. 1916, men är av p.ä. där okänd. Enl. andra uppgifter skall han ha avlidit 1968.

Sven Grandin, född i Torsåker, Gävleborgs län 30 sept. 1888. Civilingenjör. Avled i Mjölby 1921.

Bror Haglund, född i Gävle 11 dec. 1886. F: Hattfabrikör Daniel Haglund. Fortsatte faderns firma som direktör fram till sin död 1957. 

Einar Hedin, född i Gävle 29 maj 1889. F: Stadsark. Erik Hedin och h.h. Edit f. Wahlström. GH 1907. Förste arkivarie 1931.Kansliråd i K. Maj:ts kansli 1953. Gift 1937 m. Evy Palm. Avled i Stockholm 1959.

David Källberg, född i Gävle 2 nov. 1888. F: Handl. Emanuel Källberg och h.h. Svea f. Elg. Avled i Hälsingborg 1959.

Nils Lidvall, född i Jönköping 28 juli 1888.F. Ing. Johan August Lidvall och h.h. Ida Ch. f. Rundberg. Civilingenjör. ex.                1913. Bl.a. chef för gatukontorets utredn.o. konstr.avd. vid Stockholms stad 1936-1955. Egen rörelse från 1955. Skrev uppsatser i teknik o. byggn. Gift 1923 m. Olga Elisabet Bergvall. 2 barn.

Olof Lindborg, född i Gävle 4 maj 1888. F: Sjökapten. Bokhållare. Chef för SJ:s reklamationsbyrå. Guldstenograf. Tolkade Andréexp. dagboksanteckn. Avled 1974.

Nils Lindeberg, född i Gävle 19 dec. 1887. F: Grossh. Felix Lindeberg och h.h. Carolina f. Knutsson. Avled i Vika förs., Kopparbergs län 1916.

Algot Lindmark, född 17 aug. 1888. F: Kassör Rudolf Lindmark och h.h. Katarina f. Nilsson. Avl. i Gävle 1912.

Fredrik Lund, född i Gävle 4 dec. 1887. F: Fabrikör Nils Lund och h.h. Svea f. Pettersson. Yrkesinspektör.

Sigurd Nilsson, född i Gävle 22 jan. 1888. Civilingenjör. ex. KTH 1918. Avled i Stockholm 1952.

Harald Syk, född i Gävle 19 sept. 1887. Förste stationsskrivare. Avled i Katrineholm 1968.

Karl Tjulander, född i Ockelbo, Gävleborgs län 21 dec. 1887. Civilingenjör. Efterforskn. slutade 1904, då kyrkan i Ockelbo brann.

Henry Tottie, född i Hedvig Eleonora förs., Sthlms län 14 juni 1888. F: Överste Charles Tottie och h.h. Elisabeth f. Uggla. Krigshögsskolan 1916-1918. Generalmajor och ch. för 2:a milot 1943-1952. Gjorde banbrytande insatser för försvarets personalvård. Gift 1922 med Elsa Söderhielm. Avled i Stockholm 1952.

Arvid Vahlund, född i Forsmark, Sthlms län 7 aug. 1889. F: Hemmansäg. Viktor Vahlund och h.h. Elsa f. Bergman

Hjalmar Åhström, född i Gävle 27 nov. 1887. F: Kamrer Nils Åhström och h.h. Birgitta f. Friberg. Avl. i Uppsala 1969.

Helge Åkerlund, född i Ockelbo 11 aug. 1887. F: Lär. Elias Åkerlund och h.h. Christina f. Bergquist.  Disp. o. VD i AB Skrivrit. Han donerade till Vasaskolan stora stipendier till bl.a. ”den bästa kamraten” i avgångsklasserna. Vid studentfesten 1960 berättade han, att donationerna var ett tack för ett resebidrag som han en gång fick av sin lärare lektor Damm. Gift m. Lilly Maria Nordström. Avled i Flädie 1960.

Otto Öhrberg, född i Gävle 3 nov. 1888. Distr.veterinär.

Einar Öije, född i Järvsö 18 jan. 1889. F: Organist Johan Jansson och h.h. Anna Maria f. Rönnqvist. Fil. mag. 1910. Rektor bl.a. vid S:t Görans samrealsk. i Sthlm. 1948-1954. Skr: Bl.a. En lärares funderingar. Gift 1915 m. Ella Eriksson. 3 barn i 1:a äkt. 3 barn i 2:a äkt.


1908

Henrik Andersson, född i Söderhamn 28 april 1889. F: Gustaf Andersson, arbetare och h.h. Johanna f. Kassberg. Fil.mag. 1911. Lysande begåvning, som fick Bergstens ”genipris” två år i följd, men vars alltför hårda studietakt ledde till en tragisk obotlig sjukdom. Ett offer för Minervas vrede! E.lär. vid H.A.L. Gävle 1912.

Torsten Bohlin, född i Uppsala 2 dec. 1889. F: Kontr.prost B. Bohlin och h.h. Hilda f. Kolmodin. Bror till Gunnar Bohlin (GS 1905). GH 1908. Teol.dr. Biskop i Härnösand 1934-1950. Ordf. i KFUM, skrev bl.a. om ”djäknehemmet i Gävle”. Gift m. Anna Sahlin. Avled i Härnösand 27 aug. 1950.

Richard Braide, född i Skog, Gävleborgs län 22 april 1888. F: Grossh. Eric Jonsson och h.h. Selma f. Hedin.

Richard Crona, född i Anderstorp, Jönköpings län 30 dec. 1889. Kapten.

Harald Engström, född i Gävle 31 maj 1890. F: Grossh. Ernst Engström och h.h. Hedda f. Kjellström. GH 1908. Jur. kand i Uppsala 1913. Bl.a. VD i Sv. Bryggarefören. med många uppdrag i styrelser. Hedersledamot GH. Gift 1918 m. Greta Larsson. 3 barn.

Walter Eriksson, född i Silfberg, Kopparbergs län 2 okt. 1887. F: Byggm. John Eriksson och h.h. Agda f. Norinder.

Walo Finné, född i Bollnäs 27 juli 1889. F: Fabr. Johan Finné och h.h. Emma f. Nilsson. Civilingenjör.ex KTH 1913. Ing. vid Vattenb.byrån. Projekterat kraftverk o. sjöregl. bl.a. i Burma, Grekland, Jugoslavien, Transkaukasien och Lettland. Gift 1916 m. Alfhild Ljungdal. 2 barn. Avled 1968.

Mårten Fryklund, född i Högbo, Gävleborgs län 28 april 1889. F: Kyrkoh. Johan Fryklund och h.h. Anna f. Brundin. Fil. lic. Uppsala 1916. Sigtuna stift som eko.ch. 1942-1954. Ordf. i Drätselkammaren Sigtuna i två omg. Gift 1921 m. Elna Larsson. 3 barn.

Werner Göransson, född i Tierp 22 april 1888. F: Hem.äg. Erik Göransson och h.h. Maja Greta f. Larsdotter. Fil.lic.Uppsala 1915. Bl.a. byråch. för Statist. Byrån Göteborgs Stadskollegium 1932- 1953. Gift 1923 m. Jane Wester. Ett barn. Avled i Göteborg 1965.

Emil Hammarström, född i Sandviken 4 febr. 1888. F: Bankf. Gustaf Hammarström och h.h. Kristina f. Pettersson. Fil. lic. Uppsala 1916. Disp. i Lund 1923, fil.dr. 1924 i Lund. Lär. v. Gävle Borgarsk. o. v. Norra Real i Sthlm. Lektor i Landskrona. Rektor v. Gävle H.A.L. 1934- 1954. Avgick m. pension 1954. Hedersledam. i GH Uppsala. Gift 1920 m. Victoria Ehlers. 3 barn varav Rikard f. 1926 tjänstgjort som studierektor vid H.A.L. i Gävle.

Karl Hjelmström, född i Söderhamn 28 maj 1890. F: Tullförv. Karl Adolf Hjelmström och h.h. Anna Cecilia f. Härdelin. Fil. mag. 1913. Tj.gjort bl.a. som lär. i Ulricehamn, Sthlm, Oskarshamn, Örebro och Bromma. 1913-1955. Gift 1914 m. Ottilia Lindström. 2 barn.

Vidar Jernberg, född i Gävle 12 jan. 1888. Är enl. uppgift av Hel. Tref. i Gävle utflyttad till Gustaf Vasa Sthlm. 1913, men kan ej återfinnas där.

Erik Lindeberg, född i Gävle 15 aug. 1889. F: Stadsbibl. Vilhelm Lindeberg och h.h. Agda f. Sjöberg. Jägm.ex. 1915. Bl.a. landshövding i Blekinge län 1942- 1947. Generaldir. och ch. för arbetsm.styrelsen 1947, för lantbr.styrelsen 1948- 1953. Gift 1932 m. Henriette Ramstedt. ett barn i 1:a äkt.sk. Avled i Stockholm 10 okt. 1967.

Fredrik Lindqvist, född i Gävle 26 nov. 1889. Skulle enl. uppgift ha flyttat till Hammarby förs. Sthlm. län 1909, men kan ej återfinnas där.

Carl Richard Lundberg, född i Ockelbo 11 sept. 1889. F: Bruksförv. GH 1908. Landskamrer i Jönköping. Avled 1958.

Klas Nilsson, född i Gävle 11 nov. 1888. Postexpeditör. Avled i Ovansjö 1925.

Sigfrid Nordqvist, född i Gävle 15 mars 1888. F: Folksk.lär. Hans Nordqvist och h.h. Anna f. Westberg. GH 1908. Fil.mag. Uppsala 1913. Adj. vid Gävle H.A.L. 1920-1954. ”Snoken” var en mycket noggrann, krävande och respekterad lärare. Avgick m. pension 1954. Avled 1975.

Anders Schwartz, född i Alfta, Gävleborgs län 25 maj 1887. F: Handl. Gunnar Schwartz och h.h. Ulla f. Engström.

Leonard Wahlman, född 4 okt. 1889. F: Handl. Andreas Wahlman. Organisationsch. 3 barn. Avl. i Lidingö 1948.

Bertil Wesslén, född i Gävle 14 nov. 1889. F: Skogsinsp. Sven Wesslén och h.h. Elsa f. Lundevall.


1909

Erik Ahlgren, född i Gävle 29 aug. 1891. F: Dir. Adolf Ahlgren och h.h. Anna f. Preutz. Fabrikör. Avl. i Gävle 1949.

Hugo Andersson, född i Bollnäs 8 dec. 1891. F: Järnh. Anders Andersson och h.h. Kerstin f. Olsson. GH 1909. Laboratoriech. i Göteborg. Lyckades fotografera nordpolsfararen Andrées skadade dagbok mm. Skrev om kolloid o. färgkemi mm. Gift 1921 m. Brita Weibull. 3 barn.

Robert Bjuke, född i Gävle 6 juli 1889. F: Köpman Nils Gustav Wahlman och h.h. Catarina Elisabeth f. Lundberg. Civilingenjör.ex. KTH 1915. Konstruktör vid Porjus kraftverk och vid flodregl. i Kina. Projekterade för samernas flyttn.vägar. Ordf. i en mängd olika idrottsklubbar o. Sv. Brukshundskl. Gift 1934 m. Margareta Björnsdotter f. Nordvall. Avled i Stockholm 1973.

Nils Boström, född i Skog, Gävleborgs län 25 juni 1890. Kamrer i Kalmar.

Arvid Carlander, född i Ullervad, Skaraborgs län 11 jan. 1889. F: Dir. John F. V. Carlander och h.h. Augusta f. Julin. Jägmästare 1914. Bl.a. VD för Mälardalens Tegelbruk 1934-1947, Ulriksfors Sulfit AB sedan 1937. Gift m. Lisa Flygt.

Gösta Carlsson, född i Gävle 28 maj 1891. F: Bankdir. David Carlsson och h.h. Märta f. Lindstedt. Enl. Folke Frölén  (GS1907) ”en glad garcon, charmör, dansör, stupade på Malmslätt, som en av landets första flygpionjärer”.

Birger Carlström, född i Gävle 17 juli 1890. F: Stationsinsp. Albert Carlström och h.h. Svea f. Lund. Kyrkoherde. Avled i Stockholm 1959.

Elof Edlund, född i Åmot, Gävleborgs län 2 okt. 1891. F: Bruksf. Ernst Agathon Edlund och h.h. Anna Amalia f. Grafström. Med. hed. dr. 1951. Förste prov.läkare i Värmland och Jämtland. Stort antal kommittéuppdrag både i Värmland, Norrbotten och Jämtland. Lär. för utländska läk. i statsmedicin. Gift 1919 m. Nanny Eriksson. 3 Barn. Avled 1972.

Josef Englund, född i Gävle 3 dec. 1889. F: Förrådskarlen Lars Englund och h.h. Maria f. Lundberg. GH 1909. Fil.dr. i Göteborg 1937. Tj.gjorde bl.a. på H.A.L. i Gävle 1917-1918. Latinlektor i Jönköping 1937-1956. Avgick m. pension 1956. Gift 1917 m. Maggie Thedenius. Ett barn.

Gustaf Engström, född i Gävle 5 sept. 1888. F: Handelsres. August Engström och h.h. Gerda f. Södergren. Ing. Egen kemisk-teknisk firma i Gävle 1918-1950. Med.arb. vid Gefle Dagblad 1920-1969. Mångsidig idrottsman, en gemytlig och språksam Gävlebo, känd för att ha manat fram Gävles första ishockeybana, för sina modellbyggen på muséet och för sina begravn.referat i GD. Gift 1929 m. Maggi Karlsson. 2 barn. Avled 1970.

Pehr Engwall, född i Gävle 9 sept. 1891. F: Civilingenjör. K. Engwall och h.h. Calla f. Gyllenhammar. Civilingenjör. KTH 1914. Byråing. vid AB Vattenbyggn.byrån 1914. VD för ett antal firmor och egen verksamhet från 1934, Ing.firma Pehr Engwall AB. Gift 1933 m. Brita Axelson. 4 barn i 1:a äkt.sk. 2 barn i 2:a äkt.sk.

Alfred Enlund, född i Söderhamn 1 febr. 1891. Avled i Danderyd 1958.

Gösta Fredman, född i Enåker, Västmanlands län 12 mars 1892. Fil.mag. 1918. Tj.gjort bl.a. i Sthlm, Ö-vik, Söderhamn o. Södertälje. Skr: Utg. reseskildr. o. uppsatser i naturvetensk.ämnen. Gift 1930 m. Mia Elisabeth Lundgren.

Henrik Hallgren, född i Ljusdal 8 aug. 1890. F: Förvaltaren Lorentz Hallgren och h.h. Andrietta f. Widmark. Kamrer i Sv. Handelsb. i Sala o. Gävle 1915-1931. Egen rev. byrå i Ljusdal 1931-1959. Div. kommunala uppdrag. Gift 1921 m. Edith Rydén. 2 barn. Avled 1959.

Karl Lindberg, född i Gävle 6 maj 1885. F: Byggare Linus Lindberg och h.h. Anna f. Carlsson. Advokat. Avled i Stockholm 1954.

Bror Lundberg, född i Ockelbo 27 juli 1891. Stadsfogde i Sundsvall.

Hugo Strandberg, född i Gävle 14 april 1891. F: Tulltj.man. GH 1909. Svensk rödakorsdelegat i Ryssland 1916-1919. Avled i Stockholm 1921.

Harald Ström, född i Gävle 9 sept. 1891. F: Landsh. Robert Ström och h.h. Anna f. Lindmark. Avled i Gävle 1911.

Einar Wockatz, född i Gävle 3 febr. 1890. F: Folk.sk.insp. Robert Wockatz och h.h. Alma f. Fredriksson. Civilingenjör. ex KTH 1921. Avled i Göteborg 1961.

Dan Åkerblom, född i Djurö, Sthlms län 25 aug. 1889. F: Kyrkoh. Karl Alfred Åkerblom och h.h. Johanna G. f. Cederberg. GH 1909. Adj. i Hudiksvall. Känd kulturpersonlighet. Han skrev bl.a. om sin skoltid och om fäbodvallar mm. Främjade spridn. av Grapes verk Glysisvallur. Gift 1922 m. Greta Brun. 4 barn. Avled 1987.

Carl Henrik Rosenquist af Åkershult, född i Edshult, Jönköpings län 11 maj 1890. Löjtnant.

Jakob Öberg, född i Valbo, Gävleborgs län 21 juli 1889. Boende i Stockholm.


1910

Sixten Bellander, född i Bollnäs 26 maj 1891. F: Jägm. Bror Bellander och h.h. Anna f. Hofgren. Jägm.ex. Sthlm 1916. Befattn. huvudsakl. i Domänstyrelsen Sthlm 1919-56. Avgick m. pension 1956. Gift 1919 m. Synöve Carlbom. 3 barn.

Bengt Berggren, född i Gävle 14 dec. 1891. F: Borgm. Karl Berggren och h.h. Märta f. Lundell. Advokat. Avled i Gävle 1939.

Carl Bjuke, född i Gävle 21 maj 1891. F: Köpman Nils Gustaf Wahlman och h.h. Elisabeth C. f. Lundberg. Bror till Robert Bjuke (1909). Civilingenjör. KTH 1916. Konstruktör för trafikanl. vid Slussen i Sthlm., för damm- och fiskehamnsanl. i Californien, Indien o. Irland. Gift 1921 m. Tyra Almén. 3 barn. Avled 1979.

Martin Dybeck, född i Gävle 5 febr. 1890. Utflyttad till London 1939.

Arvid Elfverson, född i Gävle 17 mars 1891. F: Navigationssk. förest. Johan Elfverson och h.h. Hilma f. Nordström. Fil.kand Sthlm 1913. Förs.tj.man på AB Thule och dir. 1950-56. Avgick m. pension 1956. Ordf. i Verdandi v. HAL i Gävle 1908-09. Gift 1919 m. Gudrun Aspegren. 3 barn.

Nils Ericsson, född i Gävle 26 nov. 1890. F: Skeppsh. Olof Ericsson och h.h. Augusta f. Lindholm. Fortsatte faderns rörelse. Avled i Gävle 1944.

Gustaf Fridner, född i  Söderhamn 23 febr. 1891. Jägmästare i Tranås.

Reinhold Fränkel, född i Gävle 10 jan. 1892. F: Handl. Fritz Fränkel och h.h. Karin f. Lindén. Avl. i Strängnäs 1955.

Fritz Granath, född i Gävle 29 dec. 1891. Avled i Västerås 1948.

Adolf von Krusenstjerna, född i Solna, Sthlms län 8 nov. 1891. Avled 1971.

Nils Lindholm, född i Floby, Skaraborgs län 9 dec. 1891. Kyrkoherde, kontr.prost. Avl. i Skara 1963.

Filip Lundeberg, född i Hille, Gävleborgs län 3 juni 1891.

Adolf Lundell, född i Ljusdal 10 juli 1892. F: Handl. Axel Lundell och h.h. Yvonne f. Roos. F.d. dir. i Exportför., Sthlm.

Ture Nilsson, född i Tännäs, Jämtlands län 28 juni 1890. Avled i Göteborg 1968.

Axel Pettersson, född i Hedvig Eleonora förs., Sthlms län 17 dec. 1890. F: Redaktör O. Pettersson.(1869). GH 1911. Lär. vid Ensk. gymn. i Sthlm. Nykterhetsman som sin fader och lidelsefull antinazist. ”Latin-Pelle” ömmade alltid för eleverna men vantrivdes i den nya skolan med dess minskade krav på ordning o. kunskaper, enl. minnesrunan i SvD 2/10 1979.

Ragnar Petré, född i Gävle 2 nov. 1892. Utflyttad 1913 till Saltsjöbaden, men har ej kunnat spåras där.

Gunnar Porrvik, född i Gävle 6 maj 1891. F: Snickare Eric Porrvik och h.h. Ruth f. Jonsson. GH 1912. Fil.kand. Ing. Chef för Skoghalls spritfabr. Avled i Hammarö 1953.

Gustaf Rosenborg, född i Gävle 6 juni 1891. Okänd på p.ä. i Gävle.

Carl-Gustaf Sundberg, född i Ovanåker, Gävleborgs län 13 jan. 1892. F: Kronolänsm. Carl Fredrik Sundberg och h.h. Anna Kristina f. Ericsson. GH 1910. Med. dr., docent. Lasarettsläk. i Södertälje. Ordf. i Sv. radiologförb. Har skrivit om röntgenologi. Gift 1920 m. Judith Engström. Ett barn i 1:a äkt.sk.

Sten Söderhjelm, född i Valbo 12 febr. 1892. F: Brukspatron Teodor Söderhjelm och h.h. Berta f. Suve. Off. v. I 14 Gävle 1913-18. Eget jordbruk i Trollfors o. Ekegård i Uppland 1918-33. Dir. vid Gävleb. läns Hush.sällsk. 1933-59. Avgick m. pension 1959. Gift 1917 m. Laila Häggblad. 3 barn. Avled i Kalmar 1969.

David Åberg, född i Gävle 25 maj 1891. Advokat.


1911

Erik Asplund, född i Gävle 25 febr. 1892. Boende i Ludvika.

Birger Bellander, född i Gävle 31 juli 1892. F: Grossh. Filip Bellander och h.h. Emma f. Andersson. Civ.ek.ex. v. Handelsh.skolan 1913. VD för Bellanders AB i Gävle 1917-40. Ch. för Handelskammaren i Gävle. Stadsfullmäktigeledamot. Aktiv fören.människa o. charmfull recitatör. Gift 1927 m. Lalla Nordvall. Ett barn. Avled en högsommardag på sitt Norrlandet 1973.

Robert Berglund, född i Ovansjö, Gävleborgs län 8 juni 1891. F: Smeden Per Johan Berglund och h.h. Anna Kristina f. Larsson. GH 1911. Fil.mag 1915. Adj. i Sthlm. Gift 1920 m. Berta Sofia Dahlbom. 2 barn.

Bengt Björkman, född i Österlövsta, Gävleborgs län 28 febr. 1893. Ing.  Avled i Stockholm 1958.

Axel Borgström, född i Gävle 13 okt. 1890. F: Sadelm. Axel Borgström och h.h. Ulla f. Nylén. Arkitekt. Avled i Södertälje 1964.

Erik Garberg, född i Gävle 6 sept. 1892. F: Sjökapt. Rikard W. Garberg (1870) och h.h. Elvira f. Wickström. Civilingenjör. ex. KTH 1916. Byråing. Malmö hamn. Dir. för Sthlms vattenledningsverk. Major i Väg- & Vattenbyggn.kåren. Var med och byggde Hammarbyleden. På 70-årsdagen av sin studenex. infann sig majoren med ett barnbarn för att kontrollera tavlan över ”genistipendiater” i Vasaskolans aula. Barnbarnet läste hans namn, och majoren blev nöjd och gick. Gift 1923 m. Ingeborg Andersson. 4 barn. Avled 1982.

Henning Halfvarson, född i Los, Gävleborgs län 25 juli 1890. F: Jordbr. Birger Halfvarson och h.h. Ingela f. Westin. Blev lantbrukare i Los liksom sin far. Avled i Los 1937.

Harry Holmström, född i Gävle 18 mars 1893. F: Artist H. Holmström.

Hilmer Johansson, född i Torsåker, Gävleborgs län 10 juni 1892. F: Handl. GH1911. Tjänsteman i Sv. Handelsbanken.

Simeon Josephsson, född i Tierp 5 jan. 1890.

Martin Olsson, född i Gävle 13 maj 1893. Jur. kand.

Rolf Sjöström, född i Gävle 17 sept. 1891. F: Målare Fredrik Sjöström och h.h. Signe f. Malmström. Avl. i Gävle 1913.

Albert Undén, född i Gävle 9 nov. 1890. Utvandrade till Tyskland 1933.

Nikolas Wallin, född i Ovansjö. Gävleborgs län 14 sept. 1890. Gift m. Rosa Elsa Viktoria Ohldén. Avled i Sthlm 1952.

Samuel Wallin, född i Ovansjö Gävleborgs län 17 okt. 1889. F: Skräddare Petrus Wallin och h.h. Ebba f. Nilsén. Avled i Gävle 1937.

Ernst Åkerblom, född i Djurö, Sthlms län 22 sept. 1892. F: Kyrkoh. Karl-Alfred Åkerblom och h.h. Johanna f. Cederberg. Bror till Dan Åkerblom (1909). GH 1912. Provinsialläk. bl.a. i Bjästa distr. Gift 1920 m. Gerd H. C. Mellgren. 2 barn. Avled i Bjästa 1965.

Gösta Åström, född i Gävle 6 nov. 1891. F: Ing. Gustaf Åström och h.h. Hildur f. Asplund. Avl. i Sthlm 1960.


1912

Oscar Bjuke, född i Gävle 20 jan. 1893. F: Köpman Nils Wahlman och h.h. Elisabeth f. Lundberg. Bror till Carl Bjuke (1910). Civ.ek.ex. vid HHS Sthlm 1915. Direktör för Skand. banken i Gävle 1917-54. Gift 1922 m. Elsa Westergren. 2 barn.

Arne Bolling, född i Gävle 29 juni 1893. F: Tullkontrollör Nils Bolling och h.h. Maja f. Söderberg. Banktj. man. Avled i Gävle 1951.

Erik Carlsson, född i Gävle 8 dec. 1893. F: Stationsinsp. GH 1912. VD för Sv. Spannmåls AB. Egen agentur. Sakkunnig i jordbr.frågor. Avled i Stockholm 1971.

Nils Carlström, född i Gävle 16 mars 1893. Veterinär. Avled i Karlstad 1964.

Rudolf Edling, född i Valbo, Gävleborgs län 17 juni 1893. F: Lantbr. Erik Edling och h.h. Selma f. Johnsson.

Gösta Ekvall, född i Valbo, Gävleborgs län 4 aug. 1892. Fabriksarb. Avled i Valbo 1964.

Alf Ewerlöf, född i Oskars förs. Sthlms län 4 aug. 1892. F: Bokh. Ivar Ewerlöf och h.h. Hanna f. Karlsson.

Arvid Falk, född i Hjulsjö, Örebro län 25 aug. 1893. F: Lantbr. Gösta Falk och h.h. Stina f. Nordwall. GH 1912. Byrådir. i Telegrafstyrelsen.

Paul Falk, född i Gävle 19 juni 1894. Son till rektor Josef Falk. GH 1912. Fil.dr. Prof. i romanska språk i Uppsala. Utflyttad till Paris 1927. Avled 1974.

Nils Gustafsson, född i Älvkarleby 12 dec. 1893. F: Byggm. G. Gustafsson. Har ej kunnat spåras av p.ä. i Älvkarleby.

Gustaf Henriksson, född i Sandviken 10 juni 1894. Avled i Sandviken 1963.

Bernhard Larsson, född i Hållnäs, Uppsala län 31 mars 1891. Avled i Stockholm 1961.

Holger Lidén, född i Gävle 21 aug. 1891. F: Stadsfiskal Bernhard Lidén och h.h. Klara f. Löfman. Populär major vid Hälsinge reg. Gymnastiklär. vid Gävle HAL. Avled i Gävle 1970.

Johan Lindbäck, född i Gävle 21 dec. 1890. F: Maskininsp. Fredrik Lindbäck och h.h. Maria f. Sallin. Fil. kand. Avled i Gävle 1960.

Eilert Lundell, född i Ljusdal, Gävleborgs län 7 juni 1894. F: Handelsres. Ferdinand Lundell och h.h. Lovisa f. Stenberg. Schartaus Hand.inst. Sthlm 1916. Banktj.man i Sthlm. Avgick m. pension 1954. Gift 1917 m. Ingeborg Utterberg. 2 barn.

David Nilsson, född i Gävle 23 febr. 1894. F: Sjökapt. Birger Nilsson och h.h. Maria f. Altin.

Erik Norberg, född i Klafreström, Kronobergs län 21 juli 1892. GH 1912 F: Disp. Carl Peter Norberg och Elin Nordström Off.ex. Karlberg 1917. Major vid Hälsinge reg. Avgick m. pension 1947. Gift 1930 m. Elsa Linderson. 5 barn. Avled 1961.

Bertil Nordholm, född 4 dec. 1893. F: Grossh. Alfred Nordholm och h.h. Fanny f. Sundberg. Teknolog. Till sonens minne testamenterade Alfred och Fanny Nordholm ett fäbodställe i Fryksås i Orsa till Vasaskolans naturvet. för. (NF), där sonen varit ordförande. Avled i Gävle 1914.

Sven Olsson, född i By, Kopparbergs län 22 juli 1892. F: Skräddarmäst. Gustaf Olsson och h.h. Anna f. Hellström. Diplomerad v. Handelsh.skolan i Sthlm 1915. Aukt. revisor 1929. Rektor vid Helsingborgs handelsgymn. 1949-57. Led. av stadsfullm. i Helsingborg. Avgick m. pension 1957. Gift 1923 m. Greta Lundin. 2 barn.

Ossian Pettersson, född i Sollefteå 25 maj 1893. F: Postm. Erik Olof Pettersson och Emma Nordin,GH 1913. Prost i Stöde, Härnösands stift. Gift m. Greta B. Palm. Avled i Härnösand 1966.

Gustav Sahlin, född i Högbo, Gävleborgs län 24 juli 1893. Avled i Sandviken 1960.

Olof Schwartz, född i Alfta, Gävleborgs län 15 juli 1892. Boende i Alfta.

Sigurd Sjöberg, född i Gävle 26 mars 1892.

Birger Sjöström, född i Gävle 3 mars 1893. Prov.läkare. Avled i Stockholm.


1913

Gustaf Beling, född i Hille 23 nov. 1893. F: Handl. Victor Svensson och h.h. Ida f. Danielsson. Jur.kand Uppsala 1918. Häradshövding v. Ångermanlands norra domsaga 1937. Led. av stadsfullm. i Ö-vik 1939-42. Gift 1924 m. Elsa Åberg. 6 barn.

Hans Berggren, född i Gävle 5 april 1895. F: Borgm. Carl Berggren och h.h. Anna f. Björkman. Krigsh.skolan 1927-29. Populär och omtyckt överste o. chef  för Hälsinge reg. 1945-55. Gick allmänt under smeknamnet ”Kran-Hans”. Inspektor för Gävle HAL. Som pensionär ”Lantjunkare” i S. Åbyggeby, Gävle.  Gift 1919 m. Monica Nyström. Ett barn. Avled i Gävle 1981.

Erik Björkman, född i Österlövsta förs., Uppsala län 7 jan. 1895. Bankdir. v. Skand. banken i Sthlm 1940-60. Avgick m. pension 1960. Gift 1949 m. Margaretha Lindberg. 2 barn i tidigare äkt.skap. Avled i Stockholm 1971.

Hjalmar Blom, född i Mackmyra, Gävleborgs län 25 april 1892. Boende i Nyköping.

Erik Bolling, född i Gävle 26 sept. 1895. F: Tullkontr. Fredric Bolling och h.h. Anna f. Broander. Löjtn. i flottan 1934. Direktör i Göteborg.

Jean Bärlin, född i Gävle 9 dec. 1893. Direktör i Hälsingborg.

Hjalmar Eriksson, född i Bollnäs 13 okt. 1894. Bankkamrer. Avled i Stockholm 1967.

Rudolf Garms, född i Gävle 9 jan. 1894. Civilingenjör. i Västerås.

Erik Härdelin, född i Torsåker, Gävleborgs län 3 sept. 1893. F: Agron. Erik Härdelin och h.h. Carolina f. Häggquist. GH 1913. Bl.a. kyrkoherde i Skutskär o. Älvkarleby 1948-59. Gift 1926 m. Gunhild Åkesson. 5 barn. Avled 1980.

Georg Johansson, född i Bollnäs 23 april 1894. F: Handl. Claes Emil Johansson. GH 1914. Kontorsskrivare inom SJ. Avled i Bollnäs 1967.

Axel Kjellin, född i Anundsjö, Västernorrlands län 30 jan. 1893. F: Handl. Bertel Kjellin och h.h. Ulla f. Hermansson.

Bertel Larsson, född i Gävle 10 maj 1894. F: Hovfotogr. Carl Larsson och h.h. Anna f. Eriksson. Blev efter fotostudier i Berlin och Wien VD för Carl Larssons fotoateljé i Gävle. Utgav boken ”Gamla Gefle framkallat” 1963. Gift 1933 m. Svea Wallberg. Ett barn. Avled 1980.

Artur Lehman, född i Gävle 29 jan. 1893. Son till landssekr. O. Lehman (1883). GH 1913. Byrådirektör i fångvårdsstyrelsen. Avled i Stockholm 1955.

Gösta Lindström, född i Ljusne, Gävleborgs län 24 sept. 1895. F: Disp. Carl Erik R. Lindström. GH 1913. Utrikeskorrespondent. Direktör för AB Forserums yxfabrik. Avled i Saltsjöbaden 1954.

Henry Lundström, född i Gävle 7 jan. 1892. F: Handl. Alfred Lundström och h.h. Lilly f. Ericsson. Kandidat. Avled i Gävle 1913.

Knut Mellqvist, född i Ovanåker, Gävleborgs län 21jan. 1894. Avled i Katrineholm 1939.

Sven Nordgren, född i Gävle 15 maj 1895. F: Skeppsh. Anders Nordgren och h.h. Katie f. Wicksell. Kommendör. Flaggkapten i Kustflottan. Chef för Norrlandskustens marindistrikt från 1947. Inspektör för torpedvapen 1948. Gift 1919 m. Astri Brodin. Avled i Stockholm 1949.

Gustaf Olin, född i Högbo, Gävleborgs län 30 juni 1892. Apotekare. 2 barn. Avled i Göteborg 1966.

Albin Persson, född i Gävle 11 dec. 1893. Civilingenjör.ex. KTH 1922. Boende i Hägersten.

Oskar Rettig, född i Gävle 29 dec. 1894. Avled i Gävle 1928.

Ansgar Rosenborg, född i Gävle 10 sept. 1893. F: Folksk.lär. Olof Rosenborg och h.h. Anna f. Englén. GH 1913. Kommerseråd. Tjänsteman i Nat. Förb. FN:s ständige repr. i Indonesien och i Guinea. Bror t. Einar Rosenborg (1900). Gift 1920 m. Sigrid Lindén. 4 barn. Avled 1979.

Ragnar Salomonsson, född i Gävle 16 okt. 1895. F: Dövst.lär. Vilhelm Salomonsson och h.h. Bertha f. Blom. Avled i Ludvika 1938.

Nils Undén, född 22 juni 1893. F: Bankdir. Algot Undén och h.h. Clara f. Kjellin. Direktör. Gift m. Margareta Barklund. Avled i Stockholm 1945.

Ernst Wahlqvist, född i Nora, Örebro län 23 febr. 1894. Avled i Grängesberg 1948.

Nils Wesström, född i Gävle 17 maj 1894. Kommendör.

Sven Åkerblom, född i Djurö, Sthlms län 24 april 1894. F: Kyrkoh. Karl-Alfred Åkerblom och h.h. Johanna f. Cedergren. Arbetade som kyrkoherde i Bergsjö fram till sin bortgång 1939.

Gunnar Öije, född i Järvsö 24 jan. 1892. F: Folksk.lär. Hans Jansson och h.h. Ninni f. Lundmark.


1914

Konrad Andersson, född i Bollnäs 12 nov. 1895. F: Järnh. Anders Andersson och h.h. Kristina f. Olsson. Med. lic. Sthlm 1925. Tj.gjort som läk. bl.a. i Uppsala, Västerås o. Sthlm. Gift 1952 m. Anna-Greta Sandström. 3 barn. Avled i Stockholm 1963.

Olof Andersson, född i Gävle 29 dec. 1895.

Elis Bergström, född i Gävle 27 febr. 1896. Utflyttad till Canada. 1928.

Karl Boman, född i Alfta, Gävleborgs län 24 juni 1893. Bankkamrer.

Bernt Dahlgren, född i Gävle 28 febr. 1895. Kapten.

Einar Eriksson, född i Ovansjö, Gävleborgs län 24 aug. 1892. F: Skeppsh. Gustaf Eriksson och h.h. Kajsa f. Sjöström. Avled i Filipstad 1931.

Nils Forsberg, född i Torsåker, Gävleborgs län 28 aug. 1893. Ett barn. Avled i Torsåker 1957.

Helmer Hiller, född i Gävle 16 okt. 1895. F: Vaktm. August Hiller och h.h. Malin f. Kvist. Landskanslist. Avled i Uppsala 1943.

Gunnar Högberg, född i Gävle 16 sept. 1895. Tandläkare.

David Karlsson, född i Gävle 13 jan. 1893.

Sven Krokström, född i Gävle 2 maj 1895. Grosshandlare. Avled i Gävle 1971. Deltog i olympiaden 1920 som långdistansare.

Einar Mellquist, född i Ovanåker, Gävleborgs län 23 jan. 1896. F: Handl. GH 1915. Resesekr. för Sv. missionen i Kina. Predikant i pingströrelsen. Adj. i Västerås.

Martin Nerfeldt, född i Gävle 30 okt. 1894. Gift m. Iris Nerfeldt. Avled i Hyltebruk 1958.

Sven Nordström, född i Gävle 6 dec. 1896. F: Stationsf. Oskar Nordström och h.h. Nora f. Andersson. Byrådirektör. Avled i Stockholm 1961.

Arne Roselius, född i Gävle 22 aug. 1895. Utvandrad till USA 1961.

Gunnar Råberger, född i Gävle 21 nov. 1895. F: Predikant Per Olsson och h.h. Julia f. Hydén. GH 1914. Förste prov.läkare i Gävle. Avled 1956.

Henning Schwartz, född i Alfta, Gävleborgs län 22 maj 1894. Veterinär i Hudiksvall.

John Schönning, född i Gävle 11 mars 1894. F: Färgh. Patrik Schönning och h.h. Agda f. Ström. Avl. i Sthlm 1966.

Torsten Swensson, född i Gävle 25 mars 1894. Jägmästare. Avled i Vännäs 1967.

Lars Thavenius, född i Gävle 25 juli 1894. F: Kapt. Ludvig Thavenius och h.h. Emma f. Rosén.

Bengt Wesström, född i Gävle 16 aug. 1892. Ing. i Gävle. Avled i Gävle 1967.

Valdemar Westin, född i Los, Gävleborgs län 18 sept. 1896. F: Landsfiskal Axel Westin och h.h. Ester f. Åström. GH 1916. Jur. kand i Uppsala 1923. Landskamrerare i Västerås. Gift 1927 m. Karin Pettersson. 2 adoptivbarn.


1915

Åke Adolfsson, född i Sandviken 13 nov. 1895. Avled i Svedala 1966.

Anton Anderstedt, född i Gävle 22 maj 1897. F: Boktryckare. GH 1915. Affärsman i Odessa. Dir. Annerstedtska Komp. pappers- och musikh. i Falun. Startade en av Sveriges första radiostationer (Falu rundradio). Simmare. Avled 1986.

Torkel Berglund, född i Gävle 24 mars 1896. F: Stadsvet. Karl Berglund och h.h. Agda f. Lindgren. Bergsing. KTH 1922. Forskn.ing. v. Sandvikens Jernv. 1934-59. Avgick m. pension 1959. Gift 1930 m. Carola Bark. 2 barn.

Nils Dahlgren, född i Gävle 21 sept. 1896. F: Ing. Torkel Dahlgren o. h.h. Rut f. Jansson. Jägmästare.

Gösta Delin, född i Ovansjö, Gävleborgs län 12 dec. 1895. Bankkamrer i Storvik.

Richard Edman, född i Gävle 9 dec. 1895. F: Kronolots Johan Sundgren och h.h. Anna f. Öhman. Sjöofficer, lotskapten,  överdir. och chef för sjöfartsstyrelsen. Avgick m. pension 1958. Gift 1925 m. Sonia Bromander. Ett barn. 

Emanuel Ek, född i Ovansjö, Gävleborgs län 4 jan. 1896. F: Järnv.tj. Lars Johan Ek och h.h. Brita f. Andersdotter. Teol.kand. 1920. Sjömanspastor i Stettin 1937. Bl.a. kyrkoh. i Rimbo 1931-61. Gift 1922 m. Birgitta Edlund.

Einar Ericson, född i Hamrånge, Gävleborgs län 22 maj 1895. Avled i Örebro 1961.

Torsten Fredman, född i Gävle 8 sept. 1896. F: Kyrkoh. Abraham Fredman och h.h. Elsa f. Persson. Köpman. Utflyttad till Paris 17 febr. 1936, där han bedrev egen rörelse.

Sven Hallengren, född i Gävle 23 jan. 1895. F: Kassör Gotthard Hallengren och h.h. Emmy f. Söderman. Folksk.lär. Skådespelare hos Ernst Rolf mm. Musiker. Forskade om det musikaliska gehörets ärftlighet. Adj. i Sthlm. Skrev ”Livets väg” (morgonsamlingar), ”Den historiska tendensen” 1975. Avgick m. pension 1960. Gift 1949 m. Gunvie Blomquist. 2 barn i 1:a äkt.sk. Ett barn i 2:a äkt.sk. Avled 1982.

Sigurd Hillgren, född i Gävle 7 aug. 1897. F: Teodor Hillgren och h.h. Maria f. Jonsson. Civilingenjör.ex.KTH Sthlm 1919. Bl.a. Byråing. v. Gävle Stads Byggn. kont. 1935-42. Led. av stadsfullmäktige i Gävle 1931-1938. Avgick m. pension 1962. Gift 1927 m. Judith Wernqvist. 1932 m. Bertha Hjorth. 4 barn.

Göran Hultin, född i Gävle 15 maj 1897. F: Komminister Anton Hultin (1886) och h.h. Birgit f. Klingbom. GH 1915. Advokat i Gävle. Avled 1949. Deltog som häcklöpare i olympiaden 1920.

Erik Johansson, född i Oslättfors, Gävleborgs län 10 febr. 1895.

Gustaf Johansson, född i Gävle 22 jan. 1894. Utflyttad till Chikago 1925.

Jost von Kiöhling, född i Alfta, Gävleborgs län 8 sept. 1895. Banktj.man.

Tryggve Källberg, född i Gävle 5 okt. 1895. Avled i Stockholm 1941.

Algot Laurell, född i Kristinehamn 10 mars 1895.

Georg Lindeblad, född i Gävle 7 mars 1896.

Tor Loodin, född i Gävle 18 mars 1896. F: Bank.tj.man Samuel Loodin och h.h. Isa f. Larsson. Avl. i Karlstad 1955.

Helmer Nordqvist, född i Gävle 21 juli 1896. F: Överlär. Hans Nordqvist och h.h. Anna f. Westberg. Eko.ch., eko.dir. och VVD inom AB Bofors 1919-67. Vice ordf. Karlskoga stadsfullm. 1940-67. Gift 1922 m. Magda Edlund. 2 barn. Avled i Karlskoga 1967.

Ivar Palmer, född i Lena, Älvsborgs län 18 mars 1897. F: Kyrkoh. John Palmer och h.h. Karin f. Kling. Med. dr. Professor. Överläk. Södersjukh. Sthlm. Har skrivit om krigskirurgi, bl.a. skelettskador. Gift 1923 m. Dagny Bohlin. 2 barn. Avled 1985.

Harald Rabe, född i Ekenäs, Finland 27 juli 1897. F: Pastor Herman Rabe och h.h. Annie f. Bergroth. Överläkare på Beckomberga sjukhus. Känd psykiatriker med starkt intresse för den medicinska alkoholistvården. Höll ”nattinéer” vid mottagn. på Stureplan. Gift 1926 m. Elsa Malmrot. 2 barn. Avled 1977.

Hans bror Sven Rabe, (1902-1975), som lämnade lärov. utan examen, studerade bl.a. i Åbo och Dorpat, var lär. vid Sv. folkh.skolan på Nuckö i Estland. Reklamch. i Helsingfors och Sthlm. Startade förbundet Svenska Finlandsfriv. och tog vård om krigsinvalider. Sedan 1960 verksam som reseledare och journalist i Grekland.

Carl Sandström, född i Östhammar 20 dec. 1896. F: Distr.vet. Oscar Sandström och h.h. Elisabeth f. Bladin. Med. lic. Sthlm 1924. Överläkare vid S:t Eriks sjukh. Sthlm. sedan 1938. Gift 1925 m. Annie Nordzell. 5 barn.

Martin Sjöberg, född i Ockelbo, Gävleborgs län 5 febr. 1896. F: Fabr. Rolf Sjöberg och h.h. Maria f. Wahlman. Avled i Gävle 1956.

Gösta Vallén, född i Tärnsjö, Västmanlands län 11 dec. 1896. F: kyrkoh. Curt Vallén och h.h. Lillemor f. Persson. GH 1915. Advokat i Stockholm. Avled 1946

Carl-Gunnar Wallman, född i Gävle 24 nov. 1895. F: Dir. Carl Wallman och h.h. Therése f. Löfgren. Off.ex. 1917, Gymn.dir.ex. GCI 1923. Överstelöjtn. Ch. för Arméhundsk. 1941-48. Gift 1931 m. Hervor von der Lancken. 3 barn.

Mattias Weibull, född i Gävle 3 jan. 1896. Har ej varit möjlig att spåra genom p.ä.

Gustaf Wilander, född i Hamrånge, Gävleborgs län 11 juni 1896. F: Fabr. Jöns Wilander och h.h. Sofia f. Hägglund. Frans Schartaus Handelsgymn. 1917-18. Kamrer  bl.a. vid AB O. Larsson & Co i Gävle 1927-45. Egen rörelse i Gävle 1945-69. Avgick m. pension 1969. Gift 1920 m. Sara Röstlund. Ett barn.

Curt Willborg, född i Arbrå, Gävleborgs län 13 maj 1895. Brukstj. man i Fagersta.

Arvid Öman, född i Gävle 17 april 1896. F: Postm. Torkel Öman och h.h. Inger f. Hedman. Postmästare. Avled i Stockholm 1957. 


1916

Gunnar Ahl, född i Gävle 11 april 1896. Bankdirektör i Hudiksvall.

Gösta Arbell, född i Härnösand 15 sept. 1897. F: Chefsred. Gustaf Eriksson och h.h. Hilma f. Nilsson. Civ.ek.ex. vid Handelsh.sk. i Sthlm 1918. Sekr. i Handelskammaren i Gävle 1920-59. Gävle stads förtj.tecken 1946. Utgivit ett flertal företagsmonografier. Gift 1938 m. Sonja Zander. Avled 1970 i Gävle.

Hilding Bakke, född i Östersund 19 febr. 1898. F: Köpman Johan Bakke och h.h. Julia f. Hoflin. GH 1918. Prästvigd i Uppsala 1924. Bl.a. adj. i Staffans förs. i Gävle 1925. Komminister i Delsbo 1925-26. Avl. i Delsbo 25 sept. 1926.

Conrad Beling, född i Hille, Gävleborgs län 20 nov. 1897. F: Handl. Ragnar Svensson och h.h. Lisa f. Dahl. Jägm.ex. Sthlm 1921. Domänverket 1921-30. Egen trävaruf. i Kåge, Skellefteå 1930 -72. Gift m. Ellen Hedensjö. Avled i Skellefteå 1972.

Ivar Berggren, född i Gävle 17 dec. 1897. F: Borgm. Carl Berggren och h.h. Anna f. Björkman. Bror till Överste Hans Berggren (1913). Hovrättsnotarie. Avled i Gävle 1930.

Torsten Blom, född i Värnamo 20 aug. 1897. F: Folksk.lär. Frans Blom och h.h. Hildur f. Hydén. Med lic. 1927 i Uppsala. Bl.a. läk.tj. i Gävle, Älvkarleö och Storvik. Gift 1928 m. Ann-Mari Sundberg. 2 barn. Avled i Oxelösund 1948.

Efraim Bärlin, född i Gävle 13 mars 1897. Avled i Stockholm 1968.

Ragnar Edström, född i Gävle 28 april 1898. Civilingenjör. Avled i Mölndal 1948.

Sven Garberg, född i Valbo 8 febr. 1897. F: Sjökapt. Wilhelm Garberg och h.h. Elvira f. Wikström. Bror till Erik Garberg (1911). Civ.ek.ex. Sthlm 1918. Rektor för Gävle Stads yrkessk. 1943-60. Avgick m. pension 1960. Gift 1937 m. Sigrid Eliasson. Ett barn. Avled 1980.

Nils Gustafsson, född i Gävle 1 okt. 1897.

Gustav Hedlund, född i Gävle 14 aug. 1896. Avled i Stockholm 1948.

Eric Hedman, född i Gävle28 juni 1897. F: Fabr. Per Hedman och h.h. Desa f. Johansson. Civ.ek. Sthlm 1919. Egen företagare sedan 1930 i Sthlm inom konfektion. Gift 1930 m. Therese Tamm. 3 barn.

Erik Högwall, född i Österfärnebo, Gävleborgs län 17 nov. 1896. F: Länsvet. Jonas Högwall och h.h. Anna f. Sjögren. Veterinärex. Sthlm 1923. Länsvet., byråvet. vid Veterinärstyrelsen. Gift 1927 m. Anna Igglund. 2 barn.

Erik Kjellgren, född i Gävle 26 juni 1896. F: Sjökapt. Alvar Kjellgren. Okänd på p.ä. i Gävle.

David Larsson, född i Gävle 1 jan. 1895. Avled i Gävle 1927.

Birger Lindström, född i Gävle 19 nov. 1896. Ett barn. Avled i Gävle 1943.

Gunnar Lindström, född i Gävle 2 april 1899.

Torsten Wilhelm Ljunggren, född i Österfärnebo, Gävleborgs län 30 nov. 1896. F: Anders Ljunggren och h.h. Karin f. Nilsson. Redaktör vid Norrlands-Posten i Gävle o. Sundsvalls-Posten 1918-61. Avl. i Sundsvall 1966.

Ivar Lundberg, född i Gävle 28 aug. 1895. Avled i Gävle 1962.

Ivan Lundell, född i Gävle 31 jan. 1898. Avled i Gävle 1923.

Bror Mårtensson, född i Bollnäs 1 juni 1896. F: Trävaruh. Jonas Mårtensson.

Carl Nordgren, född i Gävle 6 dec. 1897. F: Skeppsh. Anders Nordgren och h.h. Katie f. Wicksell. Bror till Sven Nordgren (1913). GH 1916. Med. lic. Sthlm 1924. Barnläkare. Egen praktik i Gävle. Gift 1924 m. Ragnhild A. M. Fröberg. 3 barn.

Hadar Ortman, född i Gävle 20 juni 1898. Överförd till obefintlighetsboken i Gävle 1929. 

Erik Peterson, född i Gävle 17 maj 1897. Okänd på p.ä. i Gävle.

Gert Serrander, född i Gävle 14 aug. 1896. F: Chefsred. Otto Serrander och h.h. Jenny f. Lindquist. Civilingenjör. ex. KTH Sthlm. Egen företagare i konsultbr. i Sthlm sedan 1930. Gift 1929 m. Anna Nilsson.

Bengt Skytte, född i Gävle 21 okt. 1897. Avled i Gävle.

Johan Stenberg, född i Stockholm 25 juli 1896. F: Bankdir. Emil Stenberg och h.h. Sigrid f. Sparrman. Banktj. man i Gävle o. Sthlm. Gift 1946 m. Gulli Månsson. Ett barn.

Hjalmar Söderström, född i Gävle 18 juni 1897. F: Fabr. Per Johan Söderström och h.h. Ebba Maria f. Zetterberg. Med. lic. 1924 i Sthlm. Tj. gjorde som läk. bl.a. i Gävle, Säter Uddevalla, Sthlm o. Göteborg. Gift 1933 m. Rut Abrahamsson. 3 Barn. Avled i Göteborg 1959.

Fredrik Thavenius, född i Gävle 16 juni 1896. Okänd på p.ä. i Gävle.

Gustaf Uhr, född i Gävle 11 juli 1897. F: Överlär. Gustaf Uhr och h.h. Ida f. Larsson. GH 1924. Civ.ek.ex. Sthlm 1921. Fil. lic. 1940 i Uppsala. Lär. på Brunnsviks folkh.sk. Lektor i Västervik. Avgick m. pension 1963. Gift 1935 m. Carin Björk. Ett barn.

Bengt Wallman, född i Gävle 15 febr. 1898. F: Vinh. Carl Wallman och h.h. Thérèse f. Löfgren. GH 1917. Skeppspräst på HMS Fylgia. Kyrkoh. i Hille. Skrev tal vid Verdandis årsfest 1926, diktantologin”Under vintergatan” mm. Gift 1929 m. Ingrid Söderlind. 6 barn. Avled i Bollnäs 1954.


1917

Erik Alm, född i Gävle 1 febr. 1897.

Gustaf  Andersson, född i Gävle 17 mars 1898. F: Vaktkonst. Nils Andersson och h.h. Iris f. Skog.

Fredrik Bolling, född i Gävle 6 aug. 1897. F: Tullkontrollör Claes Bolling och h.h. Hilda f. Alm. Kapten. Avled i Karlskrona 1944.

Erik Bouvin, född i Gävle 22 juli 1897. F: Bryggeriäg. John Bouvin och h.h. Hanna f. Andersson. Landstingsdir. i Östersund. Avgick m. pension 1963. Gift 1941 m. Erna Mohlin. 3 barn.

Sven Burge, född i Gävle 3 mars 1896. Köpman. Avled i Gävle 1963.

Otto Dahlgren, född i Gävle 28 maj 1899. Boende i Sthlm.

Harald Dahlqvist, född i Gävle 25 dec. 1898. F: Skeppsmäkl. Förste bokh. i Mälarbanken. Avled i Gävle 1932.

Gunnar Flerke, född i Gävle 17 febr. 1896. F: Jägm. Bertil Forsberg och h.h. Viola f. Karlsson.

Bertil Fröberg, född i Gävle 28 sept. 1897. F: Köpman. GH 1918. Advokat i Söderhamn. Avled i Floda 1963. 

Gösta Haglund. född i Gävle 2 mars 1899. F: Köpman Gustaf Haglund och h.h. Elisabeth f. Gustafsson. Bankkontrollör. Stadsrevisor i Gävle. Gift 1931 m. Märta Hagström. 2 barn.

Henrik Holmgren, född i Gävle 1 mars 1897. Avled i Gävle 1966.

Nils Jonsson, född i Gävle 26 okt. 1897. F: Folksk.insp. Fredrik Jonsson och h.h. Elsa f. Johansson.

Knut Jung, född i Härnösand 13 jan. 1897. Avled i Nyköping 1963.

Gunnar Lamborn, född i Gävle 4 okt. 1898. F: Prov.läk. Anders Larsson och h.h. Signe f. Keiller. Studier v. Handelsh.sk.Sthlm. 1917-18. Direktör. Tj.gjort bl.a. i Spanien o. vid Spanska ambassaden i Sthlm. Egen rörelse inom export 1952-61. Dir. v. Grängesbergsbo. Sthlm 1964-1967. Avgick m. pension 1965. Gift m. Anita Habermann. 2 barn.

Gunnar Lindström, född i Gävle 11 dec. 1899. F: Övering. Gustaf Lindström och h.h. Anna f. Lundberg. KTH 1923. Tj.gjort bl.a. vid Gävle varv, Skutskärsverken, Iggesunds bruk och övering. o. platsch. vid Hellefors bruk o. Billeruds AB 1924-63. Gift 1933 m. Maj Krogh. 2 Barn.

Gustaf Lundberg, född i Gävle 4 aug. 1898.

Einar Lönnborg, född i Gävle 4 febr. 1897. Avled i Sandviken 1961.

Gustaf Mattsson, född i Gävle 18 juli 1898. F: Grossh. Hans Mattsson och h.h. Josefine f. Larsson. GH 1917. Dipl. Columbia University. Lär. i England. Adj. Nya Elementarsk. Sthlm. Sekr. Målsmännens Riksf. Gift 1954 m. Marianne Titze. 2 barn i 1:a äkt.sk.

Nils Swedlund, född 16 maj 1898 i Gävle, död 28 juni 1965 i Saltsjöbaden, var Sveriges överbefälhavare mellan 1951 och 1961. Som ÖB var Swedlund en stark anhängare av kärnvapen. Han betraktade dem som nödvändiga för det svenska försvaret, och arbetade hårt för att vinna regeringens stöd i frågan. I andra världskrigets slutskede var Swedlund bland annat involverad i den svenska utbildningen av norska polistrupper . Militär karriär: Fänrik vid Hälsinge regemente (I 14) 1919, kapten i generalstabskåren 1933, major där 1942, överstelöjtnant och chef för försvarsstabens arméavdelning 1942, överste och sektionschef vid försvarsstaben 1944, chef för Norrbottens regemente (I 19) 1946, försvarsstabschef  1947, generalmajor – 1948, generallöjtnant 1951, general och överbefälhavare 1 april 1951.

1918

Hugo Ahlbom, född i Gävle 26 febr. 1900. F: Grossh. Egidius Ahlbom och h.h. Augusta f. Svensson. Med. dr. 1935. Docent i radioterapi. Professor o. överläkare på Södersjukhuset i Sthlm. Skr: ett 30-tal arbeten huvudsakligen inom radioterapi o. cancerologi. Gift 1926 m. Elsa Berg. Avled i Stockholm 19 nov. 1952.

Nils Arbell, född i Gävle 21 febr. 1899. Redaktör i Sandviken.

John Bellander, född i Gävle 17 jan. 1899. F: Grossh. Johan Filip Bellander och h.h. Emma Sofia f. Andersson. Med. lic. v. Karol. inst. 1926. Tj.gjort bl.a. Västerås, Strömsund o. Sthlm. Skr: Uppsats i sedligh. frågan. Gift 1928 m. Signe Jansson. 3 barn.

Bertil Björk, född i Gävle 16 april 1900. Avled i Gävle 1920.

Gösta Björkbäck, född i Delsbo, Gävleborgs län 17 aug. 1899. F: Kyrkoh. Nils Björkbäck och h.h. Hedvig f. Sucksdorff. Med. lic. 1930. Överläk. bl.a. i Kristinehamn, Hörnösand o. Sthlm. Gift 1931 m. Karin Ingeborg Eriksson. 2 barn.

Gustaf Blomkvist, född i Valbo 6 juni 1899. Avled i Stockholm 1937.

Folke Englund, född i Rättvik 22 sept. 1899. F: Stationsinsp. Desiderius Englund och h.h. Maria f. Johansson. Med. lic. i Sthlm 1927. Tj.gjort som läk. bl.a. i Sthlm, Östersund, Vittangi o. Älvsbyn. Avgick m. pension 1968. Skr: Uppsatser i medicinska tidskrifter inom kirurgiska områden. Gift 1941 m. Linea Falck. 4 barn.

Martin Fredman, född i Gävle 20 mars 1899. Boende i Örebro.

Erik Glas, född i Morgårdshammar, Kopparbergs län 27 jan. 1900. F: Vicekonsul Wilhelm Glas och h.h. Mathilda f. Forssell. Civilingenjör. ex. KTH 1922. Tekn. dr. 1943. Lektor i radioteknik mm. Gift 1927 m. Anna-Brita Fogelberg. 3 barn.

Arvid Hedman, född i Gävle 7 dec. 1898. F: Fabrikör Per Hedman och h.h. Desi f. Johansson. Banktj. man i Härnösand, Sollefteå o. Sthlm. inom Sv. Handelsbanken. Gift 1937 m. Hilma Ingerlund. Avled i Sthlm 1952.

Paul Hellström, född i Vendel, Uppsala län 28 sept. 1897. F: Sem.lär. Johan Hellström och h.h. Elisabet f. Andersson. Agronomex. Ultuna 1922. Bl.a. lantbruksch. för Johnsonkoncernens lantbruk i Kopparbergs o. Västmanlands län 1943-63. Avgick m. pension 1963. Led. av Kungl. Skogs- o. Lantbr.akademin sedan 1952. Skr: Ett trehundrafemtiotal artiklar i facktidskr. o. tidn. Gift 1930 m. Hilda Pettersson. 2 barn.

Olof Hillström, född i Ovanåker, Gävleborgs län 26 aug. 1898. F: Handl. John Hillström och h.h. Marta f. Olsdotter. Med. lic. Sthlm 1927. Bl.a. prov. läk. i Röstånga distr. 1956-65. Gift 1930 m. Karin Lagerqust. 3 barn.

Helge Lindberg, född i Gävle 6 nov. 1898. Utflyttad till London. 1941.

Gösta Lindholm, född i Gävle 2 aug. 1898. Folksk.lär. i Gävle.

Gunnar Lundberg, född i Hälsingtuna, Gävleborgs län 17 aug. 1900. F: Revisor Josef A. F. Lundberg och h.h. Klara Mathilda f. Gillberg. Journalist. Bl.a. Chefred. för Smålands Folkblad. Fri korrespond. i Centraleuropa 1931-33. Soc. dem. part. styrelsens Informationsbyrå 1934-43. Gift 1934 m. Ingrid Jansson. 2 barn. Avl. i Stockholm 1943.

Ivar Lundbäck, född i Valbo 29 aug. 1900. F: Disp. Einar Lundbäck och h.h. Ebba f. Engström. KTH 1923. Civilingenjör. Bl.a. tj.göring i USA. Egen konsult. ing. verksamhet i Sthlm o. Gävle. På FN:s uppdrag rådgivare åt jugoslaviska regeringen 1956. Gift m. Elsa B. M. Lundbäck. Avled i Gävle 1965.

Lars Lundeberg, född i Oslättfors, Gävleborgs län 23 sept. 1898. F: Brukspatron August Lundeberg och h.h. Brita f. Bratt. Brorson till Statsmin. C. Lundeberg (1859). CTH 1925. VD för Gävle-Ockelbo järnväg som ägdes av Lundebergarna. Vägdir. i Uppsala o. Blekinge län. Styrelseled. Korsnäs AB.  Gift 1931 m. Doris Landahl. 3 barn. Avled i Uppsala 1970. Om släkten o. ”Hemgården”, se Från Gästrikland 1980 s. 101.

Bertil Löfström, född i Valbo 22 juli 1900. Boende i Nyköping.

Edvin Magnusson, född i Ockelbo 7 mars 1898. Avled i Ockelbo 1925.

Gunnar Olin, född i Gävle 5 nov. 1899. F: Grossh. Carl Olin och h.h. Ebba f. von Wernstedt. Jägmäst.ex. Sthlm 1926. Stadsjägmäst. Sthlm 1939-65. Avgick m. pension 1965. Skr: Ett flertal artiklar inom skogs- o. Org.frågor. Gift 1928 m. Inga Larsson. 4 barn.

Eric Roeger, född i Sthlm 13 juli 1897. F: Handl. Wilhelm Roeger och h.h. Hilma f. Lundquist. Nestorn bland Gävles grossh., med gård invid Vasaskolan (revs 1983). Egen verks.het i Gävle inom fastigh.br. sedan 1919. Gift 1935 m. Aina Nilsson. 2 barn.

Hjalmar Sandström, född i Gävle 7 april 1899. Bror till Eric Sandström (1917). Dir. för Skand.banken i Söderhamn.

Ernst Selin, född i Gävle 31 juli 1896. Civilingenjör. Avled i Karskoga 1971.

Harry Sörman, född i Gävle 18 aug. 1899. Civilingenjör. i Skönsberg.

Bo Tengelin, född i Sthlm 1 mars 1899. F: Dir. Henri Tengelin och h.h. Tyra f. Östlund. Schartaus Hand. inst. 1921. Tandläk. ex. 1932. Prakt. på rederikont. i Sverige o. England. Tandl.praktik  bl.a. i Kalix o. Malmköping. Gift 1933 m. Berta Andersson.

Gustaf Törnblom, född i Gävle 19 april 1899. Avled i Stockholm 1959.

Gunnar Valley, född i Gävle 21 jan. 1900. F: Bankkontrollör. GH 1918. Fil. dr. i grekiska. Lektor i Uddevalla. Hans tolkning av Longos vackra herdedikt Daphnis och Chloe utgavs postumt i Forumbibl. Avl. i Uddevalla 1939.

John Wessling, född i Västland, Uppsala län 23 sept. 1897. F: Hem äg. Per Wessling och h.h. Johanna f. Andersson. Med. lic. 1927 i Sthlm. Praktiserande läk. i Gävle 1936-64. Gift 1952 m. Iris M. Andersson. Ett barn i 1:a äkt.sk.

Bo Willners, född i Sthlm 24 febr. 1900. F: Musikdir. Axel Willners och h.h. Alida f. Persson. Språkstudier i Tyskland, England, Schweiz, Frankrike o. Spanien 1924-26. Radioman inom Sv. Radio 1928-65. Intendent. Ledde bl.a. lyssnarnas önskeprogram på grammofon. Skr: Små möten i stora städer (1937), Kors och tvärs genom 60 radioår (1954) tillsammans med Sven Jerring och pjäser mm. för radioteatern. Avgick m. pension 1965.  Gift 1933 m. Ingrid Flygare. 2 barn.

Ivar Öhman, född i Djursholm 18 april 1900. F: Postm. Emil Öhman och h.h. Ebba f. Wallensten. GH 1918. Fil. dr. i Uppsala 1924. Fil. jub. dr. 1974. Borgarråd. Chef för Sthlms statistiska kontor. Mest känd genom sina radiokommentarer till riksdagsvalen. Skrev redan i skolan boken ”Världskrigets män”. Ett eftermäle:”Ivar Öhman hade bara ett par tior på fickan när han kom till Uppsala. Till inskrivn.avgiften måste han låna av hyrestanten. Studiegången klarade han genom att ge privatlektioner, kunde ha nio elever i gång. En underbar man!” (Rotary Norden 1985:1). Gift 1946 m. Anna-Lisa Lindberg. 2 barn i 1:a äkt.sk. Ett barn i 2:a. Avled 1984.


1919

Bengt Ahlgren, född i Gävle 27 juni 1900. F: Dir. Adolf Fredrik Ahlgren och h.h. Anna Maria Preutz. GH 1921. DHS 1930. VD för Läkerolkoncernen 1950, som sedermera övertogs av sönerna Robert, Lennart, Sture o. Björn. Dansk vice koncul i Gävle sedan 1942. Gift 1924 m. Margit Öberg. 4 barn. Avled i Gävle 1985.

Runo Andersson, född i Gävle 20 nov. 1900. Avled i Gävle 1947.

Sven Berglund, född i Gävle 12 mars 1899. F: Källarm. Johan Berglund och h.h. Mia Lindholm. GH 1919. Polismästare i Gävle 1950-63. Avgick m. pension 1963. Gift 1930 m. Sigrid Edman. 4 barn.

Gustaf Brånvall, född i Nässjö 20 maj 1899. F: Hem.ägare C. Pettersson och h.h. Selma f. Johansson. Läroverksadj. i Eskilstuna  1939-66.  Gift 1939 m. Karin Eriksson. 3 barn.

Josef Bäckström, född i Gävle 6 febr. 1899. Avled i Eskilstuna 1965.

Ernst Forssling, född i Gävle 15 aug. 1899. F: Sjök. Johan Forssling och h.h. Sophia f. Zettergren. Med. lic. Sthlm 1934. Centraldispensärläk. i Vilhelmina 1944 o. därefter i Mora 1948 i lika tjänst. Gift 1946 m. Karin Wesslén.

Rolf Fransson, född i Ockelbo 29 aug. 1900. Ingeniör.

Herbert Hänsch, född i Gävle 1 aug. 1898. Avled i Limhamn 1949.

Olof Philip Jansson, född i Gävle 2 maj 1901. F: Kont.ch. Olof Jansson och h.h. Hanna f. Jönsson. Fil. mag. i Uppsala 1927. Adj. Tj.gjort bl.a. i Gävle Västerås o. Sthlm. Gift 1934 m. Mary Sjökvist. 2 barn.

Rolf Lamborn, född 19 maj 1901. F: Prov.läk. A. J. Larsson. Sportjournalist. Blev 1943 korrespond. i USA. Tidn.utgivare i Florida. Forskade kring svenskkolonin S:t Barthélemy. Gift 1933 m. Florence Bouveng. 3 barn. Avl. 1988. Hans syster Ingrid g. Holm (1897-1986), som efter sin skolgång  i flicksk. blev gymn. lär. i Göteborg, känd skidlär. och ledare för bilkåristerna, väckte sensation genom att på 1920-talet som ensam kvinna köra bil över hela USA.

Arne Linander, född i Gävle 16 okt. 1899. F: Metodistpast. Eric Linander och h.h. Anna f. Lidmark. GH 1919. Fil. mag. Göteborg 1947. Rektor vid Gävle Praktiska Realsk. (nuv. Polhemssk.) 1954-66. Kyrkofullm. i Gävle 1932-38. Avgick m. pension 1966. Gift 1930 m. Signe Uhr. Ett barn.

Gunnar Lindberg, född i Gävle 20 nov. 1900.

Harald Lundberg, född i Gävle 1 april 1901. F: Apoteksinneh. Hilder Lundberg och h.h. Märta f. Söderlund. Med. dr. i Uppsala 1938. Överläk. Flens lasarett 1937- 1961. Gift 1930 m. Ruth Nordström. 4 barn. Avled i Flen 1961.

Axel Lundell, född i Gävle 20 mars 1900. F: Handelsres. Bror Lundell och h.h. Ulla f. Lindén.

Gösta Löfgren, född i Gävle 9 maj 1900. F: Konsul J. A. Löfgren och h.h. Signe f. Andersson. Riksbanken i Visby som dir. sedan 1946. Gift m. Inez Jansson. Ett barn.

Sten von Malmborg, född i Gävle 11 jan. 1901. F: Major Otto von Malmborg och h.h. Inga f. Schough. GH 1923. Fil. lic. i Uppsala 1937. Lektor i biologi i Söderhamn. Avgick m. pension 1968. Gift 1930 m. Maj Boetsius. 3 barn.

Hans Norell, född i Gävle 28 maj 1901. F: Vicekonsul Otto Norell och h.h. Sigrid f. von Porat. Jur. kand i Uppsala 1924. Borgmästare i Motala sedan 1948. Gift 1957 m. Ingeborg Magnusson. 2 barn i 1:a äkt.sk.

Albin Olsson, född i Torsåker 19 juli 1898. Okänd på p.ä. i Torsåker.

Herman Price, född i Gävle 3 nov. 1899. Ingeniör. Avled i Stockholm 1938.

Paul Söderlund, född i Valbo 26 juni 1898. Gift m. Hilda Elvira Söderlund. Avled i Hälsingborg 1966.

Holger Wallström, född i Sollefteå 13 maj 1900. Utflyttad till USA 1925.

Erik Wickberg, född i Hanebo, Gävleborgs län 19 dec. 1901. F: Löjtn. Alarik Wickberg och h.h. Augusta f. Falk. Schartaus Handelsinst. Sthlm.1921. Gefle Dagfblad som journalist och redaktör 1928-67. Produktiv hembygdsforskare och flitig skribent i Häsinge reg. årsskrift. Bitsk kuplettskrivare. Avgick m. pension 1967. Gift 1939 m. Ingrid Ringström. 2 barn.


1920

Eugen Blomstrand, född i Gävle 28 nov. 1901. Avled i Stockholm 1969.

Robert Bohlin, född i Hille 11 juni 1902. Avled i Areo, Italien 1922.

Bengt Elmgren, född i Gävle 21 mars 1901. F: Överlär. Anders Elmgren och h.h. Alma f. Ström. Överlär. i Norrköping. Delegat i Europarådet. Gift 1929 m. Hilda Boberg. Avled i Norrköping 1966. Ett barn.

Gustav Fineman, född i Gävle 31 juli 1902. F: Med. dr. Gustav Fineman och h.h. Amelie f. Ott. Musikdir. m. egen firma i Köln sedan 1935. Gift 1932 m. Rut Ibach. Två barn.

Albin Forsmark, född i Högbo, Gävleborgs län 14 aug. 1900. Avled i Hudiksvall 1946.

Folke Haglund, född i Gävle 28 aug. 1901. Utvandrade till Argentina 1929.

Anders Hedberg, född i Gävle 17 sept. 1900. F: Bildhuggare Anders Hedberg och h.h. Alida f. Andersson. Ark. ex. v. KTH 1928. Arkitekt m. ett flertal uppdrag inom olika instanser såsom sjukhus o. muséer mm. Ing. i kamratfören. Gefle Pojkarna.

Eric Hemstadius, född i Gävle 23 jan. 1901. F: Lokf. Simon Johansson och h.h. Elisabeth f. Boström. Apot. ex. 1928 i Sthlm. Tj. gjort bl.a. på olika apotek i Gävle. Innehavare av apoteket i Avesta 1947-57 o. sjukhusapot. i Falun 1957-68. Avgick m. pension 1968. Led. av stadsfullm. i Gävle under flera år. Ordf. i häsovårdsn. i Falun. Gift 1929 m. Clara Forsberg.

Nils Hildebrand, född i Gävle 25 jan. 1899. Guldsmed i Gävle.

Ragnar Hillström, född i Gävle 14 aug. 1901.

Rudolf Holmgren, född i Gävle 22 nov. 1900. KTH 1926. KKH 1932. Arkitekt bl.a. i Gävle och Sthlm. Gift 1929 m. Sigrid Ahlberg. 3 barn. Avled i Stockholm 1967.

Wilhelm Johansson, född i Gävle 6 sept. 1900. Okänd på p.ä. i Gävle.

Wilhelm Klingberg, född i Valbo 6 nov. 1902. F: Major Erland Klingberg och h.h. Anna f. Fogelmarck. Fil. kand. i Uppsala 1927. Bl.a. VD för Cellulosafören. 1939-69. Avgick m. pension 1969. Skr. Den intellektuella spärren i belysning av Axel Hägerströms filosofi 1966. Gift 1943 m. Hedvig Doerper. 3 barn.

Valdemar Lindblad, född i Torsåker, Gävleborgs län 10 sept. 1900. Farm. kand. Avled i Gävle 1969.

Georg Lindén, född i Sollerön, Kopparbergs län 16 okt. 1901. F: Folksk.lär. GH 1924. Fil. dr. Docent. Dalamålsforskare. Lektor i Fagersta.

Gunnar Lindh, född i Gävle 4 sept. 1901. F: Red. Karl M. Lindh och h.h. Klara f. Hemberg. Jur. kand. Sthlm 1924. Egen advokatbyrå i Sthlm 1940. Bl.a. ordf. i Allmämma Pensionsfonden 1959-72. Gift 1931 m. Anna-Greta Johnsson. Ett barn.

Martin Lindmark, född i Gävle 13 april 1901. F: Köpm. Anders Lindmark och h.h. Emma f. Wester. Civilingenjör. ex. CTH 1925. Kungl. Patent- o. reg. verket Sthlm som byrådir. 1931-67. Avgick m. pension 1967. Gift 1932 m. Elna Blomstrand.

Erik Lindquist, född i Gävle 29 sept. 1902. Okänd på p.ä. i Gävle.

Arvid Lundbäck, född i Valbo 11 okt. 1902. Avled i Stockholm 1937.

Sven Lundgren, född i Gävle 17 juli 1901. F: Folksk.lär. Per Lundgren och h.h. Anna Cecilia f. Lindgren. Gymn. lär. ex. v. GCI 1936. Tekn. högsk. 1922-24. Sthlm:s Högskola 1931-32. Bl.a. svensk mästare  i fem- o. tiokamp, stavhopp. Deltog som tiokampare i olympiaden 1928 Rikstränare i Danmark i fri idrott. Gymn. lär. i Täby. Gift 1945 m. Aase Jelsdal. Ett barn.

Thure Mörck, född i Gävle 1 sept. 1902. F: Sjökapt. Nils Mörck och h.h. Debora f. Pehrsson. Bl.a. bankkamrer i Gävle. Avgick m. pension 1963. Gift 1930 m. Hildur Bäckström. 3 barn.

Eric Nordlander, född i Gävle 23 mars 1901. F: Fil. dr. Amandus Nordlander och h.h. Anna f. Johansson. GH 1920. Med dr. Docent i gynekologi vid Karolinska inst. i Sthlm. Marinläk. Gift 1942 m. Sonja Reuterskiöld. 4 barn.

Carl Nyström, född i Gävle 26 sept. 1901. Avled i Stockholm 1931.

Gunnar Ortman, född i Gävle 27 aug. 1901. Avled i Karlskrona 1960.

Herbert Ramström, född i Älvkarleö, Uppsala län 21 juni 1902.

Bengt Rosén, född i Österlövsta, Uppsala län 7 maj 1900. F: Fabr. Mårten Rosén och h.h. Anna f. Bengtsson. Civ. jägmäst. ex. v. Skogshögsk. 1927. Skogsförv. i Falun, Nås o. Söderfors. Avgick m. pension 1964.

Einar Råberger, född i Gävle 4 juni 1902. F: Predikant Per Olsson och h.h. Julia f. Hydén. Bror till Gunnar Råberger (1914). GH 1920. Teol. kand. i Uppsala 1925. Kontraktsprost i Sigtuna. Gift 1923 m. Margareta Persson. 2 barn.

Herbert Stålhammar, född i Hille 10 dec. 1899. Bankdir. Avled i Gävle 1961.

John Sundlöf, född i Särna, Kopparbergs län 5 juni 1901. F: Skogsförv. Alfred Sundköf och h.h. Hanna f. Sandberg. Civ. jägmästare. Skogsförv. i Stora Kopparb. Bergsl. AB 1928-63. Gift 1931 m. Rosa Rydén. 3 barn. Avl. i Mora 1970.

Robert Swedlund, född i Gävle 18 mars 1902. F. Major Gustaf Swedlund och h.h. Ellen f. Reuterskiöld. Bror till Nils Swedlund (1917). GH 1920. Fil. dr. Landsantikvarie i Härnösand och i Göteborg. Arkivråd i Sthlm. Gift 1934 m. Ingrid Tobé. 3 barn. Avled 1977.

Åke Wallman, född i Gävle 2 maj 1901. Enl. Hel. Tref. p.ä. i Gävle utflyttad utomlands 1925.

Sven Westerlund, född i Ockelbo 4 febr. 1900. F: Trafikch. August Westerlund och h.h. Hanna f. Hedlund. Veterinärex. Sthlm 1929. Distr. vet. i bl.a. Torsås 1947-64. Avgick m. pension 1964. Gift 1941 m. Marika Eklund. 3 barn.1921

Knut Bennet, född i Hälsingborg 17 maj 1903. F: Linjedir. Tomas Bennet och h.h. Louise f. von Düben. Med. lic. Sthlm 1930. Prov. läk. bl.a. i Kusmark, Vindeln, Grängesberg o. Hyltebruk. Avgick m. pension 1968. Gift 1930 m. Gunvor Vengelin. 4 barn.

Nils Bergfeldt, född i Gävle 24 nov. 1902, F: Köpman Gustaf Bergfeldt och h.h. Elin f. Löf. Civ. jägmäst. ex. Sthlm 1927. Div. anst. i Ljusne Voxna AB. Skogsch. i Forss AB i Köpmanholmen 1946-64. Avgick m. pension 1964. Gift 1933 m. Mary af Bjur. 2 barn.

Gunnar Björk, född i Gävle 9 jan. 1903. Civilingenjör. Avled i Gävle 1963.

Erland Dryselius, född i Gävle 17 juli 1903. Apotekare i Norrköping.

Torgny Eklund, född i Gävle 16 juni 1902. Utflyttad till Nordamerika 1928.

Ivar Ekström, född i Gävle 29 mars 1903. F: Bankdir. Robert Ekström och h.h. Anna f. Johansson. Schartau, Sthlm 1924. Kamrer inom F: Ahlgrens tekn. fabr. AB i Gävle o. Sthlm. 1924-48. Avgick m. pension 1948. Gift 1932 m. Gunnel Ljungberg. 3 barn.

Hilding Elg, född i Gävle 27 febr. 1902. F: Kontorsbitr. Redaktör. Teaterkritiker i Borås. Avled 1987.

Hugo Elmgren, född i Gävle 9 juli 1902. Disponent i Västerås.

Gustaf Engwall, född i Gävle 14 nov. 1902. F: Grossh. Ernst Engwall (Gevaliarosteriets ägare) och h.h. Hilda f. Johansson. Fil. dr. 1944 i Uppsala i konsthistoria.  Grundare o. innehavare av Galerie Blanche i Sthlm sedan 1947. 

Olov Eriksson, född i Gävle 18 okt. 1902.

Einar Grönlund, född i Valbo 11 aug. 1902. F: Grossh. Anders Grönlund och h.h. Margareta f. Hedman. Dir. för A. E. Grönlund AB i Gävle 1938-72. Gift 1932 m. Märtha Lundström. 4 barn.

Anders Hansson, född i Norrby förs., Västmanlands län 20 dec. 1900. Boende i Lindesberg.

Herbert Johnsson, född i Gävle 28 april 1902. Okänd på p.ä. i Gävle.

Roland Liljefors, född i Gävle 3 nov. 1902. Avled i Lund 1948.

Karl Lindbäck, född i Gävle 22 mars 1901. F: Maskininsp. Fredrik Lindbäck och h.h. Maria f. Sahlin. Apot. ex. 1934 i Sthlm. Bl.a. inneh. av apotek i Gysinge o. Hallstahammar 1945-68.  Avgick m. pension 1968. Gift 1935 m. Dagmar Lundvik. 2 barn.

Gunnar Lindh, född i Gävle 11 juli 1902. F: Disp. Bernard Lindh och h.h. Kerstin f. Andréen. Bergsing. ex. v. KTH Sthlm 1927. Tj.gjort vid Sandvikens Jernverk bl.a. som avd. ch. vid stålforskn. Inom S-vikens Jernverk från 1927 - 1967. Avgick m. pension 1967. Gift 1943 m. Dagmar Helmer. 3 barn.

Birger Lindham, född i Vimmerby 12 aug. 1902. F: Apotekare Erik Lindham och h.h. Sigrid f. Falk. KTH 1926. Bl.a. arb. ch. Sthlms. stads Fastighetskontor 1933,  Chef  för Olsson & Rosenlund AB i Heby 1940. Gift 1938 m. Maria Koppel. Avled i Sala 1970.

Hugo Lindholm, född i Gävle 15 juni 1902. Ämneslärare i Gävle.

Åke von Malmborg. född i Gävle 18 juni 1902. F: Major Otto von Malmborg och h.h. Ingeborg f. Schough. Bror med Sten von Malmborg (1919). KTH 1926. Bl.a. vägdir. i Kopparbergs län 1943. Gift 1947 m. Margit Fredricson. 2 barn. Avled i Brunneby (Östergötland) 1969.

Carl Wilhelm Prinzencreuts, född i Gävle 5 nov. 1902. Avled i Ulricehamn 1947.

Folke Rothpfeffer, född i Gävle 22 dec. 1901. F: Sjökapten. Inköpschef i Gävle.

Einar Ruhn, född i Gävle 28 sept. 1900. F: Stationsinsp. Thor Pettersson och h.h. Hulda f. Johansson. Byggn. ing. ex. Tekn. sk. Sthlm. 1925. Walleniusrederierna Sthlm. som fastighetsförv. sedan 1956. Gift 1949 m. Karin Sjöström. Ett barn.

Bengt Sundlöf, född i Särna, Kopparbergs län 14 aug. 1903. F: Skogsförv. Alfred Sundlöf och h.h. Hanna f. Sandberg. Med. lic. 1929 i Uppsala. En av många gymnasistbröder från Särna. Praktiserande läkare i Gävle. Gift 1935 m. Gunvor Fjellström. 4 barn.

John Svensson, född i Gävle 10 febr. 1900. Avled i Gävle 1945.

Lage Torén, född i Gävle 30 nov. 1901.

Tore Torlind, född i Gävle 12 mars 1902. F: Skräddarmäst. Johan Andersson och h.h. Maria f. Pettersson. Organistex. 1925. Musiklär. ex. o. Kyrkosångarex. 1926. Musikdir. Sthlm. Bl.a. musiklär. i H.A.L. Gävle 1951-65. Komponerat motetter, solosånger, kantater, bl.a. kantat vid Tyska kyrkans 300-års jubil. 1942. Gift 1955 m. Gaby Eckfelder. 2 barn i 1:a äkt. sk. Ett barn i 2:a äkt.sk.

Yngve Wahlberg, född i Gävle 10 mars 1902. F: Guldsmed David Wahlberg och h.h. Hanna f. Ebbesson. Praktiserade i Bremen. Övertog faderns guldsmedsf. i Gävle 1926. Gävle stads förtj.medalj 1968. Gift 1927 m. Greta Falk. 2 barn. 

Gösta Walin, född i Gävle 30 nov. 1902. F: Rådman Gösta Walin och h.h. Elisabeth f. Lindgren. Juris hedersdoktor. Statssekr. Justitsieråd. Byråch. justitiedep. Har bl.a. skrivit ”Förmyndare och gode män”, testamentslagen, allmänna hyreslagen, föräldrabalken m.m. ”Man kommer varandra närmare för varje gång. Det blir en ökad broderskapskänsla”. (En av de tio som firade 60-årsjubileum 1981).

Edvard Westerlund, född i Ockelbo 17 juni 1903. F: Trafikch. J.A. Westerlund och h.h. Hanna f. Hedlund. Civilingenjör. ex. v. KTH 1926. Bl.a. arbetsch. Vägförv. Kopparbergs län i Falun. Kungl. luftfartsstyrelsen som byggn.ch. Gift 1930 m. Essie Carlqvist. 3 barn.

Gunnar Westman, född i Gävle 12 juli 1902. Folksk.lär. Avled i Gävle 1971.

Nils Wigzell, född i Gävle 9 nov. 1901. F: Stadsvägare Nils Gottfrid Wigzell och h.h. Mathilda f. Forssling. Civ. ek. ex. v. Handelsh. sk. Sthlm 1925. Bl.a. revisor vid Bolins Rev. byrå i Sthlm sedan 1963. Gift 1932 m. Astrid Larsson. 3 barn.

Karl Gustav Zimmerman, född i Uppsala 12 mars 1903. Skogschef.

Henry Öjerhed, född i Gävle 25 juni 1902. Boende i Kungsgården.

Sven Öman, född i Danderyd, Sthlms län 5 maj 1902. F: Postmäst. Emil Öman och h.h. Ebba f. Wallensten. Fil.kand Uppsala 1929. Poststyrelsen Sthlm som byrådir. 1952-68. Avgick m. pension 1968. Ordf. i Postens Idr. förbund i 25 år. Gift 1955 m. Marina de Sousa Veras. 2 barn. 


1922

Gustav Ahlstrand, född i Gävle 17 nov. 1901. F: Järnarb. Folksk.lär i Älvkarleby o. i Kastets skola Bomhus. Esperantist. Frilansskribent. Blev som pensionär fil. kand. i grekiska 1975. Skrev klassikern ”Ett hundliv”.

Einar Berggren, född i Gävle 2 febr. 1903. F: Borgm. Carl Berggren och h.h. Anna f. Björkman. Bror med Överste Hans Berggren (1913). Off. ex. 1924. I14 i Gävle 1924-39. Flygvapnets intendenturkår som kapten 1939-58. Avgick m. pension 1958. Gift 1940 m. Karin Hallström 2 barn i 1:a äkt. sk.

Bengt Berglund, född i Gävle 2 okt. 1903. F: Källarmäst. Johan Berglund och h.h. Mia f. Lindholm. Bror till Sven

Berglund (1919). GH 1922. Med. lic. 1934. Praktiserande läkare i Hedemora. Gift 1930 m. Daina Pettersson. 3 barn. 

Axel Brodd, född i Gävle 9 juli 1903. F: Köpman Axel Brodd och h.h. Augusta f. Lindberg. Med. lic. Sthlm. 1930. Prov. läk. bl.a. i Järvsö o. Gävle. Gift 1933 m. Lizzie Behmer. 5 barn.

Warner Dahlström, född i Gävle 5 mars 1903. F: Distr. ch. K.F. Dahlström och h.h. Johanna f. Andersson. Civilingenjör. ex. KTH 1927. Bl.a. Byggn.kontoret Lidköping  som byggn.ch. 1938-68. Avgick m. pension 1968. Gift 1933 m. Edit  Sundberg. 2 barn.

Bertil Erwald, född i Gävle 23 nov. 1901. F: Målarmäst. Anders Erwald och h.h. Anna f. Svensson. Med. lic. 1931 i Sthlm. Bl.a. stadsläk. i Hudiksvall 1932-62. Gift 1931 m. Naima Lindgren. 4 barn. Avled i Hudiksvall 1962.

Lars Fernlund, född i Hille 26 nov. 1903. F: Fabr. Carl Fernlund och h.h. Karin f. Larsson. Folksk.lär.ex Uppsala 1923. Bl.a. folksk.lär. i Gävle stads skoldistr. 1929-69. Avgick m. pension 1969. Gift 1933 m. Ingeborg Johansson. 2 barn.

Göran Göransson, född i Västervik 23 juni 1903. Agronom i Gävle.

Sven Holmqvist, född i Solna 28 okt. 1903. F: Försäkr. insp. Edvard Holmqvist och h.h. Ida f. Lindgren. Jur. kand. Uppsala 1927. Kansliråd på Inrikesdepartementet 1959. Avgick m. pension 1964.

Ivar Häggbom, född i Gällivare 21 aug. 1903. F: Kassör Paul Häggbom och h.h. Ingeborg f. Hammarén. KTH 1927. Egen rörelse som konsult sedan 1957. Gift 1928 m. Karin Fredriksson. 3 barn.

Nils Högvall, född i Österfärnebo, Gävleborgs län 21 mars 1900. F: Länsvet. J.O. Högvall och h.h. Anna f. Sjögren. Fil. kand. Lund 1928. Komm.kassör i Hotagen 1940-68. Flertalet förtroendeuppdrag i en liten fjällkommun. Gift 1934 m. Karen Larsdotter Östberg. Ett barn.

Gert Höjer, född i Gävle 21 jan. 1903. F: Ale Höjer (1892). Stadsbokhållare. Avled i Gävle 1941.

Birger Johnson, född i Gävle 5 mars 1904. F: Disp. Carl Johnson och h.h. Hanna f. Larsson. Civilingenjör. ex. KTH 1928. Egen konsultverksamhet i Gävle 1933-44. Vägdir. i Gävle 1953-65. Under sin tjänstgöring fick han anpassa länets hästvägnät till modern biltrafik och bl.a. hugga bort drottning Kristinas berömda allé kring blivande E 4. Avgick m. pension 1965. Gift 1933 m. Gunvor Christenson. 2 barn.

Erik Kellner, född i Gävle 6 maj 1903. F: Kassör Hjalmar Kellner och h.h. Anna f. Andersdotter. Tandläk. ex. Sthlm. 1925. Egen praktik i Gävle sedan 1925. Gift 1930 m. Ingrid Krogström. 4 barn.

Evert Kristenson, född i Gävle 19 mars 1900. F: Grossh. Emil Kristenson och h.h. Hanna f. Jansson. Med. kem. inst. Uppsala univ. till 1969. Avgick m. pension 1969. Gift 1937 m. Inga Nagel.

Einar Lewander, född i Ösmo, Södermanlands län 12 aug. 1903. F: Kamrer Einar Lewander och h.h. Maria f. Almborg. Civilingenjör. ex. KTH Sthlm. 1927. Flyg.förv. Byggn. avd. Sthlm. som konstr. ch. 1936-66. Avgick m. pension 1966. Gift 1932 m. Aisa Eriksson. 3 barn.

Krister Lindberg, född i Gävle 16 dec. 1903.

Samuel Lindberg, född i Gävle 14 juli 1902. F: Möbelhandl. GH 1923. Språkadj. i Göteborg. ”Med mild ironi såg han på onyttigt jäkt och retoriskt svammel från skolpolitiker och moderna pedagoger” (SvD 1984). Avled 1984.

Gustaf Lindfors, född i Gävle 30 maj 1903. F: kyrkoh. Jonas Lindfors och h.h. Maria f. Hultgren. Kansliex. St HS 1931. Landsfiskal i Fagersta distr. 1952. Gift 1939 m. Ingrid Danils. 6 barn. Avled i Fagersta 1969.

Per Lindgren, född i Ovansjö, Gävleborgs län 7 jan. 1902. F: Snickarmäst. Per Olof Lindgren och h.h. Anna f. Zetterman. GH 1923. Bl.a. rektor vid Örnsköldsviks HAL 1965. Led. av stadsfullm. i Örnsköldsvik under många år. Gift 1939 m. Gerda Nordin. Ett barn i 1:a äkt. sk. 3 barn i 2:a äkt. sk.

Svante Lindström, född i Gävle 5 nov. 1902. F: Ing. Gustaf Lindström och h.h. Anna f. Lundberg. Civilingenjör. ex. KTH 1928. Bl.a. vid AB Max Sievert, Sundbyberg som övering. o. tekn. dir. 1938-69. Gift 1966 m. Zenta Björner. 2 barn i 1:a äkt. sk.

Erik Lundbäck, född i Valbo 28 okt. 1903. F: Disp. Einar Carl Lundbäck och h.h. Thora f. Engström. Med. lic. 1936. Ett 30-tal förordn. som läk.  Bl.a. prov. läk. i Krokoms distr. 1946. Gift 1944 m. Gerd Juhlin. 2 barn

Sven Nilser, född i Hedemora 6 juni 1898. F: Lantbr. Johan Johansson och h.h. Wilhelmina f. Sjöberg. Fil. kand. Uppsala 1944. Biblioteket i Gävle. Realsk. Borlänge 1946-55. Avgick m. pension 1955. Gift 1946 m. Aina Hallin. 2 barn.

Yngve Roselius, född i Gävle 13 april 1903. F: Grossh. Thore Roselius och h.h. Agnes f. Jacobsson. Prästvigd i  Linköping 1929. Kyrkoh. i Målilla 1934-69. Avgick m. pension 1969. Gift 1934 m. Maja Falk som avl. 1950. Gift 1952 m. Maria Fagerström. 4 barn i 1:a äkt. sk. Ett barn i 2:a äkt. sk.

Åke Sjöström, född i Gävle 27 april 1903. F: Målarmäst. Karl Adrian Sjöström och h.h. Evelina Maria Wahlman. Köpman i Sthlm. 1934-48. Avled i Stockholm 1948.

Tord Sundlöf, född i Särna, Kopparbergs län 21 nov. 1904. Bror till John o. Bengt Sundlöf (1920 o. 1921) Avled i Bollnäs 1960.

Helge Thelander, född i Sandviken 30 sept. 1903. F: målarmäst. Karl Thelander och h.h. Anna f. Bååth. Med. lic. Sthlm. 1932. Praktiserande kvinnoläk. 1941. Skr: A och O för blivande mödrar. Gift 1931 m. Svea Johansson. 4 barn.

Torsten Tjernström, född i Valbo 28 sept. 1904. Boende i Sollentuna. Gift m. Gunhild Lindholm.

Folke Widegren, född i Gävle 17 juni 1902. Avled i Stockholm 1942.


1923

Karl Bergstrand, född i Ovanåker, Gävleborgs län 26 maj 1903. Bankkassör. Avled i Edsbyn 1953.

Torsten Blom, född i Börstil, Sthlms. län 22 jan. 1902. F: Godsäg. August Blom och h.h. Olivia f. Persson. Veterinärex. Sthlm. 1929. Bl.a. byråch. o. vet. råd i Vet.närstyrelsen 1947-67. Avgick m. pension 1967. Ordf. i Sv. Djurskyddsför. sedan 1971. Gift 1929 m. Margit Andersson. 3 barn.

Artur Danielsson, född i Hille 9 nov. 1903. Avled i Nacka 1966.

John Elmgren, född i Gävle 24 jan. 1904. F: Överlär. Anders Elmgren och h.h. Alma f. Ström. Fil. dr. i Uppsala 1934. Prof. i psykologi i Göteborg. Skrivit om minnets funktion o. gestaltpsykologi. Gift 1930 m. Kerstin Weiss.

Nils Forsberg, född i Gävle 29 jan. 1905. F: Köpman Johan Gustaf Forsberg och h.h. Maria Helena f. Nordström. Fil. lic. i Sthlm. 1934. Studier v. École des Hautes Études o. Sorbonne i Paris 1927-29. Doc. i religionshist. v. Uppsala univ. Lektor i Skövde. Gift 1933 m. sångerskan Esther Edlund. 2 barn. Avled i Stockholm 13 jan. 1962.

Uno Frydén, född i Gävle 28 juli 1903. F: Ekonomich. Axel Frydén och h.h. Hilma f. Philipson. GH 1925. Fil. lic. Sthlm. 1942. Tj.göring v. olika skolor i Sthlm. Flygvapnets underoff. sk. i Västerås 1941-44. Adj. Härnösand o. Ljusdal. Lektor v. HAL Söderhamn 1953-60. Lektor v. försöksgymn. i Nacka 1960-70. Gift 1933 m. Hilda

Fritz Harge, född i Gävle 25 sept. 1904. Folksk. lär. i Västerhaninge.

Anders Hedlund, född i Hedesunda 17 nov. 1902. F: Handl. Anders Hedlund och h.h. Anna f. Jonsson. Bl.a. adj. i Göteborg. Avgick m. pension 1969. Ett barn.

Torsten Henriksson, född i Sandviken 9 sept. 1903. F: Köpman Gustaf Henriksson och h.h. Hilma f. Andreasson. Dir. för Sjöassuradör förlags AB fr. 1956. Ordf. Sthlms. högerns förb. 1950-53. Gift 1928 m. Elsa Engman. Avled i Stockholm 1962.

Sigurd Hoffman, född i Gävle 22 april 1903. F: Konditor Gustaf Hoffman och h.h. Sofia f. Olofsson. Fil. dr. 1948. Lektor bl.a. HAL i Härnösand 1949-51, v. Folksk.sem. Sthlm. sedan 1951. Gift 1935 m. Edith Buräng. 2 barn. Avled i Stockholm 28 dec. 1961.

Erik Jern, född i Gävle 22 nov. 1904. F: Fabr. Emil Jern och h.h. Maria f. Mattsson. Civilingenjör. ex. KTH Sthlm. 1927. Volvo Gbg. som chefskonstr. 1929-49. Gift 1946 m. Thelma Adamsson. 2 barn. Avled i Göteborg 25 mars 1949.

Torsten Krokström, född i Gävle 23 april 1905. F: Grossh. Ernst Irenius Krokström och h.h. Jenny Elisabeth f. Jonsson. GH 1923.  Fil. dr. 1936. Docent i petrografi o. mineralogi v. Uppsala univ. 1936-50. Speciallär. v. Lantbr. högsk. på Ultuna. Prof. i geologi vid Farouk I:s univ. i Alexandria i Egypten. Gift 1929 m. Magnhild Knutsson. 3 barn.  Avled i Egypten 15 maj 1950.

Alf Liljefors, född i Göteborg 23 dec. 1904. F: Kapellmäst. Ruben Liljefors och h.h. Christiane f. Petersen. Bror m. Ingemar Liljefors, som tog rx v. Läroverket 1922. Fil. dr. 1955 Sthlm. Lektor v. Norra Latin Sthlm. 1952-69. Avgick m. pension 1969. Gift 1931 m. Margit Löfström. 4 barn.

Harry Lindau, född i Gävle 19 okt. 1904. F: Köpman Anders Lindau och h.h. Alma f. Andersson. Med. lic. 1939 i Uppsala. Egen praktik i Gävle 1946-70 varefter han bosatte sig i Schweiz. Avled 1984.

Einar Nordlander, född i Gävle 17 sept. 1903. F: Fil. dr. Amandus Nordlander och h.h. Anna f. Johansson. Jur. kand Uppsala 1930. Länsstyrelsen i Kopparbergs län som förste länsassessor 1960-69. Avgick m. pension 1969. Gift 1937 m. Greta Huss. 2 barn.

Sten Sandberg, född i Piteå 28 dec. 1903. F: Jägmäst. Gustaf Sandberg och h.h. Didy f. Hahn. Sportjounalist i Sthlm. Grundare o. innehavare av Trav- o. Galoppronden 1940-61. Bosatt i Italien. Gift 1935 m. Eva Carlsdotter Schenström. 2 barn.

Evert Sergén, född i Gävle 24 okt. 1903. F: Philip Carlsson och h.h. Clara. Populärt kallad ”Jeppa”. Cand. med. dent. i Tyskland. Egen praktik i Gävle 1931-70. Avgick m. pension 1970. Gift 1937 m. Margitta Sundberg.

Tage Strandberg, född i Gävle 2 sept. 1900. F: Verkm. Olov Strandberg och h.h. Anna f. Larsson. Off. ex. Sthlm. 1925. Major v. Sthlms. luftvärnsreg. 1942-55. Avgick m. pension 1955. Fått Hans Maj:ts framlidne Gustaf V förtjänsttecken. Gift 1946 m. Ingrid Wicklund. 2 barn i 1:a äkt. sk.

Gustav Strömbom, född i Bergsjö, Gävleborgs län 31 dec. 1903. F: Köpman Helge Strömbom och h.h. Erika f. Schüttman. Lantm. ex. Sthlm. 1929. Distr. lantm. Borås 1948-69. Avgick m. pension 1969. Gift 1933 m. Irma Palm. 3 barn.

Oskar Swärd, född i Gamlestads förs. Göteborg 30 aug. 1904. F: Trafikmäst. August Swärd och h.h. Olga f. Hjorth. Tullförvaltare i Borås 1959-70. Avgick m. pension 1970. Gift 1956 m. Aina Ingegerd Ericsson.

Gustaf Wicksell, född i Husby, Kopparbergs län 23 okt. 1900. F: Gustaf Oscar Wicksell och h.h. Hanna f. Andersson. Tandläkare i Hedemora. Gift 1937 m. Brita Goldkuhl. 3 barn.

Eric Åström, född i Gävle 14 juni 1904. F: Åkeriäg. John Åström och h.h. Hilda f. Lindholm. Veterinärex. Sthlm. 1928. Distr. vet. bl.a. i Kristinehamn 1943-69. Avgick m. pension 1969. Gift 1932 m. Ingeborg Holmberg. Ett barn.

Gösta Åström, född i Gävle 15 juni 1904. F: se ovan. Bror m. ovanst. Folksk.lär. ex. Växjö 1924. Tillsynslär. i Gävle 1935-69. Avgick m. pension 1969. Gift m. Astrid Gäfvert. 2 barn.

Gösta Öman, född i Danderyd, Sthlms. län 10 okt. 1904. F: Postmäst. Emil Öman och h.h. Ebba f. Wallensten. Fil. kand. Uppsala 1926. Redaktör. Vid TTi Sthlm 1938-61. Sveriges Radio Sthlm. 1961-70. Avgick m. pens. 1970. Skrev uppsatser i tidn. o. tidskrifter i allmänt kulturella ämnen.


1924

Sten Ahlner, född i Gävle 18 sept. 1905. F: Dövst. lär. Oscar Ahlner och h.h. Anna f. Karlsson. GH 1924. Fil. dr. Uppsala 1948. Bl.a. Naturhist. muséet som doc. i botanik o. museeassistent 1950-71. Avgick m. pension 1971. Specialist på lavar, med sommarviste på Iggön. Gift 1951 m. Maud Uhrwing. 2 barn.

Erik Bellander, född i Gävle 15 sept. 1905. F: Grossh. Jakob Bellander och h.h. Helena f. Wassberg. Kommun. ex. Soc. inst. 1933. Bl.a. stadsrev. i Gävle 1944-49. Stadsrev. i Örebro 1956-71. Avgick m. pension 1971. Gift m. Sigrid Tolf. 4 barn.

Georg Björklund, född i Gävle 29 sept. 1905. Rektor vid Solängsskolan i Gävle.

Carl-Arvid Blomqvist, född i Gävle 19 febr. 1904. F: Stationsinsp. Arvid Blomqvist och h.h. Hilda f. Elfvin. Teol. kand. Uppsala 1933. Kyrkoh. i Arbrå o. Undersvik. Kontraktsprost 1967-69 i Undersvik. Avgick m. pension 1969. Gift 1937 m. Gunvor Berglund. 2 barn. Avled i Uppsala 1973.

Bo Delin, född i Gävle 11 mars 1905. F: Grossh. Gustaf Delin. Kapten. Avled i Stockholm 1956.

Gustaf Ekman, född i Norbergs förs., Västmanlands län 14 juli 1906. Bergsing. F.d. Disp. och VD vid Ramnäs Bruks AB. Gift m. Greta Ekman.

Nils Englund, född i Valbo 11 april 1906. F: Handelsagent Lars Emil Englund och h.h. Erika Kristina f. Johansson. GH 1924. Red. på Norrlandsposten. Skald och ivrig lokalforskare. Skrev bl.a. ”Bilder från 1700-talets Gefle”. Diktsaml., ofta med Gävle-motiv. Avled i Gävle 3 juli 1945.

Nils Eriksson-Björsjö, född i Gävle 27 nov. 1904. F: Målare. GH 1925. Fil. dr. Doc. i geografi. Lektor i Göteborg. Skrev om hemtrakten Bomhus med Björnsjön. Inflyttad till Armedal i Göteborg 1938.

Carl-Axel Falk, född i Halmstad 10 juli 1906. F: Rektor Josef Fredrik Falk och h.h. Augustine C.M. f. Joseph-Gondre. Med. lic. Sthlm. 1933. Läk.tjänster bl.a. i Gävle, Uppsala o. Sthlm. Praktiserande läk. i Sthlm. Gift 1936 m. Svea Jansson. 3 barn.

Ernst-Herman Fineman, född i Gävle 16 maj 1905. F: Med. dr. Gösta Fineman och h.h. Amelie A. B. f. Ott. Prokurist. Avled i Danderyd 1952.

Bror Forsman, född i Uppsala 20 juli 1905. F: Musikfanj. Carl-Erik Forsman och h.h. Agnes f. Sundgren. Fil. dr. 1939 o. doc. 1956 i Uppsala. Kursled i marin zoologi. Lektor i Kalmar HAL sedan 1948. Skrev bl.a. ett tio-tal skr. av marinzool. inneh. Gift 1939 m. Eva Moback. 3 barn.

Hans Forsell, född i Valbo 13 juli 1905. F: Överlär. Johan Fredrik Forsell och h.h. Anna f. Hallgren. Fil. kand. 1931.

Bengt Fredman, född i Gävle 6 okt. 1905. Avled i Stockholm 1940.

Folke Hillström, född i Ockelbo 12 febr. 1906. Tandläkare. Avled i Mjölby 1956.

Mårten Jansson, född i Gävle 11 nov. 1903. F: Kontorsch. Olof Jansson och h.h. Johanna f. Jönsson. Trafikelevex. 1936.  Stationsinsp. i Horndal 1953-68. Avgick m. pension 1968. Gift 1940 m. Sonja Lange. 2 barn.

Nils Jansson, född i Högbo, Gävleborgs län 13 april 1904. F: Förman Zakarias Jansson och h.h. Lydia f. Moström. Jur. kand Uppsala 1930. Hovrättsråd 1951. Hovrättslagman i Svea Hovrätt 1959-71. Avgick m. pension 1971.

Sven Johnsson, född i Gävle 13 nov. 1905. Okänd på p.ä. i Gävle.

Gösta Kihlgren, född i Högbo, Gävleborgs län 9 sept. 1904. F: Smed Oscar Kihlgren och h.h. Beda f. Fernblom. Bergsing. ex. Sthlm. 1929. Sandvikens Jernv. AB 1929-69. Gift 1930 m. Märta Johnsson. Ett barn.

Sten Levander, född i Gävle 30 sept. 1904. Egen advokatbyrå i Falun.

Roland Lindh, född i Gävle 23 okt. 1905. Gift m. Elin E.M. Lindh. Avled i Jönköping 1968.

Carl Lindqvist, född i Gävle 18 juli 1905. Okänd på p.ä. i Gävle.

Sven Mattsson, född i Gävle 6 okt. 1904. Avled i Stockholm 1961.

Gustaf Mossberg, född i Gävle 9 juli 1906. Avled i Årjäng. 1954.

Tore Pettersson, född i Ålsäng, Örebro län 21 juli 1904.

Elis Rydland, född i Torsåker 30 dec. 1904. F: Propsmätare Petrus Pettersson och h.h. Frida Margareta f. Kruse. Folksk.lär. ex. Luleå 1932. Övn.sk.lär. i Gävle o. Falun. Vik. lektor i Falun 1961-68. Gift 1934 m. Edna Frideborg Strandell. Ett barn.

Sven Sidén, född i Gävle 22 juli 1906. F: Civilingenjör. Carl Cidén och h.h. Anna. Lantmätarex. Sthlm 1928. Överlantmätare i Karlskrona  sedan 1957. Avgick m. pension 1972. Gift 1956 m. Signe Irving. 3 barn. Avled 1980.

Gunnar Unger, född i Sthlm. 14 juli 1903. F: Regementsintend. Kapten vid Flygvapnet. Medarbetare i Gefle Dagblad: ”---att sitta ensam i en jaktkärra ovan molnen i det blå guldglittrande solhavet ger stunder av obeskrivligt upplyftande känslor. Där upplevde man fartens tjusning, inte minst i J 22, en liten ettrig maskin”. (G. Unger, GD 1983 1/9).

Gunnar Westerlund, född i Gävle 4 april 1905.

Yngve Zacco, född i Gävle 16 mars 1906. F: Byggn. ch. C.Y. Zacco och h.h. Maria f. Tholander.

Even Zetterström, född i Jungsele, Västernorrlands län 18 dec. 1904. F: Kronojäg. Otto Zetterström och h.h. Märta f. Evensen. Med. lic. Uppsala 1934. Privatpraktiserande läk. i Uppsala 1946-73. Avgick m. pension 1973. Gift 1939 m. Britta Ekman. 4 barn.

ÖVRIGA: Gert Wikner, född 1908. F: Läk. i Ockelbo. Slutade skolan enl. protokoll 13 mars 1924. Skogspraktikant o. stabbläggare. Finlandsfrivillig 1939 med många utmärkelser. Känd som ”Waxholmsgubben” , med väderprognoser efter iakttagelser i naturen. (Arb. 24/12-66). ”Wikner hade kommit för sent till morgonbön och porten var stängd. Han klättrade då in genom ett fönster stödd på en okänd herre, som dessvärre sedan befanns vara adjunkt Ö. Fick anmärkning för ”otillbörligt tillträde till skolan med hjälp av lärare”. (GD 27/5-75).

Viktor Sjöström, född 1907. F: Målare. Sonsons son till målaren Esbjörn Sjöström (GS 1811). Själv målare. Mest känd som teaterentusiast. ” I början av 1900-talet hade man göra i åtta månader för att klara målningen i ett medelstort bygge. Ett hus av samma storlek idag skall klaras på mindre än två månader. Ändå får målaren inte slarva. Hantverkets heder - yrkesstoltheten - är alltjämt ledstjärnan”.(Från  Gästrikland 1985 s. 104)