Gymnasii Gevalienses är Vasa Akademis alumnisida som kommer att omfatta alla kända elever som gått och i de flesta fall avslutat sina studier vid Vasaskolan från 1557 och fram till idag.  
Grunden för sammanställningen har varit Alf Uddholms böcker ”Gevalienses” och ”Från prästskola till  dessa skrifter har utökats med uppgifter ur Vasaskolans arkiv till att omfatta alla kända elever och lärare vid skolan. De elever som endast gick i trivialskolan eller i realskolan finns ännu inte med med kommer att kompletteras.
För äldre tider har vi samlat arkivmaterial och biografiska anteckningar om elever och lärare. 
Från de senaste 40 åren är våra upplysningar endast sporadiska, vi har givetvis namnen på alla elever men hoppas att våra läsare kompletterar våra uppgifter genom att skicka informationer till nedanstående adress. Har du bilder från dina år vid skolan tar vi tacksamt emot även dessa som en del i vår allt mer omfattande bilddokumentation av skolan.
Vi önskar er alla en trevlig läsning.

 
Skicka dina upplysningar och rättningar till post@vasaakademi.se

1500-talet
1600-talet
1700-talet
1800-1849
1850-1899
1900-1924
1925-1949
1950-1974
1975-1999
2000-
Lärare 1557-1899
Lärare 1900-1959
Lärare 1960-
Rektorer
mailto:post@vasaakademi.se1500-talet.html1600-talet.html1700-talet.html1800-1849.html1850-1899.html1900-1924.html1925-1949.html1950-1974.html1950-1974.html1975-1999.html2000-.htmlLarare_1557-1899.htmlLarare_1900-1959.htmlLarare_1960-.htmlRektorer.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13shapeimage_4_link_14shapeimage_4_link_15