Studentexamen

Det kungliga cirkuläret från 1849 som stadgade hur den högre undervisningen skulle organiseras i landet hade sina brister. Fortfarande var det dekanus vid universitetet som godkände de som sökte, och enligt en historia antogs en 11-åring i Uppsala 1831.

Efter diskussioner och utredningar bestämdes 1862 att examen till högre studier skulle förflyttas från universiteten till läroverken. Kungen skulle utse censorer som skulle delta i prövningen av eleverna. Dessa kom vanligtvis från universiteten, men kunde även vara lärare eller skolledare som utmärkt sig. Censorerna skulle besöka alla läroverk för att garantera bedömingen var nationell. Prövningarna skulle vara både muntliga och skriftliga.

Den nya examen hade inget särskilt namn utan kallades bara avgångsexamen. 1878 bestämdes att den skulle kalla mogenhetsprövning men i folkmun blev den snabbt kallad mogenhetsexamen. Först i den nya läroverksstadgan 1905 infördes begreppet studetexamen.

Mer information om traditioner kring studentexamen kan hittas på studenten.

Vasaskolans historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *