Vasaskolan

Vasaskolan fick sitt namn 1966, då den första klassen i det då nya gymnasiet började sin undervisning. De avslutade sina studier 1969 behövde inte genomgå studentexamen enligt 1862 år principer. Att namnet har anknytning till det faktum att Gustav Vasa grundade skolan 1557 är självklart. Men det var inte något nytt namn man uppfann.

Redan 1914 då skolan återinvigdes efter en stor ombyggnad föreslog dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom att skolan borde heta Vasaskolan. Under tiden efter 1966 har skolan liksom världen i övrigt genomgått enorma förändringar, från bandspelare, via OH projektor, dator, TV till modern ITK utrustning och videokonferenssystem.

Skolan blev en estetisk skola från 1988 då landet första gymnasiala cirkusutbildning startades. Sedan har vi fått bild och form, musik, teater och dans.

Skolan har gått från att ha varit en tämligen isolerad ö till att bli en en internationell skola med utbyten och kontakter över hela världen. Genom resor och konferenser med hjälp av modern teknik kan skolans elever interagera med elever från våra många vänskolor.

Den en gång så manliga bastionen har nu fler flickor än pojkar och som under alla tider under skolans historia når våra elever goda resultat och får en god start i livet.

Under rubriken Vasaskolan följer vi skolans utveckling från mitten 1960-talet till idag.

Vasaskolans historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *