Vid Kungsgatan

Då skolruinen skulle inspekteras efter branden kunde man konstatera att bygganden var ett fuskbygge, eller åtminstone att murarna var underdimensionerade. Efter att byggexperter inspekterat brandtomten dömdes den ut som nyrenoveringsobjekt. En ny skolbyggnad måste uppföras för Elementarläroverket.

Tyvärr var skolans byggkassa tom, då man använt den åren före branden för att förbättra gymnastikbyggnaden. Skolan fortsatte sin verksamhet runt om i staden i provisoriska byggnader på söder, där Polhemsskolan senare byggdes. Det var kyrkan och ärkebiskopen som ansvarade för skolan, och efter förhandlingar erbjöds den Luthska tomten för en ny skolbyggnad.

Lärarna var inte nöjda med placeringen, långt från centrum och vid stadsgränsen. De hävdade att all trafik som passerade norrtull som då låg där teatern ligger idag, skulle störa undervisningen och vindarna från fälten norr om staden skulle göra skolgården outhärdligt blåsig, och vinden skulle skapa oljud när den for fram. Trots protesterna uppfördes en storslagen skolbyggnad vid Norra Kungsgatan. Vid invigningen ansågs den fylla skolans behov även om den, och då särskilt korridorerna, gjorde ett något fängelselikanande intryck.

Vasaskolans historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *