[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Gevalienses – Alumni

Gymnasii Gevalienses är Vasa Akademis alumnsida som kommer at omfatta alla kända elever som gått i de flesta fall avslutat sina studier vid Vasaskolan från 1557 och fram till idag. Grunden för sammanställningen har varit Alf Uddholms böcker ”Gevalienses” och ”Från prästskola till jazzmusik”. Till dessa skrifter har utökats med uppgifter ur Vasaskolans arkiv till att omfatta alla kända elever och lärare vid skolan. De elever som endast gick i trivialskolan eller realskolan finns ännu inte med men kommer att kompletteras. För äldre tider har vi samlat arkivmaterial och biografiska anteckningar om elever och lärare. Från de senaste 40 åren är våra upplysningar endast sporadiska. Vi har givetvis namnen på alla elever men hoppas att våra läsare kompletterar våra uppgifter genom att skicka informationer till nedanstående adress. Har du bilder från dina år vid skolan tar vi tacksamt emot även dessa som en del i vår allt mer omfattande bilddokumentation av skolan.

Vi önskar er en trevlig läsning!

Skicka dina upplysningar och rättningar till post@vasaakademi.se[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1505827233535{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;background-color: #f5f5f5 !important;}”][vc_column][cz_accordion open_icon=”fa fa-angle-down” close_icon=”fa fa-angle-up” id=”cz_109756″ sk_title=”background-color:rgba(255,255,255,0.49);padding-bottom:10px;padding-top:10px;color:#777777;” sk_active=”background-color:#ffffff;color:#333333;” sk_content=”background-color:#ffffff;” sk_open_icon=”color:#7100e2;”][cz_acc_child title=”1500-talet” icon_color=”#7100e2″ id=”cz_99351″][vc_column_text]

De första eleverna fram till 1570

Abramham Andreae Angermannus f. ca 1540, d. 1608, ärkebiskop. A. var född i Ångermanland, troligen i Sidensjö, och son till en bonde. Efter studier i Rostock och Greifswald blev han rektor i Stockholm 1567. Angermannus gifte sig med en dotter till ärkebiskop Laurentius Petri. Han motsatte sig Johan III:s kyrkliga reformsträvanden, avsattes och blev kyrkoherde på Åland. Senare fängslades han men flydde till Tyskland. Vid Uppsala möte 1593 valdes han till ärkebiskop. Han företog 1596 en omfattande visitationsresa (”Mäster Abrahams räfst”) på uppdrag av hertig Karl. Han kom dock senare i konflikt även med denne. År 1599 avsattes han som ärkebiskop men fortsatte motståndet till sin död i fångenskap 1608.  Litt.: R. Ohlsson,(1946).

Olaus Petri Medelpadius-c1595. Rektor i Stockholm, domprost i Uppsala. Våldsam motståndare till Johan III liturgi. Hade liksom många andra från Vasaskolan studerat i Rostock och påverkats av protestantismens ideolog professor David Chytraeus.

Petrus Jonae Helsingius -1607. Magister i Rostock 1567, professor vid Uppsala universitet 1568, biskop i Strängnäs 1586. Hans hustru Benedikta Håkansdotter har beskrivit deras dramatiska flykt från röda bokens anhängare i Sverige till mäster Abraham och mäster David i Rostock: ”presenterade jag mig med ett brev från Eder fader (Johan III) att konungen ville hava ett christeligt medlidande med oss, att Eder fader måtte ha lov bruka sitt kall och förvärva sig och sinom bröd. Blev givet svar så lydande, att konungen icke ville föda den hund som honom skulle bita” (brev till barnen)

Olaus Jonae Luth Helsingius -1580. Studerade i Tyskland, professor i teologi i Uppsala 1571/72 och utsågs att disputera mot Laurentius Norvegus (Klosterlasse) om han beryktade Röda bok. Stamfader för släkten Luth som länge verkade i Gävle. Vasaskolan finns idag å den Luthska tomten och Luthens fäbodar finns på Norrlandet

Laurentius Jonae Gestricius -1598. Härnösands förste kyrkoherde 1585. Författade ”Någre Andelighe Wijsor och Loffsonger.”

Nicolaus Petri Grubb-1594 son till borgmästaren i Gävle ”Bottne-Per” Andersson Grubb. Domprost i Linköping

Andreas Petri 1525-1611. son till borgmästaren i Gävle ”Bottne-Per” Andersson Grubb. Kyrkoherde i Luleå. Skrev akrostikonpsalmer.

Magnus Petri Grubb Gevaliensis -1620, son till borgmästaren i Gävle ”Bottne-Per” Andersson Grubb. Präst i Frötuna i Uppland. Han var genom sina fastrars giften kusin med rektor Martinus Olai och ärkebiskop Andreas Björnramsamt svärfar till ärkebiskop Nicolaus Bothniensis. Släkten Grubb, som härstammade från Grubbe i Umeå, hat troligen studerat vid vasaskolan i 11 generationer. Den senaste eleven var Gunnar Grubb (1904)

Nicolaus Olai Bothniensis c1550-1600. Från Långnäs i Västerbotten. Magister i Rostock 1582, ordförande vid Uppsala möte 1593, professor och domprost i Uppsala. Ärkebiskop 1599. Skrev bl.a. ” Nyckel till de orientaliska språken” och ”Memorabilia sui seculi”. Stamfader för släkten Stjernman

Sveno Nicolai Gadolenus Gevaliensis -1587. Magister i Greifswald 1582. Rektor i Linköping och Skara. Skrev latinska dikter.

Andreas Servius c 1553-, född i Hälsingland. Jesuit i Olmütz 1579, professor i Neisse i Schlesien 1588, bodde i Prag 1600. Skrev en katolsk bönbok på svenska.

Olaus Martini 1557-1609, son till ordinarius i Gävle Martinus Olai, fick understöd av hertig Karl i Nyköping, magister i Rostock 1583, Johan Skyttes lärare I Nyköping. Ärkebiskop 1600. Har bl.a. skrivit en läkarbok, psalmer och predikningar.

Lärare

Lärarsysslan var under dessa år ett enmansföretag. Under denna tid användes monitörsystemet som innebar att de äldre eleverna undervisade de yngre. Inga lärare förutom rektor är kända under 1500-talet.

Elever 1570-1599

1570-talet

Johannes Petri Gevaliensis studerade i Rostock, Königsberg och Tübringen. Rektor i Uppsala 1589, professor i fysik 1593, kyrkoherde i Vendel 1595, kyrkoherde i Öregrund 1605. Skrev ”De gratitudine” (om tacksamhet) 1585 Om ”Antichristo” 1604.

Thomas Petri Gevaliensis/Gestricius -1605. Studiekamrat med Johannes Petri i Rostock. Griftig rektor i Karlstad 1585, kyrkoherde i Vingåker 1590, död 1605. Skrev psalmer och akrostikondikter samt skolkomedierna Josephi historia (1601) och Davids historia (1604), som sägs ha spelats på Gävle kyrkvall.

Petrus Kenicius (Per Köniksson) 1555-1635, magister i Wittenberg 1586, professor vid Stockholmskollegiet 1587, biskop i Strängnäs 1608, ärkebiskop 1609. Utgav psalmboken 1622.

Petrus Jonae Angermannus 1559-1630. Studerade enligt uppgift vid Gävle skola. Magister i Jenae 1590, rektor och kyrkoherde i Arboga. Biskop i Växjö 1595. Skrev latinsk poesi och psalmer.

Petrus Erici Bröms 1560-1632, kyrkoherde i Segersta, stamfader för släkten Rosenhjelm

Gabriel Erici Emporagrius 1565-1634, (från Torgsåker) krigspräst vid slaget vid Stångebro, kyrkoherde i Årsunda och Fittja

Magnus Oesthonis Rhalambius -1601 av krigarsläkten Rålamb, som förde en rådjurskalv i sitt sigill, kyrkoherde i Valbo där hans gravsten finns i kyrkan. Hans söner som troligen gick vid skolan var Eliassom blev professor i fysik i Uppsala död 1608. Hans bror Östen (Oestanus) var kommunister i Valbo 1593.

Carolus Olai Hisingh 1572-1642 Inskriven i Rostock 14 år gammal 1586, i Helmstadt 1592, i Wittenberg 1594. Rektor i Arboga, kyrkoherde i Fellingsbro 1603, känd för sitt gästfria hus. Hans dotter Magdalena, bibelkunnig, hjälpsam mot de fattiga, utmärkt som husmor var gift med Johannes Rudbeckius och mor till Atlantikans författare professor Olof Rudbeck i Uppsala. En sentida släkting Lars Ivar Hising utsågs till landshövdig i Gävleborg 1986.

Jahannes Svenonis Plantinus -1611 kyrkoherde och prost i Arboga

 

1580-talet

Johannes Thomae Agrivillensis Bureus 1568-1652 den kände riksarkivarien, noterar i sin dagbok: ”1585 kom iagh i ondt selskap och wandrade til Gefle skola och til Hedemora…” Notisen ger en glimt av djäknarnas kringvandrande.

Elaus Petri Helsingius tidvis lärare i Skara, omnämnd av Uppsala domkapitel 1601, då han sökte en professur i hebreiska och omnämnd av Bureus 1603. Erhöll 1587 i Gävle 240 daler för att trycka sin svensk-latinsk-grekiska ordboken ”Synonymorum libellus.” I företalet säger han att boken översatts från tyskan på begäran av hans kamrater ”i Gävle skolestugas damm.” I denna sk. svinmage bevaras tidens Gävlespråk ”smock båtzman”, ”skämtigh och näsedierff pijgha”, compås med tijmestock” (solur), ”laghgran stiernekikare studerar tungel (måne) och Jacobs straff (Orion)”, sodh, biuggbrödh, skraffwelmaat och sucker candij…..”

Stephanus Olai Bellinus/Gavlander -1629. Son till förre rektorn och biskopen Bellinus. Inrskriven i Wittenberg 1587 som Gevaliensis, disputerade 1593, kyrkoherde i Husby

Johannes Olai Gevaliensis -1598. Son till borgaren Lars Olsson i Gävle. Professor i Uppsala 1596/97

Johannes Erici Giös/Zynthius -1637. Son till kyrkoherde Ericus Andreae i Ovansjö, själv kyrkoherde där 1603. Underskrev liksom fadern Uppsala mötes beslut 1593.

Ivarius Matthiae Gestricius -1541. Fältpräst 1593, bråkig kyrkoherde i Vallby, 1612 kyrkoherde i Österlöfsta

Nicolaus Erici Emporagrius o. 1567-1642 bror till Gabriel Emporagrius (1570-talet), kollega i fem år vi Gävle skola. Magister på en avhandling ”om hörsel och lukt” i Greifswald 1597. Kyrkoherde i Spånga 1602, Långtora 1604.

Nicolaus Jacobi Gevaliensis försvarade 1587 vid Stockholmskollegiet professor Laurentius Johannis Laelius teser ”De nutritione” (Om näringsupptagning) vårt land första disputation i medicin.

Hans Larsson Rizanesander (från Rotskär) underlagman i Gästrikland 1605-1650, skrev i Reval Sveriges första räknelära, dagbok mm.

 

1590-talet

Olaus Simonis Helsingius, uppfostrad vid Gävle skola, sökte med livsfara att hindra jesuiterna att predika i Riddarholmskyrkan vid upploppet 20 november 1593.

Johannes Svenonis Bröms 1580-1653, intagen vid skolan 1591, efterträdde fadern S. Bröms som kyrkoherde i Ockelbo 1614

Zacharias Olai Anthelius 1583- bror till rektor Johannes Olai Anthelius. Till Uppsala 1600 studerade i Helmstedt, Olmütz och Gratz. Konrektor i Gävle 1616, sekreterare hos hertig Karl Filip, åtalades för papisteri och avrättades den 11 september 1624.

Uno Nicolai hörare (lärare) vid Gävle skola omring 1598, studeade fyra år i Tyskland, sökte vid hemkomsten ny anställning vid skolan genom att håla ett latiskt tal och recitera grekisk och latinsk vers men misslyckades. Hans utlandsstudier hade gjort honom misstänkt, kanske för katolocism. Övergav den lära världen och försörjde sig på kroppsarbetet och var fiskare. Hans stora kunskaper gjorde att han ännu under sin ålderdom kallades ”Herr Uno”.

[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”1600-talet” icon_color=”#7100e2″ id=”cz_99351″][vc_column_text]

1600-1610

Jonas/Johannes Johannis Fluur Angerm., UU1610, prost Torsåker, död 1668 vid 96 års ålder enligt Kabb, far till Erik Emporagrius (nedan)

Laurentius Matthiae Valenius Gev. ”från Våla”, s.t. rektor M. Andreae (ovan), UU1611, mag.1617, rektor Uppsala, död 1625. Hans hustru Anna gifte om sig med prof. Joh. Franck (Stiernman Bibl.Sviog. s.337).

Nicolaus Magni Alptaneus/Celsius Smol., 1577-1658, kom efter slaget vid Stångebro 1598 från Linköpings skola till Gävle som informator och senare kolle­ga, kh Ovanåker, där hans tavla med latinska epigram hänger. Stamfar för släkten Celsius, som tog namn efter prästgården Högen (NF, NE)

Petrus Jonae Helsingius 1592-1641, kom från Gävle skola till Västerås, stud. i Helmstadt och Wittenberg, kh Mora och Falun. Känd för ”sällsamt frimodigt tal”, bl.a inför drottning ”Kerstin” (Mu 2 s.477)

Nicolaus Campanius f.o.1593, F: klockare i Gävle (campana ”klocka”), stud. i Lübeck, Bresslau och Olmutz, uppvaktade kung Sigismund i Polen, rektor Enköping, avrättad för papisteri 15.9.1624 (Nordlander s. 50 f.)

Ericus Laurentii Gestr. från Valbo, UU1614, komm. Valbo 1630. Kabb

Tre söner till tidigare nämnde Gävlerektorn Ericus Nicolai:

Martinus Erici Gestrinius 1594-1648, W1611, mag. Greifswald 1617, prof. i matematik Uppsala 1621, introducerade högre matematik i Sverige, skrev 48 disputationsavhandlingar m.m. (E. M. Dahlin, Matematikens hist. 1875; Kabb)

Johannes Erici Gestrinius Gevalius, UU1611, kh Segersta, död 1645. Kabb

Petrus Erici Gestrinius Gevalius 1590-1632, UU1611, mag. Greifswald 1617, konrektor Gävle 1620, kh Nordingrå 1625 (Selggren ms 31, Kabb)

Två djäknar som ”i åtta år tappert kämpat i musernas härläger vid Gävle skola” nämns i en anteckning1615 i en bok av den i Gävle uppskattade Petrus Ramus (A. Elg, Härnösands gymnasiebibl. 1790, ÅSU 143 s.195):

Laurentius Olai Mariepolitanus, alltså från Mariestad, som då var säte för en superintendent och lät sina adepter studera i Gävle, samt

Christophorus Laurentii Scederbygensis Austrxdius (”från Sörby”), komm. Umeå 1620, kh Härnösand men förflyttades 1649 till Torsåker i Ångermanland, då Härnösands pastorat blev prebende för det nyinrättade episkopatet där, död 1653.

Jonas Laurentii Hambraeus från Hambre by i Bollnäs, 1588-o.1671, s.t. skattbonden Lars Månsson, hade enligt rektor Nibelius redogörelse 1814 ( Hall s.87) studerat vid Gävle skola, UU1608, mag. Greifswald 1614, kom som informator 1626 till Paris, professor i orientaliska språk i Paris 1630, grundare för och präst vid svenska församlingen i Paris, hjälpte alltför frikostigt svenskar i Paris och sattes i gäldstuga. Utgivit flera skrifter och medverkat i den franska polyglottbibeln (SMK; artikel av B. T. Molander, Paris 1976).

 

1610-talet

Ericus Erici Brunnius (< Brunna i Stigsjö) Ang. 1597-1664, kom till Gävle skola 1610, UU1617, superintendent Gbg 1647, teol.dr 1648. ”Han bevarade i tacksamt minne Gävlebornas förtjänster” (M. Brunnerus, Oratio in obitum E. Brunnii 1665, I:Stiernman, Bibl.Sviog. 2 s.418 f.). SMK

Laurentius Matthiae Stigzelius Ang. från Stigsjö, 1598-1676, kom till Gävle skola 1613, UU1617, fick som äb i mars 1671 inviga sin gamla skolas nya skolhus. Han beklagade dock sin egen skoltid, då eleverna nästan dukade under för lärarnas perversa bestraffningar vid minsta minnesfel (J. Schefferus, Memoria Stigzelii 1677). SMK

Andreas Canuti Gev., UU1615, mag. i Jena 9.4.1622, konrektor Sthm 1622, prost Luleå, död 1649. ”Berömlig och hederlig”. Kabb

Jonas Stenonis Gev., UU1615 samtidigt med A. C., återinskriven UU1621, nämnd som ”gammal prästman” i Gävle 1643

Johannes Ulvichius (Jan Ulvik) från Viborg i Finland, kom till Gävle skola sept.1614, UU1616, luthersk kh i det grekiskortodoxa Ingermanland före 1620, död i Sthm 1652 (E. Wikén i: Johannes Ulvichius, Acta univ.Stockh.Stud.Lat. 27).

Ulvichius tryckte 1617 ett latinskt Lo.al med lovsång till Gävle stad: ”Jag har anledning att prisa Dig, Du blomstrande stad, om det nu finns tillräckligt värdiga lovord. 0 Du sköna och vittberömda stad! O Gävle, Gävle, samlingspunkt och moder för så många berömda män, så många utmärkta medborgare, så många frikostiga människor som med stor berömmelse, med alla sina resurser, med kropp och själ tjänar kyrkan och Guds ära.”

Johannes Olai Gev., UU1616 samma dag som Ulvik, återinskr. UU1618

Biskop J. Rudbeckius redovisar i sin dagbok (utg. Hall 1938) s.103f några djäknar som – innan Västerås gymnasium grundades – före sin prästvigning studerat i rektorsklassen i Gävle (vilken för övrigt Ulvik redan 1617 kallade för ”gymnasium”):

Johannes Andreae Bullernxsius Hels.: 1/2 år i Gävle

Johannes Johannis Skedvimontanus f.1594, i Gävle o.1611-1615, UU 1620

Johannes Matthiae Montanus (från ”Berget”, dvs Kopparberg i Falun) f.o. 1597, i Gävle o.1613-1617

Olaus Johannis Dalecarl Rettvicensis: 1 år i Gävle o.1621. Blev 1649 e.o. rector musices (musiklärare) vid Västerås gymnasium men avsattes snart ”för elak levnad” (Mu 3 s.395)

Två elevöden belyser djäknevandringarnas omfattning:

Nils Osander f.1602, kh Linneryd i Småland, uppges ha studerat i Växjö, Väs­terås, Gävle och Uppsala (Biograf.Lex. 10:234)

Ericus Petri från Roslagen, f.o.1601, kom från Uppsala till Gävle skola ”under mäster Erici Niurenii hand”, sedan till Enköping och Norge, åtalades för spioneri mot Svenska flottan, avrättad för papisteri 1631 (Nordlander s.53f, Samuelsson s.69. Nämns jämte Wivallius i Harald Molanders roman En lyckoriddare). I hans ägo fanns följande Valete (avskeds)skrift:

Farer väl, min vänner och skikt, Bjuder god natt all min ätt.

Nu förskjuter jag min religion och lära och aldrig vill vara lutherisk mera.

Olaus Unonius 1602-1666, s.t. skräddaren Uno Olofsson i Gävle, UU1620, mag. som primus 1629, prof. i logik Uppsala 1640. Visiterade sin gamla skola 1639 och 1651 för att bl.a. bevaka lärarnas nya lönesystem. Nämns 1663 som inspektor för GH nationer. SMK

Elias Gevalius/Unonius, bror t. föreg., UU1627, mag. Wittenberg? 1631, mag. Uppsala 1635, lektor Sthms gymnasium, död 1647. Ankan Elsa Honthera omgift med äb J. Baazius (Selggren ms 30, Kabb)

Petrus Petri Gavelius 1601-1645, s.t. rådman Per Hansson i Gävle, besökte skolan någon tid efter 11 års ålder, UU1619, jur.dr i Orleans 1634, assessor Svea hovrätt 1634, justitieborgmästare Sthm 1637. Stamfar för släkterna Cron­stedt och von Gavel (01. Laurelii likpredikning; SMK)

Elias Petri Gavelius, bror t. föreg., borgm. i Gävle, död 1668. Stamfar för släkterna Adelstierna och Cederschiöld. Ägde Tolvfors bruk och Hilleviks mas­ugn.

Laurentius Andreae Salthenius från Gävle, 1601-1665, UU1619, mag. Greifswald 1627, kh Rogsta och Forsa.

Ericus Benedicti Hammarinus, stud. 1621, mag. 1632, kh Ovansjö, död 1664. Höll tal ”Om Uppsala akademis blomstring” 1630. Sönerna adlades med namnet Ehrenkrona. Kabb

Olaus Petri Gev., UU1621, disp. 1625 ”Om eld och luft”. Kabb

Johannes Laurentii Modelerus Hels., UU1616, pvgd 1621, komm. Färne­bo 1626, död 1668 (Fant, Kabb)

Olaus Abrahami, komm. Ovansjö 1619, död 1664 (Fant, Kabb)

Olaus Olai Trodianus (från Trödje) 1598-1676, UU1625, pvgd 1632, komm. och kh Segersta. ”En berömlig man” (Fant, Kabb)

Andreas Olai Vretensis Gestr., möjligen från gården Vreten vid Gävle, UU 1625, komm. i Gävle 1625 och 1627 (Fant, Kabb)

Ericus Petri (Bröms) adladRosenhielm Hels. från Hanebo, s.t. P. B . (1570t.), 1603-1688, UU1621, mag.1632, häradshövding i Sörmland (Elgen- \,stlerna).

Under perioden 1569-1622 återfinns i ärkestiftet, som ju då omfattade hela Norr­land, samt i Västerås stift och i akademiernas intagningsmatriklar utöver ovan redovisade Gävleelever fler än 300 personer med norrländska hemortsbeteck­ningar. Många av dessa har sannolikt tillbringat ett eller flera år vid Norrlands enda prästskola, men utsagor som binder någon enskild till Gävle kan här inte presenteras.

 

Daniel Jonae Behm 1611-1669, s.t. borgm. Jon B. i Gävle, UU1626, lärare för Axel Oxenstiernas son Erik, prof. eloquentiae (i vältalighet) 1640, härads­hövding, hovråd, adlad Behmer (Elgenstierna)

Andreas Johannis Anthelius adlad Solenblomma, 1612-1666, s.t. kh An­thelius, UU1625, prof. eloquentiae 1645, assessor Svea hovrätt (Elgenstierna). Han var mycket språkkunnig, reste vitt och brett över Europa och Turkiet (Stiem­man Bibl.Sviog. s.801)

Jeremias Elis, s.t. rådman Lars Elison av skotsk släkt, UU1630, höll i Uppsala en oration ”Om statskonst”, borgm. Gävle 1659-1668, men vägrades uppgiften att bli stadens riksdagsman, då han var ”en korpulent man och eljes tyngre till att resa till riksdagen”. Dog 30 dec. 1668 (Kabb, jfr Fyhrvall bil.s.168). Elis Schröderheim var hans sonsons dotterson (Nordin-Grip s.113)

Mathias Petri är ett djäknenamn i en i putsen ristad lista på dem som murade i Gävle kyrka år 1630 (Från Gästrikland 1937). Många djäknar hjälpte säkert till vid det stora kyrkbygget nära skolan. Kyrkan invigdes 1654, då Bastian Poppel-man och Jeremias Elis var kyrkvärdar.

Johannes Petri Insulanus Gestr. (från Ön i Valbo?), UU1926, skrev enligt Kabb ett födelsedagsode 1632.

Samuel Benedicti Hammarinus, bror t. Erik H. (GS1610t.), bondson från Ovansjö, UU1627, mag. 1639, överhovpredikant och kh Klara kyrka i Sthm 1647, grundade Klara skola och gav namn åt Mäster Samuelsgatan. Avstängdes från sin tjänst sedan han egenhändigt skurit ned en tjänstekvinna, som hängt sig, och därmed utfört bödelsarbete som var helt ogörligt för en präst. Död 1665. Stamfar för adelssläkterna Hammarberg och Hammarfelt. SMK

Ericus Johannis Almenius Gestr. (från Allmänninge i Länna), UU1631, komm. i Valbo med många barn, svag ekonomi och klen hälsa. Död 1660

Sveno Johannis Bröms 1612-1693, s.t. kh Joh. B. i Ockelbo (GS1590t.), UU1628, med.dr i Padua 1651, livmedikus hos Karl X Gustav och Karl XI, grundade Ockelboverken 1675, översatte katekesen. Doktor Bröms och borgm. Carl Bröms skänkte fönster till det nya gymnasiehuset i Gävle. ”Brömsens drop­par” var länge en omtyckt folkmedicin. Hans dotter, storbruksidkaren Catarina Bröms, var gift med biskop Carl Carlsson i Västerås och stammoder för adels­släkten Cederström. SMK – Bröms hade rest mycket i Italien och även besökt påven vid jubelåret 1650. När han återkom till Sthm julen 1651, blev han strax förd ”uppå slottet till H.Maj:t drottning Kristina, som honom mycket nådigt und‑

fick, noga efterspörjandes vad han på sin långliga resa förnämligast remarkerat hade, och fann i hans diskurser ett särdeles nöje” (Var det Bröms som lockade Kristina till Rom?). Som framgångsrik livläkare hade han på 1660talet ”hos H:s Kungl. Maj:t med sin underdåniga förbön förmått att Sthms gymnasium till Gefle transporterat blev” (parentalier, i: Från Gästrikland 1989/90; jfr där även Bröms biografi av Lars-Gösta Wiman; J. Bidner i ”Pålsgården”, Ockelbo 1984)

Johannes Campanius Gestr. från Hille, komm. Gävle, kh Hamrånge, där hans prästgård brann ner, död 1664 (Fant, Kabb)

Olaus Svenonis Dufwa Gev., UU1628 (Kabb)

Olaus Johannis Anthelius Gev., rektor Gävle (se ovan)

Johannes Andreae Gev., s.t. handelsman Anders Håkansson, gick 9 år i Gäv­le skola, UU1632, dog i Uppsala 1644 efter 12 år som ”from och måttfull aka­demisk medborgare” (Kabb)

Elias Johannis Gestr., UU1632, sannolikt identisk med Elias Bröms från Ockelbo, död som pastorsadjunkt 1649 (Fant 2 s.364, Kabb)

Julius Joannis Giös, s.t. kh i Ovansjö J. G. (GS1580t.), UU1631, dog som nyutnämnd domkyrkosyssloman i Uppsala, morfar t. J. Grundelstierna (GS 1701) I ett brev daterat 25.4.1631 till den kände professorn i medicin vid Uppsala uni­versitet Johan Franck nämner rektor Johannes Niurenius fyra Gävleskolarer som olovandes flyttat till Uppsala (UUB NA79 s.1211):

Laurentius Johannis Sylvius (”Skog”), ”en flitig, sedlig och mycket skicke­lig person”, UU1631 6/2.

Nicolaus Olai Hels., efter en kort tid i Gävle föga känd för rektor, UU1631 2/5 Wickmannus Andreae Ostrogothus, som ”tagit en mård av en bonde i Delsbo och icke honom betalt”, UU1632 i maj

Ericus Castonis (Erik Kastensson) Gev., som rektor Niurenius ”instruerat in musica för hans synnerliga rösts skull och även läst privatim med, men som nu lockats till Uppsala skolestuga med lön som diskantist”, UU1631 24/5

 

 

1630talet

För inskrivning vid universitetet krävdes antingen testimonium av en rektor eller borgen av en äldre student, oftast en informator som åtföljde välbärgade borgar­söner i pojkåren. Även många av dessa senare, s.k. pueri, torde genom informa­torer eller senare egna studier ha haft anknytning till Gävle skola:

Johannes Olai Gammal, UU1635, skrev 1642 en gravskrift över rådman Mårten Hanssons hustru Ingrid Persdotter (Kabb). Rådmannens eget epitafium hänger ännu i Gävles storkyrka.

Petrus Eliae Gavelius 1625-1697, s.t. rådman Elias G. (GS1610t.), UU 1635 som ”puer”, prof. juridik Uppsala 1663, hovrättsråd, adlad Cederskiöld (Elg.) Nicolaus Eliae Gavelius 1628-1668, bror t. föreg., UU1635, rådman i Vasa. SMK

Petrus Petri Grub Gev., UU1635 som ”puer”.

Petrus Jonae Flur, s.t. kh Hur i Torsåker, UU1635, disputerade ”Om synsin­net” (Kabb). Förblev ”student” (Fant 3 s.152)

Petrus Erici Gubbe Gev., UU1637, vistades i Uppsala ännu 1641 (Kabb), komm. i Ärentuna 1645 (Fant)

Tre ynglingar nämns i ett testimonium från Gävle 1637 (Hall s.8 och 516): Nicolaus Petri Gavelius Gev., född i Gävle, UU1637, kh Torsåker, dog 1680. Stamfar för släkten Torger (Fant)

Jacobus Andreae Gev., UU1637

Johannes Petri, som ej återfinnes i UU. Samtidigt med de två föreg. inskrevs däremot Jonas Petri Rogstadius, som enligt Olof Broman i Hälsingeboken blev sinnesrubbad, då han överfölls av skogsstrykare ute på Hamrångeskogen (Ödmorden) och dog 1650. Säkerligen är de två Petri en och samma person.

Johannes Johannis Anthelius 1618-1673, s.t. kh A., UU1637, mag. 1646, konrektor Gävle 1646, kh Luleå och prost över Västerbotten, ”lärd och snillrik” (Selggren ms 31)

Ericus Jonae Flur Emporagrius Gestr., mag. Uppsala 1646 (Kabb), prost i Skellefteå (Fant 3 s.152)

Johannes Jonae Flur, hans bror, UU1647, förblev student livet ut (Fant) Olaus Petri Helsing, rektor Gävle (se ovan)

Carolus Erasmi Gev., UU1639, skrev ett sorgekväde över Laur. Gavelius 1643 (Kabb)

Wilhelmus Jacobi Sasselon (?) Gev., UU1639, framgångsrik student 1645, enligt Kabb

Johannes Laurentii Fernxus, rektor Gävle (se ovan)

Daniel Laurentii Helsingus 1625-1684, s.t. kh Laurentius Danielis i Enång­er (Burman 8.149), UU1642 ”från Gävle skola”, mag. 1661, hovpredikant, kh i Leksand, där hans epitaf hänger med namnet och därunder ”per anagramma: nulla dies sine linea”. Skrev en latinsk skolgrammatik (Mu 2 s.220). Stamfar för släk­ten Siljeström

Jacobus Petri Grubb 1631-1702, s.t. borgm. Per Grubb i Gävle, UU1642, mag.1655, teol. lektor i Sthm, flyttade motvilligt med gymnasiet till Gävle och fick som prebende Hille, där han processade om prästgårdsskogarna men kriti­serades för försumlighet i sin skoltjänst; kh i Järvsö 1679, där hans bisarra in­tresse för anatomi ännu lever kvar i folkminnet. Delägare i Ljusnedals kopparverk med gruvor i Härjedalen som han inspekterade 1691 (Bjelkeborn s.43f.). Under sina sista år bodde han ensam på Kullsand utanför Gävle. Han skänkte 1672 kollekthåvar till Gävle kyrka (Gävle stads kyrkor s.95) och i testamente Gävle gymnasiums äldsta stipendium, 1000 daler. Hans porträtt i Vasaskolan.

Magnus Nicolai Metagrius, senare Celsius, f. 16 jan. 1621 i Alfta socken, d 5 maj 1679 i.Uppsala. Föräldrar: kaplanen i Alfta och Ovanåker, sedermera kyrkoherden i Ovanåker Nikolaus Magni Travillagaeus, senare Alptaneus, och Sigrid Unonia. Elev i Gävle skola 1639; student i Uppsala 14 febr,. 1641; disp. 1642 (Dissertatio aliquot theorematibus miscellaneis in-clusa; pres. E. Unonis Gevalius), 15 juni 1644 (Disputatio ethica de actionum humanorum principiis; pres. 01. Unonius), 16 dec. 1646 (Disputatio physica de cerebro humano; pres. 01. Unonius) och 3 maj 1647 (Disputatio physica de plantis; pres. 01. Unonius); fil. magister 7 maj 1649. Rector scholæ i Uppsala och tillika fil. adjunkt vid universitetet (åtnjöt enligt universitetets provisionalstat 12 juni 1655 100 dir smt); e. o. professor i matematik 10 okt. 1665; tilllika assessor i antikvitetskollegiet 17 dec. 1666; professor i matematik 9 apr. 1668; universitetets rektor dec. 1674—juni 1675; prästvigd i Strängnäs 24 febr. 1677; kyrkoherde i Gamla Uppsala 1677.

Magnus Celsius, född 16 januari1621i Alfta, Hälsinglandoch död 5 maj1679, var en svensk astronomoch matematiker. Far till Nils Celsius, Johan Celsiusoch Olof Celsius d.ä.. Celsius skrevs in vid universitetet 1641 där han tillhörde Hälsinge nation.

År 1649 blev han filosofie magister i Uppsala. Han blev Rector Scholæ Upsaliensis1657 det vill säga rektor för föregångaren till katedralskolan. 1665 blev han extra ordinarie professor och assessor i antikvitetskollegium1666. 1668 blev han professor i matematik vid universitetet, och 1675 blev han universitetets rektor. Från 1677 var han även kyrkoherde i Gamla Uppsala.

Celsius var för sin tid uppmärksammad som såväl matematiker, astronom, och botaniker. Främst känd är han dock för att ha lyckats knäcka gåtan med de stavlösa hälsingerunorna1675. Publiceringen av resultaten påbörjades 1677, men avbröts av hans död. De fullföljdes dock senare av sonen, Olof Celsius d.ä..

 

1640talet

Burchardus Poppelman Gev., s.t. rådman Bastian P., UU1646, dog i Upp­sala 1656 (Kabb)

Andreas Petri Bothn., GS1647, UU1648, pedagogus Gävle 1653-1654

Petrus Martini Gestr., s.t. kh Ovansjö Martin Holm, UU 1648 (Kabb)

Johannes Chrysostomi Furman Gestr., GS1647, UU1648, blev 1657 komm. i Hedesunda, där hans styvfar N. Holmius var kh. Han anklagades för en kärleksaffär med fru Margareta Thel i Gävle (M.Lindeberg s.26) och straffades för sängläge med klockarfrun i Hedesunda.

Johannes Nicolai Gavelius 1622-1695, s.t. fiskaren Nils Christiersson i Gävle, var skolans primus enligt GS1647, UU1648, pedagogus och kollega Gävle 1647-1655, komm. Ockelbo, kh Gnarp (Selggren ms 31). Stamfar för släkten Gevalin

Olaus Petri Kråke Gev. 1629-1708, GS1647, UU1649, pedagogus Gävle 1650-1652, komm. Sthm, prost i Norrbo. Stamfar för släkten Norelius (Selg­gren ms 31; Andreas Norelius, Vita … Olai Kråke, KB Sthm)

Nicolaus Olai Abygge, senare kallad Hiller, Gestr., GS1647, UU1649, kollega Gävle 1651-1654, tackade 1657 nej till notarietjänsten vid Gävle kyrka, rector cantus vid Storkyrkan i Sthm, spelade i hovkapellet vid Karl XI:s bröllop (GD 1988 9/8; Selggren ms 31)

Ericus Erici Limnelius Gestr., s.t. kh Er. Emporagrius i Årsunda, GS1647, UU1648, konrektor Gävle 1662, kh Hedesunda men dog 1674 före tillträdet (Fant, Kabb)

Abrahamus Olai Wall, sannolikt s.t. komm. Olaus Abrahami i Ovansjö (GS 1610t.), där han kolligerade djäknepengar 1647, GS1647, UU1649

Ingellus Petri Farreus, GS1647, UU1649, var versikular (försångare) 1647, sånglärare och kollega Gävle 1653-1657, fick lön av skolkassan 1663

Ericus Olai Anthelius, s.t. rektor 01. A., GS1647, UU1649, apologist i Här­nösand (Fant; Selggren ms 31 s.29)

Jacobus Johannis Honnon Gev., s.t. köpmannen Hans H. (skotsk släkt) och yngre bror till den kände bråkmakaren borgm. i Gävle Henrik H., GS 1647, UU 1650, handlande i Sthm, död 1687 (Nordin-Grip s. 130)

Johannes Olai Anthelius, s.t. rektor 01.A., GS1647, UU1651

Olaus Petri Bergius Gev., GS1647, UU1651

Martinus Olai Nordman Ang., GS1647, UU1651

Laurentius Laurentii Lemnius Gestr., GS1647, UU1652, komm. Riala 1662

Johannes Philippi Drabitius Gev., F: karduansmakare Philip Drabitz i Gäv­le, GS1647, UU1654, kollega Gävle 1658-1661, lagläsare 1671, borgm. i Öst­hammar 1678, död 1709 (Selggren ms 31, Nordin-Grip s.115)

Ericus Petri Sund Gestr., GS1647, UU1655, pedagogus och kollega Gävle 1655-1660

Petrus Jonae Collin från Hedesunda, GS1647, UU1656, kollega i Gävle 1657-1670, där han år 1662 fick magistratens tillstånd att sjunga och spela på marknaden, komm. Torsåker, där han dog 1702.

Laurentius Laurentii Cabbxus Gestr., GS1647, stud. 1652 (Kabb), dispu­terade 1663 De supposito et persona (om panträtt), samma år komm. Gävle, där han dock tvingades fullgöra kantorstjänst fastän därtill ”otjänlig för sin oböjliga röst”, biträde åt ärkebiskopen samt hospitalssyssloman i Uppsala o.1670, kh Vänge, död 1682

Johannes Erici Gestr., GS1647, UU jan.1657

Johannes Nicolai Gev., GS1647, UU jan.1657

Martinus Johannis Gev., GS1647 i skrivareklassen, där ju annars mest bliv­ande bodbetjänter utbildades, UU jan. 1657

Olaus Brynolphi Hijsing Gev., GS1647, UU1659, pedagogus och sedan kollega vid sin gamla skola från 1662 och till sin död 1682

Ericus Laurentii Isxus/Hilander Gestr. 1640-1692, GS1647, s.t. kh i Hille Laur. Isxus från Isre by i Länna Roslagen, UU1659, kollega Gävle 1665-1667, regementspastor samt kh Segersta och Hanebo

Jonas Olai, GS1647, en betrodd djäkne som hade djärvheten att rida upp och driva in djäknepengarna i det nyss erövrade Jämtland. Enligt rektor Trast hade drottning Kristina, troligast vid sitt besök i Gävle 1646, överlåtit Jämtland till Gävle skolas underhåll.

Johannes Israelis/Hans Israelsson Buhre, troligen son till Israel Johannisson Bure som nämns 1655, GS1647, borgare och kapten i Gävles stadsmilis (Lindeberg s.33)

Johannes Andreae Lingman från Lingsta i Jättendal, UU1649, kollega Gävle 1651-1656, torde liksom skolans andra lärare ha gått i Gävle skola, fastän belägg i GS saknas. Fältpräst 1656, deltog bl.a. i tåget över Stora Bält. Kh Nora i Ångermanland, dog 1676.

 

1650talet

Nils Eneroth adlad Leijonflycht, 31.10.1646-1694 (enligt H. Schxffers liktal), s.t. handelsman Per Andersson Eneroth, besökte GS till 1655, sekr. i kammarkollegium, var ”uppfödesbarn” med skalden Eric Wennasius (Nordin-Grip s.55)

Nicolaus Petri Gavelius Gestr., UU1655, dog ung (Selggren ms 30), och: Petrus Petri Gavelius Gestr., söner till borgm. P. G. (GS1610t.), inskrevs UU1655 samtidigt med brodern, kamrerare hos grevarna Oxenstierna (Selggren ms 30)

Johannes Laurentii Hillander Gestr., s.t. kh Iseus i Hille, UU1661, kapten vid Mackliers regemente i Pommern (Fant 2 s.58)

Kyrkoherde Erik Hammarin i Ovansjö inskrev 1651 i UU tre mycket unga söner, som att döma av beteckningen Gevalienses, bostadsort, släkttraditioner och senare tjänst kan förknippas med Gävle skola:

Benedictus Erici Hammarinus, mag. 1668, konrektor och rektor Uppsala, teologie lektor Gävle 1680, död 1689. Höll bl.a. tal på vers vid fredsslutet 1679 (Kabb. Fant 2 s.58). ”Han älskade långa, omständliga, cirklade vändningar, alltid kryddade av en kverulans som man har svårt att ta på allvar, … han roade sig själv med att imitera klassisk stil, ägde ett gott stänk av en tämligen bister humor” (Samuelsson s.132)

Samuel Erici Hammarinus/Ehrencrona 1637-1693, häradshövding, asses­sor Göta hovrätt, adlad 1675, far t. landshövdingen baron Eric Ehrencrona Ericus Erici Hammarinus/Ehrencrona 1641-1685, aktuarie i Göta hovrätt, bergmästare, adlad 1675

Aven kyrkoherde Olaus Aurivillius i Gävle sände sina pojkar mycket unga till Uppsala. De två äldsta, Petrus (se SMK) och Olof, betecknades vid inskrivningen som Uplandi bland andra upplänningar och kom väl alltså från Uppsala skola, men de tre yngre betecknar sig som Gestricius resp. Gevalienses:

Ericus Olai Aurivillius 1643-1702, UU1656, prof. romersk rätt, skrev vår första svenska språklära m.m. (SMK, Nordin-Grip s.123)

Christophorus Olai Aurivillius rektor Gävle 1682 (se nedan)

Johannes Olai Aurivillius, UU1663, mag. 1676, rektor Sthm 1681, blev kh i Harmånger men dog 1689 innan han hann tillträda.

Petrus Andreae Nordenius Gev., UU1662 (jfr Jonas Andreae Nordanius 1665)

Samuel Benedicti Rhalambius, prästvigd 1660, komm. Västerlöfsta med förbehåll att konservera företrädarens änka 1663, död 1682 (Fant, Kabb)

Tre söner till borgm. J. Elis d.ä. (GS1620t.):

Laurentius (Lorens) Jeremiae Elis Gev., UU1660, borgm. Gävle 1693, död 1705

Georgius (Göran) Jeremiae Elis Gev., UU1660, tullkontrollör Gävle, dog 1707

Jeremias Jeremiae Elis Gev., f. o.1650, UU1661, drunknade i Gävlefjärden 1672 (Nordin-Grip s.163)

Petrus Erasmi Gevalin från Gävle, UU1659, komm.Gävle 1668, kh Ham­rånge 1681, där många historier berättades om ”gamle herr Per”, dog 1707. – ”1 dricken på källrarne, I ären så full, att I icke veten taga Eder hatt utan en annans och fastän han intet är svart, gån I likväl för folkets ögon med honom” (prosten Fontelius som anklagare i domkapitlet)

Bastian Poppelman Gev., s.t. rådman Bast. P., UU1663, stadsläkare i Gävle 1678, där han bl.a.undersökt och rapporterat om stadens brunnar, dog 1709. Ett skär i Gävlebukten kallas ännu ”Paschans” grund, en förvrängning av Bastians grund. Han eller fadern hade väl stött på där.

Så res i Herrans namn! Nu får du som mig tycker

vad du i läkdotnskonst av herr Galeni stycker

inhämtat, sättia fort, till tine Egne sänd…

(Wennzesius till Poppelman vid hans avresa från Uppsala i augusti 1678)

 

1660talet

Ericus Petri Vibodius/Wiman Gestr., UU1665 från Gävle med testimonium, skollärare, komm. Tibble 1693, död 1708 (Fant 3 s.165)

Matthias Olai Duffwa Gestr., UU1665 sept. (jfr Olaus Svenonis Dufwa GS 1620t.)

Jonas Andreae Nordanius Gestr., UU1665 sept. (jfr Petrus Andreae Norde­nius 1650t.)

Daniel Jeremiae Elis Gev., UU1665 dec. (jfr bröderna Elis ovan)

Johannes Martini Rödbäk Gev., s.t. rådman Mårten Rödbeck, UU1665 som omyndig, studiosus GG1669, student Gästrike nation i Uppsala 1677, dispute­rade ”Om Charondas sjätte lag” 1678, död i Leipzig ett par år senare (Nordin-Grip s.139)

Ericus Erici Tybelius Gestr., s.t. prosten E. Tybelius i Ockelbo, UU1666, studiosus GG1669, mag. i Lund 1680, kh Harmånger, död 1691

Jahannes Erici Tybelius Gestr., bror t. föreg., UU1666, studiosus GG1669, mag.1682, kh Häverö 1688, död 1693

Petrus Laurentii Waalman Gestr., från Valbo, 1649-1722, UU1667, studio­sus GG1669, komm.Valbo 1675, kh Ljusdal. Övertog av sin svärfar kh Abr. Fortelius det hus vid Strömgatan i Gävle – ungefär vid nuv. Berggrenska gården – där skolan inhystes, medan det nya gymnasiehuset byggdes

Ericus Laurentii Wennxsius 1641-1684, s.t. kollegan i Gävle Lars Wennze­sius från Vännäs, UU1667, sekr. i Antikvitetskollegium under Hadorph, framstå­ende skald med anknytning till kamratkretsen i Gävle (Nordin-Grip s.53f), Gäst­riklands förste fornforskare. Fullbordade Schefferus litteraturhistoria Svecia Lite-rata.

”Hedesunda 20 okt. 1684. Pastor berättade ock att betjänten vid Archivo Regni magister Wennxsius nyligen varit i socknen och ej allenast frågat efter antikviteter och monumenter utan ock avskrivit vad på bägge runstenarne uthuggit och skrivit är” (protokoll, Selggren ms 29)

Johannes Stephani Bolstadius/HörningGestr., s.t. kh S. Bollstadius i Ockelbo, UU1668, pedagogus Gävle 1668-1670 (Selggren ms 31), studiosus GG1669, åter från GG till UU1673, huspredikant hos baron Gustav Baner 1678, identisk med kh i Tegelsmora Hans Hörning, som dog 1701

Petrus Johannis Flodman Gestr., s.t. komm. J. F. i Torsåker, UU1668, stu­diosus GG1669, kollega GS 1671-1680, rektor Enköping

Jonas Erici Scepperus Gev., UU1670, väl son till Erik Jonsson Skeppare i Gävle (Lindeberg s.23)

Nicolaus (Niclas) Petri Grijs Gev., s.t. klockaren P. G. i Gävle, UU1668, en flitig och uppskattad tillfällighetspoet i Sthm, med flera pseudonymer, död 1705. Enligt Gästrike nations matrikel en glad sällskapsbroder och spirituell kon­versatör (”bonus conviva et in conversatione facetus”). Nära vän till Wennxsius, som tillägnat honom flera dikter (Nordin-Grip s.142)

Laurentius Nicolai Feraeus (Lars Ferner) Gestr., troligen s.t. handl. Nils

Larsson Ferner och brorson till rektor Fernxus, kom till Härnösands gymnasium 1666, UU1670, kh och prost i Vallentuna, ”en hedersman, lagom sträng” (Fant; k Nordin-Grip s.152).

 

1669-1672

 

Petrus Laurentii Waalman,Gästrikland, Valbo. Född 1649. UU1667 som omyndig GG1669. Komminister i Valbo 1675 och kyrkoherde i Ljusdal 1695. Övertog av sin svärfar kyrkoherde Abraham Fontelius det hus vid Strömgatan I Gävle – ungefär vid nuvarande Berggrenska gården – där skolan inhystes , medan det nya gymnasiehuset byggdes. (Uddholm)

Johannes Stephani, Gästrikland. Pedagog vid trivialskola 1668.

Stephanus Petri Ernander,Uppland

Petrus Magni Lundman,Valbo. Kyrkoherde i Ockelbo. Död 9 februari 1978.

Jonas Olai Gavelström,Gävle. Komminister i Gävle 1672.

Olaus Nic. Bruzelius,Hälsingland. F: Kyrkoherde i Skog.

Olaus Olai Kanick,Hälsingland. Kyrkoherde i Rogsta 1685. Död 1716.

Johannes Erici Tybelius,Gästrikland. F: Kyrkoherde i Ockelbo. Fil mag 1682. Kyrkoherde i Häverö, Roslagen.

Ericus Erici Tybelius,Gästrikland. Fil mag i Lund 1680. Kyrkoherde i Harmånger. Död 7/3 1691.

Olaus Lau. Wallenius,Hälsingland

Johannes Mart. Rödbäk,Gävle. Dog under studietiden i Leipzig.

Olaus Järff,Hälsingland. Kollega i Gävle 1671.

Petrus Joh. Flodman,Gästrikland. Kollega i Gävle 1672.

Petrus Petri Welijn,Uppland.

Johannes Backman,Hälsingland. Komminister i Ovanåker.

Olaus P. Noraeus,Uppland

 

Härefter följer 15 studenter, inskrivna vid senare tidpunkter:

 

Olaus Broman, Hälsingland      Februari 1676

Jonas Jonae Helberg    4 oktober 1676

Nicolaus Biörman, HälsinglandJanuari 1677, närvarande oktober 1677

Martinus Bergquist, Hälsingland          Januari 1677, närvarande oktober 1677

Abraham Fontelius      Närvarande oktober 1677

Daniel Tresk, Hälsingland        Närvarande oktober 1677

Jonas Lingman, Hälsingland     Närvarande oktober 1677

Petrus Petri Jette, Hälsingland  Närvarande oktober 1677

Olaus Joh. Holmer, Gävle        Närvarande oktober 1677

Andreas Laurentii Engman      Närvarande oktober 1677

Ericus Borgh

Petrus Åbergh

Andreas Malörth

Laurentius Tuscherus

Petrus Aurelius

 

Av dessa är följande 6 upptagna även på nedanstående data, då de inskrevs som gymnasister:

 

Andreas Laurentii Engman      1673-1674

Jonas Lingman23 sept 1674

Petrus Petri Jette          23 sept 1674

Olaus Joh. Holmer      23 sept 1674

Laurentius Tuscherus  23 sept 1674

Petrus Åbergh = Petrus Erici, Gävle     23 sept 1674

 

1669-1673

 

Nicolaus Beronis, Gävle

Nicolaus Nic. Huller, Hälsingland

Laurentius Lau. Brink, Gävle

Jonas Steph. Elgman, Hälsingland

Petrus Erici, Gästrikland

Andreas Johannis, Gästrikland

Nicolaus Petri, Gävle

Joachimus Petri, Valbo. Senare kallad Insulander. Blev komminister i Gävle 1682.

Olaus And. Backman, Gästrikland. Ex Torsåker. Förste komminister i Bälinge, Uppland.

Därefter kyrkoherde i Årsunda. Död januari 1703.

Petrus Olai, Gävle

Johannes Olai Brådd, Gävle

Jacobus Olai Helsing, Gävle

Dominicus Jonae Hudwald, Hälsingland

Nicolaus Petri Hörn, Gävle

Andreas Petri Hedsundius, Gästrikland

Olaus Erici Almenius, Gästrikland

Petrus Nic. Torger, Gästrikland. Komminister i Börstil.

Martinus Oesthonis Grundius, Hälsingland.

Johannes Jonae Wiijk, Hälsingland. Kyrkoherde i Skog 1696. Död 1715.

Nicolaus Petri Bolinius, Ångermanland.

Laurentius Jonae Halenius, Hälsingland. Gymnasielektor i Gävle. Därefter kyrkoherde och prost i Söderala.

Bero Nicolai, Hälsingland

Johannes Jacobi Hööck, Gävle

Johannes Marci, Uppland

Petrus Erici Arfvelius, Hälsingland

Petrus Petri Unger, Hälsingland

Henricus Laurentij Brink, Gävle

Johannes Johannis Fernaeus,Hälsingland. F: Kyrkoherde i Järvsö.

Andreas Beronis/Beronius/ Gävle

Jacobus Erici Rönquist, Gävle. Magister 1685. Därefter kyrkoherde i Alfta 1692. Död 1694.

Ericus Erici Frolinus, Hälsingland

Johannes Laurentij Björkman/Rolott/ Gävle. Fil mag 1682. Sedan beklätt generaladjunktsbefattning, död i Morea Peleponessos. 1688 Deltog i Königsmarks kampanj mot turkarna. Bevarad dagbok finns.

Jonas Jonae Helsingh

Andreas Joh. Wallenius

Johannes Johannis Wallenius Fil mag 1682. Kyrkoherde och prost i Hudiksvall.

Andreas Laurentij Engman                 

 

 1673-1674

 

Petrus Petri Jette, Född i Jättendal 1654. Hälsingland. Komminister i Arbrå, Undersvik och Hudiksvall. Död 14.12.1738

Jonas Petri Lundbärgh, Hälsingland

Daniel Petri Bergius, Hälsingland. Senare kallad Diurberg. Theol. Prof. Primar. Domprost

och kyrkoherde i Uppsala. Död 1736.

Jonas Erici Lingman, Hälsingland

Mart. Svenonis Rogstadius, Hälsingland

Petrus Erici, Gävle. Kollega i Gävle. Därefter komminister i Funbo1696. Död 1725.

Lauren. Petri Rospigg  /Tuscherus/ Gävle. Prästvigd i Gävle 1682. Skolnotarie.

Olaus Johannis Holm, Gävle. Komminister i Gävle. Därefter kyrkoherde i Åker & Dalby

 1. Död 1711.

Laurentius Olaj Ohrsundius, /Sundell/ Gästrikland. Kollega i Gävle 1682. Därefter

komminister i  Alfta, Hälsingland.

Andreas Claudij, Gävle

Petrus Jer. Elis, Gävle. Gymnasierektor i Gävle.

 

 1675

 

Andreas Sepelius, Uppland

 

 1676

 

Olaus Broman, Hälsingland

Nicolaus Johannis, Gästrikland

Henricus Caroli Busch, Hälsingland. F: Kyrkoherde i  Järvsö.

Chrysostomus Erici Limnelius, f. 1662 i Valbo Gästrikland. F: Kyrkoherde Erici Limnelii, Hedesunda.

   Blev kyrkoherde i Hanebo & Segersta. Död 05.12.1711. Gm Chatarina Gestrinia

Johannes Abrahami Fortelius, Gästrikland. F: Komminister i Valbo. Magister i Åbo

 1. Kyrkoherde i Arboga. Död 1707 i Stockholm Gm Beata Juliana Vult

Potuanus Gudmundus Laurentij, Hälsingland. Kyrkoherde i Söderhamn.

Olaus Johannis Fernaeus, Hälsingland. Notar. Cons. Uppsala.

Johannes Olaj Helsing, Gästrikland. Promoverad till fil mag i Vittenberg 1690. Kyrkoherde

i Umeå 1692. Död 9 sept 1693.

Ericus Halling (Hall?), Medelpad

Andreas Petri,Uppland

Jonas Jonae Helberg

 

 1677

 

Nicolaus Biörkman, Hälsingland

Martinus Bergquist, Hälsingland

Andreas Erici, Gävle

Laurentius Johannis, Gävle

Johannes Unionius, Gävle. Fil mag i Lund 1687. Rektor i Gävle 1696. Död 1725.

 Johannes Petri Collinder, Hedesunda. Kyrkoherde i Lövsta.

Andreas Erici Tolstadius, Uppland. Kyrkoherde och honorärprost i Almunge, Roslagen.

Johannes Laurentij Staaf, Uppland

Johannes Johannis, Ovansjö

Abraham Fontelius, Gävle. F: Kyrkoherde.

Daniel Tresk, Hälsingland. Fil mag i Uppsala den 10 dec 1688.

Ericus Borgh

 

 1678

 

Andreas Malörth

Ericus Jonae Halenius, Hälsingland. Rektor i Hudiksvall. Därefter teol. lektor i Gävle.

Död i Hudiksvall 1708.

Andreas Erici Sellinius, Ångermanland

Olaus Olai Strandell, Hälsingland

Olaus Johannis Valenius, Hälsingland

Petrus Aurelius

Jonas Jonae Waldnär, Arbrå. Prästvigd i Arbrå.

Elias Johannis Wixnär,Forsa. Kyrkoherde i Forsa och Hög. Död 17 sept 1736.

Martinus Laurentij Portuanus, Söderhamn. Fadern kyrkoherde i Söderhamn, Utmärkte sig som slagskämpe under studierna i Uppsala. Kyrkoherde i Hamrånge 1703. Död 1718.

Johannes Johannis, Arnäs

Andreas Petri Hambraeus, Norrala

Olaus Laurentii, Fernanderfödd i Österfärnebo, 1681 studet vid Uppsala universitet men fick sluta på grund av fattigdom. Åter inskriven 1686. 1693 informator på Eggebyholm i Östuna socken, Knivsta kommun idag. Skrev en tidig nykterhetsskrift 1695 ”Theatrum tragicum ebriosorum. Thet är: alle drinckares ynckelige skåde-plats . . . samman skrifwen af Olao Laur. Fernandro. Boken är ett kompilat på 24 sidor som inte rekommenderar nykterhet men måttlighet. Han dog i Stockholm 1600.  I Vasaskolan matrikel har någon antecknat ”Dog före examen under lösaktigt leverne.”

Ericus Andrae Fors, Årsunda. Fil mag 1694. Rektor vid Klara skola, Stockholm. Därefter kyrkoherde vid barnhus på samma plats 2/4 1710. Kyrkoherde i Nyköping. Ad orientem et 1723 ad occident. Död 2/10 1732.

 

 1679

 

Michael Petri Biörkman,Delsbo

Magnus Leufstadius.  Kyrkoherde i Hållnäs.

Johannes Petri, Segersta

Andreas Jonae /Agrelius/ Ovansjö. Fil mag i Uppsala den 11 dec 1694. Lector i Log &

Psys. Gymn. Gävle. Död 1705.

Laurentius Petri Skog /Hällström/.Kaplan (kommunister) i Segersta och Hanebo.

Johannes Petri, Gävle

Petrus Andrae, Gävle

Zacharias Petri Sandel, Hållnäs. Kollega i Gävle.

 

 1680

 

Nicolaus Gozelius. F. 1661 F: Kyrkoherde i Ovanåker. Kollega vid trivialskola i Gävle 1684.

Olaus Andreae Netzelius, Enånger

Petrus Nicolai, Ockelbo

Petrus Petri Boze, Hudiksvall

Carolus Johannis Lijthen, Hudiksvall.   Lärare i räkneklassen, Hudiksvall. Död 1724.

Ericus Olaj Talenius, Bergsjö

 

 1681

 

Benedictus Andreae, Hållnäs

Georgius Backman, Hudiksvall. Kyrkoherde i Arbrå.

Martinus Laurentij Lenbergh, Göteborg.  Död 19 sept 1692 i Gävle.

Olaus Benedicti Hammarinus, Uppland. Dog i Stockholm 1724 återkommen efter en långvarig sjöfärd.

Matthias Benedicti Hedin, Uppland. Kyrkoherde och prost i Årsunda. Kollega i Gävle.

Gustavus Benedicti Hamarinus. Studierektor i Gävle. Död 1720.

Petrus Jonae Ruth,Delsbo. Komminister i Delsbo.

Daniel Erici Tolstenius,Bergsjö. Con rector vid trivialskola i Gävle. Död 1699.

Jonas Hallbergh. Blev rådman i Hudiksvall och senare borgmästare på samma ort genom

   kunglig fullmakt av Karl XII 11/4 1705. Död 1708.

Petrus Petri Grijs, Gävle. Kollega i Gävle 1689. Son till rådmannen Per Jacobsson Grijs. Fick musikundervisning av privatläraren Martin Strandberg. Dog som kantor i storkyrlan och musiker i Storkyrkan i Stockholm.

Laurentius Jheringh, Tierp

Samuel Olai Schalinus, Söderala. Blev komminister i Enköping

Petrus Andreae Griis, Söderhamn. Kyrkoherde i Ockelbo, död 8 febr 1718.

Laurentius Olai Schalinus, Söderala. Blev komminister i Bollnäs.

Esaias Larsson Hammar, Gävle. Student 1688 och blev inspektör för pärlfiskeriet som bedrevs i Norrland. Dog 1691.

Johannes Johannis Jerler, Ovansjö. Komminister vid domkyrkan i Uppsala. Senare

  kyrkoherde i Torsåker. Död 20 augusti 1716.

Magnus Magni Blix, Söderhamn. F: Borgmästare i Söderhamn.

Laurentius Andrae, /Kjellberg/Gävle. Kollega 1686. Kyrkoherde i Åkerby och

Jumkilen 1699. Död 1724.

Carolus Nicolai, /Haddberg/Gävle. Bestraffades som gymnasist för fylleri och hemfridsbrott. 1691 kommunister i Skeppstuna men suspenderades flera gånger för fylleri och slagsmål och ”otidiga och oanständiga gester i predikstolen. Avled i pesten 1710.

And. Amundi, Gävle

 

 1682

 

Michael Erici Frodlin, Rogsta. Fil mag i Uppsala. Död 1698.

Magnus Sandell, Uppsala

Andreas Johannis, /kallad Blomberg/ Tierp. Kyrkoherde i Ärentuna.

Ericus Andrae, /Strömbeck/ Tierp. Komminister i Tierp.

Andreas Laurenii,/Wåhlberg/ Våla. Prost i Estuna, Roslagen. Död 10 sept 172..

Olaus Olai, Våla.

Nicolaus Berg, Hälsingland. F: Kyrkoherde i Färila.

Sveno Nordin, Norrbo. F: Fänrik.

Laurentius Engberti Edijn, Delsbo. Kyrkoherde i Viksta 1709. Död 17 aug. 1732.

Ericus Edman, Delsbo. Komminister i Hodal.

Andreas E. Elfdahl. Död som ung.

Jonas Phragmenius. Fil mag i Uppsala den 11 dec 1694. Kyrkoherde och prost i Segersta

   och Hanebo. Död 1739.

Andreas Jonae, Gävle

Laurentius Magni, Järvsö

Ericus Olai,/Almenius/ Valbo

Petrus Petri Hörn, Gävle

Johannes Andrae Grijs, Söderhamn. Kyrkoherde i Närtuna. Död 175…

Georgius Svenonis Hedmarck, Valbo

 

 1683

 

Olaus Gregorij, Odensala Uppland.

Olaus Vedenius, Forsa

Ericus Garnelius,Rogsta. Kyrkoherde i Söderhamn.

Jonas Laurent Alin, Trönö

Martinus Magni Rogstadius, Norrbo. Kyrkoherde i Norrbo 1702. Död 1740.

Johannes Kielberni Nexelius, Forsa

Olaus Fiellman, Uppland.

Johannes Balthazaris Krethsmer,Gävle. Dog i Uppsala till följd av skorstensras.

Gehardus Erici Steenfäldt, Gävle

Andreas Johannis Rudolph/senare Rudman/ Gävle. Fil mag 1697. Död 1708 i Amerika som superintendet för den svenska kyrkan i Nya Sverige. Dagbok bevarad.

Andreas Olai Lindhbergh, Lövsta.

Olaus Jonae Forsbergh, Hille. Komminister i Hille.

Jonas Andrae, Gävle

Petrus Petri, Gävle

 

 1684

 

Jonas Erici Blaestadius/Kerner/ Rogsta.

Olaus Petri Ruth, Delsbo. Fil mag i Uppsala 9 dec 1697. Präst vid Helsinge regemente 1701.

   Utnämnd tillTheol.lect. i Gävle 1707. Dog 30 december samma år.

Johannes Johannis Lingzelius, Hedesunda

Johannes Jonae Jernberg, Ovansjö. Kyrkoherde i Ovansjö.

Laurentius Erici Ööjer, Järvsö. Fil mag 9 dec 1697 i Uppsala. Kyrkoherde i Veckholm.

Nicolaus Erici BiörkÅkerby, Uppland

Ericus Olai Holmelin, Stockholm

 

 1685

 

Petrus Johannis Fernaeus, Järvsö

Petrus Johannis Berg, Färila. Kyrkoherde i Mo och Regnsjö.

Ericus Jonae Biur, Hudiksvall

Elias Erici Backman, Ovanåker

Laurentius Lau. Norelius,Norrala. Kyrkoherde i Hamrånge. Död 1729.

Laurentius Olai Brandt

Olaus Johannis Bysingh

Johannes Laurentij Korstadh, Gävle

Samuel Johannis Örn, Färnebo. F: Kyrkoherde.

Jonas Örn, Färnebo. F: Kyrkoherde.

Martinus Laurentii, Gävle

Andreas Caroli Grijp, Delsbo. Komminister i Norrala och Trönö.

 

 1686

 

Thuro Johannis Islebius. Komminister i Nora.

Johannis(sic!) Johannis Islebius

Jonas Petri Collinus, Gästrikland. Överkollega. Död 1716.

Olaus Danielis Wederman, Gävle. Kollega i Gävle 1698.

Israel Johannis Buure, Gävle

Petrus Olai Norberg, Gävle

Petrus Petri Lundin, Årsunda. Komminister i Ockelbo 1698. Död 1704.

Laurentius Laurentij Hammar, Gästrikland

Andreas Svenonis, Gästrikland

Petrus Halenius, Hälsingland.  F: Erici Kenicij. Fil mag i Uppsala 11december 1700.

   Gymnasielektor i Gävle. Död 1725.

Olaus Michaelis Iggströöm, Hälsingland

Georgius Olai Thermaenius, Västmanland.

 

 

 

 1687

 

Ericus Erici Halenius, Hälsingland

Olaus And. Stiernman, Gävle. Filius And. Stjernman Eloq. Lectoris primi. Vitricus Consil.

   Cancell. & Equitis de Stella Polari Dni And. Ant. von Stiernman. Fil mag i Uppsala

7/6 1910. Komminister vid Klara, Stockholm. Dog i pesten 4/11 1710.

Andreas Petri Sandell, Uppland. Sänd till Svenska kyrkan i Pennsylvania, Amerika.

   Återvände efter 17 års mödor 1719. Utnämnd till kyrkoherde och prost i Hedemora.

Olaus Olai Aurivillius Junior, Gästrikland. Adjunct. Theol. Uppsala. Död 1709.

Olaus Jonae/Lexelius/ Gästrikland. 1698 utnämnd till komminister i Gävle, tillträdde inte

   detta ämbete, då han blev komminister vid Sankt Jacobs kyrka i Stockholm samma år. Dog i pesten i Stockholm 1710

Olaus Petri Grijs, Gästrikland

Johannes Magni Netzelius, Uppland

Johannes Olai, Gästrikland

Andreas Johannis Gadd/senare Gavelholm/ Gästrikland. Magister i Uppsala 1700.

  Kyrkoherde och prost i Spånga och Järfälla.

Olaus Zachariae/senare Gavelin/Gästrikland. Klockare i Gävle.

Jonas Erici Hertschier, Hälsingland

Isacus Erici Backman, Hälsingland

Johannes Olai Holm, Hälsingland. Fil mag i Uppsala 1697. Kyrkoherde vid Hedvig

   Eleonora domkyrka, Stockholm 1716.                      

Petrus Jonae Östling, Hälsingland

Petrus Erici Lindbergh,Hälsingland

Olaus Andreae Enecopiander, Uppland. Rektor i Hudiksvall. Död 1718.

Andreas Laurentii Malmström

Olaus Petri Bengling, Gävle

 

 1688

 

Johannes Johannis Höök, Gävle

Johannes Johannis Brandt, Gävle

Laurentius Johannis Lingzelius, Gästrikland. Kyrkoherde i Arbrå. Död 1743.

Ericus Erici Steenfeldt, Gävle. Gymnasielektor i Gävle.

Andreas Johannis Lindh, Gävle

Johannes Petri Hoffman, Hälsingland

Ericus Johannis Löfhammar

Johannes Olai Geffer, Hälsingland. Komminister i Torsåker. Därefter kyrkoherde i Årsunda

 1. Död samma år.

Johannes Georgii Schirrmacher/ senare Schierman/ Gävle. Komminister i Gävle 1704.

   Kyrkoherde i Söderala 1726. Död 1734.

Olaus Olai Kabb, Gävle

Ericus Johannis Isopoedius, Uppland

Petrus Johannis Bullerman, Gävle

Jonas Matthiae, Hälsingland

Johannes Erici Hertschier, Hälsingland

 

 

 

 

 

 1689

 

Magnus Olai Aurivillius.Prästvigd 1694, död 1708.

Laurentius Joannis, Valbo

Jonas J Alcinius, Västergötland

Petrus O Gochzelius. Från Hög socken i Helsingland.

Petrus Magni Frolander. Från Rogsta och Fröland.

Daniel Erici Wijkman. F: Kaplan. Kyrkoherde i Gnarp 1748.

Jonas Petri Nybelius. F: Klockare i Idenor.

Laurentius Petri Westman, Uppland

Ericus Erici Kabb, Uppland

Johannes Johannis Gadd, Gävle

Laurentius Andreae, Gävle

Nicolaus Johannis Rudolph,Gävle

Mattias Erici Hasselqwist, Uppland

Jonas Jonae, /senare Rönholm/ Valbo. Komminister i Ockelbo 1706.

   Död 30 december 1737.

Jonas Petri,Färnebo och Hedåsen

 

 1690

 

Petrus Johannis Nerbelius

Laurentius Johannis Salthenius. Son till kyrkoherde i Forsa.

Israel Olai Rundell.  Stadsfiskal i Gävle 1696

Sveno Olai Flodhmann, Hälsingland. Avgick till Akademien med betyg 29 sept 1694.

   Fil mag i Uppsala den 10 dec 1703.

Magnus Joh. Isopedius, Uppland

Martinus Laurentij, Roslagen

Johannes Olai Hagman,Stockholm

Jonas Olai Norbergh, Gästrikland. Fil mag 1703. Död på Gotland.

Daniel Danielis Poppelman,Gästrikland

Antonius Bergsche, Uppland

Nicolaus Nicolai/Insulin/Gästrikland. Prästvigd 1700. Komminister i Alfta 1705. Kyrkoherde i Årsunda 1731. Död 1734.

Olaus Olai, Gävle

Salomon Salomonis /Camoueius/Norrköping. Bokhållare vid Järnvågen i Gävle.

Olaus Johannis Schalin, Hälsingland. F: Kyrkoherde i Mo.

Jonas Laurentii Gaam, Bergsjö, Hälsingland.

Johannes Erici Bäckman, Rogsta,Hälsingland.

Andreas Johannis, Uppland, Lövsta bruk.

Olaus Petri Tibelius, Uppland

 

 1691

 

Johannes Ottonis Reinbott, Gävle

Petrus Olai Hillberg, /senare Hillensis/. Förste komminister i Hille, därefter i Valbo.

Petrus Laurentii Falck, Gävle

Olaus Michaelis Eenqwist,Gävle

Abrahamus Petri Waalman, Valbo. Lektor i retorik i Gävle. Senare kyrkoherde och prost i Ljusdal  1724. Död 1738.

Christophorus Nicolai Mörtt, Gävle. Lärare i räkneklassen, Gävle. Därefter rådman i Gävle 1722.

Jeremias Georgij Elis, Gävle

Michael Matthiae

 

 1692

 

Olaus Swerkeri Wallströöm, Hälsingland

Sveno Erici Berglijn, Ilsbo, Hälsingland

Laurentius Erici Lindin, Hälsingland

Ericus Benedicti Gaccraeus, Forsa

Johannes Bergh, Färila Hälsingland

Olaus Andreae Wahlgreen, Hälsingland

Petrus Nicolaj Rundberg, Rogsta, Hälsingland.

Johannes Henrici Haselhun, Gävle

Jonas Jonae Rugman, Uppland. Son till den vida berömde isländska antikvarien Jonae Rugman, släkting genom giftemål till Prof. Isr. Bringii.

Ericus Olai, Hälsingland

Petrus Petri Westman, Åbo. Hemma i Västland.

Jonas Laurentij Hammar, Gävle

Petrus Olai Aurivillius, Gävle. Biblioth.och extraord prof. i Lund 1716.

Nicolaus Henrici Core, Västerbotten

 

 1693

 

Petrus Petri Avelius, Hälsingland

Petrus Svenonis Enström, Hudiksvall

Carolus Petri Folcher, Gävle. Regementspräst. Dog i Polen 1704.

Georgius Petri Folcher, Gävle. Köpman och rådman i Gävle.

Johannes Laurentii Falk, Gävle

Laurentius Erici, Hälsingland

Andreas Olai Backman, Årsunda

Olaus Petri Gestrinius, Hälsingland. Komminister i Hudiksvall.

Johannes Achatii, Ovansjö

Olaus Erici Hälsingh/Montén/ Regnsjö. Kyrkoherde i Söderhamn. Död 1736.

Johannes Olai, Ovansjö

Johannes Olai Kabb, Gävle. Con rector vid skola i Gävle.

Christiernus Johannis Öhrn, Gävle. Musikdirektör och kollega i Gävle.

 

 1694

 

Laurentius Erici/Rengner/ Regnsjö

Balthazar Andreae, Gävle. Krigskommissarie vid Cohortem Praetoriam. Död i Polen.

Elias Danielis Salin, Gävle. F: Rådman i Gävle

Andreas Benedicti, Tierp

Andreas Andreae, Söderala.

Andreas Matthiae /Fernström/ Alfta.

Sueno Samuelis Gestrinius /adlad med antagande av namnet Lagerstam/Bollnäs. Utnämnd till assessor vid hovrätten i Stockholm 1731. Därefter kansliråd på samma plats.

Johannes Olai Bunstadius, Hudiksvall

Samuel Andreae Eurenius, Hudiksvall. F: Rektor.

 

 

 1695

 

Jacobus Simonis Ödman, Sala. Stadsfullmäktige i Gävle 1708. Död 1714.

Laurentius Petri Waalman. Kyrkoherde och prost i Mo & Regnsjö. Död 1757.

Laurentius Hanelius. Komminister i Segersta och Hanebo.

Petrus Petri, Gävle

Nicolaus Ottonis Reinbott

Olaus Andreae Uplandus, Nora

Petrus Petri Karkman,Gävle

Johannes Joh. Rudman, Gävle

Laurentius Lau. Ekbergh, Hälsingland. Kyrkoherde och prost i Söderala. Död 1743.

Ericus Lau. Norelius, Hälsingland

Laurentius Svenonis Enströöm,Hälsingland

 

 1696

 

Nicolaus Forsman, Stockholm

Johannes Norman, Stockholm

Jonas Erici Tuscherus, Gävle. Dog som studerande i Ångermanland 1721 (!) sysselsatt med fiske.

Johannes Olai Flodman, Hälsingland

Jonas Andreae, Gästrikland

Laurentius Olai, Gästrikland

Israel Jonae Emporagrius, Gästrikland. Född i Torsåker. F: Vågmästare vid Järnvågen I Torsåker(?) son till Johannes Emporagrius sonson till Israel Emporagrius i Torsåker. GS 1688, GG 1696. Fältpastor vid Jönköpings regemente , fången vid Dnjeper 1709, hemkommen 1722.. Kyrkoherde i Svartarp i Växjö stift Enligt matrikeln kyrkoherde i Skåne.

Andreas Jonae, Gästrikland

Johannes Johannis Bollerman, Gävle Rådman i Gävle.

Olaus Petri /Gallenius/Hälsingland. Kyrkoherde i Årsunda. Död 1731.

Michael Erici Stamberg/senare Dalmarck/ Hälsingland.

 

 1697

 

Laurentius Laurentii Ferner

Johannes Erici Backmark. Kyrkoherde i Tuna, Hälsingland.

Petrus Erici Backmark. Kyrkoherde i Ovansjö. Död 1730.

Nicolaus Johannis Broman. Kyrkoherde i Rogsta 1717. Död 1748.

Nicolaus Westman, Gävle

Johannes Andreae Norman, Gästrikland

Esaias Henrici Haselhyn / kallad Hasselhun/ Gävle. Kyrkoherde och prost i Bollnäs 1727. Död 1740.

Ericus Olai Bakman, Gästrikland

Johannes Olai, Gästrikland

Johannes Olai Hillström, Gästrikland

Stephanus P. Karckman, Gävle

Andreas Schroderus, Gävle. F: Lektor.

Petrus Grundberg, Hälsingland

 

 1698

 

Joannes Laurentij, Ovansjö

Everdus Johannis Walner, Lövsta. Kyrkoherde i Hållnäs.

Olaus Flodman, Hälsingland

Michael Caroli Meenlöös, från Gävle, son till borgaren C. Menlöös GS 1693, nämns som skeppare 1719

Petrus Andreae Tuscherus /senare kallad Rönquist/Gävle. Fil mag 1713. Dog inte långt därefter.

Andreas Petri Collin, Torsåker

Christianus Magni Rogstadius, Hälsingland

Petrus Svenonis, Hälsingland

Jonas Erici Strömbergh, Hälsingland

Johannes Lundgren

Andreas Högboom, Gästrikland. Förste komminister i Gamla Uppsala, därefter kyrkoherde i Lena, Uppland. Död 1737.

 

 1699

 

Nicolaus Petri Torger, Gästrikland. Kyrkoherde i Ö. Åker, Södermanland.

Petrus Folcker, Gävle. 1685 Borgmästare i Gävle. Död 7.1.1722 i Gävle. Gift med Brita Arosell.

Petrus Martin, Gävle. Född 1686 F: rådman Anton Martin. GD1695, GG 1699. UU 1703. Med. adjunkt i Uppsala. Assessor i Collegium Medicum, professor i medicin i Uppsala. Stamfar för släkten Martin. Avled 20.06.1827 i Funbo

Joh. Lexelius, Gävle. Förste komminister vid Chatarina Stockholm. Därefter kyrkoherde i Öregrund.

Petrus Isaeus, Hälsingland. Kollega i Hudiksvall. Död 1732.

Johannes Nicolai, Gästrikland

Jonas Laurent. Wallenius,Hälsingland

Johannes Laur. Wallenius, Hälsingland[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”1700-talet” icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text]

1700

Olaus Petri Brink /senare kallad Faxéen, Hälsingland. Komminister i Söderhamn. Död 1724.

Abrahamus Tengman. Uppland

Olaus Ström, Gävle

Henricus Grass, Gästrikland

Jacobus Norelius, Hälsingland. Komminister i Trönö.

Laurentius Nerbelius, Hälsingland

Nicolaus Matthiae, Gästrikland

Laurentius Wijk/senare kallad Elfwik/ Hälsingland. Kyrkoherde i Norrala.

Andreas Johannis, Hudiksvall

Jonas Olai Kanick, Rogsta

Ericus Laurentii Vallenius,Delsbo

 

 1701

 

Jonas Schalin, Hälsingland

Petrus Finck, Hälsingland

Olaus Krook /antog senare namnet Hamnell/ Hälsingland. Kyrkoherde vid Danvik, Stockholm.

Petrus Renander, Gästrikland

Olaus Luth /senare Luthén/, Hogdal, Hälsingland.

Magnus Lundman, Gästrikland

Jonas Hogzelius

Ericus Hecklijn/sedan Wahlbom/ Gästrikland

Joannes Morberg, Jämtland

Jonas Daliin, Hälsingland. Klockare i Söderhamn.

Marcus Siöling, Järvsö, Hälsingland. Kollega i Hudiksvall. Död 1718.

Petrus Mooberg/senare Modin/ Tuna, Hälsingland. Komminister på samma plats.

 

 1702

 

Magnus M. Thelaus, Hälsingland.Theol. Lector i Gävle och lärare i Hille.

Jacobus Ratzki, Gävle. Regementspräst i Stralsund. Död 1752.

Johannes Sääf, Västland, Uppland. Kyrkoherde i Vallentuna..

Ericus Wretman, Gävle. Kyrkoherde i Öregrund 1721.

Elias Geddner (Gedner), Hälsingland, Arbrå född 1687. Kyrkoherde i Vittinge (U) Död 16.5.1730 i Vittinge. Gift 1718 med Berta Brunnelia. 5 barn.

Johannes Jhering, Tierp, Uppland. Kyrkoherde i Julita, Södermanland. Död 1749.

Ericus Isaeus, Hälsingland. Komminister i Delsbo.

Andreas Andreae, Gästrikland.

Johannes Nicolaj, Gästrikland. Kyrkoherde i Hamrånge 1729. Död 1750.

 

 1703

 

Olaus Engelberti Hanningh, Hälsingland, Hudiksvall f 1687. F kommunistern Engelbrekt Olofsson och Margareta Zackariasdotter. Rektor i Hudiksvall. Död 08.06.1735 i Hudiksvall

Jonas Erici Wallström, Hälsingland

Petrus Johannis Wijkström, Roslagen

Andreas Laurentij Austrin,Årsunda.

Mattias Laurentij Avelius, Gästrikland

Samuel Netzelius, Gästrikland. Komminister i Torsåker.

Olaus Ol. Bergroth,Hälsingland. Komminister i Tierp.

Eggertus Andreae /Holmquist/ Gästrikland. Kyrkoherde i Ockelbo. Död 1739.

Laurentius Andreae/Hedbohm/ Gästrikland. Komminister i Vittinge.

Ericus Ivari /Söderplan/ Gästrikland.

Petrus Schisler, Gästrikland. Kyrkoherde i Järvsö. Död 1755.

Laurentius Waldner, Hälsingland. Kollega i Gävle.

Petrus Altenius, Hälsingland

Andreas Rivelius, Gästrikland. Komminister i Hille. Död 1742.

Andreas Ol. Wargh, Gästrikland. Löjtnant vid Helsinge Regemente, Hälsingland. Död i  Stockholm1726.

 

 1704

 

Joh. Flumelius, Uppland

Julius Gahm, Gästrikland. Landsekreterare i Stockholm. Senare kallad Giös.

Fick adlad namnet Grundelstierna.

Matthias Polyander, Uppland. Klockare i Tierp.

Petrus Insulander, Gästrikland. Kommunister i Lidingö.

Petrus Strömbäck,Gästrikland. Köpman i Gävle. Instiftare av gymnasiestipendium i Gävle.

Jonas Claudi, Gästrikland

Benedictus Bergh, Hälsingland.Blev soldat.

Johannes Olaj, Gästrikland

Isacus E. Gestrinus, Hälsingland. F: Kyrkoherde i Ovanåker.

Johannes Petri, Gästrikland

Olaus Rosenval, Hälsingland

Laurentius Broman, Hälsingland

Elias Ruth, Hälsingland. Kyrkoherde i Tegelsmora. Död 1739.

Andreas Selen /senare kallad Ömark/ Hälsingland.

Petrus Jette, Hälsingland

 

 1705

 

Olaus Nicolaj Lindqwist, Regnsjö. Död 1713 i Toningae.

Laurens Holst, Gästrikland. Pastor och prost i Solna, Uppland. Död 1753

Petrus Andrae

Christophorus Depken, Gästrikland. Räntmästare i Västra Norrland. Död 1740.

Laurentius Olaj

Johannes Wagnberg, Gästrikland

Martinus Jean Lenaesius, Gästrikland

Claudius Claudii Lemonie, Gästrikland. Kyrkoherde i Söderfors. Död 1742.

Zacharias Hanningh, Hälsingland

Ericus Gåse, Uppland

Johannes Hiort, Hälsingland. Kyrkoherde i Hogdal 1731. Död 1743.

Laurentius Frodlin, Hälsingland. Komminister i Rogsta. Död 1730.

Ericus Selin, Hälsingland

 

 1706

 

Johannes Johannis LingRoth, Hälsingland

Jonas Johannis Rothling, Hälsingland.  Komminister i Skog.

Petrus Martini Strandberg, Hälsingland

Andreas Erici Jederholm, Gästrikland.  Kyrkoherde i Biskopskulla.

Ericus Olai Åbrinck, Gästrikland

Andreas Magni Thelaus, Ovanåker. Kyrkoherde på samma ort 1727.

Nicolaus Röön /senare kallad Röngren/ Gästrikland. Lärare i räkneklassen, Gävle.

Johannes Micrander, Hälsingland. Son till kyrkoherde i Harmånger.

Johannes Hatzelius, Hälsingland. Kyrkoherde i Bergsjö 1728. Död 1759.

Elias Noraeus, Nora Uppland.

 

 1707

 

Olaus Lockner, Hälsingland. Komminister i Järvsö.

Petrus Bergqvist, Bergsjö, Hälsingland. Komminister i Järvsö.

Matinus Erici Bohmgren, Gästrikland

Ericus Joannis

Petrus Gries, Gävle. Rektor i Gävle. Död 1749.

Olaus Ruus, Gästrikland /senare Rönmark/. Kyrkoherde i Vada & Angarn. Död 1739.

Roland. Martin, Gävle. Assessor vid hovrätten i Åbo. Rådman på samma plats 1747.

Nicolaus Flodman, Hälsingland. Kyrkoherde i Åkerby, Uppland.

 

 

 

 1708

 

Jacobus Wessman, Gävle. Komminister.

Martinus Jonae Altenius, Hälsingland   Kyrkoherde i Valö, Roslagen.

Nicolaus Strömbeck, Gävle.

Nicolaus Danielis Offvan, Gästrikland

Laurentius Schalin, Hälsingland

Michael Samuelis Schirman, Hälsingland. Kollega i Hudiksvall. Död 1742.

Andreas Olai Beckman /senare kallad Bäckner/Hälsingland. Kyrkoherde i Enånger.

   Prost 1760.

 

 1709

 

Ericus Laurentii Tonning, Hälsingland. Prästvigd i  Skog. Dog blind.

Ericus Magni Norqvist, Uppland. Järnbruksinspektor vid Ulfors.

Nicolaus Hammarin, Uppland

Petrus Gavelius, Gästrikland. Löjtnant vid Dala regemente.

Martinus Petri Törnbohm, Hälsingland

Petrus Petri Rosling, Gästrikland. Kyrkoherde i Läby och Vänge.

Petrus Olai Stillmark, Hälsingland. Kyrkoherde i Skog.

Laurentius Koenicius Halenius, Hälsingland. Kyrkoherde i Tuna och Stavby i Roslagen.

Död 1755.

 

 1710

 

Daniel Rudman, Gävle

Johannes Ludovicus von Horn, Stockholm

Laurentius Joannis Gernbohm, Färnebo

Petrus Petri Fernborg, Färnbo. Komminister i Färnebo. Död 1749.

Petrus Zachariae Lindström

 

 1711

 

Ericus O. Åman /senare kallad Alrot/ Gästrikland.

Petrus Hollsten, Öregrund.

Laur. L. Norelius, Hälsingland. Komminister i Gävle, sedan kyrkoherde i Hamrånge.

Nicolaus Petri Holmbrink, Gästrikland. Född 1693. Präst 1717. Kyrkoherde i Ärentuna, Uppland. Kontraktsprost 1765.

Carolus Hellström, Hälsingland. Kyrkoherde i Segersta och Hanebo. Kontraktsprost 1758.

Olaus Olai Hollmer, Gästrikland. F: Kyrkoherde i Åker och Dalby, Uppland.

Andreas Ulsbergh, Bergsjö, Hälsingland. Komminister i Danmark, Uppland.

Ericus Lemonie, Hälsingland. Sjötullsbetjänt i Stockholm.

 

 1712

 

Ericus Noreen, Nora. Komminister i Edbo i Roslagen.

Ericus Gevalius, Gnarp, Hälsingland.

Andreas Hedqvist, Årsunda

Joh. Engelberti Bolott /tidigare Moberg)/Mo, Hälsingland

Olaus Olai Sunbeck, Färnebo. Komminister i Vittinge Fjärdhundra. Avsatt.

Andreas A. Westner, Västland, Uppland. Kyrkoherde i Huddunge.

Paullus P. Printz, Gävle. Köpman i Amsterdam.

 

 1713

 

Johannes Stocklin, Gästrikland. Notarie vid Kämnärsrätten, Gävle.

Johannes Norelius, Hälsingland. Komminister i Bergsjö.

Martinus Litorin, Gävle. Kollega i Gävle.

Andreas Hedin, Uppland

Laurentius Andrae Boagrius/senare Bogardt/ Uppland. Blev lärare i Enköping.

Petrus Frodlin, Hälsingland. Rektor i Hudiksvall 1735. Död 174..

 

 1714

 

Olaus Jernberg,Gästrikland. Född 13/6 1699. Präst 1724. Komminister i Gävle. Kyrkoherde i Färnbo 1752. Honorärprost 1767.

Johannes Wilhelmus Hedman, Gästrikland. Dog under studietiden 1720.

 

 1715

 

Jonas Ekman, Gävle

Ericus Rudman, Gävle. Fil mag i Uppsala 1728. Kyrkoherde i Balingsta, Uppland.

   Död 1736.

And. Jernholm, Ovansjö, Gästrikland

Petrus Thel, Söderhamn. Komminister i Söderhamn.

Olaus Deckberg, Uppland. Född 26/8 1699. Fil mag i Uppsala 1731. Präst 1734. Kyrkoherde

   i Hållnäs 1738. Honorärprost.

Laurentius Schalin, Hälsingland. Lärare i räkneklassen, Hudiksvall. Död 1743.

Jeremias Elis, Gävle

Benedictus Sahlner, Gävle. Lantmäteriinspektör.

Laurentius E Hammar, Gävle

Andreas Matthias Cadovius,Gävle.Valde kirurgyrket, reste utomlands, återkom aldrig.

 

 1716

 

Andreas Petri Bergquist, Järvsö. Komminister i Ovanåker. Död 1741.

Laurentius Petri Ruth, Delsbo

Andreas Stenmarck, Järvsö

Johannes Nicolai Mörth, Gävle. Lärare för pagerna vid kungliga hovet. Död 1743.

Ericus Tång/Tengerstedt/ Gävle

Johan. Rudman, Gävle. Lektor i logik och matematik  Död 1760.

And. Amnell, Årsunda. Kyrkoherde i Vänge och Läby.

Engelbertus Halenius, Hälsingland. F: Kyrkoherde i Söderala. S. Theol. Professor i

Uppsala 1745. Episcopus Scarensis 1753. Död 1767.

Jacobus Laurentii Schepper, Österbotten.

 

 

 

 

 1716-1717

 

Axelius L. Norelius, Hälsingland

Carl Loo /senare kallad Lode/ Hälsingland. Kyrkoherde i Harmånger, Hälsingland 1739.

Död 1743.

Jonas Phragmenius, Hälsingland. Komminister i Söderhamn. Död 1742.

Jacobus Phragmenius, Hälsingland. Blev soldat.

 

 1717

 

Petrus Heike, Torsåker, Gästrikland. Drunknade i Stjärnsund.

Johannes Hammar, Gävle. Synnerligen framstående kunglig hovmålare. Dog i Paris 1731.

Zacharias Gevalin, Gävle. Kollega i Gävle. Död 1729.

Olaus Solberg /Solenius/ Gästrikland. Kyrkoherde i Järlåsa, därefter i Torsåker 1752.

Laurentius E. Belther, Söderhamn. Född 3/1 1704. Magister 1731. Präst 1737. Kyrkoherde i

   Söderhamn. Prost 1748. Kyrkoherde och prost 1755. Th. Doct 1772. P. i Tierp 1774.

Ericus L. Ardell, Hälsingland

Johannes J. Anthelius, Gästrikland

 

 1718

 

Carolus Myrstedt, Gästrikland. Blev vid en fäktningslek nedstucken med svärd av sin vän

  Tengerstedt i Uppsala.

Sveno Lau. Stillman, Hälsingland. 1739. Häradshövding i Hälsingland. Assessor vid

   hovrätten i Stockholm. Rådman på samma plats 1759.

Johannes Gewer, Gästrikland. Komminister i Alfta.

Laurentius Segerholm, Gästrikland. Komminister i Frösunda och Kårsta.

Benedictus Quist, Gästrikland. Inspektor vid järnbruket i Iggesund.

Petrus Hedengren, Uppland. Komminister i Älvkarleby.

Petrus Hillbergh, Gästrikland. Född den 26/12 1703. Magister 1728. Präst 1729. Kyrkoherde

    i Järlåsa 17.. Kyrkoherde i Ockelbo 1739. Kontraktsprost 1751. Död 1785.

Joannes Hedberg, Gästrikland

Ericus Melstadius, Uppland

Ericus Monten, Hälsingland. Präst vid Helsinge regemente. Kyrkoherde i Söderala.

   Död 1757.

Johannes Holm, Uppland

Petrus Bolinder, Hälsingland. Komminister i Norrala och Trönö.

Petrus Hannel, Hälsingland. Komminister i Bollnäs 1738.

Laurentius Fagerholm, Gästrikland. Kollega i Gävle. Kyrkoherde i Årsunda 1745.

   Död 1756.

 

 1719

 

Johannes Berg, Hälsingland. Kyrkoherde i Ovanåker 1742.

Ericus Giers, Hälsingland. Komminister vid Skeppsholmens kyrka, Stockholm. Kyrkoherde

på samma plats.

Tomas Collander. Avreste till Finland varifrån han kom.

Matthias Wallbom, Gästrikland. Vid sjötullen. Bokhållare i Gävle.

Ericus Norberg, Gävle

 

 1720

 

Johannes Bäckström, Ljusdal. Kunglig biblotekarie 1747.

Petrus Enagrius. F: Kyrkoherde i Älvkarleby. Blev komminister i Värmdö, Roslagen.

Carolus Gavelius, Gävle. Tullinspektör i Hudiksvall. Död 1738.

Nicolaus Harf/senare Stenbrink/ Gävle. Fiskare i Gävle. Drunknade 1743.

Andreas Jedermark, Ovansjö

Johannes Myrström/senare Myrelius/ Ovansjö

Andreas Norinder, Nora Uppland. Kyrkoherde i Lofö.

Laurentius Thorgström, Torsåker. Kollega i Gävle 1729.

Nicolaus Hiller, Årsunda. Komminister i Näs nära Stockholm.

Johannes Austrin, Årsunda. Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1743. Död 1750.

Magnus Netzelius. F: Kyrkoherde i Årsunda. Blev soldat.

Daniel Quist, Ockelbo. Pastorsadjunkt i Arbrå. Död 174..

Laurentius  Berggraf, Gävle. Tullinspektör.

Petrus Depken, Gävle

 

 1721

 

Olaus Torgstedt/ Strömvallh, Gästrikland. Student 1724. Advokat vid Högsta domstolen 1740

Petrus Wåhlberg, Gävle. Dog i Gävle 1726.

Olaus Murovillius/kallad Muren/ Gästrikland. Rektor vid trivialskola i Stockholm. Han fortsatte sedan som rektor i Stockholm där han också författade ” Wälmenta tankar , huru en borglig dygd aldrabäst bebringas ungdomen wid Upfostringen.” (1747 )

Jonas Dahllund, Hälsingland. Komminister i Harmånger.

Laurentius Hulteen, Hälsingland. Komminister 1743 i Färila.

 

 1722

 

Ericus Elfstadius, Uppland. Kyrkoherde i Riala Kulle, Roslagen.

Andreas Forsius, Hälsingland. Conrect. vid trivialskola, Hudiksvall. Rektor på samma plats.

Ericus Stenfeldt, Gävle. Rektor vid trivialskola, Gävle 1752.

Johannes Grass, Valbo

Nicolaus Graan, Gävle

 

 1723

 

Laurentius Sundel, Alfta

Magnus Insulin, Alfta

Alexander Warg, Gävle. Bokhållare vid Järnvågen, Stockholm. Död 1754.

Andreas Forsselius, Valbo. Kollega i Gävle. Död 1743.

Petrus Stocksäll,Bollnäs. Utnämnd till komminister 1734. Kyrkoherde i Nora Fjärdhundra.

   Död 1759.

Jonas Lindberg, Gävle. Kyrkoherde i Vada & Angarn. Död 1742.

Laurentius Söderberg/senare Södervall/ Hanebo. Präst 1732. Komminister i Arbrå och Undersvik.

Laurentios Olai Södervallfrån Söderfly i Hanebo, 1702-1785, GS1716 001723 stud.1727, komm. i Undersvik…. ”Vi avreste fasande. Jag led otroligt av denna diet, men min reskamrat, en Hälsingstudent, tröstade mig, att en god frukost förestod uti Undersvik hos en gammal beskedlig komminister Södervall. Min reskamrat visste, att den gode Söervall älskade studenter och gärna lät höra, det han inte hade glömt sin latin. Han började således med: humillimus servus quomodo vales? (Odmjuka tjänare, hur står det till?), och sedan vi gjort redo på dålig latin för Uppsalatillståndet, gavs oss en god frukost på svenska” (1768, Samuel Ödmanns Hågkomster)

Andreas Fernström, Ovanåker

 

 

 

 

 1724

 

Martinus Granlund, Hudiksvall. Komminister i Rogsta. Kyrkoherde i Harmånger1745.

  Död 1759.

Olaus Norlinder, Norrala. Kyrkoherde i Norrala 1738.

Andreas Sundwall, Ljusdal. Komminister i Hudiksvall 1739.

Petrus Petri Bärgqwist.  F: Komminister i Järvsö. Blev direktör och patron vid

   bergbruk.

Henricus Johannes Hartman, Gävle. Piae Magister. Död 1740 i Gävle.

Jonas Wahlrot, Valbo. Kollega vid trivialskola i Stockholm.

Petrus Selgström, Torsåker. Extra ordinarie notarie vid hovrätten i Stockholm.

   Drunknade 1740.

Johannes Hillberg, Valbo. Komminister 1744 i Valbo.

Nicolaus Hellen /senare Hellsted(t)/ Gävle. Kyrkoherde i Söderfors. Kyrkoherde i

  Söderala 1758.

Ericus Gaewer.  F: Kyrkoherde i Årsunda. Blev sekreterare.

Petrus Jonae Bergquist,Alfta. Adjunkt åt komminister i Gnarp. Död 1750.

Martinus Joh. Grot, Gävle. Kyrkoherde i Vada och Angarn 1743, därefter i Hedesunda.

 

 1725

 

Petrus Backman, Ljusdal. Född den 27/9 1705. Magister 1740. Präst 1741. Kyrkoherde i

   Villberga 1751. Honorärsprost 1777. Död 179..

Petrus Edström/senare Edenlöf/ Ljusdal. Död i Uppsala 1732.

Olaus Sundberg/senare Signell/ Ljusdal. Komminister i Harmånger 1743.

 

 1726

 

Ericus Torenberg, Hälsingland. Komminister i Norrbo och Bjuråker. Kyrkoherde på

samma plats 1752.

Andreas Welstadius, Hälsingland. Prästvigd.

Johannes Werner, Gävle. Fil mag 1740. Kyrkoherde i Arbrå och Undersvik 1745. Död 1762.

Jonas Fridberg/Fridborg/ Ockelbo. Kyrkoherde i Hamrånge. Död 1759

Johannes Högström, Ovansjö. Adjunkt vid Sancta Catharina, Stockholm.

Thyris Thyrsson,Gävle. Blev soldat.

Antonius Össberg, Ockelbo. Uppsala universitets tiondefogde i Hälsingland.

Petrus Lundberg/senare Endal/ Hälsingland. Komminister i Fasta & Edsterna.

Johannes Högberg, Ovansjö. Komminister i Söderala. Död 1760.

Laurentius Lang,Jämtland. Regementspräst.. Reg & Rector vid Klara skola. Slutligen

kyrkoherde i Luleå.

Johannes Sandin, Torsåker. Fil mag 1743. Prost & kyrkoherde Eccl. American. ibid.

  Död 1749.

Nicolaus Westrin, Västland, Roslagen. Kyrkoherde i Lagga och Östuna, Uppland.

Georgius Rosell, Söderala, Hälsingland. Komminister i Ovanåker.

Isaacus Wadin, Västland, Roslagen. Övergav snart studierna.

Laurentius Grunelius/senare kallad Grundén/ Ovansjö. Kyrkoherde i Harg, Roslagen 1741.

  Kyrkoherde i Tillinge och Svigarn 1760. Prost 1762. Död 9/1 1769.

 

 

 

 1727

 

Carolus Fridericus Rudberg, Stockholm

Jonas Edenström, Ovanåker

Johannes Örn /senare Örner/Gävle. Komminister i Nora Fjärdhundra.

Petrus Höglind, Högbo.Adjunkt åt komminister i Ovansjö.

Johannes Nordholm /Nordenholm/ Ovansjö. Prästvigd 1742. Adjunkt i Veckholm,

Thorsvi & c. kyrkoherde i Arnö 1761.

Petrus Berggraff, Gävle

Antonius Bade, Gävle. Fil mag 1740. Kyrkoherde i Ljusdal 1755.

Petrus Jonae Rönholm, Ockelbo son till komm. i Ockelbo J. R. (GS1683), GS1721 OG 1727 blev skrivare i Sthm. År 1994 påträffades i Bro Ovansjö Rönholms skol- bok från 1726 innehållande bl.a. ritade rönnar, verslära, retoriktablåer, citat av klassiska skalder, poetiskt språkbruk, huskurer mm samt gåtor, t.ex. Al pen pica bas tot nas quot ni Ilabet gras (en omkastning av stavelserna iTot pennas albas quot pica habet nigras skatan har lika många vita som svarta fjädrar) och dryckesramsor: resonant pocula, pocula plurima, pocula mille. haltaha huc pocula Här klingar pokaler, många pokaler, tusen pokaler. Ha ha ha pokaler vill vi ha! (Jfr GD 1995 19/7)

Petrus Forsius, s.t. regementsskrivare Petter F., GS172

 

Nicolaus Insulin, Alfta. Komminister i Hållnäs. Komminister i Alfta 1760. Död 1766.

Ericus Tranbom, Våla Fjärdhundra, Uppland. Blev soldat och löjtnant vid Dala regemente.

Abraham Baeck,Söderhamn. Kunglig livmedicus 1753 och och orförande i Collegii Medici.

Georgius Vougt, Hille. Född 30/11 1712. Fil mag 1740. Överkollega i Gävle 1745. Präst

 1. Lektor i vältalighet och poesi (dvs latin) i gymnasium, Gävle 1750. Därefter

kyrkoherde i  Nora Fjärdhundra 1759. Kontraktsprost 1776. Död 2/6 1794.

Andreas Segerstedt, Torsåker

Sveno Baelter, Söderhamn. Fil mag 1740. Th. doct. och domprost i Växjö.

Död 1760.

 

 1728

 

Johannes Jernberg, Ovansjö. Kyrkoherde i Sånga & Skå 1753.

Johannes Wåhlberg, Våla, Uppland. Ph. Mag. Anställd vid kansli.

Petrus Forsner, Torsåker. Komminister i Hernevi & Fröshult. Död 175…

Koenicius Tranbohm, Våla, Fjärdhundra, Uppland. Skollärare i Forsmark.

Johannes Bomarck, Gävle. Komminister i Näs nära Uppsala. Kyrkoherde i Långtor.

Ericus Phragmenius, Hanebo, Hälsingland. Prästvigd.

Johannes Chrysost. Phragmenius, Hanebo-Hälsingland. Prästvigd.

Ericus Gestrinius, Regnsjö. Överkollega i Hudiksvall. Kyrkoherde i Hamrånge 1760.

Magnus Gestrinius. Regnsjö. Conrektor i Gävle. Lektor i logik och matematik i Gävle 1760.

Laurentius Hillberg, Valbo

Zacharias Jäderström, Torsåker. Blev soldat

Carolus Monteen, Söderhamn. Övergav studierna efter två år. Fältproviantmästare.

   Död i Finland 1743.

Petrus Söderbohm, Söderhamn. Född den 24/1 1716. Avgick utan betyg. Fil mag 1743.

   Präst 1744. Komminister vid S. Mar. Stockholm 1751. Kyrkoherde i Ovansjö 1768.

Petrus Söderman/kallad Södermark/ Årsunda. Komminister i Harmånger och Jättendal.

Kyrkoherde på samma plats.

Gabriel Gärtner, född i Älvkarleby 15.06.1715. Musikdirektör i Karlstad. Död 15.08.1792. Gift med med Eva Jaensson.

 

 1729

 

Petrus Jo. Wahlman, Gävle. Notarius vid stadsfullmäktige i Gävle. Rådman i

   stadsfullmäktige 1760.

Claudius Henr. Wahlman, Gävle. Vid Amiralitets-Krigsmanskassan (?). Död i Finland

   1743.

Nicolaus Fernström, Ovanåker

Olaus Gabriel Phragmenius, Hanebo, Hälsingland

Petrus Wallberg, Gävle. Anställd på rådhuset i Gävle.

Johannes Halenius, Söderala, Hälsingland. Avgick utan betyg. Brukspatron.

Andreas Lundquist, Gävle. Född 14/9 1715. Magister och präst 1746. Pastorsadjunkt i

   Gävle. Kyrkoherde i Årsunda 1756. V. prost, distrikt Gästrikland 1767. Kyrkoherde i

Torsåker 1744.

Ericus Norman, Gävle. Kollega vid trivialskola i Gävle 1743.

Joh. Christophorus Kurtz, Gävle. Död i Uppsala, studerade flitigt.

Andreas Westin, Gävle. Född 1714. Stadsfiskal, senare notarie i stadsfullmäktige i Gävle.

   1754 rådman i Gävle, därefter stadssekreterare.

Nicolaus Bursman, Roslagen. Avgick efter ett kvartal i Uppsala.

Johannes Backmark,Järvsö. Avgick 1732 utan betyg. Kyrkoherde i Hedesunda,

Gästrikland. Innan dess kollega i Hudiksvall.

 

 1730

 

Olavus Forseen,Arbrå. Född 3/12 1713. Avgick utan betyg. Magister 1743. Pr. 1744. Andre

   präst  vid Artelleriregementet, Stockholm. Kyrkoherde i Frötuna 1760. Kontraktsprost.

Död 179..

Jonas Walster, Arbrå. Avgick utan betyg. Kyrkoherde i Hogdal 1746. Död 1757.

Laurentius Norelius, Norrala, Hälsingland. Kyrkoherde i Sigtuna 1751.

Olaus Bolin, Hanebo, Hälsingland. A sacris concionibus Excellentissimi. Senat. Regn. Sam

   Åkerhielm 1751. Kyrkoherde i Täby 1762.

Petrus Werving, Gävle. Uppsökte Herrnhut snärjd av de Zinzendorfska villfarelserna, avled i

   maj 1755.

Claudius Henricus Schröder,Gävle

Johannes Holmsten, Gävle. Övergav studierna genast. Framstående kirurg i Stockholm. Död

   1745.

Carolus Berg, Mo Hälsingland. Avgick snart från skolan.

Johannes Sibelius. Klockare i Ärentuna.

Petrus Forstadius, Hälsingland. Övergav snart studierna. Blev soldat.

Ericus Dahlmark, Söderala,Hälsingland. Dog som gymnasist.

Nicolaus Ödman, Gävle.

Sweno Wandell, Gävle. Övergav studierna.

Laurentius Sandberg, Gävle

Carolus Quistberg, Gävle. Oeconomie Directeur i Bohuslän.

Olaus Petri Backman, Ljusdal. Kollega i Hudiksvall. Kyrkoherde i Harmånger 1760.

   Död 1763.

Johannes Jonae Sandberg, Tuna. Född 31/3 1710. Lärare i räkneklassen i Hudiksvall 1744.

Bendictus Pet. Ruth, Delsbo. Född 1/12 1713. Prästvigd i Delsbo 1739. Komminister i

  Järvsö 1767. Kyrkoherde i Järvsö 1774. Honorärprost. Död 179..

Andreas Nicolai Forslund, Forsa. Prästvigd.

Johannes Olavi Forsell, Järvsö. Prästvigd i Järvsö

Ericus Petri Säljeström, Järvsö

Olavus Stenonis Nordin, Ljusdal. Kyrkoherde i Hogdal 1758.

Olawus Erici Molin /kallad Molinder/Ljusdal. Kyrkoherde i Litslena. Död 1792.

Jonas Olawi Österberg/kallad Östlund/ Rogsta. Komminister i Söderhamn.

Jacobus Olawi Bäckbohm, Ljusdal

 

 

 

 1731

 

Daniel Petri Garnberg /Rolinder / Rogsta. Komminister i Rogsta, sedan i Alfta.

   Död 1758.

Andreas Olavi Norstrand, Rogsta. Komminister i Ockelbo, därefter kyrkoherde i

  Rogsta 1751. Död 1763.

Petrus Wallen, Torsåker

Jonas Zacharias Waldner, Arbrå. Komminister i Gran.

 

 1732

 

Petrus Laurentii Wahlman, Ljusdal. Född 5/5 1717. Präst 1741. Bataljonspredikant vid

   Helsinge regemente 1746. Kyrkoherde i Gnarp 1749. Honorärprost 1770. Kungl. hovpr.

 1. Kyrkoherde i Börstil 1777.

Martinus Laur. Rogstadius, Färila. Komminister och kyrkoherde på samma ort 1763.

Andreas Michael Forslind, Forsa

Mattias Laur. Edlund,Ljusdal. Född 9/12 1712. Präst 1744. Adjunkt i Ockelbo.

   Komminister i Ockelbo 1774. Död 1781.

Joannes Suenon. Ferlander, Färila. Fil mag i Uppsala 1743. Komminister i Gävle 1753.

Död 11 jun 1760.

Ericus Petri Wiklund, Hogdal. Komminister i Norrbo. Kyrkoherde på samma ort. Död 1790.

Gulicius Petri Bergquist, Järvsö. Brukspatron.

Olavus Joannis Hanberg, Hanebo. Övergav studierna. Blev klockare i Hanebo kyrka.

Johannes Joannis Rhenberg/senare Rehnwall/ Bollnäs. Komminister i Ockelbo 1751.

  Död 1773.

Ericus Thomae Wallström, Gävle. Kyrkoherde och prost i Norrköping. En för tidig död

 1.  

Claudius Johannis Lindman, Västland, Roslagen. Född 1714. Avgick utan betyg.

  Präst 1740. Komminister i Sparsätra 1744. Kyrkoherde i Näs nära Enköping, sedan i

Frösunda 1765. Kontraktsprost 1799.

Olavus Olavi Noreius, Nora Uppland. Komminister i Gamla Uppsala. Kyrkoherde i

  Skuttunge 175..

Laurentius Joannis Åström/senare Fluven/ Nora, Uppland

Johannes Laurentii Lundelius, Nora Uppland

Petrus Olavi Hambraeus, Norrala. Född 2/9 1716. Prästvigd i Norrala 1744. Fil mag i

  Uppsala 1749. Kyrkoherde i Enånger 1768.

Abrahamus Petri Wahlman, Gävle. Andre präst vid Helsinge regemente. Död i Bergae

Rügen, Pommern  4/4 1758.

Andreas Thoreri Gaertberg/Hjertberg/ Gävle. Klockare i Gävle 1745.

Olavus Olavi Lignelius, Skog Hälsingland. Född 18/12 1715. Präst 1742. Kyrkoherde i

  Norrtälje 1759.

Herman Johannis Leman, Tuna.

Isaacus Olai Rolin, Rogsta. Köpman i Hudiksvall, drunknade.

Ericus Martini Norlind, Hudiksvall. Sänd till Amerika och prästvigd i Pennsylvania.

 

 1733

 

Petrus Åsbrink, Ovansjö. Präst 1742. Komminister i Skeptuna 1751.

Andreas Staf, Västland, Roslagen. Född 26/5 1714. Prästvigd i Västland.

Ericus Bergrot, Hanebo Hälsingland. Inspektor vid järnbruket Graningen i

Ångermanland.

Laurentius Strömner, Torsåker

Chrysotomus Gaever, Årsunda. Prästvigd i Kalmar.

Sweno Berg, Söderhamn. Justitiarie vid Flors fabrik i Mo, Hälsingland.

Ericus Lodin, Söderhamn

Reinhold David Selin, Söderhamn

 

 1734

 

Ericus Erici Elff, Härjedalen. Assessor Coll. Med. och professor i obsterik.

Nicolaus Nicolai Casström, Umeå. Conrektor vid trivialskola i Stockholm 1654(sic!).

Därefter rektor vid Sancta Catharina, Uppsala 1756.

Daniel Danielis Stenbit, Söderhamn

Laurentius Matthiae Holm, Hudiksvall

Petrus Petri Lundström, Rogsta. Dog under studietiden.

Olaus Jonae Backlund, /kallad Collinder/ Idenor. Prästvigd.

Ericus Martini Frodlin, Rogsta. Inspector vid järnbruket i Voxna..

Benjamin Nicol. Broman, Rogsta. Död 1736.

Laurentius Laur. Frisk, Hudiksvall. Född 19/12 1717. Präst 1743. Komminister i

Hudiksvall 1750.

Johannes Nicol. Röding /kallad Delmark/ Delsbo.

Johannes Johannis Waldenius, Hodal. Kollega i Hudiksvall.

Johannes Andreae Werolin, Färila. Prästvigd i Färila.

Andreas Petri Forssberg, Färila. Född 21/9 1715. Präst 1740. Komminister i Hille 1743,

   sedan kyrkoherde i Norrala 1773. Kontraktsprost 1781. Död 179..

Nicolaus Pauli Bong, Hodal. Prästvigd.

Alexander Forell, Hudiksvall. Landskamrer, Gävleborg.

Petrus Bergvald, Hanebo, Hälsingland. Blev efter att ha övergett studierna redovisningsman

    vid Järnvågen i Stockholm. Död 175..

Olawus Högman, Högbo. Född 2/2 1719. Fil mag 1749. Präst 1750. Rektor vid  Klara skola,

   Stockholm. Kyrkoherde i Arbrå 1764. Kontraktsprost 1766.

Gustavus Frid. Blomborg, Gävle. Anställd vid Kammarkollegium.

Petrus Swedlind, Segersta, Hälsingland. Blev soldat.

Albertus Holmquist, Ockelbo. Son till kyrkoherde. Född 5/10 1719. Fil mag  i Uppsala

 1. Präst 1746. Oecon. Phocotrop, Uppsala. Kyrkoherde i Forsa 1760. Prost 1763.

Kontraktsprost 1776.

Olavus Cuprin /senare kallad Karlsén/ Söderhamn. Medailleur vid myntet i Stralsund.

   Död 1761.

Carolus Hagberg, Hamrånge. Död i Uppsala 1740.

Laurentius Wattlander, Söderhamn Född 15/1 1726. Fil mag 1752. Präst 1757.

   Pastorsadjunkt i Värmdö. Kaplan i Östuna 1772.

Zacharias Grass, Norrby Fjärdhundra. Prästvigd.

 

 

 

 1735

 

Laurentius Sedlin, Nora. Född 26/3  1719. Präst 1750. Komminister i Danmark, Uppland

 1. Kyrkoherde i Huddunge.

Jonas Nordeen, Hanebo Hälsingland

Abrahamus Enagrius, Älvkarleby. F: Präst. Vikarierande häradshövding.

Petrus Fischer,Nora Uppland. Prästvigd. Död 1753 (även uppgift död 1755).

Henricus Bodin, Ovansjö. Med lösktigt leverne som ung. Blev soldat.

Ericus Forsbeck, Älvkarleby, Uppland. Dog under studietiden.

 

 1736

 

Olavus Berglund, Hälsingland. Dog under studietiden.

Andreas Falk, Segersta, Hälsingland

Jonas Wettersand, Gävle. Vågmästare vid järnvågen i Gävle.

Jonas Wandin, Söderhamn. Född 23/10 1717. Prästvigd 1752. Skolmästare i Lohärad och

   Malsta.

Benedictus Nicolai Wettersten, Gävle       Fil mag i Uppsala 1749. S. Th. Doctor Regimont.

   175.. Komminister i Värmdö 1763.

Gustavus Gustavi Haartman, Gävle. Järnbruksinspektor.

Magnus Petri Isaeus, Ovanåker. Född den 8/1 1721. Magister i Greifswald 1761. Präst 1751.

Andre präst vid Helsinge regemente 1759. Förste präst på samma plats 1768. Kyrkoherde i

Skuttunge 1779. Honorärprost 1787.

Ericus Petri Wixell, Forsa. Dog i Gävle 1738.

Laurentius Johannis Waldenius, Hogdal

Petrus Olai Åsberg, Arbrå. Död 1748.

 

 1737

 

Abrahamus Teting, Gävle. Född 10/10 1720. Kollega i Gävle 1750. Lärare i

   räkneklassen på samma ställe 1779.

Jonas Moman, Gävle. Född 30/12 1722. Fil mag 1752. Pr. 1755. Komminister i

   Uppsala 1760. Kyrkoherde i Rasbo & Kil 1774. Honorärprost 1780.

Laurentius Almén, Hedesunda. Född 7/3 1723. Prästvigd i Hedesunda. Komminister på

   samma ort 1771.

Olaus Nic. Sylwén, Skog Hälsingland. Prästvigd i Arbrå 1751. Komminister i Harg 1759.

    Kyrkoherde på samma ort 1761.

Olaus Gallenius, Hanbo Hälsingland. Prästvigd i  Järvsö.

Olaus Sellvast, Gävle /sedan kallad Syllvest/. Prästvigd.

Petrus Lybke, Bollnäs. Blev soldat.

 

 1738

 

Johannes Ström, Gävle. Kantor i Delsbo. Musikdirektör i Gävle.

Olaus Baeckberg /sedan kallad Baeckenberg/ Valbo. Fil mag i Uppsala 1755. Komminister i

   Gävle 1763. Död 1773.

Petrus Wallström, Gävle. Dog i Gävle 1743.

Ericus Pihl, Gävle. Dog i Järvsö.

Olaus Regnman /kallad Regner/ Regnsjö. Blev soldat och rotemästare.

 

Daniel Elfner, Älvkarleby. Född 13/1 1722. Prästvigd 1750. Komminister i Börje 1763.

Kyrkoherde i Lagga och Östuna 1777.

Olaus Johannis Waldenius, Hudiksvall. Komminister i Hogdal. Kyrkoherde på samma plats.

Petrus Joannis Hatzelius, Bergsjö. Född 25/11 1723. F: Kyrkoherde. Prästvigd 1751.

Kyrkoherde i Bergsjö 1760. Honorärprost 1787.

Jonas Högberg, Enånger. Född 6/4 1719. Prästvigd 1752. Komminister i Harmånger 1766.

 

 1739

 

Johannes Jerler, Högbo Gästrikland. Tulltjänsteman, Hedemora.

Ericus B. Brunnelius. F: Lektor i Fjärdhundra.

Andreas Wimark, Hamrånge, Gästrikland. Prästvigd i Söderala.

Laurentius Londberg, Söderala Hälsingland

Jonas Norén, Nora, Fjärdhundra. Dog under studietiden.

Christopherus Depken, Gävle. Inskriven vid Regai Cancell. Col.l a. 174.. Ordinarie

kanslist på samma plats. Berömd genom (instiftandet av)ett gymnasiestipendium.

Andreas Schilling, Hälsingland. Anställd vid hovrätten i Stockholm 175..

Vikarierande häradshövding.

Engelbertus Hanning, Hudiksvall. Född 24/9 1723. V. Kollega. Hudiksvall 1749. Präst

 1. Komminister i Njutånger 1758.

Johannes Bremer; Hudiksvall. Född 16/11 1754. Prästvigd 1771. Kyrkoherde i Älvkarleby.

Gabriel Ömarck, Hälsingland. Blev soldat.

Johannes Paulus Strömbeck, Gävle. Patron vid järnbruket  i Mackmyra.

Laurentius Balck, Gävle. Medic Doct 1752. Sekreterare i Collegium Medicum. 1758.

Provinsialläkare  i Roslagen.

Ericus Laurin, Gävle. Anställd vid Generaltullarrendesocieteten. Död i Gävle 1749.

Ericus Alrot, Gävle. Anställd vid hovrätten, Stockholm.

 

 1740

 

Laurentius Vestadius, Hudiksvall

Laurentius Torgner, Torsåker Gästrikland. Fil mag i Uppsala 1755. Prästvigd i Torsåker.

Olavus Bergner, Torsåker Gästrikland. Blev soldat.

Henricus Lindfors /senare Linderfors/ Hille, Gästrikland. Prästvigd 1750. Komminister i

Bollnäs.

Johannes Thelaus, Ovanåker Gästrikland. Conducteur vid Fortification. Död 1759.

Petrus Norström, Gävle. Bruksbokhållare.

Johannes Elfvik, Norrala, Hälsingland.

Andreas Garpp, Gävle. Blev soldat.

Laurentius Norelius, Valbo. Blev soldat.

Petrus Isaeus, Söderala Hälsingland. Född 1726. Prästvigd 1753. Komminister 1773

i Ovanåker.

Petrus Axel Hamrunga /Achsell/ Gästrikland. Född 1731. Komminister i Hamrånge 1753.

Därefter i Alfta 1767.

Ericus Hall, Regnsjö Hälsingland. Blev soldat.

Idvardus Lundberg, Årsunda Gästrikland. Klockare i Färnebo.

Petrus Elglund, Skog Hälsingland. Kollega i Stockholm.

Olaus Hambraeus, Norrala, Hälsingland. Landsfiskal samt vikarierande borgmästare i

Söderhamn. Ordinarie borgmästare i Söderhamn 1763.

Fredricus Frank, Stockholm

 

 

 1741.

 

Martinus Faerling, Färila Hälsingland. Begav sig till Norge, återvände aldrig.

Petrus Nordelius, Bjuråker Hälsingland. Född 14/6 1726. F: Komminister i Bjuråker.

Prästvigd 1753. Komminister i Rogsta 1764. Kyrkoherde i Gnarp 1778, i Forsa 1784.

Honorärprost 1787.

Johannes Lundman, Hälsingland. F: Komminister i Ljusdal. Övergav studierna.

Magnus Haeggbom, Arbrå.

Andreas Iggbom/adlad kallad Iggenbom/ Njutånger. Kyrkoherde i Söderfors 1759.

Sweno Westerman/adlad kallad Lilljencrantz/ Gävle. F: Kyrkoherde.

Vikarierande häradshövding. Assessor vid hovrätten i Stockholm 1762. Senare

lagman i Uppland titulerad Gubernatoris ornatus.

Petrus Zynth,Gävle

Ericus Myrstedt/kallad Myrelius senare/ Ovansjö. Blev murgesäll.

Ericus Schröder, Gävle. Sekreterare i bankofullmäktige. RNO.

Andr. Åkerbom,Lövsta Uppland.

Carol. Westman, Torsåker Gästrikland.

Magn. Thelaus, Ovanåker. F: Kyrkoherde i Hälsingland. Dog under studietiden.

Samuel Groop, Gävle. Borgmästare i Östhammar 1758.

Johannes Kiellström, Gävle. In regia Cancellaria ord. kanslist.

Johannes Laurin, Gävle. Justitiarius vid Cronhielms regemente.

 

 1742

 

Magnus Örnberg, Gävle. Anställd vid rådhuset och klockare i Gävle. Död 1772.

Wilhelmus Rivelius, Gävle. Prästvigd i Harmånger. Kollega i Hudiksvall 1763.

Johannes Hatzelius. F: Kyrkoherde i Bergsjö, Hälsingland. Aldrig närvarande.

Johannes Forsell, Hille Gästrikland. Övergav studierna.

Petrus Collner, Mo Hälsingland

Joachim Lindman, Gävle. Avreste till Livland.

Laurentius Söderbeck, Årsunda Gästrikland. Anställd som kamrer vid

Generaltullarrendesocieteten.

Sueno Hiort, Hogdal Hälsingland. F: Kyrkoherde.

Ericus Hiort, Hogdal Hälsingland. F: Kyrkoherde.

Jonas Coldenius/senare Coldén/ Arbrå Hälsingland. Fil mag i Uppsala 1755. Kyrkoherde i

Vaxholm. Död 1772.

Mikael Grönlund, Skog Hälsingland. Född 22/12 1726. Fil mag i Uppsala 1755. Präst 1755.

Conrect. vid trivialskola i Stockholm 1744 (?) Kyrkoherde i Alunda.

Ericus Bergsten, Bergsjö Hälsingland. Dog som gymnasist.

Gustavus Ludovicus Warg, Ljusdal Hälsingland. Byfogde i Hedesunda.

 

1743

Jacobus Wikman, Söderhamn. Fabrikör. Död 1763

Mikael Baeckner, född 1728 i Enånger Hälsingland. F kyrkoherden Anders Baeckner. Student 1747. Med. doktor i Uppsala 1758. Fältläkare 1759. Död i Stralsund i Pommern 1759.

Laurentius Altin/senare Nordlander/ Alfta, Hälsingland. Prästvigd i Bergsjö, därefter komminister i Los.

Larurent Fernborg, Färnebo Gästrikland. Andre regementspräst i Helsingland. Död i Pommern 1759.

Samuel Ramberg. Död i Västmanland 1751.

Petrus Elfvik, Norrala Hälsingland. Prästvigd. Avsatt.

Petrus Högwall/senare kallad Högström/ Gästrikland. Död 1752.

Petrus Everdt, Gävle. Anställd som kamrer vid Generaltullarrendesociteten 1751.

Petrus Sundius, Söderhamn. Född 1726. fil mag 1755. Präst 1756. Lärare i räkneklassen vid trivialskola i Stockholm 1759. Rektor vid St. Jacobi skola 1762. 1774  Kyrkoherde i Ljusdal. Honorärprost 1786. Död 179..

Andreas Grop, Gävle. Notarius Cancellariae civum i Stockholm 1758.

Petrus Norström/senare Molinder/ Ljusdal, Hälsingland. Prästvigd i Regnsjö.

Olaus Forsgren, Njutånger Hälsingland. Född 4/9 1723. Prästvigd i Söderhamn 1755. Komminister i Häverö & Singö 1775.

Olaus Törngren/senare Alcén/ Trönö, Hälsingland. Prästvigd i Gnarp 1753. Komminister i Norrala & Trönö 1768.

 

Trivialskolan

Petrus Depken. född 17.05.1733 i Gävle F. lanträntemästare Chr. Depken. Satt fången i Salé i Marocko 1755. Dog på Danviken i Stockholm.

Petrus WernheldF vistören Åke Wernheld. Blev skeppskapten

Olaus HellmanF kronobåtsman Jonas Hellman. Blev kofferdifarare.

Nicolaus SöderströmF organisten i Österfärnebo. Blev orgelbyggare, organist och klockare i Husby

Andreas FlinkF skomakarmästaren Laureentius Flink. Blev skomakare. Avled i lungsot.

 

 1744

 

Johannes Wallström, Gävle. Anställd vid kommerskollegium 1752. Död 177..

Petrus Nordenvall, Norrala Hälsingland.

Jacobus Fernsten/senare kallad Fernander/ Färnebo Gästrikland. Död 1758 i Stockholm.

Olaus Bogren/senare Borén/Alfta, Hälsingland.

Johannes Westerman, Gävle. /Adlad kallad LilljenCrantz/. Notarius. Colleg. Reg. Commerc. Handelsintendent 1762. Kommersråd, därefter stadssekreterare. Friherre & RNO.

Johannes Brander, Gävle. Född 1733. Fil mag i Uppsala 1755 & v. Nor. Consist. Urb. Stockholm. Därefter ordinarie Notarius 1760. Kyrkoherde och prost i Enköping1766. Honorärprost 1771. Kontraktsprost 1774. Theol. Doctor 1779. Kyrkoherde i Sancta Catharina, Stockholm 1780. Ordens Capellan 1784. Kyrkoherde i Bromma 1787.

 

Trivialskolan

Andreas KlösterbergF. vaktknekt Olof Olsson. Blev stadsuppsyningsman.

Olavus Ekfödd i Gävle 1734. F. glasmästaren Olof Ek. Råkade som ålderman för glasmästarämbetet i gräl med borgmästaren Per Ennes, som drev att en gesäll Carling som mästarstycke skulle få göra en kronlykta samt ”det runda fönstret åt Stora torget i rådhuset, varuti Kunglig Maj:ts höga nemn komme att infattas” (Enlund s.93). Rundfönstret ersattes efter branden 1869 med stadens vapen.

 

 1745

 

Johannes Bolinder, son till komministern i Norrala och Trönö Petrus Bolinder och hans hustru Sara Hanelia, Hälsingland. Fil mag i Uppsala 1755. V. kollega i Gävle 1758. Kyrkoherde i Söderhamn. Död 1767

Ericus Scherdin, född den 28/9 1728 i Järvsö, Hälsingland. F. bonde. Fil mag och docent i orientaliska språk i Greifswald 1755. Präst 1757. Kollega i Hudiksvall 1761. Kyrkoherde i Söderala 1772. Kyrkoherde i Hudiksvall 1780. Kontraktsprost 1784. Död 1806

Andreas Bergdahl, Forsa. Dog som gymnasist.

Nicolaus Novander, Järvsö. Avgick utan betyg.

Johannes Siöström,Gävle. Född den 24/6 1729. Prästvigd 1757. Fil mag 1758. Komminister i Ovansjö 1762. Hospitalspredikant i Gävle 1767. Kyrkoherde i Hanebo 1785.

Jonas Sundström,Gävle. Fil mag. 1758. Vikarierande lektor 1760. Kollega i Hudiksvall 1762. Conrektor på samma plats 1770. Ebr. & Gr. Lector Gymn. Gävle 1775. Död 1776.

 

Trivialskolan

 

Petrus Mogren (Brändström),född i Gävle 1735. F. jaktbåtsmannen Simon Mogren och Margareta f. Norlinder. Fadern dog 1737 ocm modern gifte om sig 1744 med sjötullsbesökaren Jöns Brändström från Västebotten. Skrervs som tioåring in i Gävle skola.Han började därefter som handelsman och skeppsredare och blev förmögen. Från 1790-talet var han en stor donator med barnhuset, allmänn begravingskassa 1795 erbjöd han Gävle 10000 rd för att starta en skola för de levande språken och för att förbereda ynglingar för borgerliga yrekn. Han räknas som Borgarskolans grundare. Död 1809.

Johannes StockseliusF kronobåtsman Sigfrid Jansson. Baggarkarl, ägde 1752-63 en båtsmansstuga på Nedre Bergsgatan 10 (Wickberg s. 154)

Zackarias Siöström, F. Kopparslagarmästare Hans Siöström. Kopparslagare och rådman.

 

1746

Johannes Jernberg, Gävle. Förste notarie vid Kommersrådet Reg. Assessor på samma plats.

Nicolaus Nyberg, Gävle

Laurentius Collander, Ovansjö. Blev kantor.

Johannes Gällstedt, Västland, Roslagen. Prästvigd i Lövsta 1758. En skenande häst gav honom en för tidig död 1759.

Ericus Lundin, Gävle. Övergav studierna.

Petrus Åsberg, Långvind Hälsingland. Övergav studierna.

Ericus Bergman, Järvsö Hälsingland. Extraord. predikant vid artelliregementet. Död i Pommern 1761.

 

Trivialskolan

Carolus Öhrn F. kronobåtsman Johan Öhrn. Blev handelsman i Gävle.

 

 1747

 

Andreas Östmarck, Valbo. Övergav studierna.

Laurentius Warg, Gävle. Dog som gymnasist.

Christian Arnold Codovius, född I Gävle. F. stadskirurgen Christian Arnold Codovius (1673-1756) . GS1741. Fil mag i Greifswald 1754. Kyrkoherde i Säby i Småland. Död 1777. Höll en oration om Gästrike Hälsinge nations historia. Östergötland. Senare utnämnd till kyrkoherde i Rångedala, Västergötland.

Johan Flygt/senare Bäckengren/ Gävle.

Matthias Stålberg, Skog Hälsingland. Född den 26/12 1730. Fil mag i Uppsala 1758. Präst 1761. Vice notarie vid domkapitlet i Stockholm 1760. Ordinarie notarie på samma plats 1770. Kyrkoherde i Delsbo 1776. Honorärprost 1787.

Georgius Frodlin, Rogsta Hälsingland. Född 21/10 1728. Fil mag 1764. Rektor vid Sankt Jakobs skola i Stockholm 1777.

Olavus Granlund, Harmånger Hälsingland. Född 29/6 1733. Fil mag i Greifswald 1755. Pr. Vic. Kollega Hudiksvall 1761. E. o. Bataljonspredikant vid Helsinge regemente 1767. Kyrkoherde i  Söderhamn 1775. Kyrkoherde i Harmånger & Jättendal 1789.

Laurentius Holmstrand, Norrbo, Hälsingland. Drunknade som gymnasist.

 

Trivialskolan

Herman Östmarck

Eric Wixner

Carl Adolph Blomborg

Johan Berg

Anders Beg

Pater Borenschmidt

Isaac Vougt

Petrus Norling

 

 1748

 

Laurentius Carlström, Västland, Roslagen. Övergav studierna.

Petrus Hillberg, Ockelbo, Gästrikland. Född 22/12 1734. Student 1752. Prästvigd 1760. Vikarierande lärare  i räkneklassen, Gävle 1761. Promoverad mag i Uppsala 1761. Vikarierande skolrektor i Gävle 1767. Kyrkoherde i Hamrånge 1770. Honorärprost 1784. Kyrkoherde i Ockelbo 1785. Utnämnd Theol Doct. 1793. Död samma år.

Laurentius Quist, född 1735 F. pastorsadjunkt Dan Quist i Arbrå. (GS1716). Student 1752. Vik. kollega i klass III Gävle skola1760 och mag. i Greifswald 1761. Rektor i Enköping 1767. Rektor vid Trivialskolan i Hudiksvall 1775. ”en blidaste och mest vördnadsbjudande gestalterna i det läroverkets historia (Arvidson 282)

Petrus Brändström, Ockelbo, Gästrikland. Prästvigd 1758. Kollega i Hudiksvall och komminister i Idenor. Kyrkoherde i Mo & Regnsjö 1776. Död 179..

Johannes Runer E, Torsåker Gästrikland. F: Inspektor.

Jacob Hassenbalck,Gävle.10.4.1733 Fadern som kom från Norge innehade apoteket Lejonet. Den norskfödde apo­tekaren Thyge Hassenbalck (f.1700) avslutade 1734 köpet av apoteksrörelsen Lejonet i Gävle och fick Kungligt pri­vilegiumför detta. Han gifte sig 1732 med företrädaren Jonas Falks (d. 1714) och Sara Salins dotter, Helena Marga­reta och apoteket blev där­med kvar i släkten Falcks ägo. Död i Uppsala 1758

Valde kirurgyrket. Avled i Uppsala 1758.

Carolus Wikman, Söderhamn Hälsingland. Kronobefallningsman i södra Hälsingland. Död 177..

Jonas Boström, Hedesunda Gästrikland. Född 28/10 1729. Student 1752. Prästvigd 1760. Komminister i Spånga & Järfälla 1769. Kyrkoherde på samma plats 1780.

Magnus Sandberg, Gävle. Student 1752.

Hansus Gevalin. F: f.d  inspekt. vid Fodin, Los Hudiksvall. Född 1733. Prästvigd 1758. Magister i Greifswald 1761. Kyrkoherde vid järnbruket i Voxna 1761. Kyrkoherde i Ovanåker 1784.

Andreas Floberg. F:Milit. Emeriti, Haverö.Avled i Uppsala  1756. Yngling med sällsynt begåvning.

Ericus Nordmark, Norrbo. Född 19/9 1729. F: Bonde. Prästvigd 1758. Komminister i Bjuråker 1770. Kyrkoherde i Norrbo 1780.

 

 1749

 

Laurentius Algren, Gävle. Född 20/4 1734. Prästvigd 1759. Komminister i Gävle 1773. Död 1782.

Sigfridus Nyman, Valbo. Övergav studierna och blev soldat.

Laurentius Hamberg, Bollnäs. Dog under studietiden.

Engelbertus Altberg, Bollnäs. Född 28/3 1732. Magister i Greifswald 1761. Prästvigd 1758. Komminister i Näs, Uppsala.

Olavus Schalberg, född i Bollnäs. F. länsmann i Bollnäs. GS 1744. Fil mag i Åbo 1757. Mag. Doc. på samma plats. Bibliothecarius ac mox Philos. Professor i teoretisk filosofi i Åbo.

 

 1750

 

Andreas Moberg/Lithorell/ Hållnäs Roslagen. Född 18/6 1927. Prästvigd 1759. Komminister i Ytttergran 1767. Kyrkoherde i Tärna.

Johannes Elfstedt, född i Älvkarleby Uppland. F. bonden Johan Pärsson. GS1744. Fil mag i Uppsala 1758. Prästvigd 1759. Adjunkt vid Riddarholmskyrkan, kyrkoherde i Källby, Skara stift. Död 1798

Johannes Murberg, Gävle. Född den 4/12 1734. Fil mag och gratist i Uppsala 1761. Lektor 1773. Rektor vid trivialskola i Stockholm 1777.

Carl Johan Cadovius, född 1736. F. stadskirurg C Arn. Cadovius. Lagman i Gävleborgs lagsaga. Död 1809. Antog tillnamnet Dahleskiöld.

Alexander Lindfors, Gävle. Född den 1/5 1734. Prästvigd 1759. Komminister 1777 i  Närtuna & Gottröra.

Matthias Vilks, Gävle

Laurent. Halenius/sedan Hallencreutz/, Uppland. Född i Uppsala 13/1 1739. F: Theol. Professor. Frequentato per annum Gymn. reversus Upps. Civ. Acad. 1745. Lektor i latinska språket i Gävle 1776. Promoverad till theol. dokt. i Uppsala. Ac. theol. lektor i Gävle.

Joh. Westerström, Gästrikland. Född 31/3 1737. F: Tullförvaltare. Student 1750. Fil. mag 1761. Vik. kollega i Gävle. Vik. kollega i Stockholm. Ordinarie kollega i Stockholm. Conrector i Hudiksvall 1777.

Mich. Brunlöf, Hälsingland. Född i Enånger 1732. F: Länsman. Blev länsman i Enånger 1757.

Petr. Boling, Hälsingland. Född i Njutånger 1/5 1731. F: Bonde. Avgick till Uppsala 1754. Magister i Greifswald 1761. Collega klass II i Uppsala 1771. Oecon. Docens vid Akad. 1774. Conrektor i Uppsala 1778. Rektor i Gävle 1786. Död 12/12 1805.

Laur. Kellin, Hälsingland. Född i Norrala 1731. F: Bonde. Blev ritmästare.

 

 1751

 

Olaus Forsberg, Hälsingland. Född i Alfta 1734. F: Kyrkoherde. Magister i Greifswald. Präst

1761 i Bollnäs.

Petr. Högvall, Hälsingland. Född i Hög 1735. F: Komminister. Blev hemmansbrukare i Hög

socken.

Petr. Strålin, Hälsingland. Född i Bjuråker 6/4 1732. F: Bonde. Avgick 175.. till Uppsala.

Präst 1759. Skolmästare i Rasbo. Komminister på samma ort 1772.

Petr. Ahl, Hälsingland. Född i Bjuråker 6/4 1732. F: Bonde. Avgick 175.. till Uppsala. Präst

 1. Komminister i Skog 1763. Komminister i Undersvik 1775.

Petr. Rob. Berger Westman. Född i Västerfärnebo 1736.  F: Häradshövding. Auscultant vid

hovrätten 1775. Extra notarie vid Civil Protoc. i hovrätten 1758. Häradshövding i Södra

Hälsingland.

Adam Gerdzlovius, Gästrikland. Född i Gävle 1735. F: Borgmästare. Avgick 1755 till

Uppsala. Intagen i Banqven 1758.

Olaus Montén, Hälsingland. Född i Söderala 1734. F: Kyrkoherde. Död 1757.

Eric Hallström, Gästrikland. Född i Hedesunda 1733. F: Bonde. Avgick 1755 till Uppsala.

Präst. Komminister i Mo & Regnsjö.

Petr. Hülpers, Gästrikland. Född i Gävle 1736. F: Handelsman. Avgick 1754 till Uppsala.

Gav sig till  handel 1760. Handelsbetjänt i Hamburg, Amsterdam, Frankrike och England.

Jacob Stillmark, Hälsingland. Född i Skog 1736. F: Kyrkoherde. Avgick till Uppsala 1755

och ifrån Akademiska till militären.

 

 

 1752

 

Laur. Hällström, Gästrikland. Född i Hamrånge 11/12 1732. F: Bruksbokhållare. Avgick till

Uppsala 1756. Präst 1760. Komminister i Hamrånge 1771. Kyrkoherde på samma plats

1785.

Joc. Melchior Schönstedt, Gästrikland. Född i Gävle 29/12 1738. F: Rådman. Avgick 1756

till Uppsala Akademi. Fil mag 1761. Vik. kollega i Gävle 1763. Rektor 1770.

Pro- & Conrektor 1774. Lektor i vältalighet och poesi (dvs latin) i Gävle 1778.

And. Hillgren, Gästrikland. Född i Torsåker 28/12 1734. F: Bruksbokhållare. Avgick 1756

till Uppsala. Präst 1770. Komminister i Färentuna 1769.

Olav Jernberg, Gästrikland. Född i Gävle 1738. F: Komminister. Avgick 1756 till Uppsala.

Inkom i Banqven 1760. Inspektor vid Grönsinka bruk.

Joh. Gust. Kinberg, Uppland. Född i Älvkarleby 1736. Avgick 1756 till Uppsala. Phil mag

 1. Bataljonspredikant. Ostind. Predikant. Kyrkoherde 1778 i Järpås socken i

Västergötland. Prost på samma plats.

Andr. Runer, Gästrikland. Född i Torsåker 1737. F: Bruksinspektör.

Nicol. Lang, Uppland. Född i Västland 1739. F: Bruksbokhållare. Avgick 1756 till Uppsala.

Intagen i LantmäteriContoiret 175..

Ulric Lindgren, Hälsingland. Född i Ljusdal 1734. F: Länsman. Lämnade gymnasiet och

boken 175..

And. Hillberg, Hälsingland. Född i Forsa 1733. F: Soldat. Avgick 1756 till Uppsala. Präst

1762 i Järvsö. Adjunkt åt komminister.

Pet. Rosenqvist, Hälsingland. Född i Bergsjö 1734. F: Soldat. Avgick till Uppsala 1756.

Präst 1759.

 

 1753.

 

Olav. Mobert, Hälsingland. Född 1735 i Bergsjö. F: Soldat. Avgick 1756 till Uppsala.

Präst 1759. Död 1768.

Carol. Gust. Laurin, Gästrikland. Född i Gävle 1737. F: Auditeur. StadsPhys i Falun.

Eric Nordblad, Gästrikland. Född i Gävle 1739. F: Landskamrer. Avgick till Uppsala 1757.

Provinsialläkare i Gästrikland. Assessor.

Crist. Justus, Gästrikland. Född i Gävle 1739. F: Lektor. Avgick till Uppsala 1757. Övergav

studierna. Död i Stockholm.

Jon Haglund, Gästrikland. Född 23/4 1737 i Gävle. F: Skomakare. Avgick 1757 till Uppsala.

Präst 1762. Magister 1764. Komminister i Delsbo 1776.

Joh. Hiller, Gästrikland. Född i  Gävle 1737. F: Gatläggare. Student 1757. Död den 3/9 1759

i Tjärnäs, Torsåker.

Anders Hillén, Gästrikland. Född 1735 i Hille. F: Kyrkvaktare. Avgick 1757 till Uppsala.

Präst 1762.

Petrus Nordelius, Gästrikland. Född i Ovansjö 1736. F: Komminister. Avgick 1757 till

Uppsala. Präst 1762. Kapellspr. i Högbo 1777. Komminister i Hedesunda 1784.

Andr Bergmark/sedan Altmark/ Hälsingland. Född i Alfta 1734. F: Soldat. Avgick 1757 till

Uppsala.

Jonas Albaeck, Hälsingland. Född i Alfta 1735. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

Pr. 1764  i Gran.

Esaias Altberg, Hälsingland. Född i Bollnäs 1734. F: Klockare. Avgick 1757 till Uppsala.

Magister i Greifswald 1761. Präst 1761. Komminister i Färila 1777.

Paulus Tönnvik, Hälsingland. Född i Skog 1734. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

Präst. Avsatt.

Johannes Quist, Hälsingland. Född i Arbrå 1739. F: Kyrkoherde. Bruksbetjänt år 1754.

Jacob Selggren, Gästrikland. Född i Gävle 1741. F: Skeppare. Fil mag 1764. Präst.

Pastorsadjunkt i Uppsala 177..

Olavus Frankenberg,Hälsingland. Född 3/4 1738. F:Gästgivare. Avgick 1757 till Uppsala.

Präst 1761. Komminister i Ljusdal 1773. Kyrkoherde i Söderby och Karlskyrka 1786.

Prost.

Olavus Carell, Hälsingland. Född 1734 i Järvsö. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

Död 2/9 1758.

 

 1754

 

Olaus Tollstedt, Hälsingland. Född i Delsbo 1735. F: Bonde. Avgick 175.. till Uppsala.

Präst.

Jacob Hallgren, Gästrikland. Född 18/7 1738. F: Fiskare. Avgick till Uppsala 175.. Magister

 1. Pr. 1764. Bataljonspredikant. Kyrkoherde i Hanebo 1775. Död 1785.

Erik Hellman/senare kallad Vallstrand/ Hälsingland. Född 1734 i Hudiksvall. F: Fiskare.

Avgick till Uppsala 1757. Inspektor vid Ladugårds Tull i Stockholm.

Johan Bergstedt, Hälsingland. Född i Bergsjö 8/9 1735. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

Pr. 1764.. Komminister i Hille 1774.

Erik Östling, Gästrikland. Född i Hille1740. F: Inspektor. Avgick 1758 till Uppsala.

Fil mag 1764. Extra kanslist i kanslikollegium. Ägare av Stigslunds tegelbruk.

Andreas Quist. Född i Arbrå 1741. F: Kyrkoherde. Avgick 1758 till Uppsala.

Johan Wallén,Gästrikland. Född i Torsåker 27/8 1737. F: Bonde. Avgick 1757 till Uppsala.

Präst 1761. Komminister i Torsåker 1769.

Andreas Smaraeus, Gästrikland. Född i Ovansjö 1740. F: Häradshövding. Gaf sig till

Bancowärket 1758. Brukspatron.

Nils Bolin, Gästrikland. Född i Gävle 1740. F: Köpman. Avgick till Uppsala 1757. Avlade

disputationsprov. Handelsman i Gävle. Dog ogift 1762.

 

 1755

 

Joan. Lindergren, Hälsingland. Född i Bollnäs 1736. F: Bonde. Död 28/8 1760 i Bollnäs.

Olavus Hanell, Hälsingland. Född 1738 i Bollnäs. F: Komminister.

Anders Årsell, Gästrikland. Född i Årsunda 12/2 1735. F: Bonde. Avgick 1759 till Uppsala.

Pr. 1764. Komminister i Väddö 1779.

Samuel Berg, Regnsjö. Född 18/11 1738. F: Länsman. Avgick 1759 till Uppsala. Prästvigd

 1. Bataljonspredikant 1768.Kyrkoherde i Mo 1780.

Joan. Gabr. Lindström, Hälsingland. Född 27/4 1738. F: Komminister. Avgick 1758 till

Uppsala. Fil kand och Pr. 1766. Komminister i Bollnäs 1782.

 

Olavus Holm, Gästrikland. Född i Gävle 1741. F: Besökare. Avgick till Uppsala.

Blev sjöman.

Carolus Hellinder, Uppland. Född i Älvkarleby 1738. F: Kolare.

Ericus Schönstedt, Gästrikland. Född 1742 i Gävle. F: Rådman. Avgick till Uppsala

dec. 1758. Magister 1764. Extra kanslist vid kanslikollegium 176.. Stadsnotarie i Gävle

177..  Rådman i Gävle 177.. Död 1777.

Pet. Adolph. Ahlbom, Gästrikland. Född 10/3 1741. F: Bergmästare. Avgick 1759 till

Uppsala. Magister 1764. Pr. 1768. Komminister i Åkerby och Jomkil 1775.

Joh. Carl. Garnei, Uppland. Född i Älvkarleby 1741. F: Inspektor. Blev övermasmästare.

Johannes Ek, Gästrikland. Född 13/5 1742. F: Guldsmed. Avgick 1759 till Uppsala.

Magister 1764. Pr. 1769. Vikarierande kollega i Gävle 1766. Komminister i Heliga

Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Kyrkoherde och prost i Hedesunda 1790.

Eric. Björklund, Hälsingland. Född i Undersvik 1736. F: Bonde.

 

 1756

 

Jonas Faxén, Gästrikland. Född i Gävle 1741. F: Casseur. Avgick 1759 till Uppsala. Gav sig

till Lantmäteriet.

Magnus Åman, Gästrikland. Född i Gävle. Avgick till Uppsala 1760. Blev urmakare.Utrest

och hemkommen.

Jonas Sundvall, Gästrikland. Född i Hudiksvall 1741. F: Komminister. Avgick 1760 till

Uppsala. Pr..  Kollega i Hudiksvall.

 

 1757

 

Claes Hubert Garneij, Uppland. Född i Älvkarleby 1741. F: Inspektor.

Johan. Gaever, Hälsingland. Född 28/4 1741. F: Komminister. Avgick 1760 till Uppsala.

Pr. 1765. Komminister i Regnsjö 1775.

Petrus Elfstrand, Gästrikland. Född 5/6 1742. F: Handelsman. Avgick 8/12 1760 till

Uppsala. Pr. i Värmland 1767. Hospitalsyssloman. i Gävle 1776. Komminister i Ovansjö

1786.

Eric Ekström/kallad Ekerström/ Gästrikland. Född 1743 i Gävle. F: Timmerman. Avgick till

Uppsala i juni 1761. Magister 1770. Pr 1765. Kollega i Hudiksvall och komminister i

Idenor 17..  Avsatt.

Daniel Diurberg, Gästrikland. Född i Gävle 2/6 1744. F: Lektor. Avgick 1761 i juni till

Uppsala. Handsekreterare hos ryske minist. 1776. Lärare i räkneklassen vid Cath. Sch.

Stockholm 1782. Rektor vid Klara skola, Stockholm.

Lars Scalin, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1744. F: Lärare i räkneklassen. Avgick i

december 1760.

 

 1758

 

Olaus Näzberg, Hälsingland. Född 1744 i Söderhamn. F: Rådman. Övergav studierna 1759.

Petr. Hemström, Gästrikland. Född i Valbo 1740. F: Bonde. Avgick till Uppsala i juni 1761.

Blev sjöman. Klockare i Gävle. Död 1785.

Lars Hedberg, Gästrikland. Född i Gävle 1742. F: Krukmakare. Antogs som lärling vid

Apoteket i Uppsala 1760 egenhändigt. Kom sedan till Academie Fältskären Hultman.

Laur. Nordstedt, Hälsingland. Född i Alfta 1739. F: Fourier. Avgick till Uppsala i maj 1762.

Laur. Gust. Garney, Uppland. Född i Älvkarleby 1742. F: Bruksinspektör. Skrivare på

Söderfors. Död 1774.

Laur. Dechant, Gävle. Född 1743. F: Hovslagare.Avgick till Uppsala i maj 1762. Död som

student.

Carl Joh. Lindgren, Hälsingland. Född i Enånger 1744. F: Bruksinspektör. Övergav

studierna 1761.

Eric Westerström, Gävle. Född 1742. F: Tullförvaltare. Lämnade gymnasiet och studierna

 1. Ämnade sig till handel men blev ej av.

Nils Westerström, Gävle. Född 1743. Broder till föregående. F: Tullförvaltare. Lämnade

gymnasium occh studierna 1760. Till lantmäteriet. Blev handelsbokhållare i Danzig, sedan i

Göteborg.

Er. Gustav Malmgren, Gästrikland. Född i Gävle 1744. F: Sadelmakare. Reglerad 1762.

Blev hattmakare i Gävle.

Jonas Braendström, Gästrikland. Född 1745. F: Besökare. Avgick i maj 1762 till Uppsala.

Magister 1767. Skoladjunkt i Gävle 1767. Pr. 1770. HospitalsSyssloman i Gävle 1770.

Komminister i Ö-Lövsta 1775. Kyrkoherde på samma plats 1786.

Petr. Tillaeus, Dalarna. Född 1737 i Västerfärnebo. F: Kyrkoherde och prost.

Avgick till Uppsala 1759.

Pet. Buhrman, Hälsingland. Född i Enånger 1742. F: Bonde. Avgick till Uppsala i juni 1770.

Magister 1770. Pr. 1775. Kollega vid Klara skola, Stockholm. Kyrkoherde i Skog 1783.

Pet. Lockner, Hälsingland. Född i Järvsö 31/5 1743. F: Komminister. Avgick till Uppsala

i maj 1762. Pr. 1768. Komminister i Bjuråker 1781.

Joh. Sundwall, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1744. F: Komminister. Avgick till Uppsala i

maj 1762. Dog som student.

Joh. Gust. Lemonie, Uppland. Född i Söderfors 1741. F: Kyrkoherde. Avgick till Uppsala i

maj 1762.

Petr. Wallinder,Gästrikland. Född i Valbo 17/1 1740. F: Skräddare. Avgick till Uppsala i

dec 1761. Pr. 1764. Skolmästare i Alunda. Komminister i Hagsta Löt 1778.

Joh. Ruth, Uppland. Född 1744 i Älvkarleby. F: Byggmästare. Avgick till Uppsala

i maj 1762. Pr. 1767. Komminister i Skeppsholmen 1775. Kyrkoherde i Vallentuna 1780.

 

 1759

 

Olav Schilling, Hälsingland. Född i Idenor 1745. F: Bruksinspektör. Avgick i den 1761 till

Uppsala. Magister. Pr. Extr. ord. vid Gardie. Död 1777.

And. Dahlbom, Hälsingland. Född 13/3 1747 i Hudiksvall. F: Handelsman. Avgick till

Uppsala i juni 1763. Magister 1773. Pr. 1772. Adjunkt i Hudiksvall 1767. Kollega i

klass III på samma plats. Kyrkoherde i Rogsta 1789, i Ljusdal 179..

Petrus Delin, Hälsingland. Född i Delsbo den 1/8 1744. F: Länsman. Avgick juni 1763 till

Uppsala. Pr. 1768. Skolmästare i Rasbo 1773. Komminister i Delsbo 1784.

Ol. Nordstrand, Hälsingland. Född i Rogsta 1746. F: Kyrkoherde. Avgick juni 1763 till

Uppsala.

Eric Delin, Hälsingland. Född i Delsbo 1746. F: Länsman. Avgick 1763 till Uppsala. Blev

lantmätare.

Jacob Gabr. Saefström, Hälsingland. Född 8/1 1747. F: Handelsman. Kom från skola

i Hudiksvall, sedan från Härnösands gymnasium och omsider hit. Avgick till Uppsala i

juni 1763. Skolmästare i Hudiksvall. Präst 1722. Komminister i Rogsta och Ilsbo 1778.

Sam. Rehn, Uppland. Född i Älvkarleby 1745. F: Kyrkoherde. Avgick november 1763

till Uppsala.

Joh. Nic. Örnmarck, Uppland. Född 6/1 1746. F: Organist. Avgick juni 1763 till Uppsala.

Präst 1767. Komminister i Älvkarleby 1772, i Våla 17..  Död 179.

 

Leon Ad. Herou,Uppland. Född i Vendel 1740. F: Gårdsfogde vid Holmsånger. Blev

bruksskrivare vid Lövsta 1760, sedan vid Hillebola.

Petr. Boldén, Hälsingland. Född i Bollnäs 1740. F: Bonde. Avgick juni 1763 till Uppsala.

Eric Röstling, Hälsingland. Född 1741 i Bollnäs. F: Bonde. Avgick i juni 1763 till Uppsala.

Pr. 1769 i Ovanåker. Komminister i Järvsö 1786.

Petr. Sandin, Gästrikland. Född i Gävle 1743. F: Timmerman. Avgick i juni 1763 till

Uppsala. Pr. 1769 i Värmdö. Komminister på samma plats i Bo 1777. Komminister i Gran

1785.

Petr. Regnell, Hälsingland. Född i Regnsjö 1/1 1743. F: Bonde. Avgick till Uppsala

i december 1762. Magister 1773. Pr. 1766. Vikarierande kollega i Hudiksvall 1770. Ord.

kollega klass I på samma plats. Kyrkoherde i Färila 1779. Kyrkoherde i Norrala & Trönö

179..

Petr. Stocksell, Gästrikland. Född i Gävle 1744. F: Kyrkoherde. Övergav studierna i

december 1762. Blev sjöman.

 

 1760

 

Joh. Södervall, Hälsingland. Född i Undersvik 1747. F: Komminister. Avgick i februari 1763

till Uppsala. Magister 1773.

Eric Rådlind, Hälsingland. Född i Tuna 1744. F: Bonde Avgick till Uppsala i juni 1763.

Petr. Boldner, Hälsingland. Född den 5/6 1739 i Bollnäs. Avgick till Uppsala i juni 1763.

Pr. 1770. Adjunkt i Bergsjö. Komminister i Norrala 1787.

And.Ottner, Gästrikland. Född i Torsåker 1744. F: Länsman. Avgick  i juni 1764 till

Uppsala. Blev bergsfogde.

Pet. Stenfeldt, Gästrikland. Född i Gävle 1744. F: Rektor i Gävle. Avgick juni 1764 till

Uppsala. Blev handelsman.

And.Oldberg, Uppland. Född i Västland 1743. F: Brukspräst vid Carlholm. Avgick juni

1764  till Uppsala. Präst 1768. Komminister i Balingstad 1773. Komminister i Rasbo 1785.

Nicol. Åberg, Gästrikland. Född i Gävle 5/12 1745. F: Skeppare. Avgick juni 1764 till

Uppsala. Pr. 1769. Komminister i Söderhamn 1776.

Joh. Vickström, Gästrikland. Född i Ovansjö 1745. F Bokhållare.Avgick juni 1764 till

Uppsala. Magister 1773. Vikarierande kollega i Gävle 1772. Vikarierande lektor 1776.

Lektor i latinska språket 1780.

Joh. Er. Schenling, Gästrikland. Född i Gävle 1744. F: Tullskrivare.Avgick i juni 1764 till

Uppsala.

Hans Lindén, Gästrikland. Född 1743 i Gävle. F: Mätare. Avgick juni 1764 till Uppsala.

Nic. Insulin, Uppland. Född i Hållnäs 1743. F: Komminister. Avgick februari 1764 till

Uppsala. Magister 1770. Blev 1773 vice notarius vid Stockholms domkapitel. Ordinarie

notarie på samma plats 1776. Kyrkoherde i Bro, Roslagen 1782. Kontraktsprost 1791.

Michaël Fredin, Hälsingland. Född i Forsa 1743. F: Bonde. Avgick i juni 1764 till Uppsala.

Pr. 1769 i Norrbo. Komminister i Ekeby och Bladåker 1785.

And. Forss, Hälsingland. Född i Järvsö. F: Gästgivare. Förvist från gymnasiet 1762.

Blev gardieskarl.

Joh. Stakel, Hälsingland. Född i Forsa 1746. F: PapersFaktor. Tog avsked 1764 i april.

Carl Austrin, Hälsingland. Född i Norrbo 1744. F: Kyrkoherde. Gav sig till sjöss 1761.

Pet. Elfstrand, Gästrikland. Född i Gävle 1746. F: Handelsman.Till Acad. 1764.

Friedric Össberg, Hälsingland. Född i Bollnäs 1747.  F: Acad. Befallningsman. Övergav

studierna. Vice Acad. Befallningsman.

Sam.Walleij, Stockholm. Född i Gävle 1747. F: Handelsman. Avgick från gymnasiet till

handel. Handelsman i Gävle. Rådman. Stadsmajor. Riddare av Vasaorden.

 

 1761

 

Carl Fried. Werner, Hälsingland. Född i Arbrå 21/8 1747. F: Kyrkoherde. Avgick till

Uppsala  1763 med intyg om vandel och flit. Kandidat 1772. Pr. 1772. Adjunkt i Näs,

Enköping. Komminister i Håtuna och Tibble 1791.

Sven Jac. Ferlander, Gästrikland. Född i Gävle 1748. F: Komminister i Gävle. Avgick juni

1765 till Uppsala. Pr. 1795. Komminister i Vallby 1790. Död 17…

Eric Wallbeck, Hälsingland. Född 1742 i Arbrå. F: Bonde. Avgick juni 1765 till Uppsala.

Död som gymnasist i lungsot, fattig, kvick och mycket flitig.

Petter Wahlund, Gästrikland. Född i Gävle 22/9 1745. F: Besökare. Avgick juni 1765 till

Uppsala. Pr. 1771. Komminister i Vaksala 1782.

Olof Sund, Hälsingland. Född 1746 i Regnsjö. F: Komminister. Avgick juni 1765 till

Uppsala.

Petter J. Pettersson. Född i Gävle. F: Mäklare. Övergav snart studierna. Till hovrätten.

Eric Björklund, Gästrikland. Född i Gävle. F: Fiskare. Övergav snart studierna.

Petter Åberg, Hälsingland. Född  16/7 1747 i Hudiksvall. F: Fiskare. Avgick till Uppsala juni

 1. Pr. 1762. Komminister i Kulla 1777.

Carl Joh. Engelbrect, Hälsingland. Född i Norrala 1746. F: Fänrik. Avgick i juni 1765 till

Uppsala .

Eric Bergner, Hälsingland. Född i Bjuråker 1744. F: Bonde. Avgick i juni 1765 till Uppsala.

Pr. 1770 i Frötuna.

Gustaf Deckberg, Uppland. Född i Hållnäs 1747. F: Kyrkoherde. Avgick i juni 1765 till

Uppsala. Notarie vid rådhuset i Östhammar. Död i Stockholm 1776.

 

 1762

 

Olaus Viklund, Hälsingland. Född i Bjuråker 1747. F: Komminister. Avgick 1765 i

december till Uppsala.

Sven Forsius, Hälsingland. Född i Bollnäs 1747. F: Regementsskrivare Per Forsius (1711-1790) Övergav snart studierna.

Abraham Rehn, Uppland. Född i Älvkarleby 1747. F: Kyrkoherde. Avgick maj 1766. Präst

1769 i Knutby.

Petrus Öman, Gästrikland. Född i Hille 1745. F: Skräddare. Avgick december 1765 till

Uppsala. Präst 1769 i Arbrå. Kyrkoherde 1785 i Gnarp.

Olaus Källström, Gästrikland. Född i Hille 26/9 1742. F: Bonde. Avgick i december 1765 till

Uppsala. Pr. 1768. Barnhus-skolmästare i Gävle. Avsatt.

Carl Nordgren, Gästrikland. Född i Torsåker 1743. F: Byggmästare. Avgick juni 1765 till

Uppsala.

Erik Gäfwerberg, Gästrikland. Född i Gävle 1749. F: Fabrikör Halfvard Gäferberg. Avgick i juni 1766. Magister samma år. Vikarierande kollega på trivialskola i Stockholm. Lärare i räkneklassen på samma plats. Då fadern som ägde Gäfverbergs Ylle- och Linnefabrik på Timmermansgatan avled 1782 övertogs driften av änkan Christina och sonen Erik. Fabriken, som var känd för sina fina damastvävnader, hade svenska hovet som största kund. Nästan varje år kom beställningar därifrån,och 1792 sändes ”184 alnar duktyg och 100 dussin servietter” till hovet. Tillverkningen av ylletyger var av mindre omfattning.

Fabriken slogs 1798 samman med Flors linnefabrik i Mo, Hälsingland,där Halfvard Gäfverberg en gång fått sin utbildning, och verksamheten flyttades dit.

Petrus Hillberg, Gästrikland. Född i Valbo 1747. F: Komminister. Avgick i februari 1767.

And. Wålström, Uppland. Född i Västland 1744. F: Organist. Avgick 1766 till Stockholm.

Till tullstaten.

Petrus Ruth, Hälsingland. Född i Delsbo 2/3 1748. F: Adjunkt. Avgick juni 1766 till

Uppsala. Präst 1772 i Alfta. Komminister i Torsåker 1788.

Carl Ruth, Hälsingland. Född i Delsbo 1749. F: Adjunkt. Avgick i juni 1766. Pr.1772 i

Järvsö. Komminister i Forsa & Hög 1788.

 

 1763

 

Bernard Hillberg, Gästrikland. Född 1750 i Valbo. F: Komminister. Avgick februari 1767.

Dog under studietiden i oktober 1769.

JohanStenfelt,Gästrikland. Född 14/9 1748. F: Rektor.Avgick i februari 1767. Magister1776.

Vikarierande Conrect. 1775. Vikarierande rektor i Gävle 1776. Överkollega 1778.

Conrector 1782. Rektor i Gävle 1806. Död 1810.

Samuel Hillström, Gästrikland. Född i Gävle 1748. F: Klockgjutare.

Petrus Diurberg, Gästrikland. Född i Gävle 1749. F: Lektor.

Laurent. Lundberg/med namnändring Sverkerson/ Uppland. Född 1744. F: Bonde. Avgick i

juni 1766. Pr. 1768. Skolmästare i Vaksala 1770.

Joh. Carl Amnelius, Gästrikland. Kallas Brun efter sin morbroder, stadsmäklare i

Stockholm. Född i Gävle 1747. F: Musikdirektör. Avgick 1766 till Stockholm för att

komma på Köpm. Contoir.

Erik Wallbom, Gästrikland. Född i Ovansjö 1746. F: Hammarsmed. Avgick i juni 1767.

Pr.1773 i Harmånger. Magister i Uppsala. 1788. Komminister i Litslena.

Petr. Nordenholm, Gästrikland. Född i Ovansjö 1746. F: Hovslagare. Avgick i juni 1767.

Pr. 1770. Skolm. i Vaxholm.

Olaus Bouman,Gästrikland. Född 1743 i Hedesunda. F: Bonde. Avgick i juni 1766.

Pr. 1773. Skolmästare i Onsala 1776. Komminister i Skepthammar 1780.

Petr. Bouman, Gästrikland. Född 39/4 1746 i Hedesunda. F: Bonde. Avgick i februari 1767.

Pr. 1771 i Ö-Lövsta. Komminister i Östhammar 1784.

Jonas Pira/Pirander/ Hälsingland. Född 10/11 1747 i Iggesunds bruk. F: Hammarsmed

Präst 1771. Adjunkt åt  komminster i Söderhamn. Gift.

Christoph. Justus. Hälsingland. Född 5/6 1749 i Hudiksvall. F: Prost.Avgick februari 1767.

Avlade disputationsprov. Pr. 1771. Skolm. i Arbrå 1782. Gift.

Olaus Arfvén, Hälsingland. Född 16/7 1745 i Järvsö. F: Bonde. Avgick i februari 1767.

Pr. 1771. Komminister i Skog 1776. Kyrkoherde på samma ort 1790.

Joh. Ad. Welstadius,Hälsingland. Född 1749 i Tuna. F: Komminister.Avgick i februari 1767

Jonas Åsander, Hälsingland. Född 4/7 1744 i Järvsö. F: Bonde. Avgick i februari 1767.

Pr. 1772. Komminister i Bälinge 1783.

 

 1764

 

Jonas Isberg, Hälsingland. Född 7/4 1747 i Ljusdal. F: Löjtnant. Avgick 1767. Pr 1773. Adj.

Komminister i Söderala. Gift.

Petrus Berglind, Gästrikland. Född 1747 i Torsåker. F: Bruksinspektör. Avgick 1766 till

Uppsala med informator. Till banken och skrivare där 1776.

Johan Berglind, Gästrikland. Född 1748 i Torsåker. F: Bruksinspektör. Avgick 1766 till

Uppsala med informator. Till brukshantering. Brukspatron i Ljusnedal.

Samuel Hedwall, Hälsingland. Född i Bollnäs 1749. Avgick 13/6 1768 med mycket bra

betyg. Avlade disputationsprov 1776.

Andr. Nordenholm, Gästrikland. Född i Ovansjö 1749. F: Hovslagare. Avgick i januari

1768.

Petrus Ögren,Uppland. Född i Tierp 1746. F: Bonde. Avgick 13/6 1768.

Avlade disputationsprov. Dog av lungsot som student.

Johan Sederholm, Gästrikland. Född 1749 i Ovansjö. Avgick 13/6 1768.

Avlade disputationsprov. Pr. 1775.

Bengt Ruth, Hälsingland. Född i Delsbo 1751. F: Pastorsadjunkt. Avgick 13/6 1768.

Avlade disputationsprov. Notar. och auktionist i Stockholm.

And. Ström, Hälsingland. Född i Delsbo 1751. F: Postmästare. Avgick 13/6 1768.

Skrev in sig i Gestrike nation. Dog som student.

Lars Svedmark/med namnändring Berlin/ Hälsingland. Född i Bjuråker 1745. F: Soldat.

Avgick 13/6 1768.

Carl Wallner/Wallnersson/ Hälsingland. Född i Bjuråker 19/6 1748. F: Bruksbokhållare.

Avgick 13/6 1768 med mycket bra betyg. Pr. 1774. Sedan adjunkt vid Riddarh.

Kyrkoherde i Ununge 1783.

Claes Lundgren, Uppland. Född i Älvkarleby 1747. F: Bruksbokhållare. Avgick 13/6 1768

med mycket bra betyg. Pr.och gift. Död som adjunkt i Västland.

Henric Engmarck, Gästrikland. Född i Gävle 1749. F: Rådm. caracteris landssecret. Avgick

13/6 1768  mycket bra betyg. Till Svea hovrätt 1775. Assessor på samma plats 1795.

And. Wahlström, Uppland. Född 1747 i Västland. F: Smed. Avgick 13/6 1768 med mycket

bra betyg. Pr. 1775 i Valbo. Sedan adjunkt åt komminister i Knutby.

Carl Kierulf, Gästrikland. Född i Gävle 1750. F: Rådm. Ordförande i kämnärsrätten med

karaktär av kommisarie. Avgick 13/6 1768 med mycket bra betyg. Handelsbetjänt i Gävle.

Död 1773.

 

 1765

 

Steph. Bennet, Hälsingland. Född 1751 i Mo socken. F: Direktör vid Flors fabrik.

Andreas Wirelius, Gästrikland. Född i Torsåker 11/11 1746. F: Bergsman. Avgick i juni

 1. Pr. 1777. Skolmästare i Väddö 1780. Komminister i Edebo 1789.

Johannes Ponsler, Gästrikland. Född i Hille 1751. F: Inspektör på Hille masugn. Avgick i

juni 1769. Skrev in sig i Gestrike nation. Död Uppsala 1776.

Erik Solenius, Uppland. Född i Torsåker 1751. F: Prost. Avgick i juni 1769. Kandidat.

Handelsbetjent 1775. Traktör i Uppsala.

Laur. Hedbom, Gästrikland. Född 1747 i Årsunda. F: Bonde. Avgick i juni 1769. Kandidat.

Pr 1775. BarnhusSkolmästare i Gävle.

Carolus Rosander, Uppland. Född i Stockholm 1749. F: Tullinspektör. Avgick i april 1769.

Präst 1777 i Häverö. Kyrkoherde i Årsunda. Avsatt.

Daniel Söderlind, Hälsingland. Född i Hanebo 5/6 1748. F: Bonde. Avgick i juni 1769. Pr.

 1. Brukspatron 1777. Komminister i Hanebo och Segersta 1788.

Erik Bryn. Tegman,Uppland. Född 1751 i Närtuna. F: Prost. Rörd af slag 1766. Död 1773.

Cristian Fr. Ennes, Gästrikland. Född 1751 i Gävle. F: Borgmästare. Avgick juni 1769.

Notarie vid rådhuset i Gävle. Sedan landssec. i Gävle med lagmans caract.

Andr. Tegman, Uppland.  Född 1755 i Närtuna. F: Prost. Avgick i juni 1769. Magister

 1. Pr. 1776. Spinnhuspr. Kyrkoherde i Simtuna. 1784.

Johannes Carolus Torell, Fjärdhundra. Född 1755 i Gävle. F: Lektor. Avgick februari 1770.

Präst 1784. Kyrkoherde på ön St Barthelemy.

 

 1766

 

Carl Jac. Sellberg, Gästrikland. Född 1752 i Gävle. F: Köpman. Avgick i december 1769.

Blev handelsman i Gävle.

And. Holmstedt/m. n. Marmér/Uppland. Född 4/11 1749 i Älvkarleby. F: Bonde. Avgick

29/5 1770. Präst 1778. Gift och död fattig i Uppsala.

Pet. Lundquist, Hälsingland. Född i Alfta 29/12 1748. F: Bonde. Avgick 29/5 1770.

Pr. 1776 i Långtora. Pastorsadjunkt.

Joh. Gabr. Rossander, Uppland. Född i Gävle 1751. F: Tullinspektör. Avgick i juni 1769.

Till tullstaten.

Petr. Hans Walner, Hälsingland. Född 16/8 1750 i Söderala. F: Bruksbokhållare.

Avgick 29/5 1770. Pr 1775. Skolmästare på Lövsta bruk 1775. Komminister i

Tegelsmora 1779. Kyrkoherde i Hållnäs 1787 och kyrkoherde i Tuna, Hälsingland 179…

Olof Wirander, Gästrikland. Född 1748 i Torsåker. F: Bergsman. Avgick 29/5 1770.

Pr. 1772 i Årsunda. Komminister i Färnebo 1787.

Olof Hedenborg, Gästrikland. Född 1746 i Ovansjö. F: Bonde. Avgick 29/5 1770. Pr. 1773.

Kaplan i Hogdal 1781 och därefter kaplan i Söderala 1788.

Olof Hambraeus, Hälsingland. Född 1749 i Norrala. F: Adjunkt. Avgick i december 1769.

Magister 1779. Ordinarie kollega i Stockholm. Kyrkoherde.

Lars Hambraeus, Hälsingland. Född 15/6 1750. Avgick i december1769. Magister 1779.

Pr. 1776. Vikarierande notarie vid domkapitlet i Stockholm. Ordinarie notarie 1782

. Kyrkoherde i Enånger 1785. Prost 1787.

Petrus Sund, Hälsingland. Född 1752 i Regnsjö. F: Komminister. Övergav snart studierna.

Handelsbetjänt i Hudiksvall.

Fredr. Magn. Justus, Hälsingland. Född 1752 i Hudiksvall. F: Prost. Avgick till

Härnösands gymnasium. Student, dåre till slut.

Eric Wallström, Gästrikland. Född i Ovansjö 1749. F: Bonde. Avgick 29/5 1770.

Bruksbetjänt i Västmanland.

 

 1767

 

Petr. Forsberg, Hälsingland. Född 1750 i Alfta. F: Kyrkoherde. Valde ingenjörsyrket,

godkänd för avgång till akademin i mars 1770. Död i Stockholm.

Georg Collenius, Gästrikland. Född 5/10 1749 i Ovansjö. F: Bergsman. Avgick 10 juni 1771.

Präst 1777. Gift i Torsåker 1785. Komminister i Regnsjö 17..

Johan Hertzell, Hälsingland. Född 22/4 1748 i Bollnäs. F: Bonde. Avgick 10/6 1771.

Pr. 1773. Skolmästare i Bollnäs 1779. Komminister i Altuna 1790.

Lars Åsbrink, Gästrikland. Född 21/9 1750 i Ovansjö. F: Bergsman. Avgick 10/6 1771.

Kandidat 1777. Magister i Greifswald. Präst 1777. Vikarierande lärare i räkneklassen

i Gävle 1781. Kollega i klass I 1787. Kollega i klass II på samma ställe.

Carl Wallner, Uppland. Född i Lövsta 1749. F: Bonde.Avgick 10/6 1771. Präst 1777 i Lena.

Nådårs Pr. i Håtuna.

Nils Nybbelin, Hälsingland. Född 1750 i Idenor. Avgick 10/6 1771. Avlade disputationsprov.

Vikarierande kollega i Gävle 1776. Avreste till Stockholm.

Gust. Wilh. Schavon, Hälsingland. Född 18/10 1750. F: Fältwäbel. Avgick 10/6 1771.

Pr. i Delsbo. Pastorsadjunkt.

Johan Engevall, Hälsingland. Född 1752 i Järvsö. F: Soldat. Avgick 10/6 1771.

Johan Berglund,Hälsingland. Född 1743 i Söderala. F: Brukskarl. Avgick 10/6 1771.

Blev skolmästare.

Joh. Sam. Tottie, Gästrikland. Född i Gävle. F: Grosshandlare. Avgick 10/6 1771.

Hökare och handlare i Gävle.

 

 1768

 

Erik Stenfelt, Gästrikland. Född 1754 i Gävle. F: Rektor. Avgick i juni 1772. Bokhållare vid

Gevle Tegelbruk.

Petrus Grelsson, Gästrikland. Född 1753 i Gävle. F: Skeppare. Avgick i juni 1772.

Med. doctor. Död 1784.

Mikael Hamraeus, Hälsingland. Född i Norrala 1754. F: Adjunkt. Avgick 3/12 1771. Fänrik,

senare BränneriInspektör.

Joh. Sach. Oldberg, Uppland. Född i Karlholm 1754. F: Brukspräst. Avgick 27/11 1771.

Kyrkoherde i Vada och Angarn den 16/6 1801.

Petrus Solenius/Sollén/ Gästrikland. Född 26/9 1754 i Torsåker. F: Prost. Avgick i juni

 1. Promoverad 1782. Lärare i räkneklassen vid Sch. Cath. Uppsala 1789.

Ulrik Dahlbaeck, Gästrikland. Född 1753 i Valbo. F: Bruksbokhållare. Avgick juni 1772.

Olof Tjernell, Gästrikland. Född i Torsåker 1751. F: Bergsman. Avgick juni 1772.  Dog 1773

som student.

Petrus Ferler, Hälsingland. Född 24/8 1751 i Färila. F: Bonde. Avgick i juni 1772.

Pr. 1777 i Lagga. Komminister i Söderhamn 1788.

Eric Engman, Hälsingland. Född 1/10 1749 i Söderhamn. F: Handelsman. Avgick juni 1772.

Präst 1778. Skolmästare på Voxna. Ursinnig.

Johan Bohman/m.n.Bohmansson/ Hälsingland. Född 8/4 1751 i Iggesund.. F: Smed. Avgick

juni 1772. Präst 1777 i Söderhamn. Brukspastor på Voxna 1874.

Mårten Clarell, Hälsingland. Född 1751 i Ljusdal. F: Bonde.

 

 1769

 

Petrus Fromén, Gästrikland. Född 25/1 1753 i Gävle. F: Byggmästare. Avgick den 25/5 1773. Vikarierande kollega i Gävle 1776. Ordinarie 1779. Magister 1779. Kollega i klass III   på samma ort 1782.

Johan Renwall, Gästrikland. Född 16/9 i Ockelbo. F: Komminister.Avgick 25/5 1773. Präst

1779 i Enånger. Komminister i Gävle 179…

Hans Fagerholm/Philipsson/ Gästrikland. Född 26/2 1752. F: Bergsman. Avgick 25/5 1773.

Präst 1778. Adj. Komminister i Tensta. Komminister i Häverö 1787.

Petrus Marth. Bång, Uppland. Född 6/11 1753 i Film. F: Kyrkoherde. Avgick 25/5 1773.

Präst 1779 i Film. Pastorsadjunkt.

Er. Alb. Stenfelt, Gästrikland. Född 1756 i Hamrånger. F: Bruksinspektor.

Avgick 25/5 1773. Inspektor vid Flors fabrik.

Jöns Fahlberg/m.n. Hedqvist/ Dalarna. Född i Svärdsjö 12/9 1741. F: Bonde.

Avgick 25/5 1773.  Pr 1774. Vikarierande kyrkoherde i Hogdal 1777.

Nils Broman, Hälsingland. Född den 9/6 1751 i Rogsta. F: Kyrkoherde. Avgick 25/5 1773.

Magister 1779. Kollega i klass I i Hudiksvall 1780. Präst 1785. Apolog på samma

plats.

Michaël Haller, Hälsingland. Född 10/1 1748 i Ljusdal. F: Soldat. Avgick 25/5 1773.

Pr 1776. Komminister i Värmdö och Möja 1779. Komminister i Djurö 1782. Död 179..

Daniel Justus, Hälsingland. Född 1757 i Hälsingland. F: Prost. Avgick 25/5 1773.

Bruksskolmästare i Lövsta. Pr. 1779. Därefter komminister i Hållnäs 1783. Komminister

i Ö. Lövsta 1787. Kyrkoherde i Hållnäs 1790.

Eric Tjerneld, Hälsingland. Född 16/10 1748. F: Bonde. Avgick 25/5 1773. Pr 1778 i Skog.

Bataljonspredikant vid Helsinge regemente 1784.

Olof Edenlöf, Hälsingland. Född 1752 i Ljusdal. F: Bonde. Avgick 25/5 1773. Präst 1784.

Kandidat. Kollega C. II vid skola i Gävle 1784. Promoverad mag. i Uppsala 1788.

Kyrkoherde i Litslena 179..

 

 1770

 

Carolus Hedman, Hälsingland. Född i Alfta 1755. F: Kyrkoherde. Avgick 25/5 1773.

Petrus Ennes, Gästrikland. Född i Gävle 1756. F: Borgmästare. Avgick 25/5 1773.

Handelsbet. i Gävle, reste ut 1784. Grosshandlare i Gävle 1787.

Johannes Lexelius, Stockholm. Född i Stockholm 1756. F: Kyrkoherde. Avgick 25/5 1773.

Blev lantjägare.

Ericus Acharius, Gästrikland. Född i Gävle 1758. F: Controlleur. Avgick 25/5 1773.

Med. doct. i  Lund. Stadsphys. i Landskrona 1785. Provinsialläkare i Östergötland.

Samuel Berglind, Gästrikland. Född den 24/4 1758 i Torsåker. F: Brukspatron.

Avgick 25/5 1773. Mag. 1782. Adjunkt 1784 i Stockholms trivialskola. Kollega i klass I

på samma plats 1791.

Carl Bergsten, Uppland. Född i Uppsala 30/4 1758. F: Lektor. Mag. 1779. Vikarierande

kollega i Stockholms trivialskola. 1780. Ordinarie 1784. Vikarierande lektor i Gävle 1785.

Avlade disputationsprov i Gävle 1785. Hist. & Mor. lektor 1790.

Nic. J. Bergsten, Uppland. Född i Uppsala 1759. F: Lektor Avgick 25/5 1773. Prom. 1782.

Mag.Doc. i Mathem. Lektor i matematik i Gävle 1792.

Eric Åkerstedt, Uppland. Född 27/11 1752 i Lövsta s. F: Bonde. Avgick12/6 1774.

Pr. 1779 i Arnö. V. kyrkoherde i Frölunda & Kårsta.

Anders Leufvenius, Gästrikland. Född i Färnebo 1757. F: Komminister. Avgick 12/6 1774.

Mag. 1779. Kyrkoherde i Lund.

Anders Hedman, Gästrikland. Född i Ovansjö 11/9 1755. F: Bonde. Avgick 12/6 1774.

Kandidat.  Präst 1784. SlottsPr. i Gävle 1785. Magister 1788. Komminister i Gävle 1789.

Olof Thyrisson, Gästrikland. Född 1747 i Torsåker. F: Bonde. Avgick 12/6 1774. Pr. 1776.

Pr. vid Högbo kapell 1784. Kyrkoherde vid Helsinge regemente Wargerning 17..

Komminister i Våla 179..

Joh. Petr. Roberg, Hälsingland. Född i Söderala1755. F: Komminister. Avgick 12/6 1774.

Blev landsfiskal.

Pet. J. Jäderberg, Gästrikland. Född i Gävle 1756. F: Handelsman. Avgick 12/6 1774.

Handelsbet. 1776 i England.

Jonas Norberg, Hälsingland. Född 24/11 1754 i Söderhamn. F: Handelsman.

Avgick 12/6 1774. Mag. 1779. Präst 1780. Rektor vid Hedvig Eleonora, Stockholm.

Kyrkoherde i Söderhamn 1783. Kyrkoherde i Hanebo 179..

Carl Renwall, Gästrikland. Född i Ockelbo 1757. F: Komminister. Avgick 12/6 1774.

Först i handel, sedan militär.

Eric M. Lindström, Hälsingland. Född 1754 i Segersta. F: Komminister. Avgick 12/6 1774.

Präst. Notarie vid domkapitlet i. Stockholm.

Fr. Jacob Rönqvist, Hälsingland. Född 10/12 1756 i Bjuråker. F: Löjtnant. Avgick12/6 1774.

Präst 1780. Bataljonspräst vid Helsinge regemente 1785. Kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker

179..

Petrus Sundin, Hälsingland. Född 10/6 1753 i Hudiksvall. F: Fiskare. Avgick 12/6 1774.

Pr. 1779 i Hudiksvall. Adjunkt åt komminister.

Sven Nordveger, Hälsingland. Född 3/8 1753 i Norrala. F: Bonde. Avgick 12/6 1774.

Präst 1777 i Trönö. Adjunkt åt komminister.

Jonas Schenler, Hälsingland. Född 5/1 1754 i Norrala. F: Bonde. Avgick 12/6 1774. Präst

1778 i Norrala. Pastorsadjunkt.

Joh. Woxell, Hälsingland. Född 1812/1753 i Voxna. F: Gruvfogde.

 

 1771

 

Tomas Lundqvist, Gästrikland. Född 1756 i Årsunda. F: Prost. Till artill. Karl 1776.

Olaus Böhlmarck, Gästrikland. Född i Stjärnsund 1755. F: Inspektor. Avgick 29/5 1775.

Petrus Ehrnberg, Gästrikland. Född i Ockelbo 1754. F: Bälgmakare. Avgick 29/5 1775.

Ordinerad 1779. Död 1781.

Olaus Insulin, Gästrikland. Född 14/1 1752 i Alfta. F: Komminister. Avgick februari 1775

med sw. Testim. Pr. 1779 i Husby Sked. Pastorsadjunkt..

Laurent. Engman, Hälsingland. Född i Söderhamn 1756. F: Borgare. Avgick 29/5 1775.

Laur. Gropman, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1756. F: Häradshövding. Avgick december

 1. Död i lungsot april 1775.

Per Södermark, Hälsingland. Född i Harmånger 1756. F: Kyrkoherde. Avgick 29/5 1775.

Konduktör vid Fortification.

Jac. Tannberg, Hälsingland. Född 30/4 1757 i Hudiksvall. F: Kopparslagare.

Avgick 29/5 1775. Magister 1779. Pr. 1781. Kollega i Gävle 1780, snart därefter

Hudiksvall. 1784  kyrkoherde i…

Andr. Berggren, Hälsingland. Född 13/8 1758 i Hudiksvall. F: Kopparslagare.

Avgick 29/5 1775. Mag. 1782. Präst 1780 i Ljusdal. V. kyrkoherde i Uppsala 1785.

Petr. Hazelius, Hälsingland. Född i Bergsjö 15/1 1757. F: Kyrkoherde. Avgick 29/5 1775.

Vice kollega i Hudiksvall 1781. Kollega i klass III katedralskolan i Uppsala 1788.

Petr. Nannersten, Hälsingland. Född i Forsa 6/2 1753. F: Bonde. Avgick 29/5 1775.

Präst 1777 i Forsa. Komminister i Bergsjö 1788.

Joh. Hazelius, Hälsingland. Född 1758 i Bergsjö. F: Kyrkoherde. Övergav studierna 1772.

Blev handelsbetjent i Stockholm

Petr. Gyllander, Gästrikland. Född 1758 i Gävle. F: Borgare. Avgick 29/5 1775. Präst 1783.

Vikarierande lärare i räkneklassen i Gävle. Ordinarie kollega klass I på samma ställe.

 

 1772

 

Olof Saellström, Gästrikland. Född 1756 i Gävle. F: Skeppare. Först. Actuar. vid rådst.,

sedan Copv. Capit.

Dan. Renwall, Gästrikland. Född 1759 i Ockelbo. F: Komminister. Student 1776.

Komminister i Bälinge 1788.

Joh. Strandberg, Gästrikland. Född 19/11 1757 i Gävle. F: Borgare. Student 1776.

Präst 1782. Komminister i V. Lövsta och Enåker.

Andr. Martinsson, Hälsingland. Född i Bollnäs 1757. F: Skräddare. Blev bruksbetjänt.

Christ. Fr. Schiewer, Gästrikland. Född i Gävle 1759. F: Stadskirurg. Mort. 1774 (sic!)

Cophardie Captain (sic!)

Carl Ch. Muller, Gästrikland. Född 1759 i Gävle. F: Controlleur, kallad Taernberg.

Övergav studierna. Handelsbetjänt. i Stockholm 1775. Handlare i Gävle 1784.

Petrus Altberg, Hälsingland. Född 1757 i Bollnäs. F: Klockare. Död 8/3 1776 i Gävle.

Hans Altberg, Hälsingland. Född 1758 i Bollnäs. F: Klockare. Övergav studierna.

Klockare i Bollnäs. Död 1785.

Er. Åhlenius, Gästrikland. Född i Färnebo 9/9 1752. F: Nådårspräst. Blev präst 1779.

Joh. Lud. Gnospelius, Stockholm. Född i Stockholm 1753. F: Fabrikör.

Avgick mars 1775 med  sw. testim. Präst.

Lars Gillberg, Gästrikland. Född 1756 i Gävle. F: Besökare. Stud. 1776. Präst 1782

i Hållnäs. Skolmästare i Ö. Lövsta 1787.

Jacob Holmstrand, Hälsingland. Född 14/2 175.. i Norrbo. F: Bonde. Avgick sept. 1774

med sw. testim. Präst 1780. Pastorsadjunkt i Tuna, Hälsingland

Ericus Tollin, Hälsingland. Född 5/10 1751 i Delsbo. F: Soldat.Avgick sept. 1774

med sw. testim. Präst 1780 och gift. Sökte klockarsyssla i Gävle 1785.

Olof Njurén, Hälsingland. Född 10/11 1757. F: Dagverkskarl. Cic. Ac. 1776. Präst 1781.

Adjunkt åt komministern i Färila.

Fredric Rickman, Hälsingland. Född 1756 i Bergsjö. F: Kapten. Blev fänrik.

Caspar Fredric Bade, Hälsingland. Född i Ljusdal 1760. F: Kyrkoherde. Dog som student.

Anders Wahlroth, Gästrikland. Född i Gävle 1756. F: Köpman. Avlade disputationsprov.

Blev jurist.

Jonas Öfwerbom,Hälsingland. Född i Mo 1757. F: Länsman.

Johan Mörck, Stockholm. Född i Jakobstad 1755. F: Hovmästare. Övergav studierna.

Eric Elff, Roslagen. Född i Stockholm 1758. F: Assessor i Collegio medico.

Avgick 29/5 1775. Blev jurist.

 

 1773

 

Olaus Beckenberg, Gästrikland. Född 14/4 1761 i Gävle. F: Komminister. Student 1776.

Präst 1784. Hospit. Syssloman 1787 1787 i Gävle.

Fredric Garp, Gästrikland.  Född 1760 i Gävle. F: Tullnär. Präst i Maria, Stockholm.

Komminister på samma plats.

Carl P. Engström, Uppland. Född i Hillbola 1759. F: Bokhållare. Blev läkare.

Jonas Sund, Hälsingland. Född i Mo 1758. F: Kyrkoherde.

Johan Askberg, Uppland. Född i Älvkarleby 1758. F: Bokhållare. Avgick 30 oktober 1776.

Bernhard Lundquist, Gästrikland. Född 4/5 1759 i Årsunda. F: Prost. Avgick oktober 1775

med privat informator. Magister 1782. Präst 1784. Extra ord. Kongl. Hofpredikant 179…

Petrus Nordenvall, Hälsingland. Född 4/8 1755. Student 1777. Präst 1781. Kyrkoherde

i Bergsjö

Petrus Leufwenius, Gästrikland. Född 13/3 1758 i Färnebo. F: Komminister. Student 1776.

Magister 1785. Pr. 1787. Pastorsadjunkt i Färnbo.

Lars Fernbom, Uppland. Född i Tegelsmora 1755. F: Komminister. Blev gardieskarl.

Mattias Elfstadius/kallad Elffors/ Uppland. Född i Älvkarleby 1753. F: Bonde.

Magister 1785. Kollega i Gävle.

Peter Forsberg, Hälsingland. Född i Söderala 1754. F: Organist.

Lars Svanberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1758. F: Glasmästare. Avgick olovligt

i oktober 1775.

Nils Iggensten, Hälsingland. Född 1757 i Iggesunds bruk. F: Skomakare. Student 1777.

Pr. 1782. Pastorsadjunkt i Enånger.

Arwed Stakell, Hälsingland. Född 1754 i Östanå bruk. F: Pappersfabrikör. Avgick olovligt

i oktober 1775. Pr. 1782. Skolmästare i Hudiksvall 1790.

Johannes Örner/Örn/ Jämtland – Härjedalen. Född 1758 i Sveg. F: Komminister.

Jurist. vice Auditeur vid Artill.

Abraham Isberg, Hälsingland. Född 1754 i Färila. F: Löjtnant.

Jonas Gingzell, Hälsingland. Född 1755 i Gnarp. F: Bonde. Pr. 1781 i Gnarp.

Johannes Backmark, Hälsingland. Född 1760 i Tuna. F: Kyrkoherde. Student 1777.

Magister 1785. Präst 1785. V. P. i Tuna 1789. Kollega klass I i Hudiksvall 1790.

 

 1774

 

Carlolus Pousett, Uppland. Född 1758 i Lövsta. F: Bokhållare. Student 1777. Magister 1782.

 1. kollega i Stockholm 1785. Lärare i räkneklassen vid Klara skola i samma ort 1787.

Johannes Forsell, Hälsingland. Född i Järvsö 1759. F: Komminister. Död som studerande.

Olaus Forsell, Hälsingland. Född i Järvsö 1762. F: Komminister. Student 1778. Magister

i Uppsala 1788.

Laurentius Ruth, Hälsingland. Född i Delsbo 1759. F: Kyrkoherde. Student 1778.

Präst 1784. Pastorsadjunkt i Ovanåker.

Petrus Enhammar, Hälsingland. Född 1757 i Enånger. F: Båtsman. Student 1778.

Abrahamus Netzell, Uppland. Född i Lövsta 1759. F: Kyrkoherde. Student 1778. Präst.

Magister. Kyrkoherde i Ö. Husby, Östergötland.

 

Carl G. Sundquist, Södermanland. Född i Strängnäs1760. Student 1778. F: Boktryckare.

 1. Expeditionsbefallningsman. Notarie vid kämnärsrätten i Gävle. LandsCancellist på

samma plats. Rådman i Gävle. Borgmästare i Hedemora.

Robert Fr. Petree, Gästrikland. Född i Torsåker 1760. F: Assessor. Student 1778. Auditeur.

Brukspatron.

Carl Johan Dahl, Gästrikland. Född i Gävle  1761. F: Borgmästare. Student 1778.

Engag. i hovrätten. Vice StadsS. i Gävle 1788.

Johannes Rogstadius, Hälsingland. Född i Färila 1759. F: Kyrkoherde. Student 1778.

Präst 1783. Komminister i Hogdal 1788.

Petrus Georg. Netzel, Uppland. Född i Lövsta 1757. F: Kyrkoherde. Student 1778. Blev först

läkare, därpå jurist.

Olaus Wannberg, Gästrikland. Född i Gävle 1756. F: Fiskare. Student 1778.

Präst. Esquadronspräst vid Livregementet. Regementspräst. Död 1824.

Petrus Biörkman, Gästrikland. Född i Gävle 1757. F: Lots. Student 1778. Präst 1783.

Adjunkt i Vendel 179.. Kyrkoherde i Söderfors bruk.

Jonas Grubb, Hälsingland. Född i Ljusdal 1757. F: Klockare. Student 1778.

Blev gardieskarl.

 

 1775

 

Lars Höglund, Gästrikland. Född i Ovansjö 1757. F: Bonde. Student 1779. Bruksinspektor.

Mårten Stenfelt, Gästrikland. Född i Gävle 1760. F: Rektor.Avgick 1777.

Utvalde handelsståndet men blev i juni 1780 student och åter handlande i Gävle.

Ludv. Emanuel Nezel, Uppland. Född i Lövsta 1761. F: Prost. Student 1779.

Joh. Fr. Elfstrand, Gästrikland. Född i Gävle 1761. F: Rådman. Student 1779.

Carl Henr. De Mare, Uppland, Lövsta bruk. Född i Stockholm 1760.

F: Fabrikör i Stockholm. Student 1778. Ostadig. Gift med rik änka, därpå präst. Präst

 1. Komminister i Länna 1787.

Olof Murén, Gästrikland.Född i Ockelbo 1758. F: Klockare. Student 1779. Bruksinspektor.

Samuel Dalström, Hälsingland. Född i Söderhamn 1761. F: Färgare. Student i december

1778.

Fred Nyman, Hälsingland. Född i Gnarp 1759. F: Bokhållare. Student 1779.

 1. häradshövding.

Erik Thoran, Hälsingland. Född 1759 i Trönö. F: Bonde. Student 1779. Präst 1784.

Pastorsadjunkt i Söderhamn.

Pet. Nyman, Hälsingland. Född i Gnarp 1761. F: Bokhållare. Student 1779. Präst 1785.

Adjunkt åt domprost i Uppsala.

And. Forman, Gävle. Född 1758 i Gävle. F: Knappmästare. Student 1779. Blev gardieskarl.

Pet. Högström, Hälsingland. Född i Söderhamn 1758. F: Gästgivare.

Pet. Zellinger, Gästrikland. Född i Gävle 1762. F: Brandw.Sergeant. Gav sig efter 14 dagar ur gymnasiet, återkom i februari 1777. Student 1779. Gav sig in i Kommerskollegium 1784. Borgmästare i Eksjö.

 

 1776

 

Ola Ferlin, Hälsingland. Född 1757 i Färila. F: Bonde. Student 1778. Präst i Ljusdal 1781.

Kyrkoherde i Norrtälje 1790.

Nicolaus Nordlöf, Hälsingland. Född i Söderhamn 1760. F: Tullnär. Student 1778. Magister

 1. Präst 1785. V. komminister i Ljusdal 1787. Theol. kandidat. 179..Kyrkoherde

i Söderhamn 179..

Petrus Segerberg, Hälsingland. Född 1757 i Segersta. F: Soldat. Student 1779, kallade sig

då Nordlin. Pr. 1781 i Börstil.

Jacobus Bouvin, Uppland. Född 1760 i Lövsta bruk. F: Smed. Död 1779.

Petrus Östrand, Uppland. Född 1760 i Hyttön. F: Brukskarl. Student i juni 1780.

Jonas Hådén, Hälsingland. Född 1760 i Tuna. F: Bonde. Student juni 1780. Präst  i Valbo

 1. Komminister 179.. på samma ort.

Hans Lundman, Hälsingland. Född i Ljusdal 1760. F: Pedagog. Student i juni 1780. Präst

i Simtuna 1785.

 1. Abr. Holmgren, Gästrikland. Född i Stockholm 1760. F: Inspektör. Avgick i januari 1780

till Uppsala Akademi.

 1. Christian Haartman, Gästrikland. Född i Bålsta br. 1761. F: Inspektor. Avgick i januari

1780 till Uppsala Akademi. Begav sig till Finska Nationen. Återkom från Åbo 1784.

Compagn. Fältskär i Stockholm.

Anders Westin, Gästrikland. Född i Gävle 1761. F: Stadssekret. Avgick 1777. Slog sig till

handel. Sedan Actuarius vid Rådst. i Gävle 179.. StadsCasseur därstädes.

Eric Lögdström, Hälsingland. Född 1761 i Hudiksvall. F: Fiskare.

 

 1777

 

Daniel Holmquist, Hälsingland. Född i Forsa 1764. F: Prost. Student 9 juni 1780. Magister i

Uppsala 179..

And. Fagerborg, Gästrikland. Född i Gävle 1762. F: Timmerman. Student 9 juni 1780.

Promoverad till fil mag den 16 juni 1788. Prästvigd i juni 1789.  Teol. kand. 179..  V . teol.

lektor i Gävle 179.. Adjunct vid gymnasium i Gävle.

Ericus Montén, Hälsingland. Född i Delsbo 1759. F: Bonde. Student i december 1779.

Jac. I . Acharius, Gästrikland. Född i Gävle 1763. F: Kontrollör. Student i juni 1780. For

sjuklig med sin Br. till Skåne 1785.

Joh. Sim. Braendström, Gästrikland. Född den 5 januari 1765. F: Köpman. Avgick till

Akademien 28/5 1781. Engagerad i kommerskollegiet. Etablerad handl. i Hull, vice konsul

därstädes 1790.

Joh. Schröder, Gästrikland. Född 1764 i Gävle. F: Handelsman. Avgick till Akademien

28/5 1781. Bruksbetjänt 1784. Exped. Befallningsman och länsman i Ockelbo 179..

Joh. Karth, Uppland. Född i Lövsta 1761. F: Fältskär.Avgick till Akademien 5/2 1781.

Compagn. Fältskär i Stockholm.

Carolus E. Nibelius, Uppland. Född 24/6 1764. Con-Rector. Avgick till Akademien

28/5 1781. Avlade disputationsprov  1783 och 1788. Prom. Mag 1788. Präst 1790.

Pastorsadjunkt i Vendel. Vikarierande kollega i Uppsala 1791. Ordinarie kollega i Uppsala

 1. Kollega i Gävle 1799. Conrector 1806 och rector i Gävle 1810.

Jon. O. Westman, Gästrikland. Född i Hedesunda 1758. F: Corporal. Student i juni 1780.

1782 Präst. Adjunct. Hedesunda.

Er. Tillman, Gästrikland. Född i Gävle 1762. F: Murare. Avgick till Akadem. 28 maj 1781.

Präst i juni 1787. Pastorsadjunkt i Ockelbo.

Carolus Bergman, Hälsingland. Född i Järvsö 1760. F: Länsman. Avgick till Akademien

28/5 1781. Mag. 1785. Kollega i St. Jac. Stockholm. Präst 1789. Kyrkoherde i Färila 179..

Död 179…

Petrus Haellinder, Uppland. Född i Harnäs 1760. F: Smed. Student i september 1780. Präst

 1. V. komminister i Ed & Sollentuna.

Er. M. Lundmark, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Handelsman. Avgick 28/5 1781 till

Akadem. Präst i juni 1789. Pastorsadjunkt i Hille. HospitalsSysloman i Gävle 1796.

Isr. Netzel, Dalarna. Född i Lövsta 1763. F: Prost. Avgick 28/5 1781 till Akadem.

Axel Bolinder, Hälsingland. Född i Söderhamn 1762. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien

5/2 1781. Präst. Extra ord. Kungl. Hovpredikant.

Ol. Wallström, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1764. F: Handelsman. Avgick 1779. Slog sig

till handel.

Ol. Wahlrot, Gästrikland. Född i Gävle 1757. F: Timmerman. Student i juni 1780. Kantor

i Gävle. Klockare i Gävle 179..

Carl Ad. Stenström, Gästrikland. Född i Gävle 1757. F: Tullnär. Avgick till Akademien

28/5 1781. Präst 1785. Pastorsadjunkt i Fröshult & Hernevi.

Petrus Rönqwist, Hälsingland. Född i Bollnäs 1765. F: Kapten. Avgick till Akademien

28/5 1781. Prom. Mag 1788. Präst. Präst vid Helsinge regemenete. Extra ord. Kungl.

Hovpredikant. Theol. licentiat 1796.

Magnus Cure, Gästrikland. Född 1760 i Gävle. Student i juni 1780. Präst 1783. Komminister

i Hamrånge 1786.

Joh. Hambraeus,Hälsingland. Född i Enånger 1762. Avgick till Akademien 28/5 1781.

 

 1778

 

And. Elvén, Dalarna. Född i Älvdalen 1758. F: Bonde. Avgick till Akademien 28/5 1781.

Skollärare i Husby Dal. 1786. Präst.

Joh. Is. Netzel, Dalarna. Född i Gränje 1765. F: Inspektor. Avgick till Akademien

28/5 1781. Engagerad i Stora Cantzli. Andre sekreterare i Kongl. Cabinettet för utrikes

brevväxling.

Samuel Gestrin, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Lektor. Kom i II klass. Avgick till

Akademien 28/5 1781. Avlade disputationsprov i Gävle 1785. Disp p. gr. de

Gymnas. Gävle 1788. P.1. Eod. den 16/6. Promoverad Ph. mag. i Uppsala 29/12 1792.

Extraord. amanuensis vid Uppsala Acad. Bibliotek.

Olof Naesberg, Gästrikland. Född i Gävle 1758. F: Tegelbruksdräng. Avgick till Akademien

28/5 1781. Slog sig till handel. Vågmästare i Gävle 1795.

Joach. Hen. Mau, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Handelsman. Lämnade gymnasiet vid

höstterminens slut 1778. Till handel. Ostadig. Död i Göteborg 179..

Johan Högberg, Hälsingland. Född i Söderala 1761. F: Komminister. Avgick till Akademien

5/2 1781.

Jacob Askberg, Uppland. Född i Älvkarleby 1764. F: Bruksbokhållare. Lämnade gymnasiet

i september 1781.

Anders Lundberg, Gästrikland. Född i Gävle 1761. F: Timmerman. Avgick till Akademien

 1. Extra LandsCancellist. Länsman och Exped. Befallningsman i Torsåker 1796.

Peter Norander, Hälsingland. Född 29/10 1958 i Trönö. F: Bonde. Avgick till Akademien

 1. Nådårs Pr. i Rengsjö 1786.

Henr. Iggensten, Hälsingland. Född i Iggesunds Br. 1761. F: Byggmästare.

Avgick 28/5 1781 till Akademien.

Gustaf Angerstedt, Hälsingland. Född i Enånger 1763. F: Bonde.

Isac Holmstedt, Gästrikland. Född i Tynderö, Medelpad 1758. F: Bonde. Student 7/6 1780.

 

 1779

 

Olof Gallenius, Hälsingland. Född i Färila 1766. F: Komminister. Student 1782. 17..  Med

doctor. Provinsialläkare i Södermanland 17…

Peter Dahlstrand, Dalarna. Född i  Älvdalen 1763. F: Ringare. Gick till sjöss.

And. Landström, Gästrikland.  Född i Gävle 1763. F: Besökare. Student 1782. Extra

LandsCancellist. Actuarius i Gävle 1794.

Peter Nordgren, Hälsingland. Född i Hudiksvall 23/11 1762. F: StadsBetjent. Student 1782.

Adjunkt åt komministern i Västland & Tolfta.

Olof Moberger, Hälsingland. Född 25/11 1763 i Söderhamn. F: Skräddare. Avgick till

Akademien. 28/5 1781. Präst 1788. Pastorsadjunkt i Söderala.

Conrad Pousette, Uppland. Född i Lövsta bruk. 1765. F: Bokhållare. Blev lantmätare.

Peter Casström, Hälsingland. Född i Delsbo 27/9 1763. F: Sämskmakare. Student 1783.

Präst 1789. Pastorsadjunkt i Ljusdal.

Anders Jordan, Roslagen. Född i Vänge 1764. F: Kyrkoherde. Fänrik vid Helsinge

regemente Wargerning.

Jonas Höijer, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: StadsCasseur. Skrifw. åt sin far. Gästgivare

i Gävle 1792.

Elias Nibelius, Uppland. Född i Gävle 1766. F: ProRektor. Apotekslärling 1785.

Handelsbokhållare.

Gustaf Carl Gustafson, Gästrikland. Född i Hedesunda 1761. F: Länsman. Lämnade

studierna 1782. Blev bonde.

Erik Eklund, Uppland. Född i Hållnäs 1760. F: Bonde.

Eric Haartman, Gästrikland. Född i Bollstabruk i Ångermanland 1766. F: Inspektor. For till

Åbo. Studerade juridik där och tog examen. Sedan till handel. Fänrik vid armens flotta.

Coopvaerdie Captaine 1796.

Peter Höijer, Gästrikland.Född i Gävle 1766. F: StadsCasseur. Stadsfiskal i Gävle 1785.

Carl Boevie, Uppland. Född i Lövsta 1766. F: Inspector. Var först på Apoth. i Stockholm,

sedan i handel. Omsider bruksskrivare.

Olof Anders Östlund, Hälsingland. Född i Söderhamn 13/6 1761. Student 1783. Pr 1786.

Pastorsadjunkt i Harmånger.

Peter Wilhelm Humble, Uppland. Född i Österby Br. 1764. F: Bokhållare. Lämnade

gymnasiet 1781.

 

 1780

 

Hans Arborén,Hälsingland. Född 25/3 1760 i Arbrå socken. F: Bonde. Student 1782. Präst

 1. Nådårspredikant i Alfta.

Joh. Sam. Tollstedh, Hälsingland. Född 1765 i SunnäsBr. i Skogs socken. F: Brukspräst.

Student 1783. Magister 1788. Kollega i Hudiksvall klass III. Präst 1790.

Joh. Pet. Röngren, Gästrikland. Född i Gävle1766. F: Handelsman. Lämnade gymnasiet

 1. Blev sjökarl.

Olof Wannquist, Gästrikland. Född 1764 i Gävle. F: Skeppstimmerman. Student 17..

Engagerad vid Poliskammaren i Stockholm 179.. Registrator på samma ställe. Polismästare.

Underståthållare. Adlad 1818. Död 1834.

Eric Åström, Gästrikland. Född 1766 i Gävle. F: Fiskare. Gav sig till sjöss.

Johan Lundström, Uppland. Född 1768 i Söderfors.Br. F: Garvare. Student 1783. Magister

 1. Präst 1793. Kungl. Hovpredikant 1796. Theol. Licentiat 1796.

Carl Peter Klintberg, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Färgare. Student 17…Engagerad i

kommerskolegium. Notarius därstädes.

Lars Landgren, Hälsingland. Född 8/2 1761 i Segersta. F: Sergeant. Student 1784. Präst

 1. Pastorsadjunkt i Forsa.

Johannes Fahlander, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1767. F: Tenngjutare. Galen. Död i

Gävle 1813.

Carl Gustaf Wessman, Gästrikland. Född i Gävle1769. F: Handelsman. Student 17.. Avlade

diputationsprov. Död i Uppsala 1792.

Ulric Fredric Tottie, Gästrikland. Född i Gävle 1769. F: Controlleur. Gav sig till sjöss 1781.

Sacharias Hultén, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Målare.

Johan Werfgren, Gästrikland. Född 1766 i Gävle. F: Skeppare. Handelsman i Gävle 1795.

Anders Wahlberg, Gästrikland. Född 25/1 1761 i Valbo. F: Bruksarbetare. Student 1783.

Präst 1789. Brukspräst på Åmot i Ockelbo.

Eric Lodin, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Fiskare. Student 17…

Johan Wahlrot,Gästrikland. Född i Valbo 1758. F: Järnroddare. Student 1783.  Präst 1786

. Pastorsadjunkt i Torsåker.

Daniel Stillmarck, Hälsingland. Född 1763 i Söderhamn. F: Garvare. Student 1783. Präst

 1. Pastorsadjunkt i Delsbo.

Eric Cusell, Gästrikland. Född i Gävle 1765. F: Besökare. Student 17..

Carl Johan Bergsten, Uppland. Född i Lövsta bruk 1765. F: Casseur. Lämnade gymnasiet

 1. Blev sjöman.

 

 1781

 

Fredric Malmberg, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Stadsfiskal, sedan rådman i Gävle.

Carl Georg Wallman,Gästrikland. Född 1768 i Gävle. F: Krigskommisarie och

lanträntmästare i Gävle. Student 17..  Magister 1794.

Eric Lönnberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1766. F: Fiskare.

Jonas Nicol. Ahl, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1765. F: Komminister. Student 17..

Medic. doct.

Johan Ågren, Hälsingland. Född i Skog 1763. F: Trädgårdsmästare. Kanslist vid

landskansliet i Gävle.

Johan Fredr. Lundmark, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Handelsman, förut

källarmästare. Till handel.

Johan Åström, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Orgeltrampare. Student 17.. Präst 17..

Magister 1794. Hospitalspredikant i Uppsala.

Esaias Sandman, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Bokbindare. Till militären.

Löjtnant vid Göta garde.

Lars Michaël Camin, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Skomakare. På Apothek. Provisor.

Jacob Herman Printz, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Handelsman. Student 17..

Fänrik vid Helsinge regemente Wargerning. Handelsbokhållare

Johan Henr. Zenius, Hälsingland. Född i Järvsö 1767. F: Direktör vid Broverket i Gävle.

Student 17.. Inspector vid Kronomagasinet i Strömsbro.

Erik Strandell, Hälsingland. Född 7/3 1761. F: Klockare. Student 1785.

1789 Pr. Pastorsadjukt i Färila.

Jonas Livaldius, Hälsingland. Född i Skog 1761. F: Soldat. Gav sig till sjöss 1782.

Petrus Wallinder, Gästrikland. Född 2/12 1761 i Valbo. F: Sockenskräddare. Student 1784.

1789 Pr. Pastorsadjunkt i Valö.

Peter Albr. Achsell, Hälsingland. Född i Hamrånge 1764. F: Komminister i Hamr.& Alfta.

Johan Titze, Hälsingland. Född 2/11 1762 i Bollnäs. F: Mjölnare. Student 1785. 1788 Pr.

Adjunkt åt komminister i Bollnäs.

Samuel Gust. Hollander, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Vågmästare i Gävle.

Student 17.. Vice vågmästare. Död 179..

Johannes Hofström, Gästrikland. Född i Gävle 1767. F: Tegelbruksarbetare. Student 17..

Johan Otto Wixner, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Skeppare. Gav sig till handel 1782.

Handelsman i Gävle.

Jonas Boman, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Fiskare. Student 17.. Slottspredikant i

Gävle  17..

 

Lars Fred. Norström, Uppland. Född i Älvkarleby 1761. F: Plåtsmed. Gav sig till sjöss

1782.

And. Norman, Gästrikland. Född i Gävle 1765. F: Fiskare.

Jonas Norquist, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Fiskare.

 

 1782

 

Joh. Nordgren/Nordengren/ Hälsingland. Född 1762 i Hudiksvall. F: Stadstjänare. Student

 1. Pr. 1787. Adjunkt åt komminister i Norrbo.

Nic. Pet. Söderberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1767. F: Skräddare.

Nils Isac Dahl, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Kapten. Fältbefäl vid Helsinge

regemente. Drunknade i Ockelbo under skridskofärd. Hade gott mekaniskt huvud.

And.Ol. Nordström, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Skeppare.

Anders Åsberg, Gästrikland. Född i Gävle.

Joh. Ol. Jagare, Gästrikland. Född i Gävle 1765. F: Snickare.

Ulric Jönsenstern

Nils Törnell, Hälsingland. Född i Trönö 1767. F: Bonde.

Lars Näsén, Hälsingland. Född i Njutånger 1763. F: Skogvaktare.

 

 1783

 

Lars Österlind, Gästrikland. Född 24/8 1765 i Ockelbo. F: Bonde. Avgick i juni 1786.

1791 Pr. Pastorsadjunkt i Ö. Lövsta.

Johan Steinmetz, Hälsingland. Född 1763 i Hudiksvall. F: Kopparslagare. Avgick i juni

1786.

Pet. Segerberg, Hälsingland. Född 9/6 1761 i Söderhamn. F: Sjöman. Avgick i juni 1786.

1788 Pr. Pastorsadjunkt i Mo.

Nils Mörth, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Fiskare.

Nils Holm, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Skeppare. Avgick i juni 1786. Präst 179…

Er. August. Roberger, Hälsingland. Född i Söderala 19/1 1766. F: Komminister. Avgick

i juni 1786. 1791 Pr. Pastorsadjunkt i Hudiksvall.

Pet. Braendström, Gästrikland. Född 25/2 1771 i Gävle. F: Handelsman. Lämnade

gymnasiet 1786. Gick till handelsskola i Halmstad. Militär 1787. Kapten vid gardie 1791.

Major 1793.

Laur. Stenbith, Gästrikland. Född i Gävle 1767. F: Handelsman. Till Holland 1786.

Arbetade i handel.

Pet. Lycknell, Hälsingland. Född 10/9 1765 i Norrala. F: Bonde. Avgick i juni 1786.

Präst 1791. Magister 1794. V. rektor vid Sankt Jacobs skola, Stockholm 179…

Er. Gust. Axling, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Timmerman. Avgick i februari 1787.

Blev klockare i Bollnäs.

Laur. Zenius, Hälsingland. Född i Färila 1767. F: Direktör vid Bränneri i Gävle. Avgick

till Chirurg. 1786.

Olof Zenius, Hälsingland. Född i Färila 1770. F: Direktör vid Bränneri i Gävle. Avgick i

februari 1787. Magister 1794.

Olof Coldén, Gästrikland. Född i Vaxholm 1770. F: Kyrkoherde i Vaxholm. Avgick 14 juni

 1. Magister 1794.

Jean Er. Tetting, Gästrikland. Född i Gävle1767. F: Kollega i Gävle. Avgick 14/6 1787.

Drunknade i Uppsala.

Lars Joh. Westberger, Uppland. Född i Söderfors 1768. F: Bokhållare vid Söderfors.

Avgick till handel 1786.

Carl Er. Apelquist, Stockholm. Kallar sig nu Rademine. Född i Stockholm 1770.

F: Sjökapten. Avgick den 14/6 1787.

 

 1784

 

Paulus Hofrén, Hälsingland. Född i Färila 1768. F: Bonde. Avgick i juni 1786.

Olaus Näsman, Hälsingland. Född i Ljusdal 1766. F: Bonde. Utgången vårtiden 1785, förövade bedrägerier och blev gardieskarl.

Eric Dan. Östling,Gästrikland. Född 1771 i Stigslund. F: Landsfiskal. Avgick i februari 1787. Engagerad i Svea hovrätt.

Steph. Bergner, Hälsingland. Född i Bergsjö 1763. F: Torpare. Avgick i juni 1786.

Carl Tybelius, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Lektor. Gav sig till sjöss 1785.

Petr. Brenmehl, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Copv. kapten. Avgick 9/6 1788. Präst 1796. Pastorsadjunkt i Hille.

Math. Wallström, Västergötland. Född i Mariestad 1770. F: Tullinspektör. Avgick 9/6 1788.

Er. Bened. Schilling, Hälsingland. Född i Idenor 1771. F: Vice häradshövding. Avgick i 14/6 1787. Magister 1794.

Claud. Stenfelt, Gästrikland. Född i Gävle 1769. F: Guldsmed.

Olaus Kullberg, Gästrikland. Född i Gävle 1769. F: Fiskare. Avgick 9/6 1788.

Jonas Bodell, Gästrikland. Född i Skog 1767. F: Gästgivare. Avgick 14/6 1787.

Laur. Jaederlund, Gästrikland. Född i Ovansjö 1767. F: Bonde. Avgick 14/6 1787. Präst 1794. Magister 1795. V. Rektor vid trivialskola i Gävle.

Petr. Fernborg, Gästrikland. Född i Färnebo 1763. Avgick 14/6 1787.

Nicol. Walldén, Hälsingland. Född 28/5 1764. Avgick 29/11 1787. Präst 1789. Pastorsadjunkt i Norrbo.

Laur. Petri Högberger,Uppland. Född i Stockholm 1767. F: Strumpvävare. Avgick 14/6  1787.

Laur. Voxén, Hälsingland. Född i Voxna 1767. F: Kolare. Avgick 29/11 1787.

Andr. Naeslund, Hälsingland. Född 25/1 1765. F: Soldat. Avgick 14/6 1787 med beröm. 1790 Pr. Adjunkt åt komminister i Järvsö.

Mich. Envall,Hälsingland. Född 13/1 1764. F: Bonde. Avgick 14/6 1787. Präst 1789. Adjunkt åt komminister i Norrala.

Carl Dav. Uhr, Gästrikland. Född i Ovansjö 1770. F: Brukspatron. Avgick 14/6 1787. Engagerad i bergskollegium.

Jan Carl Braigardh, Gästrikland. Född i Gävle 1770. F: Handlande. Reste till Bourdeaux 1786.

Nils And. Bergsten. Född i Lövsta Bruk 1771. F: Casseur i Lövsta. Avgick i 14/6 1787. Inskriven förut som student.

 

 1785

 

Noach Flodberg, Hälsingland. Född 1767 i Hudiksvall. F: Tullinspektor i Hudiksvall. Avgick 9/6 1788.

Daniel Axner, Gästrikland. Född i Gävle 1767. F: Fiskare i Gävle. Avgick till Akadademien 18/6 1789. Präst 179.. Pastorsadjunkt i Gävle.

Lars Acharius, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: TolagsContr. i Gävle. Gav sig till handel i Norrk. 1786. Handelsman därstädes.

Johan Sundell.Född i Falun 1666. F: Bergsman i Falun. Avgick i maj 1787 med intyg om vandel och flit.

Pet. Jonae Braendström,Uppland. Född 1771 i Lövsta S. F: Komminister.

Olaus Bollin, Hälsingland. Född i Tuna 1771. F: Kronofogde. Avgick 9/6 1788. Ärnade till kommerskollegium.

Petr. Schörling, Hälsingland. Född i Tuna 1767. F: Organist. Avgick till Akademien 18/6 1789.

Laur. Arfvén, Hälsingland. Född i Bjuråker 1766. F: Bonde. Avgick till Akademien december 1788.

Petr. Fred. Malmström, Hälsingland. Född i Delsbo 1770. F: Lantmätare. Avgick till Akademien 1790.

Per Joach. Aschling, Gästrikland. Född i Gävle 1768. F: Postinspektör. Avgick 18/6 1789 till Akademien. Till hovrätten.

Johan Bergenson, Gästrikland. Född i Gävle 1769. Avgick till Akad. 18/6 1789.

Petrus Belenius, Gästrikland. Född i Gävle 1766. F: Skeppare. Avgick i maj 1787 med intyg om vandel och flit.

Clas Cederström, Södermanland. Född i Huddinge 1772. F: Överstelöjtnant Cl. Cederström. Avgick till Akad. i mars 1786. Utnämnd till Fändrik af Livgard.

 

 1786

 

Jonas Forslöf, Hälsingland. Född i Forsa 11/2 1769. F: Soldat. Avgick till Akadademien december 1788. Präst 5/6 1794. Pastorsadjunkt i Årsunda. Kapellspredikant i Högbo 1796.

Laur. Tråss, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Köpman. Student 1790.

Carl Er. Brendström, Gästrikland. Född 6/2 1773 i Gävle. F: Grosshandlare. Lämnade gymnasiet och slog sig till handel. Grosshandlare i Göteborg 1796. Var fyra år i Hull, tre år i Riga.

Jacob And. Åbygge, Gästrikland. Född i Gävle 1770. F: Fiskare. Student 1790.

Joh. Eric Hillbom, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Skeppare. Lämnade gymnasiet i februari 1790. Till Apotek. Provisor.

Joh. Samuel Lundal, Gästrikland. Född i Gävle 1772. F: Guldsmed. Student 1790.

Sveno Norell, Hälsingland. Född 1769 i Norrala. F: Bonde. Avgick till Akademien 15/2 1790. Präst 5/6

Rein. Gust. Dahl, Gästrikland. Född i Färnebo 1770. F: Kapten. Avgick till Akademien 30/9 1789.

Jacobus Hollstrand, Uppland. Född i Hållnäs 1764. F: Bonde. Avgick till Akademien 5/12 1789.

Eric Schyttner, Hälsingland. Född i Tuna 1769. F: Länsman. Avgick 18/6 1789, blev student.

Jonas Naesell, Hälsingland. Född i Ljusdal 1767. F: Bonde. Avgick 18/6 1789, blev student.

 

 1787

 

Johan Luth, Gästrikland. Född 1775 i Gävle. F: Apotekare. Avgick till Akademien 18/6 1789.  Provisor på Apotek 1795.

Andr. Nordbaeck, Gästrikland. Född i Gävle 1772. F: Stadstjänare. Student 1791.

Johan Lindberg, Gästrikland. Född i Hamrånge 1771. F: Byggmästare. Student 1791.

Lars Åkerlund, Gästrikland. Född i Ockelbo 1771. F: Bonde. Student 1791.

Petrus Åhlén, Gästrikland. Född i Hedesunda 1770. Avgick till Akad. 1791. Blev präst.

Olof Boström, Gästrikland. Född i Gävle 1770. F: Orgeltrampare. Avgick till Akad. 1791.

Jonas Ericsson, Hälsingland. Född i Hanebo 1767. F: Bonde. Dog i lungsot 17..

Joh. B. Birkenfeldt, Gästrikland. Född i Främlingshem 1770. F: Gästgivare. Avgick till Akad. 1791. Blev präst.

Eric Höijer, Gästrikland. Född i Gävle 1773. F: Casseur. Övergav studierna. Expedit. befallningsm. i Gästrikland.

Andr. Forssling, Gästrikland. Född i Gävle 1771. F: Timmerman. Övergav studierna. Blev tullskrivare.

Sven Klintberg, Gästrikland. Född i Gävle 1773. F: Färgare. Dog i lungsot 1789.

Gustav Klintberg,Gästrikland. Född i Gävle 1774. F: Färgare. I början af år 1790 begaf sig på  Fadrens werkstad.

Joh. Lindmark, Uppland. Född i Lövsta 1772. F: Mjölnare. Avgick till Akad. 1791.

Andr. Haellstedt/Haellenstedt/Uppland. Född i Älvkarleby 1769. F: Bonde. Avgick till Akademien 1790. Avlade disputationsprov. 1785 Präst. Pastorsadjunkt i Hamrånge.

Andr. Fraenell, Hälsingland. Född i Forsa 1771. F: Bonde.

Matth. Kiellman, Uppland. Född i Tierp 1772. F: Inspektor. Avgick till Akad. 15/2 1790.

 

 1788

 

Carl Joh. Söderqvist, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Smed. Övergav studierna.

Joh. E. Brundin, Gästrikland. Född i Gävle 1764. F: Grosshandlare. Övergav studierna. Till handel.

Carl Gust. Brundin, Gästrikland. F: Grosshandlare. Övergav studierna. Blev sjöman.

Andr. Sundwall, Hälsingland. Född i Ljusdal 1761. F: Bonde. Avgick till Akademien 19/6 1792.

Petrus Söderbäck, Hälsingland. Född i Färila 1762. F: Bonde. Avgick till Akademien 19/6 1792.

Andr. Åkersten, Hälsingland. Född i Ovanåker 1761. F: Hjulmakare. Avgick till Akademien 19/6 1792.

 

 1789

 

Lars Borelius, Gästrikland. Född i Gävle 1775. F: Sjökapten. Avgick i augusti 1789. Gav sig på Apothek.

Olof Berglind, Gästrikland. Född i Hamrånge 1772. F: Bonde. Avgick till Akad. 1793.

And. Jaederlöf, Gästrikland. Född i Gävle 1772. F: Sjöman. Avgick till Akad. 1793 med intyg om vandel och flit.

Peter Molin, Gästrikland. Född i Ockelbo 1774. F: Bonde. Avgick till Akad. 1793.

Abraham Wågström, Gästrikland. Född i Söderhamn 1774. F: Besökare. Avgick till Akad. med intyg om vandel och flit.

Olof Murbaeck, Gästrikland. Född i Färnebo 1771. F: Torpare. Avgick 1793 till Akademien.

Joh. Pet. Haeggberg, Hälsingland. Född i Söderhamn 1772. F: Hattmakare. Avgick februari 1793 till Akademien.

Peter Stålberg, Hälsingland. Född i Stockholm 1773. F: Prost i Delsbo. Lämnade gymnasiet.

Peter Gust. Östling, Gästrikland. Född i Stigslund 1776. F: Landsfiskal. Avgick till Akademien 1791. Dog 1792.

Lars Ferlén, Hälsingland. Född i Färila 1771. F: Bonde. Avgick 1793 till Akademien.

Lars Måhlström, Gästrikland. Född i Gävle 1773. F: Fiskare. Avgick 1793 till Akademien med intyg om vandel och flit.

Eric Bjurling, Hälsingland. Född i Bjuråker 1773. F: Soldat. Lämnade gymnasiet.

 

 1790

 

Joh. Ulric Södergren, Gästrikland. Född i Stockholm 1777. F: Assessor och landskamer. Avgick till Akademien 1793.

Joh. Eric Mörtenberg,Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Skomakare. Avgick till Akademien 1793.

Olaus Florin, Hälsingland. Född i Mo 1776. F: Svarvare. Avgick till Akademien 1794.

Joh. Ol. Bergenson, Hälsingland. Född i Ovanåker 1774. F: Sockenskrivare. Avgick till Akademien 1794.

Lars Höijer, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: StadsCasseur. Avgick 1793 till Akademien.

Lars Fred. Lundin, Gästrikland. Född i Gävle 1777. F: Handelsman. Avgick till Akademien 1794.

Petr. Ekström,Värmland. Född i Filipstad 1774. F: Bergsman. Avgick 1793 till Akademien.

Michael Ahl, Hälsingland. Född i Skog 1775. F: Komminister. Avgick 1793 till Akademien.

Olof Backström, Hälsingland. Född i Arbrå 1774. F: Snickare. Avgick 1794 till Akademien.

 

 1791

 

Olof Björklund, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Sjökapten. Avgick 1795 till Akademien.

Laur. Haellström, Gästrikland. Född i Hamrånge 1775. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien 1794.

Pehr Nils Åberg, Gästrikland. Född i Hamrånge 1777. F: Skomakare. Avgick 1795 till Akademien.

Carl Wahlqvist, Gästrikland. Född i Tolvfors Bruk 1776. F: Hammarsmed. Övergav studierna 1795. Gav sig till Apothek. i Stockholm.

Math. Hallgren, Hälsingland. Född i Hanebo 1777. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien 1795.

Laur. Iggström, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Fiskare. Avgick till Akademien 1795. Prästvigd 10/6 1801 och adjunkt i Vittinge.

 

 1792

 

Nils Lundgren, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Tegelbrukskarl. Avgick till Akademien 1796.

Pehr Ulric Isaeus, Hälsingland. Född i Ovanåker 1776. F: Komminister. Avgick till Akademien 1795.

Johan Olof Möller, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Traktör. Avgick till Akademien 1796.

Benedict Carl Bergklint, Gästrikland. Född i Gävle 1777. F: Stadsbokhållare. GS 1789. Lämnade gymnasiet 179.. Blev sjöman.

Lars Beckmark, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Mätare. Avgick 1796 med intyg om vandel och flit. Prästvigd 10/6 1801 och adjunkt i Börstil.

Anton Fred. Ekenberg, Fjärdhundra. Född i Järlåsa 1776. F: Kyrkoherde i Torsåker. Avgick 1796 till Akademien.

Seger Högsted, Hälsingland. Född i Harmånger 1775. F: Klensmed. Avgick 1796 till Akademien.

Lars Hillberg, Hälsingland. Född i Järvsö 1778.  F: V. Komminister. Avgick 1796 till Akademien. Promoverad till filmag i juni 1803.

Johan Hillberg, Hälsingland. Född i Järvsö 1779. F: V. Komminister. Avgick 1796 med intyg om vandel och flit.

 

 1793

 

Anders Vally, Gästrikland. Född i Gävle 1781. F: StadsMajor m m. Lämnade gymnasiet 1796. Till handelskontor.

Elias Roos, Gästrikland. Född i Gävle 1776. F: Tunnbindare. Avgick 1796 med intyg om vandel och flit. Student. Promoverad till fil mag juni 1803.

Petr. Gustaf Boivie, Uppland. Född i Åkerby 1780. F: Bruksbokhållare. Lämnade gymnasiet 179.. Bruksskrivare, återkom till gymnasiet i september 1796. Avgick till Akademien i juni 1797.

Lars Söderström,Fjärdhundra. Född i Nora 1776. F: Orgelbyggare. Lämnade gymnasiet 179..

Jonas Braendström, Uppland. Född i Lövsta 1779. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien i december 1796. Promoverad till fil mag & quid. Primus juni 1803.

Lars Adolph Grundén, Fjärdhundra. Född 1777 i Gävle. F: Prost i Söderala. Student 1796.

Abraham Julius Grundén, Fjärdhundra. Född i Gävle 1779. F: Prost i Söderala. Student 1796.

Claes Abrah. Pousette, Gästrikland. Född i Gävle 1777. F: Byggmästare. Lämnade gymnasiet 1794.

Petrus Brantström, Hälsingland. Född i Mo 1779. F: Kyrkoherde. Avgick juni 1797 till Akademien.

Gustaf Omnberg, Hälsingland. Född i Mo 1779. F: Häradshövding. Avgick juni 1797 till Akademien.

Lars Wåhlén, Hälsingland. Född i Forsa 1778. F: Bonde. Avgick juni 1797 till Akademien.

 

 1794

 

Samuel Wallner, Uppland. Född i Viksta 1778. F: Bonde. Avgick till Akademien i juni 1797.

Jon. Gust. Blom, Gästrikland. Född i Gävle 1778. F: Repslagare. Övergav studierna 1796. Blev repslagare i Gävle.

Nils Wannberg, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Sjökapten. Avgick i 19/6 1798 till Akademien. Handelsbokhållare 1803.

Joh. David Areen,Dalarna. Född i Husby 1778. F: Brukidkare. Övergav studierna 1796. Patron i Bergslagen.

Joh. Ol. Linn, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Brännmästare. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev köpman.

Joh. Jac. Bure, Gästrikland. Född 1778 i Gävle. F: Källarmästare. Avgick juni 1797 till Akademien.

Lars Magn. Isaeus, Hälsingland. Född i Ovanåker 1778. F: Komminister. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev präst.

And. Gust. Klosterberg, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Notarius. Avgick 19/6 1798 till Akademien.

Johan Lundholm, Hälsingland. Född i  Regnsjö 1777. F: Länsman. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev präst.

Matth. Boquist, Hälsingland. Född i Norrala 1777. F: Bonde. Avgick till Akademien 19/6 1798. Präst juni 1803.

Carol. Georg Rehnberg, Hälsingland. Född i Järvsö 1777. F: Fältväbel. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Lämnade studierna.

 

 

 

 1795

 

Hans Wallström, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Sjökapten. Lämnade gymnasiet och studierna 1796.

Carl Waxbom, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Rådman. Avgick i juni 1799 till Akademien.

Adolph Nordblad, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Assessor m m. Ingick i Brändströmska Elementarskolan i januari 1797. Handlande i England.

Carl Joh. Stenfelt, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Conrector. Lämnade gymnasiet i oktober 1796. Student i juni 1798.

Eric Asplund, Gästrikland. Född i Gävle 1782. F: CancelliePost. Avgick 1799 till Akademien. Blev handelsbetjänt.

Carl Olof Kihlström, Gästrikland. Född i Hedesunda 1778. F: Länsman. Avgick 19/6 1798 till Akademien.

Eric Reinh. Hällström, Gästrikland.. Född i Hamrånge 1781. F: Pastor. Avgick i juni 1799 till Akademien.

Olof Dahl, Hälsingland. Född i Bollnäs 1777. F: Korpral. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev präst.

Hans Dahlberg, Hälsingland. Född i Ytter-Hogdal 1780. F: Skomakare. Avgick till Akademien 17/6 1799.

Sven Enberg, Hälsingland. Kallade sig sedan Enbert. Född i Enånger 1776. F: Bonde. Avgick till Akademien 17/6 1799. Prästvigd den 10/6 101 och adjunkt i Söderhamn.

Lars Dahlbom, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1778. F: Kyrkoherde. Avgick 17/6 1799 till Akademien.

Joh. Petrus Frisk, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1778. F: Komminister. Avgick 17/6 1799 till Akademien.

Petrus Löf, Gästrikland. Född i Gävle 1799. F: Fiskare. Avgick 17/6 till Akademien.

Carl Fredr. Eckell, Gästrikland. Född i Söderhamn 1782. F: Assessor. Avgick 1797. Gick till Elementarskolan 1798 där han signaliserade sig på utmärkt vis. Blev handelsbokhållare.

 

 

 1796

 

 1. W. Hellström Erson, Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Grosshandlare. Reste till England sommaren 1796. Blev handelsbokhållare.

Pehr Orre,Gästrikland. Född i Gävle 1779. F: Handelsman. Lämnade gymnasiet 1796, till handel.

Eric Bäckberg, Gästrikland. Född i Gävle 1781. F: Lots-ålderman. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Olof Arvén, Hälsingland. Född i Skog 1780. F: Kyrkoherde. Lämnade gymnasiet våren 1799.

Carl Joh. Garberg, Gästrikland. Född i Gävle 1781. F: Handelsman. Avgick januari 1799 till Elementärskolan.

Christoph. Forsberg, Hälsingland. Född i Söderala 1776. F: Organist.

Carl P. Arnström. Född i Söderhamn 1780. F: Skomakare. Lämnade gymnasiet i mars 1800.

Lars Klang, Hälsingland. Född i Söderhamn 1777. F: Smed. Avgick till Akademien  17/6 1799.

Peter Söderberg, Hälsingland. Född i Söderhamn 1782. F: Skomakare. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Eric Källstedt, Gästrikland. Född i Torsåker 1779. F: Torpare. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Olof Bolund, Gästrikland. Född i Hedesunda 1775. F: Bonde. Avgick 19/6 1798 till Akademien. Blev präst.

Jacob Levrén, Gästrikland. Född i Västergötland 1784. F: Boskapsläkare. Avgick 17/6 1800 till Akademien. Sällsynt begåvning, hedrad med belöningar i gymnasiet. Sökte snart inträde i Elementarskolan på grund av sitt intresse för moderna språk.

Nils Hammarstedt, Gästrikland. Född i Hille 1780. F: Smed. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Fredr. Lindholm, Gästrikland. Född i Älvkarleby 1782. F: Lax-fogde. Avgick 17/6 1800 till Akademien. Lämnade studierna.

Samuel Hvasser, Västmanland. Född i Stockholm 1784. F: Kyrkohede. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Daniel Hvasser, Västmanland. Född i Stockholm 1784. F: Kyrkoherde. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Gustaf Jordan, Gästrikland. Född i Årsunda 1782. F: Kyrkoherde. Lämnade gymnasiet våren 1799.

Erik Lundstén, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1779. F: Kopparslagare. Lämnade gymnasiet 1797.

Petrus Selin,Hälsingland. Född i Tuna 1779. F: Bonde. Lämnade gymnasiet 1800.

 

  1797

 

Erik Brynolph Tegman, Fjärdhundra. Född i Simtuna 1785. F: Kyrkoherde i Simtuna. Kom efter faderns död till Gävle på sitt åttonde år, där han åtnjöt privat inform. hos lektor        C.B sen. tills han kom upp i tredje klass i trivialskolan. Avgick till Akademien 12/12 1801.

Anders Bergström, Gästrikland. Född i Gävle 1785. F: Skomakare. Avgick 17/6 1801 till Akademien.

Jonas Hägglund, Hälsingland. Född i Bollnäs 1777. F: Bonde. Avgick 17/6 1801 till Akademien. Präst juni 1803.

Alexander Hårdh, Hälsingland. Född i Mo 1781. F: Kapten. Avgick 12/12 1801 till Akademien.

Petrus Hultén, Hälsingland. Född i Bergsjö 1778. F: Torpare. Avgick till 17/6 1801 till Akademien. Präst juni 1803.

Andreas Ygberg, Hälsingland. Född i Mo 1782. F: Landsfiskal.

Joh. Petr. Edström, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1781. F: Skräddare. Avgick 17/6 1801 till Akademien.

Laurent. Pet. Ljusberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1781. F: Rådman. Lämnade gymnasiet år 1800, måste ånyo inställa sig där höstterminen 1801 och studera några veckor innan han erhöll intyg om vandel och flit, vilket utfärdades 12/12 1801.

Petrus Bodén, Hälsingland. Född i Enånger 1781. F: Kolare. Lämnade gymnasiet 1800 med intyg om vandel och flit.

Hezekiel Hwitmark, Lappland. Född i Ovansjö 1779. F: Lapp. Lämnade gymnasiet 1800 med intyg om vandel och flit.

Andreas Bomquist, Gästrikland. Född i Hedesunda 1778. F: Bonde. Lämnade gymnasiet utan betyg.

Andreas Hillström, Gästrikland. Född i Gävle 1780. F: Fiskare. Avgick 17/6 1800 till Akademien.

Jonas Norlin, Hälsingland. Född i Järvsö 1781. F: Organist. Avgick 17/6 till Akademien.

 

 

 

 1798

 

Jonas Gust. Odendahl, Hälsingland. Född i Rogsta 1780. F: Organist. Avgick 10/12 1800 till Akademien.

Nils Lundquist, Gästrikland. Född i Hille 1778. F: Kolare. Avgick utan betyg.

Eric Åsberg, Gästrikland. Född i Ovansjö 1781. F: Bergsman. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Eric Friborg, Gästrikland. Född i Ockelbo 1781. F: Bonde. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Henric Tillman, Uppland. Född i Lövsta 1781. F: Gästgivare. Lämnade gymnasiet.

Eric Dahlström, Gästrikland. Född i Valbo 1779. F: Hammarsmed. Avgick 17/6 1801 till Akademien.

Jonas Hedberg, Hälsingland. Född i Alfta 1780. F: Torpare. Avgick 2/6 1802 till Akademien.

Eric Åkerlund, Hälsingland. Född i Årsunda 1783. F: Bonde. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Carl Kåre, Hälsingland. Född i Färila 1779. F: Bonde. Övergav gymnasiet 1800 men måste ånyo inställa sig där höstterminen 1801 för att studera några veckor innan intyg för vandel och flit fick utfärdas. Avgick 12/12 1801.

Svante Gabr. Ödmann, Hälsingland. Född i Mo 1784.. F: V. häradshöving. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Eric Samuel Ödmann, Hälsingland. Född i Mo 1786. F: V. häradshövding. Avgick 8/6 1802 till Akademien. Riksdagsman 1834.

Olof Lindgren, Hälsingland. Född i Ljusdal 1777. F: Bonde. Övergav gymnasiet 1800 men måtte ånyo inställa sig där vårterminen 1802 innan intyg om vandel och flit fick utfärdas för honom. Avgick 8/6 1802.

Anders Lundberg, Hälsingland. Född i Hudiksvall 1782. F: Fiskare. Avgick 17/6 1803 till Akademien.

 

 1799

 

Jacob. Troil O. Gotland. Född i Linköping 1784. F: Ärkebiskop. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Peter Regnell, Hälsingland. Född i Regnsjö 1779. F: Torpare. Avgick 8/6 1802 till Akademien.

Eric Fredric Åkerberg. Född 1783 i Södertälje. F: Borgmästare. Avgick 8/6 1801 till Akademien.

Nils Corn. Wikström, Gästrikland. Född 1783 i Gävle. F: Lektor. Avgick 17/6 1803 till Akademien.

Olof Skoglund, Hälsingland. Född i Delsbo 1782. F: Soldat. Avgick 17/6 1803 till Akademien.

Jonas Kjellin, Hälsingland. Född i Njutånger 1782. F: Bonde. Avgick 17/6 1803 till Akademien.

Carl Jac. Baijard,Gästrikland. Född i Färnebo 1787. F: Bokhållare.

Gabriel Hwasser. Född i Stockholm 1788. F: Prost. Lämnade gymnasiet.

 [/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”1800-1849″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text]

1800

Pehr Er. Östling, Gästrikland. Född i Hille 1788. F: Sekreterare. Avgick 17/6 1803 till Akademien.

Eric Magn. Hådén, Gästrikland. Född i Gävle 1785. F: Skräddare.

Magn. Ulric Baeckström, Uppland. Född i Söderfors Bruk 1785. F: Casseur.

Pehr Hillberg, Gästrikland. Född i Ockelbo 1787. F: Ingenjör.

Gabriel Lindström, Hälsingland. Född i Bollnäs 1786. F: Komminister.

Jonas Florin, Hälsingland. Född i Hanebo 1786. F: Mjölnare.

Anders Phragmén, Hälsingland. Född i Hanebo 1784. F: Postförare.

Jon. Olof Hassel, Hälsingland. Född i Bollnäs 1787. F: Bokhållare.

Joh. Olof Follin, Hälsingland. Född i Söderhamn 1787. F: Handelsman.

 

 

 

 

 

 

 1801

 

Nils Eric Nordlöf, Hälsingland. Född i Ljusdal 1788. F: Prost.

Johan Jacob Östling, Gästrikland. Född i Stigslund 1789. F: Sekreterare.

Sven Hillberg, Gästrikland. Född i Ockelbo 1788. F: Ingenjör.

Anders Jernberg, Gästrikland. Född i Gävle 1788. F: Visitör. Lämnade gymnasiet i början av vårterminen 1803 och blev betjänt vid Lottefors sågverk.

Olof Forsell, Gästrikland. Född i Färnebo 1782. F: Bonde.

Pehr Ol. Hedenborg, Gästrikland. Född i Haverö 1786. F: Komminister.

Petrus Er. Hambraeus. Född i Enånger 16/1 1787. F: Teol. Doktor. Prost och kyrkoherde i Enånger.

Andreas Scherdin. Född i Järvsö 1785. F: Bonde.

Petrus Karell, Hälsingland. Född i Järvsö 1786. F: Bonde.

Jonas Kårlin, Hälsingland. Född i Njutånger 1783. F: Bonde.

 

 1802

 

Nils Leonard Åkerberg. Född i Södermanland 1787. F: Rådman i Gävle.

Henrik Falk. Född i Askersund 1791. F: Målare.

Lars Peter Barkman. Född i Gävle 1786. F: Tapetmakare. Avgick april 1803. Övergav studierna och for till sjöss.

Hans Kjellberg. Född i Gävle 1787. F: Sjöman.

Johan Hedberg. Född i Ovansjö 1785. F: Länsman.

Erik Christopher Psilander. Född i Lövsta 1788. F: Mantalskommisarie.

Carl Erik Klangsson. Född i Tillinge 1786. F: Komminister.

Erik Blomberg. Född i Hudiksvall 1786. F: Skomakare

Olof Nordhammar. Född i Färila 1786. F: Bonde.

Olof Nordfors. Född i Färila 1785. F: Bonde.

 

 1803

 

Mathias Georg. Nordlöf. Född i Ljusdal 1790. F: Prost i Söderhamn.

Lars Forsstén. Född i Torsåker 1785. F: Soldat.

Lars Lifner. Född i Torsåker 1785. F: Soldat

Jan Erik Gällstedt. Född i Västland 1786. F: Byggmästare.

Jan Gust. Bergman, Född i Gävle 1790. F: Skorstensfejare.

Jonas Arvid Afzelius, Västergötland. Född i Uppsala 1790. F: Professor.

Axel Granér, Hälsingland. Född i Ljusdal 1788. F: Komminister. Avgick 1807.

Johan Eric Pallmén, Hälsingland. Född i Arbrå 1787. F: Länsman.

Eric Thurén, Hälsingland. Född i Järvsö 1788. F: Bonde. Avgick 17/6 1807 till Akademien.

Johan Magnus Wallner, Hälsingland. Född i Tegelsmora 1785. F: Prost. Avgick 17/6 1807.

Lars Nordberg, Hälsingland. Född i Färila 1787. F: Bonde. Avgick 17/6 1807 till Akademien.

 

 1804

 

Axel Westlinger, Dalarna. Född i Svärdsjö 1788. F: Kronobefallningsman. Avgick 17/6 1807 till Akademien.

Carl Fredric Östman, Uppland. Född i Vendel 1789. F: Organist. Avgick 1806.

Joh. Reinhold Jennische, Gästrikland. F: Kapten. Avgick 17/6 1807 till Akademien.

Jonas Bornell, Gästrikland. Född i Färnebo 1789. F: Bonde.

Anders Lindgren, Gästrikland. Född i Hedesunda 1785. F: Fogde. Avgick 1806.

Anders Gustaf de Jounge, Uppland. Född i Lövsta 1790. F: Bruksbokhållare. Avgick i juni 1808 till Akademien.

Lars Abrah.Wirander, Gästrikland. Född i Färnebo 1789. F: Kyrkoherde.

Olof Bernhard Wirander, Gästrikland. Född i Färnebo 1790. F: Kyrkoherde.

Pehr Hanell, Hälsingland. Född i Bollnäs 1785. F: Bonde.

Nils Olof Alner, Roslagen. Född i Harg 1788. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien i juni 1808.

Carl Fredr. Justus, Hälsingland. Född i Arbrå 1787. F: Skolpräst. Övergav gymnasiet i juni 1808 och tog intyg om vandel och flit.

Petr. Giljam, Hälsingland. Född i Njutånger 1789. F: Bruksarbetare.

 

 1805

 

Johan Adolph Åkerberg, Gästrikland. Född i Södertälje 1791. F: Borgmästare. Övergav gymnasiet i september 1808 och tog intyg om vandel och flit.

Jonas Daniel Åkerberg. Född i Södertälje 1792. F: Borgmästare, Avgick till Akademien i juni 1808.

Arfwid Eric Kerrulf, Gästrikland. Född i Gävle 1791. F: Rådman.

Carl Johan Östrand, Gästrikland. Född i Gävle 1790. F: Stadstjänare. Avgick i juni 1809 till Akademien.

Pehr Hellström, Gästrikland. Född i Hille 1788. F: Kolare. Avgick till Akademien i juni 1809.

Samuel Didrik Blomgren, Gästrikland. Född i Gävle 1791. F: Handelsman. Avgick i juni 1809 till Akademien.

Anders Boström, Dalarna. Född i Stjärnsund 1787. F: Inspektor. Avgick i juni 1808 till Akademien.

Gabriel Nordquist, Fjärdhundra. Född 1791 i Lillkyrka. F: Skeppstimmerman. Avgick i juni 1808 till Akademien.

Petrus Sundstén, Dalarna. Född i Stjärnsund 1780. F: Spiksmed. Avgick i juni 1807 till Akademien.

Andr. Thom. Hedlund, Västergötland. Född i Borås 1790. F: Handlande. Avgick i juni 1808 till Akademien.

Lars Hambraeus, Hälsingland. Född i Enånger 1792. F: Teol. doktor. Avgick 17/6 1809 till Akademien.

Petr. Edv. Wallner, Hälsingland. Född i Hållnäs 1789. F: Prost. Avgick 7/6 1809 till Akademien.

Andreas Berg, Hälsingland. Född i Söderhamn 1791. F: Handlande. Avgick 17/6 1809 till Akademien.

Eric Lock, Hälsingland. Född i Söderhamn 1791. F: Handlande. Avgick 17/6 1809 till Akademien.

 

 1806

 

Carl Thorell, Hälsingland. Född i Mo 1786. F: Soldat.

Carl Brändström, Uppland. Född i Lövsta 192. F: Prost. Avgick 14/6 1810 till Akademien.

Berndt Ol. Messman, Gästrikland. Född i Gävle 1790. F: Sjökapten.

Johan Reinhold Hillberg, Gästrikland. Född i Ockelbo 1793. F: Ingenjör. Avgick 14/6 1810 till Akademien.

Daniel Malmberg, Gästrikland. Född i Gävle 1792. F: Perukmakare. Avgick 14/6 1810 till Akademien.

Claes Östling, Gästrikland. Född i Hille 1793. F: Sekreterare. Avgick 17/6 1809 till Akademien.

Jonas Kelldahl, Uppland. Född i Tegelsmora 1793. F: Kyrkoherde. Lämnade gymnasiet höstterminen 1810 för att under privat handledning studera i Uppsala.

Carl Petter Nordling, Gästrikland. Född i Gävle 1790. F: Sjökapten.

Jonas Lundstedt, Hälsingland. Född i Harmånger 1793. F: Gästgivare. I andra klassen 17/6 1807. Avgick till Akademinen 14/6 1810.

Johan Åkerström, Hälsingland. Född i Rogsta 1792. F: Bonde. I andra klassen 17/6 1807. Död juni 1809.

Pehr Gust. Bäckström, Uppland. Född i Söderfors bruk 1787. F: Okänd. Lämnade gymnasiet vårterminen 1809.

 

 1807

 

Lars (Laurentius) Murén, Född i Ockelbo 18.2.1794. Fadern klockare. Avgick från Vasaskolan 6/6 1811 till Akademien där inskriven 13.6. Grosshandlare i Gävle. Avled på Åbylund i Västmanland 10.8.1853

Jan Fredr. Brändström, Uppland. Född i Lövsta 1794. F: Kontraktsprost. Avgick till Akademien 6/6 1811.

Olof Ahrbom, Hälsingland. Född i Kilafors bruk Hanebo 10.02.1790. F: Kopparslagare. Avgick 6/6 1811 till Akademien. Inskriven där 13.06. Sem. Betyg 1813 prästvigd samma år. Komminister i Hanebo-Degersta 1836, Ljusdal 1837. Avled 03.04.1845.

Peter Vahlman, Gästrikland. Född i Gävle 1791. F: Metare. Övergav studierna 1808.

Gustaf Wilhelm Ekstedt,. Född i Valbo 31.7.1791. Fadern kronolänsman. Avgick från Vasaskolan till Akademien 6/6 1811 där han skrevs in 13.6. Seminariebetyg 1814, prästvigd samma år. Kommunister i Hille 1827, i Delsbo 1839. Avled 31.1.1867.

Nils Gustaf Hoberg, Gästrikland. Född i Gävle 1790. FADERN Hovslagare. Avgick till Akademien 6/6 1811.

Israël Bergman, Medelpad. Född i Attmar 1795. FADERN Brukspatron. Avgick till 6/6 1811 till Akademien.

Lars Olof Berg, Ångermanland. Född i Olofsfors bruk, Nordmaling 20.11.1790. F: Bruksinspektor. Avgick till Akademien 6/6 1811. Inskriven där 13.06.  Fil kan 1818, fil mag samma år. Hospitals- och lasarettssyssloman i Gävle 1822. Past axemen 1824. Kyrkoherde i Norrbo-Bjuråker 1827. Prost 1836. Riksdagsman prästerstånder 1844-45, 1847.48. LNO 1860. Avled i Norrbo 07.04.1871.

Anders Bergman (Ferner), /Av Herr Ärkebiskopen Lindblom omnämnd till ./. Född i Österfärnebo 2.8.1787. fadern bonde. Avgick från Vasaskolan till Akademien 6/6 1811 inskriven där den 13.6. Seminariebetyg 1813, prästvigd samma år. Kommunister i Vittinge 1825. Past.examen 1832. Kommunister i Österfärnebo från 1844. Avled 31.12.1865..

Olof Backman, Gästrikland. Född i Färnebo 1790. F: Bonde.

Fredrik Forssius, Hälsingland. Född i Norrbo 1792. F: Kapten.

 

 

 

 

 

 1808

 

Carl Johan Hartman, född i Gävle 11.04.1790. fadern borgare, klensmed. Avgick från Vasaskolan  6/6 1811 till Akademien där han skrevs in 13.06. Med fil 6.6.1812, med kand 12.9.1820, med lic 29.5.1821, med dr. 11.11.1822 samma år kir mag. Läkare vid invalidinrättningen i Ulriksdal 1822. Läkare i Sigtuna distrikt 1825, provinsialläkare i Livgedingets distrikt 1828, läkare i Gävle från 1833. Avled i Stockholm 28.8.1849. LVA 1838, RNO 1843. Känd som läkare och botanilker. Gav ut en lång rad skrifter inom botanik och medicin.

Anders Lorenz Åsbrink, Född i Gävle 25.11.1792. Fadern kyrkoherde och prost. Avgick från Vasaskolan till Akademien 17/6 1812 inskriven 23.6. Handlande i Gävle. Avled 28.5.1836 i Gävle.

Jonas Gustaf Malmberg,  Född i Gävle 25.3.1793. Fadern gördelmakare. Avgick från Vasaskoln till Akademien 17/6 1812 inskriven 23.6. Troligen död som student.

Lars Reinh. Leufvenius, Gästrikland. Född i Ockelbo 1791. F: Bruksinspektor. Lämnade gymnasiet vårterminen 1810 för att sedan nyttja privat undervisning.

Johan Axel Ekstedt, Född i Valbo 6.1.1794. Fadern kronolänsmästare. Avgick från Vasaskolan till Akademien 17/6 1812 inskriven där 23.6. Handlande i Sala 1818-1835.Bergsrådman 1835. Avsked 1871.Hade många kommunala uppdrag. Avled 10.1.1881 i Sala

Lars Fredrik Schöning, Gästrikland. Född i Gävle 5.8.1791. Fadern kämnärsnotarie. Avgick från Vasaskolan till Akademien 17/6 1812 inskriven där 23.6. Seminariebetyg 1815, prästvigd samma år. Avled 01.01.1823

Johan Nordling, Gästrikland. Född i Gävle 1796. F: Komminister. Avgick till Akademien 6/6 1811.

Johan Er. Malmberg, Uppland. Född i Älvkarleby 1791. F: Skräddare. Avgick till Akademien 17/6 1812.

Peter Forsberg, Gästrikland. Född i Gävle 1792. F: Brädbärare. Övergav studierna 1809.

Johan Petrus Östlund, Född i Gävle 29.10.1792. Fadern sjökapten. Avgick från Vasaskolan till Akademien 17/6 1812 inskriven där 23.6. Kronolänsman i Torsåker 1826 senare expeditionsfogde. Avled 20.4.1839

Magnus Berger, Dalarna. Född i Svärdsjö 29/12 1795. F: Handlande. Avgick till Akademien 16/6 1813.

Carl Pet. Forssberg, Gästrikland. Född i Gävle 1792. F: Skräddare. Övergav studierna vårterminen 1810.

Carl Gust. Schröder, Gästrikland. Född i Gävle 1792. F: Svarvare. Övergav studierna 1810 för att idka svarvarhantverket.

Anders Schärfström, Hälsingland. Född i Bjuråker 1793. F: Bruksinspektor. Fick rådet att sluta skolan höstterminen 1810.

Carl Elieser Wallner, Uppland. Född i Hållnäs 1794. F: Kontr.prost i Hanebo & Segersta. Upphörde med studierna höstterminen 1810.

Pehr Erik Lindberg,. Född i Södebärke 11.9.1791. Fadern bruksinspektor. Övergav studierna vårterminen1811. Skevs in i Uppsala 27.10 1812. Seminariebetyg 1814, prästvigd samma år. Vice kommunister i Almunge. Begärde avsked 1826 på grund av sjukdom. Avled 28.1.1827 i Häverö.

 

 1809

 

Carl Wilhelm Henr. Ronander, Hälsingland. Född i Stralsund 23/6 1794. F: Häradshövding. Avgick till Akademien 16/6 1813.

Olof Blom, Hälsingland. Född i Söderala 22/12 1791. F: Kronbåtsman. Blev . 1813 underofficer vid Helsinge regemente. Dog under sin tjänstgöring samma år.

Nils Arneld, Hälsingland. Född i Arbrå 21/7 1790. F: Sockenmurmästare. Avgick till akademien 5/12 1812 på Högvördig Efors speciella tillåtelse.

 

 1810

 

Petr. Wilh. Afzelius. Född i Uppsala 6/5 1797. F: Överdirektör. Avgick den 3/5 1813. Upphörde att bevista gymnaseieundervisningen . 1813.

Andreas Magnus Kjelldahl, Född i Östelövsta 2/7 1796. F: Kyrkoherde. Avgick från Vasaskolan till Akademien 14/6 1814. Inskriven 17.6. Adjunkt vi övre avdelningen av Uppsala katedralskola 1829, vice rektor 1847, lektor i matematik vid Uppsala högre elementarläroverk 1858. Avled 10.11.1871. Om honom sades ”Få hafva en sådan lifsgeärning inom skolan som han”. Donerade anonymt en stipendiefond ”Stipendiet af den 23 mars 1866” till GH där han varit förste kurator 1825 och 1827.

Johan Bomgren, Född i Gävle 27/4 1796. F: Skeppare. Avgick från gymnasiet 14/6 1814 till Akademien. Inskriven 17.6. Kassör vid D. Elfstrand & C:is kontor i Gävle. Handlande i Gävle 1834, rådman 1839, vägare vid järn- och metallvågen i Gävle 1850. Avled i Gävle 1.12.1870

Pehr Gabriel Sandin, Gästrikland. Född 2/1 1799 i  Gävle. Fadern Skomakare. Avgick från gymnasiet 14/6 1814 till Akademien. Inskriven 17.6. Seminariebetyg 1821, prästvigd 1822, past.ex 1827. Skolmästare i Söderby-Karl 1822, skolmästare vid Vira bruk 1823. Kommunister i Hedig Eleonora församling i Stockholm 1830. Avled 13.4.1833.

Erik Gustaf Zetterberg, Gästrikland. Född i Gävle 2/12 1795. F: Sockerbagare. Avgick från gymnasiet till Akademien 14/6 1814. Inskriven 17.6. kam.ex 1817, hovrättsexamen 1817. Stadsaktuarie i Gävle 1818. Avled 21.12.1824.

Gustaf Erik Kurtz, Gästrikland. Född den 25/8 1796 i Gävle. F: Skomakare.  Lämnade gymnasiet den 1/6 1814 och erhöll intyg om vandel och flit. Inskriven i uppsala 13.6.1814. Undelöjtnant vid Vendels artileriregemente 1822, löjtnant 1831, kapten 1844, avsked 1847. Avled i Hille 20.4.1867

Gustaf Otto Östling, Gästrikland. Född i Stigslund 30/6 1795. F: Sekreterare.

Carl Johan Moberger, Gästrikland. Född den 27/7 1796 i Gävle. F: Musikdirektör. Avgick från gymnasiet till Uppsala Akademi 14/6 1814. Inskriven 17.6. Kam.ex 1816, hovrättsexamen 1817. Vice stadsnotarie i Gävle 1818. Avled 30.1.1822.

 1. Gustaf Brodin, Roslagen. Född 7/2 1787 i Hargs bruk. F: Mjölnare. Lämnade gymnasiet utan anmälan 1812.

Erik Eriksson, Hälsingland. Född 30/9 1795 i Hanebo. F: Bonde. Avgick från gymnasiet till Uppsala Akademi den 14/6 1814. Inskriven 17.6. Prästvigd 1818. Predikant vid Stockholms gäldstuga och häkten. Avled 24.4.1827

Fredrik Adolph Alner, Roslagen. Född i Hargs bruk 8/2 1795. F: Kyrkoherde. Lämnade gymnasiet HT 1813 efter erhållet intyg om vandel och flit.

Eric Jacob Alner, Roslagen. Född i Hargs bruk 5/19 1798. F: Kyrkoherde. Avgick till Uppsala akademi 14/6 1814.

Axel Erik Rönquist, Hälsingland. Född i Norrbo 30/9 1795. F: Prost och kyrkoherde. Avgick från gymnasiet till Uppsala Akademi 14/6 1814. Inskriven 17.6. Seminariebetyg 1819, prästvigd samma år, past. ex 1827. Kyrkoherde i Ytter och Överhogdal 1827, i Mo och Regnsjö 1837, prost 1840 Kontraktsprost i Hälsinglands östra kontrakt 1849-1864. Avled 25.1.1866.

Erik Nordlinder, Hälsingland. Född i Norrala 7/1 1793. F: Bonde. Avgick med Högvördig Efors speciella tillåtelse till Akademien vid mitten av vårterminen 1814. Inskriven GH 27.4.1814. Seminarie betyg 26.05 och prästvigd 10.06.1816. Kapellpredikant i Niansfors 1821. Pastoralexamen 1828. Kommunister i Hanebo-Segersta 1830. Kyrkoherde i Bergsjö och Hassela 1835. Prost 1847. Avled 29.12.1853. (porträtt finns)

Joh. Erik Kellman, Hälsingland. Född i Stockholm 21/10 1793. F: Kopparslagare. Avgick till  Akademien med Högvördig Efors speciella tillåtelse i mitten av vårterminen 1814.

Hans Rosell, Hälsingland. Född i Harmånger 4/7 1793. Fadern kronolänsman. Avgick från Vasaskolan till Akademien med Högvördig Efors speciella tillåtelse i mitten av . 1814. Inskriven där 22.3. Seminariebetyg 1818. Prästvigd 1820. Fil kand 1828, fil mag 1830, past.ex 1833. Extra ordinarie bataljonspredikant vid Dalregementet 1820. Kyrkoherde i Harmånger och Jättendal 1834. Prost 1846. Avled 24.7.1852.

Eric Nannersten, Hälsingland. Född i Hassela 19/4 1793. F: Komminister. Avgick från Vasaskolan till Akademien med Högvördig Efors speciella tillåtelse i mitten av vårterminen 1814. Inskriven 27.4. Fänrik vid Hälsinge regemente 1817, löjtnant 1825, kapten 1832. Avsked 1843. Avled 12.7.1845

Svante Arnlöf, Hälsingland. Född i Arbrå 18/3 1789. Avgick från gymnasiet till Akademien 14/6 1814. Inskriven 17.6. Seminariebetyg 1815, prästvigd samma år. Vice kollega vid Hudiksvalls trivialskola . 1816. Kommunister u Ovanåker 1829. Avled 2.7.1858.

Eric Källstedt, Hälsingland. Född i Ljusdal 6/1 1792. F: Bonde. Kommenderad, såsom hörande till bevär.mansk. 1sta klass till militärtjänstgöring, dog han vid Norska gränsen 1813.

Olof Wallsterson, Hälsingland. Född i Arbrå 21/12 1791. F: Bonde. Avgick från gymnasiet till Uppsala Akademi 14/6 1814. Inskriven 17.6. Seminariebetyg 1815, prästvigd samma år, past. ex 1828. Kapellpredikant i Åmot 1820. Kyrkoherde i Skog 1832. Avled 25.10.1835.

Anders Reinhold Walldén, Hälsingland. Född i Arbrå 11/3 1796. F: Skolmästare. Avgick från gymnasiet till Uppsala Akademi 14/6 1814. Inskriven 17.6. Kansliexamen 1817, hovrättsexamen 1820. Kopist i kammarexpeditionen 1822, notarie id Stockholms poliskammare samma år. Överståthållarämbetet 1826. Grundade tillsammans med sin bror Abraham Walldén tidningen Stockholms dagblad. Avled 2.1.1834

Hans Engnell, Hälsingland. Född i Arbrå 26/6 1793. F: Bonde. Avgick till Akademien i mars månad 1814.

Eric Bergner, Född i Bergsjö 16/5 1793. F: Komminister. Avgick från Vasasklan med Högvördig Efors speciella tillåtelse till Akademien i mitten av vårterminen 1814. Inskriven Uppsala 27.4.1814. Seminariebetyg 1816 prästvigd samma år. Past.ex 1823. Kommunister i Söderarla 1828. Avsked från prästämbetet 1835. Avled 30.9.1849

 

 1811

 

Eric Sam. Wennberg, Hälsingland. Född i Gullgruva 13/8 1797. F: Förste notarie. Avgick till Uppsala Akademi 14/6 1814.

Lars Gust. Leuthmark, Uppland. Född i Lövsta bruk 20/7 1797. F: Komminister.

Carl Jacob Söderström, Gästrikland. Född i Gävle juli 1796. F: Handelsman. Lämnade undervisningen i gymnasiet höstterminen 1813 för att gå in i Elementarskolan.

Zackarias Sjöström, Gästrikland. Född i Stockholm 17/10 1797. F: stadsmäklare. Avled 1821.

Lars Dan. Westling, Dalarna. Född i Svärdsjö 12/10 1795. F: Expeditionsbefallningsman. Lämnade gymnasiet 1812.

Gustaf Erik Lodin,Gästrikland. Född i Gävle 24/6 1797. F: Lagman och Borgmästare. Inrkriven vid GH 19.6.1814. Jur fil ex 1817, jurkand 1820. Kanslist hos överståthållarämbetet  för polisärenden 1817, notarie där 1820 tf sekreterare där 1824. Avled 11.9.1826

David Lindskog Davidsson, Stockholm. Född 23/11 1796 i Stockholm. F: Kopparslagare. Återkom aldrig efter inskrivningen.

Pehr Altin, Hälsingland. Född i Söderala 24/10 1791. F: Lantbonde. Blev vårterminen 1813 underofficer vid Kungl. Helsinge Regemente.

Johan Olof Forssén, Gästrikland. Född i Ockelbo 23/4 1798. F: Teologie doktor och prost. Inskriven vid GH 19.6.1815. Fil kand 1830, fil. mag samma år. Vice kollega vid Hudiksvall lärdomsskola 1830-31, vice lektor vid Vasaskolan 1831-1837,  kollega vid katedralskolan i Uppsala 1837, lektor vid Vasaskolan 1857. Avgick med pension på grund av dålig hälsa 1857. Filosofie jubeldoktor 1880. GH nations andre kutator 1826. Avled i Sala 5.1.1888.

Eric Albert Steinmetz, Hälsingland. Född 17/7 1798 i Hudiksvall. F: Kopparslagare. Inskriven vid GH 19.6.1815. Seminariebetyg 1818, prästvigd 1822, fil.kand 1824, fil mag samma år, pat.ex 1831. Kollega i hudiksvall och kommunister i Idenor 1823. Apologist i Gävle 1828, Rector i skolan i Hudiksvall 1831. Kyrkoherde i Åkerby-Jumkil 1836. Kontraktsprost i Ulleråkers kontrakt 1841. Kyrkoherde i Biskopskulla med Fröjeslunda 1850. Kontraktsprost i Lagunda kontrakt 1856. Avled 15.5.1869.

Albert Steinmetz, Hälsingland. Född 16/5 1796 i Hudiksvall. F: Kopparslagare. Inskriven vid GH 19.6.1815. Seminariebetyg 1819, prästvigd 1820, pat. Ex 1832. Vice kollega vid Hudiksvalls trivialskola 1820-25, kommunister i Hudiksvall 1825, kyrkoherde i Rogsta och Ilsbo 1833, prost 1844. Avled 26.7.1853.

 

 1812

 

Anders Adolph Westin, Gästrikland. Född i Gävle 7/3 1799. F: StadsCasseur. Avgick till Akademien 17/6 1816. Inskriben GH 21.6.1816. Seminariebetyg 1822, prästvigd samma år. Past.ex 1829. Lärara vid Klara församlings hantverksskola i Stockholm 1823, Förste pstorsadjunkt i samma församling. Hovpredikant 1830. Avled 28.12.1830

Johan Zenius, Gästrikland. Född i Strömsbro 12/4 1798. F: Magasinsföreståndare, kronoinspektor. Avgick till Akademien 17/6 1816. Inskriven GH 21.6.1816. ”Ägnade sig sedan åt det farmace.iska yrket och tjänstgjorde på apotek till 1820. Började därefter att studera medicin i Lund och avlade där med kand och med. Lic examen. Han åtog sig år 1825 att i Lund hålla farmakologiska föreläsningar för medicine studerande och föranledde därigenom inrättandet av det mediko-farmace.iska institutet i  Lund, som sedermera i utvidgad skala ordnades 1830 och till vars prefekt han då blev utsedd” Avled i Lund 5.2.1832. ”Han var en rätt vetenskpsman och en outröttlig arbetare i farmakologien”

Lars Ludvig Ek, Gästrikland. Född i Hedesunda 20/9 1726. F: Kontraktsprost. Inskriven vid GH 21.6.1816. Arrenderade Hafs säteri i Estuna, Han avled där 2.5.1843.

Pehr Öhrn, Hälsingland. Född i Gullgruva 8/3 1793. F: Hammarsmed. Lämnade gymnasiet 10/5 1813.

Pehr Niclas Hillbom, Uppland. Född i Tierp 16/7 1795. F: Traktör. Lämnade gymnasiet hösten 1813.

Andreas Fernell, Gästrikland. Född i Österfärnebo 10/10 1788. F: Bonde. Avgick till Akademien 17/6 1816. Inrkriven GH 21.6.1816. Seminariebetyg 1818, prästvigd samma år. Avled 6.4.1833 på vådligt sätt.

Sven Wäsström, Gästrikland. Född i Strömsbro 5/10 1790. F: Bränneridräng senare bryggare, Lämnade gymnasiet vid höstterminens slut 1814. Erhöll intyg om vandel och flit 31/5 1816. Inskriven vid GH 6.6.1816. Seminariebetyg 1818, prästvigd 1819. Kommunister i Idenor 1829, kommunister i Rogsta och Ilsbo 1832, kommunister i Järvsö 1844. Avled 9.12.1859

Johan Erik Tjerneld, Hälsingland. Född i Ytterhogdal 24/6 1794. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien 17/6 1816. Inskriven vid GH 21.6.1816. Seminariebetyg 1817, prästvigd samma år, pastoralexamen 1825. Kyrkoherde i Ovanåker 1828. Prost 1850. Avled 9.10.1874

Pehr Gustaf Tjerneld, Hälsingland. Född i Ytterhogdal 21/12 1795. F: Kyrkoherde. Avgick till Akademien 17/6 1816. Inskriven GH 21.6. Seminariebetyg 1818, prästvigd samma år. Pastoraadjunkt i Norrla. Avled i norrala 16.9.1820. ”En dygdig, skickelig och ärbar yngling”.

Jonas Petrus Siödin, Hälsingland. Född i Hudiksvall 16/7 1796. F: Borgmästare. Lämnade undervisningen i gymnasiet höstterminen1813.

Sven Albrect Tjerneld, Hälsingland. Född i Ytterogdal 15/4 1798. F: Kyrkoherde. Inskriven vid GH 17.6.1817. Seminariebetyg 1821, prästvigd samma år. Skolmästare i Torsåker 1827. Avled 11.3.1856

Mårten Rogstadius, Hälsingland. Född i Hogdal (ev Häverö) 2/8 1796. F: prost och kyrkoherde. Lämnade gymnasiet vid vårterminens slut 1815. Uttog intyg om vandel och flit på hösten samma år. Inskriven vid GH 13.12.1816. Seminariebetyg 1820, prästvigd samma år. Kommunister i Skog 1825, andre kommunister i Bälinge 1837, förste kommunister där 1844. Avled 10.2.1853.

Johan Fredrik Lundgren, Hälsingland. Född i Östhammar 28/2 1796. F: Sjökapten, Lämnade gymnasiet vårterminen 1814 för att fortsätta sina studier i Elementarskolan. Inskriven i Uppsala 1.6.1814. Handelsbokhållare i Söderhamn. Avled 17.7.1819.

Andreas Bernhardsson Lundquist, Hälsingland. Född i Järvsö 28/8 1796. F: hovpredikant och kyrkoherde. Avgick till Akademien 1776 1816. Inskriven GH 21.6.1816. Seminariebetyg 1820, prästvigd samma år, fil kand 1824, fil mag samma år, teol. kand 1832, teol. doktor 1844. Docent vid telogiska seminariet 1824, kommunister i Heliga Trefaldighets församling, Uppsala 1827, teol. adj och kyrkoherde i Heliga Trefaldighet 1832, prost 1834, Kyrkoherde i rabo-Kil 1839, kontraktsprost i Vaksala kontrakt 1840-66. Avled 20.4.1869.

Anders Lock, Hälsingland. Född i Söderhamn 15/12 1796. F: Handlande. Lämnade gymnasiet vid höstterminens slut 1814.

 

 1813

 

 1. C. Almgren, Gästrikland. Född i Gävle 25/10 1791. F: LandsGewald.

Fredric Otto Söderlund,Hälsingland. Född i Njutånger 18/7 1797. F: Pappersmästare senare bruksinspektör. Avgick till Akademien 17/6 1816. Inskriven vid GH 21.6. Seminariebetyg 1820, prästvigd 1821, fil. kan 1824, fil .mag 1827, pastoralexamen 1833. Kollega vid Ulrika Eleonora skola 1829, rektor där 1832, rektor vid trivialskolan (Vasaskolan) i Gävle 1838, kyrkoherde i Bollnäs 1838, kontraktsprost i Hälsinglands västra mnedre kontrakt 1861. Avled 5.2.1866. GH:s andre kurator 1824-25

Carl C .C. Robergsson, Gästrikland. Född i Gävle 20/8 1798. F: Hovrättskommisarie. ( i GH matrikel bagare) Inskriven vi GH 17.6.1817. Stadsingenjör och justerare i Gävle. Avled i Gävle 10.3.1831. ”Skicklig musicus”

Carl Ephraim Lohman. Född i Huddunge 4/3 1797. F: Komminister senare kyrkoherde. Avgick till Akademien 17/6 1816. Inskrive vid Gh 21.6.1816. Seminariebetyg 1820, prästvigd samma år. Avled 4.5.1824.

Per Herman Forsslöf, Gästrikland. Född i Högbo 1/9 1799. F: Komminister. Avgick till Akademien 17/6 1816. Inskriven GH 21.6.1816. Seminariebetyg 1820, prästvigd 1824, pastoralexamen 1833. Brukspredikant I Gustaf Adolfs föörsamling i Karlstads stift. Skolmästare i Ulriksdal 1834. Avled 14.10.1834 i kolera.

Olof Hambraeus, Hälsingland. Född i Enånger (Jomala, Åland i GH) 2/2 1799. F: Teologie Doktor. Inskriven vid GH 17.6 1817. Kam.ex,. 1819, hovrättsexamen. Brottsmålsnotarie vid Stockholms kämnersrätt 1827, Andre curator Stockholms justitiekollegium 1831, förste kurator där 1839, assistent där 1843. Avled i Stockholm 27.1.1856.

Hampus Petrus Hagbom, Hälsingland. Född i Söderhamn 28/8 1798. F: Handelsman. Inskriven GH 17.6.1817. Seminariebetyg 1820, prästvigd 1822, pastoralexemen 1836. Skolmästare i Söderhamn 1823, kommunister i Söderhamn 1828, kyrkoherde i Norrala-Trönö 1844. Avled 1.5.1870.

Petrus E. Kempe, Hälsingland. Född i Bollnäs 17/4 1800. F: kronolänsman. Inskriven GH 17.6.1817. Seminariebetyg 1823 prästvigd samma år. Kapellpredikant i Åmot 1832, kommunister i Torsåker 1856. Avled 3.8.1862

Pehr Olof Lindgren, Hälsingland. Född i Alfta 2/12 1789. F: Färgare. Inskriven vid GH 17.6.1817. Sjuklig. Avled i Ovanåker 13.6.1865

 1. Fr. Hasselblad, Stockholm. Född 5/12 i Stockholm. F: AdvokatFiskal. Lämnade gymnasiet vid höstterminens slut 1814. Kom i apotekarlära.

Johan Stenfelt, Gästrikland. Född i Gävle 23/12 1798. F: Rådman. Inskriven vid GH 17.6.1817. kam. Examen 1832. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullkammaren i Gävle 1834, ordinarie 1855, Avsked 1865. Avled i Stockholm 27.1.1890. ”Duktig musicus”

Lars Rolander, Hälsingland. Född i Forsa 16/4 1796. F: Skräddare. Inskriven vid GH 17.6.1817. Seminariebetyg 1819, prästvigd samma år. Kommunister i Harmånger och Jättendal 1831. Avled 12.5.1865.

P.E. Rosell, Hälsingland. Född i Harmånger 24/8 1795. F: kronolänsman. Lämnade gymnasiet vid höstterminens slut 1815. Inskriven vid GH 8.11.1816. Seminariebetyg 1819. Kronolänsman i bergsjö och Hassela 1827. Avled genom drunkning 9.11.1840.

Carl Landström, Gästrikland. Född i Gävle 5/4 1798. F: stadsactuarie. Inskriven vid GH 10.3.1818. Bokhandlare i Gävle. Avled i Gävle 3.3.1834.

Pehr Rogstadius, Hälsingland. Född i Färila 9/8 1798. F: Kyrkoherde. Lämnade gymnasiet våren 1814.

 

 1814

 

Per Magnus Wennberg. Född i Guldgruva Bruk (Skog GH) 23.3.1801. F: Brukspatron. Avgick till 12/6 1818 till Akademien. Inskriven GH 18.6.1818. Seminariebetyg 1823, prästvigd 1824. Lärare vid Södermalms allmänna barnskola. Avled i Söderhamn 19.7.1839.

Carl Johan StolpeFödd i Oslättfors Bruk 3.2.1800. F: Bruksinspektör. Avgick 12/6 1818 till Akademien. Inskriven GH 18.6.1818. Kansliexamen 1824, hovrättsexamen samma år. Stadsnotarie i Gävle 1827, Länsnotarie i Gävleborgs län 1828, magistratssekreterare i Gävle 1829, Borgmästare i Arboga 1847. Justitieborgmästare i Norrköping 1858. Avsked 1884. Ledamot av Borgarståndet i riksdagen 1853-54 och 1856-58. Avled i Norrköping 26.1.1891. Gift med Katarina Vilhelmina Eckhoff. Barn: Hjalmar 1841-1905 (birskas utgrävare)

Jonas Enlund. Född 7.11.1799 i Enångers socken. F: Torpare. Avgick till Akademien före slutet av vårterminen 1818. Inskriven GH 4.11.1818. Seminariebetyg 1822, prästvigd samma år, pastoralexamen 1834. Kommunister i Ununge-Edsbro 1834, kyrkoherde i Söderby-Karl 1855. Avled 20.5.1860.

Erik Forssell. Född 20.2.1797 i Älvdalens socken. F: Dagsvirkeskarl. Avgick 12/6 1818 till Akademien. Inskevs vid GH 18.6.1818. Seminariebetyg 1820, prästvigd samma år. Avled 10.6.1824

Andreas Fernander. Född 11.5.1798 i Hille socken. F: Länsman. Lämnade gymnasiet vid slutet av vårterminen 1818. Inskriven GH 3.12.1818. Seminariebetyg 1821, prästvigd samma år, pastoralexamen 1836. Kommunister i Älvkarleby 1829, kyrkoherde i Teda 1840, i Åkerby-Jumkil 1851. Avled 14.8.1867.

Joh. Otto Liströmer. Född i Hargs socken 1800. F: Kyrkoherde. Avgick 12/6 1818 till Akademien.

Lars Limberg. Född i Hedemora stad 1799. F: Handelsman. Flyttad i Elementarskolan om hösten 1815. Vice Comm. Landtm. med få och illa skötta commissioner – utstruken –  och

   död i svår fattigdom.

Lars Johan Sandler. Född i Gävle 22.2.1800. F: Handelsman. Lämnade gymnasiet om hösten 1817. Inskriven vid Gh 17.6.1818. Seminariebetyg 1822, prästvigd 1823. Kateket i Adolf Fredriks församling i Stockholm 1824-1828, kommunister i Djurö 1831, kommunister i Giresta-Gryta 1842. Avled 9.5.1844.

 

 1815

 

Lars Fredric Kjerrulf. Född i Gävle 1798. F: Rådman. Lämnade gymnasiet om hösten 1815. Blev handl. i Gävle.

Eric Juhlin. Född i Hjulsjö socken, Närke 15.6.1798. F: Soldat. Upphörde med sin gymnasiegång vid slutet av . 1819, då han på begäran erhöll betyg om sitt uppförande under lärotiden. Skall sedan ha blivit student. Inskriven GH 18.61819. Hofrättsexamen 1822. Stadsaktuarie i Gävle. Avled 23.1.1849

Pehr Gustaf Landgren. Född i Ytterhogdals socken 13.11.1802. F: Komminister. Avgick till Akademien 15/6 1819. Inskriven GH 18.6.1819. Seminariebetyg 1825, prästvigsd samma år, pastoralexamen 1834. Kyrkoherde i Över- och Ytterhogdal 1837, i Lagga och Östtuna 1849. Avled 15.1.1861. Kyrkoherde i Hogdal, sedan i Lagga och Östuna.

Eric Högström. Född i Bergsjö socken 14.1.1800. F: Bonde. Lämnade gymnasiet fär akademin. Inskriven GH 12.11.1818. Seminariebetyg 1822, prästvigd 1823. Skolmästare i Lagga 1828, kommunister i Vassunda 1836. Avled 24.9.1841.

Joh. Eric Forssell. Född i Carlberg 17/6 1802. F teologie doktor och professor. Avgick till Akademien 15/6 1819. Inskriven GH 18.6.1819. Seminariebetyg 1824, prästvigd 1825, fil kand 1828, fil.mag 1830, pastoralexamen 1833, teologie doktor 1860. Lärare vid nedre avdelningen av Uppsala skola 1829, kollega vid Katedralsskolan 1831, notarie vid Uppsala domkapitel 1832, kyrkoherde i Torstuna 1844, kontraktsprost i Fjärdhundra kontrakt 1846. Riksdagsman 1847-48, 1850-51, 1853-54, 1862-63. GH:s andre kurator 1828, förste kurator 1831. Avled 19.7.1877.

Fil mag 1830. Teol doktor L.N.O. Kontraktsprost och kyrkoherde i Torstuna.

Olof Andreas Wallström. Född i Hudiksvall 13.10.1800. F: Handelsman. Lämnade gymnasiet höstterminen 1817. Inskriven i GH 28.5 1819. Med fil ex 1824. Avled i Uppsala 15.12.1829

Carl Näsberg. Född i Gävle 25.11.1800. F: vågmästare. Lämnade gymnasiet vid slutet av vårterminen 1819.  Inskriven GH 18.6.1819. Handlande och borgare i Gävle. Avled 4.2.1834.

Pehr Ekelöf. Född i Gamla Uppsala 2.5.1798. F: Prost. Avgick till Akademien 10/6 1819. Inskriven GH 18.6.1819. Seminariebetyg 1822, prästvigd i Västerås 1823, pastoralexamen 1841. Adjunkt i Falun 1827, Skolmästare i Särne 1832, kommunister i svärdsjö 1836, kyrkoherde i Ramsberg 1847, prost. Avled 5.5.1863.

Joh. Eric Fillman. Född i Hille 8.10.1800. F: Komminister. Lämnade gymnasiet. För akademin. Inskriven vid GH 9.6.1818.Seminariebetyg 1822, prästvigd 1824. Skolmästare i hamrånge och predikant vid Axmars bruk1826, kommunister Hamrånge 1831. Avled 30.6.1854..

Carl Bror Tottie. Född i Gävle 1800. F: Stadsmäklare. Lämnade gymnasiet före höstterminens början 1819 och blev på erhållet intyg om vandel och flit inskriven i Akademien. Inskriven vid GH 24.91819. Hade vacker röst. Intagen efter en oordentlig levnad på fattighuset i Gävle. Död i dilerium i Gävle 5.12.1845.

And. Gust. Söderquist. Född i Gävle 1797. F: Klensmed. Lämnade gymnasiet 1816. Blev klensmed i Gävle.

Sven Johan Schönmeijr. Född i Forsa 9/10 1802. F: Kapten. Avgick till 15/6 1819 till Akademien. Inskriven GH 18.6.1819. Hovrättsexamen 1819. Notarie i Stockholms kämnersätt 1829, primariekämner där 1834, häradshövding 1834, rådman i Stockholm 1845. Avled i Stockholm 5.7.1857.

 

 1816

 

Georg Erasm. Sundström. Född i Sverkesta i Närke 26/11 1802. F: Brukspatron. Juris utriusque doctor 1827. Landssekreterare i Stockholms län.

Erik Delin. Född i Delsbo 2/10 1801. F: Komminister. Lämnade gymnasiet vid vårteminens slut 1819 och fick på begäran intyg om vandel och flit. Inskriven GH 25.2.1820. Seminarebetyg 1824, prästvigd samma år,pastoralexamen 1832. Komminister i Klara församling i Stockholm 1839,   fullmäktig i Riksgäldskontoret 1845-54. Riksdagsman för prästeståndet 1844-45, 1847-48,. Avled 28.10.1854.

Pehr Stenfelt. Född i Gävle 3.2.1802. F: Rådman. Avgick till Akademien 14/6 1820. Inskriven Gh 17.6.1820. Hovrättsexamen 1825.  Auditör vid Helsinge regemente 1834, avsked 1850. Sedan MagistratsSekreterare i Gävle 1847. Avled i Stockholm 25.12.1869..

Olof Stålberg. Född i Skog 1796. F: Bonde. Lämnade gymnasiet innan vårterminens början 1819. Erhöll sedan intyg om vandel och flit. Komminister i Enånger och Njutånger.

Jonas Fredr. Rönqvist. Född i Norrbo1803. F: Prost. Lämnade gymnasiet efter vårterminens slut 1819. Dog kort därefter.

Anders Fredr. Delin. Född i Delsbo 1803. F: Komminister. Avgick till Akademien 14/6 1820. Reg. Pastor vid Helsinge regemente. Därefter kyrkoherde i Sunne, Jämtland.

Anders Bladin. Född i Hille 1797. F: Masmästare. Avgick till Akademien 14/6 1820. Inskriven GH 17.6.1820. Seminariebetyg 1823, prästvigd 1826, pastoralexamen 1834. Regementspastor vid Hälsinge regemente 1836, dessutom hospitalspredikant i Gävle 1837, andre kommunister i Gävle 1851, kyrkoherde i Sunne (Jämtland) 1853. Avled 5.12.1854.Komminister i Litslena.

Sven Fredr. Georgii. Född i Bergsjö 1802. F: Major. Död 1817.

 

 1817

 

Lars Wilhelm Löhman. Född i Stockholm 6.8.1803. F: Prost. Inskriven vid GH 21.6.1821. Seminariebetyg 1824, prästvigd 1826, pastoralexamen 1834. Kommunister i Adolfs Fredriks församling  i Stockholm 1838,  kyrkoherde i Spånga och Järfälla 1849, prost 1854, kontraktsprost i Roslagens västra kontrakt 1858-69. Fullmäkytig i riksgäldskontoret 1845 och 1847-51. Avled 23.10.1869.

Johan Erik Kellberg. Född i Gävle 12.10.1803. F: Skeppare. Seminariebetyg 1825, prästvigd 1826, pastoralexamen 1836. Skolmästare i Sollentuna 1829, i Ulriksdak och Solna 1835, predikant vid invalidinrättningen i Ulriksdal 1835,  kyrkoherde i Årsunda 1838, prost 1849. Avled 14.3.1854.

Johan Olof Boström, Född i Gävle 23.12.1801. F: Skeppstimmerman. Inskriven GH 21.6.1821. Seminariebetyg 1825, prästvigd samma år, pastoralexamen 1840. Kommunister i Söderala 1836, i Ljusdal 1846, kyrkoherde i Gnarp 1850. Avled 18.6.1864.

Andreas Norell. Född i Norrala 4.11.1801. F: Gästgivare. Inskriven GH 21.6.1821. Seminariebetyg 1825, prästvigd samma år, pastoralexamen 1834. Komminister i Norrala och Trönö 1838. Avled 12.6.1853. ”En präst i sin prydning”

Lars Schjörling. Född i Hälsinguna 15.10.1801  F: Komminister. . Inskriven vid GH 21.6.1821. Seminariebetyg 1824, prästvigd samma år. Komminister i Idenor 1840, i Harmånger och Jättendal 1865. Avled 29.6.1878

Paul Olof Norin. Född i Hudiksvall 1804. F: Häradshövding. Lämnade gymnasiet 1818. Fabrikör i Hudiksvall. Rådman.

Otto August Schärström. Född i Bjuråker 23.1.1803. F: Brukspatron. Inskriven vid Gh 21.6.1821. Hovrättsexamen 1827. Blev brukspatron på Hedvigsfors, sedan arrendator av Näs kungsgård i Dalarna 1833-44. Vice notarie i Svea hovrätt 1847, slutligen ordinarie kanslist vid Svea hovrätt 1849. Avled i Stockholm 27.6.1863

Erik Olof Tollstedt. Född i Hudiksvall 15.11.1802. F: Prost. Inskriven GH 21.6.1821. Seminariebetyg 1824, prästvigd 1827, pastoralexamen 1836. Läarare vid Maria församlings hantverksskola 1830, Bataljonspredikant vid Andra livgardet 1839., kommunister i Naria församling 1843, kyrkoherde på Ekerö 1846, kyrkoherde i Över- och Yttergran 1860, kontraktsprost i Håbo 1874-1885. Avled 25.9.1887.

Jonas Brodin. Född i Gävle 19.10.1803. F: Skeppare. Inskriven GH 21.6.1821. Seminariebetyg 1827, prästvigd samma år, pastoralexamen 1836. Slottspredikant i Gävle 1827, Hospitals- och lasarettssyssloman i Gävle 1829, kyrkohede i Bro och Lossa 1836. Avled 21.7.1847.

Pehr Dahl. Född i Gävle 28.3.1803. F: Grosshandlare. Inskriven vid GH 21.6.1821. Hovrättsexamen 1827, Borgerskapets sekreterare i Gävle 1835, rådman där 1838. Avled 24.10.1853.

Erik Gustaf Forsberg. Född i Regnsjö 1802. F: Bonde. Lämnade gymnasiet vid vårterminens slut 1820. Hemmansägare i Regnsjö.

 

 1818

 

Carl Olof Björling. Född i Västerås 13/9 1804. F: Handlande. Inskriven vid GH 15.6.1822. Seminariebetyg 1822, fil kand 1829, fil mag 1830, teol. Lic 1839, prästvigd 1840, teol dokt 1844. Vicw apologist i Hudiksvall 1829-30, vice lektor vid Vasaskolan 1830-31, adjunkt vid Vasaskolan 1833, lektor vid vasaskolan 1840, gymnasierektor vid Vasaskolan 1844-46, kyrkoherde i Arboga 1846, kontraktsprost i Arboga 1847, domprost i Västerås 1852, biskop i Västerås 1866. Riksdagsledmot 1850-1865. Avled 20.1.1884. Gift 1836 med Harriet Bratt. Björling mest kända verk är Den kristliga dogmatiken enl. lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Boken har gjort att han jämförs med nyare konfessionella teologer som Thomasius och Philippi.

Lars Boman. Född i Gävle 25/2 1804. F: Komminister. Inskriven vid GH 15.6.1822. Kam. ex. 1827Hade utmärkta anlag för studier men till kroppen särdeles vanlottad såsom halt och nära nog döv. Fattigdom tvang honom till att inskränka sig till kameral examen. Inskrevs i kammarkollegiet men blev snart sinnessvag togs in på Danviks hospital 1833. Avled där 28.10.1848

Jonas Selggren. Född i Gävle 20/2 1806. F: Grosshandlare. Inskriven GH 15.6.1822. Fil kand 1830, fil mag smma år. Kollega vid Uppsala katedralskolan 1833, rektor vid Hudiksvalls högre lärdomsskola 1837, vid Gävle högre lärdomsskola 1839, vid de förenande läroverket 1853, tf rektor vid Vasaskolan 1859, ordinarie samma år. Avgick på egen bergäran 1866. Ledamot av riksdagens borgarstånd 1859-60 och av första kammaren 1867. Andre kurator vid GH 1829-30, förste kurator 1832-34.

Avled i Gävle 9.5.1896 (se vidare ovan rektorer)

 

Olof Hedvall. Född i Alfta 6/9 1796. F: Byggmästare. Gick länge i nedre avdelningen av Gävle gymnasium. Där liksom i skolan ett föremål för kamraters gäckeri. Dog som skolmästare på Dådrans bruk.

Johan Gustf Söderbaum. Född i Lövsta bruk 11/12 1804. F: BruksCasseur. Inskriven vid GH 15.6.1822. Seminariebetyg 1826, prästvigd a828, pastoralexamen 1836. Predikant i Lövsta 1835, kyrkoherde i Hållnäs 1836, kyrkoherde i Husby-Skederid 1862, prost 1850. Avled 30.5.1868.

Carl R. Stjernstén. Född i Öns bruk 16/6 1804. F: Bruksinspektor. Inskriven vid GH 15.6.1822. Seminariebetyg 1825, prästvigd 1827, fil kand 1830, fil mag samma år, pastoralexamen 1836. Apologist Vid trivialskolan i Gävle 1831, kollega 1835, v. konrektor där 1839-42, kyrkoherde i Torsåker 1842. Avled 30.3.1851.

Johan Wågberg. Född i Husby socken 28/10 1800. F: Gästgivare. Prästvigd och rektor vid Pedagogien i Hedemora.

Carl Östrand. Född i Gävle 31/7 1802. F: Fiskare. Inskriven vid GH 15.6.1822. Seminariebetyg 1825, prästvigd samma år, pastoralexamen 1832. Barnhusskolmästare i Gävle 1827, andre kommunister i Gävle 1836, förste kommunister 1837, kyrkoherde i Frötuna och Rådmansö 1851. Avled 8.10.1871.

Lars Hådell. Född i 18/4 1803 i Tuna, Hälsingland. F: Bonde. Inskriven GH 15.2.1822. Seminariebetyg 1826, prästvigd samma år, pastoralexamen 1833. Kyrkoherde i Häggeby 1839,  i Ockelbo 1841, prost 1851 och slutligen i Roslagsbro 1856 kontraktsprost i Lyhundra 1861. Avliden 19.3. 1868.

Fredr. Christian Lundell. Född i Härjedalen 20/5 1799. F: Skeppare. Inskriven vid GH 15.6.1822. Seminariebetyg 1826, prästvigd 1827. Skollärare i Rådmansö 1832, kommunister i Blidö 1839,  i Skuttunge 1851. Avled 29.3.1870

Jonas Delander. Född i Hudiksvall 25/9 1802. F: Timmerman. Inskriven vid GH 15.6.1822. Hovrättsexamen 1828, Kopist vid Svea hovrätt 1836, advokat i Stockholm Avled 1839 (?)Skicklig matematiker och utgivare av lärobok i algebra.

Hans Olof Bodell. Född i Skog 9/4 1802. F: Kyrkoherde. Lämnade gymnasiet före vårterminens början 1820. Underofficer vid Helsinge regemente.

Jonas Wahlrot. Född i Gävle 15/12 1803. F: Hovrättsnotarie. Drunknade, ännu gymnasist, vid Engesberg.

Anders Gabriel Blombergsson. Född i Hanebo 20/12 1801. F: Expeditionsbefallingsman. Lämnade gymnasiet före vårterminens början 1820 såsom förordnad att biträda sin far i dess tjänst. Erhöll intyg om vandel och flit 14/6 1820.

 

 1819

 

Olof Gustaf Westerberg. Född i Gävle 12/1 1804. F: Sjötullsvaktmästare. Inskriven vid GH 17.6. Hovrättsexamen 1828. Brottsmålsnotarie vid Stockholms kämnersrätt 1838, v häradshövding samma år,  civilnotarie vid Stockholms kämnerrätt 1841, Stadsnotarie i Stockholm 1852, rådman där 1861. Avsked 1871. Avled i Stockholm 14.51871.

Anders Grubb. Född i Ljusdal 1/3 1807. F: Klockare. Komminister i Enåker.

Hans Eric Norell. Född i Norrala 30/5 1805. F: Gästgivare. Inskriven vid GH 17.6.1823. Seminariebetyg 1829, prästvigd samma år, pastoralexamen 1839. Skolmästare i Söderfors 1835, kommunister och lärare vid stadspedagogiken i Söderhamn 1846, kyrkoherde i Söderhamn 1852. Avled 9.4.1863.

Anders Gustaf Öbom. Född i Gävle 25/1 1807. F: Timmerman. Boktryckeri/konstförv. Död i Stockholm i elände.

Carl Isac Moberger. Född i Årsunda 27/2 1804. F: Organist. Inskriven vid GH 17.6.11823, Seminariebetyg 1827, prästvigd samma år. Blev präst men måste för oordenlig levnad ta avsked 1844. Var sedan arbetare vid Östanå pappersbruk. (Enligt GH Uppehöll sig därefter som bokbindare. Lär också i någon tid varit skollärare) Avled i Årsunda 21.7.1870.

Carl Fredric Fillman. Född i Hille 16/9 1804. Inskriven vid GH 17.6.1823. Seminariebetyg 1828, prästvigd samma år. Pastorsadjunkt i Ockelbo. Avled 19.12.1831

 

 

 

 1820

 

Olof Fredrik Wannqvist. Född i Stockholm 26/2 1805. F: Ståthållare. Inskriven vid GH  17.6.1823. Jur fil ex 1825, hovrättsexamen 1827. Notarie vid överståthållarämbetets kansli 1834. RVO 1865. Avled 18.10.1876. Donerade böcker och sin fars sköldebrev till Vasaskolan.

Claës Eric Claësson. Född i Niansfors bruk 6/10 1803. F: Komminister. Inskriven vid GH 17.6.1823. Seminariebetyg 1827, prästvigd samma år. Lärare vid folksolan i Hudiksvall 1832. Avled 13.4.1871.

Jonas Offrén. Född i Undersvik 8/12 1798. F: Torpare. Inskriven vid GH 17.6.1823. Seminariebetyg 1824, prästvigd 1825. Vice kommunister i Forssa och Hög, Tjänstledig sedan 1867. Avled i Hög 26.3.1882.

Anders Daniel Ullgren. Född i Drottningholm 9/11 1805. F: Prost. Inskriven vid GH 21.6.1824. Kam e 1827. Avled i Stockholm 2.5.1829 (Extraordiarie i Svea hovrätt.)

Pehr Söderström. Född i Tolfta 12/3 1800. F: Skomakare. Inskriven vid GH 1823. Seminariebetyg 1824, prästvigd 1825, patoralexamen 1833. Kommunister i Markim-Orkesta 1832, kyrkoherde i Norrtälje 1838, i Vidbo och Huby Långhundra 1856. Avled 5.12.1876.

Thure Annerstedt. Född i Tensta 6/1 1806. F: Sekreterare. (possessionat) Inskriven vid GH 5.10.1824. Fil kand 1830, fil mag samma år, semesterbetyg samma år, prästvigd samma år, teol. Kand 1832, pastoralexemen 1834, teol lic 1839, teologie doktor 1844. Docent i pastoralteologi vid Uppsala universitet 1833 tillika regementspastor vid Värmlands regemente 1834, teologie adjunkt och kyrkoherde i Börje 1840. Prost 1843, kyrkoherde i Örebr 1846, kontraktsprost samma år, biskop i Strängnäs 1852. Riksdagsman 1847-1866, vice talman i prästerståndet 1856-66. Avled 6.11.1880. GH andre kurator 1831-32 Biskop i Strängnäs stift.

   Högkyrklig, ortodox, konservativ. Skrev likpredikan vid Oscar I:s begravning

Lars Thorell. Född i Torsåker 13/11 1799. F: Bergsman. Inskriven vid GH 31.10.1823. Seminariebetyg 1824, prästvigd 1825. Pastorsadjunkt i Tillinge. Avled 3.5.1834.

Arvid Georg Claësson. Född i Fundbo 26/7 1804. F: Öv.löjtnant Claes Claësson, förut friherre Cederström. Inskriven vid GH 9.10.1824. Kornett vid Livgardet till häst 1826, Löjtnant vid Livregementets dragonkår 1829, Ryttmästare 1838, major i armén 1859. Avsked från regementet 1859. Avled i uppsala 2.4.1890.

Carl Rudolph Claësson. Född i Fundbo 31/8 1806.  F: Öv.löjtnant  Claes Claësson, förut friherre Cederström. Inskriven vid GH .10.1824. Avbröt studierna hösten 1828 för att med anledning av faderns sjukdom överta han jordbruk, Sävja gård i Danmarks socken. Sålde egendomen hösten 1889 och flyttade till Uppsala. Avled i Uppsala 18.12.1898.

Pehr Niclas Lundqvist. Född i Hille 21/10 1800. F: Bonde. Kyrkoherde i Harmånger.

Eric Wallén. Född i By 21/3 1797. F: Bruksarbetare. Komminister i Orsa.

Johan Petter Sjöström. Född i Gävle 28/9 1806. F: Skeppare. Inskriven vid GH 21.6.1824. Seminariebetyg 1829, prästvigd samma år. Avled 1.9.1831. (Dog av lungsot). Hans presikan i Ovasjö kyrka nyårsdagen 1830 trycktes 1840.

Lars Gabriel Bollin. Född i Tuna 20/4 1805. F: Landsfiskal. Inskriven vid GH 1.12.1823. Seminariebetyg 1826, prästvigd 1828, pastoralexamen 1836. Lärare vid Kraftska fri- och fattigskolan i Stockholm 1831, komunister i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm 1837, Avled 27.4.1860.

Pehr Nordengren. Född i Ytterhogdal 26/3 1805. F: Kyrkoherde. Skrevs in vid GH 21.6.1824. Tjänstgjorde en tid som informator. Anställdes därefter vid Hörbergs bocktryckeri i Stockholm. Avled i Stockholm1850. Blev student men förde en oordentlig levnad. Död i Stockholm.

Lars Brodén. Född i Trönö 25/12 1803. F: Klockare. Inskriven vid GH 17.6. Seminariebetyg 1826, prästvigd 1827. Pastorsadjunkt i Bergsjö. Avled 26.8.1843. 1823 S.M.

Anders Ferlin (Linderdahl)Född i Österfärnebo 9/10 1800. F: Bonde.

Inskrevs i GH 17.6.1823. Seminariebetyg 1825, prästvigd samma år. Kommunister i Vallentuna 1839, komminister i Ovansjö 1847. Avled 4.1.1884.

 

 1821

 

Robert Fredrik Forssell. Född i Hofors bruk, Gästrikland. F: Bruksinspektor på Voxna, And. Forssell. Lämnade läroverket 16/6 1824 för intagning vid Akademien. Inskrevs vid GH 21.6.1824. Fil kand 183?, privatlärare i Stockholm. Avled 20.5.1855.

Anders Uppström. Född i Hammarby bruk, Ovansjö 29/6 1806. F: Dagverkskarl (bruksarbetaren) E. Uppström. Lämnade läroverket 16/6 1824 för intagning vid Akdemien. Inskriven vid GH 18.10.1824. Fil kand 1833, fil mag samma år. Kollega vid Uppsala katedralskola 1834, adjunkt 1845, docent i götiska språket vid Uppsala universitet 1858, lektor vid Uppsala högre elementarläroverk 1858, extra ordinarie professor i mesogötiska och därmed besläktade språk vid Uppsala universitet 1859. Avled 21.1.1865. Vann stort vetenskapligt rykte genom sina grundliga forskningar i den mesogötiska litteraturen. Utgav Silverbibeln i vetenskaplig form. Förste kurator vid GH 1835-36.

Lars Lundstedt. Född i Harmånger 18/3 1805. F: Gästgivare Lars Lundstedt. Lämnade läroverket 16/6 1824 för intagning vid Akademien. Inskriven vid GH 5.10.1824. Jur. fil ex 1827 juris kand 1829. Vice häradshövding,, fiskal i Svea hovrätt 1835, vice advokatfiskal 1839, Assessor 1841, Revisionssekreterare 1848. Avled i Stockholm 23.2.1860.

 1. Wennberg. Född i Gullgruva 8/9 1807. F: Protonotarie E.M. Wennberg. Lämnade läroverket 16/6 1824 för intagning vid Akademien.

Carl Lindgren. Född i Östervåla 22/3 1801. F: Bonde Per Eriksson. Lämnade läroverket 16/6 1824 för intagning vid Akademien. Inskriven vid GH 21.6.1824. Seminariebetyg 1826, prästvigd samma år. Kommunister i Hacksta-Löt 1837. Avled 9.7.1875.

Johan Mattias Blombergsson. Född i Hanebo 23/4 1807. F: Befallningsman Fr. Blombergsson. Lämnade läroverket 16/6 1825, fortsatte sina studier på annan ort. Inskriven vid GH 1826.  Sem bet 1830 prästvigd samma år. Komminister i Estuna 1845. Past ex 1861. Kyrkoherde i Rimbo-Rö 1862. Avled 27.04.1875.

Carl Fr. Woxell. Född på Gräsön 14.03.1806. F: Komminister Joh. Woxell. Lämnade läroverket 15/12 1821 för att ingå i Upsala Högre Lärdomskola.

Jonas Gustaf Undén. Född i Svabensverk den 16/2 1806. F: Bruksinspektor Per Undén. Lämnade läroverket 15/6 1825 för intagning vid universitetet. Inskriven samma år. Sem betyg 1827. Prästvigd i Karlstads stift 1830. Kapellpredikant i Borgvik 1832, Past examen 1840. Regenentspastor vid Värmlands regemente 1847, kommunister i Kristinehamn 1847, kyrkoherde där 1855. Kontraktsprost i Visnums kontrakt 1867. Avled 23.04.1871

Johan Samuel Ekelöf. Född i Gamla Uppsala 11/1 1804. F: Prosten Per Ekelöf. Lämnade läroverket  4/11 1825 för intagning vid universitetet. Inskriven samma år. Sem betyg 1827 prästvigd samma år. Kommunister i Mo och Regnsjö 1847. Avled 30.10.1877

Carl Adolph Forssell. Född i Karlberg 30.11.1807. F: Teologi doctor och professor Olof Hansson Forssell. Lämnade läroverket  2/4 1825 för intagning till Akademien. Inskriven vid GH 8.4.1825. Fil kand 1832, fil.mag 1833. Tf lektor i matematik vid Vasaskolan 1832-37, ordinarie 1837. Gymnasierektor 1841-43 och 1846-50. Rektor för den sammanslagna  skolan 1850-53. Prästvigd 1844. Past examen samma år. Kykoherde i hille prebendepastorat 1842, prost 1853. Kyrkoherde i Stora Mellösa och Norrbyås 1860. Avled18.07.1869

Jöns Nordin. Född i Nora socken den 8/4 1802. F: Bonde Jöns Zackrisson. Lämnade läroverket 22/9 1825 för intagning vid universitetet. Skrevs in samma år. Sem bet 1826, prästvigd 1827. Skolmästare i Söderhamn 1831. Komminister i Valbo 1850. Avled 29.03.1884.

Jonas Offréll. Född i Undersvik 11/ 1803. F: Nämndeman Per Olofsson. Lämnade läroverket 4/11 1825 för intagning vid universitetet. GH 1826, kommunisterexamen 1826. Prästgärning i Kalmar, Uppland, Alfta Undersvik, Bollnäs. Kappellpredikan i Högbo kommunister i Älvkarleby och senare i Gamla Uppsala. Känd som ”Revolverprästen”.

 1. Ström. Född i Tuna socken i N. Hälsingland 6/3 1804. F: Överste J. B. Ström. Lämnade läroverket 13/6 1823 för att studera i Uppsala.

Hans Sjösten. Född i Ljusdals socken 22/11 1799. F: Bonde Johan Hansson. Lämnade läroverket 16/6 1824 för att fortsätta sina studier. Inskriven 1825. Sem bet 1828 prästvigd 1829. Komminister i Lohärad och Malsta 1841, Torstuna 1849 och Vässland-Tolfta 1859. Avled 23.01.1880.

 1. J. Pira. Född i Ljusdals socken 30/1 1804. F: Länsman Jac. Pira. Lämnade läroverket 13/10 1823 utan anmäld avsikt.

 

 1822

 

Alfred Brändström. Född i Göteborg 03.07.1808. F: Grosshandlare C.E. Brändström. Lämnade läroverket 15/6 1825 för intagning vid universitetet. Inskriven samma år. Kansliexamen 1830, hovrättsexamen 1831 kam ex samma år. Kanslist i Kommerskollegiet 1838, registrator och arkivarie 1845, sekreterare 1850. Kommerseråd 1855, departementschef i generaltullstyrelsen 1863. RNO 1858, KVG 1868. Avled i Stockholm 20.01.1876.

Erik Adolf Lidforss. Född i Tolvfors bruk 8/3 1805. Lämnade läroverket 15/6 1825 för intagning vid universitetet. Skrevs in 1826. Sem bet 1828 prästvigd 1831, past ex 1836. Komminister i Holm och Kulla 1843, Vaksala 1858. Kyrkoherde i Danderyd och Lidingön 1865. Fick 1871 svenska akademins andra pris för metrisk översättning: Flickan från Andros av Tenentius. Avled 21.04.1873.

 1. A. Eckéll. Född i Gävle 17/10 1808. F: Handlande C.J. Eckéll. Lämnade läroverket 13/6 1826 för intagning vid universitetet.

Carl Anton Renberg. Född i Garpenbergs bruk 19/11 1804. F: Bergsman, inspektor Sv. Renberg. Lämnade läroverket 1/4 1826 för intagning vid universitetet. Intagen samma år. Kam ex 1827. Kronolänsman i Hille och Hamrånge. Häradsskrivare i Gästriklands fögderi 1848. Kronofogde där 1861. Avled i Gävle 09.11.1863.

Johan Anders Tranberg. Född i Älvkarleby socken 27/6 1807. F: Organist A. Tranberg. Lämnade läroverket 15/6 1825, ingen avsikt anmäld. Inskriven samma år. Sem bet 1832, fil.kand 1835, fil mag 1836 prästvigd 1837. Komminister i Börje 1847. Avled 21.11.1859

Lars Westergrén. Född i Västlands socken 15/8 1802. F: Per Andersson, bonde i Nöttö by. Lämnade läroverket 22/9 1825 för intagning vid universitetet. Inskriven samma år. Sem bet 1826 prästvigd samma år, past ex 1832. Kyrkoherde i Tegelsmora 1849. Avled 17.02.1863.

Lars Olof Skoglund. Född i Valbo socken 30/10 1806. F: Per Skoglund, bonde i Hemlingby. Lämnade läroverket 15/6 1826 för intagning vid universitetet. Inskriven samma år. Sem bet 1829 prästvigd samma år. Skolmästare i Lohärad 1831, i Malsta 1836. Komminister i Frösunda-Kårsta 1845. Avsked på egen begåran från ämbetet och tjänsten 1871. Avled 17.04.1872.

 1. M. Brelin. Född i Gävle 8/5 1808. F: Löjtnant Carl Brelin. Lämnade läroverket 29/4 1826 för att ingå i handel.
 2. Winroth. Född i Gävle 15/12 1807. F: Sjökapten Jac. Winroth. Lämnade läroverket utan anmäld avsikt.
 3. Elfbrink. Född i Gävle 5/8 1808. F: Brukspatron och grosshandlare Ol. Elfbrink. Lämnade gymnasiet 16/6 1824 för att bli handlare.
 4. O. Näsberg. Född i Gävle 16/12 1807. F: Vågmästare Ol. Näsberg. Lämnade gymnasiet 13/6 1826 utan anmäld avsikt.

 

 1823

 

Johan Petter Lidén. Född i Hög socken i Hälsingland 12/3 1808. F: Länsman Nils Lidén. Lämnade läroverket 13/6 1826. Avgick till universitetet. Inskrevs samma år. Kam ex 1829. Kronofogde i Norra Hälsinglands fögderi1840. Avsked med pension 1873. RVO 1867. Avled i Gävle 26.12.1888.

Joh. Gust. Möllenhoff. Född i Ockelbo socken i Gästrikland 1/11 1807. F: Masmästare Jon Gust. Möllenhoff. Lämnade gymnasiet 12/6 1827. Avgick till universitetet.

Carl Jacob Rydberg. Född i Gävle 7/9 1807. F: Glasmästare Jacob Rydberg. Lämnade gymnasiet 13/6 1826. Avgick till universitetet. Inskriven samma år. Sem bet 1830. Lärare i barnhusskolan i Gävle 1837. Past ex 1842. Kyrkoherde i Häggeby 18148, i Hedesunda 1854. LVO 1884. Avled i Hedesunda 07.03.1899.

Jonas Gavell. Född i Arbrå socken i Hälsingland 22/12 1803. F: Bonden Olof Persson. Lämnade gymnasiet 13/6 1826. Avgick till universitetet. Inskriven samma år. Sem bet 1827 prästvigd samma år. Past ex 1836 Komminister i Hille 1838. Kyrkoherde i Rigsta-Ilsbo 1854, Arbrå 1868. Avled 30.07.1881

Thure Gustaf Wennberg. Född i Gullgruva bruk i Hälsingland 13/4 1811. F: Bergsfogde Erik Magn. Wennberg. Lämnade läroverket 29/9 1827 för att studera vid universitetet.

Olof Söderberg. Född i Nianfors bruk i Hälsingland 1/10 1807. F: Komminister Nils Pet. Söderberg. Avgick 14/2 1827 för att studera vid universitetet.

Nils Phil. Fränell. Född i Mörkö socken i Södermanland 29/5 1806. F: Prost och kyrkoherde Anders Fränell. Lämnade gymnasiet 10/3 1827 för att bli militär.

Erik Bergström. Född i Hudiksvall 24/4 1807. Lämnade gymnasiet 11/6 1824 utan anmäld avsikt.

Pehr Aug. Söderström. Född i Gävle 8/2 1810. F: Handlande Jan Pet. Söderström. Lämnade gymnasiet 12/6 1827 för att studera vid universitetet.

Johan Napoleon Pagander. Född i Gävle 8/8 1810. F: Kammarrättsråd Carl Fredr. Pagnader. Lämnade gymnasiet 12/6 1827. Avgick till universitetet.

Christoph. Wilhelm Eckhoff. Född i Norrköping 25/2 1809.F: Klädesfabrikör Lorenz Christoph. Eckhoff. Lämnade läroverket för att ingå i handel.

Johan Erik Jungberg. Född i Hållnäs socken, Uppland 3/7 1803. F: Bonden Matts Nilsson. Lämnade läroverket 13/6 1825 för att begagna privat undervisning.

Ferdinand Tollin. Född i Gävle 8/3 1807. F: Handlande Olof Tollin. Lämnade läroverket 12/6 1827 för att studera vid universitetet.

Mathias Iggenström. Född i Iggesund Njutånger socken i Hälsingland 30/4 1804. F: Båtsman Carl Springare. Lämnade läroverket 13/6 1826 för att ingå i näringarna. Skrev dock in sig på GH samma år. Sem bet 1828 prästvigd samma år. Pastorsadjunkt i Forssa. Avled i Forssa 01.07.1841.

 

 1824

 

Joh. Rudolph Norelius. Född i Söderhamn 10/7 1809. F: Häradsskrivare Cläes Magn. Norelius. Lämnade läroverket 12/9 1827 för att studera vid universitetet.

Anders Gabriel Hallström. Född i Söderhamn 10/6 1808. Lämnade läroverket 12/9 1827 för att studera vid universitetet.

Jonas Höijer. Född i Ovansjö socken 25/7 1809. F: Expedit. Befallningsman Er. Höijer. Lämnade läroverket 23/11 1827 för att studera vid universitetet.

Lars Wennman. Född i Gävle 12/1 1808. F: Timmerman Lars Wennman. Lämnade läroverket för att studera vid universitetet.

Per August Hallström. Född i Söderhamn 14/3 1810. F: Handlande Ol. Gabr. Hallström. Lämnade läroverket 13/6 1828 för att studera vid universitetet.

Olof Hedenström. Född i Hedesunda socken 30/3 1803. F: Erik Larsson, bonde i Rångsta by. Lämnade läroveket för att studera vid universitetet.

Anders Arnström. Född i Arbrå socken 5/12 1806. F: Erik Pehrsson, bonde i Fornby. Lämnade läroverket för att studera vid universitetet.

Lars Ekman. Född i Torsåkers socken 12/10 1806. F: Eric Ekman, skeppstimmerman i Gävle. Lämnade läroverket 12/6 1827 för att studera vid universitetet.

Lars Landgren. Född i Våla socken 17/5 1810. F: Lars Olsson, bonde i Tierps socken. Lämnade läroverket för att studera vid universitetet 1827. Inskriven GH 20.6.1827. Fil kand 1832, fil mag 1833, teol. kand 1838, past ex 1841, prästvigd  samma år, teologie doktor 1860. Apologist vid Uppsala katedralskola 1835. Rektor i Hudiksvall 1839, Kyrkoherde i Delsbo 1842. Kontraktsprost i Hälsinglands norra kontrakt 1845. Föreslagen vid biskopsvalen i Visby 1859 och Härnösand 1864. Biskop i Härnösands stift 1876. Ledamot av prästeståndet vid riksdagarna 1856-58 och 1862-63, i första kammaren 1867-68 och representant vid kyrkomötena 1868, 1878 och 1883. Avled i Härnösand 30.3.1888. Förste kurator vid GH 1837, andre kurator ht 1836 och 1838-39.

Jacob Sam. Söderberg. Född i Hudiksvall 7/2 1809. F: Joh. Jac. Söderberg, apotekare i Hudiksvall. Lämnade läroverket för att studera vid universitetet.

Lars Engström. Född i Arbrå socken  11710 1804. F: Jon Jonsson, bonde i Enge by. Lämnade läroverket för att studera vid universitetet.

Fabian Fraenell. Född i Mörkö socken i Strängnäs stift 23/2 1809. F: Prost och kyrkoherde An. Fraenell. Lämnade läroverket för att studera vid universitetet.

Lars Enlund. Född i Söderhamn 12/10 1806. F: Eric Enlund, fiskare i Söderhamn. Lämnade läroverket 13/6 1828 för att studera vid universitetet.

Johan Wahllöf. Född i Österlövsta socken 2/2 1806. F: Jan Andersson, bonde i Vahlnäs. Lämnade läroverket för att ingå i Lantmäteri.

Henric Bergman. Född i Järvsö socken 24/6 1807. F: Carl Bergman, bonde och riksdagsman. Lämnade läroverket 23/11 1827 för att studera vid universitetet. Inskriven vid GH 30.11.1827. Seminariebetyg 1829, prästvigd 1830 past. Ex. 1839. Kapellpredikant vid Niansfors 1833, kommunister i Vassunda-Haga 1842, kommunister i Söderala 1847, regementspastor vid Hälsinge regemente 1853. Avled 16.7.1858.

Carl Johan Nordgren. Född i Hudiksvall 29/10 1807.  F: Pehr Nordgren, kyrkoherde i Bergsjö. Lämnade läroverket utan anmält avsikt.

And. Wilhelm Sjölin. Född i Stockholm 3/11 1808. F: Fält- Postinspektör Abrah. Sjölin. Lämnade läroverket 15/12 1824 för att ingå i Postverket.

 

 1825

 

 1. Henr. Rosenbaum. Född i Karlskrona 1/3 1808. F: Ingenjör Dav. Rosenbaum. Lämnade läroverket 6/2 1826 för att bli renskrivare.

Lars Paul Esbjörn,  Född i Delsbo16/10 1808. F: Skräddare Esbjörn Pålsson. Lämnade läroverket 13/6 1828 för att studera vid universitetet., död 1870på kyrkoherdebostället i Östervåla socken, var en svensk-amerikanskpräst.Hans far var sockenskräddareoch sonen studeradetill präst med hjälp av en mecenat,kyrkoherdenOlof Hansson Forssell. Esbjörn prästvigdesi Uppsalaår 1832, varefter han blev pastorsadjunkti Östervåla. Senare var han brukspredikantvid Oslättsforsoch skollärarei Hille. Han verkade för nykterheten.År 1849 emigreradehan med 146 Hillebor till USA. Han blev pastorför de svenska nybyggena Andover,Galesburg,Molineoch Rock Islandi Illinois. 1858 tillträdde han en professurvid Illinoiskonferensens teologiska högskola i Springfield. Esbjörn deltog i bildandet av Augustanasynodenoch blev föreståndare för synodens prästseminarium.

Esbjörn återvände till Sverige 1863 och efterträdde då Johan Dillnersom kyrkoherde i Östervåla.

 1. U. Södergren.Född i Gävle 1/4 1810. F: Assessor J. U. Södergren. Lämnade läroverket 13/6 1828 för att studera vid universitetet.

Hendric Wilhelm Söderbaum. Född i Lövsta bruk 7/3 1810.  F: Caisseur P. Söderbaum. Lämnade läroverket 13/6 1826 för att bli lantmätare. Kyrkoherde kontraktsprost.Gift 1838 med sin kusin Sofia Jacobina Pousette 5 barn. Avled 19.04.1901

 1. Söderström. Född i Husby i Dalarna 20/3 1811. F: Organist N. Söderström. Lämnade läroverket 12/6 1829 för att studera vid universitetet.

Gustaf Leonard Sparrman. Född i Mariefred 18/5 1809. F: StadsPhys. N. G. Sparrman. Lämnade läroverket 12/6 1829 för att studera vid universitetet. Vice kollega i Hudiksvall, komminister i Husby och S skrev andliga sånger. Gift med Amelie Antoniette Cederström.

Jac. Westerlund. Född i Västlands socken 9/12 1807. F: Bonden And. Johanss.. Lämnade läroverket 12/6 1829 för att studera vid universitetet. Förändrade vid avgången från gymnasiet sitt namn till Wadman.

Carl Julius Lénström. Född i Gävle 7/5 1811. F: Coopv.Skepp. G. Lenström. Lämnade läroverket 8/10 1828 för att studera vid universitetet. Lénström blev 1828 studentvid Uppsala universitet, 1833 filosofie magister, 1834 teologie kandidatoch 1836 docenti litteraturhistoria.

Från mitten av 1830-talet skrev han flera böcker inom litteratur- och konsthistoriaoch även skönlitteratur. De skönlitterära försöken blev emellertid aldrig populära. Han var också en flitig recensenti bland annat Svenska litteraturföreningens tidning, Skandia,Frejaoch Svenska biet. Själv gav han ut tidskriften Eos (1839-1840). Han översattetill svenska Christopher MarlowesDoctor Faustus(1839) och litteraturvetenskapliga skrifter av Victor Hugo,Silvio Pellico, Sismondi, Hans Lassen Martensen, Theodor Mundtoch andra.

Lénström beundrade Carl Jonas Love Almqvist. När Vilhelm Fredrik Palmbladskrev satir över Almqvist i Törnrosens bok, nemligen den äkta och veritabla(1840), är ”kolskrivaren Flabbe” en karikatyr av Lénström. År 1840 utgav han Ulrika Carolina WidströmsSamlade vitterhetsförsök, med en levnadsbeskrivning av Frans Michael Franzén, som blev en sådan framgång att han samma år belönades med Svenska Akademiens stora pris.

I början av 1840-talet insåg han att den akademiska karriären inom litteraturhistoria inte var framkomlig och han ägnade sig i stället åt teologin. Lénström prästvigdes1842, utnämndes 1843 till lektori filosofi vid Gävle gymnasium samt blev 1845 kyrkoherdei Västerlövstaoch Enåkeri nuvarande Heby kommun. År 1860 utnämndes han till teologie doktor.

Sven Norell. Född i Hudiksvall 30/1 1809. F: Kyrkoherde S: Norell. Lämnade läroverket 12/6 1809 för att studera vid universitetet.

Fr. Gustaf  Norelius. Född i Söderhamn 27/7 1812. F: Häradsskrivare C: M. Norelius. Lämnade läroverket 13/6 1828 utan anmäld avsikt.

Ol. Reinh. af Uhr.Född i Gävle 17/10 1809. F: Grosshandlare Is. W. af Uhr. Lämnade läroverket 13/12 1828 utan anmäld avsikt.

Pehr Sim. Grönvall. Född i Gävle 23/4 1810. F: Ringare P. Grönvall. Lämnade läroverket 12/6 1829 för att studera vid universitetet.

Joh. Dahlsten. Född i Enånger socken 7/9 1805. F: Bruksarbetare Joh. Johanss.. Lämnade läroverket 20/9 1827 för att forsätta med studierna på annat håll.

Erik Wikström. Född i Husby, Dalarna 5/8 1806. F: Bonden And. Johanss.. Lämnade gymnasiet 27/5 1826 för att njuta privat undervisning.

 1. Gust. Fougman. Född i Gävle 30/8 1806. F: Coopv.Skepp. G. Fougman. Lämnade läroverket 1828 utan anmäld avsikt.

Pehr Moxén. Född i Västlands socken 9/9 1805. F: Bonde Olof Persson. Lämnade läroverket 12/6 1829 för att studera vid universitetet.

 

 1826

 

Pehr Isaeus. Född i Ovanåker socken 8/8 1809. F: Expedionsbefallningsman E. E. Isaeus. Lämnade läroverket 12/6 1829 för att studera vid universitetet.

Carl Beijer. Född i Malmö 25/1 1811. F: StadsPhysic. G. Beijer. Lämnade läroverket 1/3 1826 för att begagna privat undervisning. Överstelöjtnant vid Väg och Vattenbyggnads Corpsen.

And. Henr. Arquist. Född i Arbrå socken, S. Hälsingland 22/6 1811. F: Glasmästare Ol. Arberg. Lämnade läroverket 12/6 1829 för att studera vid universitetet.

Hans Norborg. Född i Norrala socken, N. Hälsingland 9/2 1810. F: Lantbonden Hans Persson. Lämnade läroverket för att studera vid universitetet.

Bror Lars Norin. Född i Hudiksvall 16/3 1812. F: Häradshövding Paul G. Norin. Lämnade läroverket 15/6 1830 för att studera vid universitetet.

Pehr Walldin. Född i Arbrå socken, S. Hälsingland 25/6 1805. F: Bonden Erik Persson. Lämnade gymnasiet 12/6 1829 för att studera vid universitetet.

Joh. Jac. Risberg. Född i Gävle 4/10 1809. F: Länsbokhållare Joh. Jac. Rosberg. Lämnade läroverket 15/6 1830 för att studera vid universitetet.

Per Hollander. Född i Gävle 27/8 1810. F: Sjökapten Per Hollander. Lämnade läroverket 15/6 1830 för att studera vid universitetet.

Carl Fredric Sjöström. Född i Gävle 3/9 1811. F: Sjökapten Joh. Sjöström. Lämnade läroverket 2/12 1829 för att studera vid universitetet.

Eric Olof Löf. Född i Norrbärke, Dalarna 9/8 1810. F: Bruksinspektör Joh. Gust. Löf. Lämnade gymnasiet 15/6 1830 för att studera vid universitetet.

Eric Olof Wahlroth. Född i Gävle 5/12 1809.F: Sjökapten Per Wahlroth. Lämnade läroverket 15/6 1830 utan anmäld avsikt.

 1. H. Bergsten. Född i Falun 12/7 1809. F: Bergsman Per Bergsten. Lämnade gymnasiet 15/12 1829 utan anmäld avsikt.

Olof Boman. Född i Valbo socken, Gästrikland 13/11 1809. F: Bonden Johan Johansson. Lämnade läroverket 15/6 1830 för att studera vid universitetet.

Joh. Fr. Wahlman. Född i Gävle 17/7 1810. F: Handlande Joh. Walman. Lämnade läroverket15/6 1830 för att studera vid universitetet. Skriver sig nu Walman.

 1. Joh. Fougman. Född i Gävle 10/7 1811. F: Sjökapten Gust. Fougman. Lämnade läroverket 15/6 1830 för att studera vid universitetet.
 2. Wesblad. Född i Västlands socken, Uppland 19/2 1808. F: Bonden Per Hansson. Lämnade läroverket 15/9 1828 för att ingå i näringarna.

J.G. Sjöström. Född i Gävle 5/5 1809. F: Fiskare Per Sjöström. Lämnade läroverket 15/6 1830 för att studera vid universitetet.

 

1827

 

 1. J. Forsslöf. Född i Högbo 15/7 1809. F: Komminister Jon Forslöf. Lämnade läroverket 9/5 1828 för att forsätta studierna på annat håll.

Joh. Fr. Ehrnström. Född i Gävle 30/8 1810. F: Laxnotdräng D. Ehrnström. Lämnade läroverket 8/6 1831 för att studera vid universitetet.

Läroboksförfattare, f. 1810, d. 1879 som kyrkoherde i Upsala stift, utgaf Syntaktiska öfningar i svenska och latinska språken (1840), Svensk spräklära (1843, tills, med K. F. Sjöström), Öfningar

i satslära för folkskolor (1862, 2:dra uppl. 1864) m. m.

Daniel Axner. Född i Gävle 1673 1813. F: Kontraktsprost och kyrkoherde Dan. Axner. Lämnade läroverket 15/12 1830 för att studera vid universitetet.

 

 1. J. Moberg. Född i Gävle 8/10 1811. F: Sjötullsvaktmästare And. Moberg. Lämnade läroverket 8/6 1831 för att studera vid universitetet.
 2. A. Södergren. Född i Gävle 17/1 1813. F: Assessor och lantbrukare J. U. Södergren. Lämnade läroverket 1/12 1830 för att studera vid universitetet.

Jacob Axel Ullgren. Född i Söderala 26/12 1813. F: Prost etc. D. Ullgren. Lämnade läroverket 8/6 1831 för att studera vid universitetet.

Jacob Axel Ullgren, Hels., Kyrkoh. i Mariefred, Slotts-predikant vid Gripsholms Lustslott, Capelian vid K. M. O., f. 1813, ord. Hof-pred. 1859.

 

Arwid Swanson. Född i Älvkarleby 31/8 1809. F: Arrendator N. Swan. Lämnade läroverket 8/6 1831 för att studera vid universitetet.

Arvid Svanson, född 1809-08-31 i Sågarbo Gård, Älvkarleby (C), död 1893-03-02 i Prästgården, Skånela (AB). Kyrkoherde. Döptes den 3 september. Vittnen vid dopet var Rättaren Johan Carlbom, hans hustru Brita Löndin vid Sågarbo gård, Teologie kandidaten Magister Lars Adolf Kvaster i Prästgården och husjungfrun Brita Lisa Lenström på Ytterboda. Inskriven på Gästrike/Hälsinge nation 1831. Prästvigd 1833-12-15. Flyttade från Vaksala (C)1840. Arbetade som skolmästare i Roslags-Bro socken (AB)1840-1849 där han bodde på Drottningdal. Past. ex 1843 9/10.

Tog tjänst som Komminister i Vallentuna socken (AB) 1849-03-27 och bodde där på Björkby, 4 mantal. Lön 350 riksdaler, av pastoratet 6 och av församlingen 24, uts 30 lass hö, inget bete, ingen skog. Blev kyrkoherde i Skånela (AB)1870-10-24. Var en fridens man i sin krafts fulla dagar, en nitisk och verksam församlingsherde var han av gammaldags enkelhet och redbarhet, värderad och avhållen av sina församlingsbor och alla med vilka han kom i beröring. Hans första ord till en av mågarna var dessa: -Jag går från mycket  elände till stor härlighet! Gift 1847-04-05 i Roslags-Bro (AB) med nästa ana Barn: Augustina! Blandina Svansson, född 1850-02-25 i Björkby, Vallentuna (AB), död 1942-12-12. Flyttade till USA 1874 18/4, Augustanasynoden. Gift 1874-06-03 med Fredrik Lagerman, född 1844-03-13 i Förlösa, Förlösa (H), död 1925-05-31. Kyrkoherde i Gunnarp, Gunnarp (N). Elak typ, Schartauan. Prästvigd i Rockford för Augustinasynoden 1874 28/6. Infödingsrätt i Gbg stift 1897 10/9. Arvid! Augustinus Svansson, född 1852-05-03, se ana 1. Hanna! Juliana Svansson, född 1854-08-11 i Björkby,Vallentuna (AB), död 1926-02-23 i Norrsunda, Norrsunda (AB)

 

Clas R. Sparre. Född i Stockholm 17/9 1812. F: Greve och landshövding E. Sparre. Lämnade läroverket 13/6 1829 utan att anmäla avsikt.

Jacob Hallgren. Född i Åmots bruk 8/5 1814. F: Prosten Matth. Hallgren. Lämnade läroverket  8/6 1831 för att studera vid universitetet.

Carl Norin. Född i Gävle 30/6 1811. F: Handlande P. Norin. Lämnade läroverket 15/6 1830 för att studera vid universitetet.

Gustaf Wahlman. Född 20/10 1811 i Gävle. F: Inspektor Joh. Wahlman. Lämnade läroverket 9/5 1832 för att studera vid universitetet. Skriver sig nu Walman.

Lars Olof Norell. Född i Hudiksvall den 24/1 1811. F: Prosten Sv. Norell. Lämnade läroverket 1831 utan anmäld avsikt. Infann sig åter den 9/5 1832 och undgick examen till universitetet.

Lars Thorén. Född i Årsunda 16712 1809. F: HälftenBrukare Lars Jansson. Lämnade gymnasiet 3/2 1831 för att ingå i näringarna.

 1. H. Schöning. Född 12/10 1813 i Mo socken, Flors fabr. F: Regementsskrivare J. C. Schönning. Lämnade läroverket 16/5 1832 för att studera annorstädes.

Joh. G. Tillqvist. Född i Gävle 2/5 1811. F: Bokbindare J. M. Tillqvist. Lämnade läroverket 4/6 1831 för att studera annorstädes.

 1. J. Wixner. Född i Gävle 23/12 1810. F: Hamnmästare Er. Wixner. Lämnade läroverket 12/5 1832 för att studera under privat Inform.

 

 1828

 

 1. J. Näslund. Född i Söderhamn 7/8 1812. F: A. Näslund, komminister i Järvsö. Lämnade läroverket 8/6 1831 för att studera vid universitetet.

Aron Lönnroth. Född i Jättendal socken 21/9 1807. F: E. Brusell, båtsman i Jättendal. Lämnade läroverket 1831 utan anmäld avsikt.

Lärare. Avled 25.02.1887 i Nätra Västernorrland. Gift Brita Catharina Apelgren 1804.1879. Barn: Catarian 12.01.1839-27.04.1920

 1. Landsell. Född i Arbrå socken 30/12 1807. F: Lars Eriksson, bonde i Arbrå. Lämnade läroverket 8/6 1831 för att studera vid universitetet.
 2. P. Hofrén. Född i Ljusdals socken 29/4 1813. F: Paul Hofrén, komminister i Trönö. Drunknad i Hille 1/5 1831.
 3. Hedenborg. Född i Ovansjö socken 25/7 1808. F: Pehr Jönsson, bonde i Ovansjö. Lämnade läroverket 8/6 1832 för att studera vid universitetet.
 4. E. Isaeus. Född i Alfta socken 16/11 1813. F: Expeditionsbefallningsman E. E. Isaeus. Drunknad vid Gävle 3/11 1829.
 5. I. Strandell. Född i Regnsjö socken 12/5 1811. F: Kyrkoherde E. Standell. Lämnade läroverket 9/5 1832 för att studera vid universitetet.

John Titze. Född i Färila socken 2/10 1811. F: Joh. Titze, komminister i Alfta. Lämnade läroverket 8/6 1832 för att studera vid universitetet.

 1. P. Holmström. Född i Gävle 24/10 1811. F: Inr. Skeppare A. Holmström. Lämnade läroverket 5/12 1832 för att studera vid universitetet.
 2. G. Åhlgren. Född i Gävle 18/12 1813. F: Fabriksmästare J. Åhlgren. Lämnade läroverket 8/6 1832 för att studera vid universitetet.
 3. Th. Björkman. Född i Söderfors bruk 18/7 1813. F: Kyrkoherde Theod. Björkman. Lämnade läroverket för att avgå till universitetet.
 4. G Hillberg. Född i Järvsö socken 5/4 1810. F: A. Hillberg, organist i Järvsö. Lämnade gymnasiet 29/5 1832 utan anmäld avsikt.
 5. G. Alcén. Född i Bjuråkers kommun 1/4 1806. F: J. M. Alcén, klockare i Bjuråker. Lämnade gymnasiet 1829 utan anmäld avsikt.

And. Lund. Född i Karlholms bruk 1/8 1812. F: M. Lund, mjölnare i Karlholm. Lämnade läroverket i mars 1832 för att ingå i handel.

Carl Valley. Född i Gävle 19/9 1814. F: Grosshandlare Carl Valley. Lämnade läroverket 8/6 1832 för att studera vid universitetet. Undergick ny examen härstädes 5/12 1832.

 

 

 1829

 

Per Magnus Pira. Född i Ljusdals socken 19/7 1810. F: Kronolänsman Jac. Pira. Lämnade universitetet 26/8 1829 för att ingå i handel.

Anders Gust. Klintberg. Född i Gävle 29/2 1816. F: Fabrikör Gust. Klintberg. Lämnade läroverket 11/6 1833 för att studera vid universitetet.

Eric Josias Sparre. Född i Gävle 2/3 1816. F: Greve och landshövding E. Sparre. Lämnade läroverket 18/3 1833 för att studera vid universitetet.

Jonas Gustaf Odendal. Född i Söderala socken 28/4 1814. F: Organist Anders Odendal. Lämnade läroverket 8/6 1832 för att studera vid universitetet.

Theodor Härdelin. Född i Gävle 12/6 1816 . F. Handlande Anders Härdelin.

Ludvig Rinman. Född i Hedemora 16/2 1815. F: Bergmästare Carl Rinman. Lämnade läroverket 11/6 1833 för att studera vid universitetet.

Carl Johan Landgren. Född i Segersta 11/3 1817. F: Komminister Lars Landgren. Lämnade läroverket 11/6 1833 för att studera vid universitetet. Inskriven GH 13.6.1833. Dimm ex 38, prakt ex 40, prästvigd samma år. Pastoralexamen 1848. Hospitalspredikant och andre lärare vid folkskolan i Uppsala 1841, föste lärare vid Prins Gustafs skola i Uppsala 1845, direktor vid folkskoleseminariet i Uppsala 1845, yrkoherde i Lilla Mellösa och flen 1850, prost 1867, kontraktsprost i Villåttinge 1881. Folkskoleinspektör 1869-1876. Kommunalman, landstingsman och riksdagsman för prästerståndet 1863.

Förste kurator på GH 1842-43. Avled 16.6.1904

Joh. Eric Asplund. Född i Gävle 18/6 1813. Lämnade läroverket 6/3 1833 för att studera på egen hand.

Per Nordenvall. Född i Trönö 11/12 1810. F: Bonden Gustaf Larson. Lämnade läroverket 11/6 1833 för att studera vid universitetet.

Erik Wilhelm Wigius. Född i Våla 17/8 1811. F: Kapten Wilh. Wigius. Lämnade läroverket 17/9 1832 . Upphörde att studera.

Fredr. Wilhelm Sillman. Född i Gävle 10/3 1811. F: Coopvardie-kapten Henric Sillmann. Lämnade läroverket augusti 1831 för att ingå i näringarna.

Joh. Matth. Hallgren. Född i Åmots bruk 15/8 1815. F: Prosten Matth. Hallgren.

Per Skoglund. Född i Delsbo 11/3 1812. F: Komminister Olof Skoglund.

Carl Johan Loëll. Född i Gävle 26/2 1813. F: Coopv. kapten Carl Dan. Loëll. Drunknad i Gävle 3/11 1829.

Lorentz E. Wåhlén. Född i Stockholm 30/1 1814. F: Lars Wåhlén, kyrkoherde i Ovanåker. Lämnade läroverket 17/9 1832. Upphörde med studierna.

Carl A. Rettig. Född i Gävle 3/6 1814. F: Fabrikör Pehr Rettig. Lämnade läroverket 6/10 1831 för att fortsätta studierna under enskild handledning.

Carl A. Sjölin. Född i Gävle 12/7 1812. F: Postinspektör Abrah. Sjölin. Lämnade läroverket 6/10 1831 för att fortsätta studierna under enskild handledning.

 

 1830

 

Pehr Albr. Ruus. Född i Stockholm 9/12 1815. F: Pehr Ruus, prost och kyrkoherde i Bollnäs.

Carl Alfr. Küsel. Född i Gävle 16/11 1813. F: Brukspatron Gustaf Küsel.

Carl Jacob Wising. Född i Hedemora 23/5 1814. F: Bruksinspektor Jacob Fredr. Wising. Lämnade läroverket 15/6 1831 för att engagera sig vid Bruksrörelsen.

Carl Anton Ekenberg. Född i Hedemora 29/6 1814. F: Gästgivare And. Fredr. Ekenberg.

Eric Wilh. Enström. Född i Gävle 4/11 1815. F: Blockmakare Pehr Enström.

Olof Högström. Född i Bergsjö socken 19/9 1814. F: Bonden Jon Olsson.

Jon Jak. Ålander. Född i Bollnäs socken 24/8 1813. F: Brännmästare Anders Ålander.

Carl Joh. Schöning. Född i Mo socken 6/10 1817. F: Regementsskrivare J. C. Schöning.

Joh. Abr. Lagerträd. Född i Gävle 29/7 1817. F: Hattmakare Eric Abrah. Lagerträd.

Johan Abraham Lagerträd, född 29 juli1817i Gävle, död där 15 maj1864, var en svensk läkare.

Lagerträd blev studenti Uppsala1834, medicine kandidat1842, disputerade pro gradu1846 på avhandlin en Chirurgiska iakttagelsermed Carl Henrik Bergstrandsom preses, blev medicine licentiat1847, medicine doktor1848 och kirurgie magister1849. Han blev bruksläkare vid Ockelbojärnverki Gävleborgs län1847, var distriktsläkarei Ockelbo distrikt 1849–1855 och blev läkare vid vattenkuranstalteni Sundsvall1854. Han var även verksam som författare och översättare inom det balneologiskaområdet.

 1. G: Norrman. Född i Gävle 7/2 1815. F: Bränneri-inspektor Gust. Magn. Norrman.

Pehr Gust. Söderholm. Född i Gävle 16/4 1815. F: Skeppstimmerman Lars Söderholm.

Carl Joh. Forsslund. Född i Gävle 11/7 1814. F: Coopwaerdie Captén Carl Forslund.

Carl Joh. Wattman. Född i Gävle 27/11 1814. F: Slottsvaktmästare Carl Wattman.

Lars Gust. Berglund. Född i Gävle 22/5 1814. F: Coopvaerdiee Captén Lars Berglund. Lämnade läroverket 19/6 1834 för att ingå i näringarna

Peh August Jacobsson. Född i Svärdsjö socken 22/6 1817. F: Inspektor Ullr. Jacobson . Lämnade läroverket 3/2 1832 för att ingå i näringarna.

 1. W. T. Kiörning. Född i Husby Sjutolft socken 11/7 1814. F: V. Pastor Joh. Wilh. Kjörning.

Pehr G. Lyman. Född i Öster-Lövsta socken 16/11 1811. F: Organist Pehr Lyman. Lämnade läroverket 22/9 1832 utan anmäld avsikt.

 1. P. Boberg. Född i Söderfors 22/8 1810. F: Arrendator Seved Gustaf Forsberg. Lämnade läroverket 8/6 1832 utan anmäld avsikt.

 

 1831

 

L.A. Forsberg.Född i Gävle 23/7 1814. F: Skräddare.

A.W. Wahlgren. Född i Gävle 2/5 1815. F: Sjömannen Anders Wahlgren.

Ad. Fab. Björkman. Född i Söderfors 11/1 1816. F: Kyrkoherde Thed. Björkman.

Joh. Jac. Wannberg. Född i Gävle 25/7 1816. F: Stadsbokhållare Nils Wannberg. Lämnade läroverket 11/6 1835 utan anmäld avsikt.

Eric Gustaf Ortman. Född i Mo 18/5 1813. F: Komminister Eric Gustaf Ortman. Lämnade läroverket 3/6 1835.

C.W. Lunderberg. Född i Stockholm 16/2 1815. F: Sockermästare C. P. Lunderberg. Död juni 1833.

 1. O. Åsberg. Född i Strömsbro 18/8 1814. F: Bränneridräng E. Åsberg. Lämnade läroverket 10/3 1836 utan anmäld avsikt. Död 1838.
 2. J. Ström. Född i Färila 8/1 1817. F: Överstelöjtnant C. P. Ström.
 3. M. Svanberg. Född i Hudiksvall 13/10 1817. F: Färgare Z. Svanberg. Död i koppor 16/3 1833.
 4. R. A. von Post. Född i Valbo 21/2 1817. F: Överste A. L. von Post. Lämnade läroverket 12/12 1835 för att studera vid universitetet.
 5. J. P. Staaff. Född i Lillhärdal 8/3 1813. F: Kyrkoherde P.Staaff. Lämnade läroverket i maj 1832 utan anmäld avsikt.
 6. O. Strandell. Född i Regnsjö 27/10 1814. F: Kyrkoherde E. Strandell.

 

 1832

 

Carl Oscar Longberg. Född i Årsunda 12/10 1816. F: Bankofullmäktig Joh. Olls. Longberg.

Otto Bernh. Rönning. Född i Gävle 1373 1818. F: Coopv. skeppare A. O. Rönning. Lämnade läroverket 4/6 1836 utan anmäld avsikt.

Fred. Magn. Thalin. Född i Gävle 15/4 1817. F: Handlande H. W. Thalin.

Frans Maur. Holmström. Född i Mariefred 4/10 1815. F: Inspektor J. P. Holmström. Lämnade läroverket 4/6 1836 för att ingå vid universitetet.

Carl Wahlman. Född i Gävle 20/1 1814. F: Sjökapten J. E. Wahlman.

Carl Joh. Branting. Född i Bollnäs 22/2 1815. F: Ingenjör Carl Georg Branting.

Erik Gustaf Wixner. Född i Gävle 19/2 1818. F: Vågmästare Johan Otto Wixner. Lämnade läroverket för att ingå vid bergverken.

Joh. Wilh. Petré. Född i Gävle 17/2 1819. F: Sjökapten Johan Rein. Petré. Lämnade läroverket 4/6 1836 för att fortsätta sina studier enskilt.

Johan Wilhelm (Janne) Petre, född 17 februari1819i Gävle, död 15 juli1900i Gävle, var en svensk borgmästareoch politiker.

Petre tillhörde den i Bergslagen inflytelserika familjen Petre, med flera dominerande järnbruk i området. Den svenska släktgrenen Petre kom till Sverige i början av 1600-talet från Storbritannien. Petre blev student i Uppsala1837, avlade hovrättsexamen1842 och kameralexamensamma år. Han blev e.o. notariei Svea hovrättsamma år, vice häradshövding1846, sekreterare hos Borgerskapets äldste i Gävle 1848, rådman1857, tf. borgmästare 1858–67 och ordinarie borgmästare 1867–84.

Petre var under flera år ordförande i styrelsen för AB Gefle bank, en av grundläggarna av Högbo stål- och järnmanufaktur AB, ombudsman vid Gävle-Dala Järnvägs ABoch under flera år ordförande i bolagets styrelse, kassadirektör i Korsnäs sågverks AB, ledamot av Krylbo-Norbergs Järnvägs AB samt kommunalman. I riksdagen var han ledamot av andra kammaren1869för Gävle valkrets.

Erik Gustaf Österberg. Född i Gävle 28/10 1815. F: Sjökapten Eric Östberg. Lämnade läroverket 4/6 1836 för att intagas vid universitetet.

Pehr Samuel Bäckström. Född i Gävle 26/1 1817. F: Snickare Pehr Bäckström. Lämnade läroverket 4/6 1836 för att intagas vid universitetet.

Erik Nordman. Född i Hille 2/9 1814. F: Torparen Erik Olsson Norman. Lämnade läroverket 4/6 1836 för att intagas vid universitetet.

Daniel Elfstrand. Född i Gävle 24/11 1815. F: Grosshandlare Pehr Elfstrand. Lämnade läroverket 4/6 1836 för att ingå i handel.

Ulr. Wilh. Noreus. Född i Bollnäs 15/7 1814. F: Postmästare Magnus Noreus.

Gab. Th. Näslund. Född i Järvsö 10/5 1816. F: Komminister And. Näslund. Död 17/11 1832.

 1. Widell. Född i Färnebo 19/10 1810. F: Dagakarl Lars Ersson. Lämnade gymnasiet 9/11 1832.

Gabr. Ödmann. Född i Gävle 10/12 1819. F: Er. S. Ödmann, prost och kyrkoherde i Vendel. Lämnade läroverket 4/6 1835 för att intagas vid universitetet. Död i Vendel 1837.

 

 1833

 

Joh. Ol. Ekman. Född i Gävle 26/9 1815. F: Skeppstimmerman Erik Ekman. Lämnade läroverket 4/6 1835 för att intagas vid universitetet.

Rob. Rettig. Född i Gävle 7/6 1818. F: Brukspatron P. C. Rettig.

Gust. Tim. Rettig. Född i Gävle 28/3 1817. F: Brukspatron P. C. Rettig. Lämnade läroverket i augusti 1835 för att studera vid Lyceum i Uppsala. Dog i Gävle 1836.

Göran Fr. Göransson. Född i Gävle 20/1 1819. F: Grosshandlare A. P. Göransson.

Fr. Aug. Garberg. Född i Gävle 31/5 1818. F: Grosshandlare Anders Garberg.

 1. Fr. Isr. Wahrenberg. Född i Gävle 3/9 1820. F: Borgmästare C. E. Wahrenberg. Lämnade läroverket 16/6 1837 för att intagas vid universitetet.

And. Wiberg. Född i Tuna 17/7 1816. F: Bonden Erik Eriksson.

Olof Hallborg. Född i Tuna 14/5 1815. Lämnade läroverket 4/6 1836 för att intagas vid universitetet.

Johan Söderdahl. Född i Rogsta 26/9 1816. F: Bonden Anders Andersson. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet. Reglerad på ett års tid 23/5 1835. Kallar sig nu Malmquist.

Abrah. Astner. Född i Rogsta 10/8 1817. F: Kronolänsman Pehr Astner. Lämnade läroverket 11/12 1836 för att intagas vid universitetet.

Nils Ulr. Kempe. Född i Bollnäs 26/11 1815. F: Kronolänsman Elias Kempe. Lämnade läroverket 4/6 1836 utan anmäld avsikt.

 1. G. Wilh. v. Rehausen. Född i Bollnäs 24/1 1819. F: Major Gotth. Joh. v. Rehausen. Lämnade läroverket 4/6 1836 för att intagas vid universitetet.

Sam. Martin Ödmann. Född i Gävle 1/5 1822. F: Kyrkoherde E. S. Ödmann. Lämnade läroverket 16/6 1837 för att intagas vid universitetet.

Adolph Fr. Luth. Född den 11/6 1819. F: Apotekare Johan Luth. Lämnade gymnasiet 16/6 1837 för att intagas vid universitetet.

Skoglar Magn. Ruus. Född i Stockholm den 26/8 1819. F: Pehr Ruus, teol. doktor,  prost och kyrkoherde. Lämnade läroverket 16/12 1835 utan anmäld avsikt.

Carl Ulric Harlingson. Född 21/12 1818 i Stjärnsunds bruk. F: Bruksinspektor Wilhelm Harlingson. Lämnade läroverket 16/12 1835 för att fortsätta sina studier hemma.

Anders Gustaf Hallberg. Född i Gävle 7/12 1816. F: Coopv. skeppare Anders Hallberg. Lämnade läroverket 10/6 1834 för att ingå i näringarna.

 

1834

 

Magnus Hammarlund. Född i Färila 24/7 1813.. F: Bonden Olof Johansson. Lämnade läroverket 23/5 1835 utan anmäld avsikt. Reglerad på ett års tid 23/5 1835.

Pehr Mauritz Tybeck. Född i Gävle 17/12 1817. F: Handlande P. Tybeck. Lämnade läroverket 23/5 1835 för att ingå i handel.

Carl Oscar Roos. Född i Gävle 1/10 1819. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet.

Joh. P. Longberg. Född i Årsunda 22/4 1819. Lämnade läroverket 31/5 1838.

Johan Gustaf Stenfelt. Född i Gävle 11/10 1819. F: Carl Joh. Stenfelt. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet.

Per Aug. Åkerlund. Född i Gävle 10/11 1818. F: Erik Åkerlund. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet.

Pehr Bernh. Strömbäck. Född i Hille 26/11 1819. F: Pehr Strömbäck. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet.

Carl Johan Strömbäck. Född i Gävle 9/1 1821. F: Pehr Strömbäck. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet.

 

 1835

 

Gustaf Ström. Född i Färila 27/9 1819. F: Överstelöjtnant Carl Pett. Ström. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet.

Ol. Reinh. Jennische. Född i Skog 18/9 1818. F: Kyrkoherde J. R. Jennische. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet.

Olof Södermark. Född i Tuna 5/9 1815. F: Bonden Jon Olofssson. Lämnade läroverket 8/6 1838 för att intagas vid universitetet.

Eric Wilh. Nordin. Född i Gävle 23/6 1820. F: Skeppare M. Nordin. Lämnade läroverket 6/11 1839 för att intagas vid universitetet.

Pehr Eric Frisk. Född i Hille socken 24/2 1819. F: Komminister Joh. Pet. Frisk.

 1. G. Göransson. Född i Gävle 1/4 1820. F: Grosshandlare A. P. Göranson.
 2. P. Forssling. Född i Gävle 16/1 1819. F: Tullförvaltare Pehr Forsling. Lämnade läroverket 25/5 1836 för sina studiers fortsättning på annan ort.

Lars Magnus Ruth. Född i Söderhamn 17/10 1817. F: Skeppare Joh. Ruth.

Pehr Fr. Bäckman. Född i Rogsta socken 6/9 1820.  F: Skeppare And. Bäckman. Lämnade läroverket 16/12 1836 för att bli militär.

Joh. Fred. Skoglund. Född i Delsbo socken 7/7 1818. F: Komminister Olof Skoglund.

 1. J. Ruus. Född i Stockholm 12/12 1821. F: P. Ruus, thel. doktor, prost och kyrkoherde i Bollnäs.

Ferd. Al. Lönner. Född på Sankt Barthelemy 7/4 1822. F: Fredr. Adolf Lönner, pastor och kyrkoherde i Hudiksvall, hovpredikant.

P.G. W. Dahlin. Född i Söderhamn 4/10 1817. F: Kakelugnsmakare Joh. Dahlin.

Erik Maur. Hådén. Född i Hudiksvall 3/6 1819. F: Erik Magn. Hådén.

 

 1836

 

Johan Hamberg.Född i Enånger 12/3 1820. F: Bruksinspektor And. Hamberg. Lämnade läroverket 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.

Bror G. Bergman. Född i Hudiksvall 28/10 1822. F: Löjtnant Joh. Dust. Lämnade läroverket 28/10 1840 för att intagas vid universitetet.

Carl P. Österberg. Född i Torsåker 27/8 1821. F: Inspektor Carl Fredr. Österberg. Lämnade läroverket 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.

Pehr J. Gällstedt. Född i Gävle 27/8 1820. F: J. E. Gällstedt, kyrkoherde i Västland. Lämnade läroverket 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.

 1. Fehrnborg. Född i Färnebo 17/9 1816. F: Torpare Olof Larsson. Lämnade läroverket 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.
 2. R. Wahrenberg. Född i Gävle 4/4 1822. F: Borgmästare C. E. Wahrenberg. Lämnade gymnasiet 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.

Eric August Agrell. Född i Järvsö 25/4 1822. F: Erik Agrell, prost i Järvsö. Lämnade läroverket 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.

 1. S. Ekström. Född i Torsåker 25/3 1822. F: Länsman Olof Ekström. Lämnade läroverket 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.
 2. J. Moberg. Född i Gävle 7/9 1818. F: Styrman Ol. Moberg. Lämnade läroverket 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.
 3. A. Strömbäck. Född i Gävle 11/5 1822. F: Krigsrådet P. Strömbäck. Lämnade läroverket 5/6 1840 för att intagas vid universitetet.
 4. J. Grass. Född i Torsåker 19/11 1819. F: Copv. Kapten Joh. Grass. Lämnade läroverket 5/6 1837 utan anmäld orsak.
 5. G. Ehrnström. Född i Gävle 30/1 1819. F: Laxnotdräng D. Ehrnström. Avgick till näringarna.
 6. A. Sjödin. Född i Gävle 16/9 1820. F: Mätare Jonas Sjödin. Lämnade läroverket 21/3 1838 för att bli lantmätare. Undergick examen såsom lantmätare 1/6 1838.
 7. Sjöström. Född i Gävle 24/7 1820. F: Sjökapten Joh. Sjöström. Lämnade läroverkt 28/10 1840 för att intagas vid universitetet.
 8. O. Hedholm. Född i Gävle 22/7 1818. F: Murare Olof Hedholm. Lämnade läroverket 16/12 1836 för att bli apotekarlärling.

 

 1837

 

Carl Jac. Holm. Född  Hudiksvall 8/12 1822. F: Kopparslagare Pehr Holm. Lämnade läroverket 8/6 1841 för att intagas vid universitetet.

 1. O. Wannqvist. Född i Söderala, Maråkers bruk. F: Direktör Eric Wannquist. Lämnade gymnasiet 24/11 1841 för att intagas vid Akademien.

Olof Carlsson. Född i Skog 14/12 1819. F: Bonden Carl Carlsson. Lämnade läroverket 15/12 1841 för att intagas vid Akedemien.

Carl M. Ortman. Född i Forsa 25/9 1819. F: Komminister Eric Gust. Ortman. Lämnade läroverket 8/6 1841 för att intagas vid universitetet.

Olof A. Ericsson. Född i Östhammar 11/2 1822. F: Komminister Olof Ericsson. Lämnade läroverket 8/6 1841 för att intagas vid universitetet.

Carl Ant. Ekstedt. Född i Gävle 23/12 1819. F: Gardist Pehr Gustaf Ekstedt. Lämnade läroverket 12/3 1838.

Carl Erik Dahl. Född i Årsunda 24/1 1819. F: Bergsmechanius Reinh. Gust. Dahl. Lämnade läroverket 8/6 1841 för att intagas vid universitetet.

Pehr Löthman. Född i Gävle 5/10 1820. F: Grosshandlare L. P. Löthman. Lämnade läroverket 1839 för näringarna.

 

 

 

 

 

 1838

 

Aug. Alex. Lénström. Född i Gävle 11/3 1823. F: Sjökapten G. Lénström. Lämnade läroverket 3/2 1842 för enskilda angelägenheter.

Nils Axel Sparrman. Född i Gävle 24/1 1823. F: Med. dokt. N.G. Sparrman. Lämnade läroverket 8/6 1842 för att intagas vid Akademien.

Albert Theodor Petré. Född 19/5 1822 i Gävle. F: Sjökapten J. R. Petré. Lämnade läroverket 8/6 1842 för att intagas vid Akademien.

Pehr Olof Häggblad. Född 27/9 1820 i Gävle. F: Fiskare J. Häggblad. Lämnade läroverket 6/3 1843 för att intagas vid Akademien.

Knut Cassel. Född i Stockholm 23/12 1821. F: Dispacheur C. Cassel. Lämnade läroverket 14/10 1841 för att intagas vid Akademien.

Lars Collén. Född i Arbrå 5/3 1819. F: Bonden Olof Nilsson.

Carl Hartman. Född i Ulriksdal 5/6 1824. F: Med dr C. J. Hartman. Lämnade läroverket 8/6 1842 för att intagas vid Akademien. Under gymnasieåren på Vasaskolan (1839-1842) i Gävle höll han på med botaniska resor, bland annat till Härjedalens fjälltrakter, Gotland mm. Carl studerade vidare till filosofie doktor år 1848. 1859 fick han jobb som lärare i naturvetenskap, och samtidigt undervisade han i naturhistoria vid Athenaeum. Under hans många år som lärare fortsatte han sina vetenskapliga arbeten. Han blev en av landets främsta bryologer (expert på mossor) genom hårda studier. I början av 1880-talet angreps Carls ögon av grå starr. Efter olyckan sålde han sina växtsamlingar till Uppsala universitet för 6000kr. Carl Hartman gifte sig med Johanna Augusta Amelia Engström. Hon föddes 12 april 1835 och dog 17 augusti 1874 i Örebro. Carl Hartman avled själv i Örebro 19 april 1884.

Pehr Gustaf Hillmark. Född i Delsbo 13/1 1823. F:  Prosten D. G. Hillmark. Lämnade läroverket 8/6 1842 för att intagas vid Akademien.

 

 1839

 

Johan Pipon. Född i Haparanda 22/11 1822. F: Handl. G. Pipon. Lämnade läroverket 8/6 1841 för att intagas vid universitetet.

Zacharias Göransson(tidigare Åselius). Född i Ovansjö 10/6 1823. F: Kyrkovärd Anders Göransson.Avgick till Akademien.

Lars Er. Näslund. Född i Järvsö 9/10 1823. F: Komminister Anders Näslund. Avgick till Akademien.

Per Aug. Svedlund. Född i  Gävle 5/12 1822. F: Tunnbindare Nils Svedlund. Avgick till Akademien.

Sven Reinh. Örtengren. Född i Svärdsjö 4/1 1824. F: Inspektor J. H. Örengren. Lämnade läroverket 8/9 1842 för enskilda angelägenheter.

Pehr Joh. Engström. Född i Hudiksvall 31/3 1824. F: Glasmästare J. Engström. Avgick till Akademien.

 1. O. A. Lodin. Född i Stockholm 15/9 1823. F: Borgmästare G. Lodin.
 2. O. W. Berg. Född i Gävle 11/1 1826. F: Prosten L. O. Berg.

Edvard Garberg. Född i Gävle 17/7 1823. F: Grosshandlare A. Garberg. Lämnade läroverket 8/9 1841 för att annorstädes fortsätta studierna.

 1. A Jederholm. Född i Gävle 9/2 1823. F: Handl. P. Jederholm.
 2. I . Hillberg. Född i Gävle 11/8 1821. F: Fält.V.Insp (?) P. Hillberg. Lämnade läroverket 6/9 1841, till näringarna.
 3. Berglöf.Född i Forsa 29/8 1820.F: Soldat E. Fält. Lämnade läroverket 1/4 1843 för att bli militär.

 

 1840

 

 1. Söderblom. Född i Söderala 8/11 1823. F: Bonden Jon Olofsson.
 2. L. Ångman. Född i Gävle 7/9 1824. F: Bokbindare Erik Ångman.
 3. A. Öhrn. Född i Gävle 22/10 1823. F: CoovardieKapten. S. E. Öhrn.
 4. G. Örbom. Född i Järvsö 15/8 1825. F: Häradshövding N. G. Örbom.
 5. O. Högberg. Född i Gävle 1/5 1823. F: Slaktare J. G. Högberg.
 6. B. Södergren. Född i Gävle 30/8 1824. F: Slottsvaktmästare Er. Södergren.
 7. A. Jennische. Född i Skog 1/3 1824. F: Kyrkoherde J. R. Jennische.
 8. T. Hådén. Född i Hudiksvall 25/9 1823. F: Rektor E. M. Hådén. Lämnade läroverket 8/9 1841.

 

 1841

 

Carl Alfr. Korsseman. Född i Gävle 28/10 1825. F: Skeppare C. E. Korsseman.

Axel Jak. Blommert. Född i Hille 27/4 1825. F:  Bruksinspektor I. P. Blommert.

Carl Pett. Almgrén.Född i Gävle 17/7 1825. F: Sjökapten J. O. Almgen.

Joh. Wilh. Söderlund. Född i Gävle 19/10 1822. F: Skeppstimmerman Lars Söderlund.

Sam. Rob. Engwall. Född i Falun 6/2 1825. F: Tullförvaltare Sam. Engwall.

Axel Ol. Em. Agrell. Född i Järvsö 1011 1825. F: Th. dr och kontraktsprost Erik Agrell.

Lars Ol. Lindman. Född i Hudiksvall 2/7 1824. F: Skolvaktmästare And. Lindman.

Bror And. Ekström. Född i Skog 30/11 1826. F: Kronolänsman Olof Ekström.

And. Gust. Longberg. Född i Årsunda 8/2 1826. F: Talman J. O. Longberg.

Per Wict. Forssbergsson. Född i Gävle 21/4 1826. F: Vågmästare P. Forrsbergsson. Lämnade läroverkt 8/9 1846 för att studera på egen hand.

Pehr Ludv. Edling. Född i Söderhamn 14/5 1827. F: Handlande L. P. Edling.

Pehr Mart. Boman. Född i Gävle 13/1 1825. F: Fiskare Olof Boman.

 

 1842

 

Gust. Gottfr. Sandström. Född i Gävle 8/3  1828. F: Kopparslagare Er. Gust. Sandström.

Olof Rosén. Född i Arbrå 9/6 1823. Bonden Jon Olsson, Koldemo, Arbrå socken. Död 30/5 1844.

Eric Hollinder. Född i Älvkarleby 1/41823. F: Arrendator Erik Hollinder. Lämnade läroverket 8/9 1846, till näringarna.

Carl Fr. Löfström. Född i Stockholm 14/3 1827. F: Skräddare Pehr And. Löfström.  Lämnade läroverket 7/6 1846 för att studera vid Akademien.

Wilh. Broberg. Född i Hudiksvall 7/2 1827. F: Gästgivare, f.d. handlande. Lämnade läroverket 7/6 1847 för att studera vid Akademien.

 

 1843

 

Herman Krook. Född i Åmot 5/11 1827 . F: Inspektor Lars Krook. Lämnade läroverket 17/11 1847 för att studera vid Akademien.

Frans Rob. Ludv. Kruse. Född i Filipstad 17/4 1827. F: Kammarrådet Jonas P. Kruse. Lämnade läroverket 14/6 1847 för att studera vid Akademien.

Johan. O. Hålén. Född i Alfta 26/9 1824. F: Organist J. E. Hålén. Lämnade läroverket 17/11 1847 för att studera vid Akademien.

Rob. Fredr. Jäderholm. Född i Gävle 4/11 1824. F: Handl. P. I. Jäderholm. Lämnade läroverket 4/4 1846 för att ingå i näringarna.

Rob. Vilh. Hartman. Född i Häggeby 4/3 1827. F: Doktor C. J. Hartman. Lämnade läroverket 7/6 1847 för att studera vid Akademien.

Aug. Cajanus. Född i Gävle 28/8 1826. F: Skeppare And. Ad. Cajanus. Lämnade läroverket 7/6 1847 för att studera vid Akademien.

Lars Johan Svante Berg. Född i Norrbo 5/8 1829. F: Prosten Lars Olof Berg. Lämnade läroverket 8/6 1847 för att annorlunda studera.

Lars Reinh. Ehrengrén. Född i Håstad udde 7/1 1828. F: Inspektor Reinh. Ehrengrén. Lämnade läroverket 8/6 1847 för att annorlunda studera.

 1. O. Nordlinder. Född i Nianfors 17/2 1827. F: Kyrkoherde Er. Nordlinder. Lämnade läroverket 8/9 1848 för att annorlunda studera.
 2. H. Ödmann. Född i Gävle 11/2 1826. F: Prosten E. S. Ödmann.Lämnade läroverket 8/6 1845 för att annorstädes fortsätta studierna.

 

 1844

 

Carl Aug. Engström. Född i Hudiksvall 3/11 1830. F: Glasmästare Jonas Engström och Catharina Envall. Avgick till Akademien 3/6 1848. Inskriven GH 1848. Fil. Kand 1859. Vik lärare vid Elementarläroverket i Hudiksvall 1853 samt 1861-1863.  Vid Uppsala elementarläroverk 1859-60 och vid Nya elemenarskolan 1861. Adjunkt vid Elementarläroverket i Gävle 1862-1899. Avled 22.08.1907 i Gävle.

Per Reinh. Hillberg. Född i Stockholm 23/6 1829. F: Prosten Johan Reinhold Hillberg occh Sophia Elisabeth Liljeström. Avgick till Akademien 3/6 1848. Inskriven GH 1848. Underlöjtnant Hälsinge regemente 1850, Löjtnant 1855, Kapten 1867. Avsked från regementet 1779. Avled 01.10.1880 i Bollnäs. R.S.O. 1872

Carl Leonard Edling. Född i Söderhamn 20/3 1829. F: Handlande Lars Petter Edling och Catharina Asklund. Avgick till Akademien 3/6 1848. Inskriven GH 1848. Med kand 1854, med lic 1856, med doktor 1856, kir mag 1857. Provinsialläkare i Ölands norra distrikt 1857-1860. Amanuens vid Sundhetskollegiet 1860-. Läkare vid allmänna institutet för dövstumma och blinda 1862-1877. Uppgfter för Sundhetskollegiet 1875-1884. Medicinalråd 1884-1891. Avled 14.11.1891. R.N.O. 1878

 

And. Joh. Samuelsson. Född i Husby 7/3 1826. F: Bergsman Sam. Samuelsson. Avgick 3/6 1848 till Akademien.

Johan Fredrik Svedberg. Född i Söderhamn 8/10 1828. F: Handl. Per Svedberg och Anna Ström.  Avgick 30/5 1849 till Akademien. Instriven GH 1849.

Er. Reinh. Moberg. Född i Söderbärke 8/6 1830. F: Inspektor L. E. Moberg. Avgick 3/6 1848 till Akademien.

Joh. Gust. Askberg. Född i Harmånger 1/5 1829. F: Inspektor G. Askberg. Lämnade läroverket 8/9 1847 för att bli Pharmac. Stud.

Johan Herman Lindström. Född i Hamrånge 8/5 1829. F: Prosten Gabriel Lindström och Charlotta Fredrique Berzelius. Avgick 3/6 1848 till Akademien. Inskriven GH 1848. Kam-ex 1852, Landskontorist i Gävleborgs län 1853. Kronolänsman i Hille 1859, i Hamrånge 1867, i Alfta 1868. Avled 07.10.1888 i Alfta

Zacharias Johan Lundeberg. Född i Ockelbo 24/3 1828. F: Inspektor Per Gustaf Lundeberg och Anna Margareta Undén. Lämnade läroverket 8/9 1848 för att annorlunda studera. Inskriven GH 30.09.1848. 1854 prästvigd Överlärare vid folkskolan för gossar i Gävle 1855. Kapellpredikant i Åmot 1857. Pastoralexamen 1858. Kommunister i Ockelbo 1864. Kyrkoherde i Färila 1866, i Norrala-Trönö 1870, i Valbo 1882. Krontraktsprost i Gästrikland östra 1889. Avled 17.10.1898 i Valbo.

Hugo Reinh. Rhen. Född i Arvidsjaur 16/7 1827. F: Prosten G. E. Rehn. Lämnade läroverket 8/9 1846 för att annorlunda studera. Inkom åter på gymnasium den 8/9 1847 men slutade 12/9 1848 för att bli student på egen hand i sinom tid.

And. Axel Moberg. Född i Söderbärke 3/3 1828. F. Bruksinspektor L. E. Moberg. Lämnade gymnasiet 8/9 1846 för att ingå i näringarna.

Hans Jacob Lundborg. Född i Gagnef 10/12 1825. F: Komminister L. J. Lundborg. Lämnade läroverket 8/9 1846 för att annorlunda studera.

 

 1845

 

Adolf Robert Enström. Född i Gävle 8/8 1828. F: Blockmakare P. Enström. Avgick 30/5 1849 till Akademien.

Eric Ericsson. Född i By socken 2/12 1828. F: Bergsman Erik Larsson. Avgick 3/6 1848 till Akademien.

Eric Johansson Hedelius. Född i By socken 10/7 1828. F: Bergsman Joh. Jacobsson. Lämnade läroverket 20/3 1848 för att annorstädes fortsätta studierna.

Christopher Nordin. Född i Hudiksvall 8/5 1831. F: Garvare Olof Nordin. Avgick 31/5 1849 till Akademien.

Nils Joh. Sehlberg. Född i Gävle 21/4 1829. F: Grosshandlare N. J. Sehlberg. Avgick 30/5 1849 till Akademien.

Wilh. Chr. Othello Platzman. Född i Sundsvall 3/8 1829. F: M. A. Platzman. Lämnade läroverket 3/6 1848 för att annorlunda studera.

Eric Wilh. Luth.Född i Gävle 6/5 1827. F: Grosshandlare L. Luth. Lämnade läroverket 8/9 1846 för sjuklighet. Ingått i handel.

Axel Fredr. Garberg. Född i Gävle 22/7 1828. F: Grosshandlare A. F. Garberg. Lämnade läroverket 8/9 1847 för sjuklighets skull.

Joh. Olof Öberg. Född i Gävle 8/4 1828. F: Sjökapten Johan O. Öberg. Avgick 30/5 1849 till Akademien.

Pehr Ferdinand Backström. Född i Ovanåker 10/5 1830. F: Klockare Pehr Backström. Avgick 30/5 1849 till Akademien.

Pehr Elof Berglöf. Född i Hudiksvall 4/7 1828. F: Häradsskrivare Er. Berglöf. Lämnade läroverket 16/9 1849 för att bli student på egen hand.

Pontus Edw. Rehn. Född i Arvidsjaur 20/1 1829. F: Prosten G. Edv. Rehn. Lämnade läroverket 30/5 1849 med obestämd avsikt.

Carl Wilh. Aug. Moberg. Född i Larsbo bruk 31/5 1832. F: Bruksinspektor L. E. Moberg.

Victor Mauritz Bayard. Född i Lövsta bruk 8/9 1830. F: Bruksbokhållare P. Bayard. Lämnade läroverket 18/9 1848 för att annorlunda studera.

Jakob Edv. Ekstedt. Född i Hille socken 20/10 1829. F: Komminister G. W. Ekstedt. Avgick 30/5 1849 till Akademien.

 

 1846

 

Lars Olof Salholm. Född i Gävle 2/4 1829. F: Kyrkovaktare Lars Salholm. Lämnade läroverket 16/9 1849 för att bli student på egen hand, vilket ej lyckades, förnämligast av brist på medel. Samma anledning nödgade honom att ta värvning vid Livgardet till häst. Efter uttjänt kapitulation anställd vid Stockholms polis.

Gottlob Näsman. Född i Hudiksvall 9/10 1832. F: Handlande And. Näsman. Avgick 24/5 1850 till Akademien.

Carl Aug. Lindström. Född i Hamrånge 26/2 1832. F: Prosten Gabr. Lindström. Avgick 24/5 1850 till Akademien.

Eric Lockner. Född i Järvsö 18/11 1829. F: Bonden Per Jönsson. Avgick 24/5 1850 till Akademien.

Carl Wilh. Lor. Stolpe. Född i Gävle 10/3 1832. F: Magistr.Sekret. C. J. Stolpe. Lämnade läroverket 7/6 1848 för att annorstädes studera.

Alfr. Steinmetz. Född i Hudiksvall 26/5 1831. F: Prosten Alb. Steinmetz.

Lars Henric Hillberg. Född i Stockholm 6/2 1831. F: Contr.Prost J. R. Hillberg. Lämnade läroverket 8/9 1849 för att ingå i näringarna.

Claës Reinh. Hartman. Född i Eskilstuna 29/10 1830. F: Provinsialläkare C. J. Hartman. Avgick 24/5 1850 till Akademien.

And. Joh. Nordquist. Född i Gävle 1829. F: Coopv.kapten Thom. Nordquist. Lämnade läroverket 30/5 1849 för att bli student på egen hand.

Pehr Theodor Djuberg. Född i Gävle 9/12 1829. F: Tunnbindare Lars Pet. Djuberg. Lämnade läroverket 30/5 1849 för att bli student på egen hand.

Carl Axel Ekstedt. Född i Hille 2/4 1833. F: Komminister Gust. Wilh. Ekstedt. Avgick 24/5 1850 till Akademien.

Bernhard Lindstedt. Född i Sundborn 20/4 1830. F: Lantmätare Joh. Lindstedt. Lämnade läroverket 4/12 1847 för att ingå i handel.

Theodor Backsell. Född i Leksand 3/7 1830.  F: Komminister Joh. Backsell. Lämnade läroverket 8/9 1847 med obestämd avsikt.

 

 1847

Axel Fr. Joh. Bernh. Rönquist. Född i Hogdal 19/4 1831. F: Prosten A. Rönquist.

Otto Emil Lindström. Född i Hamrånge 9/4 1834. F: Prosten Gabr. Lindström

Eric Gust. Juhlin. Född i Gävle den 5/11 1832. F: Actuarie S. Juhlin.

Joh. Petter Hedlund. Född i Åmot 8/11 1830. F: Mästersmed J. P. Hedlund. Lämnade läroverket 1/10 1849.

Isac Fogel. Född i Gävle 1/5 1832. F: Packare Is. Fogel.

Nils Maur. Jonson. Född på Frösön 6/6 1831. F: Räntmästare Fr. Wilh. Jonson.

 1. Ad. Cajanus. Född i Gävle 19/7 1832. F: Sjökapten D. Cajanus.

Elon Terserus. Född i Gävle 5/8 1831. F: Handl. Joh. Terserus.

Carl Aug. Envall. Född i Ovansjö 3/1 1833. F: Klockare Joh. Envall. Lämnade läroverket 8/9 1848. Till bruksnäringarna.

Johan Mörk. Född i Bjuråker 20/2 1831. F: Corporal Olof Mörk.

Ernst Söderström. Född i Hudiksvall 30/12 1832. F: Handl. C. J. Söderström.

Per Fred. Bamberg. Född i Gävle 24/3 1832. F: Källarmästare H. P. Bamberg. Lämnade läroverket 14/9 1854 för att bli student på egen hand.

Joh. Alf. Wiström. Född i Gävle 28/8 1830. F: Åkare L. Wiström.

 1. J. G. Strandberg. Född i Gävle 3/12 1830. F: Landskamrer J. G. Strandberg.

Henr. Ad. Widmark. Född i Ljusdal 5/9 1833. F: Förste lantmätare P. H. Widmark.

Per Engwall. Född i By 21/4 1828. F: Bergsman Erik Andersson. Lämnade läroverket 8/9 1849.

Frans Otto Åström. Född i Norrala 31/7 1831. F: Sjökapten Sv. Åström. Lämnade läroverket 5/2 1848. Till näringarna.

 

 1848

 

Fr. Magnusson. Född i Vika i Dalarna 22/9 1830. F: Hyttägare Magnusson. Död 8/5 1851.

Fr. Wilh. Lovall. Född i Gävle 1/11 1832. F: Skeppare Fr. Lovall.

Ernst Joh. Biörk. Född i Mo 4/2 1833. F: Häradshövding C. Björk.

Ludvig Chr. Maur. Schöning. Född i Mo 1/7 1834. F: Fältkamrer J. C. Schöning.

Pehr Östling. Född i Hille 16/2 1828.  F: Bonden Per Hansson. Lämnade läroverket 30/5 1849, återkom höstterminen 1850 och slutade vårterminen 1852 med obestämd avsikt.

Carl Gust. Lundeberg. Född i Ockelbo 6/12 1832. F: Inspektor P. G. Lundeberg. Lämnade läroverket 3/2 1851 för att ingå vid Bruksrörelsen.

Carl Constantin Berg. Född i Falun 24/12 1831. F: C. C. Berg.

Anders Fred Åsbrink. Född i Gävle 19/1 1832. F: Handl. A. Åsbrink.

Victor Bernh. Hartman. Född i Eskilstuna 18/7 1832. F: Med. dr. C. J. Hartman.

Lars Gust. Söderblom. Född i Delsbo 31/12 1832. F: Klockare P. Söderblom.

Jon. Gust. Nordlinder. Född i Nianfors 24/8 1830. F: E. Nordlinder.

Wilhelm Åström. Född i Forsa 15/5 1832. F: Exp.Kr.befallningsman J. M. Åström.

Pehr August Öhman. Född i Järvsö 7/9 1832. F: Kronofogde Joh. Öhman.

Er. Brynolf Tegman. Född i Ockelbo 22/7 1833. F: Prosten E. B. Tegman.

 

 1849

 

Carl Gustaf Wessling. Född i Vässland 11/2 1831. F: Bonden Lars Olofsson och Lena Olsson. Inskriven vid GH 27.5.1853. Telegraf ex 1856. Telegrafassistent i Jönköping 1856, telegrafkommissarie i Göteborg 1859, Visby 1868 Nyköping 1869. Avsked 1891. Avled i Stockholm 22.2.1905 .

Carl Brelin. Född i Hille 17/11 1834. F: Löjtnant C. Brelin och Laurentia Östling. Inskriven GH 27.5.1853. Med fil ex 1854, med kand 1858, med lic 1861, med dr 1862. Amanuens vid Akademiska 1860-61, adjunct I kirurgi och obstetik 1862. Avled I Kassel 18.3.1863. “Mycket saknad såsom en lofvande vetenskapsman samt human och älskelig person”.

Lars Gustaf Nordquist. Född i Gävle 28/6 1834. F: F.d. handl. E. G. Nordquist och Katarina Norman. Inskriven vid GH 27.5.1853. Dimm examen 1857, prakt ex samma år, prästvigd 1858, pastoralexamen 1868. Kommunister I bro och Lossa 1860, I Heliga Trefalighet Uppsala 1865, fängelsepredikant I Uppsala 1868, kyrkoherde I Bro och Lossa 1872, I Vässland och Tolfta 1881, kontraktsprost I Örbyhus kontrakt 1884-1906. Avled I Vässland 24.6.1918. Gift 1 1860 med Sofia Wallberg. 2  1862 med fredrika Renius. Barn: Gustaf Carl 1861, Gustaf Arvid 1863, Elin 1865, Gustaf Gunnar 1866, Ester 1868, Gustaf Harald 1869, Elsa 1871, Anna 1873, Rut 1875, Ernst Gustaf 1878, Selma 1881, Gustaf Gunnar 1883

Gustaf Jacobsson. Född  i Grangärde (Dalarna) 10/7 1832. F: Bruksinspektor A. Jacobsson och Rebecca Olivenbaum. Inskriven GH 30.5.1853. Kam ex 1855. Telegrafassistent 1857, tullkammarföreståndare i Norrtälje 1877, telegrafkommissarie där 1883, telegrafkomissarie i Oskarshamn 1890. Avled i Norrtälje 2.5.1891. Gift 1876 med Vilhelmina Håkansson. Barn: Anna 1879.

Viktor Standberg. Född i Gävle 21/5 1833. F: Landskamrer J. G. Strandberg och Anna Schmidt. Inskriven vid GH 12.12.1853. Kam ex 1855. Kronolänsman i Skog 1860, häradsskrivare i Torneå 1874, kronofogde i Piteå 1881. Avled i Piteå 29.9.1899. Gift 1861 med Matilda Knobloch. Barn: Gustaf 1862, Ella 1864, Amanda 1865, Anna 1867, Matilda 1868, Olga 1870.

Pehr August Jennische. Född i Hälsingtuna, Hälsingland. 8/11 1833. F: Prosten J. R. Jennische och Catarina Thyresson. Inskriven vid GH 27.5.1853, Farm stud ex vid Skellefteå apotek 1859, apotekarexamen vid farmaceviska institutet 1861. V lärare vid Hudiksvall lärdomsskolan 1853-54. Eget apotek i Alfta 1864, eget apotek i Storvik 1888. Avled 14.3.1892 i Storvik. Gift 1866 med Alamila Bodén. Barn: Per 1867, Johan 1869, Alma 1871, Carl 1972, Svea 1874, Ernst 1877, Göta 1879.

Per Adolf Adde. Född i Forsmark 5/10 1832. F: Bruksinspektor. Er. Ad. Adde. Lämnade läroverket 28/3 1852 för att på egen hand bli student.

   Avled 22.4.1916. Gidt med Julia Örtendal. Barn: Augusta 1867

Joh. Aug. Nordblad. Född i Danderyd 25/2 1835. F: Stadsmäklare J. Nordblad.

Erik Johan Hafgren. Född i Hudiksvall 11/3 1834. F: Kopparslagare Jon. Fr. Hafgren. Teaterdirektör, 1871-76 bas i Möllergata i Oslo. Avled 1913

Johan Magnus Emil Bergstedt. Född i Fresta socken (Uppland) 24/10 1832. F: Kapten Joh. E. Bergstedt och Aurora berrencreutz. Inskriven vid GH 22.5.1852. Med fil ex 1855, kir. Kand vid Karolinska institutet 1860. Tjänstgjorde som läkare vid en expedition till Sydamerika 1864. Mellan resor extra bataljonsläkare vid flottan i Karlskrone. Avled 18.2.1868 i Karlskrona.

 

 [/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”1850-1899″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text]

1850

Erik Lockner, Järvsö. Född 1829. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1850. Koleraläkare i Gävle 1866, dog själv i farsoten samma år. Vilar jämte två vänner under tre lutande stenar på Gävle gamla kyrkogård.

Carl Wilhelm Lorens Stolpe,Född 1832. F: Borgmästare Carl Johan Stolpe. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1850. Blev överstelöjtnant vid fortifikationen, senare stadsingenjör i Umeå. Död 1906.

 

. 1851

 

Allan Theodor de Jounge,. Född 1836. F: Prosten A. G. de Jounge. Gick från klass sex till sjömansutbildning 1851, blev med tiden hamnkapten i Gävle. Död 1887.

Erik GustafJuhlin,  Född 1832. F: Auktarie S. Juhlin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1851. Redare och stadskamrer i Gävle. Död 1904.

Carl GustafLundeberg, Född 1832. F: Inspektor P.G Lundeberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Bokförare och inspektor, sist i Hudiksvalls och Järvsö apotek. Deltog som frivillig i preussisk-österrikiska kriget 1866. Död 1897.

 JohanMörk Född 1831. F: Korpral Ol. Mörk. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Häradsskrivare i Bollnäs. Död 1883.

Ludvig Cristian Mauritz Schöning,. Född 1834. F: Fältkamrer. J. C Schöning. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Kommissionslantmätare och överste vid Västerbottens regemente. Skolinspektör. Död 1910.

Alfred Steinmetz, Född 1831. F: Prosten A Steinmetz. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Theol.dr 1893. Överlärare vid Gävles folkskola för gossar. Prost i Bollnäs. Författade många läroböcker i biblisk historia m m. Död 1894.

Johan Alfred Wiström. Född 1830. F: Åkare Lars Wiström. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Magister 1857, läroverksadjunkt i Hudiksvall.Var en framstående botaniker och fornforskare i Hälsingland; gjorde en katalog över den medeltida konstsamlingen i Enångers gamla kyrka. Död 1896.

Henrik Adolph Widmark,. Född 1833. F: Landshövding P. H Widmark. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1851. Kartograf och major i armén. Landshövding i Norrbotten, senare i Värmlands län. Riksdagsman. ”Begåvad, kunskapsrik, kraftfull, inlade stora förtjänster om rikets nordligaste län.”Död 1889.

 

. 1852

 

Berg, Carl Constantin. Född 1831 i Falun. F: Rådman C. B  Berg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1852. Magister 1857, adjunkt i Gävle, Östersund, Falun, Västerås och Umeå. Kollega vid Klara skola, Stockholm. Skrev en akademisk avhandling om profeten Habakuk.

Bergstedt, Joh. Magn. Emil. Född i Fresta, Uppland. F: Kapten.

Björck, Ernst Johan. Född i Mo 1833. F: Häradshövding C. J Björck. Intagen i Gästrike-Hälsingen nation 1852. Kammarrättsråd. Död 1893.

Hartman, Vict. Bernh. Född 1832 i Eskilstuna. F: Provinsialläkare.

Fredrik Wilhelm Lovall,  Född 1.11.1832 i Gävle. F: Sjökapten.  ”Genistipendiat” och intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 22.5.1852. Vice kollega vid Högre lärdomsskolan i Gävle 1856 lärare vid Uppsala privata elementarläroverk 1870-78, vice lärare institutet för blinda å Manilla 1878, lärare vid Blindinsititutet (Tomteboda) 1879. Avsked 1903. Avled 15.6.1905.

GH nations andre kurator a860-63, förste kurator 1864-1872. Jordades i nationsgraven i Uppsala 1905.

Tegman, Erik Brynolf.1833 i Ockelbo. F: Prosten E. B Tegman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 22.5.1852., Läroverksadjunkt i Uppsala, varm predikant. Död 1910.

Strandberg, Carl Joh.Gustaf. Född 1830 i Gävle. F: Landskamrer.

Söderblom, Lars Gustaf. Född 1832 i Delsbo. F: Klockare.

Åström, Wilhelm. Född 1832. F: Befallningsman. J M Åström. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1852. Kronolänsman i Delsbo, Hille och Hedesunda. Död 1915.

 

. . 1853

 

Brelin, Carl. Född i Hille 1834. F: Löjtnant. C Brelin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1853. Med dr 1862. Adjunkt i kirurgi, Uppsala. Dog i lungsot i Kassel på väg till Nizza 1863. Studerade celläran, särskilt varcellen.

Jacobsson, Gustaf. Född i Grangärde 1832. F: Bruksinspektor.

Jennische., Pehr August. Född i Tuna, Hälsingland 1833. F: Prosten J. R Jennische. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1853. Blev apotekare i Alfta, senare i Storvik. Död 1892.

Nordblad, Joh. Aug. Född i Danderyd 1835. F: Stadsmäklare.

Nordqvist, Lars Gustaf. Född 1834 i Gävle. F: Handlande.

Strandberg, Victor. Född 1833 i Gävle. F: Landskamrer.

Wessling, Carl Gustaf. Född i Västland 1831. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1853. Telegrafkommissarie i Nyköping. Död 1905.

Öhman, Pehr Aug. Född i Järvsö 1832. F: Kronofogde.

 

. . 1854

 

Hillström, Anders August. Född 1836 i Gävle. F: Sjökapten.

Hådell, Zach. Laur. Född 1835 i Hudiksvall. F: Prost.

Jonson, Carl August. Född 1834 på Frösön. F: Lanträntmästare.

Kempe, Per Joh. August. Född 1835 i Åmot. F: Kapellpredikant.

Nordblad, Otto Arvid. Född 1836 i Solna. F: Stadsmäklare.

Nordström, Fr. Bernh. Rob. Född i Frötuna 1836. F: Th dr och prost.

Rehnberg, Carl Fredrik. Född 1835 i Hamrånge. F: Häradsskrivare.

von Schéele, Gütrik Wilh. Rinman. Född i Filipstad 1834. F: Bergmästare.

Spilhammar, Joh. Reinh. Född i Gävle 1836. F: Stadskassör N. R Spilhammar. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1854. Huvudredaktör för Aftonbladet, Post och Inrikes tidningar m m. Populärvetenskaplig författare och översättare. Död 1922.

Tjerneld, Eric Johan. Född i Ovanåker 1835. F: Prost.

Wahlman, Joh. Isr. Född i Arbrå 1835. F: Löjtnant.

Widmark, Per Fredrik. Född 1837 i Ljusdal. F: Landshövding P. H Widmark. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1854, ”genistip.” Lärare, känd författare, skrev bl a ”Piteaden” och översatte ”Ovidius”. Död 1895.

Wåhlberg, Ludv. Ferd. Född 1834 i Stockholm. F: Krigsråd.

 

. . 1855

 

Blomberg, Carl Johan. Född i Ljusdal 1838. F: Postmästare C. L Blomberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1855. Fil dr, lektor i Härnösand, polyglott och skald, skrev bl a balladen ”Ljusnevåg” och brev där han berättar om gymnasisternas leverne, höga hattar m m. Död 1890.

Brandt, Axel.Född 1836 i Gävle. F: Grosshandlare L. E Brandt. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1855. Övertog faderns firma. Han ägde en fastighet vid Drottninggatan 33 samt förvärvade 1882 Sjötorp på Norrlandet som han byggde om till renässansvilla. Han vistades ofta i medelhavsländerna och dog i Monte Carlo 1898.

Pira, Per Adrian. Född 1838 i Färila. F: Landsfiskal. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1855. Blev skeppsmätare. Död 1869.

Tjerneld, Karl Gustaf. Född 1835 i Torsåker. F: Skollärare och prost.

Westman, Per Axel. Född 1838 i Gävle. F: Sjökapten J. E Westman. Sjökapten och befälhavare på bl a fullriggaren ”British Envoy” från Helsingborg. Lyckades trots haveri hemföra brigantinen ”Patientias” skeppsklocka från Chile till Gävle.

Öhrn, Jacob Fredrik. Född 1837 i Bjuråker. F: Bruksförvaltare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1855. Spetälskeläkare i Järvsö. Död 1929.

 

. . 1856

 

Berg, Lars. Född 1838 i Bjuråker. F: Bruksinpektor J. N Berg i Strömbacka och brorson till prosten L.O Berg. Student i. Uppsala 1856. Framstående väg- och vattenbyggare, studerade flottningsteknik utomlands. Landshövding i Norrbotten 1885-93. Generaldirektör för Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1893-1903, planerade för Bodens fästning. Riksdagsman. Död 1920.

Göransson, Henrik. Född 1843 i Gävle. F: Disponent A. F Göransson. Övergick till studier i Tyskland. Disponent för Sandvikens Järnverk som han gav en särskild organisation för export direkt till utlandet. Död 1910.

Holmquist, Olof. Född 1836 i Forsa. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1856. Folkskollärare, kyrkoherde i Forsa. Död 1905.

Winlöf, Nils. Född 1835. F: Silversmed. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1856. Emigrerade till USA och dog i inbördeskriget 1862.

Wäsström, Svante Er. Steph, Järvsö. Född 1837. F: Komminister S Wäsström. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1856, ”genistip.” Kyrkoherde i Teda. Död 1890.

 

. . 1857

 

Brandt, Johan August. Född 1838 i Gävle. F: Handlande.

Gillberg, Robert Wilhelm. Född i Hanebo 1837. F: Bruksinspektor.

Kempe, Elis Wilhelm.Född i Åmot 1837. F Komminister.

Källstedt, Nils.Född 1838 i Åmot. F: Bonden Olof Nilsson i Ockelbo. Emigrerade 1857 till USA, där släkten kallar sig Chester.

Lindström, And. Alex. Född i Stockholm 1836. F: Klädeshandlare.

Miltopaeus, Fredrik Hjalmar. Född i Gävle 1839. F: Sjökapten.

Nordström, Sten Otto. Född i Frötuna 1839. F: Th. dr och prost. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1857. Grosshandlare, grundade Gävles stadsbibliotek. Död 1921.

Steinmetz, Herman. Född 1838 i Rogsta. F: Prosten Alb. Steinmetz. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1857. Lantbruksingenjör. Död 1902.

Tjerneld, Lars Olof. Född 1838 i Ovanåker. F: Prosten J. E Tjerneld.. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1857. Direktör i Värmlands enskilda bank, Karlstad. Död 1908

Öbrink, Per. Född 1833 i Torsåker. F: Hammarsmed.

 

 

 

.  . 1858

 

Brehmer, Svante E. W. Född  1841. F: S. A Brehmer. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Överste vid Södermans regemente, riksdagsman. Död 1904.

Edling, Lars Theodor. Född i Söderhamn 1839. F: Handlande.

Grass, Carl Axel. Född i Torsåker 1839. F: Sjökapten Joh. Grass. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. Fil dr. Adjunkt i Uppsala, fransklärare med ett ”studentikost solskenshumör”. Drunknade under en simtur vid Gävle 1879.

Holmberg, Conrad. Född 1840 i Gävle. F: Stadsmäklare.

Miltopaeus, Fredrik Hjalmar. Född 1839. F: Sjökapten Fr. Miltopaeus. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. Statistiker, revisor i Generaltullstyrelsen. Död 1901.

Mohlén, Per Richard. Född 1838 i Hudiksvall. F: Handlande.

Nordendahl, Johan Wilh. Född 1837 i Hudiksvall. F: Prost.

Nordwaeger, Jonas Viktor. Född 1839 i Skog. F: Komminister.

Skånberg, Alexander. Född i Gävle 1840. F: Vågmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858, examen vid tekniska institutet. Vik. adjunkt i Gävle och Uppsala. Lektor vid Nya elementarskolan och lärare vid Skogsinstitutet (senare Skogshögskolan). Stipendiedonator. Död 1912.

Söderbaum, Per Hjalmar. Född 1840 i Hållnäs. F: Prosten J. G Söderbaum. Fil dr, rektor i Sundsvall, Helsingborg och Malmö. Idrottsentusiast, anordnade de första skidtävlingarna för skolungdom. Har skrivit om lärare, kamrater och gymnasistförbundet i Gävle. Död 1929.

Söderlund, Simon Fredr. Född 1841 i Bollnäs. F: Prosten F. O Söderlund. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. Fil dr. Vinhandlare i Uppsala. Död 1925.

Thorén Michael. Född i Trönö 1837. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. Postmästare i Ängelholm. Död 1892.

Åkerhjelm, Lars Wilh. Maur. Född 1838 i Mo. F: Överstelöjtnant och friherre.

Åsbrink. Fredr. Theod. Laur. Född 1839 i Gävle. F: Kyrkoherde Fr. Em. Åsbrink, sonson till prosten L. Åsbrink. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1858. ”Genistip,” teol. dr 1907. Kyrkoherde i Gävle och inspektor för läroverket. Utgav många skrifter. Död 1912.

 

. 1859

 

Back, Johan Axel. Född i Gävle 1841. F: Sjökapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Adjunkt i Hudiksvall, ”ansedd och omtyckt som lärare”. Dog i smittkopporna 1874. Hans lärljungar reste en minnesvård över honom.

Blomquist, Oscar Robert. Född 1859 i Gävle. F: Trädgårdsmästare.

Ekstedt, Joh. Ernst. Född 1838 i Hille. F: Komminister. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Emigrerade 1862 till Norra Amerika, löjtnant i Nordstaternas armé under inbördeskriget. Farmare. Död 1874.

Hans Ludvig Forssell,. Född 14.1.1845 i Gävle. F: Rektor C. A Forssell. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 24.5. 1859. Fil kand 1865, fil dokt 1866. Docent i historia 1866, sekreterare i konstitutionsutskottet, bankoutskottet och samansatta banko och lagutskottet 1869-1873. Sekreterare i mynkommittén 1869-70 i myntkonferensen 1872, skereterare i riksbanken 1874. Finansminister 1875-80. President i kammarkollegiet 1880. Riksdagsman, ledamot av första kammaren 1879-97. Invald i svenska akademin 1881., Fil dr, jur dr, docent i historia, riksdagsman, statsråd och en av de aderton i Svenska Akademien. Avled i Graubünden (Schweiz) 31.7.1901.

Iggbom, Edvard. Född 1839 i Hudiksvall. F: Handlande.

Littorin, Per Svante Wilhelm. Född 1837 i Hedesunda. F: Kapten.

Lundeberg, Christian. Född 1842 i Forsbacka. F: Inspektor. Ägde Forsbacka bruk, riksdagsman. Fick som ”Sveriges kortaste statsminister” leda unionsförhandlingarna i Karlstad 1905.  Död 1931.

Nyström, Johan Erik. Född i Stockholm 1842. F: Styckjunkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Fil dr. Missionär i Beirut och Alger. Omvändes av Rosenius, skrev och översatte sånger, bl a i Sv. psalmboken nr 243 och 301. Gav Vasaskolans bibliotek sin arabiska översättning av Nya testamentet. Riksdagsman. Död 1907.

Söderbaum, Per. Född 1841 i Rö. F: Prosten H.V Söderbaum. Med dr och överläkare i Falun. Skicklig kirurg, studerade bl a antiseptik utomlands. Död 1911.

Åkerberg, Per Olof. Född 1839 i Ljusdal. F: Fabrikör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1859. Förste provinsialläkare i Falun. Död 1914.

 

. . 1860

 

Eneroth, Carl Olof Född 1843 i Gävle. F: Blockmakare A. T Eneroth. Telegraftjänsteman, författare med pseudonymen ”Chicot”. Förmedlade tidsbilder från sin barndoms Gävle under signaturen Gevalienses. Död 1907.

Fogman, Ernst. Född 1843 i Skellefteå. F: Handlande.

Hedenström, Olof Albert. Född 1842 i Färila. F: Komminister.

Hillström, Svante Bernhard.Född 1844 i Gävle. F: Garvare P.O Hillström. Blev bokhållare. Död 1920.

Molin, Claës Adolf Berhard. Född 1840 i Forsmark. F: Traktör.

von Rettig, Per Fredric. Född 1843. F: Rob. von  Rettig. Studerade vid universitetet i Geneve. Övertog farbrodern P C Rettigs tobaksfabrik i Åbo. Grundade Finlands första arbetarförening. Donerade medel till Åbo museum och 1903 till en byggnad till Åbo stadsbibliotek. Kommersråd, adlades 1898. Död 1914.

Tjerneld, Claes Fredrik.Född 1841 i Torsåker. F: Skollärare S. A Tjerneld. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1860. Inspektor vid Ala sågverk. Drunknade 1871.

 

. . 1861

 

Bergman, Henr. Mauritz. Född i Nianfors 1840. F: Regementspastor H. Bergman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Registrator i kammarkollegiet. Död 1923.

Carlsson, Erik Thure. Född i Ovansjö 1842. F: Bruksinspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Smidesmästare och bruksingenjör. Emigrerade till Pittsburgh, USA 1879.

Grape, Anders Herman. Född i Gävle 1842. F: Rådman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Riksdagsnotarie. Sekr. hos riksdagens revisorer. Död 1898.

Nilsson, Gerhard. Född i Motala 1842. F: Stadsbokhållare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Med kand och sjukgymnast. Död 1898.

Oldberg, Oscar Robert Otto. Född 1846 i Alfta. F: Prost. Broder till C Oldberg(1868). Apotekarexamen, emigrerade till  norra Amerika 1864. Professor i farmakologi i Washington och Evanston, många skrifter. Död 1913.

Renberg, And. Herman. Född i Hamrånge 1843. F: Häradsskrivare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Kameral examen. Död 1864.

Stenfelt, Per Edvin. Född i Gävle 1842. F: Magistrats-sekreterare P Stenfelt. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. ”Genistip”, riksdagsbibliotekarie. Död 1917.

Wiström, Carl Fredrik. Född i Gävle 1842. F: Åkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Antikvariatsbokhandlare och lantbrukare. Död 1883.

Östrand, Ernst Jul. Född 1844. F: Kyrkoherde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1861. Fil dr. Rektor för Nya elementarskolan. Kyrkoherde i Stockholm. Död 1885.

 

 . . 1862

 

Cöster, Anders Fredr. Född 1842 i Gävle. F: Tullförvaltare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Lantmätare. Död 1901.

Ekman, Erik Jacob. Född 1842 i Hille. F: Kyrkoherde L Ekman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Präst, men tog avsked 1879 och grundade Svenska missionsförbundet. Utformade i strid med P. P. Waldenström en egen försoningslära. Teol. dr i USA. Död 1915.

Engström, Per Adolf. Född 1843 i Gävle. F: Grosshandlare.

Engströmer, Axel Wilh. Född 1842 i Skog. F: Bruksinspektor. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Drev Molins tobaksfabrik i Hudiksvall, var därefter godsförvaltare i Vårfrukyka. Död 1888.

Fredborg, Lars. Född 1842 i Bollnäs. F: Bonde.

Grape, Erik Adolf. Född i Gävle 1844. F: Rådman.

Schöning, Per Axel. Född 1841 i Söderhamn. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Godsägare och sedan grosshandlare i Stockholm.  Död 1889.

Strandell, C. Er. Axel. Född i Skog 1842. F: Komminister E. I. Strandell. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Kyrkoherde i Klara församling i Stockholm. Teol. dr 1897. Författare, översatte bl a Funcke. Död 1917.

Sundh, Carl Adolf. Född 1844 i Söderhamn. F: Rådman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Direktör vid Norbergs järnväg. Död 1914.

Svahn, Carl Alfred. Född 1840 i Ekerö. F: Prost. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1862. Tidningsman, översatte Jules Vernes. Död 1885.

 

. . 1863

 

Engström, Per Adolf.Född1843 i Gävle. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Grosshandlare, bankdirektör. Död 1907.

Ehrnström, Joh. Frithiof. Född 1843 i Gävle. F: Kyrkoherde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation. 1863. Parisersångare 1867. Folkskollärare i Göteborg. Död 1902.

Gillberg, Erik Axel. Född 1843 i Maråker. F: Bruksinspektor.

Gyllander, Hans Erik. Född 1849 i Överlövsta. F: Prost. Avgick i förtid. Kassör vid Bergslagens järnvägsbyrå i Göteborg.

Hansson Per Fredik. Född 1843 i Gävle. F: Tygförvaltare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Tf länsman m m. Lanthandlare, ”sysselsatt med skrivgöromål och hönsskötsel.” Död 1916.

Hellström, Carl Victor. Född 1843 i Bollnäs. F: Bruksinspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation. Länsman. Emigrerade  till ”Norra Amerika” 1893.

Linck, Josef Ax. Daniel. Född 1846 i Söderhamn. F: Borgmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Fil dr. Tidningsman och politisk skribent. Död 1901.

Norbeck, Agaton Ossian. Född 1842 i Gävle. F: Landssekreterare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Byggmästare i Karlskrona. Död 1906.

Rettig, Johan (John). Född 1847. Avgick i förtid. F: Rob. Rettig. Broder till P. F Rettig (1860). Handelsstudier i Hamburg. Övertog 1886 faderns firma omfattande tobaksfabrik, skeppsbyggeri , skeppsrederi och bruksrörelse. VD i Korsnäs sågverks-AB. Ordförande i stadsfullmäktige. Riksdagsman, ledde utställningen i Gävle 1901. Står genom makan Antonie Rettigs testamente som grundare  av Gävle museum. Död 1907.

Rossander, Gust. Ad. Engelbert. Född 1846 i Österfärnebo. F: Lantmätare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Bruksförvaltare, löjtnant vid Västernorrlands beväringsbataljon. Död 1883.

Sunnvall, Nils. Född 1837 i Trönö. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1863. Fången på väg till polska frihetskriget. Frigavs på konsulär väg. Död 1865.

 

. . 1864

7 juni

Enlund, Erik Herman. Född 1843 i Söderhamn. F: Skräddare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1864. Adjunkt vid Högre allmänna läroverket i Gävle. Död 1906.

Gilljam, Robert Bernhard.Född 1844 i Gävle. F: Handlande.

Gyllander, Carl Erland. Född 1846 i Ö. Lövsta. F: Kyrkoherde. Broder till H. E Gyllander (1863). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1864. Matematiker och auktarie i Skandia. Död 1931.

Hillman, Adolf. Född 1844 i Gävle. F: Grosshandlare Ad. F Hillman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1864. Skriftställare på svenska och spanska. Grundade Söderhamns tidning, spansk konsul, medlem av Spanska Akademien. Amanuens vid Svenska Akademien. Död 1933.

Juhlin, Carl Martin. Född 1844 i Gävle. F: Stadsauktarie E. Juhlin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Mäklarbokhållare i Hull och Goole i England. Död 1896.

Sandberg, Carl Robert. Född i Gävle 1846. F: Stadsläkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation. Parisersångare, armefördelningsläkare. Död 1926.

Silén, Daniel. Född 1844 i Bjuråker. F: Bruksinspektör och rådman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1864. Komminister i Färila och Ljusdal. Död 1903.

Skånberg, Ludvig. Född 1846 i Gävle. F: Vågskrivare.

Leonard Magnus Waern,.Född 5.1.1846 i Bergsjö. F: Brukspatron Leonard Magnus Waern och Greta Gahn. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 7.6.1864. fil kand 30.5.1873, fil dokt 31.5.1875. Docent i praktisk filosofi i Uppsala 1875. Professor i teoretisk filosofi vt.1877 och vt78. Folkskoleinspektör 1882-1886. Lektor vid högre lärarinneseminariet i Stockholm 25.6.1884, rektor där 1.7.1889-31.12.1904 Föreståndare för den teoretiska provårskursen vid provårslroverken i Stockholm från 6.8.1903, Tf lärare i psykologi samt pedagogikens teori och historia vid Stockholms högskola från 1909. Avsked 1913. Avled 1923. Förste kurator vid GH 1876. Verdandi hävdar att han grundade föreningen.

 

 

. . 1865

26 maj

Johan Alfred August Rosell,. Född 13.10.1843 i Harmånger. F: Kyrkoherde.  Hans Rosell och Anna Karolina Klingberg. Intagen i GH 27.9.1865. Bokhållare vid Ramnöst bruk (Västmanland) 1874-75. Tjänstgörande e.o. pstexpeditör 1876.82. Biträde vid länsmanns- och häradsskrivarkontor från 1884. Avled i Skellefteå janiari 1905.

Carl Alexander. Sjöström, Född i Gävle 1846. F: Handlanden And. Sjöström. Intagen vid Gästrike Hälsinge nation 23.9.1865. Handelsbokhållare i Gävle 1874. Grosshandlare och direktör i Gävle 1886-. Död 1935.

Per ThörnellFödd 14.8.1842 i Trönö. F: Bonden Olof Hansson och Barbro Persdotter Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 19.9.1866. Prästvigd 30.5.1869  Komminister i Norrala 22.6.1874. Kyrkoherde i Skuttunge 23.3..1888. Far till överbefälhavaren Ol. Thörnell och professor Gösta Thörnell i Uppsala. Död 1930.

Österberg, August Wilhelm. Född i Gävle 19.2.1847.  F: Murare Anders Gustaf Österberg och Margareta Christina Östberg. Inskriven på GH 22.9.1865. Fil. Kand. 26.5.1875. V. Adjunkt vid Högre elementarläroverket i Falun vt 1876. Provår i Uppsala 1877. Extra lärare vid Göteborgs allmänna läroverk 1878-79. Vice kollega vid Södertälje pedagogi ht 1879. V lektor vid Luleå högre allmänna läroverk 1880-1881. Avled 25.2.1881.

 

. . 1866

 

Andersson, Per. Född i Årsunda 1847. F: Handlande.

Brandt, Gustaf Emil. Född i Gävle 1847. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1866. Arrendator, lasarettssyssloman i Stockholm. Död 1918.

Ekström. Per Ludvig. Född i Bergen 1847. F: Sjökapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1866. Kommunalkamrerare i Limhamn. Död 1922.

Norell, Otto Anselm. Född 1847 i Söderhamn. F: Kyrkoherde H. E Norell. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Bokhandlare, grosshandlare i Gävle. Död 1926.

Norin, Fredrik. Född 1836 i Torsåker. F: Bruksinspektor.

Ström, Carl Isidor. Född i Gävle 1847. F: Läroverksadjunkt.

Théel, Jacob Gustaf. Född 1836 i Säter. F: Kapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1866. Fil dr, botanist. Amanuens vid Riksarkivet. Död 1885.

Unée, Lars Otto. Född i Gävle 1847. F: Handlande.

 

. . 1867

 

Asker, Axel. Född 1848 i Jönköping. F: Landshövding. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Riksdagsman och landshövding i Hallands län. Död 1924.

Hallström, Alarik. Född 1848 i Mo. F: Kapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Broder till nedanstående Godemar Hallström. ”Genistip.” Fil dr och docent i klassiska språk, lektor i Karlstad. ”Omstrålad av lärdomens glans och rykte blev han en av läroverkets verkliga prydnader. På hans minnesvård, rest av Karlstads humanistiska förbund, står de vackra orden: Lumen de suo lumine accendit – han tände ljus av sitt ljus” Död 1927.

Hallström, Godemar. Född 1848 i Mo. F: Kapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Provinsialläkare i Boxholm. Broder till föregående Alarik Hallström. Död 1905.

Kjellerstedt, Per Fredrik. Född 1853 i Gävle. F: Handlande. Grosshandlare i faderns firma. Död 1917.

Strandell, Olof Wilhelm, Född 1848 i Skog. F: Komminister. Bror till K. E Strandell (1862). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Kyrkoherde i Tierp. Död 1925.

Söderblom, A. L. Axel. Född 1847 i Västanfors. F: Bruksinspektor.

Öberg, Per Olof.Född 1846 i Gävle. F: Handlanden Ol. Öberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1867. Kyrkoherde i Hamrånge. Död 1919.

Östlund, Johan August. Född 1847 i Mo. F: Död.

 

. . 1868

 

Björlingsson, Gust. Walfr. Född 1849 i Mora. F: Bruksinspektor.

Blom, Carl August. Född 1849 i Gävle. F: Sjökapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Tidningsman. Telegrafassistent i Göteborg. Död 1899.

Eriksson, Erik. Född 1846 i Arbrå. F: Bonde, kyrkovärd. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Postmästare i Töreboda. Död 1923.

Gårdlund, Per Isak. Född 1847 i Söderhamn.

Norin, Per Axel. Född 1848 i Torsåker. F: Bruksinspektor A. F Norin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1868. Sekreterare i arméförvaltningen. Död 1902.

Nyström, Per Ansgarius. Född 1847 i Stockholm. F: Styckjuntare.

Oldberg, Carl J. R. Född 1850 iAlfta. F: Prost. Studentexamen vid Stockholms gymnasium 1869. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Emigrerade till ”Norra Amerika” 1871. Professor i botanik i Washington där han också ägde ett apotek. Den Oldbergska moss-samlingen är kvar i USA:

Petré, Ernst Reinhold. Född 1849 i Gävle. F: Borgmästare.

Rydberg, Carl Theodor. Född 1849 i Häggeby. F: Kyrkoherde C. J Rydberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1868. ”Genistip.” Amanuens i arméförvaltningen. Död 1896.

Sohlén, Gustaf Emanuel. Född i Söderhamn 1848. F: Vågmästare.  Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1868. Stationsinspektor i Söderhamn.Död 1929.

Sundberg, Anders David. Född i Gävle 1849. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1868. Häradsskrivare i Stockholm. Död 1922.

 

. . 1869

 

Arnström, Erik Gabriel. Född 1849 i Vendel. F: Kyrkoherde A Arnström. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Fil dr och jub. dr. Adjunkt i Kalmar. Död 1930.

Enlund, Per Axel. Född 1849 i Söderhamn. F: Skräddare. Broder till E. H Enlund (1864). Intagen vid Gästrike-Hälsinge nation 1869. Bankkassör i Hudiksvall. Död 1930.

Forssman, Johan Hjalmar. Född 1848 på Gräsö. F: Inspektor. Intagen vid Gästrike-Hälsinge nation 1870. Examen vid bergsskola. Smidesmästare och kassör i Forsmark. Död 1893.

Höijer, Erik Wilhelm, Född 1850 i Vassunda. F: Kyrkoherde J Höijer. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. V. häradshövding, advokat. Död 1931.

Höijer, Johan. Född 1849 i Vassunda. F: Kyrkoherde J Höijer. Bror till föregående. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Prost i Norrby. Död 1934.

Lundberg, Victor Theodor. Född 1847 i Hedesunda. F: Inspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Komminister i Odensala.

Pettersson, Oscar. Född 1850 i Gävle. F: Sjökapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Känd nykterhetsman. Redaktör för flera tidningar och sekreterare i Goodtemplarorden. Död 1911. Sveriges Goodtemplare reste den höga minnesvården över honom på Gävles kyrkogård.

Rundqvist, Carl Victor. Född 1848 i Gävle. F: Sjökonstapel. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Skådespelare vid Djurgårdsteatern m m. Emigrerade 1888 till USA. Död 1888.

Rydberg, Gustaf Frithiof. Född 1849 i Häggeby. F: Kyrkoherde. Broder till C. T Rydberg (1868). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Revisor i kammarrätten. Död 1908.

Rydberg, Jacob Isidor. Född 1851 i Häggeby. F: Kyrkoherde. Broder till G.  F Rydberg och C. T Rydberg (1868). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Kyrkoherde i Hanebo-Segersta. Död 1927.

Stenfelt, Johannes. Född 1849 i Gävle. F: Magistrats-sekreterare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Stadsnotarie i Stockholm.

Théel, Johan Hjalmar. Född 1848 i Säter. F: Kapten. Broder till J. G Théel (1866).  Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Fil dr, specialist på evertebrater, särskilt tagghudingar. (Vasaskolan har en vacker samling). Deltog i expeditioner till Sibirien. Professor och intendent på Riksmuseet. Död 1937.

Jonas Waern,Född 1849 i Bergsjö. F: Brukspatron. Broder till L. M Waern (1864). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1869. Med dr, professor i Stockholm, Ordförande i Sv. läkareföreningen. En uppskattad lärare och barnläkare. Död 1929.

 

. . 1870

 

Engström, Ernst Laurent. Född 1849 i Gävle. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Grosshandlare i Gävle. Död 1917.

Garberg, Rikard Wilhelm.Född 1855i Luleå. F: Inspektor Edv. Garberg. Avgick utan examen och gick till sjöss efter klass fem. Djupvattenseglare. Därefter skeppare på bogserbåten Korsnäs 1.

Gille, Carl Bernhard. Född 1850 i Älvkarleby. F: Stallmästare.

Hultén, Joh. August. Född 1847 i Gävle. F: Bagare.

Johansson, Erik. Född 1851 i Tierp. F: Gästgivare.

Lundberg, Erik. Född 1848 i Älvkarleby. F: Färjkarl.

Måhlén, Johan Erik. Född 1851 i Ockelbo. F: Kopparslagare.

Njurling, Edv. August. Född 1851 i Rö. F: Länsman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Skådespelare, regissör under Albert Ranft. Död 1920.

Nordin, Oskar. Född 1851 i Valbo. F: Komminister.

Nyström, Jos. Magnus. Född 1850 i Gävle. F: Styckjuntare.

Pousette, Sven Fredrik. Född 1851 i Gävle. F: Grosshandlare.

Sjöström, Johan Robert. Född 1854 i Gävle. F: Målarmästare. Civilingenjör. Död 1899.

Ström, August Emil. Född 1850 i Gävle. F: Snickare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Jordad i nationsgraven 1874.

Ström, Carl Mathias. Född 1849 i Ljusdal. F: Major. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Parisersångare, understöddes av sin släkting rektor Selggren. Landshövding i Västernorrlands län. Död 1926,

Söderberg, Nils Johan. Född 1851 i Hanebo. F: Kontraktsprost J. S Söderberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870.  ”Genistip.” Domkyrkosyssloman i Uppsala. Död 1941.

Carl Waern,Född 1852 i Bollnäs. F: Brukspatron. Bror till J Waern (1869). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. ”Genistip.” Löjtnant vid Vendes artilleriregemente. Chef för vapenfabrik i Dartford, England. Död 1912.

Wennström, C. Ernst Emanuel. Född 1851 i Söderhamn. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Postmästare i Uppsala. Död 1925.

Wickberg, Vitalis. Född 1851 i Stockholm. F: Handlande. Ägde Apoteket Lejonet 1901-1926.

Wingenblixt, Wilh. Georg. Född 1849 i Söderhamn. F: Handlande.

Åkerlund, Joh. Rud. Född 1851 i Gävle. F: Trädgårdsmästare.

Östlund, Joh. Walfrid. Född 1851 i Gävle. F: Guldsmed. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1870. Språklärare i Gävle, Uppsala och Falun.  Död 1914, jordad i nationsgraven.

 

. 1871

 

Almgren, Per Gustaf. Född 1849 i Gävle. F: Sjökapten.

Andersson Anders. Född 1849 i Alfta. F: Bonde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. Trävaruhandlare, boende på Stene gård i Järvsö. Död 1920.

Andersson Anders. Född 1849 i Svärdsjö. F: Gästgivare.

Collinder, Erik. Född 1848 i Arbrå. F: Bonde, nämndeman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. Adjunkt i Sundsvall. Har bl a skrivit en katalog över läroverkets myntsamling där samt Medelpads flora. Far till språkforskaren professor Björn Collinder. Död 1920.

Wilhelm Mauritz Edling,Född 14.12.1852 i Söderhamn. F: Handlande. Avled 07.03.1896 i Ngoma, Kongo i samband med den engelska ångaren Matadis exploderade efter en brand i lasten i Boma.

 

A serions explosion hap occurred inWest Africa on board. the, Britishsteamer Matadi.

The cargo of gunpowder on board the steamer, was completely destroyed, and 40 of the crew were either killed or drowned. Theofficers were saved. The explosiontook place, at Boma, near the mouth ofthe river

LONDON, March 10.—The British steamer Matadi, which sailed from Sierra Leone February sth, has been totally destroyed at Boma by an explosion of gunpowder. Some of the passengers and crew were saved, but many are missing.

FORTY PERSONS KILLED

An Explosion of Gunpowder Destroyed the British Steamer Matadi.A Disaster at Boma in the Congo Free State in Which Very Few Escape Death.

LONDON, Eng., March 16.—

A dispatch from Boma, in the Congo Free State, says the British steamer Matadi, which sailed from Liverpool January 22 and Sierra Leone February 5, has been destroyed at Boma by an explosion of gunpowder. Twenty-five passengers were killed. The vessel had on board twelve tons of gunpowder, all of which ignited.

BRUSSELS, Belgium, March 16.—

A dispatch received here states the explosion occurred on March 7. Twenty-five Europeans and sixteen negroes were killed. Among tbe dead are a missionary named Hawk and his wife.

LIVERPOOL, Esq., March 16.—

Advicea received here from Boma Ftate that fully forty persons lost their lives by the explosion on the Matadi. The captain and four afficers are the only survivors.

Hans Manfred Hector,. Född 01.07.1851 i Karlskrona. F: Navigationsläkare. Underlöjtnant vid Dalregementet 1873, löjtnant 1878, kapten 1894

Hedenström, Jonas. Född 1852 i Hedesunda. F: Timmerman.

Hillman. L.G. Richard. Född 1851 I Gävle. F: Grosshandlare.

Karl Gustaf Hjorth,Född 1850 i Gävle. F: Bleckslagare Per Gustav Hjorth. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. Medarbetare i Gefleposten därefter i Norrlandsposten till 1885. Fick samma år anställning vid Dalaposten och då den upphörde i Tidningen för Falu län och stad. Redaktör och utgivare av Härnösandsposten 1891-1895. Redaktör av Örnsköldsviks tidning 1891, Norrlandspladet 1894.. ”Kalle Hjort, stor, tjock och glad, deltog livfullt i den traditionella studentfesten på Karlsborgs värdshus”, enligt Erik Söderströms Gävleminnen. Avled 25.12.1896 i Gävle

Holmström, Per Gustaf. Född 1851 i Gävle. F: Handlande.

Carl OskarKihlström, Född 1850 i Gävle. F: Kronoexekutor och brandvaktschef Carl Fredrik Kihlström och Erika Charlotta Hammarberg Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1871. Prästvigd 1877. Komminister i Färila 1881. Startade en barnhusfond, predikare med obegripligt språk och pekoralisk skald. Befriades från tjänstgöring sedan han i en uppenbarelse tyckt sig ha emottagit Kristus i sin manslem från ett glödande klot och erbjudit sig att helga kvinnor, även Sveriges drottning, med hjälp av ”könskroppen.” Död 07.03.1933. (GD 08.07.1993)

Linderdahl, Anders Pontus. Född i Ovansjö 1849. F: Komminister.

Lundberg, Axel Georg. Född 1851 i Hedesunda. F: Inspektor.

Olsson A. A. Wilh. Werner. Född i Malsta 1848. F: Lantbrukare.

Wessler, Thor Gustaf.Född 1849 i Gävle. F: Konditor.

Örtengren, Sven Helmer. Född 1852 i Torsåker.

 

. . 1872.

15 maj

Andersson, Axel Gustaf. Född 1853 i Gävle. F: Handlande.

Anders Daniel Arnström,. Född 13.11.1852 i Vendel. F: Kyrkoherde Anders Anström och Hildegard Maria Hazelius. Mogenhets examnen Gävle 1872, inskriven GH samma år. Fil. Kand 1883. Amanues hos fångvårdsstyrelsen 1884-1888. T.f. notarie lantbruksstyrelsen 1887-1888. Kamrerare vid Centralfängelset i Karlskrona 1888- R.V.O. 1878

Bergsten, Carl Valentin. Född 1851 i Gävle. F: Handlande.

Björkman, Carl Otto Ansg. Född 1853 i Lövsta. F: Kassör.

Ehneroth, Carl Olof. Född 1851 i Söderala. F: Gästgivare.

Jäderlöf, Anders Olof. Född 1851 i Skog. F: Handlande.

Klintberg, Carl Theodor. Född 1853 i Gävle. F: Rektor G. Klintberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. Rådman i Stockholm. Död 1928. Hans änka Aurore f. Oxenstierna donerade stipendier och sitt Zornporträtt till Gästrike-Hälsinge nation samt Klintbergska släktarkivet till Gävles länsmuseum.

Lundeberg, Axel. Född 1852 i Bollnäs. F: Boktryckare.

Moberg, Carl Gustaf. Född 1854 i Gävle. F: Rektor.

Måhlén, Carl Olof. Född 1853 i Ockelbo. F: Kopparslagare J. E. Måhlén. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. Prost i Närtuna. Död 1937.

Petré, Axel Emil. Född 1853 i Gävle. F: Borgmästare J Petré. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. Elev vid Sandvikens Järnverk, superintendent vid Midwale stålverk i Philadelphia, USA. Därefter bosatt i Schweiz 1913. Död 1923.

Psilander, Albert. Född 4.11.1852 i Tolfta. F: Bruksinspektör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. ”Genistip.” Tryckerifaktor, redaktionssekreterare vid Aftonbladet, har skrivit om sin släkt. Död 26.6.1911.

Sundberg, Lars Johan Ferd. Född 4.4.1849 i Stockholm. F: Skräddare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1872. Ägnade sig år praktisk verksamhet. Var en tid redaktör och utgivare av tidningen Dalarnas Allehanda i Falun.. Redaktör, följetongsförfattare. Emigrerade 1894 till USA. Dog i Stockholm 1934.

Österberg, Gustaf Mauritz. Född 3.2.1853 i Gävle. F: Muraren Anders Gustaf Österberg och Christina Östberg. Inskriven GH 3.2.1873. E.o tjänsteman vi generalpoststyrelsen 1879-80. 1885-90 ststistiskt biträde vid åskilliga av Kongl. Maj:t tillsatta kommittéer. Även biträde vid Statistiska centralbyrån. Anställd i Stockholms Dagblads korrekturavdelning från 1895. Död i Stockholm 12.9.1908. Gift 1880 …

Östlund, Wilh. Hugo. Född 1853 i Gävle. F: Guldsmed.

Östman, Erik. Född 1850 i Gävle. F: Handlande. (startade gävles första fotoatelie 1855).Blev den 6.11.1872 Gymnasieföreningens första kända hederledamot

 

. . 1873

 

Boström, Per Anton. Född 1854 i Gävle. F: Skomakare.

Bäcklin, Robert. Född 1852 i Gävle. F: Garverifabrikör C.R Bäcklin. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1873. Fängelseläkare och  prakt. läkare i Gävle. Död 1928.

Carlsson, Johan David. Född 1852 i Gävle. F: Mjölnare.

Flensburg, Oscar Fredrik. Född i Gävle 1855. F: Konsul. Blev grosshandlare, konsul, stadsfullmäktiges ordförande i Gävle 1907-1919, då bl a ombyggnaden av läroverkshuset genomdrevs. Död 1932.

Fröstedt, Wilhelm Mauritz. Född i Gävle 1853. F: Sjökapten.

Hogman, Otto Georg. Född 1854 i Karlstad. F: Bryggare.

Hollander, Victor Emanuel. Född 1856 i Torsåker. F: Bruksläkare.

Holmgren, Per Erik. Född 1851 i Lövsta. F: Lantbrukare.

Mebius, Claes Albert. Född i Arvika 1854. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1873. Fil dr, lektor i Göteborg. Känd fysiker med professors namn. Död 1947.

Murén, Bror Erik.  Född 1854 i Ockelbo. F: Handlande.

Pettersson, Sam. Alb. Theod. Född 1854 i Gävle. F: Sjökapten.

Rahm, Hugo. Född 1857. F: Grosshandlare. Avgick från klass 4. Arkitektexamen vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Ritade bl a apoteket Nordstjernan och villan Kungsbäcksvägen 7 i Gävle, Saltsjöbadens stadsplan, Svenska paviljonen vid Eiffeltornet på världsutställningen i Paris 1889. Dekoratör, konstnär, ”apotekens nyskapare.” Död 1926.

Sandlund, Gustaf. Född 1852 i Torsåker. F: Handlande.

Frans Alexander von Scheele,. Född i Färnebo 1853. F: Possessionat. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1873. Fil dr. docent i filosofi. Förste folkskoleinspektör i Stockholm, med professors namn. Skrev mycket om psykologi m m samt om Gästrike-Hälsinge nation. Död 1931.

Söderberg, Per Henrik. Född 1853 i Hanebo. F: Kontraktsprost.

Zettervall Carl Erik. Född 1852 i Säter. F: Handlande.

Ölund, Jonas Albert. Född 1851 i Gävle. F: Sjötullsvaktmästare.

Örtengren, Frans Alb. Victor. Född 1854 i Torsåker. F: Kapten.

 

. . 1874

 

Berggren, Per Johan Alfred. Född 1853 i Stockholm. F: Handlande.

Björkman, Carl Georg. Född 1854 i Lövsta. F: Bokhållare.

Cratz, Ernst August. Född 1857 i Gävle. F: Bokbindare. Blev kronokassör. Död 1936.

Flensburg, Oskar Fredrik. Född 1855 i Gävle.

Frisk, Johannes. Född 1857 i Hille. F: Kyrkoherde Per E Frisk. Blev lantbrukare.

Rettig,Gustaf Hjalmar. Född i Gävle 1856. F: Grosshandlare, v. konsul R. Rettig. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1874. Kansliråd i Kung. Maj:ts kansli. Död 1925.

Sandlund, Gustaf. Född 1852 i Torsåker. F: Handlande.

Sjöström, Carl Adrian. Född 1860 i Gävle. F: Målarmästare Rud Sjöström. Målarmästare och amatörtecknare. Död 1913.

Strömbäck, August Oskar. Född 1855 i Torsåker. F: Bruksinspektör.

Söderberg, Per Henrik. Född 1853 i Hanebo. F: Kontaktsprost.

Wallström, Olof Axel. Född 1852 i Gävle. F: Målare.

Öhman, Lars Emil. Född 1856 i Bollnäs. F: Kronofogde.

Johan ÖstbergFödd 18.8.1855 i Gävle. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 17.9.1874. Jur kand 1875, jur utr kand 1880, jur lic 1886, jur dr 1886. Notarie vid Uppsala universitets kansli 1883, auditör vid Upplands regemente 1883, ombudsman vid Uppsala universitet 1889-1891. Kammarrättsråd 1819-1912. Hade en lång rad utredningsuppdrag för andra kammaren 1884-1904. Ordförande i Stockholms stadsfullmäktige 1907- , riksdagsman i första kammaren 1909-10 och från 1912. Förete kurator vid GH 1881-1882 studentkårens vice ordförande . 1882 och ordförande ht1882. Död 8.9.1925.

 

 . 1875

 

Forsling, Per Nathanaël. Född i Gävle 1854. F: Handlande.

Forsmark, Johan David. Född i Gävle 1856. F: Sjötullsvaktmästare.

Hedberg, Carl David. Född i Gävle 1855. F: Grosshandlare.

Kjellerstedt, Ernst Leonard. Född 1857 i Gävle. F: Grosshandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1875. Disponent för Gustavsbro bryggeri. Död 1887. Han var den förste som kremerades i ett svenskt krematorium. Hans aska förvaras i en urna på toppen av familjegravens minnesvård.

Lagerström, Axel Anselm. Född 1853 i Tierp. F: Lantbrukare.

Psilander, Georg Hjalmar. Född 1856 i Tolfta. F: Bruksförvaltare.

Sahlin, Gustaf. Född i Gävle 1855. F: Kyrkoherde.

Söderberg, Jacob Theodor. Född 1856 i Hanebo. F: Kontraktsprost. Bror till N. J Söderberg ((1870). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1875. Fil dr. docent och t.f. professor i Uppsala. Död 1927.

Söderman, Per. Född i Undersvik 1852. F: Hemmansägare. Volontär vid Hälsinge regemente och Dalregementet 1872-1875. Länsman i Delsbo 1877. Intagen i Gästrike-Hälsinge regemente 1883. Hovrättsexamen 1885, kronofogde i Jämtland 1886. Död 1914.

Wedblad, Daniel. Född i Gävle 1855. F: Spinnmästare.

Wedin, Carl Hugo. Född 1855 i Svärdsjö. F: Kvarnägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1875. Elev vid Ultuna, bildade Linghems mejeriaktiebolag, agent för svenska mejeriprodukters export i Manchester. Död 1921.

Wennlund, Anders August. Född 1856 i Gävle. F: Timmerman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1875. Kyrkoherde i Ovanåker. Död 1911.

Åström, Per Jacob. Född 1856 i Gävle. F: Snickare.

Öberg, Johan August. Född 1855 i Gävle. F: Handlande.

 

. . 1876

 

Andersson, Adr. Maximus. Född i Västland 1854. F: Hemmansägare.

Björkman, Per Herman. Född i Lövsta 1857. F: Inspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1876. Examen vid Kungl.Tekniska Högskolan i Stockholm. Disponent för Gyttorps sprängämnesbolag. Död 1920.

Forsling, Paul Alexus Emanuel.. Född 1855 i Gävle. F: Postiljon.

Göransson, Anders Herman. Född 1855 i Gävle: F: v. Konsul.

Hallgren, Carl Axel. Född i Vemdalen 1857. F: Handlande.

Henning, Ernst Johan. Född 1857 i Uppsala. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1876. Fil dr. Lektor på Ultuna, professor, expert på svampar och agrikulturväxter.  Död 1929.

Lundberg, Carl David. Född i Gävle 1856. F: Grosshandlare.

Luth, Johan Fredrik. Född i Gävle 1857. F: Grosshandlare A. F. Luth. Examen vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Praktiserade i Frankrike och England. Grundade 1883 en av Sveriges äldsta elbyråer, Luth & Rosén Elektr. AB. Död 1909.

Moberg, Johan Agaton. Född 1858 i Gävle. F: Rektor K. J. Moberg. ”Genistip.” Överste.

Rosander, Carl Fabian. Född i Virserum 1857. F: Garvare.

Runer, Johan (John). Född 1861 i Gävle. F: Vicekonsul. Avgick från klass sex. Löjtnant vid Hälsinge regemente. Skulptör, medaljör. Kopierade målningar på Gripsholm, dit han ägde en egen nyckel. Han byggde 1910, liksom sin svåger W Engvall, en gård i Uttran, nuvarande Rungården. Utförde Engvalls gravvård på Gävle gamla kyrkogård. Död 1944.

Strömbäck, Erik Hjalmar. Född 1857 i Torsåker. F: Inspektor.

Unge, Lars Hjalmar. Född 1856 i Segersta. F: Major.

Wikström, Carl Gustaf. Född 1856 i Falun. F: Musikant.

 

 

. . 1877

 

(Alla sex eleverna finns på bevarat skolfoto)

 

Elfstrand, Daniel. Född 1858 i Ö. Gran. F: Possessionat Wilh. Elfstrand, sonsons son till Dan. Elfstrand d.ä. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1877. ”Master Daniel” var en känd pedagog i engelska vid Gävle Borgarskola, introducerade direktmetod i språkundervisningen. Skrev Borgarskolans historia samt läroböcker: ”An English Grammar for the Use of Gefle Borgarskola.”  Hans motto: ”Lär dig gärna flera språk, undervisa bara i ett!” Elfstrand introducerade också engelsk fotboll i Gävleidrotten. Död 1945.

Fehrnborg, Olof Emanuel. Född 1858 i Vendel. F: Komminister C. Fehrnborg. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1877. ”Genistip” Fil dr, klassiker, lektor i Örebro. Har bl a skrivit om Gefle gymnasium (i Pedag. Tidskr. 1891) ”En harmonisk personlighet.” Död 1891.

Hallgren, Johan Olof. Född 1858 i Lossa. F: Kyrkoherde J. M Hallgren. (Också farfar Matthias, elev 1790 och hans far, elev 1750 var präster i ärkestiftet). Blev ingenjör vid Limhamn.

Hector, Ludvig Emanuel. Född i Gävle 1858. F: Föreståndare för Gävles navigationsskola (på platsen för nuv. Polhemsskolan). Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Löjtnant och reservkapten vid Hälsinge regemente.  Död 1914.

Sjöström, Gustaf Laurentius. Född 1855 i Umeå. F: Snickare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1878. Redaktör vid Svenska Tribunen i Chicgo. Prästvigd i Chicago, pastorsadjunkt i Sundsvall. Död 1912.

Åhlen, Anders Gustaf. Född  1853 i Gävle. F: Polisbetjänt. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1877. Läroverksadjunkt i Halmstad. Död 1913.

 

. . 1878

 

Cederström, Carl Gustaf Bror. Född i Ystad 1860. F: Generalbefälhavare.

Eklund, Johan Fredrik. Född 1856 i Västland. F: Modellsnickare

Engvall, Axel Theodor. Född 1858 i Gävle. F: Grosshandlare.

Enlund, Jonas Alfred. Född 1860 i Söderhamn. F: Skräddare.

Hallgren, Johan Olof. Född 1858 i Lossa. F: Kyrkoherde. Avgick utan examen. Ingenjör i Limhamn.

Moberg, Carl Anders Emanuel. Född i Gävle 1860. F: Rektor. Broder till J Moberg (1876). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1878. Häradshövding i Skåne. Död 1909.

Rahm, Richard Theodor. Född 1858 i Gävle. F: v. Konsul.

Stenbeck, Johan Wilhelm. Född 1860 i Gävle. F: Grosshandlare C. Wilh. Stenbeck. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1878. ”Genistip”. Kamrer vid stadskontoret, ordförande i Svenska Revisorssamfundet, studentsångare. Död 1923.

Åkerström, Otto Leonard. Född 1858 i Västland. F: Orgelnist. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1878. Bokhållare och kassakontrollant i Jämtlands sparbank, Östersund. Död 1894.

 

. . 1879

 

Ahlstedt, Johan August. Född 1846 i Lekaryd. F: Inspektor

Lindberg, Carl Gustaf. Född 1860 i Bjurtjärn. F: Inspektor.

Lindquist, Alfred. Född 1860 i Gävle. F: Snickare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Teateranmälare i Post-och inrikes tidningar. Utgav bl a diktsamlingarna ”Snödroppar” 1881, ”Aprildagar” 1883 och ”Juldikter” 1904. Död 1930.

Nyman, Ivar Carl Magnus. Född 1859 i Österlövsta. F: Lantbrukare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. E. provinsialläkare i Smedjebacken. Död 1932.

 

 

 

Sjöberg, Carl Leopold. Född i Gävle 1861. F: Handlande. Bodde i Lennstrandska gården strax norr om läroverket. Organist vid skolans morgonböner. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1879. Stadsläkare i Hedemora. Mest känd för sin tonsättning av Geijers ”Tonerna” som han sägs ha skrivit en natt sedan hans välgörare rektor Selggren kritiserat hans studietakt. Död 1900. (Hans musiklärare i läroverket var den energiske Wilhelm Björkegren, död 1917).

Sundberg, Per. Född 1859 i Söderala. F: Hemmansägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1879. Stadsnotarie och rådman i Stockholm. Död 1908.

Thorsell, Carl Erik.Född i Färnebo 1858. F: Snickare.

Wolff, Martin Theodor. Född 1860 i Hälsingborg. F: Plåtslagare, fabrikör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1879. Provinsialläkare i Söderåkra. Död 1943.

Öberg, David Emanuel. Född 1859 i Gävle. F: Handlande.

 

. . 1880

 

Forslund, Johan Engelbert. Född 1860 i Gävle. F: Skrädderiarbetare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1880. Med. fil. Skådespelare. Emigrerade till Canada där han blev Chief Inspector över råvarutillgångarna (stenkol och malmer) i Calgary, Alberta. Utgav den svenskspråkiga tidningen ”Canada.”. Död 1933.

Gårdlund, Ernst Isak. Född 1862 i Söderhamn. F: Hamnmästare.

Hector, David Stefanus. Född 1862 i Gävle. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1880. Fil dr, lektor i kemi samt handelskemist i Malmö. Mycket produktiv översättare och populärvetenskaplig författare, utgav bla ”Den kunnige skolgossen. Hjelpreda för unga naturvänner. Gäfle 1883.” Död 1930.

Hiller, Carl August Reinhold. Född 1860 i Hedesunda. F: Handlande.

Lindvall, Joh. Roderik Tycho. Född i Gävle 1862. F: Byggmästare.

Luth, Erik Gustaf. Född i Gävle 1862. F: Grosshandlare.

Psilander, Carl Gerhard E. Född 1861 i Strömsberg. F: Bruksförvaltare. Broder till A. Psilander (1872). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1880. Död 1882, jordad i nationsgraven.

Roström, Carl Gustaf. Född 1859 i Husby. F: Skollärare.

Runer, Johan. Född 1861 i Gävle. F: v. Konsul.

Sundberg, Fredrik Mauritz. Född 1862 i Söderhamn. F: Verkmästare.

 

. . 1881

 

Andersson, C. Math. Ignatius. Född i Västland 1859. F: Hemmansägare.

Dahl, Erik Julius. Född 1859 i Tegnered. F: Lantbrukare.

Elfstrand, Gustaf. Född 1849 i Gävle. F: Lantbrukare.

Essén, Carl Gustav Wilhelm. Född 1869 i Älvkarleby. F: Ångbåtskommissionär. Ärvde faderns yrke. Död 1929. Inskriven Ht 1880 i första klass, ej mer)

Gillberg, August. Född i Gillberga 1862. F: Klampare.

Hallgren, Lorentz Jakob. Född  i Bro 1861. F: Kontraktsprost. Broder till J. O Hallgren (1877). Inspektor vid Onsäng i Ljusdal.

Kolling, Johan Axel. Född i Lövsta 1860. F: Faktor.

Landén, Otto Wilhelm. Född i Söderala 1863. F: Kronolänsman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Landskamrerare i Kopparbergs län. Stod bl a som skatteexpert i Finansdpartementet bakom 1914 års lagar om arvs-och gåvoskatt. Död 1945.

 

 

Lennstrand, Viktor Emanuel. Född 1861 i Gävle. Fadern kopparslagare i Lennstrandska gården vid Staketgatan (revs 1967). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. Stiftade 1888 Utilistiska samfundet, skrev i antireligiös anda, dömdes för fritänkeri.  Död 1895. På Gävle gamla kyrkogård reste meningsfränder en gravvård med inskrift: JAG DÖR NÖJD I TRON PÅ ETT LYCKLIGT FRAMTIDSFOLK SOM LEFVER UTAN ILLVILJA FÖRDOMAR OCH VIDSKEPELSER.

Lindeberg, Johan Wilhelm, Född 1861 i Västerås. F: Byggmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. Trävaruhandlare, stadsbibliotekarie och känd lokalforskare i Gävle. Hans fotoalbum bevaras på Vasaskolan. Död 1941.

Lundberg, Erik Gustaf. Född i Falun 1859. F: Byggmästare.

Modin, Oskar Gotthard. Född i Gävle 1863. F: Snickare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. Ho.andläkare i Stockholm. Död 1933.

Söderström, Carl Erik. Född i Gävle 1863. F: Vågskrivare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1881. Praktiserande jurist i Stockholm. I sina Gävleminnen från  1870-talet berättar han om vargmöte i Stadsträdgården, om klappbryggorna i ån, om slåtter på vretarna med matsäck och svagdrickskunka. Om den oplanerade skolgården med tistlar och vattengropar där man ”trampade sega”, om gymnasistföreningen som förbjöds av rektor Klintberg. Vidare om varför han tog föreningens arkiv till Uppsala. Om fritänkarens Lennstrands relationer till P. P Waldenström samt om studentexamen 1881 som gick dåligt med tre kuggade. Död 1940.

Öhman, Ernst Fredrik. Född i Bollnäs 1860. F: Kronofogde.

 

. . 1882 (Latinklassen)

 

Asplind, Carl Reinhold. Född 1863 i Gävle. F: Målare.

Bodman, Erik Johan Anders. Född 1862 i Stockholm. F: Tullförvaltare.

Gavell, Johan Herman. Född i Rogsta 1864. F: Kyrkoherde.

Lehman, Per Fr. Mathias. Född i Gävle 1864. F: Handlande.

Lindfors, Gustaf Osvald. Född i Gävle 1864. F: Inspektor.

Matton, Emil Andreas. Född 1866, av vallonsläkt. F: L. A Matton, som grundade ett garveri på tomten söder om nuvarande Sankt Ansgars hus. Ingick i faderns rörelse som han övertog 1900. Han donerade bl a Gustav Vasas staty i Kvarnparken – gjord av hans syster Ida Matton – samt Osslunds målning av Stora Sjöfallet i Vasaskolans aula. Död 1957.

Nordin, Carl Bernhard. Född 1868 i Gävle. F: Kronolots. Djupvattensseglare och överlots iGävle.

Nyvall, David. Född i Karlskoga 1863. F: Frikyrkomannen Carl Nyvall. Emigrerade efter medicinska studier år 1886 till USA där han blev rektor för Svenska Evangeliska Missionsförbundets skolor i Minneapolis och Chicago. Professor i Washington och redaktör, Framstående talare och skald. Död 1946.

Olsson, Oskar Emanuel. Född 1864 i Gävle. F: Snickare.

Sedvall, Anders Olof. Född i Hedesunda 1861. F: Hemmansägare.

Unge, Ernst Leonard. Född i Segersta 1861. F: Överstelöjtnant. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1882. Rådman och polismästare i Gävle Död 1918.

 

. . 1882 (Realklassen)

 

Boberg, David. Född i Gävle 1865. F: Fabriksidkare.

Carl Axel IsraëlHvasser, Född i Västerås 1863. F: Läroverksadjunkt.

 

. . 1883 (Latinklassen)

 

Carlén Emil Waldemar. Född 1863 i Söderala. F: Flottningschef.

Douhan, Anders Gust. Henr. Född i Gävle 1862. F: Handlande.

Engvall Josef Wilhelm. Född i Gävle 1861. F: Grosshandlare. Lantbruksutbildad. Godsägare, byggde 1910 nuvarande Sigridsgården i Uttran. Död 1930.

Humble, Olof Abraham. Född 1862 i Gävle. F: Prosten Ol. Hj. Humble i Ovansjö. Broder till C. S Humble (1882).Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Prost i Gnarp och kyrkoherde i Häverö. Död 1940.

Johansson, Herman. Född i Husby 1864. F: Hemmansägare.

Lehman, Carl Oskar Aug. Född 1865 i Gävle. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1883. Landssekreterare i Gävle. Död 1916.

Lindblom, Johan Fredrik. Född 1865 i Hanebo. F: Handlande.

Odén, Johan Edvard. Född 1865 i Stockholm. F: Lotsålderman.

Svinhufvud, Axel A. J. W. Född i Söderhamn 1864. F: Kapten.

 

. . 1883 (Realklassen)

 

Bergström, Lars Gottlieb. Född 1865 I Hille. F: Kyrkoherde  J. A Bergström. Blev skogstjänsteman., liksom sin bror Mårten (1888).

Lundell, Anders Robert. Född i Varola 1865. F: Lantbrukare. Examen vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm 1886. Samma år bosatt i New York, konstruerade fläktar och elmotorer, som genom Porague El. C:o spreds världen över. Delägare i flera bolag. Han tillbringade ofta somrarna i det gamla hemmet i Sverige. Död 1935.

Sundberg, Carl Fredrik. Född 1863 i Skog. F: Smed.

Unge, Alfred Leonard. Född 1862 i Segersta. F: Överstelöjtnant.

 

. . 1884 (Latinklassen)

 

Andersson, Carl Oskar. Född 1863 i Stockholm. F: Poliskommissarie.

Bergström, Johan Gust. Född 1866.  F: Avlidne kyrkoherden i Hille J. A Bergström. Bror till L.G Bergström (1883). Blev sjöman.

Blombergsson, Carl Erik. Född 1864 i Hille. F: Kvarnägare.

Brodin, Erik. Född 1872. F: Skeppsbyggmästare O. A Bergström. Skeppsredare, donerade bl a medel till Stenebergsparkens anläggande. Han skänkte enligt Rolf Lanborn (sx 1919) även kupolen över läroverkets astronomiska  observatorium vid påbyggnaden 1914. Död 1931. Vilar på Gävle gamla kyrkogård under en skeppsstäv och en kvinnofigur av Ida Matton.

Hålén, Johan Robert. Född 1866 i Gävle. F: Rådman.

Kling, Carl Josef.Född 1865 i Gävle. F: Guldsmed.

Lindman, Henrik. Född i Gävle 19.01.1867. F: Syssloman och klockare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1884. Musiker och cellist vid hovkapellet m m. Död i Stockholm 01.06.1930. Gift 1892 med Anna Matilda Wannberg.

Nilsson, Nils Johan. Född 1866 i Gävle. F: Bryggare.

Nyström, Petrus Bernhard. Född 1865 i Gävle. F: Skräddare.

Sundin, Otto Elias. Född i Gävle 1864. F: Vaktmästare.

Per (Pelle) Svedlund, Född i Gävle 06.10.1865. F: Läroverksadjunkt  P. A Svedlund. Intagen i Gästrike Hälsinge nation 1885.. Landskapsmålare och intendent för Thielska galleriet 1932-46. Har bl a målat ”Sommarkväll i Brügge” på Nationalmuseum. Död i Gävle13.02.1947.

Säfwenberg, Bror Otto Arvid. Född i Hed 1866. F: Bruksförvaltare.

 

. . 1884 (Realklassen)

 

Björck, Carl Gustaf. Född i Brunskog 1865. F: Disponent.

Forss, Johan Albin. Född 1863 i Hudiksvall. F: f.d vaktmästare.

Lundberg, Johan Hugo. Född i Kolbäck 1863. F: Lantbrukare.

Nyström, Emil Theodor. Född 1866 i Gävle. F: Skräddare.

 

Björkman, Malmcolm. Född 1865. F: Landshövding C. A. T Björkman. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1885. Häradshövding i Haparanda. Död 1908.

 

 

. . 1885 (Latinklassen)

 

Andersson/Boalt, Anton. Född i Hishult, Halland 28.08.1863. F: Handlande/hemmansägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1886. Jur kand. Sekreterare hos överståthållarämbetet, ombudsman i Blomsterfonden. Far till sociologiprofessor Hans Boalt. Gift 1900 med Ruda Brodin. Barn: Magda 1901, Sigrid 1903, Gunnar 1910. Död i Stockholm 13.06.1927.

Berthelsson, Jonas Sixtus. Född i Garpenberg 1864. F: Gruvfogde.

Björkman, Karl Gustaf. Född i Österfärnebo 1864. F: Bruksägare.

Blomqvist, David Matthias. Född i Uppsala 1865. F: f.d Tapetserare.

Englund, Per Wilhelm. Född 1866 i Skog. F: Handlande.

Fogelmarck, Hjalmar. Född i Västervik 1866. F: Skeppsmäklare.

Humble, Carl Simon. Född 1866. F: Prosten Ol. Hj. Humble i Ovansjö. Bror till A Humble (1883). Blev lantbruksbokhållare.

Lodin, Erik Gustaf. Född 1866 i Rättvik. F: Lantbrukare.

Pehrsson, (Per)Petrus. Född i Valbo 1867. F: Bokhandlare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1885. Teol. dr. Prost i Göteborg, känd riksdagsman. Grundade Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet m m. Död 1953.

Pihl, Carl Torsten. Född 02.08.1866 i Rödeby, Blekinge. F: Lantbrukare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1885. Dim ex. 1890. Kyrkoherde och prost i Karlskrona stadsförsamling 1908. Fängelsepredikan 197-26. Död i Karlskoga 09.04.1948.

Selggren, Per Erik. Född i Hille 18.08.1865. F: Arbetare. Inskriven vid GH 1885. Kansliexamen. Död i Gävle 22.05.1910.

Sundman, Johan Fredrik. Född 1865 i Skog. F: Vaktmästare.

Törnblom, Gustaf Adolf. Född 1865 i Ljusnarsberg. F: Handlande.

Wermelin, Olof Theodor. Född 1865 i Brunskog. F: Reseombud.

Zimdahl, Per Elis.Född i Hille 04.10.1867. F: Organist och  klockare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1885. Hovrättsexamen i Lund 1892. Borgmästare i Alingsås 1899-1938. Ledamot av första kammaren 1917. En lång rad förtroendeuppdrag. Död i Stockholm 20.12.1955.

Åkerson, Carl Wilh. Född 1869. F: Grosshandlare. Direktör i gammal känd Gävlefirma.

Åslund, Anders. Född 1864 i Ovansjö. F: Bergsman.

 

. . 1885 (Realklassen)

 

Berglin, Karl Erik. Född 1863 i Torsåker. F: Handlande.

Gavell, Per Wilhelm. Född i Rogsta 1866. F: Kyrkoherde Jonas Gavell. Blev överlantmätare i Värmlands län. Upplade jordregister för Stockholms län. Konstruerade den Gavellska lutningsmätaren. Död 1961.

Lindberg, Knut Leopold. Född 1867 i Gävle. F: f.d Stationsinspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1889. Rådman och stadsfullmäktiges sekreterare i Gävle. Död 1946.

Smärt, Berthold. Född 1865 i Gävle. F: Fältmusikant.

 

 

 

1886 (Latinklassen)

 

Ekelundh, Gösta P. Född i Uppsala 1866. F: Handlande. Avgick till tandläkaryrket.

Enström, John Gustaf. Född i Gävle 1866. F: Sjökapten. Avgick till tekniska högskolan.

Hultin, Erik Ivar. Född i Torsåker 1866. F: Färgare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1887. Regementspastor och förste komminister i Gävle. Blev kyrkoherde i Bollnäs men dog 1924 strax efter tillträdet.

Jennische, P. Hugo R. Född 26.06.1867 i Alfta. F: Apotekare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1886. Med lic,Stadsläkare i Vänersborg 1907-44 samyt skol och fängelseläkare under samma tid. En lång rad förtroendeuppdrag. Död i Vänersborg 30.01.1944.

Lind, Erik Wilhelm. Född 1866 i Söderhamn. F: Glasmästare. Avgick till hantverksrörelse.

Norlin, Arnold P. K. Född 1869 i Lund. F: Akademiadjunkt. Avgick till universitetet.

Pihl, Ant. Gotthard. Född 1868 i Rödeby. F: Lantbrukare. Bror till C Pihl (1885). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1888. Ajunkt i Göteborg. Död 1956.

Måhlén, Brynolf  E. R. Född 1867 i Ockelbo. F: Kopparslagare. Avgick till universitetet.

 

1887(Latinklassen)

 

Andersson, Erik Edvard. Född i Stockholm 1868. F: Poliskommissarie. Avgick till civil tjänstemannabana.

Björkman, Karl Viktor Em.Född 1868 i Gävle. F: Läroverksadjunkt. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1889. Handelslärare i Hamburg och Lübeck, edsvuren translator, grundade handelsinstitut i Lübeck. Skrev ”Lehrbuch der schwedischen Sprache” (1911) m m. Död 1931.

Elfstadius, Anselm Georg. Född 1866 i Gävle. F: Överuppsyningsman. Avgick till handelsinstitut.

Eriksson Per Gustaf. Född i Gävle 1869. F: Skjutsentreprenör. Avgick till universitetet.

Forsström, Svante Gustaf. Född 1868 i Gävle. F: Handlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1887. Fil dr. Lektor i fysik, Lund. Död 1941.

Hallström, Petrus August. Född i Tärna 1865. F: Hemmansägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1887. Teol. fil. Disponent för Arbrå kakelfabrik. Förestod Uppsalas kristidsbyrå 1914-1919. Syssloman vid Uppsala epidemisjukhus. Död 1950.

Hedberg, Karl Johan. Född i Gävle 1868. F: Handlande. Avgick till häradsskrivarkontor.

Jacobsson, Ernst Oscar. Född i St. Malm 1868. F: Trafikchef. Avgick till bruksrörelse.

Larsson, Ernst Fritiof. Född i Gävle 1868. F: Civilingenjör. Avgick till tullverket.

Moberg, Gustaf Adolf. Född 1867 i St. Skedvi. F: Handlande. Avgick till universitetet.

Nils GustafSvedlund,Född 10.1.1867 i Gävle. Fadern Läroverksadjunkt. Bror till Per Svedlund (1884). Major vid Hälsinge regemente. Gymnasiklärare vid Gävles högre allmänna läroverk. Nitisk hyresvärd för Gavlegårdarna (”Tyst ungar, annars kommer Majoren!”) Historierna om den hetlevrade ”Gucke” och hans ”kungliga gymnasister och goschar” är många. Han ryckte upp skolans idrottsförening och skytteförening. Då staden vägrade honom anslag bekostade han själv sin kommandobalkong på gymnastikhuset. Gift 31.10.1896 med Ellen Reuterskiöld. Död 1955.

Westberg, Frans. Född 1864 i Husby. F: Lantbrukare. Avgick till universitetet.

Öberg, Karl Gustaf Bernh. Född 1866 i Simtuna. F: f.d Lantbrukare. Avgick till tandläkaryrket.

 

 

 

 

 

1887 (Realklassen)

PRIVATISTER FRÅN FLICKSKOLAN  1887

 

Björkman Anna. Född 1869. F: Landshövding C. A. T Bergström. Gift med borgmästare Carl Berggren och mor till en rad officerare, länge Gävles omtyckta ”första dam.” Död 1956.

Viklund, Gertrud. Född 1868. Kamrer vid Gävleborgs läns sparbank.

 

. . 1888 (Latinklassen)

 

Andersson, Karl Edvard. Född 1866 i Husby. F: Bonde.

Asplind, Gustaf Emil. Född 1869 i Gävle. F: Målare.

Bergström, Mårten Birger. Född 1868 i Hille. F: Kyrkoherde. Broder till L.G Bergström (1883) och J.G Bergström (1884). Blev skogstjänsteman.

Fahlroth, John Hugo Siggart. Född i By scken 1870. F: Bruksdisponent. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1888. Landssekreterare i Kopparbrgs län.

Forsgren, Harald Gust. Albin. Född i Gävle 1868. F: Målare.

Jacobsson, Ivar Leontius. Född i St. Malm 1870. F: Trafikchef.

Larsson, Anders Adolf. Född i Söderhamn 1869. F: Skomakare.

Martinell, Josef Ansgarius. Född i Österfärnebo 1868. F: Postmästare.

Martinell, Efraim. Född i Österfärnebo 1870 F: Postmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1888. Provinsialläkare i Malung, Norberg och Vingåker. Död 1939.

Olsson, Axel Olof  Martin. Född 1869 i Österfärnebo. F: Lantbrukare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1888. Kronofogde för Ovansiljans fögderi.  Död 1951.

Wadman, Karl Robert. Född 1870 i Gävle. F: Bryggare.

Wedblad, Josef. Född 1865 i Gävle. F: Fabriksmästare.

 

1888 (Realklassen)

 

Blomqvist, Karl Joël. Född i Uppsala 1870. F: f.d Tapetserare.

Dahlgren, Axel Fredrik. Född 1872 i Stockholm. F: Kapten. Blev sjöman.

Hedlund, Karl Georg. Född i Söderala 1866. F: Kyrkoherde.

Höglund, Karl Fredrik. Född i Högbo 1867. F: Paketexpeditör.

Norén, Karl. Född i Ljusne 1873. F: Sågverksägare. Blev kapten vid flottan.

Pettersson, Karl Wilhelm. Född 1868 i Gävle. D: Sjökapten.

Renard, Herman Fredrik. Född 1872 i Stockholm. F: Fotograf.Utbildade sig till fotograf.

Wedblad, Augustinus.Född i Gävle 1870. F: Fabriksmästare.

 

 

 

 

 

1889 (Latinklassen)

 

Andersson, Karl Gust.Född i Angarn 1870, F: Arrendator.

Björkman Gustaf Adolf. Född i Stockholm 1871. F: Landshövding C. A. T Björkman. Bror till Anna Björkman (1887). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1889. Hovrättsråd. Borgmästare i Norrköping. Riksdagsman med många styrelseuppdrag. Död 1941.

Bouvin, Fritz Wilh. Född i Gävle 1870. F: Bankvaktmästare.

Ekström, Roland  F.W. Född i Högbo 1867. F: Kyrkoherde.

Ekström, J. Gottfrid Samuel. Född i Undersvik 1870. F: Kyrkoherde.

Eriksson, Erik. Född i Gävle 1872. F: Sjömansmissionär.

Insulander, P. Erik Gustaf. Född 1871 i Ovansjö. F: Folkskoleinspektör.

Johansson/Leufvén/, J. Gustaf. Född i By socken 1870. F: Organist J. E. Johansson och h. h Sofia Leufvén och broder till Edvard Johansson Leufvén (1892). Examen vid Ultuna. Hade stor betydelse för nötkreatusaveln och förkämpe för jordbrukskooperationen. Död 1932.

Lindberg, Nils Emanuel. Född i Persberg 1869. F: Bruksförvaltare.

Nettelbladt. K. Hjalmar.Född i Frykerud 1871. F: Trafikchef.

Nordlund, Karl. Född i Gävle 1871. F: Lektor K. P Nordlund och hans fru ”Snorre.” Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1890. Fil dr, lektor i Uppsala, rektor i Hudiksvall. Förste skolinspektör i Stockholm. Han var en välkänd pedagog och införde bl a obligatorisk slöjdundervisning och mer självverksamhet i skolorna. Död 1935.

Rydberg, K. Martin. Född i Valbo 1870. F: Kontaktsprost.

Sjölander, K. Martin. Född i Valbo 1870. F: Handelskassör.

Säfwenberg, K. O. Hjalmar. Född i Karmansbo 1870. F: Bruksförvaltare.

 

. . 1889 (Realklassen)

 

Forsström, Knut Wilhelm. Född i Gävle 1869. F: Handlande.

Lilliehöök (af Gälared och Kolbäck), Bertil. Född 1870 i Ovansjö. F: Major. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Företog som officer under första världskriget en studieresa till franska och engelska fronten 1915. Överste och chef för Gotlands artellerikår. Död 1967.

Lilliehöök, Gösta. Född 1871 i Ovansjö. F: Major. Broder till B Lilliehök. Generallöjtnant och militärbefälhavare för övre Norrland. Föregångsman inom militäridrotterna. Död 1952.

Sundberg, Olof Herman. Född 1870 i Ljusdal. F: Handlande.

 

 

PRIVATISTER FRÅN FLICKSKOLAN 1889

 

Lindahl, Alma. Född 1871. Gift Tingvall.

Paue, Sigrid. Född 1868. Lärarinna vid Gävles flickskola. Där verkade också Teklas systrar Majken (1864-1944) som dokumenterat skollivet i sin klippbok och Bibbi (1869-1948). Fröknarna Swedlund figurerar i Agnes von Krusenstiernas Toni-böcker.

Swedlund, Tekla. Född 1871. Syster till G Swedlund (1887). Gymnastiklärare. Död 1948.

 

 

 

 

 

1890 (Latinklassen)

 

Andersson, Karl Gustaf. Född i Angarn 1870. F: Arrendator. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1890. Häradshövding i Lindesberg. Död 1950.

Björkling, Karl. Född i Vendel 1870. F: Hemmansägare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1890. Landsfogde i Gävle. Död 1953.

Edlund, Karl Abraham. Född i Bollnäs 1871. F: Orgelnist.

Gottliebsson, Antonius Einar J. Född 1872 i Garpenberg. F: Kronolänsman.

Johansson, Karl Johan. Född i Gävle 1872. F: Skrädddare.

Klintman, David Bernh. Född 1871 i Gävle. F: Veterinärläkare.

Lindström, Svante Johan. Född 1872 i Öregrund. F: Sjökapten.

Nordström, Fritz Otto Abr.. Född 1873 i Främmestad. F: Grosshandlare Sten Nordström. Maskindirektör vid Gävle–Dala Järnvägsaktiebolag.

Stenholm, Karl Wesley. Född 1872 i Norrköping. F: Metodistpredikant.

Stålnacke, K. Arthur. Född 1869 i Ovansjö. F: Klampare.

 

. . 1890 (Realklassen)

 

Boy, Bengt Henry. Född 1868 i Stockholm. F: Överste.

Gillberg, Johan Gerhard. Född i Söderhamn 1872. F: Faktor.

Larsson, Lars Johan. Född i Årsunda 1869. F: Gästgivare.

Lilliehöök, Lennart. Född i Ovansjö 1872. F: Major. Bror till Gösta och Bertil Lilliehöök (1889). Gift med Signe, dotter till stadsminister Chr. Lundeberg. Generallöjtnant, chef för västra armefördelningen. Död 1950.

Nygren, Oscar Eugen. Född i Gävle 1872. F: Stadsmäklare.

Pettersson, Per Olof. Född 1868 i Årsunda. F: Fanjunkare.

Wallin, Erik Wilhelm. Född i Ö. Lövsta 1872. F: Gjuteriidkare.

 

. . 1891 (Latinklassen)

 

Blombergsson, Bengt Gabriel. Född i Hanebo 1873. F: Kronofogde.

Bouveng, Karl Fredrik. Född i Gävle 1871. F: Kanslivaktmästare. Tjänsteman vid Svenska Handelsbanken.

Dryselius, Viktor Alexander. Född i Gävle 1871. F: Sjökapten.

Essén, Oskar. Född 1874.F: Ångbåtskommissionär. Broder till Karl Essén (1881). Kontorschef vid Gefle maufaktur.

Fischer, Erik Wilhelm. Född i Gävle 1872. F: Handlande.

Grundell, Oskar Petrus. Född 1872 i Färila. F: f.d Fanjunkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Major. Gymnastiklärare vid Borgarskolan. Ägde gård vid Lövudden i Lexe. Död 1961.

Hagberg, Karl Adam. Född i Julita 1870. F: Komminister. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Massör. Försäljare i Stockholm. Död 1929.

Hesselgren, Hugo. Född i Torsåker 1873. F: Fältläkare.

Jacobsson, Nils Maur.Wald. Född i Malmö 1873. F: Trafikschef. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Teol. dr, lektor och prebendekyrkoherde i Linköping. Skrev om herrnhutismen, Linköpings gymnasium m m . Död 1950.

Lagerlöf, Henrik Leonard. Född i Nordmaling 1872. F: Bruksförvaltare.

Leksell, Erik Gabriel. Född 1873 i Gävle. F: Bagare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Ombudsman. Rådman i Gävle. Död 1942.

Löfgren, Eliel. Född i Piteå 1872. F: Redaktör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Advokat, riksdagsman och utrikesminister. Han var ordförande i skolans litterära förening Verdandi och improviserade gärna små verser senare i livet; berättade bl a sina skolminnen  i Verdandis minnesskrift 1937. Död 1940.

Nordström, Axel Israel. Född 1870 i Bollnäs. F: Inspektor.

Nyström, Nils Johan. Född 1873 i Gävle. F: Kapten.

Persson, Per. Född 1869 i Alfta. F: Hemmansägare.

Wikström, Einar Erik. Född 1874 i Söderhamn. F: Borgmästare. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1891. Av känd norrlandssläkt, krigshovrättsråd och känd filatelist. Skrev bl a om gamla Söderhamn och stadsbranden 1876. Död 1956.

Åkerlund, Erik Natanael. Född 1877 i Ockelbo. F: Lärare. Övergick till Borgarskolan, blev direktör för Åhlén och Åkerlunds förlag som bl a utgav Veckojournalen och Husmodern. Ägare till Stockholmstidningen och Aftonbladet. Känd seglare vars yacht ”Bissbi” vann guldmedalj i OS 1932. ”Veckopressens riddar Blåskägg” Död 1940.

Öberg, Eukar Olof  Född 1877 i Gävle. F: Kyrkoherde P. O Öberg. Blev lantbrukare.

Öhrner, Per. Född 1869 i Färila. F: Inspektor.

 

. . 1891 (Realklassen)

 

Nordlund, Erland. Född i Ö. Lövsta 1872. F: Lektor. Bror till Karl Nordlund (1889). Examen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1896. Kapten vid kustartelleriet. VD i Sveriges Industriförbund, redaktör för ”Sunt förnuft” m m. ”Mångsidig och uppslagsrik.” Död 1930.

Svinhufvud Karl Gösta Wilhelm.Född 1874 i Söderhamn. F: Major. Blev forstmästare, direktöroch godsägare. Död 1937.

Wilén, Konrad Julius. Född i Gävle 1873. F: Spannmålsmätare.

Wixner, John Isidor. Född i Bjuråker 1870. F: Fanjunkare.

 

Paues, Gösta. Född i Ockelbo 1874. F: Kapten. Stationsskrivare vid Gävle-Dala Järnvägare.

 

 

. . 1892 (Latinklassen)

 

Cederberg, Carl Dinus Philip.Född i Hille 1873. F: Kronolänsman.

Filén, Tor Ragnar. Född i Karlshamn 1873. F: Trafikchef.

Forsman, Claes David. Född 1871. F: Sjökapten. Broder till F Forsman (1887). Konsul och skeppsmäklare. Efter 1928 direktör för Gävle Nya Stuveri AB. Kommunalpolitiker, förestod sjöfartsutställningen i Gävle 1934.

Carl Hesselgren,Född i Torsåker 12.07.1874. F: Fältläkare Gustav Adolf Hesselgren och Maria Margareta Waern. Inskriven GH 14.09.1892. Hans äldre syster Kerstin Hesselgren var Sveriges första riksdagskvinna. Död 1949. Gift med Anna Ellen Silverstolpe ej klar

Jacobson, Lars Gustaf. Född i By (Falu län) 1873. F: Lantbrukare.

Johansson, Josef Aron.Född 1878 i Gävle. F: Målare. Övertog faderns färghandel i Gevaliapalatset omkring 1892.

JohanssonLeufén,Edvard. Född i By (Falu län) 1874. F: Orgelnist. Broder till

   G Johansson Leufvén (1889). Fil dr 1897. Prästvigd 1901. Kyrkoherde i Ununge och Edsbro. Känd religionshistoriker, redaktör för Sv. kyrkotidning. Theol. dr h. c. professors namn. Skrev en bok om sin lärare Waldenström som predikant. Död 1928.

Johan Wilhelm Lundin,. Född i Stockholm 11.07.1872. F: Arbetare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 08.09.1892. Fil kand. 1895, fil. lic 27.02.1897. Biblioteksamanuens vid universitetsbiblioteket 1895. Avled 29.03.1908. Jordad i nationsgraven.

Rennerfelt, Ivar. Född i Torsåker 1874. F: Ingenjör. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1892. Konstruktör i Berlin och New York, överingenjör vid Arvikas Verkstäder. Uppfann ljusbågsugn för smältning av metaller (”Rennerfeltsugn”). Dog på tåget mellan Stockholm och Djursholm 1949.

Westergren, Aug Efraim. Född i Gävle 1872. F: Arbetare.

Åsberg, Ernst Viktor. Född i Ovansjö 1874. F: Bruksinspektor.

 

 

. . 1892 (Realklassen)

 

Björk, Axel Arvid.Född i Norrtälje 1872. F: Byggmästare, kvartersman (hantverkare vid flottan.) Civilingenjör, drätselkammarens vice ordförande.

Höjer, Ale Axel Adolf. Född 1872 i Gävle. F: Skrivare. Sonson till rektor J. G Höjer. Stadskamrer.

Larsson, Carl Leonard. Född 1873 i Årsunda. F: Gästgivare.

Sehlberg, Erik Henrik. Född 1873 i Stockholm. F: Med. dr.

Serrander, Torsten. Född 1875 i Örebro. F: Redaktör. Kapten vid Hälsinge regemente.

Sjöberg, Hjalmar Johannes. Född 1877. F: Fabrikör. Ingenjör 1893. Död 1908.

Wengelin, CurryBirger. Född 1878 i Gävle. F: Bokhållare. Tjänsteman vid Gävle Dala Järnvägar, vars minne lever kvar i de vackra konstverk som dess fond levererar till stadens prydande.

 

. . 1893 (Latinklassen)

 

Breiholtz, Claës Gust. Erhard. Född i Årjäng 1874. F: Apotekare.

Bucht, Henrik Albert Julius. Född 1875 i Sundsvall. F: Inspektor, sågförvaltare. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1893. Bokförare vid Gävle Ångbryggeri. Död 1949.

Elg, Per Gösta. Född 1873 i Ovansjö. F: f.d. Stationsinspektor. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1893. Prost i Bro och Lossa. Död 1959.

Eriksson, Johan Axel. Född 1873 i Hedesunda. F: Handlande. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1893. Tandläkare i Göteborg. Död 1926.

Holmstrand, Nils Emanuel. Född 1871 i Bollnäs. F: Handlande.

Jacobson, Fredrik. Född 1873 i Kalix. F: Ångbåtskommissionär. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1893. Jur. fil examen. Jordad i nationsgraven 1898.

Johnsson, Percy John. Född 1872 i Bollnäs. F: Trävaruhandlare.

Wibom, Einar Karl Axel. Född i Gävle 1876. F: Lasarettssyssloman.

 

. . 1893 (Realklassen)

 

Höjer, Ale Axel Adolf. Född i Gävle 1872. F: Skrivare. Sonson till rektor J. G Höjer. Blev stadskamrer.

Jonsson, Johan Theodor.Född i Brännkyrka 1871. F: Snickare.

Lindbeck, Johannes.Född i Härnösand 1873. F: Seminarieadjunkt.

Lundvik, Karl Wilhelm Henr. Född i Valbo 1875. F: Ingenjör

Löfstrand, Karl Viktor.Född i Årsunda 1875. F: Handlande.

 

 

 

 

 

1894 (Latinklassen)

 

Bellander, Bror Adolf Fredrik. Född i Bollnäs 1875. F: Jägmästare. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1894. Järnvägsläkare i Stockholm. Död 1941. Släkten kommer från Bälsås by, Kvistbro socken i Närke. Adolf och hans bröder Nils, Bengt, Olof (1900) och Sixten från Bollnäs – alla fem med förnamnet Bror – bildade skolhushåll på Byggmästargatan 8 under sina studier vid läroverket.

Beskow, Nils Fredrik. Född 1874 i Söderhamn. F: f.d  Provinsialläkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1895. Postmästare i Söderhamn.

Delin, Nils Viktor.Född i Njutånger 1877. F: Grosshandlare. Inskriven i Gästrike-Hälsinge nation 1894. Skogschef vid Billeruds AB. VD för Statens Bränslekommission 1918. Död 1944.

Genberg, Per Valdemar. Född i Bollnäs 1875. F: Kronolänsman.

Gottliebsson, Ant. Sven Justus. Född i Garpenberg 1877. F: Kronolänsman.

Lindh, Erik Aug. Valdemar. Född 1872 i Gävle. F: Disponent. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1894. Major vid Hälsinge  regemente. Död 1960.

Lindqvist, Per Axel. Född 1876 i Gävle. F: Grosshandlare.

Tengdelius, Erik Emanuel. Född i Gävle 1876. F: Skräddare.

Öberg, Teofil. Född i Los 1876. F. Kyrkoherde P. O Öberg. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1894. Drätseldirektör i Västerås. Död 1954.

 

 . 1894 (Realklassen)

 

Bylund, Lennart Laurentius. Född 1874 i Gävle. F: Snickare.

Delin, Johan Gustaf Emil. Född i Österfärnebo 1875. F: Grosshandlare. Bror till Nils Delin (1893). Avgick utan examen. Grosshandlare i kolbranchen.

Fernquist, Erik Herman. Född 1875. F: Fabrikör. Avgick utan examen. Sjömansombudsman. Död 1916.

Forsman, Otto Daniel. Född 1872. F: Sjökapten. Avgick utan examen. Kronolots.

Forsström, Lars Adolf. Född i Söderala 1875. F: Hamnmästare.

Göransson, Göran Simeon. Född 1875. F: Fabrikör. Avgick utan examen. Ingenjör och delägare i Skoglund & Olssons spisgjuteriföretag.

Lindahl, Karl Johan. Född 1873 i Gävle. F: Civilingenjör.

Lindholm, Carl Viktor. Född i Kila socken, Västmanland. F: f.d  Lantbrukare.

Norén, Helge Leopold. Född i Ljusne 1875. F: Sågverksägare.

Silferstolpe K. Dav. Pontus. Född i Mo 1875. F: Kapten.

 

Gunilla Westermark, gy, 1952-1977, dog ung i leukemi

 

 

1895 (Latinklassen)

 

Hillström, Eskil Ruben. Född 24.03-1877 i Gävle, F: Bokhållare Sv. B Hillström. Ordförande i Verdandi. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1895. Filosofie kandidat 1898. Adjunkt i matematik och fysik i Gävle 1907 Rektor i Söderhamn 1910, framstående sånganförare. Saknades vid studentskrivningarna i april 1929 och hittades död i skogen vid Norrfjärd den 11 april 1929.

de Jounge, Sven Rupert. Född 1876 i Gävle. F: Hamnkapten.

Gustaf Brynolf Lindborg, Född i Gävle 5.12.1875. F: Sjökapten Heman Lindborg och Emilia M.U. Westman. Vasaskolan  Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1895. Fil kand 1899, fil lic 1901. Vice adjunkt vid Vasaskolan 1903-04, vid Uppsala folksoleseminarium 1905-08, Uppsala privatgymnasium 1907-11, föreståndare för Tranås ögre folkskola från 1912. Avled i Tranås 6.2.1927.

Lundgren, Olof. Född 1870 i Söderhamn. Född 1870 i Hedesunda. F: Predikant.

Nyström, Bertil Gustaf. Född 1878 i Gävle. F: Major.

Pehrsson Samuel. Född i Gävle 1876. (på skämt kallad ”some person”). F: Bokhandlande. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1895. En glad och meddelsam Gävleadjunkt.

 

 . 1895 (Realklassen)

 

Backmark, John Gustaf. Född i Husby, Kopparbergs län. F: Kamrer. Bankkamrer i Söderhamn, där han bodde med sin familj i rektorsgården (gamla stationshuset) nära kyrkan. Död 1960.

Berglund, Karl Wilhelm, Född 1875 i Gävle. F: Snickare.

Kihlström, Oskar Gustaf Adolf.Född 1878. F: Kommissionär. Blev kontorist.

 1. Köhler, Karl Alexander. Född i Torsåker 1877. F: Lantbrukare.

Reuterskiöld, Hugo Ax. Fab. Född 1876 i Södertälje. F: Överste.

 

Silfverstolpe, K. Hjalmar W. Född 1877 i Mo. F: Kapten.

Stendahl, Fridlef. Född i Söderala 1875. F: Faktor.

Waxin, Erik Axel. Född 1875 i  Gävle. F: Kassör. Blev bokhållare.

 

 . 1896 (Latinklassen)

 

Fredborg, Johan David. Född 1877 i Delsbo. F: Kyrkoherde.

 1. Gryerz, Walo. Född 1878 i Bollnäs. F: Flottningschef.

Gösta Leonard Hedman,. Född 1877 i Solna. F: Kapten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1896. Kamrer i Svenska Handelsbanken, Stockholm. Död 1960.

Heijman, Joh. Georg Matth. Född 1875 i Alfta. F: Handlande.

Lidén, Hadar. Född 1877 i Ljusdal. F: Stadsfiskal.

Wilhelm Norén. Född i Ljusne 1876. F: Sågverksägare, grosshandlare. HAL 1888. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1896. Häradshövding i Mark, borgmästare i Borås. Död 1938.

Sven Robert Sandberg,. Född 1877 i Gävle. F: Bataljonsläkare. Kapten vid Hälsinge regemente. Ägde en stuga på Harkskär där uppstoppade lommar, en kattuggla för kråkskytte, vättar och hästtavlor vittnade om hans intressen.

Seth Daniel Silén,. Född i Färila 1878. F: Komminister Daniel Silén (1864). Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1896. Distrikslantmätare i Norrtälje. Död 1959.

 1. Wernstedt, Karl Otto Lago. Född i Marstrand 1876. F: Telegrafkommissarie.

Denis Emanuel af Wåhlberg,. Född 1877 i Ockelbo. HAL 1887. F: Bruksinspektor. Jägmästare och överdirektör för Domänstyrelsen. Död 1935.

 

 . 1896 (Realklassen)

 

Bodin, Johan Magnus. Född 1877 i Söderhamn. F: Inspektor.

Brändstöm, Joh. Axel Edvin. Född 1876 i Söderfors. F: Stationsinspektor.

Haglund, David Laurentius. Född 1877 i Gävle. F: Mössfabrikör. Fabrikör i faderns firma. Död 1918.

Nilsson, Arvid Napoleon. Född i Gävle 1877. F: Bryggare.

Velander, Gustaf Adolf. Född 1876 i Årsunda. F: Fanjunkare.

 

. . 1897 (Latinklassen)

 

Aspelin, Per Algot. Född i Hållnäs 1875. F: Handlande.

Kurt Johan Edvard Belfrage,Född 1878 i Ulricehamn. F: Provinsialläkare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1897. Börsdirektör för Stockholms fondbörs. President i Rotarys Europaråd. Död 1951.

 1. Wilhelm Mikael Berglund,. Född i Öster-Lövsta 1878. F: Folkskollärare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1897. Fil dr. Undervisningsråd med yrkesskolor som specialitet. Död 1952. SMK.

Dybeck, Carl Wilhelm. Född 1877 i Gävle. F: Inspektor. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Länsjägmästare i Kopparbergs län. Specialist på skogsplantering med många utredningsuppdrag. Konstruerade en skogsplog. Död 1933

Grape, Erik. Född 1878 i Gävle. F: Förste stadsläkare.

Göthe, Karl Algot.Född i Gävle 1878. F: Landskanslist.

Smith, Einar Wilhelm. Född 1878 i Jönköping. F: Landssekreterare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1897. Tf. polismästare, teateranmälare i SvD, förlagschef, författare. Död 1928.

Ågren, Otto Wilhelm.Född 1878 i Gävle. F: Sjökapten Gustaf Otto Ågren och Maria Elisabet Forssberg.

 

. . 1897 (Realklassen)

 

Andrén, Gustaf Birger. Född i Gävle 1879. F: Handlande.

Flensburg, Nils Mathias. Född i Gävle 1879. F: Handelsagent.

Karl A. Fredrik Göransson,Född 1879 i Sandviken. F: Bruksägare A. H Göransson. Disponent och styrelseordförande vid Sandvikens Järnverk. Hedersledamot i Gästrike-Hälsinge nation. Död 1960. SMK.

Hamrén, Olof. Född 1877 i Forsa. F: Gästgivare.

Larsson, Oskar Bernhard. Född 1879 i Årsunda. F. Gästgivare.

Lindström, Johan (Janne) Daniel. Född 1878 i Ovansjö. F: Inspektor.

Strand, Karl Robert. Född 1876 i Sundborn, Kopparbergs län. F: Sågverksföreståndare. Förvaltare och sedan chef för Skutskärsverken.

Åkerson, Bengt Kristian. Född 1879 i Gävle. F: Grosshandlare.

 

PRIVATISTER FRÅN FLICKSKOLAN . 1897

 

Dryselius, Edla. Född 1877. g. Dryselius, tandläkare i Gävle.

Forsbäck, Elin. Född 1878. F: Snickare. Gift med Ivar Rennerfelt (1892). Död 1955.

Ragnhild Modin,  Född i Sundsvall 19.9.1877. F: Kontaktsprost Prost. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Grundare av och lärarinna vid Svenska skolan i Berlin från 1907, författare i Uppsala. Gift 1908 med journalisten Axel Ringström.

Petersson, Elisabet.Född 1873. F: Lantmätare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1897. Flickskollärarinna i Alingsås. Preparator i Göteborg. Död 1919.

Thyra Rennerfeltf 06.10 1877 i Torsåker. F civilingenjör Kurt Rennerfelt och Ulrika Hülpers. Syster till Ivar Rennerfeldt (1892) Inskriven GH 20.01.1899. Gift 06.08.1903 med kyrkoherde Gösta Elg. Barn: Gunvor 06.08.1904, Birgit 22.12.1905, Arvid 03.08.1908, Torsten 10.07.1912.

Rydberg, Carolina (Lina).Född 1876. F: Prost. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Lektor vid folkskoleseminariet i Falun. Död 1955.

 

. . 1898 (Latinklassen)

 

Andersson/Tidmark, Nils Filip J. Född 1880 i Gävle. F: Byggmästare N. P Andersson. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Förste provinsialläkare i Falun. Död 1949.

Andréen, Per Jakob. Född 1880 i Gävle. F: Handlande.

Brehmer, Nils Edvard Daniel. Född 1879 i Segersta. F: Överste.

Delin, Arvid Birger. Född 1879 i Njutånger. F: Grosshandlare.

Filén, Karl Anders Georg. Född 1879 i Karlshamn. F: Trafikchef.

Frölén, Fritz Gösta Teodor. Född i Torsåker 1879. F: Folkskollärare.

Grape, Anders Wilhelm. Född i Gävle 1880. F: Stadsläkare ER. Ad. Grape. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Fil dr 1911. Överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Utgav Bromans Glysisvallur. Död 1959.

Göthe, Karl Algot. Född 1878 i Gävle. F: Landskanslist.

Johansson, Josef Aron. Född 1878. F: Målare. Övertog faderns färghandel i Gevaliapalatset.

Nilsson, Birger. Född 1880 i Gävle. F: Kommissionär.

Rennerfeldt, Gustaf. Född 1880 i Ovansjö. F: Ingenjör.

Själander Petrus. Född 1879 i Gävle. F: Grosshandlare Carl Gust. Själander. Tvillingbror till nedanstående Viktor Själander. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Notarie i läroverkstyrelsen. Död 1925.

Själander, Viktor. Född 1879 i Gävle. F: Grosshandlare Carl Gust. Själander. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1898. Förste aktuarie i Stockholm.

Slettengren, Gustaf Ivar. Född 1880 i Kalmar. F: Postmästare.

Tholander, Fredrik Kristian. Född 1880 i Söderfors. F: Bruksförvaltare.

Ödman, Per Olof Tycho. Född i Gävle 1879. F: Lektor. Militär

 

. . 1898 (Realklassen)

 

Beskow, Karl Edvard Daniel. Född i Söderhamn 1878 F: f.d Provinsialläkare.

Lundvik, Karl Fredrik. Född i Norge 1878. F: Bruksförvaltare.

Skoglund. Axel Erik. Född 1880 i Söderhamn. F: Handlande. Direktör vid Sundsvallsbanken. Död 1963.

Stenborg, Karl O. F. Född i Idenor 1877. F: Handlande.

von Vicken, Hjalmar Henrik. Född i Hagfors 1880. F: Disponent.

 

1899 (Latinklassen)

 

Backmark, John Otto. Född i Husby 1880. F: Kamrer.

Johansson, Gottfrid Emanuel. Född i Gävle 1880. F: Skräddarmästare. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Adjunkt i Västerås. Död 1958.

Thomas Nikolai Lundvik,. Född i Näs bruk, Holt i Norge 12.08.1880. F: Bruksförvaltare Carl Johan Lundvik och Ebba Maria Simpler. Släktnamnet härstammar från Lund i Årsunda. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 20.09.1899. Med fil ex 14.12.1901, Karolinska istitutet Stockholm 1902-1914. Med lic 1924. Läkartjänster i Mohed, Skebo, Akademiska Uppsala, Leksand, Östersund, Arvika Åmål, Jockmokk mm. Provinsialläkare i Närke. Död 14.10.1926 i Stora Mellösa. Gift 15.06.1915 med Tora Winnberg 01.11.1881. Barn: Birgitta 10.04.1916, Ebba 24.02.1919,

Martin, Knut Edvard. Född 1880 i Ö. Lövsta. F: Jägmästare.

Modin, Sven Olof Arvid. Född 1880 i Sundsvall. F: Kontraktsprost.

Nylund, Nils GunnarFödd 1878 i Rasbo-Kil. F: Kyrkoherde. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Rektor i Simrishamn. Död 1946.

Erik Simon Gabinus Sandén,. Född 1879 i Västland. F: Folkskollärare Erik Olsson Sandén och Matilda Katarina Mattsson. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 05.06.1899. Folkskollärarexamen l Linköping 1901. Folkskollärare i Mora 1901-1944. Död 25.07.1951 i Mora. Gift 16.06.1907 med Anna Kristina Frid. Barn: Erik 21.08.1908, Anna 17.02.1910.

Wännerdahl, Bror Kristian. Född i Gävle 1879. F: Apotekare. Kamrer vid Gävle-Dala järnvägar.

 

1899 (Realklassen)

 

NilsBellander,.Född i Lenninge Bollnäs 1880. F: Jägmästare Bror Olof Bellander  och hans hustru Anna Hedvig Hofren. Gift med 1909 med Ellen Helena Colleen. Barn: Greta 1913, Anna 1916. Död 1941.

Thorild Conrad Folin,. Född 23.05.1881 i Stockholm död 10.09.1957 i Lidingö. F: Barberare. Efter studentexameni Gävle1899 och avgångsexamen från Kungliga Tekniska högskolani Stockholm1904 tjänstgjorde Folin i Frankrike, bland annat vid Papeteries Gouraud, 1905–11, i Kanadavid Price Brothers Ltd och Belgo-Canadian Pulp and Paper Company 1912–17 och därefter vid Bergvik och Ala Nya AB, där han var överingenjör 1918–46. Han var även styrelseordförande i Arbrå Mekaniska Verkstads AB i Arbrå.

Anton Gustaf Adolf MariaFongberg,Född i Regnsjö 1879. F: Kronolänsman Maria Adolf Johannes Fongberg och hans hustru Emelie Wiberg. E.o. kammarskrivare. Avled 1902

Karl L. Valdemar. Freidenfelt, Född 1881 i Los. F: Inspektor Carl Fredrik Fridenfelt och hans hustru Anna Isabella Peterson. Militär. Gift med Anna Elisabet Tisell  Barn: Maud Avled 1946

Erik Gustaf Teodor Hillborg, Född i Gävle 1879. F: Stationskarl. Avliden 21.08.1964 Limhamn?

Petterson, Nils Otto. Född 1880 i Söderhamn. F: Handlande.

Erik Laurentius Skölfman,. Född 1879 i Älvkarleby. F: Handlande. Kamrer. Avled 1950

Wikander, Uno.Född 1878 i Tierp. F: Apotekare.

 

Bergsten, Nils. Född 1880. F: Handlanden Otto Pettersson och Tekla Bergsten. Intagen i Gästrike-Hälsinge nation 1899. Fil dr på en avhandling om sammansättningar i engelskan. Rektor vid Högre Allmänna Läroverket för flickor i Örebro. Död 1957.

 

 [/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”1900-1924″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text][/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”1925-1949″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text][/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”1950-1974″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text][/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”1975-1999″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text]TEXT[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”2000-” icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text]TEXT KOMMER[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”Lärare 1557-1899″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text]

Namn Anställd Slutade Ämnen Kommentar Tjänst
Gestricius,  Laurentius Olai 1557 1562         rektor01
Helsingus,  Laurentius Nicolai 1563 1563         rektor02
Petri, Johannes 1564 1566         rektor03
Bellinus,  Olaus Stephani 1568 1571         rektor04
Magni,  Olaus 1571 1575         rektor05
Gestricius,  Petrus Olai 1578 1579         rektor06
Bure, Johannes Lautentii 1579 1580         coll
Erici,  Ericus (Sorolainen) 1579 1583         rektor07
Andreæ,  Mathias 1583 1590         rektor08
Gestricius,  Ericus Nikolai 1590 1598         rektor09
Anthelius,  Johannes Olai 1598 1600         rektor10
Helsingus,  Olaus Andreæ 1600 1610         rektor11
Linck Gevaliensis,  Olaus Jonæ 1610 1611         rektor12
Niurenius,  Olaus Petri 1612 1618         rektor13
Anthelius, Zacharias 1615 1616         conrekt
Niurenius,  Ericus Petri 1618 1621         rektor14
Gestricius, Petrus Erici 1620 1624       1624? conrekt
Niurenius,  Nicolaus Petri 1622 1622         rektor15
Niurenius,  Johannes Petri 1622 1638         rektor16
Bozaeus, Nicolaus Olai 1625 1625         conrekt
Anthelius,  Olaus,  Johanni 1636 1641         conrekt
Olai,  Gregorius 1639 1642         coll
Skough,  Olaus Jonæ 1639 1642         rektor17
Jonae,  Jonas 1639 1650         coll
Andrae, Johannes 1640 1641 ?       d.mus
Wennæsius,  Laurentius Olai 1640 1647         coll
Anthelius,  Olaus,  Johannis 1642 1645         rektor18
Trast,  Jonas 1642 1645         conrekt
Johannis, Olaus 1642 1649 ?       d.mus
Anthelius, Johannes Johanni 1646 1646         conrekt
Trast,  Jonas Jonæ 1646 1651         rektor19
Anthelius,  Johannes 1647 1648         conrekt
Gevelius,  Johannes Nicolai 1648 1656         coll
Krutenius,  Simon Olai 1649 1653         conrekt
xxxx,  Stephanus 1650 1651 mu     cant
Kråke, Olaus Petri 1650 1652         ped
Stepanus 1650 1652 ?       d.mus
Åbygge,  Nicolaus Olai 1651 1654         coll
Lingman,  Jahannes Andræ 1651 1656         coll
Helsing,  Olaus Petri 1651 1661         rektor20
Petri,  Ingellus 1652 1653 mu     d.cant
Petri,  Andreas 1653 1654         coll
Petri, Ingellus 1653 1654 ?       d.mus
Martinii, Stepanus 1655 1656 ?       d.mus
Sundh,  Ericus Petri 1655 1656         coll
Lingzelius,  Johannes,  Johanni 1655 1663         coll
Petri,  Ingellus 1656 1657         coll
Collinus,  Petrus Jonæ 1657 1660         ped
Sundh,  Ericus Petri 1657 1660         coll
Georgii, Andreas 1657 1661 ?       d.mus
Drabitius,  Johannes Phillippi 1658 1661         coll
Georgii,  Andreas 1659 1659         apol
Fernæus,  Johannes Laurentii 1661 1661         rektor21
Molinus,  Augustinus Isakii 1661 1661         coll
Molinus,  Augustinus Isakii 1661 1661         ped
Brynolphi,  Olaus 1662 1662         ped, coll
Collinus,  Petrus Jonæ 1662 1664         coll
Prosperius,  Olaus Olai 1662 1669         rektor22
Jonae, Petrus 1662 1673 ?       d.mus
Limnelius,  Ericus 1662 1673         conrekt
Hijsing, Olaus Brynolphi 1663 1681         ped, coll
Agrivallius,  Johannes 1664 1664         coll
Andreæ,  Petrus 1664 1666         coll
Isæus,  Ericus Laurentii 1665 1667         ped
Christierni,  Petrus 1667 1667         ped
Stephani,  Johannes 1668 1670         ped
Gubbe,  Petrus Christierni 1668 1676         coll
Achrelius,  Johannes Johannis 1669 1675         rektor23
Kolmodin,  Michael 1669 1675       math lekt
Stiernman,  Andreas Olai 1669 1676       latin lekt
Aurivallius,  Olaus 1669 1679       logik lekt
Grubb,  Jacob 1669 1679       teol lekt
Phragmenius,  Jonas 1669 1679       gr, heb lekt
Jerff,  Olaus 1671 1675         ped
Flodman,  Petrus 1671 1680         coll
Gavelström,  Jonas Olai 1672 1673         coll
Petri,  Joachimus 1674 1675         ped
Blix,  Petrus 1674 1678         conrekt
Insulander,  Joachimus Petri 1674 1679         ped, coll
Kant,  Georg 1674 1679       mu d.mus, cant
Kolmodin,  Mikael 1675 1678         rektor24
Rospigg,  Laurentius Petri 1675 1679         ped
Lundman,  Petrus 1676 1680         coll
Schroderus,  Olof 1677 1688       latin lekt
Dikman,  Lydert 1678 1678       mu d.mus
Strandberg, Martinus 1679 1680         d.cant
Phragmenius,  Jonas 1679 1681         rektor25
Phragmenius,  Gabriel 1679 1686         conrekt
Blix,  Petrus 1679 1689       gr, heb lekt
Blidh,  Olof 1680 1680         ped
Sylvius,  Johannes 1680 1680         apol
Hammerinus,  Bengt 1680 1689       teol lekt
Åberg,  Petrus 1680 1696         ped, coll
Rönquist, Jacob Erici 1681 1681         coll
Blid, Olof 1681 1686       logik lektor
Thelin, Johan 1681 1686       logik lekt
Gozelius, Nicolaus 1682 1682         ped
Holmer, Olaus Johannis 1682 1683         coll
Aurivillius,  Christopherus Olai 1682 1691         rektor26
Hedin,  Matthias 1683 1688         ped, coll
Sundel, Laurentius 1684 1685         coll
Sundell,  Zacharias 1684 1685         coll
Hedin, Mattias 1686 1688         coll
Kjellberg,  Lars 1686 1688         ped
Hallenius,  Laurentis 1686 1690         conrekt
Phragmenius,  Gabriel 1686 1690       logik lekt
Griis,  Olof Petri 1689 1689         coll
Griis,  Petrus Petri 1689 1689         coll
Griis,  Petrus Petri 1689 1691 mu     d.mus
Torstensson,  Anders 1689 1691         ped
Holmer, Olof 1689 1692          
Ihering,  Sebastian 1690 1693       latin lekt
Hallenius,  Lars 1690 1695       gr, heb lekt
Aurivallius,  Christopherus Olai 1690 1696       lekt lekt
Kjellberg,  Lars 1690 1698         coll
Phragmenius,  Gabriel 1691 1695         rektor27
Torger,  Nils 1691 1696       logik lekt
Wretman,  Martin 1691 1697         conrekt
Griis,  Olaus Petri 1692 1692       mu d.mus
Torstensson,  Anders 1692 1696         coll
Wederman,  Olof 1692 1696         ped
Wederman,  Olof 1692 1703         coll
Netzelius, Haquin 1693 1695         d.cant
Netzelius, Haquin 1693 1696          
Preutz,  Michael 1693 1711       mu d.mus
Elis,  Peter 1693 1717       latin e.l.
Kraft,  Isak 1695 1707       g, heb lekt
Unonius,  Johannes 1695 1725         rektor28
Wäderman,  Olof 1696 1696       mu d.cant
Smaraeus, Olof 1696 1698 logik     lekt
Wäderman,  Olof 1696 1703          
Torger,  Nils 1696 1707       teol lekt
Collin,  Jon 1697 1702         ped
Norberg,  Jonas Olai 1697 1702         coll
Collin,  Jonas 1697 1716         coll
Agrelius,  Anders 1698 1705       logik lekt
Tollstenius,  Dan 1699 1700         conrekt
Zuerkengren,  Anders 1699 1702         ped
Zuerkengren,  Anders 1699 1708         coll
Hammarin,  Gustaf 1699 1713         coll
Märt, Christoffer 1699 1723         apol
Anthelius,  Israel 1700 1706         conrekt
Falck,  Johan 1702 1704 mu     d.mus
Dahlmark,  Michael 1703 1704         coll
Dahlmark,  Michael 1703 1704         ped
Regner,  Lars 1703 1704         ped
Regner,  Lars 1703 1705         d.cant
Stjernman,  Pehr 1703 1708         ped
Örn, Christian 1705 1712         d.cant
Regner,  Lars 1705 1714         coll
Ruth,  Olof 1707 1707       teol lekt
Stenfelt,  Erik 1707 1708         conrekt
Anthelius,  Israel 1707 1709 logik     lekt
Hallenius,  Erik 1708 1708       teol lekt
Hallenius,  Petrus 1708 1709         conrekt
Stenfelt,  Erik 1708 1725       gr, heb lekt
Örn, Christian 1709 1712         apol
Anthelius,  Israel 1709 1724       teol lekt
Montin,  Anders 1710 1711         conrekt
Hallenius,  Per 1710 1725       logik lekt
Hammarin,  Gustaf 1712 1712         conrekt
Rönngren,  Nils 1712 1717         d.cant
Hedbom,  Lars 1714 1714         coll
Holmberg,  Zacharias 1714 1717       mu d.mus
Rönngren,  Nils 1714 1722         coll
Rothling, Jonas 1715 1720         ped, coll
Gavelius,  Pehr 1715 1721         coll
Huselius, Nils 1717 1717         d.cant
Blom(berg), Gustaf 1717 1741         d.mus
Normarck,  Johan 1718 1721         coll
Wahlman,  Abraham 1718 1723       latin lekt
Huselius, Nils 1718 1734         d.cant
Crabbaeus,  Johannes 1720 1723         conrekt
Kullman,  Lars 1721 1722         coll
Bäckner,  Anders 1722 1724         coll
Thelaus,  Magnus 1722 1734       math lekt
Rönngren,  Nils 1723 1727         apol
Beronius,  Magnus 1723 1729         coll
Gevalin,  Zacharias 1723 1729         coll
Littorin,  Mårten 1723 1729         coll
Alrot,  Erik 1724 1726         conrekt
Stenfelt,  Erik 1725 1730       teol lekt
Waldner,  Lars 1725 1730         coll
Gries,  Petrus Johannis 1725 1749         rekt t
Gris,  Petrus Johannis 1725 1749         rektor29
Wettersten,  Nils 1726 1737       gr, heb lekt
Buller,  Jonas 1727 1728         conrekt
Brunelius,  Bernhard 1727 1739       hi lekt
Alrot,  Erik 1728 1742       latin lekt
Hallenius,  Engelbrekt 1729 1730         conrekt
Forsberg,  Olof 1729 1732         apol
Fagerholm, Lars 1729 1744         coll
Walldner,  Per 1731 1732         coll
Smaraeus,  Mathias 1731 1737         conrekt
Torgström,  Lars 1731 1749         coll
Waldner,  Per 1733 1739         apol
Forsselius,  Anders 1733 1745         coll
Thelaus,  Magnus 1734 1765       teol lekt
Rudman, Johan 1735 1760       teol lekt
Amnelius,  Carl 1736 1741         d.cant
Justus,  Magnus 1737 1738         conrekt
Smaraeus,  Mathias 1737 1749       gr, heb lekt
Waldner,  Petrus Olai 1739 1749         conrekt
Justus,  Magnus 1739 1772       hi lekt
Djurberg,  Peter 1742 1748       latin lekt
Waxbom,  Petter 1742 1769       mu d.cant
Amnelius,  Carl 1742 1774       mu d.mus
Vougt,  Georg 1745 1749         coll
Norman,  Erik 1746 1772         coll
Alm, Johannes 1749 1752       teol vice lekt
Hesselgren,  Erik 1749 1754       gr, heb lekt
Vougt,  Georg 1749 1759       latin lekt
Stenfelt,  Erik Erici 1750 1751         conrekt
Smaraeus,  Matthias Olai 1750 1752         rektor30
Casström?,  Nils 1750 1753         coll
Tetting,  Abraham 1750 1779         coll
Torgström,  Lars 1750 1779         apol
Gestrin, Magnus 1752 1760         conrekt
Stenfelt,  Eric 1752 1785         rektor31
Thorell,  Johan 1754 1766       gr, heb lekt
Wijkman, Kasper 1755 1757 teol     vik lekt
Amnelius,  Carl 1755 1776         coll
Gestrin, Magnus 1760 1766       teol lekt
Bergsten,  Carl dä 1760 1777       latin lekt
Nibelius,  Elias 1761 1773         conrekt
Tybelius, Gabriel 1761 1792       teol lekt
Almquist,  Erik Jonas 1766 1774       gr, heb lekt
Thorell,  Johan 1766 1779       teol lekt
Schönstedt,  Johan Melchior 1770 1776       mu d.cant
Schönstedt,  Johan Melchior 1771 1777         d.cant
Murberg,  Johan 1773 1777       hi lekt
Schönstedt,  Johan Melchior 1774 1777         conrekt
Sundström,  Jonas 1775 1776       gr, heb lekt
Hallencreutz,  Lars 1776 1779       gr, heb coll
Wesström, Anders Andersson 1777 1777         d.mus
Wikström,  Johan 1777 1781         coll
Bergsten,  Carl dä 1777 1790       hi lekt
Grundén,  Anders Adolf 1778 1781         conrekt
Grundén,  Anders Adolf 1778 1781         d.cant
Schönstedt,  Johan Melchior 1778 1814       latin lektor
Hallencreutz,  Lars 1779 1805       teol lekt
Fromen,  Pehr 1780 1796         coll
Tetting,  Abraham 1780 1798         apol
Wikström,  Johan 1780 1808       gr, heb lekt
Tunberg,  Jacob 1781 1783         coll
Wahlrot, Olof 1781 1807         d.cant
Wahlrot, Olof 1781 1807         d.cant
Edenlöf,  Olof 1782 1794         coll
Stenfelt,  Johan 1782 1805         conrekt
de Brenner, Carl Henrik 1783 1804       tid? d.mus
Elffors,  Matthias 1784 1786         coll
Boling,  Petrus 1786 1805         rektor32
Åsbrink,  Lars 1787 1797         coll
Bergsten,  Carl dy 1790 1827       hi lekt
Bergsten, Nils 1793 1828       teol lekt
Gyllander,  Pehr 1796 1798         coll
Axner, Daniel 1797 1803       coll  
Åsbrink,  Lars 1798 1798         apol
Gestrin, Samuel 1798 1799         coll
Gestrin, Samuel 1798 1814         coll, apol
Jägerlund,  Lars 1799 1802         coll
Nibelius,  Carl Erik 1799 1809         coll
Hillberg, Lars 1800 1809         adj
Colldén, Olof J 1800 1811       conrekt conrekt
Lundahl, Johan Fredrik 1800 1824         adj
Bäckberg, Erik 1800           coll
Trast, Lars 1803 1808       coll, apo  
Nibelius, Carl Erik 1806 1810         conrekt
Stenfelt,  Johan 1806 1810         rektor33
Moberger, Karl Johan 1807 1813       mu dir mu
Kjellin, Jonas 1808 1810         coll
Kjellin, Jonas 1808 1810         Coll
Fagerborg, Anders 1808 1836       gr, heb lekt
Hällström, Lars 1809 1843       fi lekt
Roos, Elias 1810 1810       coll  
Nibelius,  Carl Eric 1810 1814         rektor34
Ödman, Erik Samuel 1810 1827       latin lekt
Molin,  Pehr 1811 1813 mu     d.mus
Nymann, Johan 1812 1813         coll
Roos, Elias 1812 1818         conrekt
Winberg,  Gustaf 1812 1826         conrekt
Gällstedt, Johan Erik 1813 1814         apol
Florin, Jonas 1813 1824       coll  
Bäckberg, Erik 1813 1826       apo, coll  
Jäderlund,  Lars 1814 1815         rektor35
Nordblom,  Johan Erik 1814 1821       mu d.mus
Ödman,  Erik Samuel 1815 1827       latin lektor
Björkman, Carl Fredrik 1815 1831       teol lekt
Utterström,  Lars Ulrik 1816 1826         rektor36
Bergström, Anders 1820 1823         coll
Ekeberg, Bror Gustav 1822 1835         coll
Ekeborg, Johan Erik 1822 1835         d.mus
Unander, Johan Olof 1825 1839         coll
Rosenblad, Per 1825 1847       teol lekt
Winberg,  Gustaf 1826 1833         rektor36
Elfsberg, Johan Gustaf 1827 1831         coll
Steinmetz, Erik Albrekt 1828 1831         apol
Aurivallius,  Carl Emanuel 1828 1853       latin lekt
Stiernsten, Carl Reinhold 1831 1842         coll
Stjernsten, Carl Reinhold 1831 1842         apol
Landgren, Lars 1833 1835       koll  
Höjer,  Johan Gustaf 1833 1837         rektor37
Björling, Carl Olof 1833 1846       hi lekt
Hellström, Johan Gustaf 1835 1859       mu d.mus
Ehrnström, Johan Fredrik 1836 1850         coll
Emanuelsson,  Per Jacob 1837 1843       gr, heb lekt
Forssell, Carl Adolph 1837 1861       ma  
Söderlund,  Fredrik Otto 1838 1840         rektor38
Nordmark, Johan 1838 1842         apol
Sjöström, Carl Fredrik 1838 1842         conrekt
Selggren,  Jonas 1839 1850         rektor39
Selggren,  Jonas 1839 1866         rekt
Fahnehjelm, Carl Wilhelm 1841 1844         coll
Berndtsson, Christopher 1841         frä. språk lär
Lenström, Carl Julius 1843 1845 fi       lekt
Johansson,  Johan Fredrik 1843 1846       gr, heb lekt
Ström, Gustaf 1843 1858         coll
Ström, Robert Julius 1844 1882          
Klintberg, Anders Gustaf 1844 1884         adj
Carlsten,  Elias August 1846 1874       fi, na-hi lekt
Ösell,  Mauritz Ferdinand 1847 1853 re     teol lekt
Forssén,  Johan Olof 1847 1857       gr, heb lekt
Wiberg,  Carl Fredrik 1847 1881       hi lekt
Forssell,  Carl Adolph 1850 1853       ma rektor40
Ekström,  Johan Tycho 1850 1858       läroä 1 adj
Hartman,  Carl 1852 1859       fy, ke, nal lekt
Selggren,  Jonas 1853 1866         rektor41
Sahlin,  Thure Gustaf 1853 1874       teol lekt
Berg,  Carl Constantin 1854 1858       läroä 2 v.adj
Aulin,  Lars Axel Alfred 1854 1864       la  
Sahlin,  Thure Gustaf 1854 1874       kr, la, heb lekt
Hartman,  Robert Wilhelm 1857 1891       nahi, ge, hi adj
Svedlund, Per August 1857            
Humble,  Olof Hjalmar 1858 1870       kr, gr, la adj
Broström,  Johan Olof Ferdinand 1859 1861 te        
Garberg,  Axel Reymund 1859 1874 en fr     le.l
Berndtson,  C Isak Bernhard 1859 1877 fy fr en   lekt
Andersson,  Anders 1859 1883 mu     mu.dir
Wolcker,  Oscar von 1860 1868 gy       mj
Söderholm,  Nils Ludvig 1860 1870 te        
Tjernfeld,  Claes Fredrik 1861 1862 gr sv     e.l
Skånberg,  Alexander 1861 1864 fy ge ma   e.l
Back,  Jonas Axel 1862 1864       läroä 2 e.l
Engström,  Carl August 1862 1898       läroä 3, ke adj
Nordlund,  Carl Petter 1862 1898 ma       lekt
Gilljam, Gustaf Fredrik 1863 1882 gr la     lekt
Lindborg,  Carl August 1864 1865 gr       v.adj
Säve,  Hjalmar Fredrik August 1864 1868 gr       lekt
Björkman,  Bror Ansgarius 1865 1887 la gr sv   adj
Walstedt,  Ernst Albert 1865 1890 ty sv     adj
Reutersköld,  Knut Robert Fabian 1866 1868 gy       lt
Klintberg,  Gustaf 1866 1884         rektor42
Dalsjö,  Magnus 1867 1873 gr       v.lekt
Ling,  Henrik Erland 1867 1899 gy        
Norman,  Carl Hugo 1867 1904 ma fy en   adj
Klint,  Axel Henrik 1868 1869 ty fr     v.lekt
Törnqvist,  Sven Leonard 1868 1882       bot, zoo, ke lekt
Östergren,  Carl Ludvig 1869 1881 fr en     adj
Carlsson,  Johan 1870 1871 gr       v.lekt
Centervall,  Julius Ebbe 1870 1873 gr     gr v.lekt
Schmiedte,  Laura Maria 1870 1900       te  
Wolcker,  Henrik Samuel von 1871 1875       mi, lä mj
Craelius,  Carl Gustaf 1872 1873       sv, hi, ge, ma e.l
Pagander Carl Theodor 1872 1873       milöv v:lt
Björkgren,  Gustaf Wilhelm 1872 1902       mu  
Pousette,  Sven Fredrik 1873 1874       mil, öv v.lt
Nordström,  Isak Wilhelm 1873 1877       läroä 2 v.adj
Bergius,  Gustaf 1873 1879       läroä 1 v.adj
Östlund,  Johan Walfrid 1873 1891 ty sv     v.adj
Enlund,  Erik Herman 1873 1906       sv, ty adj
Beronius,  Wilhelm Hjalmar 1874 1875 fr en     v.lekt
Knös,  Olof Wilhelm 1874 1880       gr lekt
Kempff,  Hjalmar 1874 1905       sv, en, ty lekt
Waldenström,  Paul Peter 1874 1905       kr lekt
Iggbom,  Edward 1875 1877       kr, sv, ty, fr v.adj
Dalman,  Axel Viktor Emanuel 1876 1877 fr en     v.lekt
Bersell,  August Ferdinand 1877 1879 en fr ty   v.adj
Ljung,  Johan Fredrik 1878 1881       gr, la v.lekt
Ödman,  Nils Petrus 1878 1905       fr lekt
Annerstedt,  Gerhard 1879 1880 ma fy nk   civ.in
Ohlson,  Olof 1879 1880       läroä 1 e.l
Måhlen,  Johan Erik 1879 1892       läroä 1 kl v.adj
Schlytern,  Alfred 1880 1881       ty, fr, hi, ge, s e.1
Pettersson,  Oskar 1880 1883       en, ty, fi v.adj
Östlund,  Johan Alfred 1880 1891 ma fy     e.l
Finell,  Bror Alfred 1881 1882       ty, hi, ge, sv e.l
Hammarskjöld,  Carl Hilarion Agathon 1881 1882 hi ge sv   v.lekt
Hektor,  David Stefanus 1881 1882 ma nal     e.l
Brolén,  Carl Axel 1881 1883 gr la     lekt
Pettersson,  Edvard Wilhelm 1881 1888       en, ty, fr v.adj
Torsäll,  Magnus 1882 1883 ma fy nal   e.l
Spångberg,  Jacob 1882 1893       nat.l, ke lekt
Fyhrvall,  Carl Oskar 1882 1912       hi, ge, sv lekt
Ruuth,  Axel Valentin 1882 1915       ty, fr adj
Fehrnborg,  Olof Immanuel 1883 1884 la       v.adj
Seth,  Carl Adam Theodor 1883 1884 nhi nal sv   v.lekt
Segerstedt,  Per Fredrik Vitalis 1883 1886       sv, hi, ge, en e.l
Zedren,  Frans August 1883 1892       hi, ge, ty adj
Törnvall,  Gustaf Fredrik Teodor 1884 1885 la       v.adj
Vieweg,  Carl Wilhelm 1884 1886 ma fy     e.l
Röding,  Rudolf 1884 1894       la, gr rektor43
Henning,  Klas Bruno 1885 1898       kr, sv, nalä, ty e.l
Nilsson,  Nils Johan August 1885 1909       la, gr lekt
Röden,  Olof 1886 1887 sv ty nal   e.lä
Carlbäck,  John 1888 1889 re       v.lekt
Sandén,  Per August 1888 1889         v.adj
Edlund,  Axel Walfrid 1888 1891       ty, sv e.l
Brattström,  Anders Georg 1888 1907       la, sv adj
Rydingsvärd,  Erik Simon 1889 1890       sv, en, ty, fr e.lä
Bergström,  Ludvig 1889 1891 kr       v.lekt
Åkerlund,  Gustaf 1889 1907       hi, sv, väls v.adj
Elfstrand,  Daniel 1890 1891       en, fr, ty e.l
Fristedt,  Conrad 1891 1892       nahi, nal, sv e.l
Blidberg,  Anders Håkan 1891 1893 ma fy     adj
Hellquist,  Gustaf Elof 1891 1894       ty, en e.l
Svenertz,  Krister Johan 1891 1905       sv e.l
Westerlund,  Johan Fredrik 1891 1914       ma, hi, ge, sv adj
Camitz,  Konrad 1891 1924       ty, sv v.adj
Nyman,  Carl Markus 1892 1894       1 kl lä sv e.l
Timelius,  Sven Viktor 1892 1896       la, ty, sv v.adj
Adlerz,  Gottfrid Agathon 1893 1894       nalä, ke v.lekt
Karlinder,  Karl Alexuis 1893 1894       hi, ge, sv v.adj
Lundqvist,  Karl Viktor 1893 1894       kr v.lekt
Vestring,  Hilmer August 1893 1904       la, ty adj
Norelius,  Gustaf 1894 1896 kr       v.lekt
Nordlander,  Gustaf Emil Artur 1894 1898       te ing.
Palmgren,  Johan Fredrik 1894 1899       ty, en adj
Sandberg,  Anders Edward 1894 1899       sv, ty, ma, nalä adj
Arnell,  Hampus Wilhelm 1894 1900       nalä, ke, sv lekt
Nilsson,  August 1894 1906         rektor44
Swedlund,  Gustaf 1894 1929       gy lt
Lindgren,  Johan Valfrid 1895 1925 sv la     lekt
Hall,  Fritiof 1897 1897 kr       v.lekt
Olanders,  Ola A:son 1897 1900 fr ty     v.adj
Wallin,  Harald 1898 1903 ma       v.lekt
Frössen,  Gustaf Adolf 1898 1921 te        
Damm,  Ivar 1899 1900 sv ma nal   e.l
Forssell,  Gideon 1899 1900 sv ma nal   e.l

[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”Lärare 1900-1959″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text]

Namn Anställd Slutade Ämnen Kommentar Tjänst
Brundin,  Johan Alfred Zakarias 1901 1902       sv, nahi, ke v.lekt
Rignell,  Fredrik Axel Henrik 1901 1902       sv, la v.lekt
Romanus,  Anton Albert 1901 1902       sv, ma, fy, nalä e.l
Ryding,  Karl Gustaf 1901 1902       sv, en, ty, fr v.adj
Svensson,  Johan Gustaf 1901 1902       sv, ty, en, fr v.adj
Schmidt,  Knut Fredrik 1901 1907       en, fr v.lekt
Helander,  Axel Leonard 1901 1920       sv, ty, hi, ge adj
Hillström,  Eskil Ruben 1901 1929       ma, fy adj
Täckholm,  Richard Valdemar 1902 1909       en, fr adj
Åzelius,  Johan Erik 1902 1913       sv, la lekt
Öhlander,  Carl 1902 1913       kr, sv, hi, nal adj
Starbäck,  Karl 1902 1929       nal, ke, sv lekt
Zachariasson,  Albin 1903 1904       ma, fy v.adj
Fernling,  Oscar 1904 1905       sv, kr v.lekt
Holm,  Otto 1904 1905       ma, nal, ge e.l
Leander, Pontus 1904 1905       sv, la, ty v.adj
Eriksson,  Anders 1904 1907       sv, ty, en, fr v.adj
Johansson,  Karl 1904 1907       ma, fy, ke e.l
Pfannenstill,  Johan Erik 1904 1907       ma, fy, ke adj
Hagelin,  Hjalmar 1904 1910       nal, ke, sv v.lekt
Öhrnberg,  Carl Enoch 1905 1907 sv ma ge   v.adj
Reinius,  Josef 1905 1910       sv, ty, en lekt
Johansson,  A August E 1905 1915       kr, sv lekt
Clementz,  Erik 1905 1928       sv, ma, nal adj
Pehrsson,  Samuel 1905 1942       kr, sv, ty, en adj
Lindström,  Per Elof 1906 1906       ty,en rektor45
Nordwall,  Jonas Fritjof 1906 1907       nal v.lekt
Åslund,  Karl E 1907 1908       mu mu.lär
Heintze,  S August 1907 1909 bi ke     v.lekt
Lindkvist,  O Verner 1907 1909 ma fy ke   e.l
Löwing,  I Olof 1907 1909 ty fr     e.l
Pettersson,  Verner 1907 1909 sv ty en   v.adj
Sjöstrand,  Otto L 1907 1909 kr sv hi   v.adj
Nygren,  Josef G 1907 1915       sv, ty, en, hi adj
Falk,  Josef F 1907 1929       en, fr rektor46
Sterner,  O Mauritz 1907 1931       ma, bi, ke, fy adj
Athen,  August Th 1907 1932       sv, ty, ge, hi adj
Björkgren,  Signe G 1908 1909       mu  
Ahlström,  John Wimar 1908 1912       kr, sv, hi, ge adj
Tidström,  Karl Oskar 1908 1913       sv, ty, hi, ge adj
Bohlin,  Gunnar 1909 1910       sv, la, gr v.adj
Ekstrand,  Knut 1909 1910       en, fr v.adj
Strandell, Per Wilhelm 1909 1910       sv, hi, ge v.lekt
Henriksson,  O Albin 1910 1911       ma, fy v.adj
Segerstad,  K Fredrik Hård af 1910 1911       ge, ma, bi e.l
Stenvall,  M Albert 1910 1911       ma, fy, ke v.adj
Bladin,  A Vilhelm 1910 1912 ty en fr   v.adj
Jonasson,  Oskar S 1910 1915       ty, en, fr adj
Ekedahl,  Josef E 1910 1937       sv, fi lekt
Bergny,  A Viktor 1911 1912       sv, la, gr e.l
Bodén,  Olof 1911 1912       väls t.l
Högberg,  Gerda 1911 1914       väls t.l
Uddholm,  O Alfred 1911         ma, fy adj
Werkström,  Edmund J 1912 1913       sv, hi, ge v.adj
Armini,  Harry 1912 1914 sv la gr   v.adj
Sandvall,  Fredrik V 1912 1914         adj
Andersson,  Henrik 1912 1915       ma, fy, ke e.l
Dahlstedt,  K Fredrik 1912 1915       bi v.lekt
Kihlstedt,  Elov J 1912 1915       kr, sv, hi, ge e.l
Smith,  Arvid 1912 1930       ty, en, fr lekt
Meijenquist,  Karl E 1912 1932       sv, ty, ma e.l
Liljefors,  Ruben 1912 1934       mu mu.l
Dahlén,  Magnus 1913 1914       ma, bi, ke v.adj
Franzén,  Karl A 1913 1914       ge, ma, fy v.adj
Härnelius,  Isak L 1913 1914       kr, sv, hi, ge e.l
Lindman,  Erik 1913 1914 re sv hi ge v.adj
Wahlström,  Baltazar O S 1913 1914       ma, fy e.l
Carlgren,  Wilhelm 1913 1920       sv, hi, ge lekt
Beckman,  C A Elias 1913 1938       sv, ty adj
Peterson,  Josef 1914 1915       väls.sl te.l
Ågren,  Per Gunnar 1914 1915       s, ty, hi, ge, ma e.l
Övergård,  Ejnar 1914 1915 ge ma bi   v.lekt
Baecklund,  P Sigurd 1914 1917 sv la   sv, la adj
Tivell,  A Ludvig 1914 1918 kr sv gr kr, sv, gr v.lekt
Chruzander,  C Georg 1914 1933 la gr   la, gr lekt
Wykman,  B Gustaf L 1914 1936 kr sv hi kr, sv, hi adj
Öquist,  Josef D 1914 1954 ma fy ke   adj
Eriksson,  Olof 1916 1917       ge, ma, fy, ke e.l
Forslid,  S Erik G 1916 1917 sv hi ge   v.adj
Nyberg, K.T. 1916 1917       gy. vaktmäst  
Styffe,  K Arvid 1916 1917 ma fy ke   v.adj
Åhsbom,  Ernst 1916 1917 kr sv     e.l
Nilsson,  Thure R 1916 1918 ty en fr   e.l
Ewetz,  C Evert 1916 1920 ge bi ke   adj
Fajers,  Frans 1916 1920 ma bi     v.adj
Danholt,  Carl S 1916 1924 sv hi ge   adj
Bensow,  B J Kristoffer 1916 1925       kr, sv, hi, fi lekt
Troin,  Jacques Teofil 1916 1930       ty, en, fr adj
Breithholtz,  Nils 1916 1936       väls, te, sl te.l
Englund Josef E 1917 1918       sv, la, hi, ty adj
Melin,  J Ragnar 1917 1918       ge, ma, fy v.adj
Moring,  N F Ivar 1917 1923       ge, ma, fy e.l
Nordendorph,  Hans 1917 1930       sv, hi, ge v.adj
Wistrand,  Gillis F 1918 1919       ge, ma, fy v.adj
Grane,  K Robert 1918 1923       en, fr e.l
Larsson,  Orvar 1918 1929       kr, sv adj
Enskog,  David 1918 1930       ma, fy, väls lekt
Nilsson,  Nils Teodor 1918 1932       sv, la, gr adj
Jansson,  Emil 1919 1921 ge ma fy   v.adj
Ekstrand, Samuel 1920 1921       kr, sv adj
Engdahl,  Axel Nikolaus 1920 1921       lälä 2 e.l
Stahre,  Nils E 1920 1921       ty, en, fr v.adj
Norrman,  K Olof 1920 1922 ge ma bi   v.adj
Olmer,  C Emil 1920 1926 sv hi     lekt
Nordqvist,  G Sigfrid 1920 1954 bi ge     adj
Jonsson,  Erland L A 1921 1925 ma fy     v.adj
Zacharias,  Faith-Ell 1921 1932       te, väls te.l.
Breitholz, Nils Axel Einar 1921 1936         teknlär
Källander,  F Paul 1922 1924 bi ge     adj
Furumark,  David E 1922 1929       läroä 2 e.l
Hallenborg,  John 1922 1931 ma fy     v.lekt
Westerdahl,  David s. 1923 1925       sv, en, fr e.l.
Ferngren,  Elsa 1924 1925       gy kv gyl
Åberg,  Fredrik E. 1924 1925       sv, hi, ge v.adj
Norberg,  Mireille 1924 1928       rekt.biträde ä.l
Willen,  Nils E 1924 1929       ge, bi v.adj
Högbom,  Sigurd E 1924 1937       sv, ty adj
Nyqvist,  E. J. Esaias 1925 1926       kr, sv v.lekt
Psilanderhielm,  F. Baltazar A. 1925 1926       ge, ma, fy, ke v.adj
Ramsjö,  Olov J:son 1925 1926         adj
Nylund,  David F. 1925 1941       re lekt
Fischer,  Ingrid A.M 1925 1943       gy kv gy.dir
Stapelmohr,  K.A. Ivar von 1926 1927       en, fr e.l
Svensen-Melbye,  Guldbrand 1926 1927       ma, fy, ke v.adj
Ericsson,  Georg J V 1926 1931       sv, hi, ge adj
Jacobsson,  Oskar 1926 1938       kr, sv lekt
Franzén,  Hjalmar 1926 1945       sv, hi lekt
Linder,  A Gunnar 1927 1928 ma fy ke   v.adj
Nyman, Emmy 1928 1929       sv, ty, en ä.l
Brunstedt,  Elin (Lola) 1928 1934       handarb hand.l
Almer,  Inga 1929 1930 ma fy     v.ä.l
Larsson,  Ove 1929 1930 ma fy ge   v.adj
Nordström,  Axel 1929 1930 sl       bitr.sl
Norrbom,  Sven Erik 1929 1934 en fr     rektor47
Högbom,  Emmy 1929 1937       en, ty, fr ä.l
Ringström,  Torsten J 1929 1939       bi, ke lekt
Uhlin,  O Martin 1929 1945       gy kn
Wideberg,  Maggie E W 1930 1932       en, hi, ge v.ä.l
Lindquist,  Bertil 1930 1937 ty en fr   v.adj
Johansson,  Märta L 1930 1938       kr, sv, hi v.ä.l
Nordström,  S Halvar 1930 1938       en, fr adj
Stenmark,  G Halfrid L 1930 1938       ma, fy adj
Lundequist,  Olof F E 1930 1942       ge, bi adj
Erwinger,  John A 1930 1956       ma, fy adj
Berglöf,  K Fredrik J 1930 1957       ma, fy lekt
Andrée,  Per Gösta 1931 1932       ty, en v.lekt
Edestam,  Anders E 1931 1932       sv, hi, ge v.adj
Ahlborg-Karlsson,  Margit K 1931 1933       gy gy.dir
Hultmark,  Stina A 1931 1933       ma, fy v.adj
Rehlin,  Rolf 1931 1934       ge, bi, ke e.l
Petersson,  Axel L 1931 1943       en, fr lekt
Berg,  Gottfrid 1931 1952       mu mu.dir
Arfwidsson,  Fredrik W 1932 1937       hi, ge adj
Weleen,  Johan Erik 1932 1947       sv, ty adj
Haagen,  Andreas 1932 1950       ma, fy, ke adj
Olson,  Ingeborg Emma 1932 1950       sv, en, hi ä.l
Eliasson,  David A 1932 1957       sv, la adj
Holm,  Elsa 1932 1960       sv, hi ä.l
Smith,  Gustaf K H 1933 1934       ma, fy e.l
Voxner,  Elvir 1933 1936       sv, ty, en, ge e.l
Wahlund,  Margit E 1933 1936       gy gy.dir
Wahlén,  K Sölve 1933 1943       la, gr lekt
Höjer,  Ernst A 1934 1944       te te.l
Hammarström,  Emil 1934 1954       ty,  fr rektor48
Wadenstein,  Evert 1935 1936       ty, en, fr e.l
Lindgren,  Per A 1935 1937 ge ma bi   e.l
Selvik,  Helmer 1935 1937       sv, hi, ge e.l
Junger,  Ingrid H W 1935 1945       handarb h.arb.l
Karlberg, Emil 1935 1954          
Österdahl, Johan 1935 1963 ty        
Eriksson,  H Adolf F 1936 1937       ma, fy, ke e.l
Larsson,  Sylvie 1936 1937       sv, en, hi e.l
Lohammar,  Gunborg M 1936 1937       ty, en, fr e.l
Öhrnberg,  Viktor P:son 1936 1937 re sv hi   v.adj
Eftring,  E Ingeborg 1936 1939       sv, ty, en, ma e.l
Normark, Rut 1936         gy  
Larsson,  S E Rune 1937 1938       ma, fy e.l
Nilsson,  Åke 1937 1938       sv, ty, ge v.adj
Selander,  Signe 1937 1938       re, sv, hi e.l
Andersson,  A Margareta (Greta) 1937 1939       ty, en, fr e.l
Rejmyr,  A Lennart J 1937 1940       re, sv, hi e.l
Braathen,  Lilly M 1937 1944       bi, ke adj
Hällen,  A Gösta 1937 1944       sv, en adj
Nilsson,  N Alfred 1937 1946       ma, fy, ke e.l
Tiberg,  Nils O H 1937 1946       sv, hi, ge v.lekt
Broman,  Olof  Pontus 1937 1951       te te
Köhlquist,  E Inga 1937 1964       ty, en adj
Berglöf (Göransson), Karin 1937 1968          
Wallenquist,  R Birgit M 1937 1968       en, fr, hi ä.l
Lenner,  Arne 1937 1974       sv, hi, ge v.adj
Berg,  Elsa 1938 1939       re, sv timl
Bogren,  Yngve 1938 1939       re, sv e.adj
Brodén,  Erik G 1938 1939       sv, hi, ge timl
Lind,  Carl-Erik Israel 1938 1939 ma fy ke   e.adj
Magnusson,  Agda K 1938 1939       te timl
Andersson,  B Gustav W 1938 1945       ma, fy e.o.adj
Hasselberg,  J Gudmar 1938 1945       sv, hi lekt
Bolin,  Bengt R N 1938 1948       sv, hi, ge adj
Schultzberg,  Karin M M 1938 1954       ty, fr, en adj
Ahlberg,  Siri E 1938 1962       sv, ty adj
Hasselberg,  Rut M 1939 1940       sv, hi timl
Malmborg,  Sten O R von 1939 1940       bi, ke e.adj
Wallén,  K Gunnar 1939 1940       ty, en, fr e.adj
Sundén,  D A Hjalmar 1939 1947       re, fi lekt
Österberg,  Berndt F 1939 1947 sv ty     adj
Lindskog,  J David 1939 1959 ma fy     adj
Fåhraeus,  Ebba L 1939 1963       re, sv ä.l
Berg,  Inga L 1940 1941       ty, hi, ge timl
Dyfverman,  A Göran 1940 1941       ma, fy timl
Fallgren,  Erik E 1940 1941       re, sv e.adj
Holmquist,  G Ewald 1940 1941       ma, fy, ke timl
Hällén,  Lars Olof 1940 1941       sv, ty timl
Johansson,  Karl S I 1940 1941       sv, hi, ge timl
Kvenne,  Gösta B 1940 1966       bi, ke lekt
Lenner,  A Greta 1940 1971       en, ty adj
Edén,  Georg J 1941 1942       re, sv e.adj
Woxberg,  Yngve 1941 1942       en, ty e.adj
Wickman,  O Hugo 1941 1949       te te
Andolf,  Hans I 1942 1943       en, fr, hi e.adj
Grafström,  Margit S 1942 1943       en, fr e.adj
Bengtson,  Göta 1942 1950       ge timl
Sandback,  Erik 1942 1959       re, sv adj
Schlyter,  Börje R 1943 1951       en, fr lekt
Bohlin,  Gunnar E 1943 1952       la, gr, hi v.lekt
Wiksell,  Ade C J 1944 1945       ma, fy, ke e.adj
Lönnvall,  Ingegärd 1944 1946       sv, hi, ge, ma bitr.l
Hammarberg,  Elis I 1944 1947       te te
Boalt,  Bengt B 1944 1948       sv, hi, ge e.adj
Jennische,  G Signhild 1944 1968       en, sv adj
Hammarberg,  Lizzie (E.I.) 1945 1946       ma, fy, ke e.adj
Karlsson,  Eva 1945 1946       bi, ke e.adj
Lange,  Per-Adolf 1945 1946       sv, hi, ge e.adj
Munthe,  Margareta 1945 1946       en, fr e.adj
Rudberg,  Brita H 1945 1946       handarb. sl
Sandström,  Arne R 1945 1946       ma, fy, ke bitr.l
Sjölund,  Sigvard 1945 1946       sv, hi e.adj
Runeman,  Arne 1945 1950       gy gyl
Karlsson,  Johan 1946 1947       ma, fy, ke e.adj
Paulsson,  Anna 1946 1947       sv, hi, ge, ty e.adj
Hägglund,  Lena 1946 1948       hushåll hushl
Sylvan,  Nils 1946 1948       sv, hi adj
Thorén,  Ivar 1946 1948       sv, ty lekt
Henricsson,  Erik 1946 1949       te tel
Thuresson,  Lars 1946 1951       ma, fy, ke bitr.l
Rehlin,  Rolf 1946 1953       bi, ke adj
Lundgren,  Josef 1946 1960       sl slöjd
Petersen,  Gunvor 1946 1969       handarb slöjd
Wikén,  Erik 1946 1970       la, gr lekt
Elgeskog, Johan Valter Roland 1947 1947 sv hi ge    
Hedlund,  Bengt 1947 1948       ma timl
Norén,  Börje 1947 1948       bi timl
Nyquist,  Anna Lisa 1947 1948       en timl
Olerud,  Anders 1947 1948       re, fi lekt
Sundqvist,  Lars 1947 1948       sv, hi, ge timl
Runeman,  Ingegerd 1947 1949       gy gyl
Einarsson,  Bo 1947 1952       en, fr, ge e.adj
Sundqvist,  Anna 1947 1954       sv, hi, ge e.adj
Larsson,  Rune 1947 1965       ma, fy, ke adj
Sandhammar,  Torsten 1947 1966       sv, ty adj
Dahlskog,  Thure S. 1948 1949       sv, hi, ge e.adj
Fält,  E. Gustaf 1948 1950       sv, hi eo.adj
Johannesson,  Rudolf 1948 1954       re, fi lekt
Campa,  Inger 1948 1955       sv, en, ge, ma e.äl
Lindén,  Inger (H) 1948 1955 idr       mj
Lundberg,  J. Hilding 1948 1961       sv, hi lekt
Öhrn, Märta 1948 1976       hushåll e.övnl
Källander,  Lily 1949 1951       te timl
Runestam,  Ingrid 1949 1952       en, fr eo.adj
Björkman,  Joel 1949 1956       ma, fy lekt
Källander,  Ragnar 1949 1979       te tel
Wejbro,  Folke 1949 1982       sv, hi, ge e.adj
Göthe,  Gustav 1950 1951       sv, hi v.lekt
Hallberg,  Sture 1950 1951       gy kn
Jonsson,  Britta 1950 1951       ma, fy, ke timl
Hellsten,  Barbro 1950 1952       bi timl
Sundqvist, Lars 1950 1954       sv, hi, ge timlär
Thorén,  Ragnvald 1950 1955       sv, hi adj
Simonsson,  Maria 1950 1965       gy gydir
Öhrn Sjöberg,  Alone 1950 1981 sv en     adj
Bengtson,  Göta 1951 1952       ge timl
Due,  Maja Stina 1951 1952       sv, hi, ge eo.adj
Johansson,  Erik 1951 1952       en, fr e.adj
Töpel,  Barbro 1951 1952       ty timl
Ahlgren,  Anders 1951 1953       gy gyl
Ankar,  Anna 1951 1953       ty timl
Härdelin,  Bengt 1951 1953       te timl
Tånneryd,  Bengt 1951 1953       ma, fy, ke e.adj
Oldsjö,  Lennart 1951 1955       en, fr e.adj
Söderberg,  Lisa 1951 1955       ev, en e.adj
Zetterlund,  Maj 1951 1969       hushåll timl
Sandeskog,  Lennart 1951 1981       ma, fy adj
Röjermark, Astrid 1951           adj
Hansson,  Hans Gunnar 1952 1953       sl e.adj
Lindström, Stig Lennart 1952 1953       sl e.adj
Sundberg,  Carl-Gustaf 1952 1953       te tel
Sundqvist,  Birger 1952 1953       sv, en, hi e.adj
Ulvhammar,  Inger 1952 1953       sv, en e.adj
Fondelius,  Knut G. 1952 1954       gy gylär
Schelin,  Mabel E. 1952 1960       mu mulär
Melander,  Martin 1952 1963       en, fr lekt
Brännman,  Erik T. 1952 1973       hi, ge lekt
Öhrn, Carl 1952 1977 sv en     lekt
Alborg,  Kerstin 1953 1954       ma, bi, ke timl
Asplund,  Karl-Gustav 1953 1954       sv, hi, ge e.adj
Hansson,  Anders S. 1953 1954       ma, fy, ke timl
Hellsten,  Barbro,  M. 1953 1954       bi timl
Häggbom,  Sven-Börje 1953 1954       ma, fy, ke timl
Lindroth,  Lillemor 1953 1954 en fr     e.adj
Magnusson,  Erik 1953 1954       mu mulär
Scherp,  Gunnar 1953 1956       slöjd timl
Ekdal,  Sven W. 1953 1957       te telär
Melander,  Ulla B.L. 1953 1964       en timl
Ekdahl, Sven 1953            
Göthlin,  Sam 1954 1955       mu mulär
Rönngårdh,  Bo L. 1954 1955       en, fr eo.adj
Bentzén,  Ulla Märta 1954 1956       bi, ge timl
Andersson,  Anna-Britt 1954 1957       mu mulär
Hammers,  Göran 1954 1957       re timlär
Beltzén,  Nils,  O.L. 1954 1958       re, fi rektor49
Eeg-Olofsson,  Ansgar 1954 1959       re, fi lekt
Hallengren,  Astrid 1954 1960       sv, ty adj
Thuresson,  Lars 1954 1960       ma, fy, ke timl
Larsson,  Astrid 1954 1961       ge, bi adj
Wihlborg,  Åke B. 1954 1970       ma, fy adj
Falck,  Aina 1954 1971       en.fr adj
Olsson,  Gustaf M. 1954 1973       gy gylär
Beltzén, Christina 1955 1956       sl vävlär
Bolinder, Per 1955 1956       tim.lär teol.kand
Christenson, Ingeborg 1955 1956       m, fy, ke fe
Elfström, Mats 1955 1956       m, fy fe
Wiberg, Barbro 1955 1956       sv, en adj
Odernäs, Roland 1955 1957       mu mu.lär
Olsson, Nils Uno 1955 1957       ge, bi adj
Werme, Gunnar 1955 1957       en fr adj
Brodin, David 1955 1958       mu mu.lär
Holmquist, Curt A. 1955 1966       gym gylär
Lundgren, Sven O.A.G. 1955 1968       ty, fr adj
Edgren, G.A. Ingegärd 1956 1957       sv, kr, hi fe
Ekegård, Barbro M. 1956 1957       sv, ty adj
Hermansson, B. Anita 1956 1957       te te.lär
Johansson, Åke H. 1956 1957       kr, ge teol.kand
Wallin, Stig E. 1956 1957       sv, en, hi adj
Äng, M. Margareta 1956 1957       sv, en, hi fe
Bergkvist, Erik A. 1956 1958       sl sl.lär
Ehn, Andreas 1956 1958       ge, bi adj
Tennemar, D. Eskil 1956 1960       sv,en,hi,ge fe
Nilheden, S. Göte 1956 1965       m, fy lekt
Edberg, Kjell E. 1956 1970       m, fy fe
Lindberg, Alf 1956 1980 ty fr     lekt
Andersson, Solveig 1957 1958       sv, ty adj
Beltzén, Lars O. 1957 1958       sv, hi, en tim.lär
Brandemark, Bengt 1957 1958       kr, hi fe
Gustafsson, Svea T. 1957 1958       sv, en, ty tim.lär
Jacquemin, Christina 1957 1958       fr lic.és lettres
Korsgren, Barbro M. 1957 1958       tj.led adj
Sjökvist, Monica 1957 1958         adj
Sundin, Karin 1957 1958       kr, sv fe
Trång, Björn E. 1957 1958       ge, m tim.lär
Wenner-Dyberg, Aina 1957 1958       gym gylär
Westerlund, Torsten W. 1957 1958       bi, ke fe
Zander, Britta 1957 1958       ma, fy adj
Öhlund, Ivan E. 1957 1961 bi ke ge   fe
Bolinder, Per 1957 1963       kr tim.lär
Aspan, N. Henrik 1957 1964       sv, en adj
Arnér, Lars G. M. 1957 1965       ma lekt
Eriksson, Ulla B. 1957 1965       sv, en fk
Einarsson, Bo 1957 1966       en, fr, ge e.adj
Englund, Georg 1957 1968       te telär
Pettersson, Ingrid 1957 1970       nk, bi, ge adj
Mårelius, E. Ingvar 1957 1972       mu mulär
Eriksson, Ebba L. 1957 1975       sv, ty kls
Lindgren, Gösta Hj. 1958 1959 ge bi ke   adj
Munters, Brita H.L. 1958 1959       hk, hg lh.lär
Tollerz, Kajsa 1958 1959       hg sk.lär
Pilström, Karl Fritiof 1958 1960       kr, fi teol.kan
Baér, Hans V. 1958 1962       bi fe
Jivrell, K. Weine H. 1958 1963       kr, sv fe
Aspan, Greta I. 1958 1965       ty,en,fr adj
Bäckström, Erik 1958 1967       kr teol.kan
Sandeskog, B. Marianne 1958 1968       ma, fy adj
Svedin, U. Lennart 1958 1968       sv, hi adj
Olerud, Anders 1958 1981       re, fi lekt
Uddholm,  Alf 1958 1982         rektor50
Sammeli,  Egon 1958 1992 sv en     adj
Sammeli,  Kerstin 1958 1992 ma fy     adj
Blomkvist, Karl M. 1959 1960 sv       adj
Eriksson, Bengt O. 1959 1960 gy       gymlär
Lundström, K. Vollrad 1959 1960 ma fy     adj
Wersäll-Cederström, Agneta 1959 1960 bi ke     timlär
Sundqvist, Sven-Erik 1959 1961 ma fy     adj
Åberg, Kjell G.M. 1959 1961 ge bi     fe
Bernäng, Astrid S.H. 1959 1967       hg skolk.sem.komp
Norberg, Einar 1959 1968 sv hi     adj
Söderström, S. Gunvor M.B. 1959 1968 ma fy     fe
Rune, Sven V. 1959 1969 ge bi     adj
Lindén, A. Staffan 1959 1971 en ty fr   adj

[/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”Lärare 1960-2017″ icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text][/vc_column_text][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”Rektorer” icon_color=”#7100e2″ id=”cz_87657″][vc_column_text]

1557-1562 Laurentius Olai Gestricius 1530-1565 (Lars Olsson Gestring)

Nämns år 1558 som ”skolmästare” i Gävle. Han hade troligtvis redan då under något år förestått rektoratet. I summariskt register över tionden, utdraget ur 1557, 1558 och 1559 års räkenskaper år 1561 omnämns Larens Olai. Dog som kyrkoherde i Stockholm 1565.

Föddes i Gävle omkring 1530 och var son till borgaren Olof Matsson och Catarina Grubb. Han blev 1557 skolans första rektor. 1562 blev han kyrkoherde i Klara församling i Stockholm fram till sin död 1565. Han var känd för sin kamp mot kalvinismen som i början av Erik XIV:s regeringstid försökte vinna stöd i landet. Han använde inte bara predikstolen för sin kamp utan utgav även genom uppsatsen Hypotheses principialicum errorum, quibus Galli quordram articulos christianae religiones impregnare et ivertere conantur.

Laurentius äldre bror Martinus valde också prästbanan. Han var biskop I Linköping men avsattes 1680 efter att arbetat mot den av Kung Johan III år 1577 införda mässordingen. Han dog som kyrkoherde i Nyköping. Hans son Olaus Martini föddes när fadern var rektor i Uppsala 1557, och följde i faderns spår som ultraortodox lutheran och trots oenighet med Karl IX var han ärkebiskop från 1600 till sin död 1609.

I ett brev daterat den 2 mars 1564 skrev den blivande ärkebiskopen Abraham Angermannus ett brev till sin gamla rektor:

”Var hälsad, vittberömde och vördade lärare! Filip från Makedonien lär ha sagt, att han inte gladde sig så mycket över sonens födelse som över att denna inträffat vid en tid, då det fanns förnämliga lärare som kunde bibringa sonen goda kunskaper och utmärkta personliga egenskaper. Dessa ord kan både jag och mina kära studiekamrater på de ädla vetenskapernas fält även finna tillämpliga på oss. Vi lyckönskar oss alltså till att ha fått börja våra liv just vid denna tid och i just de trakter, där Du genom Guds nåderika godhet blev en ledare för oss och särskilt för mig den, som funnit vägen till min lycka, sporrat mig ”.

1563 Laurentius Nicolai (Lars Nilsson)

Enligt Sundström och Bergsten rektor omkring år 1563.

1564-1566 Johannes Petri Gevaliensis (Hans Persson)

Nämnd som den kyrkoherde i Vendel som bevittnade Erik XIV:s dödsläger. Domprost i Uppsala. Vid samma tidpunkt nämns också Ericus Nicolai som rektor. Båda uppges ha innehaft rektoratet i början av Johan III:s regering. Av fogderäkenskaperna att döma är förmodligen båda rektorerna felaktigt placerade i tiden.

1567-1571 Olaus Stephani Bellius 1545-1618

Föddes ca 1545 son till kyrkoherden i Bälinge Stephanus Andræ. Gick i skola i Uppsala innan han skrevs in vid universitetet i Rostock i augusti 1562 och senare, aug 1564, i Greifswald där han troligen blev filosofie magister. Skolmästare i Gävle den 17 januari 1567 genom kungligt brev. Kyrkoherde i Ockelbo 1571-1581. Kyrkoherde i Gävle 1581-1589. Utnämndes till biskop i Västerås 27 juli 1589 och dog den 13 juli 1618 som biskop i Västerås.

Bellius deltog i riksdagarna 1577, 1587, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1599, 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 och 1617. Bellius ställde sig genom ett brev 1598 på Sigismunds sida i inbördeskriget mellan honom och hans farbror hertig Karl. Då detta blev känt avsattes han som biskop och 1606-1608 var han avsatt från sina plikter men i mars 1608 återinsattes han i sitt ämbete sedan han avgett en trohetsförsäkran.(SBL 3 s.100-104)

1571-1575 Olaus Magni (Olof Månsson)

Bland räkenskaperna har påträffats ett brev daterat den 24 juli 1571 i vilket Johan III tillförsäkrade Olaus Magni samma årliga spannmålsunderhåll som sina företrädare. Samma brev åberopas även för de följande åren. Vem denne Olaus Magni, som förestod rektoratet stor del av 1570-talet, varit är obekant. Hans rektorat är emellertid ett obestridligt faktum och ställer Petrus Olai Gestricius rektorat i ett visst tvivel.

1578-1579 Petrus Olai Gestricius -1607 (Per Olsson Gästrike)

Tidpunkten för Petrus Olai som rektor är osäker enligt vissa uppgifter. Sammanfaller med Olaus Magnis tid, men kan ha att göra med att Petrus Olai skildes från rektorsbefattningen i Gävle. Detta p.g.a. sitt motstånd mot liturgin. Han erhöll då Njurunda pastorat och blev sedermera kyrkoherde och prost i Umeå 1594. Han avled år 1607. Hans söner blev efter varandra rektorer i Gävle och efter Njurunda kallade de sig Niurenius.

1579-1583 Ericus Erici Sorolainen -1625 (Erik Eriksson)

Var son till pastorn i Letala Ericius Gregorius som härstammade från Livland. Befordrades av Johan III till biskop i Åbo. Dog 1625 efter att i 42 års tid ha förestått sitt stift. Var under sin rektorstid känd som en vän av liturgin.

1583-1590 Mathias Andreae (Mats Andersson)

Från Mattias Andreae finns bland Gästriklands handlingar flera egenhändiga kvitton på avlöningsspannmål, den första från år 1584. År 1590 frånträdde han rektoratet och efterträddes av Ericus Nicolai.

1590-1598 Ericus Nicolai Gestricius -1629 ( Erik Nilsson)

Född i Gävle av fattiga föräldrar, fadern Nils Pederson Grå och modern Christina. Det berättas att han utan föräldrarnas vetskap begivit sig till Strängnäs och där studerat och efter en tid kommit hem som promoverad magister. Lämnade rektoratet år 1598 och förordnades år 1600 till kyrkoherde i Ljusdal och Färila, där han avled i hög ålder år 1629.

1598-1600 Johannes Olai Anthelius -1646 (Johan Olsson)

I domkapitlets protokoll från den 1 mars 1598 nämns han som ”skolemästare” i Gävle. Redan följande år eller senast år 1600 finns han som astronomie professor i Uppsala. År 1604 återkommer han till Gävle som kyrkoherde.

1600-1610 Olaus Andreae Helsingius -1649 (Olof Andersson Helsing)

Bör ej förväxlas med den med honom samtida kyrkoherden i Gävle med samma namn, efter vilkens död i pesten år 1603 han ett år såsom vice pastor förestod församlingen. Efter att han i tio år lett ungdomen vid Gävle skola, blev han satt till prost och kyrkoherde i Bollnäs år 1610.

1610-1611 Olaus Jonae Linck Gevaliensis -1611 (Olof Jonsson Link från Gävle)

Professor Logices i Uppsala år 1608. Utbytte professuren mot rektoratet år 1610.

1612-1618 Olaus Petri Niurenius 1580-1645 (Olof Persson från Njurunda)

Son till den förut nämnde Petrus Olai Gestricius. Var den första av skolans rektorer, som tillika var pastor i Hille. Båda befattningarna tillträdde han år 1615 och 1616. År 1619 blev han pastor i Umeå och år 1623 prost i samma stad. Utgav en katekes på lappska och en beskrivning över Lappland, som ännu finns i behåll.

1618-1621 Ericus Petri Niurenius 1589-1661 (Erik Persson från Njurunda)

Broder till den föregående. Blev efter brodern skolrektor och pastor i Hille 1619. Lämnade efter några år båda befattningarna och utnämndes till pastor i Luleå år 1621. Misstänkt för papistiskt kätteri blev han emellertid avsatt och landsförvisad på tre år. År 1638 blev han pastor i Järvsö och år 1647 broderns efterträdare som kyrkoherde i Umeå.

1622-1625 Nicolaus Petri Niurenius -1629 ( Nils Persson från Njurunda)

De båda föregåendes broder. Blev fil.mag. i Uppsala år 1619 och  fil. adj. år 1622 i samma stad. Skolrektor och pastor i Hille 1623-1625.

1625-1638 Johannes Petri Niurenius -1641 ( Hans Persson från Njurunda )

Broder till de tre föregående. Tillträdde rektoratet och pastorsämbetet i Hille år 1625. Blev pastor i Njurunda  år 1639.

1639-1642 Olaus Jonae Skough -1661( Olof Jonsson Skog )

Son till Jonae Skough, kronans befattningsman i Gästrikland. Blev student år 1625 och fil.mag. år 1632 i Uppsala, då han redan var conrektor i Gävle. Tillträdde rektoratet och Hille pastorat år 1639, men avträdde redan år 1642, då han utnämndes till pastor i Wekholm. År 1646 blev han pastor i Gävle och följande år hovpredikant samt slutligen kyrkoherde i Jacobs- och Johannes församlingar i Stockholm och superintendent vid amiralitetet.

1642-1645 Olaus Johanni Anthelius xxxx-1652 (Olof Hansson )

Son till den förut nämnde kyrkoherden i Gävle, Johannes Olai Authelius. Blev student den 2 maj 1631. Var en tid komminister i Högsjö i Ångermanland. Conrektor i Gävle år 1636. Rektor år 1642-1645 i Gävle och pastor i Hille. Död år 1652 som pastor i Segerstad och Hanebo.

1646-1651 Jonas Jonae Trast 1610-1656 (Jon Jonsson)

Enligt Bergsten tillträdde han rektoratet och Hille pastorat år 1646. Sedan han år 1651 erhållit fullmakt på Luleå pastorat, lämnade han Hille församling, som då fick egen pastor.

1651-1661 Olaus Petri Helsing -1661 (Olof Persson)

Son till rådmannen i Gävle, Pehr Olofsson Helsing. Student i Uppsala den 22 febr. 1638. Promoverades år 1652, året efter det han tillträtt rektoratet. Dog 1661 i Gävle kort tid efter det han erhållit fullmakt på Ljusdals pastorat. Gift med Helena Kruus, dotter till Handlanden i Gävle Jacob Kruus och Ingrid Nilsdotter.

1661 Johannes Laurentii Fernaeus 1620-1673 (Hans Larsson från Färnebo)

Född i Ö. Färnebo och son till kyrkoherden i Färnebo, Laurentius Johannis. Student 12 maj 1641. Blev 1654 conrektor i Gävle. Efter rektoratet i Gävle 1661 blev han kyrkoherde i Järvsö i 11 år. Gift med Christina Åkerman, dottern till pastorn i Åker och Dahlby, Johannes Olai Medelpadius. Tre söner och en dotter.

1662-1669 Olaus Olai Prosperius 1627-1681 (Olof Olsson)

Student år 1643 och fil.mag. i Uppsala år 1661. Tillträdde rektoratet år 1662 och flyttades till Arbrå och Undersviks pastorat år 1669. Död den 8 februari år 1681 vid 54 års ålder. Gift med Beata Frisell. Barnlös.

1669-1675 Johannes Johannis (Hans Hansson) Achrelius 1631-1675

Blev student i februari år 1648. Fadern var Johannes Skeptunensis och modern Helena Christoffersdotter. Innehade rektoratet från år 1669. I Rektor Jonas Selggrens noteringar står bl.a. detta: ”Achrelius dog haftigt och oförmodeligen 1675 samt lämnade icke blott skoleräkningarne utan även skolans saker i någon oreda efter sig.” Var gift år 1672 med Margareta Unonea, som efter makens död fick stanna kvar två nådeår på rektoratet med viss tjänstgöring. Barn obekanta.

1675-1678 Mikael Kolmodin 1640-1685

Född i Enköping 23 september 1640 och blev student år 1654 i Uppsala. Michael Kolmodin var matheseos lector vid gymnasiet 1669 till 1675. Då det beslutades att antalet lektorer skulle minskas 1673 sade Kolmodin upp sin tjänst och utnämndes till rektor 1675. 1678 efterträdde Michael Kolmodin sin far som kyrkoherde i Simtuna. Blev kontraktsprost år 1678. Gift med Catharina Malört och hade två söner, Michael och Carl. Mikaels yngre bror Israel Kolmodin har författat sommarpsalmen ”Den blomstertid nu kommer”.

1679-1681 Jonas Phragmenius 1639-1702

Son till pastorn i Hagby och Ransta, Jonas Vernisius och Catharina Nilsdotter. Student år 1654 och magister år 1668. Fick fullmakt på rektoratet 1678. Han hade då varit lektor i grekiska på gymnasiet sedan det startades 1669. Han tillträdde rektorsposten 1679. 1681 utsågs han till pastor och kyrkoherde i Delsbo. Ordförande vid prästmötet år 1691 och riksdagsman år 1693. Var liten till växten och kallades därför länge efteråt av ”Delbyggarne” för ”Lill-Prosten”. Gift med Elisabeth Olsdotter år 1669.

1682-1691 Christopherius Olai Aurivillius 1652-1709 (Kristofer Olsson från Örbyhus)

Född i Gävle och yngste sonen till prosten i Gävle, Olaus Chr. Aurivillius och hans hustru Barbro Pehrsdotter. Student 11 nov. 1663. Fil.mag., i Uppsala 12 dec. 1676. Teol.adj. 1679. Tillträdde rektoratet vid Gävle 1682-1691. Utbytte då rektoratet mot den teologiska lektionen vid Gävle gymnasium. Kyrkoherde i Alfta och prost över Hälsingland, södra contraktet 1696. Riksdagsman 1697. Gift 1681 med Sara Wattrung, dotter till krkoherden i Södertälje, Abraham Wattrung. De hade två döttrar, Barbro och Christina.

1691-1695 Gabriel Phragmenius 1648-1705

Student 1666 och bror till rektor (25) Jonas Phragmenius som var lektor i logicies et Physices vid Gävle Gymnasium 1686-90. Blev efter sin tjänst som rektor utnämnd till pastor i Vester-Löfsta 1695 och kontraktsprost samma år. Gift med Catharina Fontelius 1680 och de hade 4 barn.

1695-1725 Johannes Unonius 1661-1725

Föddes i Gävle 1661. Fadern var borgaren och sadelmakaren Uno Johansson. Johannes Unonius blev student den 1 november 1679 och promoverades till magister i Lund den 25 november 1692. Han blev rektor vid trivialskolan i Gävle 1695 och med honom börjar en rad av rektorer, som stannar i ämbetet till sin död. Unonius förvaltade i 29 år med största beröm sin syssla och dog ogift den 15 maj 1725. Sjuklig mot slutet och studtals besvärad av hallucinationer och sinnesförvirring fick han redan 1718 Hans Krabbaeus som vikarie. Enligt uppgift sökte han avsked från rektorbefattningen redan 1724, året före sin död. Vid samma tid övertog Griis kontraktet på rektorgården.

1725-1749 Petrus Johannis Gris 1693-1749 (Per Hansson)

Var född i Gävle 1693 som son tlll rådmannen och handlaren Johan Griis och hans hustru Magdalena Rytter som var dotter till rådmannen Hans Andersson Rytter. Petrus Griis blev student i Gävle den 1 maj 1711. Han promoverades till filosofie magister i Uppsala den 16 juni 1719. Teologie lektor vid gymnsiet i Gävle 1723 och rektor vid trivialskolan 1724 (1725). Dog den 23 januari 1749. ”Levde länge i minnet, såsom en utmärkt nitisk och skicklig lärare. Gift 1725 med Anna Catharina Printz och de hade tre barn.

1749-1752 Matthias Olai Smaraeus 1699-1752 (Mats Olsson)

Conrektor i Gävle 1731. Lektor 1737 i grekiska och hebreiska. Rektoratet innehade han 1749-1752.

1752-1785 Eric Stenfelt 1708-1785

Han var gymnasist i Gävle åren 1722-1726. Innehade rektoratet 1752-1785. Införde kolumnerade matriklar 1750 och organiserade bl.a. upp skolans arkiv. 1768 beviljades Stenfelt frihet från vidare tjänstgöring vid skolan p.g.a. sjukdom. Domkapitlet förordnade då skilda personer till hans ställföreträdare. De benämndes prorektorer. Bl.a. tjänstgjorde hans son, Johan Stenfelt, som ställföreträdare.

1786-1805 Petrus Boling 1731-1805

Magister 1761 och conrektor i Uppsala 1778. Enl. domkap: prot. 20/9 1786 Stenfelts efterträdare som rektor. Under Bolings rektorstid infaller Gävleriksdagen 1792. Gymnasiet nyttjades då som lokal för prästeståndets förhandlingar.

1806-1810 Johan Stenfelt 1748-1810

Son till förut nämnde rektor Erik Stenfelt. Född i Gävle. Gymnasist 1763-1767. Kand.ex.1773 och samma år adj. i Gävle. Vicarius conrektoris 1774. Vicarius rektor 1776. Erhöll 1778 fullmakt på tredje kollegatet vid Gävle trivialskola och konstituerades som prorektor den 29 aug. 1781. En befattning han uppehöll till 1788 samt under större delen av Bolings rektorstid. Fick fullmakt på conrektoratet vid trivialskolan den 20 mars 1782. Den 28 mars 1806 utsågs Stenfelt till Bolings efterträdare och hade då i 33 års tid tjänstgjort vid skolan. Endast i 4 år fick han som rektor förestå den skola, som han så länge tjänat. Han dog den 25 febr. 1810 av överansträning, då undervisningen skulle organiseras medan skolhuset användes som sjukhus för sårade soldater under finska kriget 1808-09.

1810-1814 Carl Eric Nibelius 1764-1814

Föddes den 24 juni 1764, student 1781, promoverad 1788 Diss De Antiquitate et Commodis Eloquentiae. Vice collega vid Katedralskolan i Uppsala 1791, collega infimus vid samma skola 1795, collega III:ae classis i Gävle 1799, conrektor i Gävle 1806. Utnämnd till rektor den 30 maj 1810. Död den 7 maj 1814. Under Nibelius tid kom frågan om nytt läroverkshus till definitivt avgörande. Den Strömbäckska fastigheten inköptes och iordningställdes för skolan och gymnasiets räkning. Invigningen skedde efter Nibelius bortgång, den 15 oktober 1816.

1814-1815 Lars Jäderlund 1766-1839

Valdes till rektor den 21.9.1814 men lämnade redan året efter denna tjänst för att tillträda en rektorstjänst i Hudiksvall. Diss De Schola Triviali Hudikvalliensi.

1816-1826 Lars Ulrik Utterström 1780-1826

Född 1780 student 1795, promoverad 1800. Vice collega vid Katedralskolan i Uppsala 1803, ordinarie collega vid samma skola 1805. Speciminerat pro conrectoratu 1810 pastoralexamen 1812. Fullmakt som rektor i Gävle utfärdad 31.7.1816. Orator vid jubelfesten 1817. Utnämnd till kyrkoherde i Alsike 30.10.1824 men tillträdde inte denna tjänst utan dog som rektor i Gävle 15.4.1826.

1826-1833 Gustaf Winberg 1776-1833

Född i Stockholm den 30 december 1776, student 1793, kandidat och magisterexamen 1800. Historiae patriae docens 1807. Speciminerat pro conrectoratu 1812 och utnämnd till conrektor i Gävle 1813. 1826 rektor i Gävle. Död 4.1.1833. ”Rektor Winberg, en gammal ungkarl, brukade säga om sig själv, då han såg sig i spegeln: vacker karl – men super! Rektorn titulerades allmänt ”kuttingen”(Roos).

1833-1837 Johan Gustaf Höjer 1798-1874

Född i Stockholm och student 1815. Kand.ex. 1820, magisterex. 1821 och collega i Uppsala 1822. Fullmakt som kyrkoherde i Häfverö och Singö den 15 nov. 1837. Prost den 10 jan 1846. Kontraktsprost i Närdinghundra kontrakt 4 juli 1866. Ledamot av Nordstjerneorden 1873. Släkten lever kvar i Gävle .

1838 Fredrik Otto Söderlund 1797-1866

Född i Njutånger, där hans far var inspektor. Intagen i Gävle trivialskola 1808, Gävle gymnsium 1813, Uppsala 1821, magister 1827, kollega och rektor i Stockholm. Kyrkoherde 1840 i Bollnäs och sedan prost. Tillträdde i Gävle men tjänstgjorde aldrig.

1839-1850 Jonas Selggren 1806-1896

Jonas Selggren föddes i Gävle 20.2 1806. Han härstammade från en gammal välkänd köpmannasläkt i Gävle. Föräldrar: Gävlehandlaren Johan Selggren och Anna Christina Wannberg. Efter studier i hemstadens skola och gymnasium inskrevs han som civis academieces den 15 juni 1822. Undergick examien rigorosum i fil. fakulteten den 10 mars 1830 och promoverades samma år. Tjänstgjorde först vid Uppsala katedralskola och befordrades den 25 jan 1837 till rektor vid Hudiksvalls lärdomsskola, men tjänstgjorde där endast höstterminen 1838. Fullmakt på rektorsbefattningen i Gävle den 7 febr. 1839. Jonas Selggren blev trivialskolans sista rektor.

Sedan skola och gymnasium 1851 förenats blev han 1853 av läroverkets kollegium utsedd till rektor på 3 år. Samma förtroende förnyades 1856 och 1859. Erhöll kungl. fullmakt på rektorssysslan 1859 samt nådigt avsked från detta 1866.

Bredvid arbetet i skolan och en omfattande verksamhet i det offentligas tjänst fann han tid till omfattande studier i fäderneslandets, Gästriklands och hemstadens hävder. Lyckades med egna och andras donationer skapa ett nytt stort bibliotek i Vasaskolan, sedan det gamla förstörts i branden 1869. Hans efterlämnade samlingar rörande läroverkets historia har lämnat många och rika bidrag till eftervärlden.

Var riksdagsman för borgarståndet 1859-1860 samt med i den nya riksdagens första kammare 1867. Landstingsman och stadsfullmäktiges ordförande 1864-1874. Staden reste hans gravsten.

1850-1853 Carl Adolph Forssell 1807-1869

Född 30.11.1807 på Karlsberg i Solna. Son till professor Olof Forsell (GG 1774). Gymnasieelev 1821, student 1825 och magister 1833. Matematiklärare i Gävle och vald till Förenade läroverkets förste rektor för tiden 1850-1853. Välkänd predikant och den siste prebendekyrkoherden i Hille. Rektoratet var på hans tid en föga eftertraktad bisyssla, avlönad med ett arvode på 300 riksdaler banco. Blev kyrkoherde i Stora Mellösa i Örebro län 1860. Författade läroböcker i allgebra. Var farfar till kända forskare och farsfarsfar till skalden Lars Forssell.

1853-1866 Jonas Selggren 1806-1896

Se ovan för tiden 1839-1850.

I årsredogörelsen för läsåret 1895-96 (Rektor August Nilsson) står bl.a. följande om Jonas Selggren efter hans bortgång.: ”Då tryckningen af denna årsredogörelse var nära sin afslutning, ingick det sorgebudet, att f.d. rektorn vid Gefle h.allm. läroverk, filosofie jubeldoktorn Jonas Selggren aflidit natten mot den 9 i denna månad efter en mer än nittioårig lefnad. Såsom den nitiske vårdaren af läroverkets bibliotek var rektor Selggren verksam från år 1853 till år 1894, då hans tilltagande ålder nödgade honom att i andra händer öferlämna denna för honom kära sysselsättning. Hans verksamhet såsom bibliotekarie har varit sådan, att det med all rätt kan sägas, att Gefle h. allmänna läroverks nuvarande bibliotek till stor del är en frukt af rektor Selggrens mångåriga arbete och trägna mödor.”

1866-1884 Gustaf Klintberg, 1816-1884

Född i Gävle 29.2.1816 . Hans föräldrar var färgerifabrikören och rådmannen Gustaf  Klintberg och Charlotta Johanna f. Schubert. Intogs 1827 i Gefle högre lärdomsskolas tredje klass, uppflyttades på gymnasiet 1829 och avlade efter fullbordad kurs studentex. i Uppsala 1833. Fil.kand.ex. i Uppsala 14 dec. 1842 och promoverades till fil.doktor den 16 juni 1845. Redan 1842 tjänstgjorde han som vice konrektor vid Gefle högre lärdomsskola. Blev vice kollega från 1843 och samma år antogs han till vice adj. vid Gefle gymn.(grekisk och hebreisk lektorsbefattning). 1844 gymn.adj. Läsåret 1844-45 tjänstgjorde han vid Atheneum som vikarierande lärare i historia, geografi och naturalhistoria. Från ht. 1845 var han åter i tjänst vid gymnasium som bl.a. lektor i historia. Studerade även latinska språket och efter läroverkets omdaning erhöll han fullmakt den 24 nov. 1858 som lektor i latinska språket och litteraturen.

Men hans ställning inom skolan skulle snart vara en mer maktpåliggande än endast lärarens. Hans gåvor för chefsskap kunde ej undgå att göra sig bemärkta. Från aug. 1859 till nov. 1860 tjänstgjorde han som tillförordnad rektor vid läroverket, och sex år senare i okt 1866, förordnades han av Kongl. Maj:t att för en tid av 10 år inneha rektorsbefattningen. När denna tid gått ut utfärdades den 24 mars 1876 nytt förordnande för honom till den 1 juli 1886.

”Den stränge lille mannen” rektor Gustaf Klintbergs stora insats var organiserandet av undervisning och skolhusbygge efter 1869 års brand. Den 16 juli, ett par veckor efter branden, kunde rektor erbjuda provisoriska lokaler i Navigationsskolan på Söder (nuvarande Polhemsskolans tomt) och i baracker på Södermalms torg samt i rektors bostad. Under de närmaste 4 åren huserade skolan här och i andra privatbostäder. Den 1 dec 1873 invigdes äntligen det nya lärohuset på den tomt väster om Kungsgatan i hörnet mot Staketgatan, som tidigare utgjort Luthska trädgården.

Klintberg var också en framstående och ansedd kommunal- och landtingsman, som innehade ett flertal viktiga uppdrag. Han avled den 7 dec 1884 och efterlämnade maka, född Norblad, och en son, vice häradshövding Karl Klintberg.

1885-1894 Rudolf Röding 1847-1941

Född i Mariestad där fadern var kontraktsprost. Röding genomgick Mariestads och Skara allmänna läroverk och avlade examen den 6 juni 1864. Skrevs in som student i Uppsala den 15 sept s.å. och avlade fil.kandex. där den 1 april 1871. Disputerade för graden den 16 maj 1872 och promoverades till fil. doktor den 31 maj s.å. Genomgick föreskrivet provår i Stockholm 1871-72, tjänstgjorde som vik. kollega vid Mariestads lägre allm. läroverk h.term. 1865, som vik. lektor i latinska och grekiska språken vid Norrköpings högre allm. läroverk 1872-73. Han var lärare i latin och grekiska språken i översta klasserna vid Uppsala privata läroverk h.term. 1875 samt 1877-78. Utnämndes till docent i greksika språket 21 april 1874 och höll offentliga föreläsningar vårt. 1876. Han utnämndes till stipendiat i klassiska språk vårt. 1878 och var förordnad att upprätthålla professuren i grekiska språket och litteraturen under kortare tider åren 1876, 1877 och 1879.. Utnämndes till lektor i greksika och latinska språken vid Karlstads h. allm. läroverk den 29 nov. 1879. Förordnades den 17 april 1884 att fr.o.m. 1 juli s.å. under en tid av fem år inneha rektoratet vid allm. läroverket i Gävle.

Som framgår av ovanstående var Klintbergs efterträdare även han latinlärare. Medan Klintberg ännu betraktade latinet som allmänt skråspråk personifierade Röding den humanistiske fackmannen: han var den fine klassikern, med ett levande intresse för den antika litteraturen och kulturen, sådan den då presenterade sig vid de nyss avslutade eller pågående utgrävningarna i Troja, Grekland och Italien. Eftersom Gävle läroverk numera blott var ett låt vara större landsortsläroverk men med rang under universitets och storstädernas skolor, sökte tyvärr Röding befordran till Göteborg. Han blev senare rektor vid Göteborgs latinläroverk, och utförde där en betydande gärning som skolman och forskare.

1894-1906 August Nilsson 1843-1913

August Nilsson var jämte född i Hammerdal. Han var fil. dr. och latinlektor vid läroverket från 1885. Den 9 aug. 1894 blev han av Kongl. Maj:t förordnad att under 5 år, räknat från den 1 sept. 1894, inneha rektorsbefattningen vid läroverket. En befattning han uppehöll i nästan 12 år. Forstmästare Folke Frölén (student vid läroverket 1907) har bevarat många lustiga minnen från tiden kring August Nilssons rektorsskap. ”Den snälle” rektor August Nilsson karaktäriserades av Frölén sålunda: ”Nicke var en hedersman av stora mått, som icke ville någon syndares död. Hans skoltal kunde bjuda på lustiga poänger, som då han en gång berörde den nya tidens farligheter för oss ungdomar med ordbilden: Det blåser nordliga vindar från alla håll och kanter- – – – Vid uppbärandet av terminsavgiften uppenbarade sig rektor i klasserna med namnmatrikeln under armen följd av den flinande (vaktmästaren) Asplund med kassaskrinet. De lade beslag på katedern dit vi efter upprop gick fram och till Asplund överlämnade kr. 19:50.”

I juni 1906 lämnade den humane August Nilsson sin befattning som rektor och återgick till en lugnare tillvaro inom läroverket som lektor. Frånträdde sin befattning i juni 1909 då han uppnått pensionsåldern. Han avled den 12 dec. 1913.

1906 Elof Lindström . 1863-1924

Per Elof Lindström föddes den 25.8.1863 i Kvillinge i Östergötland. 1882 tog han studenten i Uppsala och promoverades till FD i Uppsala 1892. Han undervisade vid en lång rad läroverk  under de följande åren som lektor i tyska och engelska. 1895 fick han ordinarie tjänst vid Nya elementarskolan i Stockholm.

Lindström deltog i en lång rad utredningar inom ecklesiastikdepartementet under början av 1900-talet. 1906 blev han föredragande i läroverksärenden vid departementet, 1908 kansliråd, 1909-1911 ecklesiastikminister och efter 1911 åter som chef o. kansliråd på departementet.

Elof Lindström tillträdde aldrig den tjänst han fått vid Läroverket i Gävle.

1907-1929 Josef F. Falk . 1864-1952

Josef Fredrik Falk föddes i Klara församling i Stockholm 3.2.1864. Hans föräldar var kyrkoherden och prosten Axel Per Falk och Ulrika Charlotta Ugraph. Han avlade sin studentexamen i Örebro 1882 och skrevs in vid Uppsala universitet 13.10 1882 vid Östgöta nation. Filosofie kandidat 14.9.1885, filosofie licentiat 9.11.1889, filosofie doktor 31.5.1907 med en av avhandling i franska ”Etude sociale sur les chansons de geste”. Sin lärargärning började Falk vid Högre Allmänna Läroverket i Nyköping där han upprätthöll en adjuktstjänst 1898-1902, han flyttade 1902 till Sundsvall för en lektorstjänst vid det Högre Allmänna Läroverket. Redan 1903 flyttade han till Halmstad för en lektorstjänst vid det Högre Allmänna Läroverket som han upprätthöll till 1906 då han fick rektorstjänsten vid Vasaskolan som han upprätthöll till den 29.9.1929 då han begärde avsked 65 år gammal. Han flyttade senare till Stockholm där han avled den 15.5.1952, 88 år gammal

Det viktigaste som inträffade under epoken Falk torde vara läroverkets stora av stadsarkitekt E.A. Hedin planerade ombyggnad 1914. Under ombyggnadstiden 1912-1914 läste skolan i militärskolan, d.v.s. nuvarande Borgarskolan. Det nya läroverket invigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom den 24 nov. 1914.

1929-1934 Sven Norrbom 1889-1961

Född i Norrköping. Avlade studentex. där 1908 och inskrevs s.å. vid Uppsala universitet. Fil.ämbetsex. 1911 och fil. lic.ex. 1915 samt disputerade för graden 1921 och promoverades s.å. till fil. doktor. Tjänstgjorde nov. 1912-aug.1914 som vetenskaplig ass. vid Allgemeines Vorlesungswesen i Hamburg. Provår vid Norra realläroverket i Stockholm vårt. 1919. Tjänstgjorde läsåren 1915-18 som e.o. lektor vid kom.gymn. i Landskrona och i samma egenskap vid läroverket i Södertälje 1919-21. Utnämndes den 24 juli 1920 till adj. i tyska, engelska och franska vid h.allm.läroverket i Linköping, vilken tjänst han tillträdde i aug. 1921 och innehade till 22 okt. 1926. Samma dag utnämning till lektor i tyska och engelska vid h.allm.läroverket i Västerås med tillträde i aug. 1927.

Den 5 april 1929 förordnades han att under 5 år från den 1 juli 1929 vara rektor vid h.allm.läroverket i Gävle. Den 1 sept. 1934 tillträdde han sedan rektoratet vid Statens provskola, Nya Elementarskolan i Stockholm.

Den spänstige och energiske Sven Norrbom efterlämnade som ett minne, den sportstuga i S:a Åbyggeby, som byggdes för pengar, insamlade vid talrika soaréer och uppläsningsaftnar. Stugan blev ett mål för cykelturer, lärarpromenader och skolutflykter. Intresset för stugan avtog emellertid efter hand och den såldes sedermera 1971. Under Norrboms tid, 1929, övertog den nya lokalstyrelsen flera av kollegiets befogenheter. Lokalstyrelsen skulle nu starkare anknyta skolan till staden och föräldrarna.

1934-1954 Emil Hammarström 1888-1973

Emil Hammarström föddes i Högbo 4.2.1888 hans föräldrar var handlaren Gustaf Hammarström och hans hustru Anna Kristina Pettersson. Emil tog studentexamen 1908 vid Vasaskolan. Han fortsatte genast till Uppsala universitet där han skrev in den 18.9.1908. Filosofie kandidat 15.12.1911, filosofie magister 14.12.1912, filosofie licentiat 29.5 1916. Han promoverades som filosofie doktor den 30.5 1924 för en avhandlig i tyska ”Zur Stellung des Verbums in der deutschen Sprache” som lades fram 1923. Sitt provår gjorde han vid Högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm. men dessförinnan hade han redan varit vikarierande lärare vid Gävle Borgareskola och Högre Handelsinstitut höstterminen 1916. Efter provåret fick han en extralärartjänst vid Högre Realskolan å Norrmalm under vårterminen 1918. Han sökte och fick sedan en tjänst som extra ordinarie lektor vid Högre Allmänna Läroverket i Landskrona som han innehade från 1918 till 1929, då fick han en ordinarie lektorstjänst vid samma skola som han innehade 1929-1934. Då utsågs han till rektor Vasaskoan i Gävle en tjänst som han innehade till pensioneringen vid 66 års ålder 1954. (s. 176)

Under Hammarströms rektorat kom det sociala och pedagogiska arbetet vid skolan alltmer i förgrunden. Rekryteringsbasen breddades med nya socialgruppers barn, klasserna växte – klasser på 36, 37 elever var inte sällsynta. Det krävdes bättre pedagogik och utvidgad social omvårdnad.

1954-1958 Nils Beltzén, 1906-1997

Född i Örebro 4 maj 1906 student i Skövde 1925, teol.fil.ex. i Lund 1927, teol. kand.ex. 1932, särskild prövning 1934 och 1938 efterprövning till teol. kand i Uppsala 1948. Teol.lic.ex. i Lund 1948. Fick behörighet till lektorstjänster i kristendomskunskap och historia med samhällslära vid rikets läroverk 1948. Lärartjänstgöring sedan vårterminen 1936 vid läroverk i Nederkalix, Ulricehamn, Stockholm (Norrmalm och Bromma) samt Östersund. Ordinarie adjunkt i kristendomskunskap och historia med samhällslära vid sistnämnda läroverk 1940. Ordinarie lektor vid högre allmänna läroverket i Strängnäs 1950. Förordnad till rektor vid högre allmänna läroverket i Eslöv 1948 samt till rektor vid läroverket i Gävle fr.o.m. 1 juli 1954.

Den 1 juli 1958 lämnade rektor Beltzén sin befattning för att bli länsskolinspektör i Gävleborgs län 1958-1962. Från 1962 till pensioneringen 1971 var han rektor vid Heleneholmsskolan i Malmö. Skrev läroböcker i religionskunskap samt en biografi över Artur Engberg.

Under hans fyraåriga rektorstid genomgick Gävle läroverk en snabb utveckling. Gymnasiet utvidgades till att omfatta sex parallellringar och genom ombyggnad fick skolan bl.a. en ny och modern aula och fritidslokaler i gymnastikhuset. Det ”inre” arbetet underlättades genom användandet av moderna tekniska hjälpmedel i både undervisning och adminstration.

Skrifter: Den kyrkliga försvenskningen av Jämtland och Härjedalen, Kyrkohistoria för högre skolor (med G. Johannesson), Arthur Engberg – publicist och politiker (med Lars Beltzén) 1973

1958-1982 Alf Uddholm 1923-

1982-1997 Stig Axrup 1934-

1997-2007 Arne Øvrelid 1954-

2007-         Hans Hultin 1950-

2013-2015 Valter Nordkvist 1951-

[/vc_column_text][/cz_acc_child][/cz_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row]