Välkommen till Vasa Akademi

2019 firar Vasaskolans gymnasium 350-årsjubileum. För att uppmärksamma detta har Vasa Akademi utarbetat en hemsida om skolans historia. Den är inte färdig utan kommer att uppdateras under året. Om du som läsare har artiklar eller tips om vad vi borde ta upp, skicka det till post@vasaakademi.se

Vasa Akademi bildades i slutet av det förra årtusendet, den 10 november 1999. Stiftarna var Arne Øvrelid och Olle Käll som sedan en tid diskuterat hur man på bästa sätt skulle kunna förmedla allt det intressanta som sker på Vasaskolan till flera.

Akademins mål är att informera om verksamheten vid Vasaskolan samt hålla kontakt med gamla elever. Vårt motto är Vasa Antiqua et Hodernia – alltså Vasaskolans historia och nutid. Nutiden kan du med fördel följa i skoltidningen Gevaliensis.

1557

Vasaskolan grundas

1569

Skolan brinner ner i stora stadsbranden

1668

Vasaskolan får gymnasieutbildning

1677

Karl XI besöker skolan

1768

Kronprins Gustav (III) besöker skolan

1808

Skolan utryms för att bli sjukhus

1816

Nytt skolhus vid ån

1850

Trivialskolan och gymnasiet slås ihop

1864

Första studentexamen

1869

Skolan brinner ner i stadsbranden

1905

Realskolan införs

1968

Sista studentexamen

1988

Nordens första cirkusutbildning