Läroverket

Genom ett Kungligt cirkulär den 6 juni 1849 beslutades att en gång för alla ordna upp i landets oklara skolorganisation när det gällde den högre utbildningen. Gymnasiet, lärdomsskolan och apologistskolan slog ihop till ett läroverk. För Vasaskolans del betydde detta att skiljelinjen mellan gymnasiet och den grundläggande utbildningen i lärdomsskolan (tidigare Trivialskolan), som stundtals varit skarp nu togs bort. Skolan fick en rektor i stället för två.

Under de 118 år som Läroverket existerade skedde genomgripande förändringar i verksamheten. Flickor tilläts att studera vid skolan, studentexamen infördes, kravet på att läsa latin togs bort och latinlinjen blev en mycket liten del av skolan, reallinjen (NV) infördes och växte i popularitet. Realskolan som utgjort minst två tredjedelar av eleverna avskaffades, och en nioårig grundskola infördes, och mycket mycket mera.

Från att ha varit en skola för några få utvalda växte skolan till över 1200 elever och till en skola för alla, med utbildningar som sträckte sig från från hantverksutbildningar till klassikerutbildningar. Läroverket hade elever från ca 12-13 till 19 års ålder.

Under rubriken ”Läroverket” ser vi närmare på de förändringar som skedde och hur skolan på olika sätt anpassade sig till de genomgripande förändringar som inträffade under tiden från 1850 till 1968.

Vasaskolans historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *